Image
Portrett av styrer i en barnehage.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Barnehagestyrer

En barnehagestyrer har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse i en barnehage.

En barnehagestyrer har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse i en barnehage.

En barnehagestyrer har det daglige ansvaret i barnehagen. Som barnehagestyrer har du ulike oppgaver og ansvarsområder, som vil variere avhengig av barnehagens størrelse. 

Styreren skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen, og at personalet har felles forståelse for hva som skal gjøres. Styreren skal også sørge for at personalet får ta i bruk sin kompetanse. 

Det er viktig at barnehagestyreren har et godt samarbeid med barnehageeieren (som er kommunen eller en privat bedrift), barnehagens pedagogiske ledere og barnehagens øvrige personale.

Vanlige arbeidsoppgaver for barnehagestyrer:

 • pedagogisk ledelse og faglig innhold
 • utarbeide strategier for å nå gitte mål i barnehagen
 • personalledelse
 • administrative oppgaver, for eksempel budsjetter og rapporter 
 • foreldresamarbeid
 • samarbeid med relevante institusjoner, slik som skolen, helsestasjonen, den pedagogisk-psykologiske tjenesten og barnevernet 
 • lede og følge opp arbeidet for alt som skal planlegges av innhold og arbeidsmåter og alt som skal dokumenteres og vurderes

Yrket kan også kalles virksomhetsleder eller daglig leder i barnehage.
 

Hvor jobber barnehagestyrere ?

Du kan være barnehagestyrer i offentlige eller private barnehager.

Personlige egenskaper

Som barnehagestyrer må du ha klare målsettinger om hva du ønsker å gjennomføre, og være i stand til å oppnå resultater. Du må være god til å lede og motivere de ansatte i barnehagen.

Du må være god til å kommunisere og få folk rundt deg til å trives. Arbeidet som barnehagestyrer innebærer stor grad av samarbeid, og evne til å fungere godt i team er også viktig. 

Utdanning

For å jobbe som barnehagestyrer kreves utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. Mange styrere har også videreutdanning innen ledelse.

Flere kommuner tilbyr tilrettelagte utdanningsløp, såkalte styrerutdanning/lederutdanning, for dem som ønsker å utdanne seg til styrer etter barnehagelærerutdanning. Disse utdanningene gis gjerne i samarbeid med private eller offentlige institusjoner. Tilbudet kan variere fra kommune til kommune. 

Bedrifter

Barnehagestyrer i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3320103 - AVDELINGSLEDER (BARNEHAGE)
 • 3320102 - BARNEHAGELÆRER
 • 1319107 - BARNEHAGESJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1228106 - BARNEHAGESJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1210207 - BARNEHAGESJEF (OVER 9 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1319117 - BARNEHAGESTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1228122 - BARNEHAGESTYRER (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 5131104 - FAMILIEBARNEHAGELEDER
 • 1319108 - STYRER (BARNEHAGE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1228109 - STYRER (BARNEHAGE - OVER 9 ANSATTE - OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1210147 - STYRER (BARNEHAGE - OVER 9 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 22. april 2021, av Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning