Image
Isolatører i arbeid
Lenke
Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening (KIS)

Yrkesbeskrivelse

Isolatør

Som isolatør isolerer du rør, kanaler og utstyr. Energiutnyttelse og miljøforbedring står sentralt i jobben.

En isolatør isolerer rør, kanaler, tanker og utstyr i industrien, på olje- og gassinstallasjoner, skipsverft og i næringsbygg. Et annet viktig arbeidsområde er passiv brannsikring og støyisolering.

Vanlige arbeidsområder for en isolatør:
 • varme- og kuldebevaring
 • frost- og brannbeskyttelse
 • støydemping
 • kondensisolering
 • innrede boligmoduler og båter
 • innredning i industribygg

Som isolatør bidrar du til effektiv energiutnyttelse, som igjen reduserer utslipp av drivhusgasser.

Hvor jobber isolatører ?

Isolatører jobber med landbasert industri, skipsverft og offshorerelaterte virksomheter. Det meste av arbeidet foregår utendørs, men isolatøren jobber også innendørs og på verksted.

Personlige egenskaper

Yrket passer for deg som liker et variert og krevende yrke. Som isolatør må du kunne lese tegninger og detaljbeskrivelser. Du må være strukturert og nøyaktig i planleggingen av arbeidet. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt, og isolatøren utfører arbeidet i samsvar med standarder og fastlagte kvalitetskrav.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber isolatørfagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 457115 - Isolatørfaget, Vg2 og Vg3, særløp (gammel ordning)

Hva er de vanligste utdanningene for isolatører ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Isolatør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7132104 - FAGARBEIDER (ISOLATØR)
 • 7132106 - FORMANN (ISOLATØR)
 • 7132103 - ISOLATØR
 • 7132102 - KAPSLER
 • 7132107 - SPESIALARBEIDER (ISOLATØR OG KAPSLER)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 01. mars 2022, av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk