Musikere
Yrkesbeskrivelse

Musiker

favoritt ikon

Musikere skaper, fremfører og koordinerer musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter.

Musikere skaper og fremfører musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter. Musikere spiller instrumenter, synger, dirigerer og arrangerer i diverse sammenhenger.

En sanger bruker stemmen sin til å formidle musikk. Instrumentalister spiller ett eller flere musikkinstrumenter. En komponist lager og utvikler musikk, mens en dirigent koordinerer flere musikere slik som et kor, band eller orkester.

Det er vanlig at musikere spesialiserer seg innenfor klassisk eller rytmisk musikk, for eksempel jazz, rock, folk eller pop.

Vanlige arbeidsoppgaver for en musiker:

  • øve for seg selv eller sammen med flere
  • skrive, komponere og utvikle musikk
  • framføre musikk på en scene eller eksempelvis i radio eller TV
  • markedsføre seg for ulike arrangementer og oppdragsgivere

Som seriøs musiker må du øve mye. Du arbeider kontinuerlig med musikken og med å utvide dine ferdigheter og din musikalske horisont. Musikere befinner seg i en tøff bransje hvor musikkgleden, lysten og viljen til å skape musikk er avgjørende for å kunne fortsette.

Hvor jobber musikere?

De fleste musikere er selvstendig næringsdrivende og tar konsertjobber eller jobber i studio. Musikere kan også være fast ansatt i orkestre. Mange er medlem av band som opptrer på forskjellige scener og festivaler. Noen musikere arbeider med undervisning og har stillinger som musikkpedagog eller sangpedagog.

Personlige egenskaper

Som musiker må du være musikalsk, ha godt gehør og like å opptre på en scene. Konsentrasjon og innsatsvilje er også sentrale egenskaper for en musiker. Du bør ha et ønske om å forbedre dine kvaliteter, og du bør ha god innlevelsesevne for å kunne formidle et budskap til et publikum.

Utdanning

Det finnes en rekke musikkutdanninger i Norge. Det er alt fra kortere kurs til utdanning ved universiteter og høgskoler.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber musikkutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for musikere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Musiker
Deltid
Alle sektorer
1 097 personer
449 personer
648 personer
Ca 264 kr
Ca 264 kr
Ca 263 kr
42 690 kr
42 690 kr
42 650 kr
512 280 kr
512 280 kr
511 800 kr
Ca 264 kr
Ca 264 kr
Ca 263 kr
42 690 kr
42 690 kr
42 650 kr
512 280 kr
512 280 kr
511 800 kr
Ca 271 kr
Ca 271 kr
Ca 271 kr
43 870 kr
43 920 kr
43 830 kr
526 440 kr
527 040 kr
525 960 kr
Ca 271 kr
Ca 271 kr
Ca 271 kr
43 900 kr
43 950 kr
43 850 kr
526 800 kr
527 400 kr
526 200 kr
Musiker
Heltid
Alle sektorer
1 473 personer
568 personer
905 personer
Ca 300 kr
Ca 296 kr
Ca 304 kr
48 550 kr
47 890 kr
49 170 kr
582 600 kr
574 680 kr
590 040 kr
Ca 300 kr
Ca 296 kr
Ca 304 kr
48 550 kr
47 890 kr
49 170 kr
582 600 kr
574 680 kr
590 040 kr
Ca 291 kr
Ca 290 kr
Ca 291 kr
47 100 kr
46 910 kr
47 210 kr
565 200 kr
562 920 kr
566 520 kr
Ca 291 kr
Ca 290 kr
Ca 291 kr
47 170 kr
46 990 kr
47 280 kr
566 040 kr
563 880 kr
567 360 kr
Musiker
Kommunal
1 408 personer
561 personer
847 personer
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca 276 kr
44 420 kr
43 970 kr
44 710 kr
533 040 kr
527 640 kr
536 520 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca 276 kr
44 420 kr
43 970 kr
44 710 kr
533 040 kr
527 640 kr
536 520 kr
Ca 277 kr
Ca 276 kr
Ca 277 kr
44 840 kr
44 710 kr
44 940 kr
538 080 kr
536 520 kr
539 280 kr
Ca 277 kr
Ca 276 kr
Ca 277 kr
44 900 kr
44 770 kr
44 990 kr
538 800 kr
537 240 kr
539 880 kr
Musiker
Deltid
Kommunal
817 personer
329 personer
488 personer
Ca 263 kr
Ca 264 kr
Ca 262 kr
42 540 kr
42 690 kr
42 380 kr
510 480 kr
512 280 kr
508 560 kr
Ca 263 kr
Ca 264 kr
Ca 262 kr
42 540 kr
42 690 kr
42 380 kr
510 480 kr
512 280 kr
508 560 kr
Ca 265 kr
Ca 269 kr
Ca 262 kr
42 920 kr
43 550 kr
42 480 kr
515 040 kr
522 600 kr
509 760 kr
Ca 265 kr
Ca 269 kr
Ca 262 kr
42 950 kr
43 590 kr
42 500 kr
515 400 kr
523 080 kr
510 000 kr
Musiker
Heltid
Kommunal
591 personer
232 personer
359 personer
Ca 285 kr
Ca 276 kr
Ca 292 kr
46 140 kr
44 700 kr
47 380 kr
553 680 kr
536 400 kr
568 560 kr
Ca 285 kr
Ca 276 kr
Ca 292 kr
46 140 kr
44 700 kr
47 380 kr
553 680 kr
536 400 kr
568 560 kr
Ca 284 kr
Ca 280 kr
Ca 286 kr
45 970 kr
45 410 kr
46 320 kr
551 640 kr
544 920 kr
555 840 kr
Ca 284 kr
Ca 280 kr
Ca 286 kr
46 040 kr
45 480 kr
46 390 kr
552 480 kr
545 760 kr
556 680 kr
Musiker
Privat
557 personer
203 personer
354 personer
Ca 247 kr
Ca 256 kr
Ca 241 kr
40 000 kr
41 550 kr
39 010 kr
480 000 kr
498 600 kr
468 120 kr
Ca 247 kr
Ca 256 kr
Ca 241 kr
40 000 kr
41 550 kr
39 010 kr
480 000 kr
498 600 kr
468 120 kr
Ca 260 kr
Ca 264 kr
Ca 259 kr
42 170 kr
42 690 kr
41 920 kr
506 040 kr
512 280 kr
503 040 kr
Ca 260 kr
Ca 264 kr
Ca 259 kr
42 240 kr
42 810 kr
41 960 kr
506 880 kr
513 720 kr
503 520 kr
Musiker
Deltid
Privat
243 personer
138 personer
Ca 256 kr
Ca
Ca 256 kr
41 550 kr
41 550 kr
498 600 kr
498 600 kr
Ca 256 kr
Ca
Ca 256 kr
41 550 kr
41 550 kr
498 600 kr
498 600 kr
Ca 279 kr
Ca
Ca 280 kr
45 150 kr
45 370 kr
541 800 kr
544 440 kr
Ca 279 kr
Ca
Ca 280 kr
45 180 kr
45 420 kr
542 160 kr
545 040 kr
Musiker
Heltid
Privat
314 personer
216 personer
Ca 246 kr
Ca
Ca 235 kr
39 840 kr
38 080 kr
478 080 kr
456 960 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca 235 kr
39 840 kr
38 080 kr
478 080 kr
456 960 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 254 kr
41 360 kr
41 100 kr
496 320 kr
493 200 kr
Ca 255 kr
Ca
Ca 254 kr
41 440 kr
41 140 kr
497 280 kr
493 680 kr
Musiker
Statlig
605 personer
253 personer
352 personer
Ca 318 kr
Ca 312 kr
Ca 325 kr
51 520 kr
50 520 kr
52 690 kr
618 240 kr
606 240 kr
632 280 kr
Ca 318 kr
Ca 312 kr
Ca 325 kr
51 520 kr
50 520 kr
52 690 kr
618 240 kr
606 240 kr
632 280 kr
Ca 318 kr
Ca 311 kr
Ca 324 kr
51 570 kr
50 310 kr
52 480 kr
618 840 kr
603 720 kr
629 760 kr
Ca 318 kr
Ca 311 kr
Ca 324 kr
51 640 kr
50 350 kr
52 570 kr
619 680 kr
604 200 kr
630 840 kr
Musiker
Heltid
Statlig
568 personer
238 personer
330 personer
Ca 318 kr
Ca 312 kr
Ca 325 kr
51 560 kr
50 520 kr
52 680 kr
618 720 kr
606 240 kr
632 160 kr
Ca 318 kr
Ca 312 kr
Ca 325 kr
51 560 kr
50 520 kr
52 680 kr
618 720 kr
606 240 kr
632 160 kr
Ca 318 kr
Ca 311 kr
Ca 322 kr
51 450 kr
50 430 kr
52 190 kr
617 400 kr
605 160 kr
626 280 kr
Ca 318 kr
Ca 311 kr
Ca 322 kr
51 520 kr
50 480 kr
52 280 kr
618 240 kr
605 760 kr
627 360 kr
Musiker
Alle sektorer
2 570 personer
1 017 personer
1 553 personer
Ca 292 kr
Ca 290 kr
Ca 294 kr
47 270 kr
46 940 kr
47 560 kr
567 240 kr
563 280 kr
570 720 kr
Ca 292 kr
Ca 290 kr
Ca 294 kr
47 270 kr
46 940 kr
47 560 kr
567 240 kr
563 280 kr
570 720 kr
Ca 286 kr
Ca 285 kr
Ca 287 kr
46 340 kr
46 180 kr
46 450 kr
556 080 kr
554 160 kr
557 400 kr
Ca 286 kr
Ca 285 kr
Ca 287 kr
46 400 kr
46 240 kr
46 510 kr
556 800 kr
554 880 kr
558 120 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Musikkpedagog underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og videreformidle kunnskap.

Lydtekniker i arbeid

Lyd­tekniker

Som lyd­tekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

Regissør i filmstudio

Regissør

En filmregissør forbereder og styrer en filminnspilling. Regissøren leder også etterarbeidet av det som er filmet.

To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.

Illustrator ved skrivebordet

Illustratør

Som illustratør jobber du med visuell kommunikasjon og lager illustrasjoner ved hjelp av for eksempel tegning, akvarell, kollasj og foto.

Pianostemmer i aksjon

Pianostemmer

En pianostemmer stemmer og vedlikeholder pianoer og flygler.

Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

En fotograf tar bilde av hendelser, natur, omgivelser eller mennesker.

Historiker studerer bok.

Historiker

Historikere jobber med å skape forståelse og kunnskap om menneskehetens og verdens historiske utvikling.

 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.

Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skaper du smykker og andre gjenstander av edle metaller.

Skuespiller blir filmet utendørs

Skuespiller

Som skuespiller jobber du med innspillinger til film og TV, eller på en teaterscene. Du kan også opptre i hørespill eller som stemme i dataspill.

Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfatter

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende.