Yrkesbeskrivelse

Håndvever

En håndvever vever tekstiler.

Med vevstolen produserer håndveveren tekstiler i metervis eller som enkeltprodukter. Dette kan være kirketekstiler, tekstiler til hjemmet, klær, utsmykningstekstiler og bunadsstoffer. Håndverkeren vever både tradisjonsbaserte og nyskapende produkter.

Vanlige arbeidsoppgaver for håndveveren:

  • lage skisser og oppskrifter
  • velge materialer, binding og trådtetthet
  • sette opp vev, spole og veve i valgt teknikk
  • vedlikehold av produksjonsutstyr

Veveren kan få oppdrag fra bunadtilvirkere, møbeltapetserere, interiørarkitekter og designere om å produsere stoffer som det er vanskelig eller ulønnsomt å produsere for industrivirksomheter.

Håndveveren må ha god materialkunnskap og kjennskap til ulike vevteknikker. Når eldre tekstiler skal rekonstrueres, må håndveveren analysere originalstoffet slik at det nye tekstilet skal bli så likt det opprinnelige som mulig.

Siden håndvevere ofte driver egen vevstue, må de også markedsføre og selge sine produkter.

Hvor jobber håndvevere ?

Håndvevere kan arbeide i egen vevstue eller være ansatt i mindre bedrifter som veverier, gallerier, butikker eller museer. De som utdanner seg som håndvever blir som oftest selvstendig næringsdrivende.

Personlige egenskaper

Håndveveren bør ha god farge- og formsans, være nøyaktig og kreativ. Du må kunne arbeide både ut fra egne idéer og utføre spesifiserte oppdrag.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i håndveverfaget. Les mer om mesterutdanning.
Innen høyere utdanning inngår vev i en del kunst- og formgivingstilbud.

Hva jobber håndveverfagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

  • 416604 - Håndveverfaget, Vg3 (gammel ordning)

Hva er de vanligste utdanningene for håndvevere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Håndvever i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7431109 - FAGARBEIDER (VEVING OG HUSFLIDSPRODUKSJON)
  • 7431111 - FORMANN (VEVING OG HUSFLIDSPRODUKSJON)
  • 7431105 - HÅNDVEVER
  • 7431102 - VEVER (HÅNDVEV)

Sist kvalitetssikret den 28. oktober 2021, av Norsk Håndverksinstiutt