Yrkesbeskrivelse

Buntmaker

En buntmaker lager og reparerer produkter av skinn og pels.

En buntmaker (pelsmester) er en håndverker som skjærer til og syr, forandrer og reparerer klær av pels. Pels og skinn har vært brukt til å lage varme klær siden steinalderen. I dag brukes pels også i kombinasjon med andre materialer. Buntmakere bruker både håndsøm og ulike symaskiner i arbeidet.

Vanlige arbeidsoppgaver for en buntmaker:

  • sortering og klargjøring av skinn
  • tilskjæring og sammensying
  • reparasjon og endring av plagg
  • rens og vedlikehold av pels

En buntmaker må kunne omgås kunder og veilede disse i valg av materialer.

Hvor jobber buntmakere ?

En buntmaker jobber i små bedrifter. En bedrift har sjelden mer enn to buntmakere ansatt. Noen buntmakere er selvstendig næringsdrivende. I dag sys det meste i utlandet, så buntmakerens viktigste arbeidsoppgaver er reparasjon og omsøm.

Personlige egenskaper

Som buntmaker bør du ha god farge- og formsans. Du må like å omgås mennesker og være interessert i design og mote. Nøyaktighet, tegne- og sømferdigheter er vesentlige egenskaper.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i buntmakerfaget. Les mer om mesterbrev

Hva jobber buntmakerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

  • 416902 - Buntmakerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter

Buntmaker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7433101 - BUNTMAKER
  • 7433102 - BUNTMAKERMESTER
  • 7433104 - FAGARBEIDER (BUNTMAKER)
  • 7433106 - FORMANN (BUNTMAKER)
  • 7433103 - PELSMAKER

Sist kvalitetssikret den 21. februar 2022, av Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling