Ortoptist med pasient
Yrkesbeskrivelse

Ortoptist

favoritt ikon

Ortoptister hjelper personer med skjeling og samsynsproblemer.

Ortoptister undersøker, diagnostiserer og behandler skjeling, dobbeltsyn, samsynsproblemer og nystagmus (ufrivillige øyebevegelser). Ortoptisten hjelper også personer som har problemer med øyebevegelse på grunn av nevrologiske tilstander eller skader. 

Som ortoptister utfører du i tillegg undersøkelser som et ledd i utredning av lese- og skrivevansker.

Synsproblemer og skjeling kan man ha i alle aldre. Ortoptisten jobber derfor med både barn, unge, voksne og eldre. Også nyfødte barn kan ha behov for hjelp av en ortoptist. Etter fødselen sjekker legene om den nyfødte skjeler. Denne typen test er også en del av den vanlige oppfølgingen av barn i tiden fram til de begynner på skolen.

Måten ortoptisten arbeider på, vil variere noe avhengig av hvilken aldersgruppe han eller hun jobber med. Skjeling er ofte medfødt eller oppstår tidlig, men også voksne kan få denne typen synsproblemer.

For å jobbe som ortoptist kreves autorisasjon. Autorisasjon tildeles av Helsedirektoratet.

Ortoptisten samarbeider med flere andre yrkesgrupper, deriblant øyelege, optiker, synspedagog, helsesøster og PPT-tjenesten.

Hvor jobber ortoptister?

Ortoptister jobber på sykehus, i en privat øyelegepraksis eller er selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Som ortoptist må du være glad i å hjelpe mennesker, og være i stand til å forstå de behovene ulike personer har. Du må være nøyaktig i arbeidet, og være i stand til å jobbe med ulike aldersgrupper, og da spesielt barn.

Utdanning

Det finnes ingen ortoptistutdanning i Norge. Norske ortoptister er utdannet i land som England, USA, Nederland, Sveits, Australia, Tyskland, Frankrike, Italia og Sverige.

Ortoptistutdanningen er forskjellig fra land til land. I noen land kan du ta utdanning på bachelornivå, mens det i andre land tilbys en 3-4-årig yrkesutdanning.

Ta kontakt med Norske Ortoptisters Forening for mer informasjon om utdanningsmuligheter.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Optiker
Heltid
Alle sektorer
929 personer
527 personer
402 personer
Ca 277 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 850 kr
43 000 kr
47 500 kr
538 200 kr
516 000 kr
570 000 kr
Ca 277 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 850 kr
43 000 kr
47 500 kr
538 200 kr
516 000 kr
570 000 kr
Ca 286 kr
Ca 274 kr
Ca 302 kr
46 340 kr
44 380 kr
48 910 kr
556 080 kr
532 560 kr
586 920 kr
Ca 286 kr
Ca 274 kr
Ca 302 kr
46 410 kr
44 450 kr
48 970 kr
556 920 kr
533 400 kr
587 640 kr
Optiker
Deltid
Alle sektorer
407 personer
319 personer
Ca 280 kr
Ca 276 kr
Ca
45 420 kr
44 710 kr
545 040 kr
536 520 kr
Ca 280 kr
Ca 276 kr
Ca
45 420 kr
44 710 kr
545 040 kr
536 520 kr
Ca 286 kr
Ca 279 kr
Ca
46 260 kr
45 190 kr
555 120 kr
542 280 kr
Ca 286 kr
Ca 279 kr
Ca
46 290 kr
45 220 kr
555 480 kr
542 640 kr
Optiker
Heltid
Privat
907 personer
510 personer
397 personer
Ca 277 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 940 kr
43 000 kr
47 500 kr
539 280 kr
516 000 kr
570 000 kr
Ca 277 kr
Ca 265 kr
Ca 293 kr
44 940 kr
43 000 kr
47 500 kr
539 280 kr
516 000 kr
570 000 kr
Ca 286 kr
Ca 274 kr
Ca 302 kr
46 410 kr
44 430 kr
48 950 kr
556 920 kr
533 160 kr
587 400 kr
Ca 286 kr
Ca 274 kr
Ca 302 kr
46 480 kr
44 500 kr
49 010 kr
557 760 kr
534 000 kr
588 120 kr
Optiker
Deltid
Privat
393 personer
307 personer
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca
45 510 kr
44 830 kr
546 120 kr
537 960 kr
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca
45 510 kr
44 830 kr
546 120 kr
537 960 kr
Ca 286 kr
Ca 280 kr
Ca
46 340 kr
45 280 kr
556 080 kr
543 360 kr
Ca 286 kr
Ca 280 kr
Ca
46 370 kr
45 310 kr
556 440 kr
543 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Psykiater i samtale med pasient.

Psykiater

Psykiateren er en lege som utreder og behandler personer med psykiske lidelser.

Ortoped ser på røntgenbilde

Ortoped

En ortoped er en lege som forebygger og behandler sykdommer og skader i muskler og skjelett.

Klinisk sosionom ved spillemaskiner.

Klinisk sosionom

Som klinisk sosionom jobber du for å forbedre menneskers evne til å fungere fysisk, psykisk og sosialt.

Kirurger

Kirurg

En kirurg er en lege som opererer pasienter, i tillegg til annen behandling.

En kardiolog lytter med et stetoskop på hjertet til en jente

Kardiolog

En kardiolog er en lege med spesialisering i hjertesykdommer.

Manuellterapeut behendler skulderen til en pasient

Manuell­terapeut

Manuell­terapeuter er videreutdannede fysio­terapeuter som er eksperter på muskel- og skjelettsystemet.

Fysioterapeut.

Fysio­terapeut

Fysio­terapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse.

Tanntekniker jobber med å lage tannerstatning.

Tann­tekniker

En tann­tekniker lager tannerstatninger til pasienter som har mistet eller skadet tennene sine.

Illustrasjonsbilde av en sosionom.

Sosionom

En sosionom hjelper mennesker med å forebygge, løse og redusere sosiale problemer.

Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.

Geriater prater med eldre kvinne.

Geriater

Som geriater er du spesialist på sykdommer hos eldre mennesker.

Illustrasjonsbilde av intensivsykepleier i arbeid.

Intensiv­­sykepleier

En intensiv­­sykepleier behandler og pleier pasienter med akutt eller kritiske sykdommer og skader.