Gjennomgått i samarbeid med Tekna 12. februar 2024

Kjemiingeniør

En kjemiingeniør arbeider med kjemiske prosesser.

Arbeidsoppgaver

Som kjemiingeniør jobbe du med kjemiske prosesser, som er en viktig del av produksjonen i en rekke forskjellige industrier. Kjemiingeniøren leder og har ansvaret for dette arbeidet, gjerne i samarbeid med andre ingeniører eller laboratoriepersonell.

Vanlige arbeidsoppgaver for kjemiingeniøren:

 • planlegging, laboratoriearbeid og produksjon i industribedrifter
 • undervisning og forskning
 • planlegge hele produksjonsprosessen, fra behovet for nye fabrikkanlegg til hvilken kjemisk prosess og hvilke maskiner som skal benyttes
 • daglig produksjon
 • ansvar for å kontrollere virksomhetens råvarer og ferdige produkter, samt sikre kvaliteten
 • kjemiske analyser i laboratorium og oppfølging av analysene
 • administrativt arbeid
 • utvikle nye metoder for å analysere stoffer

Kjemiingeniører med mye driftsansvar har gjerne tittelen driftsingeniør. Forskjellen på en kjemiingeniør og en kjemiker, er at kjemikeren vanligvis er leder på laboratoriet og har mer avanserte oppgaver. En kjemiingeniør jobber mer med analyser på laboratoriet. Yrkene er ganske like, men har som regel forskjellige ansvarsnivå.

 

Hvor jobber kjemiingeniører?

Kjemiingeniører er gjerne ansatt i små eller store produksjonsbedrifter eller i rådgivende ingeniørfirmaer. Du kan også være ansatt i offentlig sektor og jobbe med eksempelvis kontroll. Mange jobber også i laboratorium, for eksempel sykehuslaboratorium, produksjonsbedrifter eller dopinglaboratorier.

Noen jobber med forskning og undervisning, som ofte er samarbeid mellom store bedrifter og universiteter/høgskoler.

Intervjuer

Portrettbilde av kjemiingeniør Urd Ingunn Eriksen. Hun står inntil en vegg av steiner og har på seg gul refleksvest og blå annleggshjelm

Kjemiingeniør

Urd Ingunn Eriksen

Nå jobber jeg med et prosjekt som handler om vannkvalitet, sier Urd Ingunn Eriksen og forteller om et allsidig yrke med mange muligheter.

Viktige egenskaper

Du må ha interesse for realfag, og for kjemiingeniører er det viktig med spesiell interesse for kjemi. I tillegg bør du ha interesse for utvikling og bruk av teknologi, og du bør være interessert i å utvikle nye løsninger. Du må være nøyaktig og kunne tenke kreativt.

Lønn

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Med bachelorgrad kan du ta en mastergrad ved en høgskole eller et universitet. Master i teknologi, tidligere kalt sivilingeniør, er toårig utdanning som bygger på fullført bachelor i ingeniørfag.

Ingeniøryrket innebærer kontinuerlig læring. Det finnes en rekke muligheter for kurs, og NITO har god oversikt over disse.

De som jobber som kjemiingeniører har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant kjemiingeniørutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 8522 - Kjemiske fag
 • 7522 - Kjemiske fag
 • 6522 - Kjemiske fag

Bedrifter som ansetter kjemiingeniører

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kjemiingeniører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3115116 - KJEMIINGENIØR
 • 3115115 - INGENIØR (KJEMI)
 • 3115108 - AVDELINGSINGENIØR (KJEMI)
 • 2113105 - FORSKER (KJEMI)
 • 3115102 - PLANLEGGINGSINGENIØR (KJEMI)
 • 3115104 - SERVICEINGENIØR (KJEMI)
 • 3115109 - PROSJEKTINGENIØR (KJEMI)
 • 3115121 - INSTRUKSJONSINGENIØR (KJEMI)
 • 3115123 - KONTROLLINGENIØR (KJEMI)
 • 3115111 - INGENIØR (KJEMIPROSESS)
 • 3115114 - VERNEINGENIØR (KJEMI)
 • 3115117 - PROSESSINGENIØR (KJEMI)
 • 3115118 - DRIFTSINGENIØR (KJEMI)
 • 3115120 - BESIKTIGELSESINGENIØR (KJEMI)
 • 2146107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 3115106 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (KJEMI)
 • 2146103 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 3115120 - BESIKTIGELSESINGENIØR (KJEMI)
 • 2146104 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146108 - INGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146116 - KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146111 - OVERINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146112 - PLANLEGGINGSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146109 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146110 - SIVILINGENIØR (KJEMI)
 • 2146124 - SJEFINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146113 - PRODUKSJONSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146105 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146114 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146106 - SENIORINGENIØR (KJEMI)
 • 2146115 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146115 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146117 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146122 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146118 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146119 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146120 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146123 - PRODUKTUTVIKLER (KJEMI)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Brønnborer senker rør ned i brønnhull

Brønnborer fastland

En brønnborer fastland jobber med boring av brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling, for brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.