Konduktør
Yrkesbeskrivelse

Konduktør

favoritt ikon

En konduktør er ansvarlig for togpassasjerenes sikkerhet ombord i toget og ved av- og påstigning.

Konduktøren selger og sjekker billetter, og gir signal til lokføreren når toget er klart for avgang. Konduktøren har funksjonen «ombordansvarlig» eller «assistanse» (til støtte for ombordansvarlig) i toget.

Vanlige arbeidsoppgaver for en konduktør:

  • rydding/renhold i toget
  • informere om rutetider og endringer i rutetider
  • holde oppsyn med passasjerenes komfort og sikkerhet
  • se til at alt vognmateriale er forskriftsmessig på plass
  • skadestedsleder ved eventuelle ulykker og andre hendelser

Som konduktør er du også togselskapets ansikt utad mot passasjerene.

Konduktøren arbeider i tett samarbeid med lokfører, og de skal i fellesskap sikre passasjerenes sikkerhet og ha ansvar for å holde rutetiden.

En konduktør jobber alltid turnus, noe som kan innebære kvelds- og helgearbeid. I tillegg må du påregne å jobbe jul, påske og andre helligdager.

Hvor jobber konduktører?

Konduktører jobber i Vy (tidligere NSB). Ombordansvarlig på Flytoget (flytogvert) har mange av de samme oppgavene som en konduktør, men ikke samme utdanning.

Personlige egenskaper

Som konduktør må du være serviceinnstilt og flink til å kommunisere og samarbeide. Du er alltid på farten i konduktøryrket, derfor bør du være i god fysisk form. Siden det kan oppstå utfordrende situasjoner i dette yrket, er det viktig at du som konduktør har evnen til å holde hodet kaldt og har høy stressterskel.

Utdanning

Konduktøropplæring gjennomføres hos Vy (tidligere NSB). For å bli konduktør må du søke på en ledig stilling som konduktøraspirant når Vy søker etter dette. Dersom du blir ansatt, får du internopplæring i omtrent 18 uker. Opplæringen er en blanding av teori og praksis. Du mottar lønn under opplæringen.

Hva er de vanligste utdanningene for konduktører?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Flyvert, båtvert
Heltid
Alle sektorer
1 694 personer
1 230 personer
464 personer
Ca 221 kr
Ca 210 kr
Ca 239 kr
35 800 kr
34 080 kr
38 760 kr
429 600 kr
408 960 kr
465 120 kr
Ca 221 kr
Ca 210 kr
Ca 239 kr
35 800 kr
34 080 kr
38 760 kr
429 600 kr
408 960 kr
465 120 kr
Ca 221 kr
Ca 216 kr
Ca 235 kr
35 820 kr
34 970 kr
38 100 kr
429 840 kr
419 640 kr
457 200 kr
Ca 221 kr
Ca 216 kr
Ca 235 kr
36 040 kr
35 150 kr
38 420 kr
432 480 kr
421 800 kr
461 040 kr
Flyvert, båtvert
Deltid
Alle sektorer
1 137 personer
929 personer
208 personer
Ca 239 kr
Ca 240 kr
Ca 229 kr
38 770 kr
38 920 kr
37 130 kr
465 240 kr
467 040 kr
445 560 kr
Ca 239 kr
Ca 240 kr
Ca 229 kr
38 770 kr
38 920 kr
37 130 kr
465 240 kr
467 040 kr
445 560 kr
Ca 238 kr
Ca 240 kr
Ca 230 kr
38 630 kr
38 890 kr
37 280 kr
463 560 kr
466 680 kr
447 360 kr
Ca 238 kr
Ca 240 kr
Ca 230 kr
38 710 kr
38 970 kr
37 340 kr
464 520 kr
467 640 kr
448 080 kr
Flyvert, båtvert
Heltid
Privat
1 694 personer
1 230 personer
464 personer
Ca 221 kr
Ca 210 kr
Ca 239 kr
35 800 kr
34 080 kr
38 760 kr
429 600 kr
408 960 kr
465 120 kr
Ca 221 kr
Ca 210 kr
Ca 239 kr
35 800 kr
34 080 kr
38 760 kr
429 600 kr
408 960 kr
465 120 kr
Ca 221 kr
Ca 216 kr
Ca 235 kr
35 820 kr
34 970 kr
38 100 kr
429 840 kr
419 640 kr
457 200 kr
Ca 221 kr
Ca 216 kr
Ca 235 kr
36 040 kr
35 150 kr
38 420 kr
432 480 kr
421 800 kr
461 040 kr
Flyvert, båtvert
Deltid
Privat
1 137 personer
929 personer
208 personer
Ca 239 kr
Ca 240 kr
Ca 229 kr
38 770 kr
38 920 kr
37 130 kr
465 240 kr
467 040 kr
445 560 kr
Ca 239 kr
Ca 240 kr
Ca 229 kr
38 770 kr
38 920 kr
37 130 kr
465 240 kr
467 040 kr
445 560 kr
Ca 238 kr
Ca 240 kr
Ca 230 kr
38 630 kr
38 890 kr
37 280 kr
463 560 kr
466 680 kr
447 360 kr
Ca 238 kr
Ca 240 kr
Ca 230 kr
38 710 kr
38 970 kr
37 340 kr
464 520 kr
467 640 kr
448 080 kr
Konduktør
Heltid
Alle sektorer
1 199 personer
453 personer
746 personer
Ca 323 kr
Ca 309 kr
Ca 330 kr
52 260 kr
50 010 kr
53 520 kr
627 120 kr
600 120 kr
642 240 kr
Ca 323 kr
Ca 309 kr
Ca 330 kr
53 790 kr
51 130 kr
55 520 kr
645 480 kr
613 560 kr
666 240 kr
Ca 312 kr
Ca 300 kr
Ca 320 kr
50 600 kr
48 640 kr
51 790 kr
607 200 kr
583 680 kr
621 480 kr
Ca 312 kr
Ca 300 kr
Ca 320 kr
53 450 kr
50 540 kr
55 220 kr
641 400 kr
606 480 kr
662 640 kr
Konduktør
Deltid
Alle sektorer
247 personer
126 personer
121 personer
Ca 247 kr
Ca 251 kr
Ca 237 kr
40 020 kr
40 620 kr
38 470 kr
480 240 kr
487 440 kr
461 640 kr
Ca 247 kr
Ca 251 kr
Ca 237 kr
40 130 kr
40 730 kr
38 580 kr
481 560 kr
488 760 kr
462 960 kr
Ca 269 kr
Ca 273 kr
Ca 264 kr
43 600 kr
44 300 kr
42 810 kr
523 200 kr
531 600 kr
513 720 kr
Ca 269 kr
Ca 273 kr
Ca 264 kr
44 100 kr
44 790 kr
43 320 kr
529 200 kr
537 480 kr
519 840 kr
Konduktør
Heltid
Privat
1 185 personer
446 personer
739 personer
Ca 323 kr
Ca 309 kr
Ca 330 kr
52 300 kr
50 060 kr
53 540 kr
627 600 kr
600 720 kr
642 480 kr
Ca 323 kr
Ca 309 kr
Ca 330 kr
53 830 kr
51 180 kr
55 540 kr
645 960 kr
614 160 kr
666 480 kr
Ca 313 kr
Ca 300 kr
Ca 320 kr
50 640 kr
48 670 kr
51 830 kr
607 680 kr
584 040 kr
621 960 kr
Ca 313 kr
Ca 300 kr
Ca 320 kr
53 490 kr
50 560 kr
55 260 kr
641 880 kr
606 720 kr
663 120 kr
Konduktør
Deltid
Privat
234 personer
117 personer
117 personer
Ca 250 kr
Ca 258 kr
Ca 243 kr
40 520 kr
41 790 kr
39 360 kr
486 240 kr
501 480 kr
472 320 kr
Ca 250 kr
Ca 258 kr
Ca 243 kr
40 630 kr
41 900 kr
39 450 kr
487 560 kr
502 800 kr
473 400 kr
Ca 271 kr
Ca 276 kr
Ca 267 kr
43 980 kr
44 650 kr
43 240 kr
527 760 kr
535 800 kr
518 880 kr
Ca 271 kr
Ca 276 kr
Ca 267 kr
44 490 kr
45 160 kr
43 760 kr
533 880 kr
541 920 kr
525 120 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er din viktigste oppgave å transportere passasjerer på en trygg og komfortabel måte.

Kabinansatt og passasjerer.

Kabinbesetning fly

Som kabinbesetning har du ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service under flyreisen.

Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.

Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilselger

Bilselgere selger biler, gjerne fra et begrenset antall bilmerker som de kjenner godt.

Postbud leverer post

Postbud

Et postbud sorterer og distribuerer post, både til privatpersoner og bedrifter.

To personer analyserer grafer

Markeds­analytiker

Markeds­analytikeren analyserer markeder og informerer om resultatene.

Taxisjåfør sitter i førersetet på en bil

Taxisjåfør

Som taxisjåfør transporterer du passasjerer.

Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikrings­rådgiver

Forsikrings­rådgivere gir tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og selger dem forsikringer.

Kvinnelig hjemmehjelper snakker og smiler til eldre kvinne.

Hjemmehjelp

En hjemmehjelp hjelper mennesker som har behov for hjelp til daglige gjøremål.

Logistikkoperatører henter varer på et lager

Logistikk­operatør

En logistikk­operatør arbeider med transport av varer. Lasting, lossing og klargjøring for forsendelse av gods er vanlige oppgaver.

Kvinnelig apotektekniker legger varer i hyller

Apotek­tekniker

Apotek­teknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.

Gravferdskonsulent planlegger gravferd sammen med etterlatte

Gravferds­konsulent

En gravferds­konsulent hjelper pårørende i forbindelse med dødsfall og gravferd. Gravferds­konsulenten ordner det praktiske, og vil være en støtte for pårørende ved dødsfall.