Gjennomgått i samarbeid med Norsk dyrepleier- og assistentforening 17. mars 2022

Dyrepleier

Som dyrepleier hjelper du veterinæren i det daglige arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.

Arbeidsoppgaver

Som dyrepleier jobber du med å gi omsorg, pleie og oppfølgende behandling av dyr. Dyrepleiere jobber med kundebehandling, hygiene og forefallende arbeid på dyreklinikker. Noen dyrepleiere jobber på avdelinger for forsøksdyr.

Arbeidsoppgavene for dyrepleieren på dyreklinikk vil variere noe fra klinikk til klinikk. Felles for yrket er likevel det å ta vare på pasienter og eiere i nært samarbeid med blant annet veterinærer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en dyrepleier på klinikk er:

 • ta imot og ta vare på pasienter og eiere
 • røntgen og prøvetaking, for eksempel blod-, urin- og avføringsprøver
 • pleie av pasienter
 • sårstell, tannrens og kloklipp
 • operasjonspleie
 • veilede dyreeiere om fôr, pass og stell
 • laboratoriearbeid
 • drifts- og hygieneoppgaver
 • resepsjonsarbeid og kundebehandling

Som dyrepleier må du være forberedt på tunge løft og uregelmessig arbeidstid. Avhengig av hvor du jobber kan det også bli en del helge- og kveldsarbeid. For å jobbe som dyrepleier i Norge, må du ha autorisasjon av Mattilsynet.

Hvor jobber dyrepleiere?

Dyrepleieren jobber ofte ved dyreklinikker eller avdelinger for forsøksdyr, i legemiddelindustrien, hos fôr- og utstyrsleverandører eller i forsikringsbransjen.

Intervjuer

Portrettbilde av dyrepleier Irmelin. Hun har brunt hår i hestehale og grønn arbeidsskjorte på.

Dyrepleier

Irmelin Almås

Det er veldig givende å kunne hjelpe dyr som er syke eller i smerte, forteller dyrepleier Irmelin Almås.

Viktige egenskaper

Dyrepleieren må være interessert i dyr og dyrs velferd. Du må ha evne til å kommunisere godt med mennesker og være omsorgsfull, empatisk og serviceinnstilt. Du må ha evne til å takle kritiske situasjoner og høyt tempo.

Lønn

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Dyrepleiere kan ta etter- og videreutdanning innen blant annet anestesi, tenner og rehabilitering.

Det arrangeres kurs for dyrepleiere i regi av Norsk Dyrepleier og Assistentforening (NDAF).

De vanligste jobbene blant dyrepleierutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 667205 - Bachelor, dyrepleie, treårig
 • 667204 - Tilleggsutdanning for utenlandske dyrepleiere
 • 667203 - Høgskolekandidat, dyrepleierutdanning, toårig
 • 667202 - Dyrepleierutdanning, toårig
 • 667201 - Dyrepleierutdanning, ettårig

Bedrifter som ansetter dyrepleiere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med dyrepleiere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3227101 - DYREPLEIER

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.
Kvinne holder to hunder på fanget sitt, foran en kennel

Dyrefagarbeider

Dyrefagarbeidere jobber med stell, omsorg og praktisk håndtering av forskjellige dyr innenfor mange bransjer og virksomheter.
Kvinnelig dyrepasser ser til iguan i dyrehage.

Dyrepasser

Fôring, stell og rengjøring er vanlige oppgaver for en dyrepasser. Å aktivisere dyrene er også en viktig del av jobben.
Energimontør i arbeid

Energimontør

En energimontør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.