Satelitteknologi
Yrkesbeskrivelse

Rom­teknolog

favoritt ikon

Som romteknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Romteknolog er en yrkestittel som benyttes både om sivilingeniører med spesialisering i romteknologi og satelitteknologi, og om de som har videregående utdanning i romteknologi.

En romteknolog jobber med alle former for romrelatert teknolog, blant annet:

  • satellittkommunikasjon
  • fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer
  • styring og navigasjon for raketter og satellitter
  • arbeid med mekanismer for romfartøy
  • utvikle og teste materialteknologi, elektronikk og programvarer
  • design av systemer for bruk i rommet
  • miljøovervåkning og jordobservasjon
  • forskning på fagfeltet

Det er vanlig at en romteknolog spesialiserer seg i et eller flere spesialfelt. Fagfeltet er stort og i stadig utvikling, og som romteknolog må du være forberedt på å holde deg faglig oppdatert. 

Romteknologer kan utføre svært avanserte utviklingsjobber, både til bruk i rommet og på jorden. Dette kan for eksempel handle om elektromekaniske systemer, kommunikasjonssystemer eller andre systemer som er i bruk rundt oss hver eneste dag.

Hvor jobber romteknologer?

Romteknologer kan være ansatt i alle typer høyteknologibedrifter innenfor data- og romrelaterte arbeidsområder. Dette kan være satellitt- og rakettstasjoner eller bedrifter i andre bransjer som benytter seg av romteknologi.

Jobben kan innebære arbeid på forskjellige prosjekter i både inn- og utland.

Personlige egenskaper

Som romteknolog må du interessere deg for utvikling og bruk av teknologi. Du bør være god i realfag og ha evne til å se nye løsninger.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber romteknologer som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Fysikere og astronomer
Heltid
Alle sektorer
341 personer
106 personer
235 personer
Ca 344 kr
Ca 314 kr
Ca 360 kr
55 740 kr
50 830 kr
58 310 kr
668 880 kr
609 960 kr
699 720 kr
Ca 344 kr
Ca 314 kr
Ca 360 kr
55 740 kr
50 830 kr
58 310 kr
668 880 kr
609 960 kr
699 720 kr
Ca 367 kr
Ca 333 kr
Ca 382 kr
59 410 kr
53 900 kr
61 910 kr
712 920 kr
646 800 kr
742 920 kr
Ca 367 kr
Ca 333 kr
Ca 382 kr
59 920 kr
54 230 kr
62 500 kr
719 040 kr
650 760 kr
750 000 kr
Fysikere og astronomer
Heltid
Privat
235 personer
53 personer
182 personer
Ca 382 kr
Ca
Ca 387 kr
61 910 kr
62 640 kr
742 920 kr
751 680 kr
Ca 382 kr
Ca
Ca 387 kr
61 910 kr
62 640 kr
742 920 kr
751 680 kr
Ca 397 kr
Ca 382 kr
Ca 402 kr
64 360 kr
61 820 kr
65 100 kr
772 320 kr
741 840 kr
781 200 kr
Ca 397 kr
Ca 382 kr
Ca 402 kr
64 890 kr
61 820 kr
65 680 kr
778 680 kr
741 840 kr
788 160 kr
Fysikere og astronomer
Heltid
Statlig
106 personer
Ca 294 kr
Ca
Ca
47 680 kr
572 160 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca
47 680 kr
572 160 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca
48 480 kr
581 760 kr
Ca 299 kr
Ca
Ca
48 940 kr
587 280 kr

Andre yrker

En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.

Spillprogrammerer skriver kode.

Spillprogrammerer

En spillprogrammerer jobber i spillindustrien med å lage spill. Blant hovedoppgavene er å utvikle programvaren og verktøyet.

Sivilingeniører på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Forsker eksperimenterer med planter i et laboratorium.

Bio­teknolog

Bio­teknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.

Illustrasjonsbilde av kvinne i arbeid på en byggeplass.

Ingeniør

Ingeniører utvikler nye teknologiske løsninger og sikrer teknologiske systemer vi har i dag.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bio­ingeniør

Som bio­ingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologer studerer levende organismer slik som bakterier, sopp, virus og amøber.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

En kvinnelig marinbiolog henter opp prøver tatt med garn i fjæra ved Espeland Marinbiologiske stasjon utenfor Bergen.

Marinbiolog

Marinbiologer forsker på vekster, dyr og organismer i vann.