Kvinnelig lege smiler til pasient.
Yrkesbeskrivelse

Lege

favoritt ikon

Som lege stiller du diagnose og behandler sykdommer og skader hos mennesker.

En leges hovedarbeidsområde er å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom og skader. Du må ha gode kunnskaper om kropp og helse, og være flink med mennesker. Som lege har du ansvar for at den behandlingen du gir er lindrende, effektiv og av god kvalitet.

Leger kan arbeide på alle nivåer i helsetjenesten, også innen forskning, undervisning og administrasjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for legen:

  • lytte til pasientene, kartlegge symptomer og foreta undersøkelser for å stille diagnose
  • planlegge og utføre behandling
  • gi pasienter råd om helse og livsstil, behandlinger og opplysninger om bruk og dosering av medisiner, virkninger, bivirkninger og risiko osv.

Man kan velge blant mange spesialiteter for videreutdanning. Blir du spesialist i allmennmedisin, kan du arbeide som fastlege og arbeide med vanlige sykdommer og helseutfordringer, men også oppdage sjeldne tilstander og sykdommer som må utredes videre i sykehus.

Du må ha autorisasjon fra Helsedirektoratet for å jobbe som lege.

Hvor jobber leger?

Som lege kan du jobbe på sykehus, klinikker, legekontorer, i private praksiser, humanitære organisasjoner, Forsvaret og innen medisinsk forskning.

Spesialisering

Det finnes mange legespesialiseringer.

Se alle spesialiseringer

Legeforeningen har en detaljert liste med informasjon om alle spesialiseringsområder.

Personlige egenskaper

For å kunne arbeide som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker, og du må ha gode kommunikasjonsevner. Du må like å lese og lære nye ting for å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling. En viktig egenskap for en lege, er evnen til å se hvert enkelt menneske bak symptomene. Som lege må du også kunne holde hodet kaldt i stressede situasjoner.

Utdanning

Profesjonsstudiet i medisin er et seksårig universitetsstudium. Studentene er gjennom hele studiet jevnlig i kontakt med pasienter, og det legges vekt på at praksisen skal være så allsidig som mulig. Etter gjennomført studium søker man Helsedirektoratet om autorisasjon som lege.

De fleste vil videreutdanne seg som spesialist. Spesialistutdanningen for leger er nå bygd opp av tre deler; LIS1, LIS2 og LIS3 hvor LIS er forkortning for Lege I Spesialisering. Det omfatter praktisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens. Den første delen (LIS1) er felles for alle spesialiseringer og utgjøres av 12 måneder i sykehus og 6 måneder i kommunale helse- og omsorgstjeneste. Hvis du skal jobbe som fastlege eller i kommunal legevakt, må du ha gjennomført LIS- 1 tjenesten.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

  • Opptakskrav
    Søkere til medisinstudier må ha studiekompetanse med en realfagskombinasjon. Alle universitetene har forskjellige kvoteordninger på medisinstudiene, så opptakskravene kan variere fra sted til sted.

Hva jobber medisinutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for leger?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Leder av helsetjeneste
Heltid
Alle sektorer
9 088 personer
6 487 personer
2 601 personer
Ca 345 kr
Ca 336 kr
Ca 390 kr
55 830 kr
54 480 kr
63 170 kr
669 960 kr
653 760 kr
758 040 kr
Ca 345 kr
Ca 336 kr
Ca 390 kr
55 830 kr
54 480 kr
63 170 kr
669 960 kr
653 760 kr
758 040 kr
Ca 392 kr
Ca 367 kr
Ca 455 kr
63 520 kr
59 440 kr
73 720 kr
762 240 kr
713 280 kr
884 640 kr
Ca 392 kr
Ca 367 kr
Ca 455 kr
64 480 kr
60 220 kr
75 150 kr
773 760 kr
722 640 kr
901 800 kr
Leder av helsetjeneste
Deltid
Alle sektorer
840 personer
669 personer
171 personer
Ca 322 kr
Ca 316 kr
Ca 437 kr
52 180 kr
51 250 kr
70 830 kr
626 160 kr
615 000 kr
849 960 kr
Ca 322 kr
Ca 316 kr
Ca 437 kr
52 180 kr
51 250 kr
70 830 kr
626 160 kr
615 000 kr
849 960 kr
Ca 361 kr
Ca 339 kr
Ca 459 kr
58 410 kr
54 930 kr
74 330 kr
700 920 kr
659 160 kr
891 960 kr
Ca 361 kr
Ca 339 kr
Ca 459 kr
58 910 kr
55 350 kr
75 220 kr
706 920 kr
664 200 kr
902 640 kr
Leder av helsetjeneste
Heltid
Kommunal
3 314 personer
2 748 personer
566 personer
Ca 322 kr
Ca 320 kr
Ca 327 kr
52 140 kr
51 920 kr
53 050 kr
625 680 kr
623 040 kr
636 600 kr
Ca 322 kr
Ca 320 kr
Ca 327 kr
52 140 kr
51 920 kr
53 050 kr
625 680 kr
623 040 kr
636 600 kr
Ca 331 kr
Ca 329 kr
Ca 341 kr
53 650 kr
53 300 kr
55 310 kr
643 800 kr
639 600 kr
663 720 kr
Ca 331 kr
Ca 329 kr
Ca 341 kr
54 100 kr
53 730 kr
55 850 kr
649 200 kr
644 760 kr
670 200 kr
Leder av helsetjeneste
Deltid
Kommunal
563 personer
491 personer
Ca 314 kr
Ca 311 kr
Ca
50 830 kr
50 310 kr
609 960 kr
603 720 kr
Ca 314 kr
Ca 311 kr
Ca
50 830 kr
50 310 kr
609 960 kr
603 720 kr
Ca 333 kr
Ca 324 kr
Ca
53 930 kr
52 520 kr
647 160 kr
630 240 kr
Ca 333 kr
Ca 324 kr
Ca
54 270 kr
52 870 kr
651 240 kr
634 440 kr
Leder av helsetjeneste
Heltid
Privat
1 104 personer
755 personer
349 personer
Ca 350 kr
Ca 340 kr
Ca 377 kr
56 750 kr
55 100 kr
61 110 kr
681 000 kr
661 200 kr
733 320 kr
Ca 350 kr
Ca 340 kr
Ca 377 kr
56 750 kr
55 100 kr
61 110 kr
681 000 kr
661 200 kr
733 320 kr
Ca 384 kr
Ca 364 kr
Ca 428 kr
62 230 kr
58 970 kr
69 300 kr
746 760 kr
707 640 kr
831 600 kr
Ca 384 kr
Ca 364 kr
Ca 428 kr
62 800 kr
59 450 kr
70 060 kr
753 600 kr
713 400 kr
840 720 kr
Leder av helsetjeneste
Deltid
Privat
109 personer
Ca 324 kr
Ca
Ca
52 500 kr
630 000 kr
Ca 324 kr
Ca
Ca
52 500 kr
630 000 kr
Ca 364 kr
Ca
Ca
58 920 kr
707 040 kr
Ca 364 kr
Ca
Ca
59 060 kr
708 720 kr
Leder av helsetjeneste
Heltid
Statlig
4 670 personer
2 984 personer
1 686 personer
Ca 381 kr
Ca 361 kr
Ca 443 kr
61 790 kr
58 560 kr
71 780 kr
741 480 kr
702 720 kr
861 360 kr
Ca 381 kr
Ca 361 kr
Ca 443 kr
61 790 kr
58 560 kr
71 780 kr
741 480 kr
702 720 kr
861 360 kr
Ca 437 kr
Ca 402 kr
Ca 499 kr
70 840 kr
65 200 kr
80 810 kr
850 080 kr
782 400 kr
969 720 kr
Ca 437 kr
Ca 402 kr
Ca 499 kr
72 260 kr
66 370 kr
82 670 kr
867 120 kr
796 440 kr
992 040 kr
Leder av helsetjeneste
Deltid
Statlig
168 personer
Ca 386 kr
Ca
Ca
62 520 kr
750 240 kr
Ca 386 kr
Ca
Ca
62 520 kr
750 240 kr
Ca 441 kr
Ca
Ca
71 410 kr
856 920 kr
Ca 441 kr
Ca
Ca
72 650 kr
871 800 kr
Allmennpraktiserende lege
Heltid
Alle sektorer
4 529 personer
2 445 personer
2 084 personer
Ca 390 kr
Ca 370 kr
Ca 424 kr
63 170 kr
60 000 kr
68 750 kr
758 040 kr
720 000 kr
825 000 kr
Ca 390 kr
Ca 370 kr
Ca 424 kr
63 170 kr
60 000 kr
68 750 kr
758 040 kr
720 000 kr
825 000 kr
Ca 431 kr
Ca 404 kr
Ca 463 kr
69 790 kr
65 390 kr
74 940 kr
837 480 kr
784 680 kr
899 280 kr
Ca 431 kr
Ca 404 kr
Ca 463 kr
71 200 kr
66 500 kr
76 700 kr
854 400 kr
798 000 kr
920 400 kr
Allmennpraktiserende lege
Deltid
Alle sektorer
4 329 personer
2 101 personer
2 228 personer
Ca 420 kr
Ca 405 kr
Ca 437 kr
68 000 kr
65 680 kr
70 800 kr
816 000 kr
788 160 kr
849 600 kr
Ca 420 kr
Ca 405 kr
Ca 437 kr
68 000 kr
65 680 kr
70 800 kr
816 000 kr
788 160 kr
849 600 kr
Ca 447 kr
Ca 424 kr
Ca 472 kr
72 490 kr
68 640 kr
76 510 kr
869 880 kr
823 680 kr
918 120 kr
Ca 447 kr
Ca 424 kr
Ca 472 kr
72 920 kr
69 090 kr
76 920 kr
875 040 kr
829 080 kr
923 040 kr
Allmennpraktiserende lege
Heltid
Kommunal
1 581 personer
951 personer
630 personer
Ca 384 kr
Ca 367 kr
Ca 420 kr
62 230 kr
59 520 kr
68 000 kr
746 760 kr
714 240 kr
816 000 kr
Ca 384 kr
Ca 367 kr
Ca 420 kr
62 230 kr
59 520 kr
68 000 kr
746 760 kr
714 240 kr
816 000 kr
Ca 407 kr
Ca 388 kr
Ca 435 kr
65 920 kr
62 910 kr
70 450 kr
791 040 kr
754 920 kr
845 400 kr
Ca 407 kr
Ca 388 kr
Ca 435 kr
66 320 kr
63 250 kr
70 930 kr
795 840 kr
759 000 kr
851 160 kr
Allmennpraktiserende lege
Deltid
Kommunal
3 472 personer
1 661 personer
1 811 personer
Ca 430 kr
Ca 413 kr
Ca 446 kr
69 620 kr
66 870 kr
72 290 kr
835 440 kr
802 440 kr
867 480 kr
Ca 430 kr
Ca 413 kr
Ca 446 kr
69 620 kr
66 870 kr
72 290 kr
835 440 kr
802 440 kr
867 480 kr
Ca 462 kr
Ca 438 kr
Ca 487 kr
74 900 kr
70 910 kr
78 930 kr
898 800 kr
850 920 kr
947 160 kr
Ca 462 kr
Ca 438 kr
Ca 487 kr
75 090 kr
71 110 kr
79 110 kr
901 080 kr
853 320 kr
949 320 kr
Allmennpraktiserende lege
Heltid
Privat
1 152 personer
483 personer
669 personer
Ca 429 kr
Ca 426 kr
Ca 432 kr
69 470 kr
69 020 kr
70 000 kr
833 640 kr
828 240 kr
840 000 kr
Ca 429 kr
Ca 426 kr
Ca 432 kr
69 470 kr
69 020 kr
70 000 kr
833 640 kr
828 240 kr
840 000 kr
Ca 442 kr
Ca 428 kr
Ca 453 kr
71 660 kr
69 370 kr
73 320 kr
859 920 kr
832 440 kr
879 840 kr
Ca 442 kr
Ca 428 kr
Ca 453 kr
72 640 kr
70 120 kr
74 460 kr
871 680 kr
841 440 kr
893 520 kr
Allmennpraktiserende lege
Deltid
Privat
495 personer
240 personer
255 personer
Ca 411 kr
Ca 414 kr
Ca 397 kr
66 620 kr
67 000 kr
64 270 kr
799 440 kr
804 000 kr
771 240 kr
Ca 411 kr
Ca 414 kr
Ca 397 kr
66 620 kr
67 000 kr
64 270 kr
799 440 kr
804 000 kr
771 240 kr
Ca 427 kr
Ca 422 kr
Ca 432 kr
69 130 kr
68 320 kr
69 940 kr
829 560 kr
819 840 kr
839 280 kr
Ca 427 kr
Ca 422 kr
Ca 432 kr
69 650 kr
68 720 kr
70 590 kr
835 800 kr
824 640 kr
847 080 kr
Allmennpraktiserende lege
Heltid
Statlig
1 796 personer
1 011 personer
785 personer
Ca 375 kr
Ca 356 kr
Ca 421 kr
60 770 kr
57 730 kr
68 230 kr
729 240 kr
692 760 kr
818 760 kr
Ca 375 kr
Ca 356 kr
Ca 421 kr
61 250 kr
58 020 kr
68 930 kr
735 000 kr
696 240 kr
827 160 kr
Ca 444 kr
Ca 406 kr
Ca 494 kr
72 000 kr
65 830 kr
79 950 kr
864 000 kr
789 960 kr
959 400 kr
Ca 444 kr
Ca 406 kr
Ca 494 kr
74 570 kr
67 830 kr
83 260 kr
894 840 kr
813 960 kr
999 120 kr
Allmennpraktiserende lege
Deltid
Statlig
362 personer
200 personer
162 personer
Ca 320 kr
Ca 303 kr
Ca 397 kr
51 770 kr
49 090 kr
64 280 kr
621 240 kr
589 080 kr
771 360 kr
Ca 320 kr
Ca 303 kr
Ca 397 kr
51 990 kr
49 470 kr
64 280 kr
623 880 kr
593 640 kr
771 360 kr
Ca 387 kr
Ca 354 kr
Ca 431 kr
62 640 kr
57 420 kr
69 880 kr
751 680 kr
689 040 kr
838 560 kr
Ca 387 kr
Ca 354 kr
Ca 431 kr
64 370 kr
59 220 kr
71 520 kr
772 440 kr
710 640 kr
858 240 kr
Legespesialist
Heltid
Alle sektorer
13 638 personer
7 322 personer
6 316 personer
Ca 512 kr
Ca 479 kr
Ca 553 kr
83 000 kr
77 530 kr
89 650 kr
996 000 kr
930 360 kr
1 075 800 kr
Ca 512 kr
Ca 479 kr
Ca 553 kr
83 850 kr
77 990 kr
91 190 kr
1 006 200 kr
935 880 kr
1 094 280 kr
Ca 523 kr
Ca 491 kr
Ca 560 kr
84 750 kr
79 620 kr
90 690 kr
1 017 000 kr
955 440 kr
1 088 280 kr
Ca 523 kr
Ca 491 kr
Ca 560 kr
88 100 kr
82 290 kr
94 820 kr
1 057 200 kr
987 480 kr
1 137 840 kr
Legespesialist
Deltid
Alle sektorer
2 558 personer
1 130 personer
1 428 personer
Ca 536 kr
Ca 506 kr
Ca 576 kr
86 830 kr
82 000 kr
93 380 kr
1 041 960 kr
984 000 kr
1 120 560 kr
Ca 536 kr
Ca 506 kr
Ca 576 kr
86 830 kr
82 000 kr
93 380 kr
1 041 960 kr
984 000 kr
1 120 560 kr
Ca 558 kr
Ca 519 kr
Ca 594 kr
90 370 kr
84 130 kr
96 180 kr
1 084 440 kr
1 009 560 kr
1 154 160 kr
Ca 558 kr
Ca 519 kr
Ca 594 kr
91 620 kr
85 120 kr
97 680 kr
1 099 440 kr
1 021 440 kr
1 172 160 kr
Legespesialist
Deltid
Kommunal
116 personer
Ca 463 kr
Ca
Ca
75 000 kr
900 000 kr
Ca 463 kr
Ca
Ca
75 000 kr
900 000 kr
Ca 467 kr
Ca
Ca
75 680 kr
908 160 kr
Ca 467 kr
Ca
Ca
76 020 kr
912 240 kr
Legespesialist
Heltid
Privat
1 150 personer
507 personer
643 personer
Ca 553 kr
Ca 542 kr
Ca 558 kr
89 540 kr
87 840 kr
90 440 kr
1 074 480 kr
1 054 080 kr
1 085 280 kr
Ca 553 kr
Ca 542 kr
Ca 558 kr
89 540 kr
87 840 kr
90 440 kr
1 074 480 kr
1 054 080 kr
1 085 280 kr
Ca 560 kr
Ca 544 kr
Ca 572 kr
90 680 kr
88 150 kr
92 680 kr
1 088 160 kr
1 057 800 kr
1 112 160 kr
Ca 560 kr
Ca 544 kr
Ca 572 kr
93 100 kr
90 640 kr
95 040 kr
1 117 200 kr
1 087 680 kr
1 140 480 kr
Legespesialist
Deltid
Privat
295 personer
141 personer
154 personer
Ca 574 kr
Ca 599 kr
Ca 553 kr
92 960 kr
96 990 kr
89 580 kr
1 115 520 kr
1 163 880 kr
1 074 960 kr
Ca 574 kr
Ca 599 kr
Ca 553 kr
92 960 kr
96 990 kr
89 580 kr
1 115 520 kr
1 163 880 kr
1 074 960 kr
Ca 599 kr
Ca 590 kr
Ca 609 kr
97 100 kr
95 660 kr
98 640 kr
1 165 200 kr
1 147 920 kr
1 183 680 kr
Ca 599 kr
Ca 590 kr
Ca 609 kr
97 350 kr
96 120 kr
98 670 kr
1 168 200 kr
1 153 440 kr
1 184 040 kr
Legespesialist
Heltid
Statlig
12 408 personer
6 767 personer
5 641 personer
Ca 510 kr
Ca 476 kr
Ca 553 kr
82 640 kr
77 180 kr
89 650 kr
991 680 kr
926 160 kr
1 075 800 kr
Ca 510 kr
Ca 476 kr
Ca 553 kr
83 760 kr
77 760 kr
91 590 kr
1 005 120 kr
933 120 kr
1 099 080 kr
Ca 520 kr
Ca 488 kr
Ca 559 kr
84 260 kr
79 040 kr
90 510 kr
1 011 120 kr
948 480 kr
1 086 120 kr
Ca 520 kr
Ca 488 kr
Ca 559 kr
87 710 kr
81 740 kr
94 860 kr
1 052 520 kr
980 880 kr
1 138 320 kr
Legespesialist
Deltid
Statlig
2 147 personer
943 personer
1 204 personer
Ca 536 kr
Ca 497 kr
Ca 588 kr
86 780 kr
80 530 kr
95 320 kr
1 041 360 kr
966 360 kr
1 143 840 kr
Ca 536 kr
Ca 497 kr
Ca 588 kr
86 780 kr
80 530 kr
95 320 kr
1 041 360 kr
966 360 kr
1 143 840 kr
Ca 555 kr
Ca 510 kr
Ca 596 kr
89 850 kr
82 580 kr
96 560 kr
1 078 200 kr
990 960 kr
1 158 720 kr
Ca 555 kr
Ca 510 kr
Ca 596 kr
91 290 kr
83 670 kr
98 310 kr
1 095 480 kr
1 004 040 kr
1 179 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.

Vernepleier

Som vernepleier veileder og tilrettelegger du for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.

Fysioterapeut.

Fysio­terapeut

Fysio­terapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse.

Sykepleier i rød uniform, stetoskop rundt halsen

Sykepleier

Som sykepleier jobber du med mennesker. Du forebygger og behandler sykdom.

Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.

Mannlig pasient på sykeseng blir behandlet av anestesilege og operasjonssykepleier før operasjon.

Operasjons­­sykepleier

En operasjons­­sykepleier har spesiell kompetanse i kirurgi, hygiene og omsorg. Operasjons­­sykepleieren er alltid til stede når pasienter opereres.

Tannlege gir behandling til pasient.

Tannlege

Som tannlege behandler du tenner.

Psykiater i samtale med pasient.

Psykiater

Psykiateren er en lege som utreder og behandler personer med psykiske lidelser.

Klinisk sosionom ved spillemaskiner.

Klinisk sosionom

Som klinisk sosionom jobber du for å forbedre menneskers evne til å fungere fysisk, psykisk og sosialt.

Ortoped ser på røntgenbilde

Ortoped

En ortoped er en lege som forebygger og behandler sykdommer og skader i muskler og skjelett.

En kardiolog lytter med et stetoskop på hjertet til en jente

Kardiolog

En kardiolog er en lege med spesialisering i hjertesykdommer.

Kiropraktor

Kiropraktor

En kiropraktor diagnostiserer og behandler smerter og sykdom i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Manuellterapeut behendler skulderen til en pasient

Manuell­terapeut

Manuell­terapeuter er videreutdannede fysio­terapeuter som er eksperter på muskel- og skjelettsystemet.