Gjennomgått i samarbeid med Avinor 02. februar 2024

Lufthavnbetjent

En lufthavnbetjent jobber med flysikkerhet, beredskap og vedlikehold på en flyplass.

Arbeidsoppgaver

Som lufthavnbetjent er du en viktig del av et team som har ansvar for vedlikeholds- og beredskapsoppgaver på uteområdene på flyplasser. Arbeidet foregår hovedsakelig utendørs, og inkluderer både forebyggende og korrigerende vedlikehold. En av de mest sentrale oppgavene for en lufthavnbetjent er å håndtere sikkerheten på flyplassen. Lufthavnbetjentens ansvar er å sikre at det er trygt å fly fra norske flyplasser.

På Oslo Lufthavn er lufthavnbetjentenes oppgaver mer spesialiserte sammenlignet med andre flyplasser. Her inkluderer ansvarsområdet en dedikert plasstjeneste (vedlikehold) og branntjeneste (beredskap). Den aktuelle avdelingen der lufthavnbetjentene i Oslo jobber, kalles plass, brann og redning (PBR). PBR-avdelingen må ha et team med forskjellige kunnskaper for å håndtere alle oppgavene sine. 

Flere ulike utdanninger kan være relevant for denne jobben. Hvis du mangler utdanning eller erfaring på noen områder, kan du lære dette i jobben. 

Hverdagen som lufthavnbetjent er variert. Jobben inkluderer en del skiftarbeid. Noen ganger kan du også være på vakt og tilgjengelig mens du er hjemme. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en lufthavnbetjent:

 • håndtering av store kjøretøy og anleggsmaskiner
 • utføre beredskapsoppgaver knyttet til flybranner og hendelser
 • utføre forefallende arbeid som elektroinstallasjon, bygg og ventilasjon og annet vedlikeholdsarbeid
 • vedlikeholde asfalt, betong, fuger og grøntområder
 • ivareta HMS på flyplassen

Hvor jobber lufthavnbetjenter?

Lufthavnbetjenter kan være ansatt hos Avinor eller andre som driver flyplasser.

Hvordan er det å jobbe som lufthavnbetjent?

Intervjuer

Portrettfoto av Lufthavnbetjent Glenn Olsen med orange arbeidsvest på

Lufthavnbetjent

Glenn Olsen

Glenn Olsen fikk endelig realisert guttedrømmen om å jobbe som lufthavnsbetjent.

Passer jeg til å bli lufthavnbetjent?

En lufthavnbetjent må være pålitelig, god til å samarbeide, fleksibel og nøyaktig. Du må være i god fysisk form.

Hva tjener lufthavnbetjenter?

Hvordan utdanner du deg til lufthavnbetjent?

Det finnes ingen formell utdanning for å bli lufthavnbetjent.

Noen arbeidsgivere krever relevant fagbrev, som for eksempel elektriker, anleggsmaskinmekaniker, automasjon, bygningsfag eller annen maskinteknisk utdanning. Det er vanlig at arbeidsgiver tilbyr opplæring og krever at du gjennomfører kurs.

De fleste arbeidsgivere stiller også andre krav, som for eksempel førerkort klasse CE eller maskinførerbevis.

Bedrifter: Hvor jobber lufthavnbetjenter?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med lufthavnbetjenter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 4133124 - LUFTHAVNBETJENT
 • 4133146 - FRAKTSJEF (LUFTFART)
 • 4133130 - FRAKTKONSULENT (LUFTHAVN)
 • 4133121 - FLYEKSPORTMEDARBEIDER (LUFTHAVN)
 • 4133120 - FLYIMPORTMEDARBEIDER (LUFTHAVN)
 • 4133119 - KONTROLLØR (LUFTHAVN)
 • 4133114 - LUFTHAVNKONTROLLØR

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Badevakt står foran basseng

Badevakt

Badevakten skal sørge for publikums sikkerhet i et bade- og svømmeanlegg, og må kunne grunnleggende livredning og førstehjelp.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykker

En yrkesdykker utfører arbeid under vann.
Etterforsker samler bevis fra en bil.

Etterforsker

En etterforsker samler opplysninger for å finne ut om noe ulovlig har skjedd.
En kvinnelig fengselsbetjent i uniform står ute og snakker med en mannlig innsatt i oransje klær.

Fengselsbetjent

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.
Flygeleiar på jobb i tårnet på ein flyplass.

Flygeleder

En flygeleder overvåker og dirigerer flytrafikken i og rundt Norge.
Flyinstruktør og elev i cockpit

Flyinstruktør

Flyinstruktører er piloter med etterutdanning. Som flyinstruktør lærer du fremtidige piloter å fly sikkert og i henhold til flygereglene.