Energioperatør i kontrollrom
Yrkesbeskrivelse

Energi­operatør

favoritt ikon

En energioperatør utfører drifts- og vedlikeholdsoppgaver ved kraftanlegg og strømtransformatorer.

En energioperatør er en elektrofagarbeider som arbeider innen energiproduksjon og energiforsyning. Energioperatøren jobber med både høyspenning og lavspenning ved kraftanlegg og transformatorstasjonsanlegg.

Vanlige arbeidsoppgaver for en energioperatør:

  • overvåke energiproduksjon og energiforsyning
  • drifte energiproduksjon og energiforsyning
  • vedlikeholde energiproduksjon og energiforsyning
  • styre sentrale deler av strømnettet
  • feilsøking på en rekke installasjoner, som vannveier, turbiner, generatorer, transformatorer og apparatanlegg.

I det daglige arbeidet bruker energioperatøren instrumenter, dataskjermer og signaler i kontrollrommet til å overvåke driften. 

I arbeidet stilles det strenge krav til sikkerhet og ansvarlighet. Energioperatør er en beskyttet tittel. Du må ha godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å utøve yrket.

Hvor jobber energioperatører?

Som energioperatør jobber du ved private, kommunale og statlige energiverk eller fordelingsanlegg.

Personlige egenskaper

Du må være nøyaktig, praktisk anlagt og ansvarsbevisst. Du må være i stand til å arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre, og være flink til å se tekniske og praktiske løsninger. Du må også ha godt fargesyn og kunne arbeide i store høyder.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i energioperatørfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber energioperatørfagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Energikontrolloperatør
Heltid
Alle sektorer
1 189 personer
1 144 personer
Ca 303 kr
Ca
Ca 303 kr
49 060 kr
49 110 kr
588 720 kr
589 320 kr
Ca 303 kr
Ca
Ca 303 kr
51 540 kr
51 660 kr
618 480 kr
619 920 kr
Ca 308 kr
Ca
Ca 309 kr
49 960 kr
50 120 kr
599 520 kr
601 440 kr
Ca 308 kr
Ca
Ca 309 kr
53 880 kr
54 090 kr
646 560 kr
649 080 kr
Energikontrolloperatør
Privat
1 252 personer
1 200 personer
Ca 302 kr
Ca
Ca 303 kr
48 980 kr
49 050 kr
587 760 kr
588 600 kr
Ca 302 kr
Ca
Ca 303 kr
51 370 kr
51 490 kr
616 440 kr
617 880 kr
Ca 308 kr
Ca
Ca 309 kr
49 870 kr
50 060 kr
598 440 kr
600 720 kr
Ca 308 kr
Ca
Ca 309 kr
53 700 kr
53 940 kr
644 400 kr
647 280 kr
Energikontrolloperatør
Heltid
Privat
1 182 personer
1 137 personer
Ca 303 kr
Ca
Ca 303 kr
49 070 kr
49 110 kr
588 840 kr
589 320 kr
Ca 303 kr
Ca
Ca 303 kr
51 550 kr
51 660 kr
618 600 kr
619 920 kr
Ca 309 kr
Ca
Ca 310 kr
49 980 kr
50 140 kr
599 760 kr
601 680 kr
Ca 309 kr
Ca
Ca 310 kr
53 910 kr
54 110 kr
646 920 kr
649 320 kr
Energikontrolloperatør
Alle sektorer
1 259 personer
1 207 personer
Ca 302 kr
Ca
Ca 303 kr
48 960 kr
49 050 kr
587 520 kr
588 600 kr
Ca 302 kr
Ca
Ca 303 kr
51 350 kr
51 490 kr
616 200 kr
617 880 kr
Ca 308 kr
Ca
Ca 309 kr
49 850 kr
50 040 kr
598 200 kr
600 480 kr
Ca 308 kr
Ca
Ca 309 kr
53 680 kr
53 920 kr
644 160 kr
647 040 kr
Sikkerhetsarbeider
Deltid
Alle sektorer
3 773 personer
1 442 personer
2 331 personer
Ca 185 kr
Ca 180 kr
Ca 188 kr
29 950 kr
29 180 kr
30 510 kr
359 400 kr
350 160 kr
366 120 kr
Ca 185 kr
Ca 180 kr
Ca 188 kr
29 950 kr
29 180 kr
30 510 kr
359 400 kr
350 160 kr
366 120 kr
Ca 188 kr
Ca 183 kr
Ca 192 kr
30 510 kr
29 650 kr
31 100 kr
366 120 kr
355 800 kr
373 200 kr
Ca 188 kr
Ca 183 kr
Ca 192 kr
30 810 kr
29 800 kr
31 490 kr
369 720 kr
357 600 kr
377 880 kr
Sikkerhetsarbeider
Heltid
Alle sektorer
939 personer
288 personer
651 personer
Ca 210 kr
Ca 211 kr
Ca 210 kr
34 100 kr
34 240 kr
34 070 kr
409 200 kr
410 880 kr
408 840 kr
Ca 210 kr
Ca 211 kr
Ca 210 kr
34 240 kr
34 240 kr
34 320 kr
410 880 kr
410 880 kr
411 840 kr
Ca 210 kr
Ca 209 kr
Ca 211 kr
34 050 kr
33 900 kr
34 110 kr
408 600 kr
406 800 kr
409 320 kr
Ca 210 kr
Ca 209 kr
Ca 211 kr
35 370 kr
34 660 kr
35 680 kr
424 440 kr
415 920 kr
428 160 kr
Sikkerhetsarbeider
Kommunal
1 630 personer
863 personer
767 personer
Ca 207 kr
Ca 201 kr
Ca 212 kr
33 550 kr
32 500 kr
34 300 kr
402 600 kr
390 000 kr
411 600 kr
Ca 207 kr
Ca 201 kr
Ca 212 kr
33 550 kr
32 500 kr
34 300 kr
402 600 kr
390 000 kr
411 600 kr
Ca 203 kr
Ca 198 kr
Ca 208 kr
32 890 kr
32 140 kr
33 670 kr
394 680 kr
385 680 kr
404 040 kr
Ca 203 kr
Ca 198 kr
Ca 208 kr
33 280 kr
32 410 kr
34 180 kr
399 360 kr
388 920 kr
410 160 kr
Sikkerhetsarbeider
Deltid
Kommunal
1 324 personer
738 personer
586 personer
Ca 186 kr
Ca 186 kr
Ca 188 kr
30 190 kr
30 110 kr
30 510 kr
362 280 kr
361 320 kr
366 120 kr
Ca 186 kr
Ca 186 kr
Ca 188 kr
30 190 kr
30 110 kr
30 510 kr
362 280 kr
361 320 kr
366 120 kr
Ca 193 kr
Ca 191 kr
Ca 196 kr
31 280 kr
30 960 kr
31 710 kr
375 360 kr
371 520 kr
380 520 kr
Ca 193 kr
Ca 191 kr
Ca 196 kr
31 440 kr
31 100 kr
31 880 kr
377 280 kr
373 200 kr
382 560 kr
Sikkerhetsarbeider
Heltid
Kommunal
306 personer
125 personer
181 personer
Ca 224 kr
Ca 219 kr
Ca 227 kr
36 300 kr
35 460 kr
36 780 kr
435 600 kr
425 520 kr
441 360 kr
Ca 224 kr
Ca 219 kr
Ca 227 kr
36 410 kr
35 490 kr
36 960 kr
436 920 kr
425 880 kr
443 520 kr
Ca 220 kr
Ca 216 kr
Ca 223 kr
35 640 kr
34 950 kr
36 120 kr
427 680 kr
419 400 kr
433 440 kr
Ca 220 kr
Ca 216 kr
Ca 223 kr
36 430 kr
35 540 kr
37 060 kr
437 160 kr
426 480 kr
444 720 kr
Sikkerhetsarbeider
Privat
3 008 personer
855 personer
2 153 personer
Ca 189 kr
Ca 181 kr
Ca 192 kr
30 660 kr
29 320 kr
31 120 kr
367 920 kr
351 840 kr
373 440 kr
Ca 189 kr
Ca 181 kr
Ca 192 kr
30 660 kr
29 320 kr
31 120 kr
367 920 kr
351 840 kr
373 440 kr
Ca 194 kr
Ca 185 kr
Ca 197 kr
31 360 kr
30 050 kr
31 880 kr
376 320 kr
360 600 kr
382 560 kr
Ca 194 kr
Ca 185 kr
Ca 197 kr
32 290 kr
30 510 kr
33 000 kr
387 480 kr
366 120 kr
396 000 kr
Sikkerhetsarbeider
Deltid
Privat
2 382 personer
693 personer
1 689 personer
Ca 182 kr
Ca 174 kr
Ca 187 kr
29 520 kr
28 160 kr
30 250 kr
354 240 kr
337 920 kr
363 000 kr
Ca 182 kr
Ca 174 kr
Ca 187 kr
29 520 kr
28 160 kr
30 250 kr
354 240 kr
337 920 kr
363 000 kr
Ca 184 kr
Ca 173 kr
Ca 190 kr
29 870 kr
27 950 kr
30 700 kr
358 440 kr
335 400 kr
368 400 kr
Ca 184 kr
Ca 173 kr
Ca 190 kr
30 270 kr
28 110 kr
31 200 kr
363 240 kr
337 320 kr
374 400 kr
Sikkerhetsarbeider
Heltid
Privat
626 personer
162 personer
464 personer
Ca 198 kr
Ca 196 kr
Ca 200 kr
32 090 kr
31 820 kr
32 330 kr
385 080 kr
381 840 kr
387 960 kr
Ca 198 kr
Ca 196 kr
Ca 200 kr
32 270 kr
31 820 kr
32 720 kr
387 240 kr
381 840 kr
392 640 kr
Ca 205 kr
Ca 204 kr
Ca 205 kr
33 190 kr
33 070 kr
33 230 kr
398 280 kr
396 840 kr
398 760 kr
Ca 205 kr
Ca 204 kr
Ca 205 kr
34 780 kr
33 950 kr
35 070 kr
417 360 kr
407 400 kr
420 840 kr
Sikkerhetsarbeider
Alle sektorer
4 712 personer
1 730 personer
2 982 personer
Ca 194 kr
Ca 188 kr
Ca 197 kr
31 380 kr
30 390 kr
31 870 kr
376 560 kr
364 680 kr
382 440 kr
Ca 194 kr
Ca 188 kr
Ca 197 kr
31 380 kr
30 390 kr
31 870 kr
376 560 kr
364 680 kr
382 440 kr
Ca 197 kr
Ca 192 kr
Ca 200 kr
31 980 kr
31 140 kr
32 470 kr
383 760 kr
373 680 kr
389 640 kr
Ca 197 kr
Ca 192 kr
Ca 200 kr
32 700 kr
31 500 kr
33 400 kr
392 400 kr
378 000 kr
400 800 kr
Automatiker
Deltid
Alle sektorer
780 personer
725 personer
Ca 265 kr
Ca
Ca 275 kr
42 990 kr
44 520 kr
515 880 kr
534 240 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca 275 kr
43 760 kr
45 390 kr
525 120 kr
544 680 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
45 010 kr
45 670 kr
540 120 kr
548 040 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
47 540 kr
48 320 kr
570 480 kr
579 840 kr
Automatiker
Heltid
Alle sektorer
4 998 personer
231 personer
4 767 personer
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 282 kr
45 080 kr
35 830 kr
45 730 kr
540 960 kr
429 960 kr
548 760 kr
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 282 kr
46 380 kr
36 330 kr
47 090 kr
556 560 kr
435 960 kr
565 080 kr
Ca 284 kr
Ca 218 kr
Ca 287 kr
45 970 kr
35 300 kr
46 490 kr
551 640 kr
423 600 kr
557 880 kr
Ca 284 kr
Ca 218 kr
Ca 287 kr
49 120 kr
36 860 kr
49 720 kr
589 440 kr
442 320 kr
596 640 kr
Automatiker
Privat
5 667 personer
279 personer
5 388 personer
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 282 kr
45 000 kr
35 780 kr
45 690 kr
540 000 kr
429 360 kr
548 280 kr
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 282 kr
46 210 kr
36 170 kr
46 980 kr
554 520 kr
434 040 kr
563 760 kr
Ca 283 kr
Ca 216 kr
Ca 287 kr
45 920 kr
34 980 kr
46 460 kr
551 040 kr
419 760 kr
557 520 kr
Ca 283 kr
Ca 216 kr
Ca 287 kr
48 990 kr
36 380 kr
49 610 kr
587 880 kr
436 560 kr
595 320 kr
Automatiker
Deltid
Privat
777 personer
722 personer
Ca 266 kr
Ca
Ca 275 kr
43 030 kr
44 580 kr
516 360 kr
534 960 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca 275 kr
43 800 kr
45 460 kr
525 600 kr
545 520 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
45 060 kr
45 730 kr
540 720 kr
548 760 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
47 600 kr
48 390 kr
571 200 kr
580 680 kr
Automatiker
Heltid
Privat
4 890 personer
224 personer
4 666 personer
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 283 kr
45 110 kr
35 790 kr
45 830 kr
541 320 kr
429 480 kr
549 960 kr
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 283 kr
46 400 kr
36 290 kr
47 180 kr
556 800 kr
435 480 kr
566 160 kr
Ca 284 kr
Ca 216 kr
Ca 287 kr
46 020 kr
35 070 kr
46 550 kr
552 240 kr
420 840 kr
558 600 kr
Ca 284 kr
Ca 216 kr
Ca 287 kr
49 160 kr
36 590 kr
49 760 kr
589 920 kr
439 080 kr
597 120 kr
Automatiker
Alle sektorer
5 778 personer
286 personer
5 492 personer
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 282 kr
45 000 kr
35 790 kr
45 660 kr
540 000 kr
429 480 kr
547 920 kr
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 282 kr
46 220 kr
36 190 kr
46 950 kr
554 640 kr
434 280 kr
563 400 kr
Ca 283 kr
Ca 217 kr
Ca 286 kr
45 870 kr
35 180 kr
46 400 kr
550 440 kr
422 160 kr
556 800 kr
Ca 283 kr
Ca 217 kr
Ca 286 kr
48 960 kr
36 620 kr
49 570 kr
587 520 kr
439 440 kr
594 840 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Illustrasjonsbilde av skipsingeniør

Maritim elektriker

Som maritim elektriker er du spesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter på skip.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og de elektroniske komponentene som inngår i for eksempel navigasjons- og kommunikasjonssystemer, radar og autopilot-systemer i et luftfartøy.

Dataelektroniker i arbeid.

Data­elektroniker

En data­elektroniker installerer, drifter og vedlikeholder elektroniske og datatekniske systemer og utstyr.

Lydtekniker i arbeid

Lyd­tekniker

Som lyd­tekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

Fu-operatør styrer undervannsfarkoster

FU-­operatør

FU-­operatøren betjener undervannsfarkoster og andre undervannsverktøy.