Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.
Yrkesbeskrivelse

­Førerhund­trener

favoritt ikon

Førerhundtreneren trener opp førerhunder til blinde og svaksynte.

Som førerhundtrener trener du utvalgte hunder til å bli et hjelpemiddel for mennesker med svakt syn.

Selve opptreningen av førerhunder foregår over lang tid og avsluttes ikke før brukeren og hunden samarbeider optimalt. Som førerhundtrener må du finne en førerhund som passer sammen med den svaksyntes behov og personlighet. Hunden må bestå eksamen før den kan brukes som førerhund.

Førerhundtrener jobber sammen med den svaksynte og førerhunden. Som førerhundtrender gir du hjelp til å gå opp noen faste ruter slik at den svaksynte blir helt trygg i samarbeid med hunden.

Jobben som førerhundtrener kan innebære mange reisedøgn i året, og du tilbringer mesteparten av tiden utendørs.

Hvor jobber førerhundtrenere?

En førerhundtrener jobber ved et av landets tre førerhundskoler: Lions førerhundskole, Førerhundskolen Veiviseren og Norsk blindeforbunds førerhundskole.

Personlige egenskaper

Evne til samarbeid og forståelse er egenskaper førerhundtrenere drar nytte av. Du bør være glad i å omgås med mennesker og dyr, og like å hjelpe de som har behov for det. Som førerhundtrener bør du også være tålmodig.

Utdanning

Du kan utdanne deg til førerhundtrener på tre skoler i Norge:

For å bli førerhundtrener må du jobbe på skolen i tre år som aspirant. Etter denne perioden går du rett ut i jobben som trener. Utdanningen er lønnet.

Det er høye krav for å bli førerhundtrener. Du må vente til en skolene søker etter aspiranter. Når aspirantstillinger blir utlyst er det mange søkere og få plasser.

Opptakskrav
Det er et krav om både arbeidserfaring og livserfaring. Kravene kan variere fra skole til skole.

Etter- og videreutdanning
Du kan etterutdanne deg til terapihundetrener.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Dyrepassere og - trenere
Deltid
Alle sektorer
217 personer
195 personer
22 personer
Ca 155 kr
Ca 155 kr
Ca
25 170 kr
25 160 kr
302 040 kr
301 920 kr
Ca 155 kr
Ca 155 kr
Ca
25 170 kr
25 160 kr
302 040 kr
301 920 kr
Ca 169 kr
Ca 169 kr
Ca 170 kr
27 410 kr
27 390 kr
27 590 kr
328 920 kr
328 680 kr
331 080 kr
Ca 169 kr
Ca 169 kr
Ca 170 kr
27 740 kr
27 730 kr
27 590 kr
332 880 kr
332 760 kr
331 080 kr
Dyrepassere og - trenere
Heltid
Alle sektorer
181 personer
Ca 180 kr
Ca
Ca
29 230 kr
350 760 kr
Ca 180 kr
Ca
Ca
29 230 kr
350 760 kr
Ca 191 kr
Ca
Ca
30 890 kr
370 680 kr
Ca 191 kr
Ca
Ca
31 430 kr
377 160 kr
Dyrepassere og - trenere
Deltid
Privat
215 personer
193 personer
22 personer
Ca 155 kr
Ca 155 kr
Ca
25 170 kr
25 130 kr
302 040 kr
301 560 kr
Ca 155 kr
Ca 155 kr
Ca
25 170 kr
25 130 kr
302 040 kr
301 560 kr
Ca 169 kr
Ca 169 kr
Ca 170 kr
27 340 kr
27 310 kr
27 600 kr
328 080 kr
327 720 kr
331 200 kr
Ca 169 kr
Ca 169 kr
Ca 170 kr
27 660 kr
27 640 kr
27 600 kr
331 920 kr
331 680 kr
331 200 kr
Dyrepassere og - trenere
Heltid
Privat
171 personer
Ca 180 kr
Ca
Ca
29 170 kr
350 040 kr
Ca 180 kr
Ca
Ca
29 170 kr
350 040 kr
Ca 189 kr
Ca
Ca
30 640 kr
367 680 kr
Ca 189 kr
Ca
Ca
31 060 kr
372 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Zoolog mater ugle

Zoolog

Zoologer studerer dyrenes atferd og samhandling. Det kan være alt fra blåhvalen til den minste mikroorganisme.

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Adjunkter er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård. Du kan være bonde på heltid eller i kombinasjon med annet yrke.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Hovslager skor hest.

Hovslager

Hovslageren arbeider med å sko hester.

Pedagog står ved siden av to tenåringselevar og diskuterer.

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.

Faglærar i kroppsøving.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Iktyolog forsker på fisk

Fiskeforsker

Fiskeforskeren forsker på fisk. Arbeidsdagen kan innebære forskning, feltarbeid og undervisning.

Veterinær undersøker storfe med stetoskop.

Veterinær

Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr, men jobber også med mattrygghet og dyrevelferd.

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.

Logoped hjelper eldre kvinne med å prate.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.