Gjennomgått i samarbeid med Norsk musikkråd, BandOrg 06. mai 2022

Musiker

Musikere skaper, fremfører og koordinerer musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter.

Arbeidsoppgaver

Musikere skaper og fremfører musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter. Musikere spiller instrumenter, synger, dirigerer og arrangerer og underviser i diverse sammenhenger.

En sanger bruker stemmen sin til å formidle musikk. Instrumentalister spiller ett eller flere musikkinstrumenter. En komponist lager og utvikler musikk, mens en dirigent instruerer og koordinerer flere musikere i kor, band eller orkestre.

Det er vanlig at musikere spesialiserer seg innenfor klassisk eller rytmisk musikk, for eksempel jazz, rock, folk eller pop.

Vanlige arbeidsoppgaver for en musiker:

 • øve for seg selv og sammen med andre
 • skrive, komponere og utvikle musikk
 • jobbe i opptaksstudio
 • framføre musikk på en scene eller eksempelvis i radio eller TV
 • markedsføre seg for ulike arrangementer og oppdragsgivere

Som seriøs musiker må du øve mye. Du arbeider kontinuerlig med musikken, og med å utvikle dine ferdigheter og utvide din musikalske horisont. Musikere befinner seg i en tøff bransje hvor musikkgleden, lysten og viljen til å skape musikk er avgjørende for å kunne fortsette.

Hvor jobber musikere?

De fleste musikere er selvstendig næringsdrivende, og tar konsertjobber eller jobber i studio. Musikere kan også være fast ansatt i orkestre. Mange er medlem av band som opptrer på forskjellige scener og festivaler. Noen musikere arbeider helt eller delvis med undervisning og har stillinger som musikkpedagog eller sangpedagog. Utøvende musikere må være forberedt på en god del reising, alene eller sammen med andre. 

Hvordan er det å jobbe som musiker?

Intervjuer

Nærbilde av en ung mann som ser i kameraet. Han smiler ikke, men ser vennlig ut. Han har lysbrunt hår, blå øyne, bart- og skjeggstubber. Han har på seg en grå genser.

Musiker

Ingvald Holmen Minge

Du må ha noe å tilby utover det musikalske, sier Ingvald som tidlig skjønte at han hørte hjemme på en scene.

Passer jeg til å bli musiker?

Som musiker må du være musikalsk, ha godt gehør, og like å opptre. Konsentrasjon og innsatsvilje er også sentrale egenskaper for en musiker. Du bør ha et ønske om å forbedre dine kvaliteter, og du bør ha god innlevelsesevne for å kunne formidle musikkens budskap til publikum. Samspill er en betydelig del av hverdagen for musikere. Du bør derfor like både samspill og annet samvær med andre. 

Hva tjener musikere?

Hvordan utdanner du deg til musiker?

Det finnes en rekke musikkutdanninger i Norge. Det er alt fra kortere kurs til lengre utdanninger ved universiteter og høgskoler.

Hvilke utdanninger er vanligst for musikere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber musikkutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 815103 - Ph.d.-program, utøvende musikk
 • 7151 - Sang- og musikkutdanninger
 • 6151 - Sang- og musikkutdanninger

Bedrifter: Hvor jobber musikere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med musikere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3472108 - ROCKEMUSIKER
 • 3472102 - JAZZMUSIKER
 • 3472101 - POPMUSIKER
 • 2553114 - MUSIKKPRODUSENT
 • 2553112 - DOMORGANIST
 • 2553111 - LANDSDELSMUSIKER
 • 2553110 - DISTRIKTSMUSIKER
 • 2553109 - KORMESTER
 • 2553107 - OPERASANGER
 • 2553106 - MUSIKER
 • 2553105 - KANTOR
 • 2553104 - ORGANIST
 • 2553103 - KOMPONIST
 • 2553102 - DIRIGENT
 • 2553101 - SANGER
 • 3472103 - FRILANSSANGER/-MUSIKER
 • 3472104 - TRUBADUR
 • 3472105 - JAZZSANGER
 • 3472106 - VISESANGER
 • 3472107 - ROCKESANGER
 • 3472109 - POPSANGER
 • 2553108 - KORINSPISIENT
 • 3429104 - MUSIKKAGENT
 • 3310105 - MUSIKKLÆRER
 • 3349137 - MUSIKKONSULENT (KURS OG ANNET PEDAGOGISK ARBEID)
 • 2359102 - MUSIKKPEDAGOG
 • 3349115 - MUSIKKSKOLELÆRER
 • 3310106 - SANGLÆRER
 • 2359104 - SANGPEDAGOG
 • 3349117 - SKOLEKORPSDIRIGENT
 • 5131130 - MUSIKALSK AKTIVITØR (BARNEHAGE)
 • 1229135 - ORKESTERSJEF

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Ballettinstruktør hjelper to jenter med å utføre en arabesque.

Dansepedagog

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.
To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.
En dramatug sitter ute i teatersalen med en blokk på fanget

Dramaturg

En dramaturg jobber med den innholdsmessige oppbygningen av scenekunstproduksjoner, film og andre kunstformer.
Hender som pusser en trekopp

Duojár

En duojár lager samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som redskaper, brukskunst og kunsthåndverk.