Stipendiat på laboratorium
Yrkesbeskrivelse

Stipendiat

favoritt ikon

En stipendiat har opptak til et forskerutdanningsprogram, og er ansatt ved et universitet, en høgskole eller en annen forskningsinstitusjon.

Stipendiat er en yrkestittel, og ofte benyttes betegnelsen doktorgradsstipendiat. Som stipendiat må du være tatt opp til og følge et forskerutdanningsprogram på et universitet eller en høgskole, også kjent som Ph.d.-utdanning. Du må ikke være ansatt som stipendiat for å følge forskerutdanning, men omtales da ofte som Ph.d-student, doktorand eller doktorgradskandidat. 

Det finnes stipendiatstillinger innenfor alle typer fagfelt. Stipendiatene har meget god kompetanse innenfor sine fagfelt, og arbeider med å finne ny kunnskap innen spesifikke emner. Som regel er stipendiaten ansatt med en konkret forskningsoppgave utlyst av universitetet eller høgskolen.

Lengden på stipendiatstillingen kan variere, men er normalt 3 til 4 år. Som oftest er du ansatt for fire år, hvorav tre av årene skal brukes på forskning. Det siste året skal brukes på undervisning, administrative oppgaver eller annet ansvar (såkalt pliktarbeid). Både mengde og fordeling av dette kan variere avhengig av både utdanningsinstitusjon og fagfelt.

Stipendiaten har et nært samarbeide med en veileder i hele sin stipendiatperiode. Ved avslutningen av stipendiatperioden skal kandidaten forsvare sin doktorgradsavhandling. Dette kalles å disputere, og ved godkjent disputas får man doktorgrad.

Hvor jobber stipendiater?

Som stipendiat er du ansatt ved en høgskole eller ved et universitet i Norge eller i utlandet. 

Personlige egenskaper

Du bør være nysgjerrig, analytisk, strukturert og teoretisk anlagt. 

Utdanning

Det er et formelt krav om avlagt mastergrad eller tilsvarende høyere grad innenfor fagfeltet, og utover det kan andre krav variere for de ulike stipendiatstillingene. 

Etter- og videreutdanning

En stipendiat er i et utdanningsløp. Målet med en stipendiatstilling å avlegge doktorgrad.

Personer som har tatt doktorgrad og ikke har publikasjoner utover doktorgradsavhandlingen, vil ofte måtte kvalifisere seg videre for eksempel som postdoktorer, før de får faste stillinger. 

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Forsker i høyere utdanning
Deltid
Alle sektorer
10 950 personer
5 184 personer
5 766 personer
Ca 288 kr
Ca 280 kr
Ca 298 kr
46 600 kr
45 300 kr
48 310 kr
559 200 kr
543 600 kr
579 720 kr
Ca 288 kr
Ca 280 kr
Ca 298 kr
46 600 kr
45 300 kr
48 310 kr
559 200 kr
543 600 kr
579 720 kr
Ca 290 kr
Ca 281 kr
Ca 300 kr
46 970 kr
45 470 kr
48 560 kr
563 640 kr
545 640 kr
582 720 kr
Ca 290 kr
Ca 281 kr
Ca 300 kr
47 030 kr
45 530 kr
48 610 kr
564 360 kr
546 360 kr
583 320 kr
Forsker i høyere utdanning
Heltid
Alle sektorer
22 370 personer
11 053 personer
11 317 personer
Ca 301 kr
Ca 293 kr
Ca 310 kr
48 840 kr
47 530 kr
50 280 kr
586 080 kr
570 360 kr
603 360 kr
Ca 301 kr
Ca 293 kr
Ca 310 kr
48 840 kr
47 530 kr
50 280 kr
586 080 kr
570 360 kr
603 360 kr
Ca 311 kr
Ca 300 kr
Ca 322 kr
50 410 kr
48 660 kr
52 130 kr
604 920 kr
583 920 kr
625 560 kr
Ca 311 kr
Ca 300 kr
Ca 322 kr
50 700 kr
48 960 kr
52 420 kr
608 400 kr
587 520 kr
629 040 kr
Forsker i høyere utdanning
Kommunal
711 personer
529 personer
182 personer
Ca 231 kr
Ca 222 kr
Ca 257 kr
37 490 kr
35 980 kr
41 710 kr
449 880 kr
431 760 kr
500 520 kr
Ca 231 kr
Ca 222 kr
Ca 257 kr
37 490 kr
35 980 kr
41 710 kr
449 880 kr
431 760 kr
500 520 kr
Ca 248 kr
Ca 239 kr
Ca 270 kr
40 230 kr
38 720 kr
43 660 kr
482 760 kr
464 640 kr
523 920 kr
Ca 248 kr
Ca 239 kr
Ca 270 kr
40 550 kr
38 990 kr
44 090 kr
486 600 kr
467 880 kr
529 080 kr
Forsker i høyere utdanning
Deltid
Kommunal
585 personer
457 personer
128 personer
Ca 209 kr
Ca 208 kr
Ca 212 kr
33 890 kr
33 690 kr
34 400 kr
406 680 kr
404 280 kr
412 800 kr
Ca 209 kr
Ca 208 kr
Ca 212 kr
33 890 kr
33 690 kr
34 410 kr
406 680 kr
404 280 kr
412 920 kr
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 226 kr
35 920 kr
35 690 kr
36 660 kr
431 040 kr
428 280 kr
439 920 kr
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 226 kr
36 250 kr
35 950 kr
37 230 kr
435 000 kr
431 400 kr
446 760 kr
Forsker i høyere utdanning
Heltid
Kommunal
126 personer
Ca 286 kr
Ca
Ca
46 320 kr
555 840 kr
Ca 286 kr
Ca
Ca
46 320 kr
555 840 kr
Ca 295 kr
Ca
Ca
47 810 kr
573 720 kr
Ca 295 kr
Ca
Ca
48 110 kr
577 320 kr
Forsker i høyere utdanning
Privat
3 132 personer
1 671 personer
1 461 personer
Ca 288 kr
Ca 282 kr
Ca 302 kr
46 670 kr
45 680 kr
48 950 kr
560 040 kr
548 160 kr
587 400 kr
Ca 288 kr
Ca 282 kr
Ca 302 kr
46 670 kr
45 680 kr
48 950 kr
560 040 kr
548 160 kr
587 400 kr
Ca 304 kr
Ca 289 kr
Ca 323 kr
49 320 kr
46 740 kr
52 320 kr
591 840 kr
560 880 kr
627 840 kr
Ca 304 kr
Ca 289 kr
Ca 323 kr
49 460 kr
46 900 kr
52 430 kr
593 520 kr
562 800 kr
629 160 kr
Forsker i høyere utdanning
Deltid
Privat
1 469 personer
791 personer
678 personer
Ca 258 kr
Ca 257 kr
Ca 266 kr
41 790 kr
41 570 kr
43 130 kr
501 480 kr
498 840 kr
517 560 kr
Ca 258 kr
Ca 257 kr
Ca 266 kr
41 790 kr
41 570 kr
43 130 kr
501 480 kr
498 840 kr
517 560 kr
Ca 265 kr
Ca 256 kr
Ca 277 kr
42 960 kr
41 480 kr
44 850 kr
515 520 kr
497 760 kr
538 200 kr
Ca 265 kr
Ca 256 kr
Ca 277 kr
42 980 kr
41 510 kr
44 860 kr
515 760 kr
498 120 kr
538 320 kr
Forsker i høyere utdanning
Heltid
Privat
1 663 personer
880 personer
783 personer
Ca 298 kr
Ca 288 kr
Ca 313 kr
48 280 kr
46 670 kr
50 700 kr
579 360 kr
560 040 kr
608 400 kr
Ca 298 kr
Ca 288 kr
Ca 313 kr
48 280 kr
46 670 kr
50 700 kr
579 360 kr
560 040 kr
608 400 kr
Ca 317 kr
Ca 300 kr
Ca 337 kr
51 380 kr
48 550 kr
54 570 kr
616 560 kr
582 600 kr
654 840 kr
Ca 317 kr
Ca 300 kr
Ca 337 kr
51 560 kr
48 760 kr
54 710 kr
618 720 kr
585 120 kr
656 520 kr
Forsker i høyere utdanning
Statlig
29 477 personer
14 037 personer
15 440 personer
Ca 301 kr
Ca 294 kr
Ca 310 kr
48 840 kr
47 600 kr
50 150 kr
586 080 kr
571 200 kr
601 800 kr
Ca 301 kr
Ca 294 kr
Ca 310 kr
48 840 kr
47 600 kr
50 150 kr
586 080 kr
571 200 kr
601 800 kr
Ca 309 kr
Ca 300 kr
Ca 319 kr
50 130 kr
48 550 kr
51 660 kr
601 560 kr
582 600 kr
619 920 kr
Ca 309 kr
Ca 300 kr
Ca 319 kr
50 400 kr
48 820 kr
51 930 kr
604 800 kr
585 840 kr
623 160 kr
Forsker i høyere utdanning
Deltid
Statlig
8 896 personer
3 936 personer
4 960 personer
Ca 298 kr
Ca 291 kr
Ca 305 kr
48 250 kr
47 090 kr
49 450 kr
579 000 kr
565 080 kr
593 400 kr
Ca 298 kr
Ca 291 kr
Ca 305 kr
48 250 kr
47 090 kr
49 450 kr
579 000 kr
565 080 kr
593 400 kr
Ca 300 kr
Ca 293 kr
Ca 306 kr
48 590 kr
47 530 kr
49 580 kr
583 080 kr
570 360 kr
594 960 kr
Ca 300 kr
Ca 293 kr
Ca 306 kr
48 630 kr
47 580 kr
49 620 kr
583 560 kr
570 960 kr
595 440 kr
Forsker i høyere utdanning
Heltid
Statlig
20 581 personer
10 101 personer
10 480 personer
Ca 301 kr
Ca 294 kr
Ca 310 kr
48 840 kr
47 630 kr
50 260 kr
586 080 kr
571 560 kr
603 120 kr
Ca 301 kr
Ca 294 kr
Ca 310 kr
48 840 kr
47 630 kr
50 260 kr
586 080 kr
571 560 kr
603 120 kr
Ca 311 kr
Ca 301 kr
Ca 321 kr
50 350 kr
48 690 kr
51 950 kr
604 200 kr
584 280 kr
623 400 kr
Ca 311 kr
Ca 301 kr
Ca 321 kr
50 650 kr
48 990 kr
52 250 kr
607 800 kr
587 880 kr
627 000 kr
Forsker i høyere utdanning
Alle sektorer
33 320 personer
16 237 personer
17 083 personer
Ca 299 kr
Ca 291 kr
Ca 309 kr
48 480 kr
47 090 kr
50 020 kr
581 760 kr
565 080 kr
600 240 kr
Ca 299 kr
Ca 291 kr
Ca 309 kr
48 480 kr
47 090 kr
50 020 kr
581 760 kr
565 080 kr
600 240 kr
Ca 308 kr
Ca 298 kr
Ca 319 kr
49 930 kr
48 200 kr
51 650 kr
599 160 kr
578 400 kr
619 800 kr
Ca 308 kr
Ca 298 kr
Ca 319 kr
50 190 kr
48 460 kr
51 910 kr
602 280 kr
581 520 kr
622 920 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Førsteamanuensis i arbeid

Første­amanuensis

En første­amanuensis har meget høy kompetanse innen sitt fagfelt, og jobber med undervisning og forskning i høyere utdanning.

Professor underviser en gruppe studenter.

Professor

Professoren arbeider med forskning og med undervisning og veiledning av studenter.

Pedagog underviser voksne elever i klasserom

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Faglærer i musikk.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Mannlig forsker dypper slanger i reagensglass.

Forsker

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og videreformidle kunnskap.

Barnehagelærar saman med barn.

Barnehage­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.