Økonom i arbeid på kontoret.
Yrkesbeskrivelse

­Økonom

favoritt ikon

Som økonom kan du arbeide innenfor en rekke fagfelt, deriblant regnskap, revisjon eller analyse.

Økonom er en samlebetegnelse på mange ulike yrker. Økonomer jobber innen et bredt og allsidig fagfelt. Arbeidsoppgaver kan derfor variere mye, men felles for økonomene er at de har kunnskap innen økonomi, som for eksempel regnskap, revisjon, analyse eller lignende.

Vanlige arbeidsoppgaver for økonomer er:

  • administrative oppgaver
  • regnskaps- og budsjettarbeid
  • økonomiske analyser og bedriftsstrategi
  • markedsføring
  • personaladministrasjon
  • logistikk og ledelse

Det finnes flere økonomiutdannelser, men merk at disse skiller seg fra hverandre og gir ulik yrkeskompetanse.

Eksempler på økonomiyrker:

Forskjellen mellom samfunnsøkonomer og andre økonomer er hva som studeres. Grovt sett har bedriftsøkonomer bedriften som studieobjekt, mens samfunnsøkonomer har økonomien i samfunn som studieobjekt. Økonomers arbeid består derfor ofte i å analysere den nåværende økonomiske situasjonen i samfunnet og/eller bedriften, og bruker dette som grunnlag for å si noe om fremtiden. 

Hvor jobber økonomer?

Økonomer jobber både  både i det private næringslivet og i offentlig forvaltning. I privat næringsliv kan du jobbe med for eksempel bank, forsikring, revisjon, konsulentvirksomhet, reiseliv, IT og annet. Innen offentlig forvaltning er vanlige arbeidsplasser eksempelvis departementer, universiteter og høgskoler. Noen økonomer jobber også i ideelle organisasjoner.

Personlige egenskaper

Som økonom er du teoretisk og analytisk anlagt, og har evnen til å uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig. Økonomen er glad i tall og er oppdatert på økonomi i samfunnet.

Utdanning

Det finnes et bredt tilbud av ulike økonomiske utdanninger i hele landet. Økonomisk rettede studieløp tilbys ved de fleste universiteter og høgskoler. Som oftest er det gode fordypningsmuligheter, men hvilken type fordypning i økonomifag som tilbys varierer fra studiested til studiested.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning

Det tilbys videreutdanningskurs både ved universiteter og høgskoler, samt i regi av fagorganisasjoner.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Finans- og økonomisjefer
Deltid
Alle sektorer
952 personer
543 personer
409 personer
Ca 339 kr
Ca 320 kr
Ca 391 kr
54 860 kr
51 820 kr
63 380 kr
658 320 kr
621 840 kr
760 560 kr
Ca 339 kr
Ca 320 kr
Ca 391 kr
54 860 kr
51 820 kr
63 380 kr
658 320 kr
621 840 kr
760 560 kr
Ca 392 kr
Ca 338 kr
Ca 477 kr
63 460 kr
54 690 kr
77 220 kr
761 520 kr
656 280 kr
926 640 kr
Ca 392 kr
Ca 338 kr
Ca 477 kr
63 590 kr
54 850 kr
77 300 kr
763 080 kr
658 200 kr
927 600 kr
Finans- og økonomisjefer
Heltid
Alle sektorer
7 536 personer
3 307 personer
4 229 personer
Ca 434 kr
Ca 386 kr
Ca 481 kr
70 350 kr
62 600 kr
78 000 kr
844 200 kr
751 200 kr
936 000 kr
Ca 434 kr
Ca 386 kr
Ca 481 kr
70 350 kr
62 600 kr
78 000 kr
844 200 kr
751 200 kr
936 000 kr
Ca 501 kr
Ca 421 kr
Ca 564 kr
81 210 kr
68 230 kr
91 370 kr
974 520 kr
818 760 kr
1 096 440 kr
Ca 501 kr
Ca 421 kr
Ca 564 kr
81 530 kr
68 690 kr
91 580 kr
978 360 kr
824 280 kr
1 098 960 kr
Finans- og økonomisjefer
Heltid
Kommunal
397 personer
198 personer
199 personer
Ca 360 kr
Ca 347 kr
Ca 372 kr
58 250 kr
56 250 kr
60 340 kr
699 000 kr
675 000 kr
724 080 kr
Ca 360 kr
Ca 347 kr
Ca 372 kr
58 250 kr
56 250 kr
60 340 kr
699 000 kr
675 000 kr
724 080 kr
Ca 363 kr
Ca 349 kr
Ca 377 kr
58 810 kr
56 470 kr
61 140 kr
705 720 kr
677 640 kr
733 680 kr
Ca 363 kr
Ca 349 kr
Ca 377 kr
59 340 kr
57 030 kr
61 640 kr
712 080 kr
684 360 kr
739 680 kr
Finans- og økonomisjefer
Deltid
Privat
937 personer
535 personer
402 personer
Ca 339 kr
Ca 321 kr
Ca 394 kr
54 910 kr
51 990 kr
63 750 kr
658 920 kr
623 880 kr
765 000 kr
Ca 339 kr
Ca 321 kr
Ca 394 kr
54 910 kr
51 990 kr
63 750 kr
658 920 kr
623 880 kr
765 000 kr
Ca 393 kr
Ca 338 kr
Ca 479 kr
63 630 kr
54 750 kr
77 670 kr
763 560 kr
657 000 kr
932 040 kr
Ca 393 kr
Ca 338 kr
Ca 479 kr
63 760 kr
54 910 kr
77 750 kr
765 120 kr
658 920 kr
933 000 kr
Finans- og økonomisjefer
Heltid
Privat
6 956 personer
3 016 personer
3 940 personer
Ca 440 kr
Ca 390 kr
Ca 490 kr
71 300 kr
63 250 kr
79 440 kr
855 600 kr
759 000 kr
953 280 kr
Ca 440 kr
Ca 390 kr
Ca 490 kr
71 300 kr
63 250 kr
79 440 kr
855 600 kr
759 000 kr
953 280 kr
Ca 510 kr
Ca 425 kr
Ca 575 kr
82 680 kr
68 930 kr
93 200 kr
992 160 kr
827 160 kr
1 118 400 kr
Ca 510 kr
Ca 425 kr
Ca 575 kr
82 970 kr
69 370 kr
93 380 kr
995 640 kr
832 440 kr
1 120 560 kr
Finans- og økonomisjefer
Heltid
Statlig
183 personer
Ca 438 kr
Ca
Ca
70 970 kr
851 640 kr
Ca 438 kr
Ca
Ca
70 970 kr
851 640 kr
Ca 458 kr
Ca
Ca
74 200 kr
890 400 kr
Ca 458 kr
Ca
Ca
74 900 kr
898 800 kr
Ledere av forsikring og finansvirksomhet
Deltid
Alle sektorer
301 personer
86 personer
215 personer
Ca 364 kr
Ca
Ca 415 kr
59 030 kr
67 210 kr
708 360 kr
806 520 kr
Ca 364 kr
Ca
Ca 415 kr
59 030 kr
67 210 kr
708 360 kr
806 520 kr
Ca 482 kr
Ca 316 kr
Ca 548 kr
78 060 kr
51 240 kr
88 790 kr
936 720 kr
614 880 kr
1 065 480 kr
Ca 482 kr
Ca 316 kr
Ca 548 kr
78 260 kr
51 240 kr
88 970 kr
939 120 kr
614 880 kr
1 067 640 kr
Ledere av forsikring og finansvirksomhet
Heltid
Alle sektorer
4 956 personer
1 591 personer
3 365 personer
Ca 464 kr
Ca 426 kr
Ca 494 kr
75 180 kr
68 970 kr
80 000 kr
902 160 kr
827 640 kr
960 000 kr
Ca 464 kr
Ca 426 kr
Ca 494 kr
75 180 kr
68 970 kr
80 000 kr
902 160 kr
827 640 kr
960 000 kr
Ca 547 kr
Ca 475 kr
Ca 581 kr
88 600 kr
76 950 kr
94 110 kr
1 063 200 kr
923 400 kr
1 129 320 kr
Ca 547 kr
Ca 475 kr
Ca 581 kr
88 870 kr
77 280 kr
94 350 kr
1 066 440 kr
927 360 kr
1 132 200 kr
Ledere av forsikring og finansvirksomhet
Deltid
Privat
300 personer
86 personer
214 personer
Ca 365 kr
Ca
Ca 415 kr
59 170 kr
67 210 kr
710 040 kr
806 520 kr
Ca 365 kr
Ca
Ca 415 kr
59 170 kr
67 210 kr
710 040 kr
806 520 kr
Ca 482 kr
Ca 316 kr
Ca 549 kr
78 140 kr
51 240 kr
88 950 kr
937 680 kr
614 880 kr
1 067 400 kr
Ca 482 kr
Ca 316 kr
Ca 549 kr
78 340 kr
51 240 kr
89 130 kr
940 080 kr
614 880 kr
1 069 560 kr
Ledere av forsikring og finansvirksomhet
Heltid
Privat
4 897 personer
1 567 personer
3 330 personer
Ca 467 kr
Ca 425 kr
Ca 495 kr
75 610 kr
68 880 kr
80 200 kr
907 320 kr
826 560 kr
962 400 kr
Ca 467 kr
Ca 425 kr
Ca 495 kr
75 610 kr
68 880 kr
80 200 kr
907 320 kr
826 560 kr
962 400 kr
Ca 549 kr
Ca 476 kr
Ca 583 kr
88 860 kr
77 150 kr
94 370 kr
1 066 320 kr
925 800 kr
1 132 440 kr
Ca 549 kr
Ca 476 kr
Ca 583 kr
89 110 kr
77 430 kr
94 600 kr
1 069 320 kr
929 160 kr
1 135 200 kr
Revisorer, regnskapsrådgivere
Deltid
Alle sektorer
1 574 personer
1 118 personer
456 personer
Ca 283 kr
Ca 280 kr
Ca 306 kr
45 830 kr
45 310 kr
49 520 kr
549 960 kr
543 720 kr
594 240 kr
Ca 283 kr
Ca 280 kr
Ca 306 kr
45 830 kr
45 310 kr
49 520 kr
549 960 kr
543 720 kr
594 240 kr
Ca 307 kr
Ca 299 kr
Ca 332 kr
49 790 kr
48 370 kr
53 820 kr
597 480 kr
580 440 kr
645 840 kr
Ca 307 kr
Ca 299 kr
Ca 332 kr
50 390 kr
48 940 kr
54 490 kr
604 680 kr
587 280 kr
653 880 kr
Revisorer, regnskapsrådgivere
Heltid
Alle sektorer
12 819 personer
6 777 personer
6 042 personer
Ca 314 kr
Ca 291 kr
Ca 347 kr
50 830 kr
47 200 kr
56 250 kr
609 960 kr
566 400 kr
675 000 kr
Ca 314 kr
Ca 291 kr
Ca 347 kr
50 830 kr
47 200 kr
56 250 kr
609 960 kr
566 400 kr
675 000 kr
Ca 343 kr
Ca 315 kr
Ca 375 kr
55 620 kr
51 020 kr
60 780 kr
667 440 kr
612 240 kr
729 360 kr
Ca 343 kr
Ca 315 kr
Ca 375 kr
56 900 kr
52 080 kr
62 310 kr
682 800 kr
624 960 kr
747 720 kr
Revisorer, regnskapsrådgivere
Deltid
Kommunal
135 personer
119 personer
16 personer
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca
38 930 kr
38 800 kr
467 160 kr
465 600 kr
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca
38 930 kr
38 800 kr
467 160 kr
465 600 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 260 kr
39 880 kr
39 580 kr
42 110 kr
478 560 kr
474 960 kr
505 320 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 260 kr
40 220 kr
39 950 kr
42 110 kr
482 640 kr
479 400 kr
505 320 kr
Revisorer, regnskapsrådgivere
Heltid
Kommunal
672 personer
480 personer
192 personer
Ca 260 kr
Ca 255 kr
Ca 291 kr
42 090 kr
41 250 kr
47 080 kr
505 080 kr
495 000 kr
564 960 kr
Ca 260 kr
Ca 255 kr
Ca 291 kr
42 090 kr
41 250 kr
47 080 kr
505 080 kr
495 000 kr
564 960 kr
Ca 271 kr
Ca 261 kr
Ca 296 kr
43 960 kr
42 330 kr
48 010 kr
527 520 kr
507 960 kr
576 120 kr
Ca 271 kr
Ca 261 kr
Ca 296 kr
44 730 kr
43 130 kr
48 710 kr
536 760 kr
517 560 kr
584 520 kr
Revisorer, regnskapsrådgivere
Deltid
Privat
1 232 personer
828 personer
404 personer
Ca 303 kr
Ca 300 kr
Ca 313 kr
49 070 kr
48 540 kr
50 780 kr
588 840 kr
582 480 kr
609 360 kr
Ca 303 kr
Ca 300 kr
Ca 313 kr
49 070 kr
48 540 kr
50 780 kr
588 840 kr
582 480 kr
609 360 kr
Ca 322 kr
Ca 315 kr
Ca 340 kr
52 210 kr
51 000 kr
55 090 kr
626 520 kr
612 000 kr
661 080 kr
Ca 322 kr
Ca 315 kr
Ca 340 kr
52 920 kr
51 690 kr
55 840 kr
635 040 kr
620 280 kr
670 080 kr
Revisorer, regnskapsrådgivere
Heltid
Privat
9 506 personer
4 583 personer
4 923 personer
Ca 345 kr
Ca 319 kr
Ca 370 kr
55 970 kr
51 670 kr
60 000 kr
671 640 kr
620 040 kr
720 000 kr
Ca 345 kr
Ca 319 kr
Ca 370 kr
55 970 kr
51 670 kr
60 000 kr
671 640 kr
620 040 kr
720 000 kr
Ca 368 kr
Ca 339 kr
Ca 394 kr
59 540 kr
54 900 kr
63 860 kr
714 480 kr
658 800 kr
766 320 kr
Ca 368 kr
Ca 339 kr
Ca 394 kr
61 000 kr
56 130 kr
65 540 kr
732 000 kr
673 560 kr
786 480 kr
Revisorer, regnskapsrådgivere
Deltid
Statlig
207 personer
171 personer
36 personer
Ca 251 kr
Ca 248 kr
Ca
40 610 kr
40 180 kr
487 320 kr
482 160 kr
Ca 251 kr
Ca 248 kr
Ca
40 610 kr
40 180 kr
487 320 kr
482 160 kr
Ca 265 kr
Ca 261 kr
Ca 282 kr
42 880 kr
42 290 kr
45 680 kr
514 560 kr
507 480 kr
548 160 kr
Ca 265 kr
Ca 261 kr
Ca 282 kr
43 020 kr
42 430 kr
45 680 kr
516 240 kr
509 160 kr
548 160 kr
Revisorer, regnskapsrådgivere
Heltid
Statlig
2 641 personer
1 714 personer
927 personer
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 282 kr
43 110 kr
41 600 kr
45 650 kr
517 320 kr
499 200 kr
547 800 kr
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 282 kr
43 110 kr
41 600 kr
45 650 kr
517 320 kr
499 200 kr
547 800 kr
Ca 275 kr
Ca 266 kr
Ca 291 kr
44 490 kr
43 080 kr
47 090 kr
533 880 kr
516 960 kr
565 080 kr
Ca 275 kr
Ca 266 kr
Ca 291 kr
45 250 kr
43 780 kr
47 950 kr
543 000 kr
525 360 kr
575 400 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Deltid
Alle sektorer
990 personer
549 personer
441 personer
Ca 287 kr
Ca 274 kr
Ca 333 kr
46 490 kr
44 330 kr
53 990 kr
557 880 kr
531 960 kr
647 880 kr
Ca 287 kr
Ca 274 kr
Ca 333 kr
46 490 kr
44 330 kr
53 990 kr
557 880 kr
531 960 kr
647 880 kr
Ca 327 kr
Ca 298 kr
Ca 373 kr
52 930 kr
48 330 kr
60 370 kr
635 160 kr
579 960 kr
724 440 kr
Ca 327 kr
Ca 298 kr
Ca 373 kr
53 120 kr
48 560 kr
60 480 kr
637 440 kr
582 720 kr
725 760 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Heltid
Alle sektorer
10 972 personer
4 758 personer
6 214 personer
Ca 332 kr
Ca 305 kr
Ca 360 kr
53 820 kr
49 420 kr
58 330 kr
645 840 kr
593 040 kr
699 960 kr
Ca 332 kr
Ca 305 kr
Ca 360 kr
53 820 kr
49 420 kr
58 330 kr
645 840 kr
593 040 kr
699 960 kr
Ca 377 kr
Ca 331 kr
Ca 413 kr
61 090 kr
53 560 kr
66 860 kr
733 080 kr
642 720 kr
802 320 kr
Ca 377 kr
Ca 331 kr
Ca 413 kr
61 900 kr
54 330 kr
67 710 kr
742 800 kr
651 960 kr
812 520 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Deltid
Privat
965 personer
534 personer
431 personer
Ca 286 kr
Ca 274 kr
Ca 333 kr
46 400 kr
44 330 kr
53 990 kr
556 800 kr
531 960 kr
647 880 kr
Ca 286 kr
Ca 274 kr
Ca 333 kr
46 400 kr
44 330 kr
53 990 kr
556 800 kr
531 960 kr
647 880 kr
Ca 327 kr
Ca 299 kr
Ca 373 kr
53 000 kr
48 410 kr
60 410 kr
636 000 kr
580 920 kr
724 920 kr
Ca 327 kr
Ca 299 kr
Ca 373 kr
53 190 kr
48 650 kr
60 510 kr
638 280 kr
583 800 kr
726 120 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Heltid
Privat
10 748 personer
4 658 personer
6 090 personer
Ca 332 kr
Ca 305 kr
Ca 360 kr
53 820 kr
49 420 kr
58 400 kr
645 840 kr
593 040 kr
700 800 kr
Ca 332 kr
Ca 305 kr
Ca 360 kr
53 820 kr
49 420 kr
58 400 kr
645 840 kr
593 040 kr
700 800 kr
Ca 378 kr
Ca 331 kr
Ca 414 kr
61 220 kr
53 620 kr
67 030 kr
734 640 kr
643 440 kr
804 360 kr
Ca 378 kr
Ca 331 kr
Ca 414 kr
62 020 kr
54 390 kr
67 860 kr
744 240 kr
652 680 kr
814 320 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Heltid
Statlig
163 personer
Ca 340 kr
Ca
Ca
55 140 kr
661 680 kr
Ca 340 kr
Ca
Ca
55 220 kr
662 640 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
57 110 kr
685 320 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
58 550 kr
702 600 kr
Finansanalytikere
Deltid
Alle sektorer
970 personer
497 personer
473 personer
Ca 289 kr
Ca 277 kr
Ca 315 kr
46 840 kr
44 900 kr
51 000 kr
562 080 kr
538 800 kr
612 000 kr
Ca 289 kr
Ca 277 kr
Ca 315 kr
46 840 kr
44 900 kr
51 000 kr
562 080 kr
538 800 kr
612 000 kr
Ca 334 kr
Ca 304 kr
Ca 370 kr
54 090 kr
49 200 kr
59 920 kr
649 080 kr
590 400 kr
719 040 kr
Ca 334 kr
Ca 304 kr
Ca 370 kr
54 230 kr
49 320 kr
60 090 kr
650 760 kr
591 840 kr
721 080 kr
Finansanalytikere
Heltid
Alle sektorer
9 634 personer
3 896 personer
5 738 personer
Ca 337 kr
Ca 309 kr
Ca 363 kr
54 560 kr
50 000 kr
58 790 kr
654 720 kr
600 000 kr
705 480 kr
Ca 337 kr
Ca 309 kr
Ca 363 kr
54 560 kr
50 000 kr
58 790 kr
654 720 kr
600 000 kr
705 480 kr
Ca 375 kr
Ca 335 kr
Ca 402 kr
60 730 kr
54 210 kr
65 150 kr
728 760 kr
650 520 kr
781 800 kr
Ca 375 kr
Ca 335 kr
Ca 402 kr
61 100 kr
54 460 kr
65 600 kr
733 200 kr
653 520 kr
787 200 kr
Finansanalytikere
Deltid
Privat
914 personer
461 personer
453 personer
Ca 292 kr
Ca 278 kr
Ca 325 kr
47 380 kr
44 970 kr
52 620 kr
568 560 kr
539 640 kr
631 440 kr
Ca 292 kr
Ca 278 kr
Ca 325 kr
47 380 kr
44 970 kr
52 620 kr
568 560 kr
539 640 kr
631 440 kr
Ca 338 kr
Ca 306 kr
Ca 375 kr
54 810 kr
49 590 kr
60 810 kr
657 720 kr
595 080 kr
729 720 kr
Ca 338 kr
Ca 306 kr
Ca 375 kr
54 960 kr
49 710 kr
60 990 kr
659 520 kr
596 520 kr
731 880 kr
Finansanalytikere
Heltid
Privat
8 929 personer
3 469 personer
5 460 personer
Ca 344 kr
Ca 316 kr
Ca 370 kr
55 790 kr
51 200 kr
59 870 kr
669 480 kr
614 400 kr
718 440 kr
Ca 344 kr
Ca 316 kr
Ca 370 kr
55 790 kr
51 200 kr
59 870 kr
669 480 kr
614 400 kr
718 440 kr
Ca 381 kr
Ca 340 kr
Ca 407 kr
61 720 kr
55 120 kr
65 920 kr
740 640 kr
661 440 kr
791 040 kr
Ca 381 kr
Ca 340 kr
Ca 407 kr
62 080 kr
55 350 kr
66 370 kr
744 960 kr
664 200 kr
796 440 kr
Finansanalytikere
Heltid
Statlig
613 personer
372 personer
241 personer
Ca 287 kr
Ca 282 kr
Ca 303 kr
46 510 kr
45 650 kr
49 130 kr
558 120 kr
547 800 kr
589 560 kr
Ca 287 kr
Ca 282 kr
Ca 303 kr
46 510 kr
45 650 kr
49 130 kr
558 120 kr
547 800 kr
589 560 kr
Ca 298 kr
Ca 289 kr
Ca 312 kr
48 220 kr
46 770 kr
50 470 kr
578 640 kr
561 240 kr
605 640 kr
Ca 298 kr
Ca 289 kr
Ca 312 kr
48 640 kr
47 210 kr
50 850 kr
583 680 kr
566 520 kr
610 200 kr
Kundebehandlere lån og kreditt
Deltid
Alle sektorer
1 919 personer
1 399 personer
520 personer
Ca 227 kr
Ca 229 kr
Ca 214 kr
36 840 kr
37 150 kr
34 680 kr
442 080 kr
445 800 kr
416 160 kr
Ca 227 kr
Ca 229 kr
Ca 214 kr
36 840 kr
37 150 kr
34 680 kr
442 080 kr
445 800 kr
416 160 kr
Ca 245 kr
Ca 241 kr
Ca 258 kr
39 690 kr
39 040 kr
41 820 kr
476 280 kr
468 480 kr
501 840 kr
Ca 245 kr
Ca 241 kr
Ca 258 kr
40 030 kr
39 340 kr
42 300 kr
480 360 kr
472 080 kr
507 600 kr
Kundebehandlere lån og kreditt
Heltid
Alle sektorer
12 477 personer
6 824 personer
5 653 personer
Ca 272 kr
Ca 256 kr
Ca 301 kr
44 050 kr
41 500 kr
48 690 kr
528 600 kr
498 000 kr
584 280 kr
Ca 272 kr
Ca 256 kr
Ca 301 kr
44 050 kr
41 590 kr
48 690 kr
528 600 kr
499 080 kr
584 280 kr
Ca 310 kr
Ca 276 kr
Ca 351 kr
50 220 kr
44 720 kr
56 860 kr
602 640 kr
536 640 kr
682 320 kr
Ca 310 kr
Ca 276 kr
Ca 351 kr
51 000 kr
45 450 kr
57 700 kr
612 000 kr
545 400 kr
692 400 kr
Kundebehandlere lån og kreditt
Deltid
Privat
1 916 personer
1 397 personer
519 personer
Ca 227 kr
Ca 229 kr
Ca 214 kr
36 830 kr
37 150 kr
34 680 kr
441 960 kr
445 800 kr
416 160 kr
Ca 227 kr
Ca 229 kr
Ca 214 kr
36 830 kr
37 160 kr
34 680 kr
441 960 kr
445 920 kr
416 160 kr
Ca 245 kr
Ca 241 kr
Ca 258 kr
39 690 kr
39 040 kr
41 820 kr
476 280 kr
468 480 kr
501 840 kr
Ca 245 kr
Ca 241 kr
Ca 258 kr
40 030 kr
39 340 kr
42 300 kr
480 360 kr
472 080 kr
507 600 kr
Kundebehandlere lån og kreditt
Heltid
Privat
12 472 personer
6 821 personer
5 651 personer
Ca 272 kr
Ca 256 kr
Ca 301 kr
44 050 kr
41 500 kr
48 700 kr
528 600 kr
498 000 kr
584 400 kr
Ca 272 kr
Ca 256 kr
Ca 301 kr
44 050 kr
41 590 kr
48 700 kr
528 600 kr
499 080 kr
584 400 kr
Ca 310 kr
Ca 276 kr
Ca 351 kr
50 220 kr
44 720 kr
56 870 kr
602 640 kr
536 640 kr
682 440 kr
Ca 310 kr
Ca 276 kr
Ca 351 kr
51 000 kr
45 450 kr
57 710 kr
612 000 kr
545 400 kr
692 520 kr
Regnskapsførere
Deltid
Alle sektorer
4 705 personer
3 565 personer
1 140 personer
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca 269 kr
41 930 kr
41 670 kr
43 610 kr
503 160 kr
500 040 kr
523 320 kr
Ca 259 kr
Ca 257 kr
Ca 269 kr
41 930 kr
41 670 kr
43 610 kr
503 160 kr
500 040 kr
523 320 kr
Ca 275 kr
Ca 270 kr
Ca 294 kr
44 470 kr
43 690 kr
47 580 kr
533 640 kr
524 280 kr
570 960 kr
Ca 275 kr
Ca 270 kr
Ca 294 kr
44 780 kr
44 010 kr
47 860 kr
537 360 kr
528 120 kr
574 320 kr
Regnskapsførere
Heltid
Alle sektorer
13 958 personer
9 177 personer
4 781 personer
Ca 277 kr
Ca 267 kr
Ca 299 kr
44 940 kr
43 330 kr
48 460 kr
539 280 kr
519 960 kr
581 520 kr
Ca 277 kr
Ca 267 kr
Ca 299 kr
44 940 kr
43 330 kr
48 460 kr
539 280 kr
519 960 kr
581 520 kr
Ca 297 kr
Ca 282 kr
Ca 326 kr
48 120 kr
45 680 kr
52 820 kr
577 440 kr
548 160 kr
633 840 kr
Ca 297 kr
Ca 282 kr
Ca 326 kr
49 180 kr
46 730 kr
53 910 kr
590 160 kr
560 760 kr
646 920 kr
Regnskapsførere
Deltid
Kommunal
262 personer
221 personer
41 personer
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca
38 460 kr
38 460 kr
461 520 kr
461 520 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca
38 460 kr
38 460 kr
461 520 kr
461 520 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 256 kr
39 860 kr
39 560 kr
41 480 kr
478 320 kr
474 720 kr
497 760 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 256 kr
39 940 kr
39 630 kr
41 480 kr
479 280 kr
475 560 kr
497 760 kr
Regnskapsførere
Heltid
Kommunal
1 208 personer
910 personer
298 personer
Ca 245 kr
Ca 243 kr
Ca 257 kr
39 710 kr
39 380 kr
41 670 kr
476 520 kr
472 560 kr
500 040 kr
Ca 245 kr
Ca 243 kr
Ca 257 kr
39 710 kr
39 380 kr
41 670 kr
476 520 kr
472 560 kr
500 040 kr
Ca 254 kr
Ca 251 kr
Ca 264 kr
41 190 kr
40 690 kr
42 700 kr
494 280 kr
488 280 kr
512 400 kr
Ca 254 kr
Ca 251 kr
Ca 264 kr
41 620 kr
41 130 kr
43 110 kr
499 440 kr
493 560 kr
517 320 kr
Regnskapsførere
Deltid
Privat
4 415 personer
3 320 personer
1 095 personer
Ca 261 kr
Ca 259 kr
Ca 271 kr
42 280 kr
41 950 kr
43 930 kr
507 360 kr
503 400 kr
527 160 kr
Ca 261 kr
Ca 259 kr
Ca 271 kr
42 280 kr
41 950 kr
43 930 kr
507 360 kr
503 400 kr
527 160 kr
Ca 276 kr
Ca 272 kr
Ca 295 kr
44 790 kr
44 000 kr
47 870 kr
537 480 kr
528 000 kr
574 440 kr
Ca 276 kr
Ca 272 kr
Ca 295 kr
45 120 kr
44 340 kr
48 160 kr
541 440 kr
532 080 kr
577 920 kr
Regnskapsførere
Heltid
Privat
12 445 personer
8 040 personer
4 405 personer
Ca 281 kr
Ca 272 kr
Ca 306 kr
45 540 kr
44 000 kr
49 550 kr
546 480 kr
528 000 kr
594 600 kr
Ca 281 kr
Ca 272 kr
Ca 306 kr
45 540 kr
44 000 kr
49 550 kr
546 480 kr
528 000 kr
594 600 kr
Ca 302 kr
Ca 286 kr
Ca 331 kr
48 920 kr
46 340 kr
53 610 kr
587 040 kr
556 080 kr
643 320 kr
Ca 302 kr
Ca 286 kr
Ca 331 kr
50 050 kr
47 460 kr
54 750 kr
600 600 kr
569 520 kr
657 000 kr
Regnskapsførere
Heltid
Statlig
305 personer
227 personer
78 personer
Ca 261 kr
Ca 255 kr
Ca
42 330 kr
41 250 kr
507 960 kr
495 000 kr
Ca 261 kr
Ca 255 kr
Ca
42 330 kr
41 250 kr
507 960 kr
495 000 kr
Ca 267 kr
Ca 260 kr
Ca 288 kr
43 320 kr
42 180 kr
46 640 kr
519 840 kr
506 160 kr
559 680 kr
Ca 267 kr
Ca 260 kr
Ca 288 kr
44 160 kr
43 040 kr
46 640 kr
529 920 kr
516 480 kr
559 680 kr
Regnskapsmedarbeidere
Deltid
Alle sektorer
7 088 personer
5 917 personer
1 171 personer
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 229 kr
38 320 kr
38 350 kr
37 120 kr
459 840 kr
460 200 kr
445 440 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 229 kr
38 320 kr
38 350 kr
37 120 kr
459 840 kr
460 200 kr
445 440 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 245 kr
39 800 kr
39 810 kr
39 690 kr
477 600 kr
477 720 kr
476 280 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 245 kr
40 060 kr
40 080 kr
39 910 kr
480 720 kr
480 960 kr
478 920 kr
Regnskapsmedarbeidere
Heltid
Alle sektorer
13 326 personer
10 219 personer
3 107 personer
Ca 249 kr
Ca 247 kr
Ca 257 kr
40 300 kr
40 000 kr
41 590 kr
483 600 kr
480 000 kr
499 080 kr
Ca 249 kr
Ca 247 kr
Ca 257 kr
40 300 kr
40 000 kr
41 590 kr
483 600 kr
480 000 kr
499 080 kr
Ca 260 kr
Ca 255 kr
Ca 274 kr
42 100 kr
41 390 kr
44 460 kr
505 200 kr
496 680 kr
533 520 kr
Ca 260 kr
Ca 255 kr
Ca 274 kr
43 480 kr
42 430 kr
46 980 kr
521 760 kr
509 160 kr
563 760 kr
Regnskapsmedarbeidere
Heltid
Kommunal
169 personer
141 personer
28 personer
Ca 242 kr
Ca 238 kr
Ca
39 230 kr
38 580 kr
470 760 kr
462 960 kr
Ca 242 kr
Ca 238 kr
Ca
39 230 kr
38 580 kr
470 760 kr
462 960 kr
Ca 245 kr
Ca 243 kr
Ca 252 kr
39 620 kr
39 370 kr
40 880 kr
475 440 kr
472 440 kr
490 560 kr
Ca 245 kr
Ca 243 kr
Ca 252 kr
40 370 kr
40 030 kr
40 880 kr
484 440 kr
480 360 kr
490 560 kr
Regnskapsmedarbeidere
Deltid
Privat
6 992 personer
5 834 personer
1 158 personer
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 231 kr
38 330 kr
38 400 kr
37 350 kr
459 960 kr
460 800 kr
448 200 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 231 kr
38 330 kr
38 400 kr
37 350 kr
459 960 kr
460 800 kr
448 200 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 245 kr
39 840 kr
39 850 kr
39 730 kr
478 080 kr
478 200 kr
476 760 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 245 kr
40 100 kr
40 120 kr
39 950 kr
481 200 kr
481 440 kr
479 400 kr
Regnskapsmedarbeidere
Heltid
Privat
13 059 personer
10 007 personer
3 052 personer
Ca 249 kr
Ca 247 kr
Ca 257 kr
40 340 kr
40 000 kr
41 590 kr
484 080 kr
480 000 kr
499 080 kr
Ca 249 kr
Ca 247 kr
Ca 257 kr
40 340 kr
40 000 kr
41 590 kr
484 080 kr
480 000 kr
499 080 kr
Ca 260 kr
Ca 256 kr
Ca 275 kr
42 130 kr
41 410 kr
44 490 kr
505 560 kr
496 920 kr
533 880 kr
Ca 260 kr
Ca 256 kr
Ca 275 kr
43 530 kr
42 460 kr
47 030 kr
522 360 kr
509 520 kr
564 360 kr
Forsikrings- og finansmedarbeidere
Deltid
Alle sektorer
158 personer
150 personer
8 personer
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca
37 350 kr
37 380 kr
448 200 kr
448 560 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca
37 350 kr
37 380 kr
448 200 kr
448 560 kr
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca 237 kr
38 260 kr
38 250 kr
38 450 kr
459 120 kr
459 000 kr
461 400 kr
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca 237 kr
38 530 kr
38 530 kr
38 450 kr
462 360 kr
462 360 kr
461 400 kr
Forsikrings- og finansmedarbeidere
Heltid
Alle sektorer
335 personer
265 personer
70 personer
Ca 257 kr
Ca 259 kr
Ca
41 670 kr
41 940 kr
500 040 kr
503 280 kr
Ca 257 kr
Ca 259 kr
Ca
41 670 kr
41 940 kr
500 040 kr
503 280 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
Ca 256 kr
42 270 kr
42 470 kr
41 510 kr
507 240 kr
509 640 kr
498 120 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
Ca 256 kr
43 270 kr
43 530 kr
41 510 kr
519 240 kr
522 360 kr
498 120 kr
Forsikrings- og finansmedarbeidere
Deltid
Privat
145 personer
138 personer
7 personer
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca
37 380 kr
37 380 kr
448 560 kr
448 560 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca
37 380 kr
37 380 kr
448 560 kr
448 560 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 242 kr
38 390 kr
38 350 kr
39 180 kr
460 680 kr
460 200 kr
470 160 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 242 kr
38 680 kr
38 650 kr
39 180 kr
464 160 kr
463 800 kr
470 160 kr
Forsikrings- og finansmedarbeidere
Heltid
Privat
327 personer
258 personer
69 personer
Ca 258 kr
Ca 261 kr
Ca
41 810 kr
42 240 kr
501 720 kr
506 880 kr
Ca 258 kr
Ca 261 kr
Ca
41 810 kr
42 240 kr
501 720 kr
506 880 kr
Ca 262 kr
Ca 263 kr
Ca 257 kr
42 400 kr
42 620 kr
41 580 kr
508 800 kr
511 440 kr
498 960 kr
Ca 262 kr
Ca 263 kr
Ca 257 kr
43 410 kr
43 690 kr
41 580 kr
520 920 kr
524 280 kr
498 960 kr
Lønningsmedarbeidere
Deltid
Alle sektorer
423 personer
388 personer
35 personer
Ca 249 kr
Ca 250 kr
Ca
40 410 kr
40 420 kr
484 920 kr
485 040 kr
Ca 249 kr
Ca 250 kr
Ca
40 410 kr
40 420 kr
484 920 kr
485 040 kr
Ca 255 kr
Ca 256 kr
Ca 247 kr
41 300 kr
41 410 kr
40 080 kr
495 600 kr
496 920 kr
480 960 kr
Ca 255 kr
Ca 256 kr
Ca 247 kr
41 600 kr
41 730 kr
40 080 kr
499 200 kr
500 760 kr
480 960 kr
Lønningsmedarbeidere
Heltid
Alle sektorer
1 556 personer
1 397 personer
159 personer
Ca 259 kr
Ca 258 kr
Ca 268 kr
41 920 kr
41 750 kr
43 410 kr
503 040 kr
501 000 kr
520 920 kr
Ca 259 kr
Ca 258 kr
Ca 268 kr
41 920 kr
41 750 kr
43 460 kr
503 040 kr
501 000 kr
521 520 kr
Ca 265 kr
Ca 263 kr
Ca 279 kr
42 890 kr
42 620 kr
45 260 kr
514 680 kr
511 440 kr
543 120 kr
Ca 265 kr
Ca 263 kr
Ca 279 kr
43 970 kr
43 630 kr
46 920 kr
527 640 kr
523 560 kr
563 040 kr
Lønningsmedarbeidere
Heltid
Kommunal
191 personer
177 personer
14 personer
Ca 242 kr
Ca 241 kr
Ca
39 170 kr
39 120 kr
470 040 kr
469 440 kr
Ca 242 kr
Ca 241 kr
Ca
39 170 kr
39 120 kr
470 040 kr
469 440 kr
Ca 243 kr
Ca 242 kr
Ca 250 kr
39 290 kr
39 190 kr
40 550 kr
471 480 kr
470 280 kr
486 600 kr
Ca 243 kr
Ca 242 kr
Ca 250 kr
39 820 kr
39 690 kr
40 550 kr
477 840 kr
476 280 kr
486 600 kr
Lønningsmedarbeidere
Deltid
Privat
364 personer
330 personer
34 personer
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca
40 770 kr
40 840 kr
489 240 kr
490 080 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca
40 770 kr
40 840 kr
489 240 kr
490 080 kr
Ca 258 kr
Ca 259 kr
Ca 249 kr
41 850 kr
42 010 kr
40 300 kr
502 200 kr
504 120 kr
483 600 kr
Ca 258 kr
Ca 259 kr
Ca 249 kr
42 180 kr
42 360 kr
40 300 kr
506 160 kr
508 320 kr
483 600 kr
Lønningsmedarbeidere
Heltid
Privat
1 319 personer
1 177 personer
142 personer
Ca 264 kr
Ca 263 kr
Ca 270 kr
42 710 kr
42 580 kr
43 700 kr
512 520 kr
510 960 kr
524 400 kr
Ca 264 kr
Ca 263 kr
Ca 270 kr
42 710 kr
42 580 kr
43 800 kr
512 520 kr
510 960 kr
525 600 kr
Ca 269 kr
Ca 267 kr
Ca 283 kr
43 590 kr
43 320 kr
45 830 kr
523 080 kr
519 840 kr
549 960 kr
Ca 269 kr
Ca 267 kr
Ca 283 kr
44 780 kr
44 440 kr
47 580 kr
537 360 kr
533 280 kr
570 960 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

Finans

Finans­analytiker

En finans­analytiker henter inn informasjon om finansiering og investering fra ulike firmaer, og gir råd og anbefalinger på bakgrunn av dette.

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomer jobber med ledelse og styring av bedrifter og organisasjoner.

En mann står og peker på en graf som er på et stort ark, mens han står foran sine fire kollegaer.

Markeds­sjef

Markeds­sjefen har ansvaret for markedsplaner og markedsaktiviteter i en bedrift.

Husøkonom

Hus­økonom

Som hus­økonom jobber du med drift og innkjøp i større virksomheter.

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Regnskaps­fører

En regnskaps­førers viktigste oppgave er å hjelpe bedrifter med regnskapet.

Kostøkonom prater med kokker

Kost­økonom

Kost­økonomer har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til en forsvarlig pris.

Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

En økonomi­konsulent har oppgaver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller regnskapsføring.