Image
To dansarar dansar moderne dans
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.

Dans er en selvstendig og mangfoldig kunstart. Dansefeltet rommer mange sjangre, og samtidsdans er en av de mest sentrale. Dans kan også være en del av et skuespill, en musikal, et innslag i en revy eller en del av en opera eller operette.

De tre hovedformene innen scenisk dans er:

 • klassisk ballett
 • jazzdans
 • moderne dans/samtidsdans

De fleste dansere har danset siden de var små, og dans er naturligvis ikke et yrke du utdanner deg til kun på skolen. For å kunne lykkes i dette yrket må du ha treningsvilje, og stor interesse for dansekunst. Det blir stadig vanligere at dansere også lager sine egne prosjekter, og dermed er både utøvende og skapende dansekunstnere.

Hvor jobber dansere ?

Dansere kan jobbe som korttidsansatte i frie danseprosjekter eller ved teatrene i de store musikalene. Mange dansere er selvstendig næringsdrivendeDen Norske Opera og Ballett i Oslo og Carte Blanche i Bergen har faste danseensembler.

Personlige egenskaper

Å være danser er et fysisk krevende yrke, så det er viktig at du er utholdende, er i god fysisk og psykisk form og at du tåler mye trening. Du må være fokusert og målrettet. For å være danser er det også viktig med god rytmesans og musikalitet, og du må like å samarbeide og ta del i kreative prosesser.

Utdanning

Etter- og videreutdanning
Ved Kunsthøgskolen i Oslo har du mulighet til å ta master i dans eller i koreografi. Videre tilbyr både Kunsthøgskolen og Universitetet i Stavanger praktisk-pedagogisk utdanning. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, tilbyr også master rettet mot dans.

Hva jobber ballett- eller danserutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 715399 - Danse- og ballettutdanning, uspesifisert, høyere nivå
 • 615306 - Bachelor, dans, treårig
 • 615304 - Ballettutdanning, dans, treårig
 • 615302 - Ballettutdanning, koreografi, treårig
 • 615399 - Danse- og ballettutdanning, uspesifisert, lavere nivå
 • 623127 - Bachelor, faglærerutdanning, ballettpedagog, treårig
 • 623101 - Ballettpedagogutdanning, treårig
 • 623102 - Faglærerutdanning, dans, treårig

Hva er de vanligste utdanningene for dansere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Danser i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2554109 - ASPIRANT (BALLETTDANSER)
 • 2554101 - BALLETTDANSER
 • 2554104 - DANSER

Sist kvalitetssikret den 04. juli 2019, av Norske Dansekunstnere