Image
En ortoptist undersøker synet til en pasient
Lenke
Adobe stock / ikonoklast_hh

Yrkesbeskrivelse

Ortoptist

Ortoptister hjelper personer med skjeling og samsynsproblemer.

Synsproblemer og skjeling kan man ha i alle aldre. Ortoptisten jobber derfor med både barn, unge, voksne og eldre. Nyfødte barn kan også ha behov for hjelp av en ortoptist. Etter fødselen sjekker legen om den nyfødte skjeler. Denne type undersøkelse av lege og/eller ved helsestasjon er også en del av den vanlige oppfølgingen av barn i tiden fram til de begynner på skolen.

Måten ortoptisten arbeider på vil variere noe avhengig av hvilken aldersgruppe han eller hun jobber med.

Skjeling er ofte medfødt eller oppstår tidlig i barneårene, men også voksne kan få denne typen synsproblemer.

Vanlige arbeidsoppgaver er:

  • undersøke, diagnostisere og behandle skjeling, amblyopi, (synsnedsettelse) dobbeltsyn, samsynsproblemer og nystagmus (ufrivillige øyebevegelser)hjelpe personer som har problemer med øyebevegelse på grunn av nevrologiske tilstander, annen generell sykdom eller skader.
  • utføre undersøkelser av barn og ungdom som et ledd i utredning av lese- og skrivevansker
  • vurdering av synsfunksjon hos pasienter med hjerneslag
  • strabismeoperasjon: undersøkelser gjøres for å finne ut om du kan opereres, og eventuelt hva slags operasjon du kan få

Forskjellige typer skjeling kan trenge forskjellig form for behandling, alt fra riktig brille til operasjon. Skjeling kan behandles med synsforbedrende virkemidler som briller og lapp. Noen har også nytte av prismer i brilleglasset, for å rette opp skjeling. Andre trenger ytterligere behandling som operasjon eller botoxinjeksjon, eller begge deler

For å jobbe som ortoptist kreves autorisasjon. Autorisasjon tildeles av Helsedirektoratet.

Ortoptisten samarbeider med flere andre yrkesgrupper, deriblant øyelege, optiker, synspedagog, helsesykepleiere, nevrologerbarneleger og PP-tjenesten.

Hvor jobber ortoptister ?

Ortoptister jobber på sykehus, i en privat øyelegepraksis eller er selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Som ortoptist må du være glad i å hjelpe mennesker, og være i stand til å forstå de behovene ulike personer har. Du må være nøyaktig i arbeidet, og være i stand til å jobbe med ulike aldersgrupper, og da spesielt barn.

Utdanning

Det finnes ingen ortoptistutdanning i Norge. Norske ortoptister er utdannet i land som England, USA, Nederland, Sveits, Australia, Tyskland, Frankrike, Italia og Sverige.

Ortoptistutdanningen er forskjellig fra land til land. I noen land kan du ta utdanning på bachelornivå, mens det i andre land tilbys en 3-4-årig yrkesutdanning.

Ta kontakt med Norske Ortoptisters Forening for mer informasjon om utdanningsmuligheter.

Lønn

Lønnen kan variere noe om du er ansatt som ortoptist ved et sykehus, hos en privat øyeklinikk eller som privatpraktiserende ortoptist.

Bedrifter

Ortoptist i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3224119 - ORTOPTIST

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 20. januar 2022, av Norske ortoptisters forening