To reindriftsutøvere i felten.
Yrkesbeskrivelse

Reindrifts­utøver

favoritt ikon

En reindriftsutøver eier eller drifter rein.

En reindriftsutøver driver egen tamreindrift, eller arbeider for eller sammen med andre i næringen. I Norge er samisk reindrift utbredt fra Finnmark i nord til Hedmark i sør.

Reinsdyr avles først og fremst for kjøttproduksjon, men reindriftsnæringen produserer også andre tilleggsprodukter og tjenester. Det kan være for eksempel duodji-materialer som skinn, horn og bein.

Vanlige arbeidsoppgaver for en reindriftsutøver:

  • gjeting og flytting av flokken mellom årstidsbeitene
  • identifisere og beskrive rein etter merke og utseende
  • slakting og ivaretakelse av biprodukter fra rein
  • vedlikehold av gjerdeanlegg og kjøretøyer
  • deltakelse på forskjellige fora for reindrift

Gjennom historien har reindriften utviklet seg. Denne utviklingen har ført til at reindriftsutøvere må ha kunnskaper på en rekke områder som ikke var nødvendig tidligere. Det er veldig viktig at reindriftsutøvere holder seg oppdatert i yrket. Som reindriftsutøver må du kunne fagspråket for å kommunisere med andre i yrket.

Norsk reindrift har sitt opphav hos den samiske befolkningen og drives i det samiske reinbeiteområdet som strekker seg fra Finnmark i nord til Hedmark i sør. For å ha rett til reinmerke i de samiske områdene må du være av samisk ætt, og oppfylle vilkårene i reindriftsloven. Den ikke-samisk reindrift utøves i Hedmark og Nord-Gudbrandsdalen og Valdres i Oppland. Denne reindriften krever særskilt tillatelse gjennom reindriftsloven.

Hvor jobber reindriftsutøvere?

Samisk reindrift er basert på et arbeids- og driftsfellesskap med familier som inngår i et distrikt eller en "siida". Utenfor områder med samisk reindrift i Sør-Norge er forvaltningen organisert i tamreinslag. Der holder du oppsyn med reinen sammen med flere, og har felles merking på reinene.

Personlige egenskaper

Du må like å arbeide med dyr og være ute i naturen i alle typer vær. Du bør være sterk, både fysisk og mentalt. 

Det er viktig med kunnskap om samspillet mellom reinsdyr og naturgrunnlaget for å gjøre det bra i reindriften. Tradisjon har en helt spesiell plass i yrket.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

  • Du må være samisk for å kunne drive reindrift innenfor reinbeiteområdene i Norge, og du må ha foreldre eller besteforeldre som har drevet reindrift tidligere. Utenfor reinbeiteområdene finnes det norske tamreinlag.

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Hva jobber reindriftsutøverutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Melke- eller husdyrprodusent
Deltid
Alle sektorer
2 986 personer
943 personer
2 043 personer
Ca 175 kr
Ca 175 kr
Ca 175 kr
28 420 kr
28 420 kr
28 330 kr
341 040 kr
341 040 kr
339 960 kr
Ca 175 kr
Ca 175 kr
Ca 175 kr
28 420 kr
28 420 kr
28 330 kr
341 040 kr
341 040 kr
339 960 kr
Ca 180 kr
Ca 180 kr
Ca 180 kr
29 170 kr
29 120 kr
29 190 kr
350 040 kr
349 440 kr
350 280 kr
Ca 180 kr
Ca 180 kr
Ca 180 kr
29 440 kr
29 290 kr
29 500 kr
353 280 kr
351 480 kr
354 000 kr
Melke- eller husdyrprodusent
Heltid
Alle sektorer
1 623 personer
426 personer
1 197 personer
Ca 176 kr
Ca 154 kr
Ca 183 kr
28 560 kr
25 000 kr
29 660 kr
342 720 kr
300 000 kr
355 920 kr
Ca 176 kr
Ca 154 kr
Ca 183 kr
28 560 kr
25 000 kr
29 660 kr
342 720 kr
300 000 kr
355 920 kr
Ca 183 kr
Ca 157 kr
Ca 192 kr
29 670 kr
25 410 kr
31 170 kr
356 040 kr
304 920 kr
374 040 kr
Ca 183 kr
Ca 157 kr
Ca 192 kr
30 290 kr
25 660 kr
31 920 kr
363 480 kr
307 920 kr
383 040 kr
Melke- eller husdyrprodusent
Privat
4 527 personer
1 333 personer
3 194 personer
Ca 175 kr
Ca 165 kr
Ca 177 kr
28 420 kr
26 790 kr
28 750 kr
341 040 kr
321 480 kr
345 000 kr
Ca 175 kr
Ca 165 kr
Ca 177 kr
28 420 kr
26 790 kr
28 750 kr
341 040 kr
321 480 kr
345 000 kr
Ca 181 kr
Ca 167 kr
Ca 187 kr
29 370 kr
26 990 kr
30 270 kr
352 440 kr
323 880 kr
363 240 kr
Ca 181 kr
Ca 167 kr
Ca 187 kr
29 840 kr
27 210 kr
30 840 kr
358 080 kr
326 520 kr
370 080 kr
Melke- eller husdyrprodusent
Deltid
Privat
2 951 personer
918 personer
2 033 personer
Ca 175 kr
Ca 175 kr
Ca 174 kr
28 330 kr
28 420 kr
28 170 kr
339 960 kr
341 040 kr
338 040 kr
Ca 175 kr
Ca 175 kr
Ca 174 kr
28 330 kr
28 420 kr
28 170 kr
339 960 kr
341 040 kr
338 040 kr
Ca 180 kr
Ca 179 kr
Ca 180 kr
29 120 kr
29 000 kr
29 170 kr
349 440 kr
348 000 kr
350 040 kr
Ca 180 kr
Ca 179 kr
Ca 180 kr
29 390 kr
29 180 kr
29 480 kr
352 680 kr
350 160 kr
353 760 kr
Melke- eller husdyrprodusent
Heltid
Privat
1 576 personer
415 personer
1 161 personer
Ca 175 kr
Ca 154 kr
Ca 181 kr
28 430 kr
25 000 kr
29 250 kr
341 160 kr
300 000 kr
351 000 kr
Ca 175 kr
Ca 154 kr
Ca 181 kr
28 430 kr
25 000 kr
29 250 kr
341 160 kr
300 000 kr
351 000 kr
Ca 182 kr
Ca 156 kr
Ca 192 kr
29 550 kr
25 340 kr
31 050 kr
354 600 kr
304 080 kr
372 600 kr
Ca 182 kr
Ca 156 kr
Ca 192 kr
30 170 kr
25 590 kr
31 800 kr
362 040 kr
307 080 kr
381 600 kr
Melke- eller husdyrprodusent
Alle sektorer
4 609 personer
1 369 personer
3 240 personer
Ca 175 kr
Ca 165 kr
Ca 179 kr
28 420 kr
26 790 kr
29 040 kr
341 040 kr
321 480 kr
348 480 kr
Ca 175 kr
Ca 165 kr
Ca 179 kr
28 420 kr
26 790 kr
29 040 kr
341 040 kr
321 480 kr
348 480 kr
Ca 182 kr
Ca 167 kr
Ca 187 kr
29 460 kr
27 090 kr
30 360 kr
353 520 kr
325 080 kr
364 320 kr
Ca 182 kr
Ca 167 kr
Ca 187 kr
29 930 kr
27 310 kr
30 930 kr
359 160 kr
327 720 kr
371 160 kr
Hjelpearbeider i husdyrproduksjon
Deltid
Alle sektorer
429 personer
326 personer
Ca 152 kr
Ca 150 kr
Ca
24 680 kr
24 360 kr
296 160 kr
292 320 kr
Ca 152 kr
Ca 150 kr
Ca
24 680 kr
24 360 kr
296 160 kr
292 320 kr
Ca 166 kr
Ca 161 kr
Ca
26 860 kr
26 150 kr
322 320 kr
313 800 kr
Ca 166 kr
Ca 161 kr
Ca
27 120 kr
26 320 kr
325 440 kr
315 840 kr
Hjelpearbeider i husdyrproduksjon
Heltid
Alle sektorer
314 personer
204 personer
Ca 154 kr
Ca 148 kr
Ca
25 000 kr
24 000 kr
300 000 kr
288 000 kr
Ca 154 kr
Ca 148 kr
Ca
25 000 kr
24 000 kr
300 000 kr
288 000 kr
Ca 158 kr
Ca 153 kr
Ca
25 630 kr
24 760 kr
307 560 kr
297 120 kr
Ca 158 kr
Ca 153 kr
Ca
25 690 kr
24 810 kr
308 280 kr
297 720 kr
Hjelpearbeider i husdyrproduksjon
Privat
718 personer
511 personer
207 personer
Ca 151 kr
Ca 150 kr
Ca 162 kr
24 430 kr
24 360 kr
26 290 kr
293 160 kr
292 320 kr
315 480 kr
Ca 151 kr
Ca 150 kr
Ca 162 kr
24 430 kr
24 360 kr
26 290 kr
293 160 kr
292 320 kr
315 480 kr
Ca 159 kr
Ca 154 kr
Ca 169 kr
25 760 kr
24 930 kr
27 380 kr
309 120 kr
299 160 kr
328 560 kr
Ca 159 kr
Ca 154 kr
Ca 169 kr
25 880 kr
25 020 kr
27 580 kr
310 560 kr
300 240 kr
330 960 kr
Hjelpearbeider i husdyrproduksjon
Deltid
Privat
413 personer
313 personer
Ca 151 kr
Ca 150 kr
Ca
24 430 kr
24 360 kr
293 160 kr
292 320 kr
Ca 151 kr
Ca 150 kr
Ca
24 430 kr
24 360 kr
293 160 kr
292 320 kr
Ca 165 kr
Ca 160 kr
Ca
26 730 kr
25 960 kr
320 760 kr
311 520 kr
Ca 165 kr
Ca 160 kr
Ca
27 000 kr
26 140 kr
324 000 kr
313 680 kr
Hjelpearbeider i husdyrproduksjon
Heltid
Privat
305 personer
198 personer
Ca 151 kr
Ca 148 kr
Ca
24 400 kr
24 000 kr
292 800 kr
288 000 kr
Ca 151 kr
Ca 148 kr
Ca
24 400 kr
24 000 kr
292 800 kr
288 000 kr
Ca 156 kr
Ca 151 kr
Ca
25 330 kr
24 440 kr
303 960 kr
293 280 kr
Ca 156 kr
Ca 151 kr
Ca
25 390 kr
24 480 kr
304 680 kr
293 760 kr
Hjelpearbeider i husdyrproduksjon
Alle sektorer
743 personer
530 personer
213 personer
Ca 154 kr
Ca 150 kr
Ca 165 kr
24 920 kr
24 360 kr
26 670 kr
299 040 kr
292 320 kr
320 040 kr
Ca 154 kr
Ca 150 kr
Ca 165 kr
24 920 kr
24 360 kr
26 670 kr
299 040 kr
292 320 kr
320 040 kr
Ca 161 kr
Ca 156 kr
Ca 170 kr
26 020 kr
25 210 kr
27 580 kr
312 240 kr
302 520 kr
330 960 kr
Ca 161 kr
Ca 156 kr
Ca 170 kr
26 140 kr
25 300 kr
27 770 kr
313 680 kr
303 600 kr
333 240 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold