Gjennomgått i samarbeid med Norges Blindeforbund 20. mai 2022

Førerhundtrener

Førerhundtreneren trener opp førerhunder til blinde og svaksynte.

Arbeidsoppgaver

Som førerhundtrener trener du utvalgte hunder til å bli et hjelpemiddel for mennesker med svakt syn.

Selve opptreningen av førerhunder foregår over lang tid og avsluttes ikke før brukeren og hunden samarbeider godt. Det er viktig å finne en førerhund som passer sammen med den svaksyntes behov og personlighet. Hunden må bestå eksamen før den kan brukes som førerhund.

Vanlige arbeidsoppgaver for en førerhundtrener:

  • teste og trene hunder til ferdig tjenestehund 
  • delta på samtreningskurs med hund og bruker
  • trene med hund og bruker på brukerens hjemsted (kan være over hele landet) 
  • følge opp hund og bruker på hjemstedet
  • planlegge, administrere og dokumentere arbeidet

Jobben som førerhundtrener kan innebære mange reisedøgn i året, og du tilbringer mesteparten av tiden utendørs.

Hvor jobber førerhundtrenere?

En førerhundtrener jobber ved en av landets fire førerhundskoler: Lions førerhundskole, Hundeskolen Veiviseren, Norges blindeforbunds førerhundskole og Lund Hundetjenester.

Intervjuer

Carita på gaten i Oslo sammen med en hund som er midt i treningsopplegget for å bli en trygg førerhund.

Førerhundtrener

Carita Margrethe Dahle

Carita ventet i mange år på å bli førerhund aspirant, og er selve beviset på at det er mulig til tross for veldig få jobber.

Viktige egenskaper

Som førerhundtrener bør du være tålmodig, pålitelig og glad i å omgås mennesker og dyr. Du bør ha gode samarbeidsevner og like å hjelpe dem som har behov for det. Du bør være i god fysisk form i dette yrket.

Lønn

Utdanning

Du kan utdanne deg til førerhundtrener på tre skoler i Norge:

For å bli førerhundtrener må du jobbe på skolen i tre år som aspirant. Etter denne perioden går du rett ut i jobben som trener. Utdanningen er lønnet.

Det er høye krav for å bli førerhundtrener. Du må vente til en skolene søker etter aspiranter. Når aspirantstillinger blir utlyst er det mange søkere og få plasser.

Opptakskrav
Kravene kan variere fra skole til skole.

Etter- og videreutdanning
Du kan etterutdanne deg til terapihundtrener.

Bedrifter som ansetter førerhundtrenere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med førerhundtrenere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 3349106 - FØRERHUNDTRENER
  • 3349102 - HUNDESKOLEINSTRUKTØR

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.
Portrett av styrer i en barnehage.

Barnehagestyrer

En barnehagestyrer har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse i en barnehage.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.
Ballettinstruktør hjelper to jenter med å utføre en arabesque.

Dansepedagog

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.