Gjennomgått i samarbeid med Legeforeningen, Legeforeningen 03. mars 2023

Lege

Som lege diagnostiserer og behandler du sykdommer og skader hos mennesker.

Arbeidsoppgaver

En leges hovedarbeidsområde er å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom og skader. Du må ha gode kunnskaper om kropp og helse, og være flink med mennesker. Som lege har du ansvar for at den behandlingen du gir er lindrende, effektiv og av god kvalitet.

Leger kan arbeide på alle nivåer i helsetjenesten, også innen forskning, undervisning og administrasjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for legen:

 • lytte til, kartlegge symptomer og undersøke pasienten for å stille diagnose
 • planlegge og utføre behandling
 • veilede pasienter om helse og livsstil
 • offentlig forvaltning
 • informere pasienter om behandlinger og opplyse om bruk og dosering av medisiner, bivirkninger, risiko også videre.

 

Man kan velge mellom mange spesialiteter for videreutdanning. Blir du spesialist i allmennmedisin, kan du jobbe som fastlege og dermed jobbe med vanlige sykdommer og helseutfordringer, men også oppdage sjeldne tilstander og sykdommer som må utredes videre i sykehus.

Du må ha autorisasjon fra Helsedirektoratet for å jobbe som lege.

Hvor jobber leger?

Som lege kan du jobbe på sykehus, klinikker, legekontorer, i private praksiser, humanitære organisasjoner, forsvaret og innen medisinsk forskning.

Bli med en lege på jobb

Hvordan er det å jobbe som lege?

Intervjuer

Dame med brunt hår i hestehale og blå t-skjorte. Hun smiler og ser i kamera.

Allmennlege

Marit Nymoen Aasbrenn

– Jeg liker aller best at jeg får bli kjent med pasientene og deres familier over tid, sier fastlege og spesialist i allmennmedisin Marit Nymoen Aasbrenn.
 Øystein Seth Fiskå på legekontoret sitt i Oslo.

Allmennlege

Øystein Seth Fiskå

– Jeg liker prosessen, eller selve detektivjobben ved å finne ut hva som feiler folk, sier Øystein Seth Fiskå
Henrik Storstein Hytten er lege på sykehuset Vestre Viken helseforetak i Drammen.

Lege

Henrik Storstein Hytten

Henrik har kunnet gå på jobb gjennom hele pandemien og føler seg privilegert bak klamt smittevernutstyr og mye ny kunnskap.

Passer jeg til å bli lege?

For å kunne jobbe som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker, og du må ha gode kommunikasjonsevner. Du må like å lese og lære nye ting for å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling. En viktig egenskap for en lege, er evnen til å se hvert enkelt menneske bak symptomene. Som lege må du også kunne holde hodet kaldt i stressende situasjoner.

Hva tjener leger?

Hvordan utdanner du deg til lege?

Profesjonsstudiet i medisin er et seksårig universitetsstudium. Studentene er gjennom hele utdanningen jevnlig i kontakt med pasienter, og det legges vekt på at praksisen skal være så allsidig som mulig. Etter gjennomført studium søker man Helsedirektoratet om autorisasjon som lege.

De fleste vil videreutdanne seg som spesialist. Spesialistutdanningen for leger er nå bygd opp av tre deler; LIS1, LIS2 og LIS3 hvor LIS er forkortning for Lege I Spesialisering. Det omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens. Den første delen (LIS1) er felles for alle spesialiseringer og utgjøres av 12 måneder i sykehus og 6 måneder i kommunale helse- og omsorgstjeneste. Hvis du skal jobbe som fastlege eller i kommunal legevakt, må du ha gjennomført LIS- 1 tjenesten.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Spesialistutdanning for leger

Hvilke utdanninger er vanligst for leger?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber medisinutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 763101 - Cand.med.-utdanning
 • 763901 - Videreutdanning, medisinske fag
 • 869904 - Ph.d.-program, helsevitenskap
 • 863105 - Ph.d.-program, medisinske fag
 • 863101 - Dr.med.-utdanning
 • 763999 - Medisin, andre, uspesifiserte, høyere nivå
 • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs
 • 763201 - Allmennmedisin, spesialistutdanning for leger
 • 763202 - Anestesiologi, spesialistutdanning for leger
 • 763203 - Arbeidsmedisin (yrkesmedisin), spesialistutdanning for leger
 • 763204 - Barne- og ungdomspsykiatri, spesialistutdanning for leger
 • 763209 - Barnekirurgi, spesialistutdanning for leger
 • 763205 - Barnesykdommer, spesialistutdanning for leger
 • 763217 - Blodsykdommer, spesialistutdanning for leger
 • 763218 - Endokrinologi, spesialistutdanning for leger
 • 763106 - Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits
 • 763219 - Fordøyelsessykdommer, spesialistutdanning for leger
 • 763206 - Fysikalsk medisin og rehabilitering, spesialistutdanning for leger
 • 763207 - Fødselshjelp og kvinnesykdommer, spesialistutdanning for leger
 • 763210 - Gastroenterologisk kirurgi, spesialistutdanning for leger
 • 763208 - Generell kirurgi, spesialistutdanning for leger
 • 763220 - Geriatri, spesialistutdanning for leger
 • 763221 - Hjertesykdommer, spesialistutdanning for leger
 • 763214 - Hudsykdommer og veneriske sykdommer, spesialistutdanning for leger
 • 763215 - Immunologi og transfusjonsmedisin, spesialistutdanning for leger
 • 763216 - Indremedisin, spesialistutdanning for leger
 • 763222 - Infeksjonssykdommer, spesialistutdanning for leger
 • 763211 - Karkirurgi, spesialistutdanning for leger
 • 763225 - Kjevekirurgi og munnhulesykdommer, spesialistutdanning for leger
 • 763226 - Klinisk farmakologi, spesialistutdanning for leger
 • 763227 - Klinisk kjemi, spesialistutdanning for leger
 • 763228 - Klinisk nevrofysiologi, spesialistutdanning for leger
 • 763223 - Lungesykdommer, spesialistutdanning for leger
 • 763229 - Medisinsk genetikk, spesialistutdanning for leger
 • 763230 - Medisinsk mikrobiologi, spesialistutdanning for leger
 • 763231 - Nevrokirurgi, spesialistutdanning for leger
 • 763232 - Nevrologi, spesialistutdanning for leger
 • 763233 - Nukleærmedisin, spesialistutdanning for leger
 • 763224 - Nyresykdommer, spesialistutdanning for leger
 • 763234 - Onkologi, spesialistutdanning for leger
 • 763235 - Ortopedisk kirurgi, spesialistutdanning for leger
 • 763236 - Patologi, spesialistutdanning for leger
 • 763237 - Plastikkirurgi, spesialistutdanning for leger
 • 763238 - Psykiatri, spesialistutdanning for leger
 • 763239 - Radiologi, spesialistutdanning for leger
 • 763240 - Revmatologi, spesialistutdanning for leger
 • 763241 - Samfunnsmedisin, spesialistutdanning for leger

Det finnes mange legespesialiseringer.

Se alle spesialiseringer

Legeforeningen har en detaljert liste med informasjon om alle spesialiseringsområder.

Bedrifter: Hvor jobber leger?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med leger

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2221146 - LEGE I SPESIALISERING (LIS)
 • 2221144 - PATOLOG
 • 2221143 - AUDIOLOG
 • 2221142 - LEGE (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 2221141 - RADIOLOG
 • 2221140 - MEDISINERSTUDENT MED LEGELISENS
 • 2221139 - FASTLEGE
 • 2221138 - RÅDGIVENDE OVERLEGE
 • 2221137 - BEDRIFTSOVERLEGE
 • 2221136 - ASSISTERENDE OVERLEGE
 • 2221135 - KOMMUNELEGE I
 • 2221134 - KOMMUNELEGE II
 • 2221133 - HUDSPESIALIST
 • 2221132 - ØRE-NESE-HALS-SPESIALIST
 • 2221130 - BARNELEGE
 • 2221129 - TILSYNSLEGE
 • 2221128 - SPESIALLEGE
 • 2221127 - RØNTGENLEGE
 • 2221126 - RETTSPSYKIATER
 • 2221125 - RETTSMEDISINER
 • 2221124 - ORALKIRURG
 • 2221123 - SEKSJONSOVERLEGE
 • 2221122 - ØYELEGE
 • 2221121 - BYDELSLEGE I
 • 2221120 - BYDELSLEGE II
 • 2221118 - LEGESPESIALIST
 • 2221117 - TURNUSLEGE
 • 2221116 - PSYKIATER
 • 2221115 - OVERLEGE
 • 2221114 - ORTOPED
 • 2221113 - ONKOLOG
 • 2221112 - NEVROLOG
 • 2221110 - LEGE
 • 2221109 - KOMMUNELEGE
 • 2221108 - KIRURG
 • 2221107 - KARDIOLOG
 • 2221106 - GYNEKOLOG
 • 2221105 - BEDRIFTSLEGE
 • 2221104 - ASSISTENTLEGE
 • 2221103 - ANESTESILEGE
 • 2221102 - ALLMENNPRAKTISERENDE LEGE
 • 2221101 - TURNUSKANDIDAT
 • 1228130 - AVDELINGSOVERLEGE
 • 2221150 - LEGE I SPESIALISERING, DEL 1 (LIS1)
 • 2221150 - LEGE I SPESIALISERING, DEL 1 (LIS1)
 • 2221151 - OVERLEGE I PEDIATRI
 • 2221152 - LEGESPESIALIST (PEDIATRI)

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.