Yrkesbeskrivelse

Konduktør

favoritt ikon

En konduktør er ansvarlig for togpassasjerenes sikkerhet ombord i toget og ved av- og påstigning.

Konduktøren selger og sjekker billetter, og gir signal til lokføreren når toget er klart for avgang. Konduktøren har funksjonen «ombordansvarlig» eller «assistanse» (til støtte for ombordansvarlig) i toget.

Vanlige arbeidsoppgaver for konduktøren:

  • rydding/renhold i toget
  • informere om rutetider og endringer i rutetider
  • holde oppsyn med passasjerenes komfort og sikkerhet
  • se til at alt vognmateriale er forskriftmessig på plass
  • skadestedsleder ved eventuelle ulykker og andre hendelser

Konduktøren er også togselskapets ansikt utad mot passasjerene. Konduktøren arbeider i tett samarbeid med lokføreren, og de skal i samarbeid sikre passasjerenes sikkerhet og ha ansvar for å holde rutetiden.

I noen tilfeller blir en konduktør kalt togvert.

Personlige egenskaper

Som konduktør må du være utadvendt, positiv, serviceinnstilt og flink til å samarbeide. Du er alltid på farten i konduktøryrket, og du bør ha god fysisk form. Utfordrende situasjoner kan oppstå på arbeidet, og det er viktig at all togpersonell holder hodet kaldt og evner å takle stressede situasjoner. Konduktører jobber ofte skift, noe som kan innebærer kvelds- og helgearbeid. I tillegg må du påregne å jobbe jul, påske og andre helligdager.

Hvor jobber konduktører?

Konduktører jobber i NSB. Ombordansvarlig på Flytoget (flytogvert) har mange av de samme oppgavene som en konduktør, men ikke samme utdanning.

Utdanning

Konduktøropplæring gjennomføres hos NSB. For å bli konduktør må du søke på en ledig stilling som konduktøraspirant når NSB søker etter dette. Dersom du blir ansatt, får du internopplæring i omtrent 18 uker. Opplæringen er en blanding av teori og praksis. Du mottar lønn under opplæringen.

Opptakskrav
Kravet er fullført og bestått videregående skole. Erfaring fra service, reiseliv eller kundebehandling er en fordel, men ikke et krav.

Etter- og videreutdanning
Konduktører kan ta intern videreutdanning for å bli kvalifisert som overkonduktør. Pedagogisk utdanning gir deg kvalifikasjon til å undervise i faget.

Hva er de vanligste utdanningene for konduktører?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Salgs-, service- og omsorgsyrker

Heltidsansatte

Landtransport med passasjerer

Privat sektor

1 087 personer

Ca 290 kr

47 300 kr

553 200 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Bare fylker markert med * har levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og læreplasser til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nord-Trøndelag
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Sør-Trøndelag
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold