Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 08. februar 2022

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkter.

Arbeidsoppgaver

En fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk jobber med produksjon av visuell kommunikasjon i alle typer trykte medier.

Det innebærer trykking og ferdiggjøring av alle typer trykksaker som for eksempel store bannere, dekor, aviser, bøker, emballasje og reklame.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • planlegging av produksjonen, blant annet beregning av materialer, opplag og tidsbruk
 • valg av materialer og farger
 • blande trykkfarger og vurdere fargegjengivelse på ulike trykkematerialer
 • trykke og ferdiggjøre ulike grafiske produksjonsoppdrag
 • styre og overvåke produksjonsprosessen
 • kommunikasjon med kunder og leverandører
 • utfylling og kontroll av bestillinger, ordre og rapporter
 • drift og vedlikehold av maskiner
 • pakking og distribusjon

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk må du vurdere både kvalitet og kostnad når du velger produksjonsmetode.

I dette yrket må du kunne betjene datastyrte maskiner og beherske avanserte digitale verktøy. Du må også ha fokus på miljøhåndtering og HMS.

Du jobber ofte i tett samarbeid med andre, som for eksempel grafiske designere.

 

Hvor jobber fagoperatører i grafisk produksjonsteknikk?

Arbeidsplasser for en fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk spenner fra bedrifter med store serieproduksjoner som for eksempel aviser, bøker og emballasje, til digitaltrykkerier som produserer små serier i store og små formater.

Hvordan er det å jobbe som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk?

Intervjuer

Portrett av Viktor Strand, Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk.

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Viktor Strand

– Noen dager går alt helt i krøll, mens andre dager skjer det ingen ting. Jeg vet aldri hvordan skiftet blir, sier Viktor.

Viktige egenskaper for en fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk bør du være kreativ og i tillegg nøyaktig og systematisk. Du må også ha gode samarbeidsevner.

 

Hva tjener fagoperatører i grafisk produksjonsteknikk?

Hvordan utdanner du deg til fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber faoperatør i grafisk produksjonsteknikkutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455245 - Grafisk emballasjefaget, Vg3
 • 455213 - Trykkerfaget, Vg3
 • 416402 - Mediedesign, Vg3 (gammel ordning)
 • 455251 - Grafisk produksjonsteknikk, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber fagoperatører i grafisk produksjonsteknikk?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fagoperatører i grafisk produksjonsteknikk

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 8253106 - SPESIALARBEIDER (KARTONASJE)
 • 8253104 - FORMANN (KARTONASJE)
 • 8253103 - PRODUKSJONSARBEIDER (KARTONASJE)
 • 8253102 - OPERATØR (KARTONASJE)
 • 8253101 - FAGOPERATØR (KARTONASJE)
 • 8252112 - SKIFTANSVARLIG (BOKBINDING)
 • 8252111 - SPESIALARBEIDER (BOKBINDING)
 • 8252109 - FAGARBEIDER (BOKBINDING)
 • 8252107 - FORMANN (BOKBINDING)
 • 8252106 - INDUSTRIBOKBINDER
 • 8252105 - BOKBINDER
 • 8252104 - BOKBINDERMESTER
 • 8252103 - MASKININNBINDER
 • 8252102 - BOKBINDERASSISTENT
 • 8252101 - OPERATØR (BOKBINDING)
 • 8251127 - PRODUKSJONSLEDER (PAKKING TRYKKERI)
 • 8251126 - PRODUKSJONSLEDER (TRYKKERI)
 • 8251125 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (KOPISENTER)
 • 8251124 - KOPIERINGSMEDARBEIDER
 • 8251123 - FØRSTETRYKKER
 • 8251120 - OPERATØR AV PAKKEMASKINER (TRYKKERI)
 • 8251119 - SPESIALARBEIDER (GRAFISK TRYKKER)
 • 8251118 - PAPIRTRYKKER
 • 8251117 - PERFORATØR (TRYKKING)
 • 8251116 - HUSTRYKKER
 • 8251113 - FORMANN (GRAFISK TRYKKER)
 • 8251111 - BOKTRYKKERMESTER
 • 8251110 - GRAFISK TRYKKERMESTER
 • 8251109 - TRYKKER
 • 8251108 - TRYKKERIASSISTENT
 • 8251107 - ROTASJONSTRYKKER
 • 8251106 - MASKINASSISTENT (TRYKKING)
 • 8251105 - OFFSETTRYKKER
 • 8251104 - FORMULARTRYKKER
 • 8251101 - GRAFISK TRYKKER
 • 7341114 - GRAFISK MEDARBEIDER (FØRTRYKK)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.