Energioperatør leser av strøm
Yrkesbeskrivelse

Energi­operatør

favoritt ikon

En energioperatør utfører drifts- og vedlikeholdsoppgaver ved kraftanlegg og strømtransformatorer.

En energioperatør er en elektrofagarbeider som arbeider innen energiproduksjon og energiforsyning. Energioperatøren jobber med både høyspenning og lavspenning ved kraftanlegg og transformatorstasjonsanlegg.

Vanlige arbeidsoppgaver for en energioperatør:

  • overvåke energiproduksjon og energiforsyning
  • drifte energiproduksjon og energiforsyning
  • vedlikeholde energiproduksjon og energiforsyning
  • styre sentrale deler av strømnettet
  • feilsøking på en rekke installasjoner, som vannveier, turbiner, generatorer, transformatorer og apparatanlegg.

I det daglige arbeidet bruker energioperatøren instrumenter, dataskjermer og signaler i kontrollrommet til å overvåke driften. 

I arbeidet stilles det strenge krav til sikkerhet og ansvarlighet. Energioperatør er en beskyttet tittel. Du må ha godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å utøve yrket.

Hvor jobber energioperatører?

Som energioperatør jobber du ved private, kommunale og statlige energiverk eller fordelingsanlegg.

Personlige egenskaper

Du må være nøyaktig, praktisk anlagt og ansvarsbevisst. Du må være i stand til å arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre, og være flink til å se tekniske og praktiske løsninger. Du må også ha godt fargesyn og kunne arbeide i store høyder.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i energioperatørfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber energioperatørfagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Energikontrolloperatør
Heltid
Alle sektorer
1 343 personer
1 271 personer
Ca 327 kr
Ca
Ca 327 kr
53 000 kr
53 000 kr
636 000 kr
636 000 kr
Ca 327 kr
Ca
Ca 327 kr
56 160 kr
56 190 kr
673 920 kr
674 280 kr
Ca 345 kr
Ca
Ca 345 kr
55 960 kr
55 900 kr
671 520 kr
670 800 kr
Ca 345 kr
Ca
Ca 345 kr
62 100 kr
62 010 kr
745 200 kr
744 120 kr
Energikontrolloperatør
Heltid
Privat
1 336 personer
1 264 personer
Ca 327 kr
Ca
Ca 327 kr
53 000 kr
53 000 kr
636 000 kr
636 000 kr
Ca 327 kr
Ca
Ca 327 kr
56 160 kr
56 210 kr
673 920 kr
674 520 kr
Ca 346 kr
Ca
Ca 345 kr
56 010 kr
55 950 kr
672 120 kr
671 400 kr
Ca 346 kr
Ca
Ca 345 kr
62 150 kr
62 070 kr
745 800 kr
744 840 kr
Sikkerhetsarbeider
Heltid
Alle sektorer
957 personer
275 personer
682 personer
Ca 215 kr
Ca 219 kr
Ca 215 kr
34 910 kr
35 410 kr
34 790 kr
418 920 kr
424 920 kr
417 480 kr
Ca 215 kr
Ca 219 kr
Ca 215 kr
35 030 kr
35 410 kr
35 030 kr
420 360 kr
424 920 kr
420 360 kr
Ca 217 kr
Ca 215 kr
Ca 218 kr
35 120 kr
34 780 kr
35 250 kr
421 440 kr
417 360 kr
423 000 kr
Ca 217 kr
Ca 215 kr
Ca 218 kr
36 390 kr
35 530 kr
36 730 kr
436 680 kr
426 360 kr
440 760 kr
Sikkerhetsarbeider
Deltid
Alle sektorer
4 095 personer
1 635 personer
2 460 personer
Ca 188 kr
Ca 184 kr
Ca 192 kr
30 530 kr
29 830 kr
31 050 kr
366 360 kr
357 960 kr
372 600 kr
Ca 188 kr
Ca 184 kr
Ca 192 kr
30 530 kr
29 830 kr
31 050 kr
366 360 kr
357 960 kr
372 600 kr
Ca 193 kr
Ca 188 kr
Ca 196 kr
31 230 kr
30 480 kr
31 770 kr
374 760 kr
365 760 kr
381 240 kr
Ca 193 kr
Ca 188 kr
Ca 196 kr
31 540 kr
30 650 kr
32 170 kr
378 480 kr
367 800 kr
386 040 kr
Sikkerhetsarbeider
Heltid
Kommunal
324 personer
128 personer
196 personer
Ca 235 kr
Ca 231 kr
Ca 236 kr
38 030 kr
37 500 kr
38 300 kr
456 360 kr
450 000 kr
459 600 kr
Ca 235 kr
Ca 231 kr
Ca 236 kr
38 160 kr
37 540 kr
38 510 kr
457 920 kr
450 480 kr
462 120 kr
Ca 231 kr
Ca 227 kr
Ca 233 kr
37 400 kr
36 820 kr
37 780 kr
448 800 kr
441 840 kr
453 360 kr
Ca 231 kr
Ca 227 kr
Ca 233 kr
38 390 kr
37 600 kr
38 910 kr
460 680 kr
451 200 kr
466 920 kr
Sikkerhetsarbeider
Deltid
Kommunal
1 418 personer
778 personer
640 personer
Ca 193 kr
Ca 191 kr
Ca 196 kr
31 330 kr
30 970 kr
31 820 kr
375 960 kr
371 640 kr
381 840 kr
Ca 193 kr
Ca 191 kr
Ca 196 kr
31 330 kr
30 970 kr
31 820 kr
375 960 kr
371 640 kr
381 840 kr
Ca 202 kr
Ca 200 kr
Ca 205 kr
32 720 kr
32 340 kr
33 230 kr
392 640 kr
388 080 kr
398 760 kr
Ca 202 kr
Ca 200 kr
Ca 205 kr
32 910 kr
32 490 kr
33 470 kr
394 920 kr
389 880 kr
401 640 kr
Sikkerhetsarbeider
Heltid
Privat
616 personer
144 personer
472 personer
Ca 202 kr
Ca 202 kr
Ca 202 kr
32 670 kr
32 710 kr
32 670 kr
392 040 kr
392 520 kr
392 040 kr
Ca 202 kr
Ca 202 kr
Ca 202 kr
32 810 kr
32 710 kr
33 000 kr
393 720 kr
392 520 kr
396 000 kr
Ca 207 kr
Ca 202 kr
Ca 209 kr
33 600 kr
32 790 kr
33 850 kr
403 200 kr
393 480 kr
406 200 kr
Ca 207 kr
Ca 202 kr
Ca 209 kr
35 050 kr
33 520 kr
35 520 kr
420 600 kr
402 240 kr
426 240 kr
Sikkerhetsarbeider
Deltid
Privat
2 597 personer
842 personer
1 755 personer
Ca 185 kr
Ca 176 kr
Ca 190 kr
30 040 kr
28 440 kr
30 740 kr
360 480 kr
341 280 kr
368 880 kr
Ca 185 kr
Ca 176 kr
Ca 190 kr
30 040 kr
28 440 kr
30 740 kr
360 480 kr
341 280 kr
368 880 kr
Ca 186 kr
Ca 174 kr
Ca 192 kr
30 150 kr
28 260 kr
31 040 kr
361 800 kr
339 120 kr
372 480 kr
Ca 186 kr
Ca 174 kr
Ca 192 kr
30 540 kr
28 450 kr
31 520 kr
366 480 kr
341 400 kr
378 240 kr
Automatiker
Heltid
Alle sektorer
5 239 personer
240 personer
4 999 personer
Ca 287 kr
Ca 230 kr
Ca 291 kr
46 540 kr
37 250 kr
47 150 kr
558 480 kr
447 000 kr
565 800 kr
Ca 287 kr
Ca 230 kr
Ca 291 kr
48 050 kr
37 830 kr
48 720 kr
576 600 kr
453 960 kr
584 640 kr
Ca 293 kr
Ca 228 kr
Ca 296 kr
47 520 kr
36 890 kr
48 030 kr
570 240 kr
442 680 kr
576 360 kr
Ca 293 kr
Ca 228 kr
Ca 296 kr
51 090 kr
38 720 kr
51 680 kr
613 080 kr
464 640 kr
620 160 kr
Automatiker
Deltid
Alle sektorer
753 personer
694 personer
Ca 271 kr
Ca
Ca 276 kr
43 840 kr
44 650 kr
526 080 kr
535 800 kr
Ca 271 kr
Ca
Ca 276 kr
44 450 kr
45 310 kr
533 400 kr
543 720 kr
Ca 284 kr
Ca
Ca 287 kr
45 930 kr
46 470 kr
551 160 kr
557 640 kr
Ca 284 kr
Ca
Ca 287 kr
48 320 kr
48 960 kr
579 840 kr
587 520 kr
Automatiker
Heltid
Privat
5 170 personer
236 personer
4 934 personer
Ca 288 kr
Ca 228 kr
Ca 291 kr
46 610 kr
36 890 kr
47 200 kr
559 320 kr
442 680 kr
566 400 kr
Ca 288 kr
Ca 228 kr
Ca 291 kr
48 130 kr
37 470 kr
48 800 kr
577 560 kr
449 640 kr
585 600 kr
Ca 294 kr
Ca 227 kr
Ca 297 kr
47 550 kr
36 820 kr
48 060 kr
570 600 kr
441 840 kr
576 720 kr
Ca 294 kr
Ca 227 kr
Ca 297 kr
51 140 kr
38 650 kr
51 730 kr
613 680 kr
463 800 kr
620 760 kr
Automatiker
Deltid
Privat
750 personer
691 personer
Ca 271 kr
Ca
Ca 276 kr
43 840 kr
44 650 kr
526 080 kr
535 800 kr
Ca 271 kr
Ca
Ca 276 kr
44 450 kr
45 310 kr
533 400 kr
543 720 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 287 kr
45 880 kr
46 420 kr
550 560 kr
557 040 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 287 kr
48 280 kr
48 920 kr
579 360 kr
587 040 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Energimontør i arbeid

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

En kulde- og varmepumpe­montør monterer og vedlikeholder kjøleanlegg og varmegjenvinningsanlegg.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Yrkesdykker som jobber under vann

Dykker

En yrkesdykker ut­fører arbeid under vann.

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveiser

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

Snekker som jobber med saging.

Snekker

Snekkere jobber hovedsakelig med inventar i hus, som for eksempel møbler, kjøkken og trapper.