Image
En reindriftsutøver med rein rundt seg
Lenke
Trym Ivar Bergsmo/Samfoto

Yrkesbeskrivelse

Reindriftsutøver

En reindriftsutøver eier eller drifter rein.

En reindriftsutøver driver egen tamreindrift, eller arbeider for eller sammen med andre i næringen. I Norge er samisk reindrift utbredt fra Finnmark i nord til Hedmark i sør.

Reinsdyr avles først og fremst for kjøttproduksjon, men reindriftsnæringen produserer også andre tilleggsprodukter og tjenester. Det kan være for eksempel duodji-materialer som skinn, horn og bein.

Vanlige arbeidsoppgaver for en reindriftsutøver:

  • gjeting og flytting av flokken mellom årstidsbeitene
  • identifisere og beskrive rein etter merke og utseende
  • slakting og ivaretakelse av biprodukter fra rein
  • vedlikehold av gjerdeanlegg og kjøretøyer
  • deltakelse på forskjellige fora for reindrift

Gjennom historien har reindriften utviklet seg. Denne utviklingen har ført til at reindriftsutøvere må ha kunnskaper på en rekke områder som ikke var nødvendig tidligere. Det er veldig viktig at reindriftsutøvere holder seg oppdatert i yrket. Som reindriftsutøver må du kunne fagspråket for å kommunisere med andre i yrket.

Norsk reindrift har sitt opphav hos den samiske befolkningen og drives i det samiske reinbeiteområdet som strekker seg fra Finnmark i nord til Hedmark i sør. For å ha rett til reinmerke i de samiske områdene må du være av samisk ætt, og oppfylle vilkårene i reindriftsloven. Den ikke-samisk reindrift utøves i Hedmark og Nord-Gudbrandsdalen og Valdres i Oppland. Denne reindriften krever særskilt tillatelse gjennom reindriftsloven.

Hvor jobber reindriftsutøvere ?

Samisk reindrift er basert på et arbeids- og driftsfellesskap med familier som inngår i et distrikt eller en "siida". Utenfor områder med samisk reindrift i Sør-Norge er forvaltningen organisert i tamreinslag. Der holder du oppsyn med reinen sammen med flere, og har felles merking på reinene.

Personlige egenskaper

Du må like å arbeide med dyr og være ute i naturen i alle typer vær. Du bør være sterk, både fysisk og mentalt. 

Det er viktig med kunnskap om samspillet mellom reinsdyr og naturgrunnlaget for å gjøre det bra i reindriften. Tradisjon har en helt spesiell plass i yrket.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber reindriftsutøverutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 479907 - Reindrift, VK II
  • 479908 - Reindriftsfaget, Vg3

Bedrifter

Reindriftsutøver i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2212110 - REINDRIFTSAGRONOM
  • 6121127 - REINEIER
  • 6121123 - REINGJETER

Sist kvalitetsikret den 05. juli 2019, av Samisk videregående og reindriftsskole