Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for elektro og datateknologi 02. februar 2022

Energioperatør

Energioperatører monterer og drifter produksjonsanlegg for energi, for eksempel kraftanlegg og strømtransformatorer.

Arbeidsoppgaver

En energioperatør er en elektrofagarbeider som arbeider innen energiproduksjon og energiforsyning. Arbeidet til energioperatøren er å montere, drifte, vedlikeholde og dokumentere produksjonsanleggene, slik at vi får en sikker og stabil energiproduksjon.

Energioperatøren kan jobbe på mange forskjellige produksjonsanlegg, både høyspenning og lavspenning ved kraftanlegg og transformatorstasjonsanlegg.

Vanlige arbeidsoppgaver for en energioperatør:

 • overvåke energiproduksjon og energiforsyning
 • drifte energiproduksjon og energiforsyning
 • vedlikeholde energiproduksjon og energiforsyning
 • styre sentrale deler av strømnettet
 • feilsøking på en rekke installasjoner, som vannveier, turbiner, generatorer, transformatorer og apparatanlegg.

I det daglige arbeidet bruker energioperatøren instrumenter, dataskjermer og signaler i kontrollrommet til å overvåke driften. 

I arbeidet stilles det strenge krav til sikkerhet og ansvarlighet. Energioperatør er en beskyttet tittel. Du må ha godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å utøve yrket.

Hvor jobber energioperatører?

Som energioperatør jobber du ved private, kommunale og statlige energiverk eller fordelingsanlegg.

Bli med en energioperatør på jobb

Hvordan er det å jobbe som energioperatør?

Intervjuer

En kvinne med langt mørkt hår smiler til kamera. Bakgrunnen er hvit.

Energioperatør

Hanna Skjæret

– Jobben vi gjør er kritisk for samfunnet, vi sørger for at landet har en god strømforsyning, sier Hanna.
Portrett av Sindre Almlid med vernehjelm inne i en tunnel

Energioperatør

Sindre Almlid

– Jeg vil anbefale jobben til de som er rastløse og de som liker å være ute, sier Sindre Almlid.

Passer jeg til å bli energioperatør?

Du må være nøyaktig, praktisk anlagt og ansvarsbevisst. Du må være i stand til å arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre, og være flink til å se tekniske og praktiske løsninger. Du må også ha godt fargesyn og kunne arbeide i store høyder.

Hva tjener energioperatører?

Hvordan utdanner du deg til energioperatør?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Med fagbrev i energioperatørfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber energioperatørfagutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455107 - Energioperatørfaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber energioperatører?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med energioperatører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 8161105 - ENERGIOPERATØR
 • 8161115 - TEAMLEDER (ENERGIVERK)
 • 8161114 - KONTROLLROMSASSISTENT
 • 8161113 - SPESIALARBEIDER (ENERGIVERK)
 • 8161111 - KRAFTVERKSOPERATØR
 • 8161110 - ENERGITEKNIKER
 • 8161109 - KONTROLLROMSOPERATØR
 • 8161108 - ARBEIDSLEDER (ENERGIVERK)
 • 8161106 - FORMANN (ENERGIVERK)
 • 8161103 - ELEKTROMASKINIST
 • 8161102 - DAMVOKTER (KRAFTSTASJON)
 • 8161101 - BRETTVAKT (KRAFTSTASJON)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.