Gjennomgått i samarbeid med Norske Dansekunstnere 08. november 2022

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.

Arbeidsoppgaver

Dans er en selvstendig og mangfoldig kunstart. Dansefeltet rommer mange sjangre, og samtidsdans er en av de mest sentrale. Dans kan også være en del av et skuespill, en musikal, et innslag i en revy eller en del av en opera eller operette.

De tre hovedformene innen scenisk dans er:

 • klassisk ballett
 • jazzdans
 • moderne dans/samtidsdans

De fleste dansere har danset siden de var små, og dans er naturligvis ikke et yrke du utdanner deg til kun på skolen. For å kunne lykkes i dette yrket må du ha treningsvilje, og stor interesse for dansekunst. Det blir stadig vanligere at dansere også lager sine egne prosjekter, og dermed er både utøvende og skapende dansekunstnere.

Hvor jobber dansere?

Dansere kan jobbe som korttidsansatte i frie danseprosjekter eller ved teatrene i de store musikalene. Mange dansere er selvstendig næringsdrivendeDen Norske Opera og Ballett i Oslo og Carte Blanche i Bergen har faste danseensembler.

Bli med en danser på jobb

Hvordan er det å jobbe som danser?

Intervjuer

Portrettbilde av Jazzy. Han smiler i kameraet, han har brunt hår og har på seg hvit skjorte og sort dressjakke.

Danser

Jazzy Ruiz

Jazzy Ruiz kom til Norge på ferie når han var 19 år, og ble igjen fordi han ble tilbydd plass på Balletthøyskolen og jobb som danselærer. Siden det har han fått nasjonal og internasjonal anerkjennelse for sin kunst.

Viktige egenskaper for en danser

Å være danser er et fysisk krevende yrke, så det er viktig at du er utholdende, er i god fysisk og psykisk form og at du tåler mye trening. Du må være fokusert og målrettet. For å være danser er det også viktig med god rytmesans og musikalitet, og du må like å samarbeide og ta del i kreative prosesser.

Hva tjener dansere?

Hvordan utdanner du deg til danser?

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Ved Kunsthøgskolen i Oslo har du mulighet til å ta master i dans eller i koreografi. Videre tilbyr både Kunsthøgskolen og Universitetet i Stavanger praktisk-pedagogisk utdanning. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, tilbyr også master rettet mot dans.

Hvilke utdanninger er vanligst for dansere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber ballett- eller danserutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 715399 - Danse- og ballettutdanning, uspesifisert, høyere nivå
 • 623127 - Bachelor, faglærerutdanning, ballettpedagog, treårig
 • 623102 - Faglærerutdanning, dans, treårig
 • 623101 - Ballettpedagogutdanning, treårig
 • 615399 - Danse- og ballettutdanning, uspesifisert, lavere nivå
 • 615306 - Bachelor, dans, treårig
 • 615304 - Ballettutdanning, dans, treårig
 • 615302 - Ballettutdanning, koreografi, treårig

Bedrifter: Hvor jobber dansere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med dansere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2554104 - DANSER
 • 2554101 - BALLETTDANSER
 • 2554109 - ASPIRANT (BALLETTDANSER)
 • 2554108 - BALLETTSJEF
 • 2554110 - ASSISTERENDE BALLETTSJEF
 • 2554107 - FAGKONSULENT (FOLKEDANS)
 • 3349109 - DANSELÆRER
 • 2554105 - DANSEPEDAGOG
 • 2554102 - BALLETTPEDAGOG

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
Badevakt står foran basseng

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Ballettinstruktør hjelper to jenter med å utføre en arabesque.

Dansepedagog

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.
En dramatug sitter ute i teatersalen med en blokk på fanget

Dramaturg

En dramaturg jobber med den innholdsmessige oppbygningen av scenekunstproduksjoner, film og andre kunstformer.
Driftsoperatør idrettsanlegg sliper skøyter.

Driftsoperatør i idrettsanlegg

En driftsoperatør har mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til driften av et idrettsanlegg.