Ei dame ligger på gulvet sammen med to barn.
Yrkesbeskrivelse

Au pair

favoritt ikon

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.

Som au pair bor du hos en vertsfamilie som gir deg kost, losji og lommepenger, mot at du passer barna deres og gjør litt lett husarbeid.

De fleste vertsfamilier ønsker å ha en au pair i ett år. Det er vanlig å få en ukes ferie per halvår. 30 timers arbeidsuke er vanlig. Når på dagen du må jobbe, er det familien som bestemmer. Du må også regne med å sitte barnevakt om kvelden. I noen land er det vanlig å sitte barnevakt mot ekstra lommepenger. Det er vanlig å ha 1 eller 1 1/2 fridag i uka.

Du vil tilbringe mye tid sammen med barna. Du skal leke med dem og følge dem til og fra skole eller barnehage.

Du velger selv hvilket land du vil bo i, og om du vil være i en storby eller på et mindre sted.

Hvor jobber au pairer?

En au pair jobber hos en vertsfamilie i et annet land. Det er også vanlig at au pairen bor hos vertsfamilien.

Personlige egenskaper

For å bli au pair må du være glad i barn. Du må være ansvarsbevisst og ryddig, og det er viktig at du er svært tilpasningsdyktig. Du må være interessert i å lære fremmedspråk, og du bør være nysgjerrig på andre kulturer.

Utdanning

Det finnes flere byråer som formidler au pairer til mange land i Europa. I de fleste land kreves det ingen formell utdanning, men du må være fylt 18 år. I mange land er det også en øvre aldersgrense, som oftest mellom 27 og 30 år. Det er en fordel med førerkort klasse B og i noen få land er dette også et krav. I noen land kreves det at du følger et språkkurs minimum seks måneder av oppholdet.

Det er viktig å ha reiseforsikring.

Opptakskrav
Du må være mellom 18 og 30 år. Du bør ha erfaring med barnepass, og i enkelte land kreves det også referanser fra barnepass. I Tyskland kreves det fullført videregående skole med tysk som B- eller C-språk. I Frankrike kreves det at du enten har hatt fransk på skolen, eller kan vise annen dokumentasjon på franskkurs. I andre land kreves gode engelskkunnskaper.

For å bli au pair i USA må du søke gjennom et byrå. Det kreves visum som gir deg har rett til å være der i ett år.

For å bli au pair i Australia må du være mellom 19 og 30 år, ha førerkort og være ikke-røyker. Du må også være ugift, og kan ikke ha barn selv. Det er en fordel at du er fleksibel, og du må ha både vandelsattest og førstehjelpskurs. Du må ha visum også i Australia. 

Lønn

Du får kost, losji og lommepenger av vertsfamilien. Hvor mye lommpenger du får i uka, varierer fra omtrent 630 kroner til rundt 1000 kroner. (Kilde: Atlantis Utveksling, 2017)

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Logoped hjelper eldre kvinne med å prate.

Logoped

En logoped hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere.

Helsesøster måler hodeomkretsen til nyfødt baby.

Helsesøster

Som helsesøster gjør du et viktig arbeid med å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse.

Teknisk forfatter med ferdig manual

Teknisk forfatter

En teknisk forfatter ut­arbeider bruksanvisninger, håndbøker, installasjonsveiledninger, kataloger og tekniske rapporter.

Kvinnelig redaktør i moteblad inspiserer klær som to assistenter viser fram. I bakgrunnen en tredje assistent i diskusjon med en fotograf.

Redaktør

En redaktør leder arbeidet i en redaksjon eller et mediehus, og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren har det faglige, etiske og ofte også rettslige ansvaret for innholdet.

Adjunkt i klasserom.

Adjunkt

Adjunkter er en lærer som arbeider med barn, unge og voksne i skolen.

Miljøterapeut tilrettelegger aktiviteter

Miljø­terapeut

Miljø­terapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Pedagog står ved sidan av to tenåringselevar og diskuterer.

Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærer­utdanningen, barneverns­utdanningen eller som eget fag på universitetet.

Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mor og det nyfødte barnet. Du ut­fører også svangerskaps­kontroller og oppfølging i barseltiden.

Et barn går hånd i hånd med en voksen.

Barneverns­pedagog

Barneverns­pedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.

Kvinnelig tolk prater med lyd og bevegelser.

Tolk

En tolk arbeider med muntlig oversetting av innholdet i et språk til et annet.

Grunnskolelærer hjelper elev.

Grunnskole­lærer

En grunnskole­lærer arbeider med elever fra 1–10. klasse.

Kvinnelig forfatter skriver

Forfatter

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende.