Konduktør
Yrkesbeskrivelse

Konduktør

favoritt ikon

En konduktør er ansvarlig for togpassasjerenes sikkerhet ombord i toget og ved av- og påstigning.

Konduktøren selger og sjekker billetter, og gir signal til lokføreren når toget er klart for avgang. Konduktøren har funksjonen «ombordansvarlig» eller «assistanse» (til støtte for ombordansvarlig) i toget.

Vanlige arbeidsoppgaver for en konduktør:

  • rydding/renhold i toget
  • informere om rutetider og endringer i rutetider
  • holde oppsyn med passasjerenes komfort og sikkerhet
  • se til at alt vognmateriale er forskriftsmessig på plass
  • skadestedsleder ved eventuelle ulykker og andre hendelser

Som konduktør er du også togselskapets ansikt utad mot passasjerene.

Konduktøren arbeider i tett samarbeid med lokfører, og de skal i fellesskap sikre passasjerenes sikkerhet og ha ansvar for å holde rutetiden.

En konduktør jobber alltid turnus, noe som kan innebære kvelds- og helgearbeid. I tillegg må du påregne å jobbe jul, påske og andre helligdager.

Hvor jobber konduktører?

Konduktører jobber i Vy (tidligere NSB). Ombordansvarlig på Flytoget (flytogvert) har mange av de samme oppgavene som en konduktør, men ikke samme utdanning.

Personlige egenskaper

Som konduktør må du være serviceinnstilt og flink til å kommunisere og samarbeide. Du er alltid på farten i konduktøryrket, derfor bør du være i god fysisk form. Siden det kan oppstå utfordrende situasjoner i dette yrket, er det viktig at du som konduktør har evnen til å holde hodet kaldt og har høy stressterskel.

Utdanning

Konduktøropplæring gjennomføres hos Vy (tidligere NSB). For å bli konduktør må du søke på en ledig stilling som konduktøraspirant når Vy søker etter dette. Dersom du blir ansatt, får du internopplæring i omtrent 18 uker. Opplæringen er en blanding av teori og praksis. Du mottar lønn under opplæringen.

Hva er de vanligste utdanningene for konduktører?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Flyvert, båtvert
Deltid
Alle sektorer
1 004 personer
875 personer
129 personer
Ca 247 kr
Ca 246 kr
Ca 251 kr
40 020 kr
39 860 kr
40 640 kr
480 240 kr
478 320 kr
487 680 kr
Ca 247 kr
Ca 246 kr
Ca 251 kr
40 020 kr
39 860 kr
40 640 kr
480 240 kr
478 320 kr
487 680 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 249 kr
39 930 kr
39 870 kr
40 360 kr
479 160 kr
478 440 kr
484 320 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 249 kr
40 000 kr
39 940 kr
40 430 kr
480 000 kr
479 280 kr
485 160 kr
Flyvert, båtvert
Heltid
Alle sektorer
1 800 personer
1 290 personer
510 personer
Ca 222 kr
Ca 216 kr
Ca 239 kr
35 980 kr
34 920 kr
38 710 kr
431 760 kr
419 040 kr
464 520 kr
Ca 222 kr
Ca 216 kr
Ca 239 kr
35 980 kr
34 920 kr
38 710 kr
431 760 kr
419 040 kr
464 520 kr
Ca 221 kr
Ca 215 kr
Ca 236 kr
35 780 kr
34 810 kr
38 230 kr
429 360 kr
417 720 kr
458 760 kr
Ca 221 kr
Ca 215 kr
Ca 236 kr
35 950 kr
34 960 kr
38 460 kr
431 400 kr
419 520 kr
461 520 kr
Flyvert, båtvert
Privat
2 804 personer
2 165 personer
639 personer
Ca 229 kr
Ca 226 kr
Ca 242 kr
37 070 kr
36 660 kr
39 190 kr
444 840 kr
439 920 kr
470 280 kr
Ca 229 kr
Ca 226 kr
Ca 242 kr
37 070 kr
36 660 kr
39 190 kr
444 840 kr
439 920 kr
470 280 kr
Ca 228 kr
Ca 225 kr
Ca 238 kr
36 950 kr
36 450 kr
38 550 kr
443 400 kr
437 400 kr
462 600 kr
Ca 228 kr
Ca 225 kr
Ca 238 kr
37 090 kr
36 570 kr
38 760 kr
445 080 kr
438 840 kr
465 120 kr
Flyvert, båtvert
Deltid
Privat
1 004 personer
875 personer
129 personer
Ca 247 kr
Ca 246 kr
Ca 251 kr
40 020 kr
39 860 kr
40 640 kr
480 240 kr
478 320 kr
487 680 kr
Ca 247 kr
Ca 246 kr
Ca 251 kr
40 020 kr
39 860 kr
40 640 kr
480 240 kr
478 320 kr
487 680 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 249 kr
39 930 kr
39 870 kr
40 360 kr
479 160 kr
478 440 kr
484 320 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 249 kr
40 000 kr
39 940 kr
40 430 kr
480 000 kr
479 280 kr
485 160 kr
Flyvert, båtvert
Heltid
Privat
1 800 personer
1 290 personer
510 personer
Ca 222 kr
Ca 216 kr
Ca 239 kr
35 980 kr
34 920 kr
38 710 kr
431 760 kr
419 040 kr
464 520 kr
Ca 222 kr
Ca 216 kr
Ca 239 kr
35 980 kr
34 920 kr
38 710 kr
431 760 kr
419 040 kr
464 520 kr
Ca 221 kr
Ca 215 kr
Ca 236 kr
35 780 kr
34 810 kr
38 230 kr
429 360 kr
417 720 kr
458 760 kr
Ca 221 kr
Ca 215 kr
Ca 236 kr
35 950 kr
34 960 kr
38 460 kr
431 400 kr
419 520 kr
461 520 kr
Flyvert, båtvert
Alle sektorer
2 804 personer
2 165 personer
639 personer
Ca 229 kr
Ca 226 kr
Ca 242 kr
37 070 kr
36 660 kr
39 190 kr
444 840 kr
439 920 kr
470 280 kr
Ca 229 kr
Ca 226 kr
Ca 242 kr
37 070 kr
36 660 kr
39 190 kr
444 840 kr
439 920 kr
470 280 kr
Ca 228 kr
Ca 225 kr
Ca 238 kr
36 950 kr
36 450 kr
38 550 kr
443 400 kr
437 400 kr
462 600 kr
Ca 228 kr
Ca 225 kr
Ca 238 kr
37 090 kr
36 570 kr
38 760 kr
445 080 kr
438 840 kr
465 120 kr
Konduktør
Deltid
Alle sektorer
279 personer
138 personer
141 personer
Ca 227 kr
Ca 229 kr
Ca 226 kr
36 800 kr
37 090 kr
36 570 kr
441 600 kr
445 080 kr
438 840 kr
Ca 227 kr
Ca 229 kr
Ca 226 kr
36 870 kr
37 130 kr
36 660 kr
442 440 kr
445 560 kr
439 920 kr
Ca 258 kr
Ca 263 kr
Ca 253 kr
41 770 kr
42 580 kr
40 930 kr
501 240 kr
510 960 kr
491 160 kr
Ca 258 kr
Ca 263 kr
Ca 253 kr
42 230 kr
43 010 kr
41 420 kr
506 760 kr
516 120 kr
497 040 kr
Konduktør
Heltid
Alle sektorer
1 157 personer
432 personer
725 personer
Ca 324 kr
Ca 312 kr
Ca 331 kr
52 420 kr
50 550 kr
53 620 kr
629 040 kr
606 600 kr
643 440 kr
Ca 324 kr
Ca 312 kr
Ca 331 kr
53 940 kr
51 640 kr
55 500 kr
647 280 kr
619 680 kr
666 000 kr
Ca 313 kr
Ca 301 kr
Ca 320 kr
50 680 kr
48 780 kr
51 810 kr
608 160 kr
585 360 kr
621 720 kr
Ca 313 kr
Ca 301 kr
Ca 320 kr
53 680 kr
50 680 kr
55 460 kr
644 160 kr
608 160 kr
665 520 kr
Konduktør
Privat
1 418 personer
564 personer
854 personer
Ca 322 kr
Ca 310 kr
Ca 329 kr
52 110 kr
50 290 kr
53 330 kr
625 320 kr
603 480 kr
639 960 kr
Ca 322 kr
Ca 310 kr
Ca 329 kr
53 360 kr
51 150 kr
54 930 kr
640 320 kr
613 800 kr
659 160 kr
Ca 306 kr
Ca 295 kr
Ca 314 kr
49 650 kr
47 840 kr
50 820 kr
595 800 kr
574 080 kr
609 840 kr
Ca 306 kr
Ca 295 kr
Ca 314 kr
52 350 kr
49 510 kr
54 180 kr
628 200 kr
594 120 kr
650 160 kr
Konduktør
Deltid
Privat
275 personer
137 personer
138 personer
Ca 227 kr
Ca 229 kr
Ca 226 kr
36 800 kr
37 090 kr
36 570 kr
441 600 kr
445 080 kr
438 840 kr
Ca 227 kr
Ca 229 kr
Ca 226 kr
36 890 kr
37 130 kr
36 670 kr
442 680 kr
445 560 kr
440 040 kr
Ca 258 kr
Ca 263 kr
Ca 253 kr
41 810 kr
42 580 kr
41 000 kr
501 720 kr
510 960 kr
492 000 kr
Ca 258 kr
Ca 263 kr
Ca 253 kr
42 270 kr
43 010 kr
41 500 kr
507 240 kr
516 120 kr
498 000 kr
Konduktør
Heltid
Privat
1 143 personer
427 personer
716 personer
Ca 324 kr
Ca 313 kr
Ca 332 kr
52 550 kr
50 700 kr
53 740 kr
630 600 kr
608 400 kr
644 880 kr
Ca 324 kr
Ca 313 kr
Ca 332 kr
54 070 kr
51 790 kr
55 620 kr
648 840 kr
621 480 kr
667 440 kr
Ca 313 kr
Ca 301 kr
Ca 320 kr
50 740 kr
48 830 kr
51 880 kr
608 880 kr
585 960 kr
622 560 kr
Ca 313 kr
Ca 301 kr
Ca 320 kr
53 750 kr
50 730 kr
55 550 kr
645 000 kr
608 760 kr
666 600 kr
Konduktør
Alle sektorer
1 436 personer
570 personer
866 personer
Ca 321 kr
Ca 309 kr
Ca 329 kr
52 060 kr
50 130 kr
53 240 kr
624 720 kr
601 560 kr
638 880 kr
Ca 321 kr
Ca 309 kr
Ca 329 kr
53 310 kr
50 990 kr
54 840 kr
639 720 kr
611 880 kr
658 080 kr
Ca 306 kr
Ca 295 kr
Ca 313 kr
49 600 kr
47 810 kr
50 740 kr
595 200 kr
573 720 kr
608 880 kr
Ca 306 kr
Ca 295 kr
Ca 313 kr
52 290 kr
49 480 kr
54 080 kr
627 480 kr
593 760 kr
648 960 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold