Adjunkt i klasserom.
Yrkesbeskrivelse

Adjunkt

favoritt ikon

Adjunkter er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Adjunkt er stillingsbetegnelsen på en lærer med grunnskolelærerutdanning, eller med bachelorutdanning fra universitet eller høgskole i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning.

En adjunkt skal tilrettelegge undervisningen for sine elever, også de som trenger ekstra hjelp. Du kan få hjelp fra en spesialpedagog til å lage et pedagogisk opplegg som gjør det enklere å lære for barn som trenger ekstra tilrettelagt undervisning. Foruten å legge til rette for læring, skal du som lærer også bidra til at barn og unge du underviser får utviklet seg og får gode holdninger.

Læreryrket er et krevende og komplekst yrke, og arbeidshverdagen innebærer at du må håndtere mange ulike situasjoner, for eksempel mobbing.  

Adjunkten samarbeider tett med lærerkolleger, rektor, undervisningsinspektør, avdelingsleder og andre ansatte ved skolen. Det er også viktig å ha et godt samarbeid med foreldre.

Hvor jobber adjunkter?

Adjunkten jobber i grunnskolen, videregående skole, folkehøgskole, voksenopplæring eller andre utdanningsinstitusjoner. Adjunkten kan jobbe for både private og offentlige skoler.

Personlige egenskaper

Som lærer er det viktig at du liker å jobbe med mennesker og takle godt at arbeidshverdagen ofte er litt uforutsigbar. Du må ha evnen til å se elevene som en gruppe som skal fungere godt sammen, og styrke hverandre. Samtidig må læreren klare å se hver enkelt elev sine evner, interesser og behov. Bare sånn kan lærere tilby et godt klassemiljø og et godt grunnlag for læring. Det er også viktig å holde seg oppdatert på ny tilgjengelig kunnskap og forskning på området.

Utdanning

Det er flere utdanningsveier til tittelen adjunkt. Du får tittelen adjunkt med en fireåring grunnskolelærerutdanning. Du kan også få tittelen adjunkt med en lavere grad ( bachelor) fra universitet eller høgskole i tillegg til 1-årig praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Til sammen blir dette 240 studiepoeng

Dersom du har relevant fagbrev, svennebrev eller annen yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring, to års yrkesteoretisk utdanning utover videregående skole, fire års yrkespraksis og praktisk pedagogisk utdanning (PPU) tatt etter 1999 kan du tilsettes som adjunkt.

Etter- og videreutdanning
Som lærer har du en rekke muligheter dersom du ønsker videreutdanning. Du kan eksempelvis videreutdanne deg i pedagogikk eller du kan fordype deg videre i enkeltfag. Slike videreutdanningsmuligheter tilbys ved de fleste høgskoler og universiteter i Norge.

Dersom du tar ett år godkjent videreutdanning (60 studiepoeng), får du tittelen adjunkt med tilleggsutdanning. Du kan også videreutdanne deg til lektor ved å ta en mastergrad.

Hva jobber lærerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Yrkesfaglærere
Deltid
Alle sektorer
320 personer
155 personer
165 personer
Ca 257 kr
Ca 262 kr
Ca 253 kr
41 670 kr
42 390 kr
40 910 kr
500 040 kr
508 680 kr
490 920 kr
Ca 257 kr
Ca 262 kr
Ca 253 kr
41 670 kr
42 390 kr
40 910 kr
500 040 kr
508 680 kr
490 920 kr
Ca 265 kr
Ca 268 kr
Ca 261 kr
42 870 kr
43 400 kr
42 300 kr
514 440 kr
520 800 kr
507 600 kr
Ca 265 kr
Ca 268 kr
Ca 261 kr
42 980 kr
43 550 kr
42 370 kr
515 760 kr
522 600 kr
508 440 kr
Yrkesfaglærere
Heltid
Alle sektorer
511 personer
175 personer
336 personer
Ca 274 kr
Ca 274 kr
Ca 275 kr
44 370 kr
44 330 kr
44 530 kr
532 440 kr
531 960 kr
534 360 kr
Ca 274 kr
Ca 274 kr
Ca 275 kr
44 370 kr
44 330 kr
44 530 kr
532 440 kr
531 960 kr
534 360 kr
Ca 273 kr
Ca 268 kr
Ca 275 kr
44 190 kr
43 470 kr
44 560 kr
530 280 kr
521 640 kr
534 720 kr
Ca 273 kr
Ca 268 kr
Ca 275 kr
44 790 kr
43 790 kr
45 300 kr
537 480 kr
525 480 kr
543 600 kr
Yrkesfaglærere
Heltid
Kommunal
247 personer
77 personer
170 personer
Ca 274 kr
Ca
Ca 272 kr
44 330 kr
44 060 kr
531 960 kr
528 720 kr
Ca 274 kr
Ca
Ca 272 kr
44 400 kr
44 420 kr
532 800 kr
533 040 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca 269 kr
43 680 kr
43 920 kr
43 570 kr
524 160 kr
527 040 kr
522 840 kr
Ca 270 kr
Ca 271 kr
Ca 269 kr
44 600 kr
43 920 kr
44 700 kr
535 200 kr
527 040 kr
536 400 kr
Yrkesfaglærere
Deltid
Privat
239 personer
121 personer
118 personer
Ca 256 kr
Ca 258 kr
Ca 253 kr
41 510 kr
41 770 kr
40 910 kr
498 120 kr
501 240 kr
490 920 kr
Ca 256 kr
Ca 258 kr
Ca 253 kr
41 510 kr
41 770 kr
40 910 kr
498 120 kr
501 240 kr
490 920 kr
Ca 265 kr
Ca 267 kr
Ca 262 kr
42 940 kr
43 320 kr
42 470 kr
515 280 kr
519 840 kr
509 640 kr
Ca 265 kr
Ca 267 kr
Ca 262 kr
43 030 kr
43 420 kr
42 550 kr
516 360 kr
521 040 kr
510 600 kr
Yrkesfaglærere
Heltid
Privat
237 personer
93 personer
144 personer
Ca 272 kr
Ca
Ca 277 kr
44 060 kr
44 820 kr
528 720 kr
537 840 kr
Ca 272 kr
Ca
Ca 277 kr
44 060 kr
44 820 kr
528 720 kr
537 840 kr
Ca 270 kr
Ca 265 kr
Ca 274 kr
43 780 kr
42 850 kr
44 380 kr
525 360 kr
514 200 kr
532 560 kr
Ca 270 kr
Ca 265 kr
Ca 274 kr
43 960 kr
42 850 kr
44 540 kr
527 520 kr
514 200 kr
534 480 kr
Lektorer mv. (videregående skole)
Deltid
Alle sektorer
7 060 personer
4 220 personer
2 840 personer
Ca 282 kr
Ca 282 kr
Ca 283 kr
45 730 kr
45 730 kr
45 900 kr
548 760 kr
548 760 kr
550 800 kr
Ca 282 kr
Ca 282 kr
Ca 283 kr
45 730 kr
45 730 kr
45 900 kr
548 760 kr
548 760 kr
550 800 kr
Ca 290 kr
Ca 288 kr
Ca 294 kr
47 030 kr
46 660 kr
47 650 kr
564 360 kr
559 920 kr
571 800 kr
Ca 290 kr
Ca 288 kr
Ca 294 kr
47 130 kr
46 730 kr
47 790 kr
565 560 kr
560 760 kr
573 480 kr
Lektorer mv. (videregående skole)
Heltid
Alle sektorer
20 020 personer
10 507 personer
9 513 personer
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
46 810 kr
46 790 kr
46 820 kr
561 720 kr
561 480 kr
561 840 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
46 810 kr
46 790 kr
46 820 kr
561 720 kr
561 480 kr
561 840 kr
Ca 289 kr
Ca 287 kr
Ca 290 kr
46 760 kr
46 520 kr
47 030 kr
561 120 kr
558 240 kr
564 360 kr
Ca 289 kr
Ca 287 kr
Ca 290 kr
47 590 kr
47 130 kr
48 100 kr
571 080 kr
565 560 kr
577 200 kr
Lektorer mv. (videregående skole)
Deltid
Kommunal
5 561 personer
3 371 personer
2 190 personer
Ca 283 kr
Ca 282 kr
Ca 283 kr
45 790 kr
45 730 kr
45 890 kr
549 480 kr
548 760 kr
550 680 kr
Ca 283 kr
Ca 282 kr
Ca 283 kr
45 790 kr
45 730 kr
45 890 kr
549 480 kr
548 760 kr
550 680 kr
Ca 290 kr
Ca 288 kr
Ca 292 kr
46 900 kr
46 630 kr
47 370 kr
562 800 kr
559 560 kr
568 440 kr
Ca 290 kr
Ca 288 kr
Ca 292 kr
47 020 kr
46 710 kr
47 550 kr
564 240 kr
560 520 kr
570 600 kr
Lektorer mv. (videregående skole)
Heltid
Kommunal
18 570 personer
9 790 personer
8 780 personer
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
46 810 kr
46 810 kr
46 820 kr
561 720 kr
561 720 kr
561 840 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
Ca 289 kr
46 810 kr
46 810 kr
47 000 kr
561 720 kr
561 720 kr
564 000 kr
Ca 288 kr
Ca 287 kr
Ca 290 kr
46 710 kr
46 500 kr
46 950 kr
560 520 kr
558 000 kr
563 400 kr
Ca 288 kr
Ca 287 kr
Ca 290 kr
47 600 kr
47 150 kr
48 100 kr
571 200 kr
565 800 kr
577 200 kr
Lektorer mv. (videregående skole)
Deltid
Privat
1 473 personer
828 personer
645 personer
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca 285 kr
45 730 kr
45 490 kr
46 150 kr
548 760 kr
545 880 kr
553 800 kr
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca 285 kr
45 730 kr
45 490 kr
46 150 kr
548 760 kr
545 880 kr
553 800 kr
Ca 294 kr
Ca 290 kr
Ca 301 kr
47 660 kr
46 900 kr
48 730 kr
571 920 kr
562 800 kr
584 760 kr
Ca 294 kr
Ca 290 kr
Ca 301 kr
47 670 kr
46 910 kr
48 750 kr
572 040 kr
562 920 kr
585 000 kr
Lektorer mv. (videregående skole)
Heltid
Privat
1 370 personer
661 personer
709 personer
Ca 288 kr
Ca 287 kr
Ca 289 kr
46 590 kr
46 460 kr
46 840 kr
559 080 kr
557 520 kr
562 080 kr
Ca 288 kr
Ca 287 kr
Ca 289 kr
46 590 kr
46 460 kr
46 840 kr
559 080 kr
557 520 kr
562 080 kr
Ca 292 kr
Ca 289 kr
Ca 296 kr
47 350 kr
46 760 kr
47 900 kr
568 200 kr
561 120 kr
574 800 kr
Ca 292 kr
Ca 289 kr
Ca 296 kr
47 450 kr
46 850 kr
48 000 kr
569 400 kr
562 200 kr
576 000 kr
Grunnskolelærere
Deltid
Alle sektorer
19 890 personer
15 555 personer
4 335 personer
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 264 kr
43 180 kr
43 250 kr
42 840 kr
518 160 kr
519 000 kr
514 080 kr
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 264 kr
43 180 kr
43 250 kr
42 840 kr
518 160 kr
519 000 kr
514 080 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
43 010 kr
43 020 kr
42 970 kr
516 120 kr
516 240 kr
515 640 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
43 050 kr
43 060 kr
43 030 kr
516 600 kr
516 720 kr
516 360 kr
Grunnskolelærere
Heltid
Alle sektorer
58 512 personer
43 211 personer
15 301 personer
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 274 kr
44 230 kr
44 130 kr
44 420 kr
530 760 kr
529 560 kr
533 040 kr
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 274 kr
44 230 kr
44 130 kr
44 420 kr
530 760 kr
529 560 kr
533 040 kr
Ca 269 kr
Ca 267 kr
Ca 273 kr
43 520 kr
43 290 kr
44 160 kr
522 240 kr
519 480 kr
529 920 kr
Ca 269 kr
Ca 267 kr
Ca 273 kr
43 700 kr
43 430 kr
44 440 kr
524 400 kr
521 160 kr
533 280 kr
Grunnskolelærere
Deltid
Kommunal
17 912 personer
14 057 personer
3 855 personer
Ca 268 kr
Ca 268 kr
Ca 266 kr
43 420 kr
43 470 kr
43 060 kr
521 040 kr
521 640 kr
516 720 kr
Ca 268 kr
Ca 268 kr
Ca 266 kr
43 420 kr
43 470 kr
43 060 kr
521 040 kr
521 640 kr
516 720 kr
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 266 kr
43 270 kr
43 290 kr
43 170 kr
519 240 kr
519 480 kr
518 040 kr
Ca 267 kr
Ca 267 kr
Ca 266 kr
43 320 kr
43 330 kr
43 240 kr
519 840 kr
519 960 kr
518 880 kr
Grunnskolelærere
Heltid
Kommunal
56 433 personer
41 776 personer
14 657 personer
Ca 274 kr
Ca 273 kr
Ca 275 kr
44 310 kr
44 230 kr
44 500 kr
531 720 kr
530 760 kr
534 000 kr
Ca 274 kr
Ca 273 kr
Ca 275 kr
44 310 kr
44 230 kr
44 500 kr
531 720 kr
530 760 kr
534 000 kr
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca 273 kr
43 600 kr
43 360 kr
44 270 kr
523 200 kr
520 320 kr
531 240 kr
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca 273 kr
43 780 kr
43 510 kr
44 560 kr
525 360 kr
522 120 kr
534 720 kr
Grunnskolelærere
Deltid
Privat
1 972 personer
1 493 personer
479 personer
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 253 kr
40 580 kr
40 580 kr
41 030 kr
486 960 kr
486 960 kr
492 360 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca 253 kr
40 580 kr
40 580 kr
41 030 kr
486 960 kr
486 960 kr
492 360 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 256 kr
40 660 kr
40 450 kr
41 410 kr
487 920 kr
485 400 kr
496 920 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca 256 kr
40 660 kr
40 460 kr
41 410 kr
487 920 kr
485 520 kr
496 920 kr
Grunnskolelærere
Heltid
Privat
2 037 personer
1 404 personer
633 personer
Ca 254 kr
Ca 254 kr
Ca 256 kr
41 220 kr
41 200 kr
41 470 kr
494 640 kr
494 400 kr
497 640 kr
Ca 254 kr
Ca 254 kr
Ca 256 kr
41 220 kr
41 200 kr
41 470 kr
494 640 kr
494 400 kr
497 640 kr
Ca 255 kr
Ca 254 kr
Ca 256 kr
41 310 kr
41 220 kr
41 520 kr
495 720 kr
494 640 kr
498 240 kr
Ca 255 kr
Ca 254 kr
Ca 256 kr
41 330 kr
41 240 kr
41 550 kr
495 960 kr
494 880 kr
498 600 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Illustrasjon av kvinne som skriver på tavle.

Lektor

En lektor er en lærer med mastergrad fra universitet eller høgskole.

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag. Som lærer er det viktig å ha gode faglige, pedagogiske og sosiale ferdigheter.

Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idretts­trener

En idretts­trener planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.

Pedagog står ved sidan av to tenåringselevar og diskuterer.

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.

Barnehagelærer sammen med barn.

Barnehage­lærer

Som barnehage­lærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Faglærer i kroppsøving.

Fag­lærer

En fag­lærer er en lærer og pedagog med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

En fotballtrener gir instrukser til en fotballspiller.

Fotball­trener

Profesjonelle fotball­trenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.

Logoped hjelper eldre kvinne med å prate.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Spesialpedagog underviser ein gut med downs syndrom. Ein jente sitter ved sidan av.

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personer som har særskilte læringsbehov.

Lærer på musikkskole underviser elevene i å spille fiolin.

Musikk­pedagog

Musikk­pedagogen underviser i musikk. Som musikk­pedagog må du ha en evne til å inspirere og til å videreformidle kunnskap.

Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førerhund­trener

Førerhund­treneren trener opp førerhunder til blinde og svaksynte.