Kvalitetssikret av Legeforeningen, Legeforeningen 03. mars 2023

Lege

Som lege diagnostiserer og behandler du sykdommer og skader hos mennesker.

Arbeidsoppgaver

En leges hovedarbeidsområde er å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom og skader. Du må ha gode kunnskaper om kropp og helse, og være flink med mennesker. Som lege har du ansvar for at den behandlingen du gir er lindrende, effektiv og av god kvalitet.

Leger kan arbeide på alle nivåer i helsetjenesten, også innen forskning, undervisning og administrasjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for legen:

 • lytte til, kartlegge symptomer og undersøke pasienten for å stille diagnose
 • planlegge og utføre behandling
 • veilede pasienter om helse og livsstil
 • offentlig forvaltning
 • informere pasienter om behandlinger og opplyse om bruk og dosering av medisiner, bivirkninger, risiko også videre.

 

Man kan velge mellom mange spesialiteter for videreutdanning. Blir du spesialist i allmennmedisin, kan du jobbe som fastlege og dermed jobbe med vanlige sykdommer og helseutfordringer, men også oppdage sjeldne tilstander og sykdommer som må utredes videre i sykehus.

Du må ha autorisasjon fra Helsedirektoratet for å jobbe som lege.

Hvor jobber leger?

Som lege kan du jobbe på sykehus, klinikker, legekontorer, i private praksiser, humanitære organisasjoner, forsvaret og innen medisinsk forskning.

Intervjuer

 Øystein Seth Fiskå på legekontoret sitt i Oslo.

Allmennlege

Øystein Seth Fiskå

– Jeg liker prosessen, eller selve detektivjobben ved å finne ut hva som feiler folk, sier Øystein Seth Fiskå
Henrik Storstein Hytten er lege på sykehuset Vestre Viken helseforetak i Drammen.

Lege

Henrik Storstein Hytten

Henrik har kunnet gå på jobb gjennom hele pandemien og føler seg privilegert bak klamt smittevernutstyr og mye ny kunnskap.

Viktige egenskaper

For å kunne jobbe som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker, og du må ha gode kommunikasjonsevner. Du må like å lese og lære nye ting for å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling. En viktig egenskap for en lege, er evnen til å se hvert enkelt menneske bak symptomene. Som lege må du også kunne holde hodet kaldt i stressende situasjoner.

Lønn

Utdanning

Profesjonsstudiet i medisin er et seksårig universitetsstudium. Studentene er gjennom hele utdanningen jevnlig i kontakt med pasienter, og det legges vekt på at praksisen skal være så allsidig som mulig. Etter gjennomført studium søker man Helsedirektoratet om autorisasjon som lege.

De fleste vil videreutdanne seg som spesialist. Spesialistutdanningen for leger er nå bygd opp av tre deler; LIS1, LIS2 og LIS3 hvor LIS er forkortning for Lege I Spesialisering. Det omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens. Den første delen (LIS1) er felles for alle spesialiseringer og utgjøres av 12 måneder i sykehus og 6 måneder i kommunale helse- og omsorgstjeneste. Hvis du skal jobbe som fastlege eller i kommunal legevakt, må du ha gjennomført LIS- 1 tjenesten.

Etter- og videreutdanning

Spesialistutdanning for leger

De som jobber som leger har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant medisinutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 763101 - Cand.med.-utdanning
 • 763901 - Videreutdanning, medisinske fag
 • 869904 - Ph.d.-program, helsevitenskap
 • 863105 - Ph.d.-program, medisinske fag
 • 863101 - Dr.med.-utdanning
 • 763999 - Medisin, andre, uspesifiserte, høyere nivå
 • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs
 • 763201 - Allmennmedisin, spesialistutdanning for leger
 • 763202 - Anestesiologi, spesialistutdanning for leger
 • 763203 - Arbeidsmedisin (yrkesmedisin), spesialistutdanning for leger
 • 763204 - Barne- og ungdomspsykiatri, spesialistutdanning for leger
 • 763209 - Barnekirurgi, spesialistutdanning for leger
 • 763205 - Barnesykdommer, spesialistutdanning for leger
 • 763217 - Blodsykdommer, spesialistutdanning for leger
 • 763218 - Endokrinologi, spesialistutdanning for leger
 • 763106 - Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits
 • 763219 - Fordøyelsessykdommer, spesialistutdanning for leger
 • 763206 - Fysikalsk medisin og rehabilitering, spesialistutdanning for leger
 • 763207 - Fødselshjelp og kvinnesykdommer, spesialistutdanning for leger
 • 763210 - Gastroenterologisk kirurgi, spesialistutdanning for leger
 • 763208 - Generell kirurgi, spesialistutdanning for leger
 • 763220 - Geriatri, spesialistutdanning for leger
 • 763221 - Hjertesykdommer, spesialistutdanning for leger
 • 763214 - Hudsykdommer og veneriske sykdommer, spesialistutdanning for leger
 • 763215 - Immunologi og transfusjonsmedisin, spesialistutdanning for leger
 • 763216 - Indremedisin, spesialistutdanning for leger
 • 763222 - Infeksjonssykdommer, spesialistutdanning for leger
 • 763211 - Karkirurgi, spesialistutdanning for leger
 • 763225 - Kjevekirurgi og munnhulesykdommer, spesialistutdanning for leger
 • 763226 - Klinisk farmakologi, spesialistutdanning for leger
 • 763227 - Klinisk kjemi, spesialistutdanning for leger
 • 763228 - Klinisk nevrofysiologi, spesialistutdanning for leger
 • 763223 - Lungesykdommer, spesialistutdanning for leger
 • 763229 - Medisinsk genetikk, spesialistutdanning for leger
 • 763230 - Medisinsk mikrobiologi, spesialistutdanning for leger
 • 763231 - Nevrokirurgi, spesialistutdanning for leger
 • 763232 - Nevrologi, spesialistutdanning for leger
 • 763233 - Nukleærmedisin, spesialistutdanning for leger
 • 763224 - Nyresykdommer, spesialistutdanning for leger
 • 763234 - Onkologi, spesialistutdanning for leger
 • 763235 - Ortopedisk kirurgi, spesialistutdanning for leger
 • 763236 - Patologi, spesialistutdanning for leger
 • 763237 - Plastikkirurgi, spesialistutdanning for leger
 • 763238 - Psykiatri, spesialistutdanning for leger
 • 763239 - Radiologi, spesialistutdanning for leger
 • 763240 - Revmatologi, spesialistutdanning for leger
 • 763241 - Samfunnsmedisin, spesialistutdanning for leger

Det finnes mange legespesialiseringer.

Se alle spesialiseringer

Legeforeningen har en detaljert liste med informasjon om alle spesialiseringsområder.

Arbeidsmarked

Bedrifter med leger

 • 2221146 - LEGE I SPESIALISERING (LIS)
 • 2221144 - PATOLOG
 • 2221143 - AUDIOLOG
 • 2221142 - LEGE (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 2221141 - RADIOLOG
 • 2221140 - MEDISINERSTUDENT MED LEGELISENS
 • 2221139 - FASTLEGE
 • 2221138 - RÅDGIVENDE OVERLEGE
 • 2221137 - BEDRIFTSOVERLEGE
 • 2221136 - ASSISTERENDE OVERLEGE
 • 2221135 - KOMMUNELEGE I
 • 2221134 - KOMMUNELEGE II
 • 2221133 - HUDSPESIALIST
 • 2221132 - ØRE-NESE-HALS-SPESIALIST
 • 2221130 - BARNELEGE
 • 2221129 - TILSYNSLEGE
 • 2221128 - SPESIALLEGE
 • 2221127 - RØNTGENLEGE
 • 2221126 - RETTSPSYKIATER
 • 2221125 - RETTSMEDISINER
 • 2221124 - ORALKIRURG
 • 2221123 - SEKSJONSOVERLEGE
 • 2221122 - ØYELEGE
 • 2221121 - BYDELSLEGE I
 • 2221120 - BYDELSLEGE II
 • 2221118 - LEGESPESIALIST
 • 2221117 - TURNUSLEGE
 • 2221116 - PSYKIATER
 • 2221115 - OVERLEGE
 • 2221114 - ORTOPED
 • 2221113 - ONKOLOG
 • 2221112 - NEVROLOG
 • 2221110 - LEGE
 • 2221109 - KOMMUNELEGE
 • 2221108 - KIRURG
 • 2221107 - KARDIOLOG
 • 2221106 - GYNEKOLOG
 • 2221105 - BEDRIFTSLEGE
 • 2221104 - ASSISTENTLEGE
 • 2221103 - ANESTESILEGE
 • 2221102 - ALLMENNPRAKTISERENDE LEGE
 • 2221101 - TURNUSKANDIDAT
 • 1228130 - AVDELINGSOVERLEGE
 • 2221150 - LEGE I SPESIALISERING, DEL 1 (LIS1)
 • 2221150 - LEGE I SPESIALISERING, DEL 1 (LIS1)
 • 2221151 - OVERLEGE I PEDIATRI
 • 2221152 - LEGESPESIALIST (PEDIATRI)

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

Anestesisykepleiere tar vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
Barne- og ungdomspsykolog i samtale med et barn som gråter

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.