Gjennomgått i samarbeid med Norske Ortoptisters Forening 12. februar 2024

Ortoptist

Ortoptister hjelper personer med skjeling og samsynsproblemer.

Arbeidsoppgaver

Ortoptisten hjelper folk i alle aldre med synsproblemer og skjeling. Dette gjelder både barn, ungdom, voksne og eldre. Til og med nyfødte og personer som er i sin siste livsfase kan trenge hjelp fra en ortoptist.

Måten ortoptisten jobber på avhenger av hvem de hjelper. De sjekker synet, ser etter problemer og lager planer for behandling. Dette kan være alt fra å bruke briller til å gjennomgå operasjoner for å rette opp synsfeil og skjeling. Skjeling kan oppstå fra fødselen av eller tidlig i barndommen, men det kan også ramme voksne. Derfor er ortoptister viktige for å sørge for at folk i alle aldre har sunne øyne.

Vanlige arbeidsoppgaver er:

  • undersøke, diagnostisere og behandle skjeling, amblyopi, (synsnedsettelse) dobbeltsyn, samsynsproblemer og nystagmus (ufrivillige øyebevegelser)
  • hjelpe personer som har problemer med øyebevegelse på grunn av  skader, annen generell sykdom og nevrologiske tilstander (skjeling kan ofte være første tegn i sykdomsforløpet)
  • utføre undersøkelser av barn og ungdom som et ledd i utredning av lese- og skrivevansker
  • vurdering av synsfunksjon hos pasienter med hjerneslag
  • strabismeoperasjon: undersøkelser gjøres for å finne ut om du kan opereres, og eventuelt hva slags operasjon du kan få

Ortoptisten tilpasser behandlingen etter hva den enkelte pasient trenger. Dette kan bety forskjellige løsninger, fra å justere briller riktig til å gjennomføre operasjoner. Ortoptisten ser på pasientens behov og velger den beste behandlingsmetoden. Dette kan være å bruke briller eller lapp for å forbedre synet, eller å inkludere prismer i brilleglassene for å rette opp skjelingen. Noen pasienter kan trenge mer avansert behandling, som operasjon eller botoxinjeksjoner, avhengig av hvor alvorlig skjelingen er og andre faktorer. Ortoptisten spiller en viktig rolle i å gi pasientene med skjeling den beste behandlingen for å gjøre synet deres bedre og forbedre livskvaliteten.

For å jobbe som ortoptist kreves autorisasjon. Autorisasjon tildeles av Helsedirektoratet.

Ortoptisten samarbeider med flere andre yrkesgrupper, deriblant øyelege, optiker, synspedagog, helsesykepleiere, nevrologerbarneleger og PP-tjenesten.

Hvor jobber ortoptister?

Ortoptister jobber på sykehus, i en privat øyelegepraksis eller er selvstendig næringsdrivende.

Hvordan er det å jobbe som ortoptist?

Intervjuer

Portrettbilde av en dame med blond hestehale og hvit uniform.

Ortoptist

Hilde Mailen Domaas

Hilde grep muligheten da hun kom inn på ortoptiststudiet. Etter to år i Australia reiste hun hjem med en mastergrad i ortoptikk.
Portrettbilde av ortoptist Andrea Olsson iført hvitt arbeidsantrekk og briller

Ortoptist

Andrea Olsson

– I denne jobben møter du mennesker i alle aldre og forskjellige livssituasjoner, så det er viktig å ha evnen til å se personen i situasjonen og ha empati, sier Andrea Olsson.

Passer jeg til å bli ortoptist?

Som ortoptist må du være glad i å hjelpe mennesker, og være i stand til å forstå de behovene ulike personer har. Du må være nøyaktig i arbeidet, og være i stand til å jobbe med ulike aldersgrupper, og da spesielt barn.

Hva tjener ortoptister?

Lønnen kan variere noe om du er ansatt som ortoptist ved et sykehus, hos en privat øyeklinikk eller som privatpraktiserende ortoptist.

Hvordan utdanner du deg til ortoptist?

Det finnes ingen ortoptistutdanning i Norge. Norske ortoptister er utdannet i land som England, USA, Nederland, Sveits, Australia, Tyskland, Frankrike, Italia og Sverige.

Ortoptistutdanningen er forskjellig fra land til land. I noen land kan du ta utdanning på bachelornivå, mens det i andre land tilbys en 3-4-årig yrkesutdanning.

Ta kontakt med Norske Ortoptisters Forening for mer informasjon om utdanningsmuligheter.

Bedrifter: Hvor jobber ortoptister?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med ortoptister

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 3224119 - ORTOPTIST

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.