Gjennomgått i samarbeid med Forskerforbundet 12. desember 2022

Stipendiat

En stipendiat har opptak til et forskerutdanningsprogram, og er ansatt ved et universitet, en høgskole eller en annen forskningsinstitusjon.

Arbeidsoppgaver

Stipendiat er en yrkestittel, og ofte benyttes betegnelsen doktorgradsstipendiat. Som stipendiat må du være tatt opp til og følge et forskerutdanningsprogram på et universitet eller en høgskole, også kjent som Ph.d.-utdanning. Du må ikke være ansatt som stipendiat for å følge forskerutdanning, men omtales da ofte som Ph.d.-student, doktorand eller doktorgradskandidat. 

Det finnes stipendiatstillinger innenfor alle typer fagfelt. Stipendiatene har meget god kompetanse innenfor sine fagfelt, og arbeider med å finne ny kunnskap innen spesifikke emner. Som regel er stipendiaten ansatt med en konkret forskningsoppgave utlyst av universitetet eller høgskolen.

Lengden på stipendiatstillingen kan variere, men er minimum 3 år. Som oftest er du ansatt for fire år, hvorav tre av årene skal brukes på forskning. Det siste året skal brukes på undervisning, administrative oppgaver eller annet ansvar (såkalt pliktarbeid). Både mengde og fordeling av dette kan variere avhengig av både utdanningsinstitusjon og fagfelt.

Stipendiaten samarbeider med en veileder i hele sin stipendiatperiode. Ved avslutningen av stipendiatperioden skal kandidaten forsvare sin doktorgradsavhandling. Dette kalles å disputere, og ved godkjent disputas får man doktorgrad.

Vanlige arbeidsoppgaver for en stipendiat:

  • finne ny kunnskap innen et spesifikt emne
  • gjennomføre en forskningsoppgave (doktorgradsavhandling)
  • undervise
  • administrative oppgaver

Hvor jobber stipendiater?

Som stipendiat er du ansatt ved en høgskole eller ved et universitet i Norge eller i utlandet. 

Intervjuer

Portrettbilde av stipendiat Kjersti Draugedalen

Stipendiat

Kjersti Draugedalen

For alle som har en drøm om å finne mer ut av et tema eller kjenner i kroppen at dette er et problem vi må løse, er doktorgrad den rette veien å gå.
Portrettbilde av stipendiat Ingrid Marie Myklebust. Hun står inntil en bokhylle med gamle lovbøker.

Stipendiat

Ingrid Marie Myklebust

– Å få betalt for å fordype meg i et emne jeg selv er nysgjerrig på og har lyst til å forstå bedre, ser jeg på som et stort privilegium, sier stipendiat Ingrid Marie Myklebust.

Viktige egenskaper

Du bør være nysgjerrig, analytisk, strukturert og teoretisk anlagt. 

Lønn

Utdanning

Det er et formelt krav om avlagt mastergrad eller tilsvarende høyere grad innenfor fagfeltet, og utover det kan andre krav variere for de ulike stipendiatstillingene. 

Etter- og videreutdanning

En stipendiat er i et utdanningsløp. Målet med en stipendiatstilling å avlegge doktorgrad.

Personer som har tatt doktorgrad og ikke har publikasjoner utover doktorgradsavhandlingen, vil ofte måtte kvalifisere seg videre for eksempel som postdoktorer, før de får faste stillinger. 

Bedrifter som ansetter stipendiater

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med stipendiater

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 2310113 - STIPENDIAT
  • 2130144 - STIPENDIAT (INFORMATIKK)

Andre yrker

To forretningsutviklere diskuterer og ser på en skjerm

Forretningsutvikler

En forretningsutvikler jobber med å forbedre, fornye eller utvikle nye virksomheter.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forsker

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.
Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysiker

Fysikere jobber med alt fra studiet av små partikler til hvordan universet fungerer.
Førsteamanuensis i arbeid

Førsteamanuensis

En førsteamanuensis har meget høy kompetanse innen sitt fagfelt, og jobber med undervisning og forskning i høyere utdanning.
Gründer jobber på laptop samtidig som han snakker i telefon

Gründer

En gründer er en person som har startet og driver egen virksomhet.
Illustrasjonsbilde av en laborant i arbeid.

Laborant

Laboranten jobber med analyse, produktutvikling og rapportering.
Paleontolog viser frem utgravingsfunn.

Paleontolog

En paleontolog forsker på bergarter, dyre- og plantefossiler.
Gartneri

Planteviter

Plantevitere jobber med rådgivning, driftsledelse, undervisning eller forskning innen plantedyrking.
Professor underviser ein gruppe studentar.

Professor

Professoren forsker, underviser og veileder studenter.
Mannlig og kvinnelig samfunnsmedisiner undersøker bakterier gjennom et mikroskop.

Samfunnsmedisiner

Som samfunnsmedisiner jobber du for å fremme og forbedre helsen hos befolkningen.
En kvinne sitter jobber foran en pc

Samfunnsøkonom

Samfunnsøkonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.