Ortoptist med pasient
Yrkesbeskrivelse

Ortoptist

favoritt ikon

Ortoptister hjelper personer med skjeling og samsynsproblemer.

Ortoptister undersøker, diagnostiserer og behandler skjeling, dobbeltsyn, samsynsproblemer og nystagmus (ufrivillige øyebevegelser). Ortoptisten hjelper også personer som har problemer med øyebevegelse på grunn av nevrologiske tilstander eller skader. 

Som ortoptister utfører du i tillegg undersøkelser som et ledd i utredning av lese- og skrivevansker.

Synsproblemer og skjeling kan man ha i alle aldre. Ortoptisten jobber derfor med både barn, unge, voksne og eldre. Også nyfødte barn kan ha behov for hjelp av en ortoptist. Etter fødselen sjekker legene om den nyfødte skjeler. Denne typen test er også en del av den vanlige oppfølgingen av barn i tiden fram til de begynner på skolen.

Måten ortoptisten arbeider på, vil variere noe avhengig av hvilken aldersgruppe han eller hun jobber med. Skjeling er ofte medfødt eller oppstår tidlig, men også voksne kan få denne typen synsproblemer.

For å jobbe som ortoptist kreves autorisasjon. Autorisasjon tildeles av Helsedirektoratet.

Ortoptisten samarbeider med flere andre yrkesgrupper, deriblant øyelege, optiker, synspedagog, helsesøster og PPT-tjenesten.

Hvor jobber ortoptister?

Ortoptister jobber på sykehus, i en privat øyelegepraksis eller er selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Som ortoptist må du være glad i å hjelpe mennesker, og være i stand til å forstå de behovene ulike personer har. Du må være nøyaktig i arbeidet, og være i stand til å jobbe med ulike aldersgrupper, og da spesielt barn.

Utdanning

Det finnes ingen ortoptistutdanning i Norge. Norske ortoptister er utdannet i land som England, USA, Nederland, Sveits, Australia, Tyskland, Frankrike, Italia og Sverige.

Ortoptistutdanningen er forskjellig fra land til land. I noen land kan du ta utdanning på bachelornivå, mens det i andre land tilbys en 3-4-årig yrkesutdanning.

Ta kontakt med Norske Ortoptisters Forening for mer informasjon om utdanningsmuligheter.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Optiker
Deltid
Alle sektorer
382 personer
295 personer
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca
44 550 kr
43 880 kr
534 600 kr
526 560 kr
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca
44 550 kr
43 880 kr
534 600 kr
526 560 kr
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca
45 590 kr
44 950 kr
547 080 kr
539 400 kr
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca
45 610 kr
44 970 kr
547 320 kr
539 640 kr
Optiker
Heltid
Alle sektorer
885 personer
492 personer
393 personer
Ca 273 kr
Ca 264 kr
Ca 287 kr
44 170 kr
42 830 kr
46 540 kr
530 040 kr
513 960 kr
558 480 kr
Ca 273 kr
Ca 264 kr
Ca 287 kr
44 170 kr
42 830 kr
46 540 kr
530 040 kr
513 960 kr
558 480 kr
Ca 282 kr
Ca 271 kr
Ca 296 kr
45 760 kr
43 960 kr
48 020 kr
549 120 kr
527 520 kr
576 240 kr
Ca 282 kr
Ca 271 kr
Ca 296 kr
45 820 kr
44 020 kr
48 080 kr
549 840 kr
528 240 kr
576 960 kr
Optiker
Privat
1 230 personer
755 personer
475 personer
Ca 273 kr
Ca 267 kr
Ca 288 kr
44 210 kr
43 200 kr
46 730 kr
530 520 kr
518 400 kr
560 760 kr
Ca 273 kr
Ca 267 kr
Ca 288 kr
44 210 kr
43 200 kr
46 730 kr
530 520 kr
518 400 kr
560 760 kr
Ca 283 kr
Ca 273 kr
Ca 297 kr
45 780 kr
44 270 kr
48 070 kr
549 360 kr
531 240 kr
576 840 kr
Ca 283 kr
Ca 273 kr
Ca 297 kr
45 830 kr
44 310 kr
48 120 kr
549 960 kr
531 720 kr
577 440 kr
Optiker
Deltid
Privat
368 personer
282 personer
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca
44 550 kr
43 880 kr
534 600 kr
526 560 kr
Ca 275 kr
Ca 271 kr
Ca
44 550 kr
43 880 kr
534 600 kr
526 560 kr
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca
45 530 kr
44 860 kr
546 360 kr
538 320 kr
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca
45 550 kr
44 880 kr
546 600 kr
538 560 kr
Optiker
Heltid
Privat
862 personer
473 personer
389 personer
Ca 273 kr
Ca 265 kr
Ca 288 kr
44 180 kr
42 870 kr
46 670 kr
530 160 kr
514 440 kr
560 040 kr
Ca 273 kr
Ca 265 kr
Ca 288 kr
44 180 kr
42 870 kr
46 670 kr
530 160 kr
514 440 kr
560 040 kr
Ca 283 kr
Ca 272 kr
Ca 297 kr
45 850 kr
44 040 kr
48 050 kr
550 200 kr
528 480 kr
576 600 kr
Ca 283 kr
Ca 272 kr
Ca 297 kr
45 910 kr
44 100 kr
48 110 kr
550 920 kr
529 200 kr
577 320 kr
Optiker
Alle sektorer
1 267 personer
787 personer
480 personer
Ca 273 kr
Ca 266 kr
Ca 288 kr
44 180 kr
43 140 kr
46 670 kr
530 160 kr
517 680 kr
560 040 kr
Ca 273 kr
Ca 266 kr
Ca 288 kr
44 180 kr
43 140 kr
46 670 kr
530 160 kr
517 680 kr
560 040 kr
Ca 282 kr
Ca 273 kr
Ca 296 kr
45 730 kr
44 240 kr
48 030 kr
548 760 kr
530 880 kr
576 360 kr
Ca 282 kr
Ca 273 kr
Ca 296 kr
45 780 kr
44 290 kr
48 080 kr
549 360 kr
531 480 kr
576 960 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold