Gjennomgått i samarbeid med Norsk Håndverksinstiutt  28. oktober 2021

Håndvever

En håndvever vever tekstiler.

Arbeidsoppgaver

Med vevstolen produserer håndveveren tekstiler i metervis eller som enkeltprodukter. Dette kan være kirketekstiler, tekstiler til hjemmet, klær, utsmykningstekstiler og bunadsstoffer. Håndverkeren vever både tradisjonsbaserte og nyskapende produkter.

Vanlige arbeidsoppgaver for håndveveren:

  • lage skisser og oppskrifter
  • velge materialer, binding og trådtetthet
  • sette opp vev, spole og veve i valgt teknikk
  • vedlikehold av produksjonsutstyr

Veveren kan få oppdrag fra bunadtilvirkere, møbeltapetserere, interiørarkitekter og designere om å produsere stoffer som det er vanskelig eller ulønnsomt å produsere for industrivirksomheter.

Håndveveren må ha god materialkunnskap og kjennskap til ulike vevteknikker. Når eldre tekstiler skal rekonstrueres, må håndveveren analysere originalstoffet slik at det nye tekstilet skal bli så likt det opprinnelige som mulig.

Siden håndvevere ofte driver egen vevstue, må de også markedsføre og selge sine produkter.

Hvor jobber håndvevere?

Håndvevere kan arbeide i egen vevstue eller være ansatt i mindre bedrifter som veverier, gallerier, butikker eller museer. De som utdanner seg som håndvever blir som oftest selvstendig næringsdrivende.

Intervjuer

Håndvever Hilde sitter i vevstolen og smiler stort til fotografen.

Håndvever

Hilde Opedal Nordby

Å livnære meg av veving var kun en drøm da jeg studerte, sier Hilde. En god blanding av åpenhet, pågangsmot og tilfeldigheter gjorde at drømmen hennes ble realisert.

Viktige egenskaper

Håndveveren bør ha god farge- og formsans, være nøyaktig og kreativ. Du må kunne arbeide både ut fra egne idéer og utføre spesifiserte oppdrag.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i håndveverfaget. Les mer om mesterutdanning.
Innen høyere utdanning inngår vev i en del kunst- og formgivingstilbud.

De som jobber som håndvevere har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant håndveverfagutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 416615 - Håndveverfaget, Vg3
  • 416604 - Håndveverfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter som ansetter håndvevere

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med håndvevere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 7431105 - HÅNDVEVER
  • 7431102 - VEVER (HÅNDVEV)
  • 7431111 - FORMANN (VEVING OG HUSFLIDSPRODUKSJON)
  • 7431109 - FAGARBEIDER (VEVING OG HUSFLIDSPRODUKSJON)

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
En blyglasshåndverker viser fram et blyglassvindu dekorert med en oransje stjerne

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Buntmaker

Buntmaker

En buntmaker lager og reparerer produkter av skinn og pels.
Bøkker i arbeid med ei tønne.

Bøkker

Bøkkeren lager tretønner.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemaker

Børsemakeren arbeider hovedsakelig med reparasjoner og tilpassing av våpendeler og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbygger

Båtbyggere produserer, reparerer og vedlikeholder båter.