Image
Energioperatør leser av strøm

Yrkesbeskrivelse

Energioperatør

En energioperatør utfører drifts- og vedlikeholdsoppgaver ved kraftanlegg og strømtransformatorer.

En energioperatør er en elektrofagarbeider som arbeider innen energiproduksjon og energiforsyning. Energioperatøren jobber med både høyspenning og lavspenning ved kraftanlegg og transformatorstasjonsanlegg.

Vanlige arbeidsoppgaver for en energioperatør:

 • overvåke energiproduksjon og energiforsyning
 • drifte energiproduksjon og energiforsyning
 • vedlikeholde energiproduksjon og energiforsyning
 • styre sentrale deler av strømnettet
 • feilsøking på en rekke installasjoner, som vannveier, turbiner, generatorer, transformatorer og apparatanlegg.

I det daglige arbeidet bruker energioperatøren instrumenter, dataskjermer og signaler i kontrollrommet til å overvåke driften. 

I arbeidet stilles det strenge krav til sikkerhet og ansvarlighet. Energioperatør er en beskyttet tittel. Du må ha godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å utøve yrket.

Hvor jobber energioperatører ?

Som energioperatør jobber du ved private, kommunale og statlige energiverk eller fordelingsanlegg.

Personlige egenskaper

Du må være nøyaktig, praktisk anlagt og ansvarsbevisst. Du må være i stand til å arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre, og være flink til å se tekniske og praktiske løsninger. Du må også ha godt fargesyn og kunne arbeide i store høyder.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i energioperatørfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber energioperatørfagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 455107 - Energioperatørfaget, Vg3

Bedrifter

Energioperatør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8161108 - ARBEIDSLEDER (ENERGIVERK)
 • 8161105 - ENERGIOPERATØR
 • 8161106 - FORMANN (ENERGIVERK)
 • 8161114 - KONTROLLROMSASSISTENT
 • 8161109 - KONTROLLROMSOPERATØR
 • 8161111 - KRAFTVERKSOPERATØR
 • 8161113 - SPESIALARBEIDER (ENERGIVERK)
 • 8161115 - TEAMLEDER (ENERGIVERK)
 • 8161101 - BRETTVAKT (KRAFTSTASJON)
 • 8161102 - DAMVOKTER (KRAFTSTASJON)
 • 8161103 - ELEKTROMASKINIST
 • 8161110 - ENERGITEKNIKER

Andre yrker

Sist kvalitetsikret den 27. august 2020, av EL og IT Forbundet, NELFO