Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling 21. februar 2022

Buntmaker

En buntmaker lager og reparerer produkter av skinn og pels.

Arbeidsoppgaver

En buntmaker (pelsmester) er en håndverker som skjærer til og syr, forandrer og reparerer klær av pels. Pels og skinn har vært brukt til å lage varme klær siden steinalderen. I dag brukes pels også i kombinasjon med andre materialer. Buntmakere bruker både håndsøm og ulike symaskiner i arbeidet.

Vanlige arbeidsoppgaver for en buntmaker:

  • sortering og klargjøring av skinn
  • tilskjæring og sammensying
  • reparasjon og endring av plagg
  • rens og vedlikehold av pels

En buntmaker må kunne omgås kunder og veilede disse i valg av materialer.

Hvor jobber buntmakere?

En buntmaker jobber i små bedrifter. En bedrift har sjelden mer enn to buntmakere ansatt. Noen buntmakere er selvstendig næringsdrivende. I dag sys det meste i utlandet, så buntmakerens viktigste arbeidsoppgaver er reparasjon og omsøm.

Hvordan er det å jobbe som buntmaker?

Intervjuer

Portrettbilde av buntmaker Jannicke Romøren Eriksen, lyst hår og svart- og rosamønstret overdel, samt en hals av skinn

Buntmaker

Jannicke Romøren Eriksen

Buntmaker Jannicke Romøren Eriksen elsker å kunne være selvstendig og kreativ. – Du kan gjøre veldig mye med pels, og det er få begrensninger med tanke på design, forteller hun.

Viktige egenskaper for en buntmaker

Som buntmaker bør du ha god farge- og formsans. Du må like å omgås mennesker og være interessert i design og mote. Nøyaktighet, tegne- og sømferdigheter er vesentlige egenskaper.

Hva tjener buntmakere?

Hvordan utdanner du deg til buntmaker?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i buntmakerfaget. Les mer om mesterbrev

Hva jobber buntmakerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 416902 - Buntmakerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter: Hvor jobber buntmakere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med buntmakere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 7433106 - FORMANN (BUNTMAKER)
  • 7433104 - FAGARBEIDER (BUNTMAKER)
  • 7433103 - PELSMAKER
  • 7433102 - BUNTMAKERMESTER
  • 7433101 - BUNTMAKER

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
En blyglasshåndverker viser fram et blyglassvindu dekorert med en oransje stjerne

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Bøkker i arbeid med ei tønne.

Bøkker

Bøkkeren lager tretønner.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemaker

Børsemakeren arbeider hovedsakelig med reparasjoner og tilpassing av våpendeler og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbygger

Båtbyggere produserer, reparerer og vedlikeholder båter.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designer

En designer gir gjenstander og produkter form og funksjon.