Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.
Yrkesbeskrivelse

­Førerhund­trener

favoritt ikon

Førerhundtreneren trener opp førerhunder til blinde og svaksynte.

Som førerhundtrener trener du utvalgte hunder til å bli et hjelpemiddel for mennesker med svakt syn.

Selve opptreningen av førerhunder foregår over lang tid og avsluttes ikke før brukeren og hunden samarbeider optimalt. Som førerhundtrener må du finne en førerhund som passer sammen med den svaksyntes behov og personlighet. Hunden må bestå eksamen før den kan brukes som førerhund.

Førerhundtrener jobber sammen med den svaksynte og førerhunden. Som førerhundtrender gir du hjelp til å gå opp noen faste ruter slik at den svaksynte blir helt trygg i samarbeid med hunden.

Jobben som førerhundtrener kan innebære mange reisedøgn i året, og du tilbringer mesteparten av tiden utendørs.

Hvor jobber førerhundtrenere?

En førerhundtrener jobber ved et av landets tre førerhundskoler: Lions førerhundskole, Førerhundskolen Veiviseren og Norsk blindeforbunds førerhundskole.

Personlige egenskaper

Evne til samarbeid og forståelse er egenskaper førerhundtrenere drar nytte av. Du bør være glad i å omgås med mennesker og dyr, og like å hjelpe de som har behov for det. Som førerhundtrener bør du også være tålmodig.

Utdanning

Du kan utdanne deg til førerhundtrener på tre skoler i Norge:

For å bli førerhundtrener må du jobbe på skolen i tre år som aspirant. Etter denne perioden går du rett ut i jobben som trener. Utdanningen er lønnet.

Det er høye krav for å bli førerhundtrener. Du må vente til en skolene søker etter aspiranter. Når aspirantstillinger blir utlyst er det mange søkere og få plasser.

Opptakskrav
Det er et krav om både arbeidserfaring og livserfaring. Kravene kan variere fra skole til skole.

Etter- og videreutdanning
Du kan etterutdanne deg til terapihundetrener.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Dyrepasser eller - trener
Deltid
Alle sektorer
309 personer
270 personer
Ca 160 kr
Ca 160 kr
Ca
25 980 kr
25 980 kr
311 760 kr
311 760 kr
Ca 160 kr
Ca 160 kr
Ca
25 980 kr
25 980 kr
311 760 kr
311 760 kr
Ca 173 kr
Ca 175 kr
Ca
28 080 kr
28 380 kr
336 960 kr
340 560 kr
Ca 173 kr
Ca 175 kr
Ca
28 250 kr
28 570 kr
339 000 kr
342 840 kr
Dyrepasser eller - trener
Heltid
Alle sektorer
184 personer
141 personer
Ca 185 kr
Ca 180 kr
Ca
30 000 kr
29 230 kr
360 000 kr
350 760 kr
Ca 185 kr
Ca 180 kr
Ca
30 000 kr
29 230 kr
360 000 kr
350 760 kr
Ca 196 kr
Ca 191 kr
Ca
31 730 kr
30 910 kr
380 760 kr
370 920 kr
Ca 196 kr
Ca 191 kr
Ca
32 430 kr
31 460 kr
389 160 kr
377 520 kr
Dyrepasser eller - trener
Privat
483 personer
403 personer
Ca 171 kr
Ca 170 kr
Ca
27 690 kr
27 500 kr
332 280 kr
330 000 kr
Ca 171 kr
Ca 170 kr
Ca
27 690 kr
27 500 kr
332 280 kr
330 000 kr
Ca 185 kr
Ca 182 kr
Ca
29 980 kr
29 560 kr
359 760 kr
354 720 kr
Ca 185 kr
Ca 182 kr
Ca
30 370 kr
29 910 kr
364 440 kr
358 920 kr
Dyrepasser eller - trener
Deltid
Privat
307 personer
268 personer
Ca 160 kr
Ca 160 kr
Ca
25 980 kr
25 980 kr
311 760 kr
311 760 kr
Ca 160 kr
Ca 160 kr
Ca
25 980 kr
25 980 kr
311 760 kr
311 760 kr
Ca 173 kr
Ca 175 kr
Ca
27 990 kr
28 280 kr
335 880 kr
339 360 kr
Ca 173 kr
Ca 175 kr
Ca
28 140 kr
28 440 kr
337 680 kr
341 280 kr
Dyrepasser eller - trener
Heltid
Privat
176 personer
135 personer
Ca 182 kr
Ca 175 kr
Ca
29 500 kr
28 330 kr
354 000 kr
339 960 kr
Ca 182 kr
Ca 175 kr
Ca
29 500 kr
28 330 kr
354 000 kr
339 960 kr
Ca 194 kr
Ca 189 kr
Ca
31 430 kr
30 610 kr
377 160 kr
367 320 kr
Ca 194 kr
Ca 189 kr
Ca
32 000 kr
31 100 kr
384 000 kr
373 200 kr
Dyrepasser eller - trener
Alle sektorer
493 personer
411 personer
Ca 171 kr
Ca 170 kr
Ca
27 770 kr
27 600 kr
333 240 kr
331 200 kr
Ca 171 kr
Ca 170 kr
Ca
27 770 kr
27 600 kr
333 240 kr
331 200 kr
Ca 187 kr
Ca 184 kr
Ca
30 220 kr
29 800 kr
362 640 kr
357 600 kr
Ca 187 kr
Ca 184 kr
Ca
30 700 kr
30 190 kr
368 400 kr
362 280 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Pedagog står ved siden av to tenåringselevar og diskuterer.

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.

Faglærer i musikk.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Iktyolog forsker på fisk

Fiskeforsker

Fiskeforskeren forsker på fisk. Arbeidsdagen kan innebære forskning, feltarbeid og undervisning.

Veterinær undersøker storfe med stetoskop.

Veterinær

Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr, men jobber også med mattrygghet og dyrevelferd.

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.

Logoped hjelper mann.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Barnehagelærer sammen med barn.

Barnehage­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Dame børster en hest.

Heste­faglært

Som heste­faglært jobber du med hestehold, deriblant foring, rengjøring og annet stell.

Dyrepleier assisterer veterinær under operasjon av storfe.

Dyrepleier

Som dyrepleier hjelper du veterinæren i det daglige arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.

Spesialpedagog underviser barn.

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.

Lærer på musikkskole underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og videreformidle kunnskap.