Kvalitetssikret av Den norske kirke 25. september 2020

Kirkeverge

En kirkeverge er øverste administrative leder i et kirkelig fellesråd.

Arbeidsoppgaver

Kirkevergen er daglig leder i et kirkelig fellesråd. Kirkelig fellesråd er kirkens demokratiske organ på kommunenivå.

Vanlige ansvarsoppgaver for en kirkeverge:

  • økonomi, drift og personalansvar 
  • forvaltning av kirkebygg og kirkegårder 
  • strategi-, plan- og utviklingsarbeid

Kirkevergen er sekretær og saksbehandler for fellesrådet. 

Hvor jobber kirkeverger ?

Kirkevergen er ansatt i Den norske kirke.

Intervjuer

Kyrkjeverje

Hilde Kalvatn Eikeland

– I denne jobben må du vere allsidig, ha administrative ferdigheiter og synast at nye utfordringar er spennande – for dei kjem heile tida, seier kyrkjeverje Hilde Kalvatn Eikeland.  

Viktige egenskaper

Som kirkeverge må du ha gode lederegenskaper og være flink til å organisere og administrere. Det er også viktig å være løsningsorientert i en hverdag der du møter utfordringer av ulik art. Erfaring fra kirkelig arbeid er en fordel. 

Lønn

Lønnsnivået for kirkeverger varierer fra et gjennomsnitt på 490 000 kroner i de minste kommunene, til et gjennomsnitt på 760 000 kroner i de største kommunene. Lønnen avhenger blant annet av hvilken utdanning og erfaring du har og hvor stor virksomheten er. (Kilde: KA, HA 2016-2018)

Utdanning

Kirkeverger kan ha ulik utdanningsbakgrunn. For ansettelse som kirkeverge kreves gjerne utdanning på høyskole eller universitet, gjerne innen fagområder som økonomi og ledelse. Det er også mulig å være utdannet diakon, kantor eller prest.

Etter- og videreutdanning
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon tilbyr ulike former for kompetansehevende tiltak, blant annet ett års lederutdanning med mulighet til å ta eksamen og studiepoeng.

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 614108 - Kirkevergeutdanning, fireårig
  • 614107 - Kirkevergeutdanning, treårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kirkeverger

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3480128 - DAGLIG LEDER (MENIGHET)
  • 1319124 - KIRKEVERGE (FELLESRÅD MED FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
  • 1210210 - KIRKEVERGE (FELLESRÅD MED OVER 9 ANSATTE)

Andre yrker

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.

Diakon

En diakon arbeider med sosiale tiltak og omsorgsoppgaver i Den norske kirke eller andre kristne trossamfunn.

Diakonimedarbeider

Diakonimedarbeidere jobber med sosial- og omsorgsarbeid i Den norske kirke.

Forsikringsrådgiver

Forsikringsrådgivere gir tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og selger dem forsikringer.

Fylkesskogmester

En fylkesskogmester jobber med skogbruk, miljøtiltak og næringsutvikling knyttet til skog.

Gravferdskonsulent

En gravferdskonsulent hjelper etterlatte i forbindelse med dødsfall og gravferd. Gravferdskonsulenten ordner det praktiske, og vil være en støtte for etterlatte ved dødsfall.

Helsesekretær

Som helsesekretær har du en kontorfaglig og medisinskteknisk utdanning tilpasset helsetjenesten.

IT-prosjektleder

En IT-prosjektleder har ansvaret for å lede og gjennomføre IT-prosjekter.

Jurist

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.