Kvalitetssikret av NKF-N 19. februar 2019

Konservator

Konservatorens oppgave er å bevare og vedlikeholde kulturminner fra å bli nedbrutt og ødelagt over tid. En konservator kan jobbe med et bredt spekter av materialer.

Arbeidsoppgaver

Som konservator spesialiserer du deg hovedsakelig innenfor ett fagfelt. Det kan være innen malerier, bygninger, kulthistoriske gjenstander, møbler, tekstiler og arkeologiske gjenstander med mere.

Gjennom studiet opparbeider du deg kunnskap om hvordan de vanligste skadene på en gjenstand blir analysert, dokumentert og behandlet. Hverdagen til en konservator varierer, og kan innebære alt fra retusjering av malerier, til undersøkelser av gjenstander under mikroskop, eller tyngre arbeid på stillas både innendørs og utendørs.

Vanlige arbeidsoppgaver for en konservator:

 • forebygge skader ved for eksempel å måle og regulere lys, temperatur og luftfuktighet, identifisere miljøtrusler og bekjempe skadedyr. 
 • søke etter informasjon om gjenstanden eller bygningen i kilder som foto, tegninger og skriftlige dokumenter. Dette gjøres for å få en oversikt over eventuelle tidligere behandlinger, samt hvilken tidsepoke og miljø den kommer fra.
 • vurdere tilstanden til gjenstanden eller bygningen ute i felten og identifiserer eventuelle tidligere behandlinger. Denne informasjonen brukes som grunnlag for nye behandlinger.
 • utføre fysiske og kjemiske analyser for å finne ut hvilken materialkomposisjon gjenstanden har, og hvordan du kan behandle den videre.
 • rensing og retusjering. 
 • dokumentere hva du har gjort, i tillegg til å gi råd om hvordan gjenstanden skal vedlikeholdes videre og hvor den bør oppbevares.
 • forskning, for eksempel på samlinger, teknikker og materialer. 

Konservatoren jobber ofte i tett samarbeid med andre fagfolk, blant annet arkeologer, arkitekter, kuratorer, kunsthistorikere og håndverkere.

Det skilles mellom konservering og restaurering. Konservering handler i hovedsak om å stabilisere og forbedre nåværende tilstand, og samtidig ivareta gjenstandens historiske integritet. Restaurering innebærer i stor grad å sette gjenstanden tilbake til sin opprinnelige stand.

Hvor jobber konservatorer?

Konservatorer jobber på museer og samlinger, gallerier, bibliotek, universitet, arkiver og andre institusjoner som jobber med kulturminner. Stadig flere arbeider som selvstendig næringsdrivende og gjør oppdrag for både det offentlige og det private. De har da sitt eget private atelier eller deler atelier med andre konservatorer.

Intervjuer

Konservator Anja Sandtrø portrett

Konservator

Anja Sandtrø

Det å måtte tenke gjennom hva en museumsgjenstand skal tåle, og så finne de beste løsningene er utfordrende og spennende, forteller Anja om yrket sitt.

Viktige egenskaper

Som konservator bør du være flink med hendene. Du bør være nøyaktig, tålmodig og nysgjerrig og ha evne til å jobbe både selvstendig og sammen med andre. Du må også ha gode formidlingsevner, både skriftlig og muntlig.

Lønn

Utdanning

I Norge tilbys det både bachelor og masterutdanning i maleri- og gjenstandskonservering ved Universitetet i Oslo. Masterstudiet går over to år og gir deg godkjenning som konservator i henhold til europeisk standard (ENCORE).

Oversikt over utdanning

Det er også mulig å ta studiet i utlandet. I tillegg til maleri- og gjenstandskonservering tilbyr utenlandske universiteter konserveringsstudier innen papir, tekstil, naturhistorie, bygning og monumentalkunst. Eksempler på institusjoner er:

Etter- og videreutdanning

Det er mulig å ta en doktorgrad i konservering i Norge ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo, og ved de fleste andre utenlandske konserveringsinstitusjonene. 

Bedrifter som ansetter konservatorer

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med konservatorer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2531103 - KONSERVATOR
 • 2531112 - MUSEUMSKONSERVATOR
 • 2531114 - TEKSTILKONSERVATOR
 • 2531108 - FØRSTEKONSERVATOR
 • 2531106 - PAPIRKONSERVATOR
 • 2531105 - FYLKESKONSERVATOR
 • 2531104 - MALERIKONSERVATOR
 • 2531110 - KULTURKONSERVATOR
 • 2531113 - TEKNISK KONSERVATOR
 • 7110112 - RESTAURERINGSASSISTENT
 • 3119134 - RESTAURERINGSTEKNIKER

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Ballettinstruktør hjelper to jenter med å utføre en arabesque.

Dansepedagog

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.
To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.