Image
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Yrkesbeskrivelse

Brannforebygger

En brannforebygger, eller feier som det het tidligere, rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.

Tidligere het brannforebyggere for feiere. I 2020 ble tittelen endret til brannforebygger.  

Som brannforebygger rengjør du piper, røykkanaler, ildsteder og sentralfyringsanlegg for å forebygge brann- og avgassutslipp. Hovedoppgaven er brannforebyggende arbeid, og arbeider ofte i nær tilknytning til brannvesenet.

Vanlige arbeidsoppgaver for brannforebyggeren:

 • feiing av skorsteiner, røykkanaler og ildsteder
 • begrense skader etter brann
 • påse at bygninger har gode branntekniske løsninger i samsvar med lover og regler
 • tilpasse og lage utstyr til feiing
 • veilede om ulike fyringsmetoder og hvordan redusere forurensning og sotdanning, som igjen forebygger brann
 • formidle kunnskap om riktig valg og bruk av slokkemidler og slokkemetoder

Brannforebyggere har god kunnskap om bygningskonstruksjon og bygningsmaterialer, og kan beregne hvordan ildsted (peis), skorstein og ventilasjon fungerer sammen.

Det er risiko involvert i jobben som brannforebygger, derfor er det viktig å ha kunnskap om helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det er et omfattende regelverk å forholde seg til på dette området.

Hvor jobber brannforebyggere ?

De fleste brannforebyggere jobber i kommunale etater som for eksempel brannvesenet. Du kan også få jobb i statlige organer som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Personlige egenskaper

Brannforebyggere må like seg i høyden og kunne arbeide systematisk og nøyaktig. Du må ha gode regneferdigheter og kunnskap om digitale verktøy, og like å kommunisere med mennesker. Brannforebyggere må kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i brannforebyggerfager (tidligere feierfaget). Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber brannforebyggerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 457107 - Feierfaget, Vg2 og Vg3, særløp
 • 482501 - Brannforebygger, Vg2 og Vg3, særløp

Bedrifter

Brannforebygger i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7144107 - FAGARBEIDER (FEIER)
 • 7144101 - FEIER
 • 7144104 - FEIERFORMANN
 • 7144102 - FEIERMESTER
 • 7144105 - FEIERSVENN
 • 7144109 - FORMANN (FEIER)
 • 7144103 - OVERFEIEMESTER (INSPEKTØR)
 • 7144106 - SKORSTEINSFEIER
 • 7144110 - SPESIALARBEIDER (FEIING)
 • 7144112 - BRANNFOREBYGGER/FEIER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 01. mars 2022, av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk