Havnesjef foran hurtigruteskip.
Yrkesbeskrivelse

Havne­sjef

favoritt ikon

Havnesjefen har det økonomiske og administrative ansvaret for havnen. Han eller hun overvåker og administrerer trafikk i og rundt norske havner.

Havnesjefen er den øverste lederen i havnen. Stillingstittelen kan også være havnedirektør eller havnefogd. Tittelen avhenger ofte av størrelsen på havnen. 

I de største havnene har havnesjefene ofte tittelen havnedirektør. Grunnen er at havnedirektørens arbeidsoppgaver har blitt mer og mer lik oppgavene en administrerende direktør eller daglig leder har i en ordinær bedrift.

Vanlige arbeidsoppgaver for en havnesjef:

  • passe på at havnen følger regler, lover og bestemmelser som den er pliktig å følge
  • utvikle planer for videreutvikling av havnen
  • representere havnen og være dens ansikt utad
  • lede, motivere og utvikle medarbeidere
  • ha budsjett- og økonomiansvar
  • ha kontakt med kunder, politikere, byråkrater o.l. på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå

Hvor jobber havnesjefer?

Havnesjefer jobber på en havn. De fleste offentlige havner i Norge eies av en enkelt kommune, eller av flere kommuner i fellesskap. Det er rundt 65 offentlige havner i Norge i dag. 

Personlige egenskaper

Som havnesjef eller havnedirektør må du være en leder som vekker tillit, er overbevisende og trygg overfor ansatte og andre. Du må være handlekraftig og være opptatt av å oppnå resultater. Du må også kunne samarbeide og ha interesse for strategi og analyse. Samtidig er det viktig å være flink til å skape gode relasjoner og ha gode kommunikasjonsevner.

Utdanning

Før måtte havnesjefen ha utdanning som sjøkaptein. I de mellomstore og store havnene i Norge i dag, har færre og færre havnesjefer og havnedirektører den tradisjonelle utdannelsen som sjøkaptein eller maritim utdanning.

I de minste havnene, hvor havnesjefen ikke nødvendigvis har ansatte med maritim bakgrunn, er det fortsatt vanlig at havnesjefen har maritim kompetanse. Når havnesjefen er den eneste med maritim utdanning, vil han eller hun også ha ansvaret for å overvåke og administrere trafikk i og rundt havnen.

I dag er det altså mer vanlig at du som havnesjef har utdannelse innen økonomi, juss eller ingeniør.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Leder av logistikk eller transport
Deltid
Alle sektorer
477 personer
382 personer
Ca 299 kr
Ca
Ca 299 kr
48 510 kr
48 510 kr
582 120 kr
582 120 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca 299 kr
48 510 kr
48 510 kr
582 120 kr
582 120 kr
Ca 349 kr
Ca
Ca 352 kr
56 510 kr
56 980 kr
678 120 kr
683 760 kr
Ca 349 kr
Ca
Ca 352 kr
56 900 kr
57 430 kr
682 800 kr
689 160 kr
Leder av logistikk eller transport
Heltid
Alle sektorer
7 957 personer
1 206 personer
6 751 personer
Ca 359 kr
Ca 357 kr
Ca 359 kr
58 150 kr
57 850 kr
58 160 kr
697 800 kr
694 200 kr
697 920 kr
Ca 359 kr
Ca 357 kr
Ca 359 kr
58 150 kr
57 850 kr
58 160 kr
697 800 kr
694 200 kr
697 920 kr
Ca 397 kr
Ca 389 kr
Ca 399 kr
64 370 kr
62 980 kr
64 610 kr
772 440 kr
755 760 kr
775 320 kr
Ca 397 kr
Ca 389 kr
Ca 399 kr
65 110 kr
63 390 kr
65 410 kr
781 320 kr
760 680 kr
784 920 kr
Leder av logistikk eller transport
Privat
8 264 personer
1 262 personer
7 002 personer
Ca 357 kr
Ca 355 kr
Ca 357 kr
57 770 kr
57 470 kr
57 870 kr
693 240 kr
689 640 kr
694 440 kr
Ca 357 kr
Ca 355 kr
Ca 357 kr
57 770 kr
57 470 kr
57 870 kr
693 240 kr
689 640 kr
694 440 kr
Ca 396 kr
Ca 387 kr
Ca 398 kr
64 230 kr
62 720 kr
64 500 kr
770 760 kr
752 640 kr
774 000 kr
Ca 396 kr
Ca 387 kr
Ca 398 kr
64 930 kr
63 110 kr
65 260 kr
779 160 kr
757 320 kr
783 120 kr
Leder av logistikk eller transport
Deltid
Privat
472 personer
379 personer
Ca 298 kr
Ca
Ca 299 kr
48 330 kr
48 510 kr
579 960 kr
582 120 kr
Ca 298 kr
Ca
Ca 299 kr
48 330 kr
48 510 kr
579 960 kr
582 120 kr
Ca 350 kr
Ca
Ca 353 kr
56 630 kr
57 110 kr
679 560 kr
685 320 kr
Ca 350 kr
Ca
Ca 353 kr
57 010 kr
57 560 kr
684 120 kr
690 720 kr
Leder av logistikk eller transport
Heltid
Privat
7 792 personer
1 169 personer
6 623 personer
Ca 359 kr
Ca 358 kr
Ca 359 kr
58 130 kr
57 940 kr
58 150 kr
697 560 kr
695 280 kr
697 800 kr
Ca 359 kr
Ca 358 kr
Ca 359 kr
58 130 kr
57 940 kr
58 150 kr
697 560 kr
695 280 kr
697 800 kr
Ca 398 kr
Ca 389 kr
Ca 399 kr
64 460 kr
63 060 kr
64 710 kr
773 520 kr
756 720 kr
776 520 kr
Ca 398 kr
Ca 389 kr
Ca 399 kr
65 170 kr
63 460 kr
65 480 kr
782 040 kr
761 520 kr
785 760 kr
Leder av logistikk eller transport
Statlig
106 personer
Ca 358 kr
Ca
Ca
58 070 kr
696 840 kr
Ca 358 kr
Ca
Ca
58 600 kr
703 200 kr
Ca 363 kr
Ca
Ca
58 800 kr
705 600 kr
Ca 363 kr
Ca
Ca
61 130 kr
733 560 kr
Leder av logistikk eller transport
Heltid
Statlig
105 personer
Ca 358 kr
Ca
Ca
58 070 kr
696 840 kr
Ca 358 kr
Ca
Ca
58 600 kr
703 200 kr
Ca 363 kr
Ca
Ca
58 770 kr
705 240 kr
Ca 363 kr
Ca
Ca
61 100 kr
733 200 kr
Leder av logistikk eller transport
Alle sektorer
8 434 personer
1 301 personer
7 133 personer
Ca 357 kr
Ca 354 kr
Ca 357 kr
57 770 kr
57 400 kr
57 880 kr
693 240 kr
688 800 kr
694 560 kr
Ca 357 kr
Ca 354 kr
Ca 357 kr
57 770 kr
57 400 kr
57 880 kr
693 240 kr
688 800 kr
694 560 kr
Ca 396 kr
Ca 387 kr
Ca 398 kr
64 130 kr
62 640 kr
64 400 kr
769 560 kr
751 680 kr
772 800 kr
Ca 396 kr
Ca 387 kr
Ca 398 kr
64 860 kr
63 040 kr
65 190 kr
778 320 kr
756 480 kr
782 280 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker