×

Feilmelding

Video server error: No response
Hjelmer og andre gamle gjenstander på utstilling
Yrkesbeskrivelse

Konservator

favoritt ikon

En konservators oppgave er å bevare og vedlikeholde gamle gjenstander, kunstverk, store kulturminner, anlegg og bygninger.

Som konservator vedlikeholder og bevarer du blant annet gamle gjenstander, kunstverk, store kulturminner, anlegg og bygninger. Eksempler på gjenstander og større monumenter som kan trenge slik behandling kan være bøker, klær, papir, fotografier, malerier, tekstiler til båter, slott og ruiner, eller andre kulturhistoriske, kunsthistoriske eller naturhistoriske gjenstander og bygninger.

Hverdagen til en konservator varierer. Den kan bestå av hardt fysisk arbeid når du jobber med tunge materialer på et stillas i vinterkulden. Den kan også bestå av mange timer med mikroskopstudier i laboratoriet, eller med detaljert retusjering av kunstverk på et atelier. 

De vanlige trinnene i konservering er følgende:

  • Arkivundersøkelse: du søker etter informasjon om gjenstanden/kunstverket/bygningen i kilder som foto, tegninger og skriftlige dokumenter, slik at du får vite hvordan den er blitt behandlet før, og hvilken tid og hvilket miljø de kommer fra
  • Felt- og materialundersøkelse: du vurderer tilstanden og hvilken behandling kulturminnet er blitt gitt tidligere 
  • Analyser: du gjør kjemiske og fysiske analyser for å finne ut hvilken sammensetning av materiale den har, og hvordan du skal behandle den videre
  • Behandling: eksempler på behandling er rensing eller retusjering
  • Rapportering: du rapporterer om hva du har gjort, i tillegg til å gi råd om hvordan den skal vedlikeholdes videre og hvor den bør oppbevares.

Konservatoren jobber ofte i tett samarbeid med andre fagfolk, blant annet med arkeologer, kuratorer og kunsthistorikere

Hvor jobber konservatorer?

Konservatorer jobber på museer og samlinger, gallerier, biblioteker, arkiver og andre institusjoner som jobber med kulturminner. Som konservator kan du også jobbe med forskning. 

Personlige egenskaper

Som konservator bør du like å jobbe teoretisk, i tillegg til å jobbe med hendene og ha øye for detaljer. Du bør også være tålmodig og nysgjerrig. Du må også ha evnen til å videreformidle kunnskap, både skriftlig og muntlig.

Utdanning

I Norge tilbys det både bachelor og masterutdanning i maleri- og gjenstandskonservering ved Universitetet i Oslo. Masterstudiet går over to år og gir deg godkjenning som konservator i henhold til europeisk standard (ENCORE).

Oversikt over utdanning

Det er også mulig å ta studiet i utlandet. I tillegg til maleri- og gjenstandskonservering tilbyr utenlandske universiteter konserveringsstudier innen papir, tekstil, naturhistorie, bygning og monumentalkunst. Eksempler på institusjoner er:

Etter- og videreutdanning
Det er mulig å ta doktorgrad i konservering i Norge ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo, og ved de fleste andre utenlandske konserveringsinstitusjonene.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Arkivarer og kuratorer
Deltid
Alle sektorer
298 personer
206 personer
92 personer
Ca 231 kr
Ca 226 kr
Ca
37 350 kr
36 540 kr
448 200 kr
438 480 kr
Ca 231 kr
Ca 226 kr
Ca
37 350 kr
36 540 kr
448 200 kr
438 480 kr
Ca 237 kr
Ca 229 kr
Ca 254 kr
38 360 kr
37 090 kr
41 200 kr
460 320 kr
445 080 kr
494 400 kr
Ca 237 kr
Ca 229 kr
Ca 254 kr
38 400 kr
37 120 kr
41 200 kr
460 800 kr
445 440 kr
494 400 kr
Arkivarer og kuratorer
Heltid
Alle sektorer
891 personer
579 personer
312 personer
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 276 kr
43 110 kr
42 370 kr
44 660 kr
517 320 kr
508 440 kr
535 920 kr
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 276 kr
43 110 kr
42 370 kr
44 660 kr
517 320 kr
508 440 kr
535 920 kr
Ca 268 kr
Ca 263 kr
Ca 276 kr
43 380 kr
42 640 kr
44 750 kr
520 560 kr
511 680 kr
537 000 kr
Ca 268 kr
Ca 263 kr
Ca 276 kr
43 590 kr
42 890 kr
44 880 kr
523 080 kr
514 680 kr
538 560 kr
Arkivarer og kuratorer
Deltid
Kommunal
110 personer
Ca 244 kr
Ca
Ca
39 560 kr
474 720 kr
Ca 244 kr
Ca
Ca
39 560 kr
474 720 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca
40 130 kr
481 560 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca
40 150 kr
481 800 kr
Arkivarer og kuratorer
Heltid
Kommunal
353 personer
229 personer
124 personer
Ca 265 kr
Ca 262 kr
Ca 274 kr
43 000 kr
42 400 kr
44 310 kr
516 000 kr
508 800 kr
531 720 kr
Ca 265 kr
Ca 262 kr
Ca 274 kr
43 000 kr
42 400 kr
44 310 kr
516 000 kr
508 800 kr
531 720 kr
Ca 267 kr
Ca 264 kr
Ca 274 kr
43 280 kr
42 690 kr
44 370 kr
519 360 kr
512 280 kr
532 440 kr
Ca 267 kr
Ca 264 kr
Ca 274 kr
43 360 kr
42 780 kr
44 430 kr
520 320 kr
513 360 kr
533 160 kr
Arkivarer og kuratorer
Deltid
Privat
125 personer
Ca 208 kr
Ca
Ca
33 670 kr
404 040 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca
33 670 kr
404 040 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca
36 770 kr
441 240 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca
36 790 kr
441 480 kr
Arkivarer og kuratorer
Heltid
Privat
160 personer
Ca 248 kr
Ca
Ca
40 140 kr
481 680 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca
40 140 kr
481 680 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca
40 220 kr
482 640 kr
Ca 248 kr
Ca
Ca
40 280 kr
483 360 kr
Arkivarer og kuratorer
Heltid
Statlig
378 personer
249 personer
129 personer
Ca 271 kr
Ca 266 kr
Ca 282 kr
43 930 kr
43 110 kr
45 650 kr
527 160 kr
517 320 kr
547 800 kr
Ca 271 kr
Ca 266 kr
Ca 282 kr
43 930 kr
43 110 kr
45 650 kr
527 160 kr
517 320 kr
547 800 kr
Ca 277 kr
Ca 270 kr
Ca 289 kr
44 820 kr
43 790 kr
46 800 kr
537 840 kr
525 480 kr
561 600 kr
Ca 277 kr
Ca 270 kr
Ca 289 kr
45 210 kr
44 260 kr
47 040 kr
542 520 kr
531 120 kr
564 480 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker