Yrkesbeskrivelse

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkter.

En fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk jobber med produksjon av visuell kommunikasjon i alle typer trykte medier.

Det innebærer trykking og ferdiggjøring av alle typer trykksaker som for eksempel store bannere, dekor, aviser, bøker, emballasje og reklame.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • planlegging av produksjonen, blant annet beregning av materialer, opplag og tidsbruk
 • valg av materialer og farger
 • blande trykkfarger og vurdere fargegjengivelse på ulike trykkematerialer
 • trykke og ferdiggjøre ulike grafiske produksjonsoppdrag
 • styre og overvåke produksjonsprosessen
 • kommunikasjon med kunder og leverandører
 • utfylling og kontroll av bestillinger, ordre og rapporter
 • drift og vedlikehold av maskiner
 • pakking og distribusjon

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk må du vurdere både kvalitet og kostnad når du velger produksjonsmetode.

I dette yrket må du kunne betjene datastyrte maskiner og beherske avanserte digitale verktøy. Du må også ha fokus på miljøhåndtering og HMS.

Du jobber ofte i tett samarbeid med andre, som for eksempel grafiske designere.

 

Hvor jobber fagoperatører i grafisk produksjonsteknikk ?

Arbeidsplasser for en fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk spenner fra bedrifter med store serieproduksjoner som for eksempel aviser, bøker og emballasje, til digitaltrykkerier som produserer små serier i store og små formater.

Personlige egenskaper

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk bør du være kreativ og i tillegg nøyaktig og systematisk. Du må også ha gode samarbeidsevner.

 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 455245 - Grafisk emballasjefaget, Vg3
 • 455213 - Trykkerfaget, Vg3
 • 416402 - Mediedesign, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8253106 - SPESIALARBEIDER (KARTONASJE)
 • 8253104 - FORMANN (KARTONASJE)
 • 8253103 - PRODUKSJONSARBEIDER (KARTONASJE)
 • 8253102 - OPERATØR (KARTONASJE)
 • 8253101 - FAGOPERATØR (KARTONASJE)
 • 8252112 - SKIFTANSVARLIG (BOKBINDING)
 • 8252111 - SPESIALARBEIDER (BOKBINDING)
 • 8252109 - FAGARBEIDER (BOKBINDING)
 • 8252107 - FORMANN (BOKBINDING)
 • 8252106 - INDUSTRIBOKBINDER
 • 8252105 - BOKBINDER
 • 8252104 - BOKBINDERMESTER
 • 8252103 - MASKININNBINDER
 • 8252102 - BOKBINDERASSISTENT
 • 8252101 - OPERATØR (BOKBINDING)
 • 8251127 - PRODUKSJONSLEDER (PAKKING TRYKKERI)
 • 8251126 - PRODUKSJONSLEDER (TRYKKERI)
 • 8251125 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (KOPISENTER)
 • 8251124 - KOPIERINGSMEDARBEIDER
 • 8251123 - FØRSTETRYKKER
 • 8251120 - OPERATØR AV PAKKEMASKINER (TRYKKERI)
 • 8251119 - SPESIALARBEIDER (GRAFISK TRYKKER)
 • 8251118 - PAPIRTRYKKER
 • 8251117 - PERFORATØR (TRYKKING)
 • 8251116 - HUSTRYKKER
 • 8251113 - FORMANN (GRAFISK TRYKKER)
 • 8251111 - BOKTRYKKERMESTER
 • 8251110 - GRAFISK TRYKKERMESTER
 • 8251109 - TRYKKER
 • 8251108 - TRYKKERIASSISTENT
 • 8251107 - ROTASJONSTRYKKER
 • 8251106 - MASKINASSISTENT (TRYKKING)
 • 8251105 - OFFSETTRYKKER
 • 8251104 - FORMULARTRYKKER
 • 8251101 - GRAFISK TRYKKER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 08. februar 2022, av Faglig råd for teknologi og industrifag