Satellitteknologi.
Yrkesbeskrivelse

Rom­teknolog

favoritt ikon

Som romteknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Romteknolog er en yrkestittel som benyttes både om sivilingeniører med spesialisering i romteknologi og satellitteknologi, og om de som har videregående utdanning i romteknologi.

En romteknolog jobber med alle former for romrelatert teknologi.

Vanlige arbeidsoppgaver for en romteknolog:

  • satellittkommunikasjon
  • styring og navigasjon for raketter og satellitter
  • arbeid med mekanismer for romfartøy
  • design av systemer for bruk i rommet
  • miljøovervåkning og jordobservasjon

Det er vanlig at en romteknolog spesialiserer seg i ett eller flere spesialfelt. Fagfeltet er stort og i stadig utvikling, og som romteknolog må du være forberedt på å holde deg faglig oppdatert. 

Romteknologer kan utføre svært avanserte utviklingsjobber, både til bruk i rommet og på jorden. Dette kan for eksempel handle om elektromekaniske systemer, kommunikasjonssystemer eller andre systemer som er i bruk rundt oss hver eneste dag.

Romteknologer med ingeniørutdanning har kompetanse som kan brukes også i andre bransjer.

Hvor jobber romteknologer?

Romteknologer kan være ansatt i alle typer høyteknologibedrifter som arbeider med fjernanalyse, geografiske informasjonssystemer, romteknologi og satellitteknikk. Dette kan for eksempel være satellitt- og rakettstasjoner. Man kan også jobbe med forskning og utvikling.

Personlige egenskaper

Som romteknolog må du interessere deg for teknologi og teknologisk utvikling. Du må være interessert i realfag og kunne motivere deg for å videreutdanne deg innen fagfeltet.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. Det er også mulig å bli romteknolog ved å ta høyere utdanning. Se oversikt over utdanning innen satelitteknologi.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Med fagbrev i romteknologi, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber romteknologer som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Fysiker eller astronom
Heltid
Alle sektorer
350 personer
106 personer
244 personer
Ca 354 kr
Ca 318 kr
Ca 378 kr
57 420 kr
51 450 kr
61 240 kr
689 040 kr
617 400 kr
734 880 kr
Ca 354 kr
Ca 318 kr
Ca 378 kr
57 420 kr
51 450 kr
61 240 kr
689 040 kr
617 400 kr
734 880 kr
Ca 376 kr
Ca 332 kr
Ca 395 kr
60 920 kr
53 790 kr
64 030 kr
731 040 kr
645 480 kr
768 360 kr
Ca 376 kr
Ca 332 kr
Ca 395 kr
61 880 kr
54 500 kr
65 090 kr
742 560 kr
654 000 kr
781 080 kr
Fysiker eller astronom
Privat
266 personer
209 personer
Ca 398 kr
Ca
Ca 407 kr
64 420 kr
65 890 kr
773 040 kr
790 680 kr
Ca 398 kr
Ca
Ca 407 kr
64 420 kr
65 890 kr
773 040 kr
790 680 kr
Ca 410 kr
Ca
Ca 419 kr
66 440 kr
67 850 kr
797 280 kr
814 200 kr
Ca 410 kr
Ca
Ca 419 kr
67 510 kr
68 940 kr
810 120 kr
827 280 kr
Fysiker eller astronom
Heltid
Privat
239 personer
189 personer
Ca 398 kr
Ca
Ca 406 kr
64 420 kr
65 710 kr
773 040 kr
788 520 kr
Ca 398 kr
Ca
Ca 406 kr
64 420 kr
65 710 kr
773 040 kr
788 520 kr
Ca 410 kr
Ca
Ca 418 kr
66 380 kr
67 650 kr
796 560 kr
811 800 kr
Ca 410 kr
Ca
Ca 418 kr
67 520 kr
68 800 kr
810 240 kr
825 600 kr
Fysiker eller astronom
Statlig
120 personer
Ca 301 kr
Ca
Ca
48 810 kr
585 720 kr
Ca 301 kr
Ca
Ca
48 810 kr
585 720 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca
49 290 kr
591 480 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca
49 840 kr
598 080 kr
Fysiker eller astronom
Heltid
Statlig
111 personer
Ca 301 kr
Ca
Ca
48 810 kr
585 720 kr
Ca 301 kr
Ca
Ca
48 810 kr
585 720 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca
49 200 kr
590 400 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca
49 760 kr
597 120 kr
Fysiker eller astronom
Alle sektorer
387 personer
119 personer
268 personer
Ca 355 kr
Ca 319 kr
Ca 381 kr
57 580 kr
51 670 kr
61 750 kr
690 960 kr
620 040 kr
741 000 kr
Ca 355 kr
Ca 319 kr
Ca 381 kr
57 580 kr
51 670 kr
61 750 kr
690 960 kr
620 040 kr
741 000 kr
Ca 377 kr
Ca 333 kr
Ca 397 kr
61 060 kr
53 930 kr
64 250 kr
732 720 kr
647 160 kr
771 000 kr
Ca 377 kr
Ca 333 kr
Ca 397 kr
61 970 kr
54 590 kr
65 270 kr
743 640 kr
655 080 kr
783 240 kr

Andre yrker

Spillprogrammerer skriv kode.

Spillprogrammerer

En spillprogrammerer jobber med å lage spillopplevelser.

Sivilingeniører på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.

Illustrasjonsbilde av kvinne i arbeid på en byggeplass.

Ingeniør

Ingeniører utvikler nye teknologiske løsninger og sikrer teknologiske systemer vi har i dag.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.

Lærer i et klasserom.

Lærer

En lærer underviser både barn og voksne i ulike fag.

Radiograf og CT-maskin.

Radiograf

Radiografen tar bilder som brukes til å stille diagnose eller som grunnlag for stråleterapi.

Illustrasjonsbilde av kjemiingeniører i arbeid

Kjemi­ingeniør

En kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosesser.

Geolog inni Pulpi-geoden i Almeria, Spania.

Geolog

Geologi er læren om jordens sammensetning, oppbygging og utvikling fra opprinnelsen og fram til i dag.

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.