Satelitteknologi
Yrkesbeskrivelse

Rom­teknolog

favoritt ikon

Som romteknolog jobber du med forskning og utvikling av romrelatert teknologi.

Romteknolog er en yrkesittel som benyttes både om sivilingeniører med spesialisering i romteknologi og satelitteknologi, og om de som har videregående utdanning i romteknologi.

Romteknologer utdannet i videregående skole arbeider først og fremst med bruk, vedlikehold og reparasjon av romteknologiske systemer. Satelitteknologer har høy kompetanse innen elektronikk- og datarelaterte fagområder som blant annet raketter, satellittkommunikasjon og romfysikk.  

En romteknolog jobber med forskning og utvikling innenfor romteknologibransjen. Dette innebærer arbeid med alle former for romrelatert teknologi, blant annet:

  • satelittkommunikasjon
  • styring og navigasjon for raketter og satelitter
  • arbeid med mekanismer for romfartøy
  • utvikle og teste materialteknologi, elektronikk og programvarer
  • design av systemer for bruk i rommet
  • miljøovervåkning og jordobservasjon

Fagfeltet er stort og i stadig utvikling. Romteknologer kan utføre svært avanserte utviklingsjobber, både til bruk i rommet og på jorden. Dette kan for eksempel handle om elektromekaniske systemer, satellittrelatert utstyr nede på bakken, kommunikasjonssystemer eller andre systemer som er i bruk rundt oss hver eneste dag.

Det er vanlig at en romteknolog spesialiserer seg innen et eller flere spesialfelt. Romteknologer med ingeniørutdanning har høy kompetanse, og kan derfor også få jobb i andre bransjer.

Hvor jobber romteknologer?

Romteknologer kan være ansatt i alle typer høyteknologibedrifter innenfor data- og romrelaterte arbeidsområder. Dette kan være satelitt- og rakettstasjoner eller bedrifter i andre bransjer som benytter seg av romteknologi.

Jobben kan innebære arbeid på forskjellige prosjekter i både inn- og utland.

Personlige egenskaper

Felles for ingeniørutdanningene er at du må være flink i realfag, spesielt matematikk og fysikk. I tillegg bør du ha interesse for utvikling og bruk av teknologi, og du bør være interessert i å utvikle nye løsninger. Enkelte jobber kan også kreve at du er mobil.

Romteknologibransjen er i stadig forandring og utviklingen skjer fort. Det er derfor viktig å holde seg oppdatert, og være i stand til å arbeide i et miljø som krever samarbeid og tverrfaglig forståelse. Du bør også ha gode engelskkunnskaper.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber romteknologer som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Fysikere og astronomer
Heltid
Alle sektorer
341 personer
106 personer
235 personer
344 kr
314 kr
360 kr
55 740 kr
50 830 kr
58 310 kr
668 880 kr
609 960 kr
699 720 kr
344 kr
314 kr
360 kr
55 740 kr
50 830 kr
58 310 kr
668 880 kr
609 960 kr
699 720 kr
367 kr
333 kr
382 kr
59 410 kr
53 900 kr
61 910 kr
712 920 kr
646 800 kr
742 920 kr
367 kr
333 kr
382 kr
59 920 kr
54 230 kr
62 500 kr
719 040 kr
650 760 kr
750 000 kr
Fysikere og astronomer
Heltid
Privat
235 personer
53 personer
182 personer
382 kr
387 kr
61 910 kr
62 640 kr
742 920 kr
751 680 kr
382 kr
387 kr
61 910 kr
62 640 kr
742 920 kr
751 680 kr
397 kr
382 kr
402 kr
64 360 kr
61 820 kr
65 100 kr
772 320 kr
741 840 kr
781 200 kr
397 kr
382 kr
402 kr
64 890 kr
61 820 kr
65 680 kr
778 680 kr
741 840 kr
788 160 kr
Fysikere og astronomer
Heltid
Statlig
106 personer
294 kr
47 680 kr
572 160 kr
294 kr
47 680 kr
572 160 kr
299 kr
48 480 kr
581 760 kr
299 kr
48 940 kr
587 280 kr

Andre yrker

Spillprogrammerer skriver kode.

Spillprogrammerer

En spillprogrammerer jobber i spillindustrien med å lage spill. Blant hovedoppgavene er å utvikle programvaren og verktøyet.

Sivilingeniører på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniører utvikler teknologiske løsninger, og jobber med forskning, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Forsker eksperimenterer med planter i et laboratorium.

Bio­teknolog

Bio­teknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.

Illustrasjonsbilde av kvinne i arbeid på en byggeplass.

Ingeniør

Ingeniører utvikler nye teknologiske løsninger og sikrer teknologiske systemer vi har i dag.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.

Matematikere underviser ofte

Matematiker

En matematiker arbeider vanligvis med ulike anvendelser av matematikk, matematisk forskning eller undervisning.

Maritim elektriker sjekker koblinger

Maritim elektriker

Som maritim elektriker er du spesialist på elektriske instrumenter på skip. Du kan arbeide både på skip, borefartøy eller i skipsrelatert industri.

Illustrasjonsbilde av heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

HMS-ingeniør i arbeid

HMS-­ingeniør

Som HMS-­ingeniør skal du bidra til å bedre helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

En avioniker, eller flymekaniker, reparerer et fly på Bodø Hovedflystasjon.

Avioniker

En avioniker er en fly­mekaniker som ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og de elektroniske navigasjons- og kommunikasjonssystemene i et luftfartøy.