Image
Kvinnelig lege smiler til pasient.

Yrkesbeskrivelse

Lege

Som lege stiller du diagnose og behandler sykdommer og skader hos mennesker.

En leges hovedarbeidsområde er å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom og skader. Du må ha gode kunnskaper om kropp og helse, og være flink med mennesker. Som lege har du ansvar for at den behandlingen du gir er lindrende, effektiv og av god kvalitet.

Leger kan arbeide på alle nivåer i helsetjenesten, også innen forskning, undervisning og administrasjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for legen:

 • lytte til pasientene, kartlegge symptomer og foreta undersøkelser for å stille diagnose
 • planlegge og utføre behandling
 • gi pasienter råd om helse og livsstil, behandlinger og opplysninger om bruk og dosering av medisiner, virkninger, bivirkninger og risiko osv.

Man kan velge blant mange spesialiteter for videreutdanning. Blir du spesialist i allmennmedisin, kan du arbeide som fastlege og arbeide med vanlige sykdommer og helseutfordringer, men også oppdage sjeldne tilstander og sykdommer som må utredes videre i sykehus.

Du må ha autorisasjon fra Helsedirektoratet for å jobbe som lege.

Hvor jobber leger ?

Som lege kan du jobbe på sykehus, klinikker, legekontorer, i private praksiser, humanitære organisasjoner, Forsvaret og innen medisinsk forskning.

Det finnes mange legespesialiseringer.

Se alle spesialiseringer

Legeforeningen har en detaljert liste med informasjon om alle spesialiseringsområder.

Personlige egenskaper

For å kunne arbeide som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker, og du må ha gode kommunikasjonsevner. Du må like å lese og lære nye ting for å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling. En viktig egenskap for en lege, er evnen til å se hvert enkelt menneske bak symptomene. Som lege må du også kunne holde hodet kaldt i stressede situasjoner.

Utdanning

Profesjonsstudiet i medisin er et seksårig universitetsstudium. Studentene er gjennom hele utdanningen jevnlig i kontakt med pasienter, og det legges vekt på at praksisen skal være så allsidig som mulig. Etter gjennomført studium søker man Helsedirektoratet om autorisasjon som lege.

De fleste vil videreutdanne seg som spesialist. Spesialistutdanningen for leger er nå bygd opp av tre deler; LIS1, LIS2 og LIS3 hvor LIS er forkortning for Lege I Spesialisering. Det omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens. Den første delen (LIS1) er felles for alle spesialiseringer og utgjøres av 12 måneder i sykehus og 6 måneder i kommunale helse- og omsorgstjeneste. Hvis du skal jobbe som fastlege eller i kommunal legevakt, må du ha gjennomført LIS- 1 tjenesten.

Etter- og videreutdanning

Spesialistutdanning for leger

Hva jobber medisinutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 869904 - Ph.d.-program, helsevitenskap
 • 863101 - Dr.med.-utdanning
 • 863105 - Ph.d.-program, medisinske fag
 • 763101 - Cand.med.-utdanning
 • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs
 • 763999 - Medisin, andre, uspesifiserte, høyere nivå
 • 763901 - Videreutdanning, medisinske fag

Hva er de vanligste utdanningene for leger ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Lege i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2221102 - ALLMENNPRAKTISERENDE LEGE
 • 2221103 - ANESTESILEGE
 • 2221104 - ASSISTENTLEGE
 • 2221136 - ASSISTERENDE OVERLEGE
 • 2221130 - BARNELEGE
 • 2221105 - BEDRIFTSLEGE
 • 2221137 - BEDRIFTSOVERLEGE
 • 2221121 - BYDELSLEGE I
 • 2221120 - BYDELSLEGE II
 • 2221139 - FASTLEGE
 • 2221106 - GYNEKOLOG
 • 2221133 - HUDSPESIALIST
 • 2221107 - KARDIOLOG
 • 2221108 - KIRURG
 • 2221109 - KOMMUNELEGE
 • 2221135 - KOMMUNELEGE I
 • 2221134 - KOMMUNELEGE II
 • 2221110 - LEGE
 • 2221142 - LEGE (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 2221118 - LEGESPESIALIST
 • 2221112 - NEVROLOG
 • 2221113 - ONKOLOG
 • 2221124 - ORALKIRURG
 • 2221114 - ORTOPED
 • 2221115 - OVERLEGE
 • 2221144 - PATOLOG
 • 2221116 - PSYKIATER
 • 2221141 - RADIOLOG
 • 2221125 - RETTSMEDISINER
 • 2221126 - RETTSPSYKIATER
 • 2221127 - RØNTGENLEGE
 • 2221138 - RÅDGIVENDE OVERLEGE
 • 2221123 - SEKSJONSOVERLEGE
 • 2221128 - SPESIALLEGE
 • 2221129 - TILSYNSLEGE
 • 2221101 - TURNUSKANDIDAT
 • 2221117 - TURNUSLEGE
 • 2221132 - ØRE-NESE-HALS-SPESIALIST
 • 2221122 - ØYELEGE
 • 2221143 - AUDIOLOG
 • 1228130 - AVDELINGSOVERLEGE
 • 2221140 - MEDISINERSTUDENT MED LEGELISENS
 • 2221146 - LEGE I SPESIALISERING (LIS)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 01. juni 2016, av Legeforeningen, Legeforeningen