Image
Dyrepleier undersøker hund

Yrkesbeskrivelse

Dyrepleier

Som dyrepleier hjelper du veterinæren i det daglige arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.

Som dyrepleier jobber du med å gi omsorg, pleie og oppfølgende behandling av dyr. Dyrepleiere jobber med kundebehandling, hygiene og forefallende arbeid på dyreklinikker. Noen dyrepleiere jobber på avdelinger for forsøksdyr.

Arbeidsoppgavene for dyrepleieren på dyreklinikk vil variere noe fra klinikk til klinikk. Felles for yrket er likevel det å ta vare på pasienter og eiere i nært samarbeid med blant annet veterinærer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en dyrepleier på klinikk er:

 • ta imot og ta vare på pasienter og eiere
 • røntgen og prøvetaking, for eksempel blod-, urin- og avføringsprøver
 • pleie av pasienter
 • sårstell, tannrens og kloklipp
 • operasjonspleie
 • veilede dyreeiere om fôr, pass og stell
 • laboratoriearbeid
 • drifts- og hygieneoppgaver
 • resepsjonsarbeid og kundebehandling

Som dyrepleier må du være forberedt på tunge løft og uregelmessig arbeidstid. Avhengig av hvor du jobber kan det også bli en del helge- og kveldsarbeid. For å jobbe som dyrepleier i Norge, må du ha autorisasjon av Mattilsynet.

Hvor jobber dyrepleiere ?

Dyrepleieren jobber ofte ved dyreklinikker eller avdelinger for forsøksdyr, i legemiddelindustrien, hos fôr- og utstyrsleverandører eller i forsikringsbransjen.

Personlige egenskaper

Dyrepleieren må være interessert i dyr og dyrs velferd. Du må ha evne til å kommunisere godt med mennesker og være omsorgsfull, empatisk og serviceinnstilt. Du må ha evne til å takle kritiske situasjoner og høyt tempo.

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Dyrepleiere kan ta etter- og videreutdanning innen blant annet anestesi, tenner og rehabilitering.

Det arrangeres kurs for dyrepleiere i regi av Norsk Dyrepleier og Assistentforening (NDAF).

Hva jobber dyrepleierutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 667203 - Høgskolekandidat, dyrepleierutdanning, toårig
 • 667199 - Veterinær, uspesifisert, lavere nivå

Bedrifter

Dyrepleier i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3227101 - DYREPLEIER
 • 3227104 - KLINIKKASSISTENT (DYREKLINIKK)
 • 3227102 - VETERINÆRASSISTENT

Sist kvalitetssikret den 08. april 2019, av NMBU, NMBU Veterinærhøgskolen