Illustrasjonsbilde av en konduktør som betjener reisende på et tog.
Yrkesbeskrivelse

Konduktør

favoritt ikon

En konduktør er ansvarlig for togpassasjerenes sikkerhet ombord i toget og ved av- og påstigning.

Konduktøren selger og sjekker billetter, og gir signal til lokføreren når toget er klart for avgang. Konduktøren har funksjonen «ombordansvarlig» eller «assistanse» (til støtte for ombordansvarlig) i toget.

Vanlige arbeidsoppgaver for en konduktør:

  • rydding/renhold i toget
  • informere om rutetider og endringer i rutetider
  • holde oppsyn med passasjerenes komfort og sikkerhet
  • se til at alt vognmateriale er forskriftsmessig på plass
  • skadestedsleder ved eventuelle ulykker og andre hendelser

Konduktøren er også togselskapets ansikt utad mot passasjerene. Konduktøren arbeider i tett samarbeid med lokføreren, og de skal i samarbeid sikre passasjerenes sikkerhet og ha ansvar for å holde rutetiden.

I noen tilfeller blir en konduktør kalt togvert.

Hvor jobber konduktører?

Konduktører jobber i NSB. Ombordansvarlig på Flytoget (flytogvert) har mange av de samme oppgavene som en konduktør, men ikke samme utdanning.

Personlige egenskaper

Som konduktør må du være utadvendt, positiv, serviceinnstilt og flink til å samarbeide. Du er alltid på farten i konduktøryrket, og du bør ha god fysisk form. Utfordrende situasjoner kan oppstå på arbeidet, og det er viktig at all togpersonell holder hodet kaldt og evner å takle stressede situasjoner. Konduktører jobber ofte skift, noe som kan innebærer kvelds- og helgearbeid. I tillegg må du påregne å jobbe jul, påske og andre helligdager.

Utdanning

Konduktøropplæring gjennomføres hos NSB. For å bli konduktør må du søke på en ledig stilling som konduktøraspirant når NSB søker etter dette. Dersom du blir ansatt, får du internopplæring i omtrent 18 uker. Opplæringen er en blanding av teori og praksis. Du mottar lønn under opplæringen.

Etter- og videreutdanning
Konduktører kan ta intern videreutdanning for å bli kvalifisert som overkonduktør. Pedagogisk utdanning gir deg kvalifikasjon til å undervise i faget.

Hva er de vanligste utdanningene for konduktører?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Flyverter, båtverter
Deltid
Alle sektorer
959 personer
841 personer
118 personer
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca 240 kr
38 950 kr
38 950 kr
38 960 kr
467 400 kr
467 400 kr
467 520 kr
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca 240 kr
38 950 kr
38 950 kr
38 960 kr
467 400 kr
467 400 kr
467 520 kr
Ca 238 kr
Ca 238 kr
Ca 237 kr
38 500 kr
38 510 kr
38 420 kr
462 000 kr
462 120 kr
461 040 kr
Ca 238 kr
Ca 238 kr
Ca 237 kr
38 560 kr
38 570 kr
38 490 kr
462 720 kr
462 840 kr
461 880 kr
Flyverter, båtverter
Heltid
Alle sektorer
1 802 personer
1 287 personer
515 personer
Ca 208 kr
Ca 203 kr
Ca 220 kr
33 700 kr
32 840 kr
35 690 kr
404 400 kr
394 080 kr
428 280 kr
Ca 208 kr
Ca 203 kr
Ca 220 kr
33 700 kr
32 840 kr
35 690 kr
404 400 kr
394 080 kr
428 280 kr
Ca 210 kr
Ca 205 kr
Ca 223 kr
33 980 kr
33 130 kr
36 120 kr
407 760 kr
397 560 kr
433 440 kr
Ca 210 kr
Ca 205 kr
Ca 223 kr
34 090 kr
33 220 kr
36 270 kr
409 080 kr
398 640 kr
435 240 kr
Flyverter, båtverter
Deltid
Privat
959 personer
841 personer
118 personer
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca 240 kr
38 950 kr
38 950 kr
38 960 kr
467 400 kr
467 400 kr
467 520 kr
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca 240 kr
38 950 kr
38 950 kr
38 960 kr
467 400 kr
467 400 kr
467 520 kr
Ca 238 kr
Ca 238 kr
Ca 237 kr
38 500 kr
38 510 kr
38 420 kr
462 000 kr
462 120 kr
461 040 kr
Ca 238 kr
Ca 238 kr
Ca 237 kr
38 560 kr
38 570 kr
38 490 kr
462 720 kr
462 840 kr
461 880 kr
Flyverter, båtverter
Heltid
Privat
1 802 personer
1 287 personer
515 personer
Ca 208 kr
Ca 203 kr
Ca 220 kr
33 700 kr
32 840 kr
35 690 kr
404 400 kr
394 080 kr
428 280 kr
Ca 208 kr
Ca 203 kr
Ca 220 kr
33 700 kr
32 840 kr
35 690 kr
404 400 kr
394 080 kr
428 280 kr
Ca 210 kr
Ca 205 kr
Ca 223 kr
33 980 kr
33 130 kr
36 120 kr
407 760 kr
397 560 kr
433 440 kr
Ca 210 kr
Ca 205 kr
Ca 223 kr
34 090 kr
33 220 kr
36 270 kr
409 080 kr
398 640 kr
435 240 kr
Konduktører
Deltid
Alle sektorer
271 personer
136 personer
135 personer
Ca 221 kr
Ca 225 kr
Ca 209 kr
35 790 kr
36 440 kr
33 820 kr
429 480 kr
437 280 kr
405 840 kr
Ca 221 kr
Ca 225 kr
Ca 209 kr
35 860 kr
36 530 kr
33 850 kr
430 320 kr
438 360 kr
406 200 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
40 490 kr
40 490 kr
40 480 kr
485 880 kr
485 880 kr
485 760 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
40 860 kr
40 920 kr
40 790 kr
490 320 kr
491 040 kr
489 480 kr
Konduktører
Heltid
Alle sektorer
1 122 personer
414 personer
708 personer
Ca 313 kr
Ca 304 kr
Ca 319 kr
50 720 kr
49 210 kr
51 610 kr
608 640 kr
590 520 kr
619 320 kr
Ca 313 kr
Ca 304 kr
Ca 319 kr
51 900 kr
50 050 kr
53 190 kr
622 800 kr
600 600 kr
638 280 kr
Ca 306 kr
Ca 296 kr
Ca 312 kr
49 580 kr
47 940 kr
50 540 kr
594 960 kr
575 280 kr
606 480 kr
Ca 306 kr
Ca 296 kr
Ca 312 kr
51 770 kr
49 330 kr
53 200 kr
621 240 kr
591 960 kr
638 400 kr
Konduktører
Deltid
Privat
269 personer
136 personer
133 personer
Ca 222 kr
Ca 225 kr
Ca 209 kr
35 940 kr
36 440 kr
33 820 kr
431 280 kr
437 280 kr
405 840 kr
Ca 222 kr
Ca 225 kr
Ca 209 kr
36 010 kr
36 530 kr
33 850 kr
432 120 kr
438 360 kr
406 200 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
40 510 kr
40 490 kr
40 530 kr
486 120 kr
485 880 kr
486 360 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
40 880 kr
40 920 kr
40 840 kr
490 560 kr
491 040 kr
490 080 kr
Konduktører
Heltid
Privat
1 112 personer
409 personer
703 personer
Ca 314 kr
Ca 304 kr
Ca 319 kr
50 800 kr
49 300 kr
51 630 kr
609 600 kr
591 600 kr
619 560 kr
Ca 314 kr
Ca 304 kr
Ca 319 kr
52 000 kr
50 150 kr
53 210 kr
624 000 kr
601 800 kr
638 520 kr
Ca 306 kr
Ca 297 kr
Ca 312 kr
49 650 kr
48 040 kr
50 600 kr
595 800 kr
576 480 kr
607 200 kr
Ca 306 kr
Ca 297 kr
Ca 312 kr
51 840 kr
49 430 kr
53 260 kr
622 080 kr
593 160 kr
639 120 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold