Image
Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid
Lenke
AlexRaths

Yrkesbeskrivelse

Kjemiingeniør

En kjemiingeniør arbeider med kjemiske prosesser.

Som kjemiingeniør jobbe du med kjemiske prosesser, som er en viktig del av produksjonen i en rekke forskjellige industrier. Kjemiingeniøren leder og har ansvaret for dette arbeidet, gjerne i samarbeid med andre ingeniører eller laboratoriepersonell.

Vanlige arbeidsoppgaver for kjemiingeniøren:

 • planlegging, laboratoriearbeid og produksjon i industribedrifter
 • undervisning og forskning
 • planlegge hele produksjonsprosessen, fra behovet for nye fabrikkanlegg til hvilken kjemisk prosess og hvilke maskiner som skal benyttes
 • daglig produksjon
 • ansvar for å kontrollere virksomhetens råvarer og ferdige produkter, samt sikre kvaliteten
 • kjemiske analyser i laboratorium og oppfølging av analysene
 • administrativt arbeid
 • utvikle nye metoder for å analysere stoffer

Kjemiingeniører med mye driftsansvar har gjerne tittelen driftsingeniør. Forskjellen på en kjemiingeniør og en kjemiker, er at kjemikeren vanligvis er leder på laboratoriet og har mer avanserte oppgaver. En kjemiingeniør jobber mer med analyser på laboratoriet. Yrkene er ganske like, men har som regel forskjellige ansvarsnivå.

 

Hvor jobber kjemiingeniører ?

Kjemiingeniører er gjerne ansatt i små eller store produksjonsbedrifter eller i rådgivende ingeniørfirmaer. Du kan også være ansatt i offentlig sektor og jobbe med eksempelvis kontroll. Mange jobber også i laboratorium, for eksempel sykehuslaboratorium, produksjonsbedrifter eller dopinglaboratorier.

Noen jobber med forskning og undervisning, som ofte er samarbeid mellom store bedrifter og universiteter/høgskoler.

Personlige egenskaper

Du må ha interesse for realfag, og for kjemiingeniører er det viktig med spesiell interesse for kjemi. I tillegg bør du ha interesse for utvikling og bruk av teknologi, og du bør være interessert i å utvikle nye løsninger. Du må være nøyaktig og kunne tenke kreativt.

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Med bachelorgrad kan du ta en mastergrad ved en høgskole eller et universitet. Master i teknologi, tidligere kalt sivilingeniør, er toårig utdanning som bygger på fullført bachelor i ingeniørfag.

Ingeniøryrket innebærer kontinuerlig læring. Det finnes en rekke muligheter for kurs, og NITO har god oversikt over disse.

Hva jobber kjemiingeniørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 8522 - Kjemiske fag
 • 7522 - Kjemiske fag
 • 6522 - Kjemiske fag

Hva er de vanligste utdanningene for kjemiingeniører ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Kjemiingeniør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3115116 - KJEMIINGENIØR
 • 3115115 - INGENIØR (KJEMI)
 • 2113105 - FORSKER (KJEMI)
 • 3115108 - AVDELINGSINGENIØR (KJEMI)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 10. april 2017, av Tekna, NITO, Tekna