Image
Museumsansatt
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Konservator

Konservatorens oppgave er å bevare og vedlikeholde kunst- og kulturhistoriske, arkeologiske og naturhistoriske gjenstander og bygninger.

Som konservator spesialiserer du deg hovedsakelig innenfor ett fagfelt. Noen eksempler på slike spesialiseringer er maleri-, papir-, tekstil-, møbel-, arkeologisk-, og bygningskonservering.

Gjennom studiet opparbeider du deg kunnskap om hvordan de vanligste skadene på en gjenstand blir analysert, dokumentert og behandlet. Hverdagen til en konservator varierer i stor grad og kan omfatte alt fra retusjering av malerier i atelieret og undersøkelser av gjenstander under mikroskop, til tyngre arbeid på stillas både innendørs og utendørs.

Eksempler på en konservators arbeidsoppgaver:

 • forebygge skader ved for eksempel å måle og regulere lys, temperatur og luftfuktighet, identifisere miljøtrusler og bekjempe skadedyr. 
 • søke etter informasjon om gjenstanden eller bygningen i kilder som foto, tegninger og skriftlige dokumenter. Dette gjøres for å få en oversikt over eventuelle tidligere behandlinger, samt hvilken tidsepoke og miljø den kommer fra.
 • vurdere tilstanden til gjenstanden eller bygningen ute i felten og identifiserer eventuelle tidligere behandlinger. Denne informasjonen brukes som grunnlag for nye behandlinger.
 • utføre fysiske og kjemiske analyser for å finne ut hvilken materialkomposisjon gjenstanden har, og hvordan du kan behandle den videre
 • rensing og retusjering. 
 • dokumentere hva du har gjort, i tillegg til å gi råd om hvordan gjenstanden skal vedlikeholdes videre og hvor den bør oppbevares.
 • forskning, for eksempel på samlinger, teknikker og materialer. 

Konservatoren jobber ofte i tett samarbeid med andre fagfolk, blant annet arkeologer, arkitekter, kuratorer, kunsthistorikere og håndverkere.

Det skilles mellom konservering og restaurering. Konservering handler i hovedsak om å stabilisere og forbedre nåværende tilstand, og samtidig ivareta gjenstandens historiske integritet. Restaurering innebærer i stor grad å sette gjenstanden tilbake til sin opprinnelige stand.

 

Hvor jobber konservatorer ?

Konservatorer jobber på museer og samlinger, gallerier, bibliotek, universitet, arkiver og andre institusjoner som jobber med kulturminner. Stadig flere arbeider som selvstendig næringsdrivende og gjør oppdrag for både det offentlige og det private. De har da sitt eget private atelier eller deler atelier med andre konservatorer.

Personlige egenskaper

Som konservator bør du være teoretisk anlagt, i tillegg til å være fingernem. Du bør være nøyaktig, tålmodig og nysgjerrig og ha evne til å jobbe både selvstendig og sammen med andre. Du må også gode formidlingsevner, både skriftlig og muntlig.

 

 

Utdanning

I Norge tilbys det både bachelor og masterutdanning i maleri- og gjenstandskonservering ved Universitetet i Oslo. Masterstudiet går over to år og gir deg godkjenning som konservator i henhold til europeisk standard (ENCORE).

Oversikt over utdanning

Det er også mulig å ta studiet i utlandet. I tillegg til maleri- og gjenstandskonservering tilbyr utenlandske universiteter konserveringsstudier innen papir, tekstil, naturhistorie, bygning og monumentalkunst. Eksempler på institusjoner er:

Etter- og videreutdanning

Det er mulig å ta en doktorgrad i konservering i Norge ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo, og ved de fleste andre utenlandske konserveringsinstitusjonene. 

Bedrifter

Konservator i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2531105 - FYLKESKONSERVATOR
 • 2531108 - FØRSTEKONSERVATOR
 • 2531103 - KONSERVATOR
 • 2531104 - MALERIKONSERVATOR
 • 2531106 - PAPIRKONSERVATOR
 • 2531114 - TEKSTILKONSERVATOR

Sist kvalitetssikret den 19. februar 2019, av NKF-N