Image
En transformator

Yrkesbeskrivelse

Vikler

En vikler monterer og vedlikeholder elektriske maskiner.

En vikler er en elektrofagarbeider som bygger, monterer og vedlikeholder elektriske produksjonsmaskiner og maskiner for fremdrift i for eksempel skip, tog eller elektriske kjøretøy. Dette kan være motorer, generatorer, transformatorer og andre typer elektriske maskiner.

Som vikler og transformatormontør har du kompetanse i å omforme elektrisk energi til mekanisk energi, eller til andre elektriske spenningsområder. Du jobber med store og små maskiner, og bruker forskjellige materialer og arbeidsteknikker avhengig av maskinenes størrelse. For småmaskiner spinnes viklinger av tynne metalltråder, tilformes og legges omkring jernkjeder for å danne magnetvirkning. For større maskiner bygges viklinger opp av grovere ledere og pakkes sammen i viklingspakker. En vikler jobber med både likestrøm og vekselstrøm, men mesteparten av arbeidet er jobb med vekselstrøm.

Som vikler må du planlegge produksjonsprosessen, framstille viklinger og montere disse i elektriske maskiner. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en vikler:

 • bygging, montering og vedlikehold av elektriske produksjonsmaskiner
 • planlegging og gjennomføring av bygging og montering
 • nødvendig håndarbeid i forbindelse med for eksempel sammenbygging og montering
 • dokumentering, vurdering og kvalitetssikring av arbeid som allerede er gjennomført

Hvor jobber viklere ?

Viklere er ansatt i firmaer som bygger, monterer og vedlikeholder elektriske maskiner. Disse firmaene sørger for at motorer, generatorer og transformatorer og andre elektriske maskiner fungerer.

Personlige egenskaper

Du bør være praktisk anlagt, og i stand til å arbeide effektivt. Du må kunne jobbe både selvstendig og samarbeide med andre. Ansvarsbevissthet, nøyaktighet og fokus på sikkerhet er svært viktig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Med fagbrev i viklerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber viklerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 455135 - Viklerfaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for viklere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Vikler i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7243109 - ARBEIDSLEDER (TRANSFORMATORPRODUKSJON)
 • 7243108 - AVDELINGSLEDER (TRANSFORMATORPRODUKSJON)
 • 7243106 - FAGARBEIDER (AUTOMATIKER, TAVLEMONTØR, VIKLER ELLER TRANSFORMATORMONTØR)
 • 7243105 - MONTØR (KRAFTTRANSFORMATORER)
 • 7243110 - PRDUKSJONSARBEIDER (TRANSFORMATORPRODUKSJON)
 • 7243104 - TRANSFORMATORMONTØR
 • 7243103 - VIKLER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 27. august 2020, av EL og IT Forbundet, NELFO