Kvinnelig lege smiler til pasient.
Yrkesbeskrivelse

Lege

favoritt ikon

Som lege stiller du diagnose og behandler sykdommer hos mennesker.

En leges hovedarbeidsområde er å forebygge, diagnostisere og behandle pasienter. Du må ha gode medisinske kunnskaper og være flink med mennesker. Som lege har du ansvar for at den behandlingen du gir er behandlende og lindrende.

Leger kan arbeide på alle nivåer i helsetjenesten, også innen forskning, undervisning og administrasjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for legen:

  • lytte til pasientene og stille diagnose
  • planlegge behandling for hver pasient
  • gi pasienter råd om behandling og opplysninger om bruk og dosering av medisin, risiko osv.

Hvilke behandlinger som tilbys varierer ut fra spesialisering. En allmennpraktiserende lege vil ofte henvise sine pasienter til spesialister, dersom de trenger behandling som den allmennpraktiserende legen ikke kan tilby.

Du må ha autorisasjon fra Helsedirektoratet for å jobbe som lege. Mange leger jobber som spesialister, altså med spesialkompetanse innenfor et medisinsk område.

Hvor jobber leger?

Som lege kan du jobbe på sykehus, klinikker, legekontorer, i private praksiser, humanitære organisasjoner, Forsvaret og innen medisinsk forskning.

Spesialisering

Det finnes mange legespesialiseringer.

Personlige egenskaper

For å kunne arbeide som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker, og du må ha gode kommunikasjonsevner. I tillegg må du holde deg oppdatert i forhold til medisinsk og teknologisk utvikling. En viktig egenskap for en lege, er evnen til å se hver enkelt pasient. Som lege må du også kunne takle krisesituasjoner.

Utdanning

Profesjonsstudiet i medisin er et seksårig universitetsstudium. Studentene er gjennom hele studiet jevnlig i kontakt med pasienter, og det legges vekt på at praksisen skal være så allsidig som mulig. Turnustjenesten på 1,5 år er ikke lenger obligatorisk, men er en del av spesialistutdanningen. Hvis du skal jobbe som fastlege eller i kommunal legevakt, må du ha gjennomført turnus.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber medisinutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for leger?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Ledere av helsetjenester
Deltid
Alle sektorer
775 personer
573 personer
202 personer
Ca 302 kr
Ca 288 kr
Ca 399 kr
48 860 kr
46 680 kr
64 700 kr
586 320 kr
560 160 kr
776 400 kr
Ca 302 kr
Ca 288 kr
Ca 399 kr
48 860 kr
46 680 kr
64 700 kr
586 320 kr
560 160 kr
776 400 kr
Ca 348 kr
Ca 320 kr
Ca 440 kr
56 310 kr
51 820 kr
71 360 kr
675 720 kr
621 840 kr
856 320 kr
Ca 348 kr
Ca 320 kr
Ca 440 kr
56 730 kr
52 190 kr
71 950 kr
680 760 kr
626 280 kr
863 400 kr
Ledere av helsetjenester
Heltid
Alle sektorer
8 747 personer
6 164 personer
2 583 personer
Ca 322 kr
Ca 313 kr
Ca 366 kr
52 130 kr
50 660 kr
59 370 kr
625 560 kr
607 920 kr
712 440 kr
Ca 322 kr
Ca 313 kr
Ca 366 kr
52 130 kr
50 660 kr
59 370 kr
625 560 kr
607 920 kr
712 440 kr
Ca 366 kr
Ca 341 kr
Ca 426 kr
59 280 kr
55 180 kr
69 090 kr
711 360 kr
662 160 kr
829 080 kr
Ca 366 kr
Ca 341 kr
Ca 426 kr
60 180 kr
55 890 kr
70 430 kr
722 160 kr
670 680 kr
845 160 kr
Ledere av helsetjenester
Deltid
Kommunal
509 personer
410 personer
99 personer
Ca 287 kr
Ca 283 kr
Ca
46 560 kr
45 920 kr
558 720 kr
551 040 kr
Ca 287 kr
Ca 283 kr
Ca
46 560 kr
45 920 kr
558 720 kr
551 040 kr
Ca 312 kr
Ca 298 kr
Ca 370 kr
50 570 kr
48 310 kr
59 930 kr
606 840 kr
579 720 kr
719 160 kr
Ca 312 kr
Ca 298 kr
Ca 370 kr
50 860 kr
48 630 kr
59 930 kr
610 320 kr
583 560 kr
719 160 kr
Ledere av helsetjenester
Heltid
Kommunal
3 373 personer
2 760 personer
613 personer
Ca 300 kr
Ca 298 kr
Ca 306 kr
48 600 kr
48 330 kr
49 580 kr
583 200 kr
579 960 kr
594 960 kr
Ca 300 kr
Ca 298 kr
Ca 306 kr
48 600 kr
48 330 kr
49 580 kr
583 200 kr
579 960 kr
594 960 kr
Ca 310 kr
Ca 307 kr
Ca 322 kr
50 140 kr
49 680 kr
52 200 kr
601 680 kr
596 160 kr
626 400 kr
Ca 310 kr
Ca 307 kr
Ca 322 kr
50 660 kr
50 170 kr
52 850 kr
607 920 kr
602 040 kr
634 200 kr
Ledere av helsetjenester
Heltid
Privat
969 personer
637 personer
332 personer
Ca 336 kr
Ca 325 kr
Ca 364 kr
54 460 kr
52 600 kr
58 930 kr
653 520 kr
631 200 kr
707 160 kr
Ca 336 kr
Ca 325 kr
Ca 364 kr
54 460 kr
52 600 kr
58 930 kr
653 520 kr
631 200 kr
707 160 kr
Ca 367 kr
Ca 343 kr
Ca 413 kr
59 440 kr
55 520 kr
66 950 kr
713 280 kr
666 240 kr
803 400 kr
Ca 367 kr
Ca 343 kr
Ca 413 kr
59 950 kr
55 900 kr
67 720 kr
719 400 kr
670 800 kr
812 640 kr
Ledere av helsetjenester
Deltid
Statlig
181 personer
102 personer
79 personer
Ca 403 kr
Ca 351 kr
Ca
65 350 kr
56 890 kr
784 200 kr
682 680 kr
Ca 403 kr
Ca 351 kr
Ca
65 350 kr
56 890 kr
784 200 kr
682 680 kr
Ca 441 kr
Ca 389 kr
Ca 508 kr
71 420 kr
63 010 kr
82 280 kr
857 040 kr
756 120 kr
987 360 kr
Ca 441 kr
Ca 389 kr
Ca 508 kr
72 380 kr
63 760 kr
82 280 kr
868 560 kr
765 120 kr
987 360 kr
Ledere av helsetjenester
Heltid
Statlig
4 405 personer
2 767 personer
1 638 personer
Ca 356 kr
Ca 336 kr
Ca 413 kr
57 620 kr
54 400 kr
66 930 kr
691 440 kr
652 800 kr
803 160 kr
Ca 356 kr
Ca 336 kr
Ca 413 kr
57 620 kr
54 400 kr
66 930 kr
691 440 kr
652 800 kr
803 160 kr
Ca 409 kr
Ca 374 kr
Ca 468 kr
66 250 kr
60 580 kr
75 850 kr
795 000 kr
726 960 kr
910 200 kr
Ca 409 kr
Ca 374 kr
Ca 468 kr
67 530 kr
61 600 kr
77 560 kr
810 360 kr
739 200 kr
930 720 kr
Allmennpraktiserende leger
Deltid
Alle sektorer
4 232 personer
1 940 personer
2 292 personer
Ca 395 kr
Ca 379 kr
Ca 414 kr
63 920 kr
61 470 kr
67 100 kr
767 040 kr
737 640 kr
805 200 kr
Ca 395 kr
Ca 379 kr
Ca 414 kr
63 920 kr
61 470 kr
67 100 kr
767 040 kr
737 640 kr
805 200 kr
Ca 425 kr
Ca 402 kr
Ca 446 kr
68 810 kr
65 200 kr
72 190 kr
825 720 kr
782 400 kr
866 280 kr
Ca 425 kr
Ca 402 kr
Ca 446 kr
69 140 kr
65 590 kr
72 450 kr
829 680 kr
787 080 kr
869 400 kr
Allmennpraktiserende leger
Heltid
Alle sektorer
4 132 personer
2 140 personer
1 992 personer
Ca 370 kr
Ca 352 kr
Ca 401 kr
59 950 kr
56 960 kr
65 000 kr
719 400 kr
683 520 kr
780 000 kr
Ca 370 kr
Ca 352 kr
Ca 401 kr
59 950 kr
56 960 kr
65 000 kr
719 400 kr
683 520 kr
780 000 kr
Ca 410 kr
Ca 384 kr
Ca 437 kr
66 360 kr
62 250 kr
70 760 kr
796 320 kr
747 000 kr
849 120 kr
Ca 410 kr
Ca 384 kr
Ca 437 kr
67 800 kr
63 490 kr
72 410 kr
813 600 kr
761 880 kr
868 920 kr
Allmennpraktiserende leger
Deltid
Kommunal
3 425 personer
1 557 personer
1 868 personer
Ca 395 kr
Ca 384 kr
Ca 412 kr
63 920 kr
62 250 kr
66 670 kr
767 040 kr
747 000 kr
800 040 kr
Ca 395 kr
Ca 384 kr
Ca 412 kr
63 920 kr
62 250 kr
66 670 kr
767 040 kr
747 000 kr
800 040 kr
Ca 428 kr
Ca 408 kr
Ca 448 kr
69 410 kr
66 030 kr
72 550 kr
832 920 kr
792 360 kr
870 600 kr
Ca 428 kr
Ca 408 kr
Ca 448 kr
69 600 kr
66 250 kr
72 710 kr
835 200 kr
795 000 kr
872 520 kr
Allmennpraktiserende leger
Heltid
Kommunal
1 332 personer
778 personer
554 personer
Ca 367 kr
Ca 348 kr
Ca 401 kr
59 470 kr
56 350 kr
65 000 kr
713 640 kr
676 200 kr
780 000 kr
Ca 367 kr
Ca 348 kr
Ca 401 kr
59 470 kr
56 350 kr
65 000 kr
713 640 kr
676 200 kr
780 000 kr
Ca 387 kr
Ca 368 kr
Ca 414 kr
62 770 kr
59 670 kr
67 120 kr
753 240 kr
716 040 kr
805 440 kr
Ca 387 kr
Ca 368 kr
Ca 414 kr
63 190 kr
60 050 kr
67 600 kr
758 280 kr
720 600 kr
811 200 kr
Allmennpraktiserende leger
Deltid
Privat
471 personer
215 personer
256 personer
Ca 406 kr
Ca 379 kr
Ca 433 kr
65 830 kr
61 390 kr
70 190 kr
789 960 kr
736 680 kr
842 280 kr
Ca 406 kr
Ca 379 kr
Ca 433 kr
65 830 kr
61 390 kr
70 190 kr
789 960 kr
736 680 kr
842 280 kr
Ca 432 kr
Ca 410 kr
Ca 453 kr
70 020 kr
66 350 kr
73 420 kr
840 240 kr
796 200 kr
881 040 kr
Ca 432 kr
Ca 410 kr
Ca 453 kr
70 270 kr
66 680 kr
73 590 kr
843 240 kr
800 160 kr
883 080 kr
Allmennpraktiserende leger
Heltid
Privat
1 079 personer
439 personer
640 personer
Ca 399 kr
Ca 403 kr
Ca 395 kr
64 580 kr
65 210 kr
63 980 kr
774 960 kr
782 520 kr
767 760 kr
Ca 399 kr
Ca 403 kr
Ca 395 kr
64 580 kr
65 210 kr
63 980 kr
774 960 kr
782 520 kr
767 760 kr
Ca 415 kr
Ca 413 kr
Ca 417 kr
67 240 kr
66 880 kr
67 480 kr
806 880 kr
802 560 kr
809 760 kr
Ca 415 kr
Ca 413 kr
Ca 417 kr
68 200 kr
67 740 kr
68 510 kr
818 400 kr
812 880 kr
822 120 kr
Allmennpraktiserende leger
Deltid
Statlig
336 personer
168 personer
168 personer
Ca 351 kr
Ca 294 kr
Ca 409 kr
56 810 kr
47 570 kr
66 280 kr
681 720 kr
570 840 kr
795 360 kr
Ca 351 kr
Ca 294 kr
Ca 409 kr
56 810 kr
47 730 kr
66 280 kr
681 720 kr
572 760 kr
795 360 kr
Ca 390 kr
Ca 362 kr
Ca 419 kr
63 190 kr
58 690 kr
67 880 kr
758 280 kr
704 280 kr
814 560 kr
Ca 390 kr
Ca 362 kr
Ca 419 kr
64 450 kr
60 150 kr
68 950 kr
773 400 kr
721 800 kr
827 400 kr
Allmennpraktiserende leger
Heltid
Statlig
1 721 personer
923 personer
798 personer
Ca 354 kr
Ca 331 kr
Ca 405 kr
57 410 kr
53 680 kr
65 670 kr
688 920 kr
644 160 kr
788 040 kr
Ca 354 kr
Ca 331 kr
Ca 405 kr
57 890 kr
53 960 kr
66 390 kr
694 680 kr
647 520 kr
796 680 kr
Ca 423 kr
Ca 384 kr
Ca 469 kr
68 590 kr
62 240 kr
75 930 kr
823 080 kr
746 880 kr
911 160 kr
Ca 423 kr
Ca 384 kr
Ca 469 kr
71 110 kr
64 390 kr
78 890 kr
853 320 kr
772 680 kr
946 680 kr
Legespesialister
Deltid
Alle sektorer
2 470 personer
1 096 personer
1 374 personer
Ca 501 kr
Ca 466 kr
Ca 548 kr
81 240 kr
75 430 kr
88 740 kr
974 880 kr
905 160 kr
1 064 880 kr
Ca 501 kr
Ca 466 kr
Ca 548 kr
81 240 kr
75 430 kr
88 740 kr
974 880 kr
905 160 kr
1 064 880 kr
Ca 526 kr
Ca 485 kr
Ca 565 kr
85 220 kr
78 550 kr
91 550 kr
1 022 640 kr
942 600 kr
1 098 600 kr
Ca 526 kr
Ca 485 kr
Ca 565 kr
86 500 kr
79 610 kr
93 040 kr
1 038 000 kr
955 320 kr
1 116 480 kr
Legespesialister
Heltid
Alle sektorer
12 816 personer
6 673 personer
6 143 personer
Ca 485 kr
Ca 454 kr
Ca 525 kr
78 570 kr
73 510 kr
85 070 kr
942 840 kr
882 120 kr
1 020 840 kr
Ca 485 kr
Ca 454 kr
Ca 525 kr
79 440 kr
73 940 kr
86 640 kr
953 280 kr
887 280 kr
1 039 680 kr
Ca 497 kr
Ca 466 kr
Ca 530 kr
80 440 kr
75 430 kr
85 890 kr
965 280 kr
905 160 kr
1 030 680 kr
Ca 497 kr
Ca 466 kr
Ca 530 kr
83 720 kr
78 030 kr
89 900 kr
1 004 640 kr
936 360 kr
1 078 800 kr
Legespesialister
Deltid
Privat
259 personer
122 personer
137 personer
Ca 535 kr
Ca 521 kr
Ca 540 kr
86 600 kr
84 360 kr
87 440 kr
1 039 200 kr
1 012 320 kr
1 049 280 kr
Ca 535 kr
Ca 521 kr
Ca 540 kr
86 600 kr
84 360 kr
87 440 kr
1 039 200 kr
1 012 320 kr
1 049 280 kr
Ca 563 kr
Ca 556 kr
Ca 571 kr
91 230 kr
90 060 kr
92 480 kr
1 094 760 kr
1 080 720 kr
1 109 760 kr
Ca 563 kr
Ca 556 kr
Ca 571 kr
91 780 kr
90 800 kr
92 820 kr
1 101 360 kr
1 089 600 kr
1 113 840 kr
Legespesialister
Heltid
Privat
1 092 personer
466 personer
626 personer
Ca 505 kr
Ca 498 kr
Ca 516 kr
81 820 kr
80 750 kr
83 640 kr
981 840 kr
969 000 kr
1 003 680 kr
Ca 505 kr
Ca 498 kr
Ca 516 kr
81 820 kr
80 750 kr
83 640 kr
981 840 kr
969 000 kr
1 003 680 kr
Ca 527 kr
Ca 514 kr
Ca 537 kr
85 380 kr
83 250 kr
86 960 kr
1 024 560 kr
999 000 kr
1 043 520 kr
Ca 527 kr
Ca 514 kr
Ca 537 kr
87 640 kr
85 460 kr
89 260 kr
1 051 680 kr
1 025 520 kr
1 071 120 kr
Legespesialister
Deltid
Statlig
2 111 personer
935 personer
1 176 personer
Ca 501 kr
Ca 463 kr
Ca 550 kr
81 170 kr
74 960 kr
89 120 kr
974 040 kr
899 520 kr
1 069 440 kr
Ca 501 kr
Ca 463 kr
Ca 550 kr
81 170 kr
74 960 kr
89 120 kr
974 040 kr
899 520 kr
1 069 440 kr
Ca 523 kr
Ca 477 kr
Ca 567 kr
84 800 kr
77 270 kr
91 840 kr
1 017 600 kr
927 240 kr
1 102 080 kr
Ca 523 kr
Ca 477 kr
Ca 567 kr
86 220 kr
78 400 kr
93 520 kr
1 034 640 kr
940 800 kr
1 122 240 kr
Legespesialister
Heltid
Statlig
11 655 personer
6 171 personer
5 484 personer
Ca 484 kr
Ca 452 kr
Ca 526 kr
78 400 kr
73 150 kr
85 290 kr
940 800 kr
877 800 kr
1 023 480 kr
Ca 484 kr
Ca 452 kr
Ca 526 kr
79 570 kr
73 740 kr
87 270 kr
954 840 kr
884 880 kr
1 047 240 kr
Ca 494 kr
Ca 462 kr
Ca 530 kr
80 020 kr
74 880 kr
85 800 kr
960 240 kr
898 560 kr
1 029 600 kr
Ca 494 kr
Ca 462 kr
Ca 530 kr
83 400 kr
77 510 kr
90 020 kr
1 000 800 kr
930 120 kr
1 080 240 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold