Gjennomgått i samarbeid med Vy 07. januar 2022

Konduktør

En konduktør er ansvarlig for togpassasjerenes sikkerhet ombord i toget og ved av- og påstigning.

Arbeidsoppgaver

Konduktøren selger og sjekker billetter, og gir signal til lokføreren når toget er klart for avgang. Konduktøren har funksjonen «ombordansvarlig» eller «assistanse» (til støtte for ombordansvarlig) i toget.

Vanlige arbeidsoppgaver for en konduktør:

 • renhold i toget
 • informasjon i toget til passasjerer
 • Kundeservice
 • holde tilsyn med passasjerenes komfort og sikkerhet
 • skadestedsleder ved eventuelle ulykker og andre hendelser

Som konduktør er du også togselskapets ansikt utad mot passasjerene.

Konduktøren arbeider i tett samarbeid med lokfører, og de skal i fellesskap sikre passasjerenes sikkerhet og ha ansvar for å holde rutetiden.

En konduktør jobber alltid turnus, noe som kan innebære kvelds- og helgearbeid. I tillegg må du påregne å jobbe jul, påske og andre helligdager.

Hvor jobber konduktører?

Konduktører jobber i Vy (tidligere NSB), Go-Ahead Norge, SJ Norge , Flåm AS, Arctic Train og andre togselskaper. Ombordansvarlig på Flytoget (flytogvert) har mange av de samme oppgavene som en konduktør, men ikke samme utdanning.

Hvordan er det å jobbe som konduktør?

Intervjuer

Kondukteren poserer foran toget på Oslo S. Han har på seg uniform.

Kon­duk­tør

Jørgen Rud Løseth

For­so­ver Jør­gen seg kan det få sto­re kon­se­kven­ser. Bank i bor­det – jeg har all­tid kom­met i tide, sier kon­duk­tø­ren.
Portrett av konduktør Fredrik Torp iført konduktøruniformen, med mørk blazer, hvit skjorte og grønt slips.

Konduktør

Fredrik Torp

Fredrik Torp ville ha en jobb der han kunne være i bevegelse. – Som konduktør går jeg tusenvis av skritt hver dag, og treffer masse hyggelige folk.

Viktige egenskaper for en konduktør

Som konduktør må du være serviceinnstilt og flink til å kommunisere og samarbeide. Du er alltid på farten i konduktøryrket, derfor bør du være i god fysisk form. Siden det kan oppstå utfordrende situasjoner i dette yrket, er det viktig at du som konduktør har evnen til å holde hodet kaldt og har høy stressterskel.

Hva tjener konduktører?

Hvordan utdanner du deg til konduktør?

Konduktøropplæring gjennomføres hos Vy (tidligere NSB). For å bli konduktør må du søke på en ledig stilling som konduktøraspirant når Vy søker etter dette. Dersom du blir ansatt, får du internopplæring i omtrent 18 uker. Opplæringen er en blanding av teori og praksis. Du mottar lønn under opplæringen.

Hvilke utdanninger er vanligst for konduktører?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter: Hvor jobber konduktører?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med konduktører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 5112102 - KONDUKTØR
 • 5112101 - BILLETTØR (TRANSPORTMIDLER)
 • 5112106 - TOGKONTROLLØR
 • 5112105 - OVERKONDUKTØR
 • 5111121 - TOGVERTINNE
 • 5111120 - TOGVERT
 • 5112104 - KONTROLLØR (BILLETTØR - TRANSPORTMIDLER)

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Mann levererer avisa i postkasse.

Avisbud

Som avisbud leverer du aviser til abonnenter. Du trenger ingen formell utdanning for å bli avisbud.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Baker

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.