Gjennomgått i samarbeid med Fagforbundet, yrkesseksjon kontor og administrasjon 20. oktober 2022

Økonom

Som økonom kan du arbeide innenfor en rekke fagfelt, deriblant regnskap, revisjon eller analyse.

Arbeidsoppgaver

Økonom er en samlebetegnelse på personer med høyere økonomisk-administrativ utdanning.

Som økonom kan du jobbe innen et bredt og allsidig fagfelt. Arbeidsoppgavene kan derfor variere mye.

Vanlige arbeidsoppgaver for en økonom:

 • ledelse
 • administrasjon
 • regnskaps- og budsjettarbeid
 • forretningsutvikling og strategi
 • innovasjon
 • salg og markedsføring
 • markedsanalyser
 • personalarbeid

Det finnes flere økonomiutdannelser, men merk at disse skiller seg fra hverandre og gir ulik yrkeskompetanse.

Eksempler på økonomiyrker:

Man kan lage et skille mellom samfunnsøkonomer og bedriftsøkonomer. Grovt sett har bedriftsøkonomer bedriften som studieobjekt, mens samfunnsøkonomer har økonomien i samfunn som studieobjekt. Økonomers arbeid består derfor ofte i å analysere den nåværende økonomiske situasjonen i samfunnet og/eller bedriften, og bruker dette som grunnlag for å si noe om fremtiden. 

 

 

Hvor jobber økonomer?

Økonomer jobber både  både i det private næringslivet og i offentlig forvaltning. I privat næringsliv kan du jobbe med for eksempel bank, forsikring, revisjon, konsulentvirksomhet og IT. Innen offentlig forvaltning kan vanlige arbeidsplasser være departementer og direktorater, universiteter og høgskoler, Skatteetaten og Finanstilsynet. Noen økonomer jobber også i ideelle organisasjoner.

Hvordan er det å jobbe som økonom?

Passer jeg til å bli økonom?

Som økonom bør du ha anlegg for teori og analyser, og være glad i tall. Du må kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig. 

Hva tjener økonomer?

Hvordan utdanner du deg til økonom?

Det finnes et bredt tilbud av ulike økonomiske utdanninger i hele landet. Økonomisk rettede utdanningsløp tilbys ved de fleste universiteter og høgskoler. Som oftest er det gode fordypningsmuligheter, men hvilken type fordypning i økonomifag som tilbys varierer fra studiested til studiested.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Det tilbys videreutdanningskurs både ved universiteter og høgskoler, samt i regi av fagorganisasjoner.

Bedrifter: Hvor jobber økonomer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med økonomer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 4121118 - ØKONOMIARBEIDER
 • 4121108 - LØNNINGSSEKRETÆR
 • 4121106 - ØKONOMIMEDARBEIDER
 • 4113107 - ØKONOMISEKRETÆR
 • 3432133 - SAKSBEHANDLER (ØKONOMI/REGNSKAP/LØNN)
 • 3432114 - ØKONOM (REGNSKAPSFØRER)
 • 3418130 - ØKONOMISK RÅDGIVER (BANK)
 • 2541138 - MARKEDSOVERVÅKER (ØKONOMI)
 • 2541136 - KREDITORANSVARLIG
 • 2541135 - SAKSBEHANDLER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541133 - SJEFSØKONOM
 • 2541132 - SENIOR ØKONOMIKONSULENT
 • 2541131 - SPESIALKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541130 - PROSJEKTKOORDINATOR (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541129 - RISK ACCOUNT MANAGER
 • 2541128 - FORRETNINGSANALYTIKER
 • 2541127 - FAGKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541126 - SENIORRÅDGIVER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541125 - SJEFSKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541124 - RÅDGIVER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541123 - SENIOR KONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541122 - SENIOR CONTROLLER
 • 2541121 - KONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541119 - ØKONOMIKOORDINATOR
 • 2541117 - BEDRIFTSØKONOM
 • 2541114 - KONSERNØKONOM
 • 2541108 - KREDITTANALYTIKER
 • 2541105 - ØKONOMIKONSULENT
 • 2541103 - PROSJEKTØKONOM
 • 2511119 - ØKONOMIRÅDGIVER (REGNSKAP)
 • 2511118 - RÅDGIVER (ØKONOMI)
 • 2511115 - ØKONOMIANSVARLIG
 • 1231130 - ØKONOMISJEF
 • 1231123 - ØKONOMIDIREKTØR
 • 1231118 - KONSERNREGNSKAPSSJEF
 • 1231115 - REGNSKAPSSJEF
 • 1227170 - SKATTEREGNSKAPSSJEF
 • 1226119 - FINANSSJEF
 • 1226112 - FINANSDIREKTØR
 • 1226108 - BANKSJEF
 • 1226101 - AVDELINGSLEDER (BANK)
 • 2541137 - BANKANALYTIKER (SIVILØKONOM)
 • 3418103 - BANKØKONOM
 • 2541117 - BEDRIFTSØKONOM
 • 1142101 - DIREKTØR (ØKONOMISK INTERESSEORGANISASJONER)
 • 3433106 - DRIFTSLEDER (HUSØKONOM)
 • 3418108 - DRIFTSØKONOM
 • 2541127 - FAGKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 3418125 - FAGSJEF (BANK)
 • 3411119 - FAGSJEF (FINANS)
 • 2541137 - BANKANALYTIKER (SIVILØKONOM)
 • 3418103 - BANKØKONOM
 • 2541117 - BEDRIFTSØKONOM
 • 1142101 - DIREKTØR (ØKONOMISK INTERESSEORGANISASJONER)
 • 2541127 - FAGKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2411113 - FAGSJEF (ØKONOMISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2541143 - FORSKER (SAMFUNNSØKONOMI)
 • 2541134 - FORSKER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 4121110 - FULLMEKTIG (ØKONOMI OG REGNSKAP)
 • 1231134 - FYLKESDIREKTØR (ØKONOMI/ADMINISTRASJON)
 • 1142104 - HOVEDKASSERER (ARBEIDSGIVER-/ARBEIDSTAKERORGANISASJONER OG ØKONOMISKE INTERESSEORGANISASJONER)
 • 1231133 - KOMMUNALSJEF (ØKONOMI OG FINANS)
 • 2511102 - AUTORISERT REGNSKAPSFØRER
 • 3432112 - CONTROLLER (REGNSKAP)
 • 3432115 - FORRETNINGSFØRER (REGNSKAP)
 • 4121110 - FULLMEKTIG (ØKONOMI OG REGNSKAP)
 • 1231118 - KONSERNREGNSKAPSSJEF
 • 4121104 - KONTORMEDARBEIDER (REGNSKAP)
 • 2541116 - KONTROLLER (REGNSKAP)
 • 4121107 - REGNSKAPSANSVARLIG
 • 4121109 - REGNSKAPSASSISTENT
 • 4121113 - REGNSKAPSFULLMEKTIG
 • 3432101 - REGNSKAPSFØRER
 • 3432102 - REGNSKAPSKONSULENT
 • 4121114 - REGNSKAPSKONTROLLØR
 • 3432135 - REGNSKAPSKOORDINATOR
 • 3432126 - REGNSKAPSLEDER
 • 4121115 - REGNSKAPSMEDARBEIDER
 • 4113108 - REGNSKAPSSEKRETÆR
 • 1231115 - REGNSKAPSSJEF
 • 2541144 - SAKKYNDIG (REGNSKAP)
 • 3432133 - SAKSBEHANDLER (ØKONOMI/REGNSKAP/LØNN)
 • 3432130 - SEKSJONSLEDER (REGNSKAP OG LØNN)
 • 3432141 - SENIOR REGNSKAPSFØRER
 • 1227170 - SKATTEREGNSKAPSSJEF
 • 3432132 - SUPERVISOR (REGNSKAP)
 • 3432114 - ØKONOM (REGNSKAPSFØRER)
 • 4121119 - ØKONOM (REGNSKAPSMEDARBEIDER)
 • 2511119 - ØKONOMIRÅDGIVER (REGNSKAP)
 • 3432114 - ØKONOM (REGNSKAPSFØRER)
 • 4121119 - ØKONOM (REGNSKAPSMEDARBEIDER)
 • 3432127 - OPPGJØRSMEDARBEIDER (ØKONOMI)
 • 1231113 - PERSONAL-OG ØKONOMIDIREKTØR
 • 2411103 - PLANLEGGER (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2541130 - PROSJEKTKOORDINATOR (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541103 - PROSJEKTØKONOM
 • 2541139 - RÅDGIVER (SAMFUNNSØKONOMI)
 • 2541124 - RÅDGIVER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541126 - SENIORRÅDGIVER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541145 - SENIORRÅDGIVER (ØKONOMIFORVALTNING)
 • 2149118 - SIVILINGENIØR (PETROLEUMSØKONOMI)
 • 2541101 - SIVILØKONOM
 • 2541125 - SJEFSKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541133 - SJEFSØKONOM
 • 2541140 - UTREDNINGSLEDER (SAMFUNNSØKONOMI)
 • 2411124 - UTVALGSMEDLEM (ØKONOMI)
 • 3432114 - ØKONOM (REGNSKAPSFØRER)
 • 4121119 - ØKONOM (REGNSKAPSMEDARBEIDER)
 • 2511115 - ØKONOMIANSVARLIG
 • 4121118 - ØKONOMIARBEIDER
 • 1231123 - ØKONOMIDIREKTØR
 • 2541105 - ØKONOMIKONSULENT
 • 2541119 - ØKONOMIKOORDINATOR
 • 1231113 - PERSONAL-OG ØKONOMIDIREKTØR
 • 2541130 - PROSJEKTKOORDINATOR (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541103 - PROSJEKTØKONOM
 • 2541139 - RÅDGIVER (SAMFUNNSØKONOMI)
 • 2541124 - RÅDGIVER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1226117 - ASSISTERENDE BANKSJEF
 • 1226116 - AVDELINGSBANKSJEF
 • 1226101 - AVDELINGSLEDER (BANK)
 • 3418106 - BANKANALYTIKER (HØYSKOLEKOMPETANSE)
 • 2541137 - BANKANALYTIKER (SIVILØKONOM)
 • 1210101 - BANKDIREKTØR (OVER 9 ANSATTE)
 • 1226130 - DIVISJONSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 3411125 - FAGKONSULENT (FINANS)
 • 3411119 - FAGSJEF (FINANS)
 • 2541134 - FORSKER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541137 - BANKANALYTIKER (SIVILØKONOM)
 • 2541139 - RÅDGIVER (SAMFUNNSØKONOMI)
 • 2541140 - UTREDNINGSLEDER (SAMFUNNSØKONOMI)
 • 2541142 - TRAINEE (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541143 - FORSKER (SAMFUNNSØKONOMI)
 • 2541144 - SAKKYNDIG (REGNSKAP)
 • 2541145 - SENIORRÅDGIVER (ØKONOMIFORVALTNING)
 • 2541146 - RÅDGIVER (ØKONOMIFORVALTNING)
 • 3411103 - MEGLER (FINANS)
 • 3411105 - FINANSMEGLER
 • 3411106 - FINANSANALYTIKER
 • 3411114 - FINANSKONSULENT (MEGLING)
 • 3411116 - FINANSKONSULENT (BANK)
 • 3411117 - SJEFSMEGLER (FINANS)
 • 3411119 - FAGSJEF (FINANS)
 • 3411120 - SPESIALRÅDGIVER (FINANS)
 • 3411121 - PROSJEKTLEDER (FINANS)
 • 3411122 - TEAMLEDER (FINANS)
 • 3411123 - GRUPPELEDER (FINANS)
 • 3411125 - FAGKONSULENT (FINANS)
 • 3411126 - SOUSSJEF (FINANS)
 • 3411131 - FINANSRÅDGIVER
 • 3412103 - FINANSKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3418132 - FINANSRÅDGIVER (BANK)
 • 3432101 - REGNSKAPSFØRER
 • 3432102 - REGNSKAPSKONSULENT
 • 3432112 - CONTROLLER (REGNSKAP)
 • 3432115 - FORRETNINGSFØRER (REGNSKAP)
 • 3432126 - REGNSKAPSLEDER
 • 3432127 - OPPGJØRSMEDARBEIDER (ØKONOMI)
 • 3432128 - OPPGJØRSMEDARBEIDER (AKSJE-, FINANS- OG FONDSMEKLING)
 • 3432130 - SEKSJONSLEDER (REGNSKAP OG LØNN)
 • 3432141 - SENIOR REGNSKAPSFØRER
 • 3491117 - FINANSJOURNALIST
 • 4121107 - REGNSKAPSANSVARLIG
 • 4121113 - REGNSKAPSFULLMEKTIG
 • 4132105 - LOGISTIKKØKONOM
 • 4121119 - ØKONOM (REGNSKAPSMEDARBEIDER)
 • 1120143 - FINANSRÅD
 • 1120144 - FINANSRÅDMANN
 • 1210191 - FINANSTILSYNSDIREKTØR
 • 1226118 - AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226121 - REGIONALLEDER (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226129 - AVDELINGSSJEF (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226130 - DIVISJONSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226131 - DIVISJONSSJEF (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226141 - SEKSJONSLEDER (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1226151 - AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING)
 • 1231113 - PERSONAL-OG ØKONOMIDIREKTØR
 • 1231133 - KOMMUNALSJEF (ØKONOMI OG FINANS)
 • 1317104 - DIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2511102 - AUTORISERT REGNSKAPSFØRER
 • 2541101 - SIVILØKONOM
 • 2541102 - SAMFUNNSØKONOM
 • 2541115 - ØKONOMIRÅDGIVER (SAMFUNNSØKONOMI)
 • 2541116 - KONTROLLER (REGNSKAP)
 • 2541118 - SOSIALØKONOM
 • 2541134 - FORSKER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)

Andre yrker

Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
Butikkhyller. I bakgrunnen går det to mennesker med handlevogn, de er ute av fokus.

Butikksjef

En butikksjef har ansvar for den daglige driften av en butikk.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.