To reindriftsutøvere i felten.
Yrkesbeskrivelse

Reindrifts­utøver

favoritt ikon

En reindriftsutøver eier eller drifter rein.

En reindriftsutøver driver egen tamreindrift, eller arbeider for eller sammen med andre i næringen. I Norge er samisk reindrift utbredt fra Finnmark i nord til Hedmark i sør.

Reinsdyr avles først og fremst for kjøttproduksjon, men reindriftsnæringen produserer også andre tilleggsprodukter og tjenester. Det kan være for eksempel duodji-materialer som skinn, horn og bein.

Vanlige arbeidsoppgaver for en reindriftsutøver:

  • gjeting og flytting av flokken mellom årstidsbeitene
  • identifisere og beskrive rein etter merke og utseende
  • slakting og ivaretakelse av biprodukter fra rein
  • vedlikehold av gjerdeanlegg og kjøretøyer
  • deltakelse på forskjellige fora for reindrift

Gjennom historien har reindriften utviklet seg. Denne utviklingen har ført til at reindriftsutøvere må ha kunnskaper på en rekke områder som ikke var nødvendig tidligere. Det er veldig viktig at reindriftsutøvere holder seg oppdatert i yrket. Som reindriftsutøver må du kunne fagspråket for å kommunisere med andre i yrket.

Norsk reindrift har sitt opphav hos den samiske befolkningen og drives i det samiske reinbeiteområdet som strekker seg fra Finnmark i nord til Hedmark i sør. For å ha rett til reinmerke i de samiske områdene må du være av samisk ætt, og oppfylle vilkårene i reindriftsloven. Den ikke-samisk reindrift utøves i Hedmark og Nord-Gudbrandsdalen og Valdres i Oppland. Denne reindriften krever særskilt tillatelse gjennom reindriftsloven.

Hvor jobber reindriftsutøvere?

Samisk reindrift er basert på et arbeids- og driftsfellesskap med familier som inngår i et distrikt eller en "siida". Utenfor områder med samisk reindrift i Sør-Norge er forvaltningen organisert i tamreinslag. Der holder du oppsyn med reinen sammen med flere, og har felles merking på reinene.

Personlige egenskaper

Du må like å arbeide med dyr og være ute i naturen i alle typer vær. Du bør være sterk, både fysisk og mentalt. 

Det er viktig med kunnskap om samspillet mellom reinsdyr og naturgrunnlaget for å gjøre det bra i reindriften. Tradisjon har en helt spesiell plass i yrket.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

  • Du må være samisk for å kunne drive reindrift innenfor reinbeiteområdene i Norge, og du må ha foreldre eller besteforeldre som har drevet reindrift tidligere. Utenfor reinbeiteområdene finnes det norske tamreinlag.

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Hva jobber reindriftsutøverutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Melke- eller husdyrprodusent
Heltid
Alle sektorer
1 559 personer
430 personer
1 129 personer
Ca 182 kr
Ca 154 kr
Ca 188 kr
29 500 kr
25 000 kr
30 520 kr
354 000 kr
300 000 kr
366 240 kr
Ca 182 kr
Ca 154 kr
Ca 188 kr
29 500 kr
25 000 kr
30 520 kr
354 000 kr
300 000 kr
366 240 kr
Ca 187 kr
Ca 156 kr
Ca 200 kr
30 370 kr
25 230 kr
32 320 kr
364 440 kr
302 760 kr
387 840 kr
Ca 187 kr
Ca 156 kr
Ca 200 kr
31 020 kr
25 610 kr
33 070 kr
372 240 kr
307 320 kr
396 840 kr
Melke- eller husdyrprodusent
Deltid
Alle sektorer
2 950 personer
939 personer
2 011 personer
Ca 177 kr
Ca 177 kr
Ca 177 kr
28 600 kr
28 670 kr
28 600 kr
343 200 kr
344 040 kr
343 200 kr
Ca 177 kr
Ca 177 kr
Ca 177 kr
28 600 kr
28 670 kr
28 600 kr
343 200 kr
344 040 kr
343 200 kr
Ca 183 kr
Ca 185 kr
Ca 183 kr
29 710 kr
29 910 kr
29 620 kr
356 520 kr
358 920 kr
355 440 kr
Ca 183 kr
Ca 185 kr
Ca 183 kr
29 960 kr
30 070 kr
29 900 kr
359 520 kr
360 840 kr
358 800 kr
Melke- eller husdyrprodusent
Heltid
Privat
1 511 personer
413 personer
1 098 personer
Ca 181 kr
Ca 154 kr
Ca 185 kr
29 320 kr
25 000 kr
30 040 kr
351 840 kr
300 000 kr
360 480 kr
Ca 181 kr
Ca 154 kr
Ca 185 kr
29 320 kr
25 000 kr
30 040 kr
351 840 kr
300 000 kr
360 480 kr
Ca 187 kr
Ca 155 kr
Ca 198 kr
30 250 kr
25 180 kr
32 150 kr
363 000 kr
302 160 kr
385 800 kr
Ca 187 kr
Ca 155 kr
Ca 198 kr
30 900 kr
25 580 kr
32 900 kr
370 800 kr
306 960 kr
394 800 kr
Melke- eller husdyrprodusent
Deltid
Privat
2 918 personer
920 personer
1 998 personer
Ca 176 kr
Ca 175 kr
Ca 176 kr
28 520 kr
28 420 kr
28 530 kr
342 240 kr
341 040 kr
342 360 kr
Ca 176 kr
Ca 175 kr
Ca 176 kr
28 520 kr
28 420 kr
28 530 kr
342 240 kr
341 040 kr
342 360 kr
Ca 183 kr
Ca 184 kr
Ca 183 kr
29 670 kr
29 870 kr
29 580 kr
356 040 kr
358 440 kr
354 960 kr
Ca 183 kr
Ca 184 kr
Ca 183 kr
29 910 kr
30 030 kr
29 860 kr
358 920 kr
360 360 kr
358 320 kr
Hjelpearbeider i husdyrproduksjon
Heltid
Alle sektorer
316 personer
206 personer
Ca 154 kr
Ca 150 kr
Ca
25 000 kr
24 360 kr
300 000 kr
292 320 kr
Ca 154 kr
Ca 150 kr
Ca
25 000 kr
24 360 kr
300 000 kr
292 320 kr
Ca 162 kr
Ca 155 kr
Ca
26 290 kr
25 070 kr
315 480 kr
300 840 kr
Ca 162 kr
Ca 155 kr
Ca
26 550 kr
25 140 kr
318 600 kr
301 680 kr
Hjelpearbeider i husdyrproduksjon
Deltid
Alle sektorer
445 personer
337 personer
Ca 151 kr
Ca 150 kr
Ca
24 470 kr
24 360 kr
293 640 kr
292 320 kr
Ca 151 kr
Ca 150 kr
Ca
24 470 kr
24 360 kr
293 640 kr
292 320 kr
Ca 161 kr
Ca 157 kr
Ca
26 100 kr
25 390 kr
313 200 kr
304 680 kr
Ca 161 kr
Ca 157 kr
Ca
26 450 kr
25 570 kr
317 400 kr
306 840 kr
Hjelpearbeider i husdyrproduksjon
Heltid
Privat
307 personer
200 personer
Ca 154 kr
Ca 150 kr
Ca
25 000 kr
24 360 kr
300 000 kr
292 320 kr
Ca 154 kr
Ca 150 kr
Ca
25 000 kr
24 360 kr
300 000 kr
292 320 kr
Ca 160 kr
Ca 152 kr
Ca
25 940 kr
24 700 kr
311 280 kr
296 400 kr
Ca 160 kr
Ca 152 kr
Ca
26 190 kr
24 750 kr
314 280 kr
297 000 kr
Hjelpearbeider i husdyrproduksjon
Deltid
Privat
426 personer
319 personer
Ca 151 kr
Ca 150 kr
Ca
24 410 kr
24 360 kr
292 920 kr
292 320 kr
Ca 151 kr
Ca 150 kr
Ca
24 410 kr
24 360 kr
292 920 kr
292 320 kr
Ca 160 kr
Ca 155 kr
Ca
25 890 kr
25 070 kr
310 680 kr
300 840 kr
Ca 160 kr
Ca 155 kr
Ca
26 250 kr
25 250 kr
315 000 kr
303 000 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.

Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

Gartner klipper hekk

Gartner

Som gartner tar du vare på uteområder og parker. Du kan også arbeide innenfor plante- og grønnsaks­produksjon.

Hestefaglært forer hest ute på paddock.

Heste­faglært

Som heste­faglært jobber du med foring, trening, rengjøring og annet stell av hest.

Mann på tur i Jotunheimen.

Naturforvalter

Naturforvalteren tar vare på miljøet og naturressursene rundt oss.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Spade med fiskefôr holdes fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutvikler fiskefôr

Som produktutvikler av fiskefôr jobber du for å lage best mulig fôr til fisk.

Veterinær undersøker storfe med stetoskop.

Veterinær

Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr, men jobber også med mattrygghet og dyrevelferd.

Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleier

Som dyrepleier hjelper du veterinæren i det daglige arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.

Landskapsarkitekt tegner skisse

Landskapsarkitekt

En landskapsarkitekt planlegger omgivelsene vi har rundt oss.

Hovslager skor hest

Hovslager

Hovslageren arbeider med å sko hester.