Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for helse og oppvekstfag 17. februar 2022

Fotterapeut

Fotterapeuten behandler og forebygger fotproblem knyttet til bruk av sko eller ulike sykdommer.

Arbeidsoppgaver

Fotterapeuten jobber med å behandle lidelser knyttet til fotens hud, negler, skjelett og muskler. En av fotterapeutens viktigste oppgaver er å finne årsaken til problemer og lidelser. Sko er et av fotterapeutens viktigste arbeidsfelt. En fotterapibehandling gir også pleie til føttene og økt velvære.

Vanlige arbeidsoppgaver for fotterapeuten:

 • vurderer bevegelighet og funksjon i foten
 • behandler og forebygger skorelaterte fotproblem
 • gir råd og veiledning om bruk av riktig fottøy ut ifra brukerbehov
 • behandler vorter
 • korrigerer og sliper negler
 • behandler ulike negl- og hudlidelser
 • bruker individuelle avlastninger og såler som behandlingsmetode
 • forebygger og behandler fotlidelser relatert til sykdommer som blant annet diabetes og revmatisme

Du må ha autorisasjon fra Helsedirektoratet for å jobbe som fotterapeut.

Hvor jobber fotterapeuter?

Fotterapeuter kan jobbe på private fotklinikker, sykehus, sykehjem, hjemmetjenesten, skoleverket, innen idrett, i skobutikker og i bedriftshelsetjenesten. De fleste fotterapeuter er selvstendig næringsdrivende.

Hvordan er det å jobbe som fotterapeut?

Intervjuer

Margrethe Westerwald på klinikken i Sandefjord. På veggen bak henne henger en plakat som viser hvor kompleks en fot er.

Fotterapeut

Margrethe Westerwald

Føttene skal bære oss hele livet og derfor må vi ta spesielt godt ta vare på dem, smiler Margrethe.
Portrett av Stine Odberg Gaardløs

Fotterapeut

Stine Odberg Gaardløs

– Som fotterapeut bør du vere ein utprega omsorgsperson og genuint interessert i å gi pasienten din betre fothelse, seier Stine Odberg Gaardløs.

Viktige egenskaper for en fotterapeut

Som fotterapeut må du være tillitvekkende og respektfull overfor pasientene. Du bør like å være nær andre mennesker. Det er også viktig å kunne kommunisere godt, da en viktig del av jobben er å samarbeide med pasienten og med helsepersonell om pasienters behandling.

Hva tjener fotterapeuter?

Hvordan utdanner du deg til fotterapeut?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber fotterapeututdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 465902 - Fotterapi, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber fotterapeuter?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fotterapeuter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 5141102 - FOTTERAPEUT
 • 5141101 - FOTPLEIER

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren planlegger og gjennomfører aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier tar vare på pasienter før, under og etter de får bedøvelse for operasjoner, undersøkelser og behandlinger.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.

Relaterte lenker