Illustrasjonsbilde av havn.
Yrkesbeskrivelse

Havne­sjef

favoritt ikon

Havnesjefen har det økonomiske og administrative ansvaret for havnen. De overvåker og administrerer trafikk i og rundt norske havner.

Havnesjefen er den øverste lederen i havnen. Stillingstittelen kan også være havnedirektør eller havnefogd. Tittelen avhenger ofte av størrelsen på havnen. 

I de største havnene har havnesjefene ofte tittelen havnedirektør. Grunnen er at havnedirektørens arbeidsoppgaver har blitt mer og mer lik oppgavene en administrerende direktør eller daglig leder har i en ordinær bedrift har.

Vanlige arbeidsoppgaver for en havnesjef:

  • passe på at havnen følger regler, lover og bestemmelser som den er pliktig å følge
  • utvikle planer for videreutvikling av havnen
  • representere havnen og være dens ansikt utad
  • lede, motivere og utvikle medarbeidere
  • passe på budsjettplanlegging og regnskapsoppnåelse
  • ha kontakt med kunder, politikere, byråkrater o.l. på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå

Hvor jobber havnesjefer?

Havnesjefer jobber på en havn. De fleste offentlige havner i Norge eies av en enkelt kommune, eller av flere kommuner i fellesskap. Det er rundt 65 offentlige havner i Norge i dag. 

Personlige egenskaper

Som havnesjef eller havnedirektør må du være en leder som vekker tillit, er overbevisende og trygg overfor ansatte og andre. Du må være handlekraftig og være opptatt av å oppnå resultater. Du må også kunne samarbeide og ha interesse for strategi og analyse. Samtidig er det viktig å være flink til å skape gode relasjoner og ha gode kommunikasjonsevner.

Utdanning

Før måtte havnesjefen ha utdanning som sjøkaptein. I de mellomstore og store havnene i Norge i dag, har færre og færre havnesjefer og havnedirektører den tradisjonelle utdannelsen som sjøkaptein eller maritim utdanning.

I de minste havnene, hvor havnesjefen ikke nødvendigvis har ansatte med maritim bakgrunn, er det fortsatt vanlig at havnesjefen har maritim kompetanse. Når havnesjefen er den eneste med maritim utdanning, vil han eller hun også ha ansvaret for å overvåke og administrere trafikk i og rundt havnen.

I dag er det altså mer vanlig at du som havnesjef har utdannelse innen økonomi, juss eller ingeniør.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Ledere av logistikk og transport
Deltid
Alle sektorer
424 personer
98 personer
326 personer
Ca 281 kr
Ca
Ca 287 kr
45 500 kr
46 550 kr
546 000 kr
558 600 kr
Ca 281 kr
Ca
Ca 287 kr
45 500 kr
46 550 kr
546 000 kr
558 600 kr
Ca 334 kr
Ca 297 kr
Ca 346 kr
54 180 kr
48 190 kr
55 980 kr
650 160 kr
578 280 kr
671 760 kr
Ca 334 kr
Ca 297 kr
Ca 346 kr
54 320 kr
48 190 kr
56 130 kr
651 840 kr
578 280 kr
673 560 kr
Ledere av logistikk og transport
Heltid
Alle sektorer
7 804 personer
1 147 personer
6 657 personer
Ca 349 kr
Ca 356 kr
Ca 347 kr
56 500 kr
57 640 kr
56 250 kr
678 000 kr
691 680 kr
675 000 kr
Ca 349 kr
Ca 356 kr
Ca 347 kr
56 500 kr
57 640 kr
56 250 kr
678 000 kr
691 680 kr
675 000 kr
Ca 385 kr
Ca 381 kr
Ca 386 kr
62 440 kr
61 740 kr
62 560 kr
749 280 kr
740 880 kr
750 720 kr
Ca 385 kr
Ca 381 kr
Ca 386 kr
63 080 kr
62 030 kr
63 260 kr
756 960 kr
744 360 kr
759 120 kr
Ledere av logistikk og transport
Deltid
Privat
420 personer
96 personer
324 personer
Ca 279 kr
Ca
Ca 287 kr
45 170 kr
46 550 kr
542 040 kr
558 600 kr
Ca 279 kr
Ca
Ca 287 kr
45 170 kr
46 550 kr
542 040 kr
558 600 kr
Ca 334 kr
Ca 298 kr
Ca 345 kr
54 140 kr
48 200 kr
55 900 kr
649 680 kr
578 400 kr
670 800 kr
Ca 334 kr
Ca 298 kr
Ca 345 kr
54 280 kr
48 200 kr
56 040 kr
651 360 kr
578 400 kr
672 480 kr
Ledere av logistikk og transport
Heltid
Privat
7 647 personer
1 106 personer
6 541 personer
Ca 349 kr
Ca 356 kr
Ca 347 kr
56 520 kr
57 640 kr
56 290 kr
678 240 kr
691 680 kr
675 480 kr
Ca 349 kr
Ca 356 kr
Ca 347 kr
56 520 kr
57 640 kr
56 290 kr
678 240 kr
691 680 kr
675 480 kr
Ca 386 kr
Ca 382 kr
Ca 387 kr
62 550 kr
61 820 kr
62 670 kr
750 600 kr
741 840 kr
752 040 kr
Ca 386 kr
Ca 382 kr
Ca 387 kr
63 160 kr
62 110 kr
63 340 kr
757 920 kr
745 320 kr
760 080 kr
Ledere av logistikk og transport
Heltid
Statlig
105 personer
Ca 344 kr
Ca
Ca
55 650 kr
667 800 kr
Ca 344 kr
Ca
Ca
55 850 kr
670 200 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
57 160 kr
685 920 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
59 530 kr
714 360 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold