Gjennomgått i samarbeid med EL og IT Forbundet, NELFO 27. august 2020

Vikler

En vikler monterer og vedlikeholder elektriske maskiner.

Arbeidsoppgaver

En vikler er en elektrofagarbeider som bygger, monterer og vedlikeholder elektriske produksjonsmaskiner og maskiner for fremdrift i for eksempel skip, tog eller elektriske kjøretøy. Dette kan være motorer, generatorer, transformatorer og andre typer elektriske maskiner.

Som vikler og transformatormontør har du kompetanse i å omforme elektrisk energi til mekanisk energi, eller til andre elektriske spenningsområder. Du jobber med store og små maskiner, og bruker forskjellige materialer og arbeidsteknikker avhengig av maskinenes størrelse. For småmaskiner spinnes viklinger av tynne metalltråder, tilformes og legges omkring jernkjeder for å danne magnetvirkning. For større maskiner bygges viklinger opp av grovere ledere og pakkes sammen i viklingspakker. En vikler jobber med både likestrøm og vekselstrøm, men mesteparten av arbeidet er jobb med vekselstrøm.

Som vikler må du planlegge produksjonsprosessen, framstille viklinger og montere disse i elektriske maskiner. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en vikler:

 • bygging, montering og vedlikehold av elektriske produksjonsmaskiner
 • planlegging og gjennomføring av bygging og montering
 • nødvendig håndarbeid i forbindelse med for eksempel sammenbygging og montering
 • dokumentering, vurdering og kvalitetssikring av arbeid som allerede er gjennomført

Hvor jobber viklere?

Viklere er ansatt i firmaer som bygger, monterer og vedlikeholder elektriske maskiner. Disse firmaene sørger for at motorer, generatorer og transformatorer og andre elektriske maskiner fungerer.

Hvordan er det å jobbe som vikler?

Intervjuer

Portrettfoto av viklar Pål Bech Lind

Viklar

Pål Bech Lind

– I denne jobben er det ikkje rom for snarvegar, seier viklar Pål Bech Lind. Han monterer og held ved like elektriske motorar og generatorar for kundar i olje- og gassindustrien. 

Passer jeg til å bli vikler?

Du bør være praktisk anlagt, og i stand til å arbeide effektivt. Du må kunne jobbe både selvstendig og samarbeide med andre. Ansvarsbevissthet, nøyaktighet og fokus på sikkerhet er svært viktig.

Hva tjener viklere?

Hvordan utdanner du deg til vikler?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Med fagbrev i viklerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hvilke utdanninger er vanligst for viklere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber viklerutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455135 - Viklerfaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber viklere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med viklere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 7243103 - VIKLER
 • 7243110 - PRDUKSJONSARBEIDER (TRANSFORMATORPRODUKSJON)
 • 7243109 - ARBEIDSLEDER (TRANSFORMATORPRODUKSJON)
 • 7243108 - AVDELINGSLEDER (TRANSFORMATORPRODUKSJON)
 • 7243106 - FAGARBEIDER (AUTOMATIKER, TAVLEMONTØR, VIKLER ELLER TRANSFORMATORMONTØR)
 • 7243105 - MONTØR (KRAFTTRANSFORMATORER)
 • 7243104 - TRANSFORMATORMONTØR

Andre yrker

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

En bilskadereparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Kvinnelig brønnoperatør i arbeid på oljefelt.

Brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner installerer og vedlikeholder elektroniske instrumenter i forbindelse med olje- og gassutvinning.
Brønnoperatør offshore

Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner monterer, tester og vedlikeholder mekanisk utstyr i forbindelse med olje- og gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbunnsinstallasjoner

En brønnoperatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

En brønnoperatør i komplettering monterer, tester, installerer, vedlikeholder og reparerer komponenter for brønnkomplettering.