Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk
Yrkesbeskrivelse

­Fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk

favoritt ikon

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkter.

En fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk jobber med produksjon av visuell kommunikasjon i alle typer trykte medier. Det kan være for eksempel trykking, ferdiggjøring av trykksaker og produksjon av emballasje.

Vanlige arbeidsoppgaver

  • planlegging av produksjonen, blant annet beregning av material, opplag og tidsbruk
  • valg av materialer og farger
  • styre og overvåke produksjonsprosessen
  • kommunikasjon med kunder og leverandører
  • utfylling og kontrollering av bestillinger, ordre og rapporter
  • drift og vedlikehold av maskiner
  • pakking og distribusjon
  • utvikling av nye produksjonsmetoder og nye grafiske produkter

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk må du vurdere både kvalitet og kostnad når du velger produksjonsmetode. Du må du kunne betjene datastyrte maskiner og prosesser, og bruke avanserte digitale verktøy. I arbeidet må du ha fokus på miljøhåndtering og HMS.

Du jobber ofte i tett samarbeid med andre, som for eksempel mediegrafikere og grafiske designere.

Hvor jobber fagoperatører i grafisk produksjonsteknikk?

En fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk kan ha jobber innen mange ulike grafiske virksomheter. Vanlige arbeidsplasser er trykkeri, bokbinderi, avistrykkeri og bedrifter i emballasjeindustrien. Du kan også jobbe som selvstendig næringsdrivende

Personlige egenskaper

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk må du ha god forståelse for prosess og sikkerhet, og evne til tverrfaglig samarbeid. Du bør være kreativ, nøyaktig, systematisk og ha god orden.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber denne utdanningsgruppen som?

 

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Førtrykkere
Deltid
Alle sektorer
247 personer
142 personer
105 personer
Ca 216 kr
Ca 214 kr
Ca 226 kr
34 920 kr
34 700 kr
36 640 kr
419 040 kr
416 400 kr
439 680 kr
Ca 216 kr
Ca 214 kr
Ca 226 kr
34 920 kr
34 700 kr
36 640 kr
419 040 kr
416 400 kr
439 680 kr
Ca 225 kr
Ca 218 kr
Ca 237 kr
36 520 kr
35 390 kr
38 380 kr
438 240 kr
424 680 kr
460 560 kr
Ca 225 kr
Ca 218 kr
Ca 237 kr
36 730 kr
35 630 kr
38 540 kr
440 760 kr
427 560 kr
462 480 kr
Førtrykkere
Heltid
Alle sektorer
978 personer
394 personer
584 personer
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 230 kr
37 360 kr
37 420 kr
37 280 kr
448 320 kr
449 040 kr
447 360 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 230 kr
37 360 kr
37 420 kr
37 280 kr
448 320 kr
449 040 kr
447 360 kr
Ca 238 kr
Ca 235 kr
Ca 240 kr
38 560 kr
38 110 kr
38 870 kr
462 720 kr
457 320 kr
466 440 kr
Ca 238 kr
Ca 235 kr
Ca 240 kr
39 510 kr
38 800 kr
40 000 kr
474 120 kr
465 600 kr
480 000 kr
Førtrykkere
Deltid
Privat
247 personer
142 personer
105 personer
Ca 216 kr
Ca 214 kr
Ca 226 kr
34 920 kr
34 700 kr
36 640 kr
419 040 kr
416 400 kr
439 680 kr
Ca 216 kr
Ca 214 kr
Ca 226 kr
34 920 kr
34 700 kr
36 640 kr
419 040 kr
416 400 kr
439 680 kr
Ca 225 kr
Ca 218 kr
Ca 237 kr
36 520 kr
35 390 kr
38 380 kr
438 240 kr
424 680 kr
460 560 kr
Ca 225 kr
Ca 218 kr
Ca 237 kr
36 730 kr
35 630 kr
38 540 kr
440 760 kr
427 560 kr
462 480 kr
Førtrykkere
Heltid
Privat
970 personer
391 personer
579 personer
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 230 kr
37 350 kr
37 500 kr
37 280 kr
448 200 kr
450 000 kr
447 360 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 230 kr
37 350 kr
37 500 kr
37 280 kr
448 200 kr
450 000 kr
447 360 kr
Ca 238 kr
Ca 236 kr
Ca 240 kr
38 590 kr
38 180 kr
38 870 kr
463 080 kr
458 160 kr
466 440 kr
Ca 238 kr
Ca 236 kr
Ca 240 kr
39 550 kr
38 870 kr
40 000 kr
474 600 kr
466 440 kr
480 000 kr
Trykkere
Deltid
Alle sektorer
261 personer
102 personer
159 personer
Ca 194 kr
Ca
Ca 197 kr
31 390 kr
31 990 kr
376 680 kr
383 880 kr
Ca 194 kr
Ca
Ca 197 kr
31 390 kr
31 990 kr
376 680 kr
383 880 kr
Ca 206 kr
Ca 199 kr
Ca 211 kr
33 450 kr
32 280 kr
34 200 kr
401 400 kr
387 360 kr
410 400 kr
Ca 206 kr
Ca 199 kr
Ca 211 kr
34 350 kr
32 280 kr
35 430 kr
412 200 kr
387 360 kr
425 160 kr
Trykkere
Heltid
Alle sektorer
1 130 personer
162 personer
968 personer
Ca 222 kr
Ca 192 kr
Ca 226 kr
36 000 kr
31 080 kr
36 560 kr
432 000 kr
372 960 kr
438 720 kr
Ca 222 kr
Ca 192 kr
Ca 226 kr
36 280 kr
31 080 kr
36 910 kr
435 360 kr
372 960 kr
442 920 kr
Ca 234 kr
Ca 198 kr
Ca 240 kr
37 930 kr
32 000 kr
38 930 kr
455 160 kr
384 000 kr
467 160 kr
Ca 234 kr
Ca 198 kr
Ca 240 kr
39 860 kr
33 000 kr
41 010 kr
478 320 kr
396 000 kr
492 120 kr
Trykkere
Deltid
Privat
257 personer
101 personer
156 personer
Ca 193 kr
Ca
Ca 196 kr
31 340 kr
31 820 kr
376 080 kr
381 840 kr
Ca 193 kr
Ca
Ca 196 kr
31 340 kr
31 820 kr
376 080 kr
381 840 kr
Ca 206 kr
Ca 199 kr
Ca 210 kr
33 360 kr
32 280 kr
34 060 kr
400 320 kr
387 360 kr
408 720 kr
Ca 206 kr
Ca 199 kr
Ca 210 kr
34 270 kr
32 280 kr
35 310 kr
411 240 kr
387 360 kr
423 720 kr
Trykkere
Heltid
Privat
1 121 personer
161 personer
960 personer
Ca 222 kr
Ca 192 kr
Ca 226 kr
36 010 kr
31 080 kr
36 580 kr
432 120 kr
372 960 kr
438 960 kr
Ca 222 kr
Ca 192 kr
Ca 226 kr
36 290 kr
31 080 kr
36 930 kr
435 480 kr
372 960 kr
443 160 kr
Ca 234 kr
Ca 197 kr
Ca 240 kr
37 950 kr
31 970 kr
38 960 kr
455 400 kr
383 640 kr
467 520 kr
Ca 234 kr
Ca 197 kr
Ca 240 kr
39 890 kr
32 980 kr
41 050 kr
478 680 kr
395 760 kr
492 600 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker