Yrkesbeskrivelse

Førerhundtrener

Førerhundtreneren trener opp førerhunder til blinde og svaksynte.

Som førerhundtrener trener du utvalgte hunder til å bli et hjelpemiddel for mennesker med svakt syn.

Selve opptreningen av førerhunder foregår over lang tid og avsluttes ikke før brukeren og hunden samarbeider godt. Det er viktig å finne en førerhund som passer sammen med den svaksyntes behov og personlighet. Hunden må bestå eksamen før den kan brukes som førerhund.

Vanlige arbeidsoppgaver for en førerhundtrener:

  • teste og trene hunder til ferdig tjenestehund 
  • delta på samtreningskurs med hund og bruker
  • trene med hund og bruker på brukerens hjemsted (kan være over hele landet) 
  • følge opp hund og bruker på hjemstedet
  • planlegge, administrere og dokumentere arbeidet

Jobben som førerhundtrener kan innebære mange reisedøgn i året, og du tilbringer mesteparten av tiden utendørs.

Hvor jobber førerhundtrenere ?

En førerhundtrener jobber ved en av landets fire førerhundskoler: Lions førerhundskole, Hundeskolen Veiviseren, Norges blindeforbunds førerhundskole og Lund Hundetjenester.

Personlige egenskaper

Som førerhundtrener bør du være tålmodig, pålitelig og glad i å omgås mennesker og dyr. Du bør ha gode samarbeidsevner og like å hjelpe dem som har behov for det. Du bør være i god fysisk form i dette yrket.

Utdanning

Du kan utdanne deg til førerhundtrener på fire skoler i Norge:

For å bli førerhundtrener må du jobbe på skolen i tre år som aspirant. Etter denne perioden går du rett ut i jobben som trener. Utdanningen er lønnet.

Det er høye krav for å bli førerhundtrener. Du må vente til en skolene søker etter aspiranter. Når aspirantstillinger blir utlyst er det mange søkere og få plasser.

Opptakskrav
Kravene kan variere fra skole til skole.

Etter- og videreutdanning
Du kan etterutdanne deg til terapihundtrener.

Bedrifter

Førerhundtrener i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3349106 - FØRERHUNDTRENER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 20. mai 2022, av Norges Blindeforbund