Image
Musikere
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Musiker

Musikere skaper, fremfører og koordinerer musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter.

Musikere skaper og fremfører musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter. Musikere spiller instrumenter, synger, dirigerer og arrangerer i diverse sammenhenger.

En sanger bruker stemmen sin til å formidle musikk. Instrumentalister spiller ett eller flere musikkinstrumenter. En komponist lager og utvikler musikk, mens en dirigent koordinerer flere musikere slik som et kor, band eller orkester.

Det er vanlig at musikere spesialiserer seg innenfor klassisk eller rytmisk musikk, for eksempel jazz, rock, folk eller pop.

Vanlige arbeidsoppgaver for en musiker:

 • øve for seg selv eller sammen med flere
 • skrive, komponere og utvikle musikk
 • framføre musikk på en scene eller eksempelvis i radio eller TV
 • markedsføre seg for ulike arrangementer og oppdragsgivere

Som seriøs musiker må du øve mye. Du arbeider kontinuerlig med musikken og med å utvide dine ferdigheter og din musikalske horisont. Musikere befinner seg i en tøff bransje hvor musikkgleden, lysten og viljen til å skape musikk er avgjørende for å kunne fortsette.

Hvor jobber musikere ?

De fleste musikere er selvstendig næringsdrivende og tar konsertjobber eller jobber i studio. Musikere kan også være fast ansatt i orkestre. Mange er medlem av band som opptrer på forskjellige scener og festivaler. Noen musikere arbeider med undervisning og har stillinger som musikkpedagog eller sangpedagog.

Personlige egenskaper

Som musiker må du være musikalsk, ha godt gehør og like å opptre på en scene. Konsentrasjon og innsatsvilje er også sentrale egenskaper for en musiker. Du bør ha et ønske om å forbedre dine kvaliteter, og du bør ha god innlevelsesevne for å kunne formidle et budskap til et publikum.

Utdanning

Det finnes en rekke musikkutdanninger i Norge. Det er alt fra kortere kurs til utdanning ved universiteter og høgskoler.

Hva jobber musikkutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 815103 - Ph.d.-program, utøvende musikk
 • 7151 - Sang- og musikkutdanninger
 • 6151 - Sang- og musikkutdanninger

Hva er de vanligste utdanningene for musikere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Musiker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2553110 - DISTRIKTSMUSIKER
 • 3472102 - JAZZMUSIKER
 • 2553111 - LANDSDELSMUSIKER
 • 2553106 - MUSIKER
 • 3472101 - POPMUSIKER
 • 3472108 - ROCKEMUSIKER
 • 2553102 - DIRIGENT
 • 2553112 - DOMORGANIST
 • 2553105 - KANTOR
 • 2553103 - KOMPONIST
 • 2553109 - KORMESTER
 • 2553114 - MUSIKKPRODUSENT
 • 2553107 - OPERASANGER
 • 2553104 - ORGANIST
 • 2553101 - SANGER

Sist kvalitetsikret den 18. januar 2017, av