Som økonom kan du arbeide innenfor en rekke fagfelt, deriblant regnskap, revisjon eller analyse.

Økonom er en samlebetegnelse på personer med høyere økonomisk-administrativ utdanning.

Som økonom kan du jobbe innen et bredt og allsidig fagfelt. Arbeidsoppgavene kan derfor variere mye.

Noen vanlige arbeidsoppgaver for økonomer er:

 • ledelse
 • administrasjon
 • regnskaps- og budsjettarbeid
 • forretningsutvikling og strategi
 • innovasjon
 • salg og markedsføring
 • markedsanalyser
 • personalarbeid

Det finnes flere økonomiutdannelser, men merk at disse skiller seg fra hverandre og gir ulik yrkeskompetanse.

Eksempler på økonomiyrker:

Man kan lage et skille mellom samfunnsøkonomer og bedriftsøkonomer. Grovt sett har bedriftsøkonomer bedriften som studieobjekt, mens samfunnsøkonomer har økonomien i samfunn som studieobjekt. Økonomers arbeid består derfor ofte i å analysere den nåværende økonomiske situasjonen i samfunnet og/eller bedriften, og bruker dette som grunnlag for å si noe om fremtiden. 

 

 

Hvor jobber økonomer ?

Økonomer jobber både  både i det private næringslivet og i offentlig forvaltning. I privat næringsliv kan du jobbe med for eksempel bank, forsikring, revisjon, konsulentvirksomhet og IT. Innen offentlig forvaltning kan vanlige arbeidsplasser være departementer og direktorater, universiteter og høgskoler, Skatteetaten og Finanstilsynet. Noen økonomer jobber også i ideelle organisasjoner.

Personlige egenskaper

Som økonom bør du ha anlegg for teori og analyser, og være glad i tall. Du må kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig. 

Utdanning

Det finnes et bredt tilbud av ulike økonomiske utdanninger i hele landet. Økonomisk rettede utdanningsløp tilbys ved de fleste universiteter og høgskoler. Som oftest er det gode fordypningsmuligheter, men hvilken type fordypning i økonomifag som tilbys varierer fra studiested til studiested.

Etter- og videreutdanning

Det tilbys videreutdanningskurs både ved universiteter og høgskoler, samt i regi av fagorganisasjoner.

Bedrifter

Økonom i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2541135 - SAKSBEHANDLER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541132 - SENIOR ØKONOMIKONSULENT
 • 2541105 - ØKONOMIKONSULENT
 • 4121106 - ØKONOMIMEDARBEIDER
 • 2541121 - KONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541123 - SENIOR KONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541124 - RÅDGIVER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 3432114 - ØKONOM (REGNSKAPSFØRER)
 • 2541130 - PROSJEKTKOORDINATOR (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541126 - SENIORRÅDGIVER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541103 - PROSJEKTØKONOM
 • 4121118 - ØKONOMIARBEIDER
 • 2541131 - SPESIALKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541127 - FAGKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541117 - BEDRIFTSØKONOM
 • 2541119 - ØKONOMIKOORDINATOR
 • 3418130 - ØKONOMISK RÅDGIVER (BANK)
 • 3432133 - SAKSBEHANDLER (ØKONOMI/REGNSKAP/LØNN)
 • 1226101 - AVDELINGSLEDER (BANK)
 • 2541133 - SJEFSØKONOM
 • 2541108 - KREDITTANALYTIKER
 • 2541114 - KONSERNØKONOM
 • 2541122 - SENIOR CONTROLLER
 • 2541128 - FORRETNINGSANALYTIKER
 • 2541129 - RISK ACCOUNT MANAGER
 • 2541136 - KREDITORANSVARLIG
 • 2541125 - SJEFSKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541138 - MARKEDSOVERVÅKER (ØKONOMI)
 • 2511118 - RÅDGIVER (ØKONOMI)
 • 2511115 - ØKONOMIANSVARLIG
 • 2511119 - ØKONOMIRÅDGIVER (REGNSKAP)
 • 4113107 - ØKONOMISEKRETÆR
 • 4121108 - LØNNINGSSEKRETÆR
 • 1231130 - ØKONOMISJEF
 • 1231123 - ØKONOMIDIREKTØR
 • 1231118 - KONSERNREGNSKAPSSJEF
 • 1231115 - REGNSKAPSSJEF
 • 1227170 - SKATTEREGNSKAPSSJEF
 • 1226119 - FINANSSJEF
 • 1226112 - FINANSDIREKTØR
 • 1226108 - BANKSJEF

Sist kvalitetssikret den 05. september 2019, av Econa