Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for naturbruk 16. februar 2022

Reindriftsutøver

En reindriftsutøver eier eller drifter rein.

Arbeidsoppgaver

Reindriftsutøveren arbeider innenfor rammen av et distrikts- og siidafellesskap og et foretak, som i tradisjonell sammenheng ofte er et familieforetak. Reindriftsutøveren kan også arbeide innenfor et tamreinlag.

Reindriftens betydning som næring, matvareprodusent, levemåte og grunnlag for samisk kultur bygger på kunnskaper og praksiser som videreføres og utvikles på siida- og foretaksnivå.

Vanlige arbeidsoppgaver for en reindriftsutøver:

 • arbeide selvstendig og i et arbeidsfellesskap med forvaltning av egne rein, arbeid med enkeltrein og drift av siidaflokk, og som ivaretar etikk og dyrevelferd
 • ivareta og forvalte egne beiteområder på en bærekraftig måte i samarbeid med siida og distrikt, og gjennom møter med myndigheter
 • tilrettelegge personlig arbeidsutstyr og daglige arbeidsforhold, samt bruk og ivaretakelse av siidaens utstyr og infrastruktur
 • ivaretakelse og bruk av tradisjonelle reindriftskunnskaper
 • delta i informasjons- , drøftings- og forhandlingsmøter med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale aktører om utfordringer utvikling medfører
 • nytenkning og utvikling, som sammen med de tradisjonelle kunnskapene vil kunne brukes i utøvelsen og utvikling av reindriften
 • vurdere disposisjoner i foretaket som har betydning for produktivitet og lønnsomhet

 

Hvor jobber reindriftsutøvere?

Reindrift som urfolksnæring utøves i hele det sirkumpolare området med 24 ulike folkegrupper, der samer er en gruppe. I Norge utøves samisk reindrift fra Finnmark til Hedemark. Samt Tamreinlag i Hedmark, Nord-Gudbransdalen og Valdres i Oppland. Organisering av reindrift fremgår i reindritslovens kap 6, herunder distrikter og siidaer.

Hvordan er det å jobbe som reindriftsutøver?

Intervjuer

Reindriftsutøver Sissel Stormo Holtan

Reindriftsutøver

Sissel Stormo Holtan

Sissel Stormo Holtan har vokst opp med rein, og har visst hele livet at hun ville bli reindriftsutøver.

Passer jeg til å bli reindriftsutøver?

Du må like å arbeide med dyr og være ute under ulike værforhold. Reindrift er et fysisk krevende yrke.

Hva tjener reindriftsutøvere?

Hvordan utdanner du deg til reindriftsutøver?

Med fagbrev i reindriftsfaget får du tittelen fagarbeider i reindriftsfaget.

Hva jobber reindriftsutøverutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 479908 - Reindriftsfaget, Vg3
 • 479907 - Reindrift, VK II

Bedrifter: Hvor jobber reindriftsutøvere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med reindriftsutøvere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 6121141 - FAGARBEIDER (REINDRIFTSFAGET)
 • 6121127 - REINEIER
 • 6121123 - REINGJETER
 • 2212110 - REINDRIFTSAGRONOM

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Avløser på gård foran traktor.

Avløser

En avløser jobber i landbruket og tar over det daglige arbeidet for bonden på en gård.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.
Kvinne holder to hunder på fanget sitt, foran en kennel

Dyrefagarbeider

Dyrefagarbeidere jobber med stell, omsorg og praktisk håndtering av forskjellige dyr innenfor mange bransjer og virksomheter.
Kvinnelig dyrepasser ser til iguan i dyrehage.

Dyrepasser

Fôring, stell og rengjøring er vanlige oppgaver for en dyrepasser. Å aktivisere dyrene er også en viktig del av jobben.
Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleier

Som dyrepleier hjelper du veterinæren i det daglige arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.