Image
Konduktør

Yrkesbeskrivelse

Konduktør

En konduktør er ansvarlig for togpassasjerenes sikkerhet ombord i toget og ved av- og påstigning.

Konduktøren selger og sjekker billetter, og gir signal til lokføreren når toget er klart for avgang. Konduktøren har funksjonen «ombordansvarlig» eller «assistanse» (til støtte for ombordansvarlig) i toget.

Vanlige arbeidsoppgaver for en konduktør:

 • renhold i toget
 • informasjon i toget til passasjerer
 • Kundeservice
 • holde tilsyn med passasjerenes komfort og sikkerhet
 • skadestedsleder ved eventuelle ulykker og andre hendelser

Som konduktør er du også togselskapets ansikt utad mot passasjerene.

Konduktøren arbeider i tett samarbeid med lokfører, og de skal i fellesskap sikre passasjerenes sikkerhet og ha ansvar for å holde rutetiden.

En konduktør jobber alltid turnus, noe som kan innebære kvelds- og helgearbeid. I tillegg må du påregne å jobbe jul, påske og andre helligdager.

Hvor jobber konduktører ?

Konduktører jobber i Vy (tidligere NSB), Go-Ahead Norge, SJ Norge , Flåm AS, Arctic Train og andre togselskaper. Ombordansvarlig på Flytoget (flytogvert) har mange av de samme oppgavene som en konduktør, men ikke samme utdanning.

Personlige egenskaper

Som konduktør må du være serviceinnstilt og flink til å kommunisere og samarbeide. Du er alltid på farten i konduktøryrket, derfor bør du være i god fysisk form. Siden det kan oppstå utfordrende situasjoner i dette yrket, er det viktig at du som konduktør har evnen til å holde hodet kaldt og har høy stressterskel.

Utdanning

Konduktøropplæring gjennomføres hos Vy (tidligere NSB). For å bli konduktør må du søke på en ledig stilling som konduktøraspirant når Vy søker etter dette. Dersom du blir ansatt, får du internopplæring i omtrent 18 uker. Opplæringen er en blanding av teori og praksis. Du mottar lønn under opplæringen.

Hva er de vanligste utdanningene for konduktører ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Konduktør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5112102 - KONDUKTØR
 • 5112105 - OVERKONDUKTØR
 • 5111120 - TOGVERT
 • 5111121 - TOGVERTINNE
 • 5112106 - TOGKONTROLLØR
 • 5112101 - BILLETTØR (TRANSPORTMIDLER)

Sist kvalitetssikret den 07. januar 2022, av Vy