Energioperatør i kontrollrom
Yrkesbeskrivelse

Energi­operatør

favoritt ikon

En energioperatør utfører drifts- og vedlikeholdsoppgaver ved kraftanlegg og strømtransformatorer.

En energioperatør er en elektrofagarbeider som arbeider innen energiproduksjon og energiforsyning. Energioperatøren jobber med både høyspenning og lavspenning ved kraftanlegg og transformatorstasjonsanlegg.

Vanlige arbeidsoppgaver for en energioperatør:

  • overvåke energiproduksjon og energiforsyning
  • drifte energiproduksjon og energiforsyning
  • vedlikeholde energiproduksjon og energiforsyning

I det daglige arbeidet bruker energioperatøren instrumenter, dataskjermer og signaler i kontrollrommet til å overvåke driften. Energioperatøren må kunne foreta feilsøking på en rekke installasjoner, som vannveier, turbiner, generatorer, transformatorer og apparatanlegg.

Det er energioperatøren som styrer sentrale deler av strømnettet, og arbeidet er derfor svært viktig for en rekke funksjoner i samfunnet.

I arbeidet stilles det strenge krav til sikkerhet og ansvarlighet. Energioeratør er en beskyttet tittel. Du må ha godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å utøve yrket.

Hvor jobber energioperatører?

Som energioperatør jobber du ved private, kommunale og statlige energiverk eller fordelingsanlegg.

Personlige egenskaper

Du må være nøyaktig, praktisk anlagt og ansvarsbevisst. Du må være i stand til å arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre, og være flink til å se tekniske og praktiske løsninger. Du må også ha godt fargesyn og kunne arbeide i store høyder.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber energioperatørfagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Energikontrolloperatører
Heltid
Alle sektorer
1 196 personer
40 personer
1 156 personer
Ca 294 kr
Ca
Ca 295 kr
47 670 kr
47 760 kr
572 040 kr
573 120 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca 295 kr
49 790 kr
49 960 kr
597 480 kr
599 520 kr
Ca 302 kr
Ca 273 kr
Ca 303 kr
48 910 kr
44 290 kr
49 070 kr
586 920 kr
531 480 kr
588 840 kr
Ca 302 kr
Ca 273 kr
Ca 303 kr
52 380 kr
44 290 kr
52 510 kr
628 560 kr
531 480 kr
630 120 kr
Energikontrolloperatører
Heltid
Privat
1 190 personer
40 personer
1 150 personer
Ca 294 kr
Ca
Ca 295 kr
47 670 kr
47 760 kr
572 040 kr
573 120 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca 295 kr
49 790 kr
49 960 kr
597 480 kr
599 520 kr
Ca 302 kr
Ca 274 kr
Ca 303 kr
48 930 kr
44 330 kr
49 090 kr
587 160 kr
531 960 kr
589 080 kr
Ca 302 kr
Ca 274 kr
Ca 303 kr
52 400 kr
44 330 kr
52 530 kr
628 800 kr
531 960 kr
630 360 kr
Andre sikkerhetsarbeidere
Deltid
Alle sektorer
3 814 personer
1 432 personer
2 382 personer
Ca 181 kr
Ca 177 kr
Ca 184 kr
29 310 kr
28 750 kr
29 740 kr
351 720 kr
345 000 kr
356 880 kr
Ca 181 kr
Ca 177 kr
Ca 184 kr
29 310 kr
28 750 kr
29 740 kr
351 720 kr
345 000 kr
356 880 kr
Ca 185 kr
Ca 180 kr
Ca 189 kr
30 000 kr
29 180 kr
30 550 kr
360 000 kr
350 160 kr
366 600 kr
Ca 185 kr
Ca 180 kr
Ca 189 kr
30 180 kr
29 290 kr
30 770 kr
362 160 kr
351 480 kr
369 240 kr
Andre sikkerhetsarbeidere
Heltid
Alle sektorer
900 personer
273 personer
627 personer
Ca 204 kr
Ca 208 kr
Ca 203 kr
33 090 kr
33 660 kr
32 830 kr
397 080 kr
403 920 kr
393 960 kr
Ca 204 kr
Ca 208 kr
Ca 203 kr
33 190 kr
33 660 kr
33 050 kr
398 280 kr
403 920 kr
396 600 kr
Ca 205 kr
Ca 202 kr
Ca 205 kr
33 130 kr
32 790 kr
33 280 kr
397 560 kr
393 480 kr
399 360 kr
Ca 205 kr
Ca 202 kr
Ca 205 kr
34 250 kr
33 490 kr
34 580 kr
411 000 kr
401 880 kr
414 960 kr
Andre sikkerhetsarbeidere
Deltid
Kommunal
1 232 personer
684 personer
548 personer
Ca 185 kr
Ca 186 kr
Ca 183 kr
29 930 kr
30 140 kr
29 680 kr
359 160 kr
361 680 kr
356 160 kr
Ca 185 kr
Ca 186 kr
Ca 183 kr
29 930 kr
30 140 kr
29 680 kr
359 160 kr
361 680 kr
356 160 kr
Ca 193 kr
Ca 193 kr
Ca 192 kr
31 240 kr
31 280 kr
31 180 kr
374 880 kr
375 360 kr
374 160 kr
Ca 193 kr
Ca 193 kr
Ca 192 kr
31 370 kr
31 390 kr
31 330 kr
376 440 kr
376 680 kr
375 960 kr
Andre sikkerhetsarbeidere
Heltid
Kommunal
286 personer
120 personer
166 personer
Ca 218 kr
Ca 214 kr
Ca 221 kr
35 330 kr
34 600 kr
35 750 kr
423 960 kr
415 200 kr
429 000 kr
Ca 218 kr
Ca 214 kr
Ca 221 kr
35 460 kr
34 660 kr
35 960 kr
425 520 kr
415 920 kr
431 520 kr
Ca 215 kr
Ca 211 kr
Ca 218 kr
34 800 kr
34 200 kr
35 240 kr
417 600 kr
410 400 kr
422 880 kr
Ca 215 kr
Ca 211 kr
Ca 218 kr
35 520 kr
34 760 kr
36 080 kr
426 240 kr
417 120 kr
432 960 kr
Andre sikkerhetsarbeidere
Deltid
Privat
2 505 personer
734 personer
1 771 personer
Ca 179 kr
Ca 165 kr
Ca 182 kr
28 930 kr
26 780 kr
29 510 kr
347 160 kr
321 360 kr
354 120 kr
Ca 179 kr
Ca 165 kr
Ca 182 kr
28 930 kr
26 780 kr
29 510 kr
347 160 kr
321 360 kr
354 120 kr
Ca 180 kr
Ca 166 kr
Ca 186 kr
29 120 kr
26 850 kr
30 160 kr
349 440 kr
322 200 kr
361 920 kr
Ca 180 kr
Ca 166 kr
Ca 186 kr
29 340 kr
26 970 kr
30 420 kr
352 080 kr
323 640 kr
365 040 kr
Andre sikkerhetsarbeidere
Heltid
Privat
607 personer
152 personer
455 personer
Ca 193 kr
Ca 189 kr
Ca 195 kr
31 330 kr
30 590 kr
31 510 kr
375 960 kr
367 080 kr
378 120 kr
Ca 193 kr
Ca 189 kr
Ca 195 kr
31 390 kr
30 590 kr
31 770 kr
376 680 kr
367 080 kr
381 240 kr
Ca 200 kr
Ca 195 kr
Ca 201 kr
32 330 kr
31 640 kr
32 560 kr
387 960 kr
379 680 kr
390 720 kr
Ca 200 kr
Ca 195 kr
Ca 201 kr
33 650 kr
32 440 kr
34 050 kr
403 800 kr
389 280 kr
408 600 kr
Automatikere
Deltid
Alle sektorer
795 personer
50 personer
745 personer
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
44 970 kr
45 690 kr
539 640 kr
548 280 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
45 740 kr
46 500 kr
548 880 kr
558 000 kr
Ca 286 kr
Ca 248 kr
Ca 289 kr
46 330 kr
40 220 kr
46 740 kr
555 960 kr
482 640 kr
560 880 kr
Ca 286 kr
Ca 248 kr
Ca 289 kr
48 590 kr
40 220 kr
49 090 kr
583 080 kr
482 640 kr
589 080 kr
Automatikere
Heltid
Alle sektorer
4 931 personer
213 personer
4 718 personer
Ca 278 kr
Ca 215 kr
Ca 281 kr
45 000 kr
34 910 kr
45 570 kr
540 000 kr
418 920 kr
546 840 kr
Ca 278 kr
Ca 215 kr
Ca 281 kr
46 100 kr
35 400 kr
46 700 kr
553 200 kr
424 800 kr
560 400 kr
Ca 282 kr
Ca 208 kr
Ca 285 kr
45 620 kr
33 710 kr
46 160 kr
547 440 kr
404 520 kr
553 920 kr
Ca 282 kr
Ca 208 kr
Ca 285 kr
48 550 kr
35 100 kr
49 160 kr
582 600 kr
421 200 kr
589 920 kr
Automatikere
Deltid
Privat
793 personer
50 personer
743 personer
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
44 970 kr
45 690 kr
539 640 kr
548 280 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
45 740 kr
46 510 kr
548 880 kr
558 120 kr
Ca 286 kr
Ca 249 kr
Ca 289 kr
46 350 kr
40 260 kr
46 760 kr
556 200 kr
483 120 kr
561 120 kr
Ca 286 kr
Ca 249 kr
Ca 289 kr
48 620 kr
40 260 kr
49 110 kr
583 440 kr
483 120 kr
589 320 kr
Automatikere
Heltid
Privat
4 833 personer
208 personer
4 625 personer
Ca 278 kr
Ca 209 kr
Ca 281 kr
45 010 kr
33 930 kr
45 600 kr
540 120 kr
407 160 kr
547 200 kr
Ca 278 kr
Ca 209 kr
Ca 281 kr
46 100 kr
34 380 kr
46 720 kr
553 200 kr
412 560 kr
560 640 kr
Ca 282 kr
Ca 207 kr
Ca 285 kr
45 660 kr
33 460 kr
46 210 kr
547 920 kr
401 520 kr
554 520 kr
Ca 282 kr
Ca 207 kr
Ca 285 kr
48 600 kr
34 840 kr
49 220 kr
583 200 kr
418 080 kr
590 640 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Lydtekniker i arbeid

Lyd­tekniker

Som lyd­tekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Låsesmed lager nøkler i verkstedet sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

Prosessteknikere som står og diskuterer

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

Fu-operatørar styrer undervannsfarkoster

FU-­operatør

FU-­operatøren betjener undervannsfarkoster og andre undervannsverktøy.

Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder automatiserte systemer.

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

En kulde- og varmepumpe­montør monterer og vedlikeholder kjøleanlegg og varmegjenvinningsanlegg.

Illustrasjonsbilde av elektriker i arbeid.

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Satelitteknologi

Rom­teknolog

Som rom­teknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Maritim elektriker sjekker koblinger

Maritim elektriker

Som maritim elektriker er du spesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter på skip.