Gjennomgått i samarbeid med Ortopeditekniske virksomheters landsforbund 24. november 2023

Ortopediingeniør

Ortopediingeniøren utvikler og tilpasser proteser og andre ortopediske hjelpemidler.

Arbeidsoppgaver

En ortopediingeniør utformer og tilpasser tekniske hjelpemidler som kan kompensere for eller forbedre en nedsatt bevegelsesfunksjon. Disse hjelpemidlene kan være proteser som erstatter eller støtter en kroppsdel, ortoser eller for eksempel ortopedisk fottøy som kan korrigere eller avlaste gange.

Ortopediingeniøren vurderer livssituasjon, funksjonsnedsettelse og helsetilstand til hver enkelt pasient for å finne ut hvilke hjelpemidler som passer best.

Vanlige arbeidsoppgaver for ortopediingeniøren:

  • analysere og vurdere menneskers funksjonsevne og behov for ortopediske hjelpemidler
  • ta mål, avstøpninger og designe proteser, ortoser og ortopedisk fottøy
  • samarbeide med ortopediteknikeren om å lage hjelpemidlene
  • samarbeide med andre yrkesgrupper og pasienten selv for å komme fram til et best mulig resultat
  • kombinere kunnskap om sykdomslære, anatomi, biomekanikk og materiallære

Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med pasienten selv og andre fagpersoner som ortopediteknikere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og leger.

I dette yrket må du ha både teknisk og medisinsk kompetanse.

Hvor jobber ortopediingeniører?

Som ortopediingeniør jobber du i offentlige og private ortopeditekniske bedrifter, hos leverandører av produkter til bransjen, større sykehus eller som lærer ved ortopediingeniørutdanningen.

Ortopediingeniører jobber også i bedrifter som selger medisinsk og teknisk utstyr. Hjelpemiddelsentraler, funksjonshemmedes organisasjoner, øvrige områder innen helsevesenet eller hjelpeorganisasjoner er andre aktuelle arbeidsplasser.

Bli med en ortopediingeniør på jobb

Hvordan er det å jobbe som ortopediingeniør?

Intervjuer

Ung kvinne kledd i blått.

Ortopediingeniør

Rakel Morbech

- Det er stor stas å se at hjelpemidlene jeg lager forenkler livet til barn med cerebral parese, smiler Rakel.
Ortopedingeniør Tom Robertson portrett

Ortopediingeniør

Tom Robertson

– For at ingeniøren skal kunne lage et bra produkt, er det viktig med både tid og tillit, forteller Tom Robertson.

Viktige egenskaper for en ortopediingeniør

Du må være interessert i å arbeide med rehabilitering av mennesker. Jobben med å utforme hjelpemidler krever at du er kreativ, løsningsorientert og nøyaktig. Videre bør du ha empatiske og kommunikative evner, siden yrket innebærer nært samarbeid med både pasienter og andre fagpersoner.

 

 

Hva tjener ortopediingeniører?

Lønnsstatistikken for ortopediingeniør ligger under kategorien protese- og tannteknikere.

Hvordan utdanner du deg til ortopediingeniør?

For å bli offentlig godkjent kreves to års turnustjeneste. Du må ta ett av årene i Norge, mens resten kan tas i utlandet.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mastergrad i ortopediingeniørfag i utlandet. I Norge kan du ta en master i helsevitenskap og master i rehabilitering.

Hva jobber ortopediingeniørutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 669939 - Bachelor, ortopediingeniørfag, treårig
  • 669908 - Ortopediingeniør, treårig

Bedrifter: Hvor jobber ortopediingeniører?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med ortopediingeniører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 3119133 - ORTOPEDIINGENIØR
  • 3119132 - LEDENDE ORTOPEDIINGENIØR

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.