Gjennomgått i samarbeid med Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning 29. august 2023

Barnehagestyrer

En barnehagestyrer har ansvar for pedagogisk, personal- og administrativ ledelse i en barnehage.

Arbeidsoppgaver

En barnehagestyrer har det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og administrativt. 

Som barnehagestyrer har du ulike oppgaver og ansvarsområder, som kan variere avhengig av barnehagens størrelse. Alle barnehager skal ha en tilstedeværende styrer som sørger for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen, og at personalet har felles forståelse for hva som skal gjøres. Styreren skal også sørge for at personalet får ta i bruk sin kompetanse. 

Det er viktig at barnehagestyreren har et godt samarbeid med barnehageeieren (som kan være offentlig eller privat), barnehagens pedagogiske ledere og barnehagens øvrige personale.

Vanlige arbeidsoppgaver for barnehagestyrer:

 • Lede og følge opp det pedagogiske arbeidet med planlegging, vurdering og utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter i samarbeid med de pedagogiske lederne
 • utarbeide årsplan
 • personalledelse og lede arbeidet med å organisere barnehagens oppgaver og ressurser
 • administrative oppgaver, for eksempel budsjetter og rapporter 
 • foreldresamarbeid, legge til rette for foreldremedvirkning gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg
 • samarbeid med relevante institusjoner, slik som skolen, helsestasjonen, den pedagogisk-psykologiske tjenesten og barnevernet 

Yrket kan også kalles virksomhetsleder eller daglig leder i barnehage.
 

Hvor jobber barnehagestyrere?

Du kan være barnehagestyrer i offentlige eller private barnehager.

Bli med en barnehagestyrer på jobb

Hvordan er det å jobbe som barnehagestyrer?

Intervjuer

Barnehagestyrer Hæge er styrer for fire barnehager med totalt 150 barn.

Barnehagestyrer

Hæge Mælandsmo Lund

– Det er godt å ha litt erfaring som pedagogisk leder før man blir styrer. Det gir forståelse for hva de ansatte står i, og selve driften av barnehagen, sier Hæge Mælandsmo Lund.

Passer jeg til å bli barnehagestyrer?

Som barnehagestyrer må du ha engasjement for barn og hvordan barnehagen kan legge til rette for omsorg, lek, læring og danning. Du må være god til å lede, motivere og involvere de ansatte i barnehagen.

Du må være god til å samarbeide og kommunisere med forskjellige instanser.

Hva tjener barnehagestyrere?

Hvordan utdanner du deg til barnehagestyrer?

For å jobbe som barnehagestyrer kreves utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. Mange styrere har også videreutdanning innen ledelse.

Flere kommuner tilbyr tilrettelagte utdanningsløp, såkalte styrerutdanning/lederutdanning, for dem som ønsker å utdanne seg til styrer etter barnehagelærerutdanning. Disse utdanningene gis gjerne i samarbeid med private eller offentlige institusjoner. Tilbudet kan variere fra kommune til kommune. 

Hvilke utdanninger er vanligst for barnehagestyrere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 649911 - Lederutdanning for styrere i barnehager, videreutdanning
 • 721105 - Master, barnehage- og profesjonsutvikling, toårig
 • 741127 - Master, utdanningsledelse, 1½-årig
 • 721106 - Master, barnehagevitenskap, toårig
 • 621102 - Førskolelærerutdanning, treårig
 • 621101 - Førskolelærerutdanning, toårig
 • 721104 - Master, førskole-/barnehagepedagogikk, toårig
 • 621106 - Bachelor, Rudolf Steinerhøgskolen, førskolelærerutdanning, treårig
 • 621105 - Bachelor, førskolelærerutdanning, treårig

Bedrifter: Hvor jobber barnehagestyrere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med barnehagestyrere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 1210147 - STYRER (BARNEHAGE - OVER 9 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1228109 - STYRER (BARNEHAGE - OVER 9 ANSATTE - OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 5131104 - FAMILIEBARNEHAGELEDER
 • 3320103 - AVDELINGSLEDER (BARNEHAGE)
 • 3320102 - BARNEHAGELÆRER
 • 1319117 - BARNEHAGESTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1319108 - STYRER (BARNEHAGE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1319107 - BARNEHAGESJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1228122 - BARNEHAGESTYRER (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1228106 - BARNEHAGESJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 1210207 - BARNEHAGESJEF (OVER 9 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)

Andre yrker

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.
En kirurg ser til et for tidlig født barn i en inkubator. Inkubatorer brukes til for tidlig fødte (premature) barn, eller barn som er syke.

Barnekirurg

En barnekirurg er en lege som har spesialisert seg på operasjoner hos barn.
Mannlig lege prater med gutt som sitter på undersøkelsesbenk.

Barnelege

Som barnelege er du lege med spesialisering på barnesykdommer.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesykepleier

En barnesykepleier pleier og behandler nyfødte, barn og unge som er alvorlig syke eller skadet.