To reindriftsutøvere i felten.
Yrkesbeskrivelse

Reindrifts­utøver

favoritt ikon

En reindriftsutøver eier eller drifter rein.

En reindriftsutøver driver egen tamreindrift eller arbeider for eller sammen med andre i næringen. I Norge er samisk reindrift utbredt fra Finnmark i nord til Hedmark i sør.

I både i samisk og lokal sammenheng har reindrift en økonomisk og kulturell betydning. Reindrift er en viktig del av det materielle grunnlaget for samisk kultur. 

Reinsdyr avles først og fremst for kjøttproduksjon, men reindriftsnæringen produserer også andre tilleggsprodukter og tjenester. Det kan være for eksempel duodji-material som skinn, horn og bein.

Vanlige arbeidsoppgaver for en reindriftsutøver:

  • gjeting og flytting av flokken mellom årstidsbeitene
  • identifisere og beskrive rein etter merke og utseende
  • slakting og ivaretakelse av biprodukter fra rein
  • vedlikehold av gjerdeanlegg og kjøretøyer
  • deltakelse på forskjellige fora for reindrift

Gjennom historien har reindriften utviklet seg. Denne utviklingen har ført til at reindriftsutøvere må ha kunnskaper på en rekke områder som ikke var nødvendig tidligere. Det er veldig viktig at reindriftsutøvere holder seg oppdatert i yrket. Som reindriftsutøver må du kunne fagspråket for å kommunisere med andre i yrket.

Du må være samisk for å kunne drive reindrift innenfor reinbeiteområdene i Norge, og du må ha foreldre eller besteforeldre som har drevet reindrift tidligere.

Utenfor reinbeiteområdene finnes det norske tamreinlag. Det finnes i dag fire tamreinlag. Reindrift utenfor de samiske reinbeiteområdene er regulert i reindriftsloven og man må ha avtale med grunneiere for slik drift.

Hvor jobber reindriftsutøvere?

Samisk reindrift er basert på et arbeids- og driftsfellesskap med familier som inngår i et distrikt eller en "siida". Utenfor områder med samisk reindrift i Sør-Norge er forvaltningen organisert i tamreinslag. Der holder du oppsyn med reinen sammen med flere, og har felles merking på reinene.

Personlige egenskaper

Du må like å arbeide med dyr og være ute i naturen i alle typer vær. Du bør være sterk, både fysisk og mentalt. 

Det er viktig med kunnskap om samspillet mellom reinsdyr og naturgrunnlaget for å gjøre det bra i reindriften. Tradisjon har en helt spesiell plass i yrket.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber reindriftsutøverutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Melke- og husdyrprodusenter
Deltid
Alle sektorer
3 123 personer
918 personer
2 205 personer
Ca 170 kr
Ca 172 kr
Ca 170 kr
27 600 kr
27 860 kr
27 600 kr
331 200 kr
334 320 kr
331 200 kr
Ca 170 kr
Ca 172 kr
Ca 170 kr
27 600 kr
27 860 kr
27 600 kr
331 200 kr
334 320 kr
331 200 kr
Ca 177 kr
Ca 180 kr
Ca 176 kr
28 670 kr
29 180 kr
28 480 kr
344 040 kr
350 160 kr
341 760 kr
Ca 177 kr
Ca 180 kr
Ca 176 kr
28 930 kr
29 390 kr
28 760 kr
347 160 kr
352 680 kr
345 120 kr
Melke- og husdyrprodusenter
Heltid
Alle sektorer
1 641 personer
418 personer
1 223 personer
Ca 171 kr
Ca 154 kr
Ca 175 kr
27 780 kr
25 000 kr
28 420 kr
333 360 kr
300 000 kr
341 040 kr
Ca 171 kr
Ca 154 kr
Ca 175 kr
27 780 kr
25 000 kr
28 420 kr
333 360 kr
300 000 kr
341 040 kr
Ca 176 kr
Ca 150 kr
Ca 185 kr
28 500 kr
24 340 kr
29 910 kr
342 000 kr
292 080 kr
358 920 kr
Ca 176 kr
Ca 150 kr
Ca 185 kr
28 980 kr
24 590 kr
30 460 kr
347 760 kr
295 080 kr
365 520 kr
Melke- og husdyrprodusenter
Deltid
Privat
3 089 personer
897 personer
2 192 personer
Ca 170 kr
Ca 172 kr
Ca 170 kr
27 600 kr
27 870 kr
27 600 kr
331 200 kr
334 440 kr
331 200 kr
Ca 170 kr
Ca 172 kr
Ca 170 kr
27 600 kr
27 870 kr
27 600 kr
331 200 kr
334 440 kr
331 200 kr
Ca 177 kr
Ca 180 kr
Ca 176 kr
28 650 kr
29 210 kr
28 450 kr
343 800 kr
350 520 kr
341 400 kr
Ca 177 kr
Ca 180 kr
Ca 176 kr
28 910 kr
29 420 kr
28 730 kr
346 920 kr
353 040 kr
344 760 kr
Melke- og husdyrprodusenter
Heltid
Privat
1 594 personer
406 personer
1 188 personer
Ca 171 kr
Ca 151 kr
Ca 175 kr
27 640 kr
24 440 kr
28 300 kr
331 680 kr
293 280 kr
339 600 kr
Ca 171 kr
Ca 151 kr
Ca 175 kr
27 640 kr
24 440 kr
28 300 kr
331 680 kr
293 280 kr
339 600 kr
Ca 175 kr
Ca 148 kr
Ca 184 kr
28 310 kr
24 040 kr
29 760 kr
339 720 kr
288 480 kr
357 120 kr
Ca 175 kr
Ca 148 kr
Ca 184 kr
28 780 kr
24 290 kr
30 310 kr
345 360 kr
291 480 kr
363 720 kr
Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon
Deltid
Alle sektorer
412 personer
333 personer
79 personer
Ca 150 kr
Ca 148 kr
Ca
24 360 kr
24 020 kr
292 320 kr
288 240 kr
Ca 150 kr
Ca 148 kr
Ca
24 360 kr
24 020 kr
292 320 kr
288 240 kr
Ca 155 kr
Ca 153 kr
Ca 167 kr
25 180 kr
24 740 kr
27 030 kr
302 160 kr
296 880 kr
324 360 kr
Ca 155 kr
Ca 153 kr
Ca 167 kr
25 330 kr
24 890 kr
27 030 kr
303 960 kr
298 680 kr
324 360 kr
Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon
Heltid
Alle sektorer
297 personer
179 personer
118 personer
Ca 150 kr
Ca 149 kr
Ca
24 360 kr
24 170 kr
292 320 kr
290 040 kr
Ca 150 kr
Ca 149 kr
Ca
24 360 kr
24 170 kr
292 320 kr
290 040 kr
Ca 159 kr
Ca 156 kr
Ca 163 kr
25 740 kr
25 250 kr
26 480 kr
308 880 kr
303 000 kr
317 760 kr
Ca 159 kr
Ca 156 kr
Ca 163 kr
25 840 kr
25 340 kr
26 480 kr
310 080 kr
304 080 kr
317 760 kr
Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon
Deltid
Privat
395 personer
319 personer
76 personer
Ca 149 kr
Ca 146 kr
Ca
24 170 kr
23 660 kr
290 040 kr
283 920 kr
Ca 149 kr
Ca 146 kr
Ca
24 170 kr
23 660 kr
290 040 kr
283 920 kr
Ca 154 kr
Ca 151 kr
Ca 165 kr
24 890 kr
24 460 kr
26 690 kr
298 680 kr
293 520 kr
320 280 kr
Ca 154 kr
Ca 151 kr
Ca 165 kr
25 040 kr
24 600 kr
26 690 kr
300 480 kr
295 200 kr
320 280 kr
Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon
Heltid
Privat
290 personer
176 personer
114 personer
Ca 150 kr
Ca 148 kr
Ca
24 360 kr
24 020 kr
292 320 kr
288 240 kr
Ca 150 kr
Ca 148 kr
Ca
24 360 kr
24 020 kr
292 320 kr
288 240 kr
Ca 158 kr
Ca 155 kr
Ca 162 kr
25 530 kr
25 050 kr
26 270 kr
306 360 kr
300 600 kr
315 240 kr
Ca 158 kr
Ca 155 kr
Ca 162 kr
25 630 kr
25 140 kr
26 270 kr
307 560 kr
301 680 kr
315 240 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold