Kvinnelig lege smiler til pasient.
Yrkesbeskrivelse

Lege

favoritt ikon

Som lege stiller du diagnose og behandler sykdommer hos mennesker.

En leges hovedarbeidsområde er å forebygge, diagnostisere og behandle pasienter. Du må ha gode medisinske kunnskaper og være flink med mennesker. Som lege har du ansvar for at den behandlingen du gir er behandlende og lindrende.

Leger kan arbeide på alle nivåer i helsetjenesten, også innen forskning, undervisning og administrasjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for legen:

  • lytte til pasientene, foreta undersøkelser og stille diagnose
  • planlegge behandling for hver pasient
  • gi pasienter råd om behandling og opplysninger om bruk og dosering av medisin, risiko osv.

Hvilke behandlinger som tilbys varierer ut fra spesialisering. En allmennpraktiserende lege vil ofte henvise sine pasienter til spesialister, dersom de trenger behandling som den allmennpraktiserende legen ikke kan tilby.

Du må ha autorisasjon fra Helsedirektoratet for å jobbe som lege. Mange leger jobber som spesialister, altså med spesialkompetanse innenfor et medisinsk område.

Hvor jobber leger?

Som lege kan du jobbe på sykehus, klinikker, legekontorer, i private praksiser, humanitære organisasjoner, Forsvaret og innen medisinsk forskning.

Spesialisering

Det finnes mange legespesialiseringer.

Personlige egenskaper

For å kunne arbeide som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker, og du må ha gode kommunikasjonsevner. I tillegg må du holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling. En viktig egenskap for en lege, er evnen til å se hver enkelt pasient. Som lege må du også kunne takle krisesituasjoner.

Utdanning

Profesjonsstudiet i medisin er et seksårig universitetsstudium. Studentene er gjennom hele studiet jevnlig i kontakt med pasienter, og det legges vekt på at praksisen skal være så allsidig som mulig. Turnustjenesten på 1,5 år er ikke lenger obligatorisk, men er en del av spesialistutdanningen. Hvis du skal jobbe som fastlege eller i kommunal legevakt, må du ha gjennomført turnus.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

  • Opptakskrav
    Søkere til medisinstudier må ha studiekompetanse med en realfagskombinasjon. Alle universitetene har forskjellige kvoteordninger på medisinstudiene, så opptakskravene kan variere fra sted til sted.

Hva jobber medisinutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for leger?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Leder av helsetjeneste
Deltid
Alle sektorer
824 personer
636 personer
188 personer
Ca 314 kr
Ca 307 kr
Ca 414 kr
50 810 kr
49 750 kr
67 110 kr
609 720 kr
597 000 kr
805 320 kr
Ca 314 kr
Ca 307 kr
Ca 414 kr
50 810 kr
49 750 kr
67 110 kr
609 720 kr
597 000 kr
805 320 kr
Ca 359 kr
Ca 337 kr
Ca 446 kr
58 180 kr
54 560 kr
72 260 kr
698 160 kr
654 720 kr
867 120 kr
Ca 359 kr
Ca 337 kr
Ca 446 kr
58 640 kr
55 010 kr
72 790 kr
703 680 kr
660 120 kr
873 480 kr
Leder av helsetjeneste
Heltid
Alle sektorer
8 848 personer
6 262 personer
2 586 personer
Ca 335 kr
Ca 325 kr
Ca 381 kr
54 280 kr
52 650 kr
61 670 kr
651 360 kr
631 800 kr
740 040 kr
Ca 335 kr
Ca 325 kr
Ca 381 kr
54 280 kr
52 650 kr
61 670 kr
651 360 kr
631 800 kr
740 040 kr
Ca 381 kr
Ca 355 kr
Ca 444 kr
61 650 kr
57 440 kr
71 850 kr
739 800 kr
689 280 kr
862 200 kr
Ca 381 kr
Ca 355 kr
Ca 444 kr
62 580 kr
58 170 kr
73 280 kr
750 960 kr
698 040 kr
879 360 kr
Leder av helsetjeneste
Kommunal
3 867 personer
3 197 personer
670 personer
Ca 310 kr
Ca 309 kr
Ca 318 kr
50 220 kr
50 000 kr
51 470 kr
602 640 kr
600 000 kr
617 640 kr
Ca 310 kr
Ca 309 kr
Ca 318 kr
50 220 kr
50 000 kr
51 470 kr
602 640 kr
600 000 kr
617 640 kr
Ca 320 kr
Ca 317 kr
Ca 336 kr
51 850 kr
51 320 kr
54 400 kr
622 200 kr
615 840 kr
652 800 kr
Ca 320 kr
Ca 317 kr
Ca 336 kr
52 330 kr
51 760 kr
55 070 kr
627 960 kr
621 120 kr
660 840 kr
Leder av helsetjeneste
Deltid
Kommunal
550 personer
462 personer
Ca 305 kr
Ca 303 kr
Ca
49 490 kr
49 040 kr
593 880 kr
588 480 kr
Ca 305 kr
Ca 303 kr
Ca
49 490 kr
49 040 kr
593 880 kr
588 480 kr
Ca 329 kr
Ca 319 kr
Ca
53 230 kr
51 640 kr
638 760 kr
619 680 kr
Ca 329 kr
Ca 319 kr
Ca
53 620 kr
52 080 kr
643 440 kr
624 960 kr
Leder av helsetjeneste
Heltid
Kommunal
3 317 personer
2 735 personer
582 personer
Ca 310 kr
Ca 309 kr
Ca 316 kr
50 250 kr
50 070 kr
51 210 kr
603 000 kr
600 840 kr
614 520 kr
Ca 310 kr
Ca 309 kr
Ca 316 kr
50 250 kr
50 070 kr
51 210 kr
603 000 kr
600 840 kr
614 520 kr
Ca 319 kr
Ca 317 kr
Ca 332 kr
51 730 kr
51 290 kr
53 800 kr
620 760 kr
615 480 kr
645 600 kr
Ca 319 kr
Ca 317 kr
Ca 332 kr
52 220 kr
51 730 kr
54 510 kr
626 640 kr
620 760 kr
654 120 kr
Leder av helsetjeneste
Privat
1 091 personer
739 personer
352 personer
Ca 344 kr
Ca 331 kr
Ca 374 kr
55 650 kr
53 570 kr
60 570 kr
667 800 kr
642 840 kr
726 840 kr
Ca 344 kr
Ca 331 kr
Ca 374 kr
55 650 kr
53 570 kr
60 570 kr
667 800 kr
642 840 kr
726 840 kr
Ca 376 kr
Ca 352 kr
Ca 425 kr
60 890 kr
57 080 kr
68 890 kr
730 680 kr
684 960 kr
826 680 kr
Ca 376 kr
Ca 352 kr
Ca 425 kr
61 380 kr
57 490 kr
69 550 kr
736 560 kr
689 880 kr
834 600 kr
Leder av helsetjeneste
Heltid
Privat
993 personer
671 personer
322 personer
Ca 345 kr
Ca 334 kr
Ca 372 kr
55 830 kr
54 170 kr
60 300 kr
669 960 kr
650 040 kr
723 600 kr
Ca 345 kr
Ca 334 kr
Ca 372 kr
55 830 kr
54 170 kr
60 300 kr
669 960 kr
650 040 kr
723 600 kr
Ca 377 kr
Ca 354 kr
Ca 426 kr
61 130 kr
57 330 kr
69 060 kr
733 560 kr
687 960 kr
828 720 kr
Ca 377 kr
Ca 354 kr
Ca 426 kr
61 650 kr
57 760 kr
69 750 kr
739 800 kr
693 120 kr
837 000 kr
Leder av helsetjeneste
Statlig
4 714 personer
2 962 personer
1 752 personer
Ca 373 kr
Ca 353 kr
Ca 429 kr
60 380 kr
57 250 kr
69 500 kr
724 560 kr
687 000 kr
834 000 kr
Ca 373 kr
Ca 353 kr
Ca 429 kr
60 380 kr
57 250 kr
69 500 kr
724 560 kr
687 000 kr
834 000 kr
Ca 427 kr
Ca 392 kr
Ca 486 kr
69 100 kr
63 430 kr
78 770 kr
829 200 kr
761 160 kr
945 240 kr
Ca 427 kr
Ca 392 kr
Ca 486 kr
70 440 kr
64 490 kr
80 580 kr
845 280 kr
773 880 kr
966 960 kr
Leder av helsetjeneste
Deltid
Statlig
176 personer
106 personer
Ca 380 kr
Ca 362 kr
Ca
61 640 kr
58 630 kr
739 680 kr
703 560 kr
Ca 380 kr
Ca 362 kr
Ca
61 640 kr
58 630 kr
739 680 kr
703 560 kr
Ca 451 kr
Ca 410 kr
Ca
73 090 kr
66 480 kr
877 080 kr
797 760 kr
Ca 451 kr
Ca 410 kr
Ca
73 990 kr
67 180 kr
887 880 kr
806 160 kr
Leder av helsetjeneste
Heltid
Statlig
4 538 personer
2 856 personer
1 682 personer
Ca 373 kr
Ca 353 kr
Ca 428 kr
60 350 kr
57 230 kr
69 400 kr
724 200 kr
686 760 kr
832 800 kr
Ca 373 kr
Ca 353 kr
Ca 428 kr
60 350 kr
57 230 kr
69 400 kr
724 200 kr
686 760 kr
832 800 kr
Ca 426 kr
Ca 391 kr
Ca 485 kr
69 010 kr
63 360 kr
78 620 kr
828 120 kr
760 320 kr
943 440 kr
Ca 426 kr
Ca 391 kr
Ca 485 kr
70 360 kr
64 430 kr
80 440 kr
844 320 kr
773 160 kr
965 280 kr
Leder av helsetjeneste
Alle sektorer
9 672 personer
6 898 personer
2 774 personer
Ca 334 kr
Ca 324 kr
Ca 381 kr
54 170 kr
52 500 kr
61 710 kr
650 040 kr
630 000 kr
740 520 kr
Ca 334 kr
Ca 324 kr
Ca 381 kr
54 170 kr
52 500 kr
61 710 kr
650 040 kr
630 000 kr
740 520 kr
Ca 380 kr
Ca 354 kr
Ca 444 kr
61 480 kr
57 290 kr
71 860 kr
737 760 kr
687 480 kr
862 320 kr
Ca 380 kr
Ca 354 kr
Ca 444 kr
62 390 kr
58 000 kr
73 260 kr
748 680 kr
696 000 kr
879 120 kr
Allmennpraktiserende lege
Deltid
Alle sektorer
4 297 personer
2 035 personer
2 262 personer
Ca 408 kr
Ca 394 kr
Ca 422 kr
66 160 kr
63 750 kr
68 310 kr
793 920 kr
765 000 kr
819 720 kr
Ca 408 kr
Ca 394 kr
Ca 422 kr
66 160 kr
63 750 kr
68 310 kr
793 920 kr
765 000 kr
819 720 kr
Ca 436 kr
Ca 414 kr
Ca 457 kr
70 560 kr
67 050 kr
73 970 kr
846 720 kr
804 600 kr
887 640 kr
Ca 436 kr
Ca 414 kr
Ca 457 kr
70 930 kr
67 400 kr
74 370 kr
851 160 kr
808 800 kr
892 440 kr
Allmennpraktiserende lege
Heltid
Alle sektorer
4 341 personer
2 326 personer
2 015 personer
Ca 371 kr
Ca 358 kr
Ca 406 kr
60 180 kr
57 930 kr
65 800 kr
722 160 kr
695 160 kr
789 600 kr
Ca 371 kr
Ca 358 kr
Ca 406 kr
60 180 kr
57 930 kr
65 800 kr
722 160 kr
695 160 kr
789 600 kr
Ca 416 kr
Ca 389 kr
Ca 446 kr
67 320 kr
63 040 kr
72 260 kr
807 840 kr
756 480 kr
867 120 kr
Ca 416 kr
Ca 389 kr
Ca 446 kr
68 650 kr
64 200 kr
73 800 kr
823 800 kr
770 400 kr
885 600 kr
Allmennpraktiserende lege
Kommunal
4 894 personer
2 466 personer
2 428 personer
Ca 391 kr
Ca 377 kr
Ca 413 kr
63 330 kr
61 140 kr
66 930 kr
759 960 kr
733 680 kr
803 160 kr
Ca 391 kr
Ca 377 kr
Ca 413 kr
63 330 kr
61 140 kr
66 930 kr
759 960 kr
733 680 kr
803 160 kr
Ca 411 kr
Ca 390 kr
Ca 438 kr
66 660 kr
63 150 kr
70 910 kr
799 920 kr
757 800 kr
850 920 kr
Ca 411 kr
Ca 390 kr
Ca 438 kr
66 960 kr
63 430 kr
71 230 kr
803 520 kr
761 160 kr
854 760 kr
Allmennpraktiserende lege
Deltid
Kommunal
3 458 personer
1 626 personer
1 832 personer
Ca 414 kr
Ca 399 kr
Ca 426 kr
67 030 kr
64 650 kr
68 980 kr
804 360 kr
775 800 kr
827 760 kr
Ca 414 kr
Ca 399 kr
Ca 426 kr
67 030 kr
64 650 kr
68 980 kr
804 360 kr
775 800 kr
827 760 kr
Ca 444 kr
Ca 422 kr
Ca 465 kr
71 890 kr
68 310 kr
75 350 kr
862 680 kr
819 720 kr
904 200 kr
Ca 444 kr
Ca 422 kr
Ca 465 kr
72 080 kr
68 470 kr
75 570 kr
864 960 kr
821 640 kr
906 840 kr
Allmennpraktiserende lege
Heltid
Kommunal
1 436 personer
840 personer
596 personer
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 398 kr
60 080 kr
58 330 kr
64 430 kr
720 960 kr
699 960 kr
773 160 kr
Ca 371 kr
Ca 360 kr
Ca 398 kr
60 080 kr
58 330 kr
64 430 kr
720 960 kr
699 960 kr
773 160 kr
Ca 390 kr
Ca 372 kr
Ca 415 kr
63 130 kr
60 210 kr
67 230 kr
757 560 kr
722 520 kr
806 760 kr
Ca 390 kr
Ca 372 kr
Ca 415 kr
63 510 kr
60 570 kr
67 630 kr
762 120 kr
726 840 kr
811 560 kr
Allmennpraktiserende lege
Privat
1 610 personer
718 personer
892 personer
Ca 407 kr
Ca 401 kr
Ca 412 kr
65 940 kr
64 950 kr
66 670 kr
791 280 kr
779 400 kr
800 040 kr
Ca 407 kr
Ca 401 kr
Ca 412 kr
65 940 kr
64 950 kr
66 670 kr
791 280 kr
779 400 kr
800 040 kr
Ca 425 kr
Ca 413 kr
Ca 434 kr
68 810 kr
66 930 kr
70 310 kr
825 720 kr
803 160 kr
843 720 kr
Ca 425 kr
Ca 413 kr
Ca 434 kr
69 530 kr
67 780 kr
70 930 kr
834 360 kr
813 360 kr
851 160 kr
Allmennpraktiserende lege
Deltid
Privat
477 personer
226 personer
251 personer
Ca 416 kr
Ca 409 kr
Ca 426 kr
67 460 kr
66 310 kr
68 950 kr
809 520 kr
795 720 kr
827 400 kr
Ca 416 kr
Ca 409 kr
Ca 426 kr
67 460 kr
66 310 kr
68 950 kr
809 520 kr
795 720 kr
827 400 kr
Ca 437 kr
Ca 420 kr
Ca 453 kr
70 740 kr
67 970 kr
73 350 kr
848 880 kr
815 640 kr
880 200 kr
Ca 437 kr
Ca 420 kr
Ca 453 kr
71 040 kr
68 360 kr
73 560 kr
852 480 kr
820 320 kr
882 720 kr
Allmennpraktiserende lege
Heltid
Privat
1 133 personer
492 personer
641 personer
Ca 403 kr
Ca 396 kr
Ca 407 kr
65 290 kr
64 210 kr
65 870 kr
783 480 kr
770 520 kr
790 440 kr
Ca 403 kr
Ca 396 kr
Ca 407 kr
65 290 kr
64 210 kr
65 870 kr
783 480 kr
770 520 kr
790 440 kr
Ca 422 kr
Ca 412 kr
Ca 431 kr
68 440 kr
66 700 kr
69 770 kr
821 280 kr
800 400 kr
837 240 kr
Ca 422 kr
Ca 412 kr
Ca 431 kr
69 240 kr
67 640 kr
70 460 kr
830 880 kr
811 680 kr
845 520 kr
Allmennpraktiserende lege
Statlig
2 134 personer
1 177 personer
957 personer
Ca 355 kr
Ca 338 kr
Ca 407 kr
57 520 kr
54 800 kr
66 010 kr
690 240 kr
657 600 kr
792 120 kr
Ca 355 kr
Ca 338 kr
Ca 407 kr
57 980 kr
55 070 kr
66 690 kr
695 760 kr
660 840 kr
800 280 kr
Ca 428 kr
Ca 390 kr
Ca 476 kr
69 360 kr
63 230 kr
77 060 kr
832 320 kr
758 760 kr
924 720 kr
Ca 428 kr
Ca 390 kr
Ca 476 kr
71 730 kr
65 120 kr
80 040 kr
860 760 kr
781 440 kr
960 480 kr
Allmennpraktiserende lege
Deltid
Statlig
362 personer
183 personer
179 personer
Ca 331 kr
Ca 307 kr
Ca 371 kr
53 700 kr
49 710 kr
60 160 kr
644 400 kr
596 520 kr
721 920 kr
Ca 331 kr
Ca 307 kr
Ca 371 kr
53 740 kr
49 750 kr
60 160 kr
644 880 kr
597 000 kr
721 920 kr
Ca 385 kr
Ca 362 kr
Ca 409 kr
62 360 kr
58 680 kr
66 250 kr
748 320 kr
704 160 kr
795 000 kr
Ca 385 kr
Ca 362 kr
Ca 409 kr
63 940 kr
60 070 kr
68 030 kr
767 280 kr
720 840 kr
816 360 kr
Allmennpraktiserende lege
Heltid
Statlig
1 772 personer
994 personer
778 personer
Ca 356 kr
Ca 339 kr
Ca 410 kr
57 690 kr
54 980 kr
66 360 kr
692 280 kr
659 760 kr
796 320 kr
Ca 356 kr
Ca 339 kr
Ca 410 kr
58 240 kr
55 290 kr
67 170 kr
698 880 kr
663 480 kr
806 040 kr
Ca 432 kr
Ca 393 kr
Ca 482 kr
70 000 kr
63 610 kr
78 160 kr
840 000 kr
763 320 kr
937 920 kr
Ca 432 kr
Ca 393 kr
Ca 482 kr
72 450 kr
65 550 kr
81 260 kr
869 400 kr
786 600 kr
975 120 kr
Allmennpraktiserende lege
Alle sektorer
8 638 personer
4 361 personer
4 277 personer
Ca 384 kr
Ca 367 kr
Ca 412 kr
62 200 kr
59 420 kr
66 670 kr
746 400 kr
713 040 kr
800 040 kr
Ca 384 kr
Ca 367 kr
Ca 412 kr
62 200 kr
59 420 kr
66 670 kr
746 400 kr
713 040 kr
800 040 kr
Ca 420 kr
Ca 395 kr
Ca 449 kr
68 090 kr
63 930 kr
72 700 kr
817 080 kr
767 160 kr
872 400 kr
Ca 420 kr
Ca 395 kr
Ca 449 kr
69 190 kr
64 910 kr
73 950 kr
830 280 kr
778 920 kr
887 400 kr
Legespesialist
Deltid
Alle sektorer
2 551 personer
1 103 personer
1 448 personer
Ca 522 kr
Ca 483 kr
Ca 559 kr
84 570 kr
78 240 kr
90 520 kr
1 014 840 kr
938 880 kr
1 086 240 kr
Ca 522 kr
Ca 483 kr
Ca 559 kr
84 570 kr
78 240 kr
90 520 kr
1 014 840 kr
938 880 kr
1 086 240 kr
Ca 540 kr
Ca 496 kr
Ca 579 kr
87 450 kr
80 410 kr
93 760 kr
1 049 400 kr
964 920 kr
1 125 120 kr
Ca 540 kr
Ca 496 kr
Ca 579 kr
88 730 kr
81 470 kr
95 230 kr
1 064 760 kr
977 640 kr
1 142 760 kr
Legespesialist
Heltid
Alle sektorer
13 317 personer
7 083 personer
6 234 personer
Ca 500 kr
Ca 466 kr
Ca 543 kr
80 970 kr
75 510 kr
88 020 kr
971 640 kr
906 120 kr
1 056 240 kr
Ca 500 kr
Ca 466 kr
Ca 543 kr
81 870 kr
76 000 kr
89 570 kr
982 440 kr
912 000 kr
1 074 840 kr
Ca 511 kr
Ca 480 kr
Ca 546 kr
82 770 kr
77 720 kr
88 510 kr
993 240 kr
932 640 kr
1 062 120 kr
Ca 511 kr
Ca 480 kr
Ca 546 kr
86 110 kr
80 420 kr
92 570 kr
1 033 320 kr
965 040 kr
1 110 840 kr
Legespesialist
Kommunal
180 personer
Ca 458 kr
Ca
Ca
74 170 kr
890 040 kr
Ca 458 kr
Ca
Ca
74 170 kr
890 040 kr
Ca 465 kr
Ca
Ca
75 320 kr
903 840 kr
Ca 465 kr
Ca
Ca
77 120 kr
925 440 kr
Legespesialist
Privat
1 381 personer
617 personer
764 personer
Ca 532 kr
Ca 521 kr
Ca 555 kr
86 210 kr
84 330 kr
89 950 kr
1 034 520 kr
1 011 960 kr
1 079 400 kr
Ca 532 kr
Ca 521 kr
Ca 555 kr
86 210 kr
84 330 kr
89 950 kr
1 034 520 kr
1 011 960 kr
1 079 400 kr
Ca 548 kr
Ca 535 kr
Ca 558 kr
88 730 kr
86 670 kr
90 410 kr
1 064 760 kr
1 040 040 kr
1 084 920 kr
Ca 548 kr
Ca 535 kr
Ca 558 kr
91 020 kr
88 790 kr
92 840 kr
1 092 240 kr
1 065 480 kr
1 114 080 kr
Legespesialist
Deltid
Privat
281 personer
133 personer
148 personer
Ca 555 kr
Ca 530 kr
Ca 578 kr
89 980 kr
85 870 kr
93 630 kr
1 079 760 kr
1 030 440 kr
1 123 560 kr
Ca 555 kr
Ca 530 kr
Ca 578 kr
89 980 kr
85 870 kr
93 630 kr
1 079 760 kr
1 030 440 kr
1 123 560 kr
Ca 585 kr
Ca 563 kr
Ca 609 kr
94 830 kr
91 280 kr
98 730 kr
1 137 960 kr
1 095 360 kr
1 184 760 kr
Ca 585 kr
Ca 563 kr
Ca 609 kr
95 100 kr
91 740 kr
98 790 kr
1 141 200 kr
1 100 880 kr
1 185 480 kr
Legespesialist
Heltid
Privat
1 100 personer
484 personer
616 personer
Ca 529 kr
Ca 514 kr
Ca 549 kr
85 670 kr
83 330 kr
88 910 kr
1 028 040 kr
999 960 kr
1 066 920 kr
Ca 529 kr
Ca 514 kr
Ca 549 kr
85 670 kr
83 330 kr
88 910 kr
1 028 040 kr
999 960 kr
1 066 920 kr
Ca 543 kr
Ca 531 kr
Ca 553 kr
87 980 kr
85 990 kr
89 530 kr
1 055 760 kr
1 031 880 kr
1 074 360 kr
Ca 543 kr
Ca 531 kr
Ca 553 kr
90 520 kr
88 360 kr
92 210 kr
1 086 240 kr
1 060 320 kr
1 106 520 kr
Legespesialist
Statlig
14 307 personer
7 490 personer
6 817 personer
Ca 500 kr
Ca 465 kr
Ca 546 kr
80 940 kr
75 400 kr
88 390 kr
971 280 kr
904 800 kr
1 060 680 kr
Ca 500 kr
Ca 465 kr
Ca 546 kr
81 890 kr
75 900 kr
90 080 kr
982 680 kr
910 800 kr
1 080 960 kr
Ca 510 kr
Ca 477 kr
Ca 549 kr
82 680 kr
77 270 kr
88 890 kr
992 160 kr
927 240 kr
1 066 680 kr
Ca 510 kr
Ca 477 kr
Ca 549 kr
85 950 kr
79 900 kr
92 900 kr
1 031 400 kr
958 800 kr
1 114 800 kr
Legespesialist
Deltid
Statlig
2 164 personer
929 personer
1 235 personer
Ca 522 kr
Ca 480 kr
Ca 564 kr
84 570 kr
77 810 kr
91 370 kr
1 014 840 kr
933 720 kr
1 096 440 kr
Ca 522 kr
Ca 480 kr
Ca 564 kr
84 570 kr
77 810 kr
91 370 kr
1 014 840 kr
933 720 kr
1 096 440 kr
Ca 536 kr
Ca 489 kr
Ca 578 kr
86 910 kr
79 160 kr
93 710 kr
1 042 920 kr
949 920 kr
1 124 520 kr
Ca 536 kr
Ca 489 kr
Ca 578 kr
88 350 kr
80 330 kr
95 390 kr
1 060 200 kr
963 960 kr
1 144 680 kr
Legespesialist
Heltid
Statlig
12 143 personer
6 561 personer
5 582 personer
Ca 499 kr
Ca 465 kr
Ca 544 kr
80 760 kr
75 250 kr
88 080 kr
969 120 kr
903 000 kr
1 056 960 kr
Ca 499 kr
Ca 465 kr
Ca 544 kr
81 940 kr
75 880 kr
90 050 kr
983 280 kr
910 560 kr
1 080 600 kr
Ca 508 kr
Ca 476 kr
Ca 546 kr
82 340 kr
77 140 kr
88 440 kr
988 080 kr
925 680 kr
1 061 280 kr
Ca 508 kr
Ca 476 kr
Ca 546 kr
85 760 kr
79 870 kr
92 660 kr
1 029 120 kr
958 440 kr
1 111 920 kr
Legespesialist
Alle sektorer
15 868 personer
8 186 personer
7 682 personer
Ca 501 kr
Ca 467 kr
Ca 545 kr
81 210 kr
75 670 kr
88 280 kr
974 520 kr
908 040 kr
1 059 360 kr
Ca 501 kr
Ca 467 kr
Ca 545 kr
81 900 kr
76 030 kr
89 510 kr
982 800 kr
912 360 kr
1 074 120 kr
Ca 513 kr
Ca 481 kr
Ca 549 kr
83 140 kr
77 910 kr
88 980 kr
997 680 kr
934 920 kr
1 067 760 kr
Ca 513 kr
Ca 481 kr
Ca 549 kr
86 320 kr
80 500 kr
92 810 kr
1 035 840 kr
966 000 kr
1 113 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken