To menn sitter ved et bord og prater.
Yrkesbeskrivelse

­Konsulent

favoritt ikon

Konsulenter er eksperter innenfor et fagfelt og tilbyr sine tjenester til bedrifter.

Konsulent er en svært bred stillingsbetegnelse, og yrkesbetegnelsen er ikke beskyttet. Det finnes to hovedtyper konsulenter:

  • ansatte i konsulentfirmaer eller selvstendig næringsdrivende som tilbyr sine tjenester til bedrifter, og leies inn for å bidra på et spesielt felt gjerne i en begrenset tidsperiode
  • konsulent i offentlig sektor 

Som konsulent bruker du din erfaring, kunnskap og kompetanse til å hjelpe andre. Konsulenttjenester kan tilbys innenfor de aller fleste yrkesgrupper.

Det finnes en rekke fagspesifikke konsulentyrker, deriblant IT-konsulent, saksbehandler, økonomikonsulent og markedsføringskonsulent. Du kan også jobbe som lønns- og personalkonsulent, innen rekruttering, innen opplæring eller med rådgivning i spørsmål om regel- og avtaleverk. 

Hvor jobber konsulenter?

Konsulenter finnes innenfor flere bransjer – både i det offentlige og i det private. En del konsulenter arbeider i byråer, og leies eller ansettes av en arbeidsgiver for å tilby sine tjenester eller delta i et prosjekt. En vanlig tittel i det offentlige er førstekonsulent eller seniorkonsulent. Som konsulent kan du arbeide både i kommuner, fylkeskommuner og statlige organer.

Personlige egenskaper

Som konsulent må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Konsulenter bør være tilpasningsdyktige, spesielt i privat sektor, hvor firmaer i større grad bruker konsulenter til prosjekter og kortere engasjementer. Det er viktig at du har høy kompetanse og er oppdatert innenfor ditt fagfelt.

Utdanning

Konsulenter kan ha svært ulik faglig bakgrunn. Ofte er du ekspert eller spesialist innenfor ditt felt. Dersom du tilbyr konsulenttjenester stilles det gjerne krav til høy utdanning og kompetanse innenfor ditt fagområde.

Etter- og videreutdanning
Som konsulent vil du ofte bli tilbudt eller ha behov for kompetanseheving. Dette skjer enten i regi av bedriftene selv, gjennom kurs og seminarer, eller fag på høyskoler og universiteter som er skreddersydd for ditt fagfelt.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Finans- og investeringsrådgivere
Deltid
Alle sektorer
990 personer
549 personer
441 personer
Ca 287 kr
Ca 274 kr
Ca 333 kr
46 490 kr
44 330 kr
53 990 kr
557 880 kr
531 960 kr
647 880 kr
Ca 287 kr
Ca 274 kr
Ca 333 kr
46 490 kr
44 330 kr
53 990 kr
557 880 kr
531 960 kr
647 880 kr
Ca 327 kr
Ca 298 kr
Ca 373 kr
52 930 kr
48 330 kr
60 370 kr
635 160 kr
579 960 kr
724 440 kr
Ca 327 kr
Ca 298 kr
Ca 373 kr
53 120 kr
48 560 kr
60 480 kr
637 440 kr
582 720 kr
725 760 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Heltid
Alle sektorer
10 972 personer
4 758 personer
6 214 personer
Ca 332 kr
Ca 305 kr
Ca 360 kr
53 820 kr
49 420 kr
58 330 kr
645 840 kr
593 040 kr
699 960 kr
Ca 332 kr
Ca 305 kr
Ca 360 kr
53 820 kr
49 420 kr
58 330 kr
645 840 kr
593 040 kr
699 960 kr
Ca 377 kr
Ca 331 kr
Ca 413 kr
61 090 kr
53 560 kr
66 860 kr
733 080 kr
642 720 kr
802 320 kr
Ca 377 kr
Ca 331 kr
Ca 413 kr
61 900 kr
54 330 kr
67 710 kr
742 800 kr
651 960 kr
812 520 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Deltid
Privat
965 personer
534 personer
431 personer
Ca 286 kr
Ca 274 kr
Ca 333 kr
46 400 kr
44 330 kr
53 990 kr
556 800 kr
531 960 kr
647 880 kr
Ca 286 kr
Ca 274 kr
Ca 333 kr
46 400 kr
44 330 kr
53 990 kr
556 800 kr
531 960 kr
647 880 kr
Ca 327 kr
Ca 299 kr
Ca 373 kr
53 000 kr
48 410 kr
60 410 kr
636 000 kr
580 920 kr
724 920 kr
Ca 327 kr
Ca 299 kr
Ca 373 kr
53 190 kr
48 650 kr
60 510 kr
638 280 kr
583 800 kr
726 120 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Heltid
Privat
10 748 personer
4 658 personer
6 090 personer
Ca 332 kr
Ca 305 kr
Ca 360 kr
53 820 kr
49 420 kr
58 400 kr
645 840 kr
593 040 kr
700 800 kr
Ca 332 kr
Ca 305 kr
Ca 360 kr
53 820 kr
49 420 kr
58 400 kr
645 840 kr
593 040 kr
700 800 kr
Ca 378 kr
Ca 331 kr
Ca 414 kr
61 220 kr
53 620 kr
67 030 kr
734 640 kr
643 440 kr
804 360 kr
Ca 378 kr
Ca 331 kr
Ca 414 kr
62 020 kr
54 390 kr
67 860 kr
744 240 kr
652 680 kr
814 320 kr
Finans- og investeringsrådgivere
Heltid
Statlig
163 personer
Ca 340 kr
Ca
Ca
55 140 kr
661 680 kr
Ca 340 kr
Ca
Ca
55 220 kr
662 640 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
57 110 kr
685 320 kr
Ca 353 kr
Ca
Ca
58 550 kr
702 600 kr
Organisasjonsrådgivere
Deltid
Alle sektorer
1 782 personer
1 206 personer
576 personer
Ca 257 kr
Ca 252 kr
Ca 275 kr
41 670 kr
40 820 kr
44 590 kr
500 040 kr
489 840 kr
535 080 kr
Ca 257 kr
Ca 252 kr
Ca 275 kr
41 670 kr
40 820 kr
44 590 kr
500 040 kr
489 840 kr
535 080 kr
Ca 280 kr
Ca 266 kr
Ca 312 kr
45 340 kr
43 020 kr
50 620 kr
544 080 kr
516 240 kr
607 440 kr
Ca 280 kr
Ca 266 kr
Ca 312 kr
45 380 kr
43 070 kr
50 650 kr
544 560 kr
516 840 kr
607 800 kr
Organisasjonsrådgivere
Heltid
Alle sektorer
5 752 personer
3 224 personer
2 528 personer
Ca 282 kr
Ca 266 kr
Ca 312 kr
45 650 kr
43 110 kr
50 560 kr
547 800 kr
517 320 kr
606 720 kr
Ca 282 kr
Ca 266 kr
Ca 312 kr
45 650 kr
43 110 kr
50 560 kr
547 800 kr
517 320 kr
606 720 kr
Ca 322 kr
Ca 286 kr
Ca 368 kr
52 150 kr
46 310 kr
59 610 kr
625 800 kr
555 720 kr
715 320 kr
Ca 322 kr
Ca 286 kr
Ca 368 kr
52 450 kr
46 580 kr
59 960 kr
629 400 kr
558 960 kr
719 520 kr
Organisasjonsrådgivere
Deltid
Kommunal
821 personer
602 personer
219 personer
Ca 257 kr
Ca 250 kr
Ca 274 kr
41 660 kr
40 520 kr
44 450 kr
499 920 kr
486 240 kr
533 400 kr
Ca 257 kr
Ca 250 kr
Ca 274 kr
41 660 kr
40 520 kr
44 450 kr
499 920 kr
486 240 kr
533 400 kr
Ca 268 kr
Ca 262 kr
Ca 285 kr
43 420 kr
42 490 kr
46 200 kr
521 040 kr
509 880 kr
554 400 kr
Ca 268 kr
Ca 262 kr
Ca 285 kr
43 430 kr
42 500 kr
46 200 kr
521 160 kr
510 000 kr
554 400 kr
Organisasjonsrådgivere
Heltid
Kommunal
529 personer
363 personer
166 personer
Ca 263 kr
Ca 261 kr
Ca 269 kr
42 670 kr
42 250 kr
43 610 kr
512 040 kr
507 000 kr
523 320 kr
Ca 263 kr
Ca 261 kr
Ca 269 kr
42 670 kr
42 250 kr
43 610 kr
512 040 kr
507 000 kr
523 320 kr
Ca 270 kr
Ca 266 kr
Ca 279 kr
43 820 kr
43 170 kr
45 230 kr
525 840 kr
518 040 kr
542 760 kr
Ca 270 kr
Ca 266 kr
Ca 279 kr
43 870 kr
43 190 kr
45 330 kr
526 440 kr
518 280 kr
543 960 kr
Organisasjonsrådgivere
Deltid
Privat
552 personer
306 personer
246 personer
Ca 273 kr
Ca 267 kr
Ca 282 kr
44 170 kr
43 300 kr
45 640 kr
530 040 kr
519 600 kr
547 680 kr
Ca 273 kr
Ca 267 kr
Ca 282 kr
44 170 kr
43 300 kr
45 640 kr
530 040 kr
519 600 kr
547 680 kr
Ca 304 kr
Ca 281 kr
Ca 336 kr
49 290 kr
45 580 kr
54 430 kr
591 480 kr
546 960 kr
653 160 kr
Ca 304 kr
Ca 281 kr
Ca 336 kr
49 360 kr
45 670 kr
54 480 kr
592 320 kr
548 040 kr
653 760 kr
Organisasjonsrådgivere
Heltid
Privat
2 983 personer
1 202 personer
1 781 personer
Ca 322 kr
Ca 304 kr
Ca 336 kr
52 200 kr
49 170 kr
54 430 kr
626 400 kr
590 040 kr
653 160 kr
Ca 322 kr
Ca 304 kr
Ca 336 kr
52 200 kr
49 170 kr
54 430 kr
626 400 kr
590 040 kr
653 160 kr
Ca 371 kr
Ca 325 kr
Ca 402 kr
60 070 kr
52 570 kr
65 130 kr
720 840 kr
630 840 kr
781 560 kr
Ca 371 kr
Ca 325 kr
Ca 402 kr
60 400 kr
52 910 kr
65 450 kr
724 800 kr
634 920 kr
785 400 kr
Organisasjonsrådgivere
Deltid
Statlig
409 personer
298 personer
111 personer
Ca 244 kr
Ca 242 kr
Ca 263 kr
39 530 kr
39 170 kr
42 580 kr
474 360 kr
470 040 kr
510 960 kr
Ca 244 kr
Ca 242 kr
Ca 263 kr
39 530 kr
39 170 kr
42 580 kr
474 360 kr
470 040 kr
510 960 kr
Ca 264 kr
Ca 254 kr
Ca 300 kr
42 800 kr
41 120 kr
48 520 kr
513 600 kr
493 440 kr
582 240 kr
Ca 264 kr
Ca 254 kr
Ca 300 kr
42 850 kr
41 180 kr
48 540 kr
514 200 kr
494 160 kr
582 480 kr
Organisasjonsrådgivere
Heltid
Statlig
2 240 personer
1 659 personer
581 personer
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca 271 kr
41 960 kr
41 470 kr
43 930 kr
503 520 kr
497 640 kr
527 160 kr
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca 271 kr
41 960 kr
41 470 kr
43 930 kr
503 520 kr
497 640 kr
527 160 kr
Ca 269 kr
Ca 262 kr
Ca 289 kr
43 600 kr
42 470 kr
46 830 kr
523 200 kr
509 640 kr
561 960 kr
Ca 269 kr
Ca 262 kr
Ca 289 kr
43 940 kr
42 740 kr
47 360 kr
527 280 kr
512 880 kr
568 320 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Deltid
Alle sektorer
7 283 personer
5 281 personer
2 002 personer
Ca 252 kr
Ca 248 kr
Ca 273 kr
40 880 kr
40 180 kr
44 300 kr
490 560 kr
482 160 kr
531 600 kr
Ca 252 kr
Ca 248 kr
Ca 273 kr
40 880 kr
40 180 kr
44 300 kr
490 560 kr
482 160 kr
531 600 kr
Ca 269 kr
Ca 262 kr
Ca 292 kr
43 630 kr
42 440 kr
47 230 kr
523 560 kr
509 280 kr
566 760 kr
Ca 269 kr
Ca 262 kr
Ca 292 kr
43 770 kr
42 580 kr
47 370 kr
525 240 kr
510 960 kr
568 440 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Heltid
Alle sektorer
58 973 personer
36 777 personer
22 196 personer
Ca 279 kr
Ca 267 kr
Ca 297 kr
45 140 kr
43 330 kr
48 180 kr
541 680 kr
519 960 kr
578 160 kr
Ca 279 kr
Ca 267 kr
Ca 297 kr
45 140 kr
43 330 kr
48 180 kr
541 680 kr
519 960 kr
578 160 kr
Ca 292 kr
Ca 278 kr
Ca 314 kr
47 260 kr
45 090 kr
50 840 kr
567 120 kr
541 080 kr
610 080 kr
Ca 292 kr
Ca 278 kr
Ca 314 kr
47 910 kr
45 590 kr
51 750 kr
574 920 kr
547 080 kr
621 000 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Deltid
Kommunal
2 907 personer
2 220 personer
687 personer
Ca 250 kr
Ca 246 kr
Ca 273 kr
40 580 kr
39 890 kr
44 170 kr
486 960 kr
478 680 kr
530 040 kr
Ca 250 kr
Ca 246 kr
Ca 273 kr
40 580 kr
39 890 kr
44 170 kr
486 960 kr
478 680 kr
530 040 kr
Ca 263 kr
Ca 258 kr
Ca 282 kr
42 610 kr
41 730 kr
45 750 kr
511 320 kr
500 760 kr
549 000 kr
Ca 263 kr
Ca 258 kr
Ca 282 kr
42 710 kr
41 830 kr
45 850 kr
512 520 kr
501 960 kr
550 200 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Heltid
Kommunal
17 393 personer
11 344 personer
6 049 personer
Ca 279 kr
Ca 271 kr
Ca 291 kr
45 150 kr
43 920 kr
47 210 kr
541 800 kr
527 040 kr
566 520 kr
Ca 279 kr
Ca 271 kr
Ca 291 kr
45 150 kr
43 920 kr
47 210 kr
541 800 kr
527 040 kr
566 520 kr
Ca 284 kr
Ca 276 kr
Ca 298 kr
45 950 kr
44 760 kr
48 200 kr
551 400 kr
537 120 kr
578 400 kr
Ca 284 kr
Ca 276 kr
Ca 298 kr
46 300 kr
45 070 kr
48 640 kr
555 600 kr
540 840 kr
583 680 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Deltid
Privat
1 238 personer
741 personer
497 personer
Ca 255 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
41 250 kr
41 250 kr
40 910 kr
495 000 kr
495 000 kr
490 920 kr
Ca 255 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
41 250 kr
41 250 kr
40 910 kr
495 000 kr
495 000 kr
490 920 kr
Ca 276 kr
Ca 269 kr
Ca 288 kr
44 750 kr
43 600 kr
46 580 kr
537 000 kr
523 200 kr
558 960 kr
Ca 276 kr
Ca 269 kr
Ca 288 kr
44 830 kr
43 670 kr
46 670 kr
537 960 kr
524 040 kr
560 040 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Heltid
Privat
6 670 personer
3 500 personer
3 170 personer
Ca 314 kr
Ca 294 kr
Ca 338 kr
50 830 kr
47 570 kr
54 780 kr
609 960 kr
570 840 kr
657 360 kr
Ca 314 kr
Ca 294 kr
Ca 338 kr
50 830 kr
47 570 kr
54 780 kr
609 960 kr
570 840 kr
657 360 kr
Ca 341 kr
Ca 309 kr
Ca 376 kr
55 270 kr
50 090 kr
60 990 kr
663 240 kr
601 080 kr
731 880 kr
Ca 341 kr
Ca 309 kr
Ca 376 kr
55 810 kr
50 480 kr
61 700 kr
669 720 kr
605 760 kr
740 400 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Deltid
Statlig
3 138 personer
2 320 personer
818 personer
Ca 253 kr
Ca 248 kr
Ca 281 kr
40 910 kr
40 180 kr
45 590 kr
490 920 kr
482 160 kr
547 080 kr
Ca 253 kr
Ca 248 kr
Ca 281 kr
40 910 kr
40 180 kr
45 590 kr
490 920 kr
482 160 kr
547 080 kr
Ca 272 kr
Ca 264 kr
Ca 302 kr
44 130 kr
42 750 kr
48 910 kr
529 560 kr
513 000 kr
586 920 kr
Ca 272 kr
Ca 264 kr
Ca 302 kr
44 330 kr
42 950 kr
49 120 kr
531 960 kr
515 400 kr
589 440 kr
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
Heltid
Statlig
34 910 personer
21 933 personer
12 977 personer
Ca 274 kr
Ca 264 kr
Ca 293 kr
44 330 kr
42 690 kr
47 440 kr
531 960 kr
512 280 kr
569 280 kr
Ca 274 kr
Ca 264 kr
Ca 293 kr
44 330 kr
42 690 kr
47 440 kr
531 960 kr
512 280 kr
569 280 kr
Ca 286 kr
Ca 275 kr
Ca 306 kr
46 380 kr
44 470 kr
49 600 kr
556 560 kr
533 640 kr
595 200 kr
Ca 286 kr
Ca 275 kr
Ca 306 kr
47 200 kr
45 080 kr
50 770 kr
566 400 kr
540 960 kr
609 240 kr
Personal- og karriererådgivere
Deltid
Alle sektorer
1 395 personer
1 009 personer
386 personer
Ca 268 kr
Ca 270 kr
Ca 267 kr
43 480 kr
43 660 kr
43 300 kr
521 760 kr
523 920 kr
519 600 kr
Ca 268 kr
Ca 270 kr
Ca 267 kr
43 480 kr
43 660 kr
43 300 kr
521 760 kr
523 920 kr
519 600 kr
Ca 291 kr
Ca 289 kr
Ca 298 kr
47 140 kr
46 860 kr
48 230 kr
565 680 kr
562 320 kr
578 760 kr
Ca 291 kr
Ca 289 kr
Ca 298 kr
47 290 kr
47 030 kr
48 310 kr
567 480 kr
564 360 kr
579 720 kr
Personal- og karriererådgivere
Heltid
Alle sektorer
9 445 personer
6 721 personer
2 724 personer
Ca 299 kr
Ca 292 kr
Ca 321 kr
48 420 kr
47 340 kr
52 050 kr
581 040 kr
568 080 kr
624 600 kr
Ca 299 kr
Ca 292 kr
Ca 321 kr
48 420 kr
47 340 kr
52 050 kr
581 040 kr
568 080 kr
624 600 kr
Ca 326 kr
Ca 315 kr
Ca 354 kr
52 840 kr
51 040 kr
57 270 kr
634 080 kr
612 480 kr
687 240 kr
Ca 326 kr
Ca 315 kr
Ca 354 kr
53 290 kr
51 440 kr
57 830 kr
639 480 kr
617 280 kr
693 960 kr
Personal- og karriererådgivere
Deltid
Kommunal
215 personer
143 personer
72 personer
Ca 251 kr
Ca 255 kr
Ca
40 590 kr
41 230 kr
487 080 kr
494 760 kr
Ca 251 kr
Ca 255 kr
Ca
40 590 kr
41 230 kr
487 080 kr
494 760 kr
Ca 260 kr
Ca 264 kr
Ca 254 kr
42 200 kr
42 710 kr
41 190 kr
506 400 kr
512 520 kr
494 280 kr
Ca 260 kr
Ca 264 kr
Ca 254 kr
42 230 kr
42 760 kr
41 190 kr
506 760 kr
513 120 kr
494 280 kr
Personal- og karriererådgivere
Heltid
Kommunal
864 personer
663 personer
201 personer
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca 294 kr
45 580 kr
44 900 kr
47 580 kr
546 960 kr
538 800 kr
570 960 kr
Ca 281 kr
Ca 277 kr
Ca 294 kr
45 580 kr
44 900 kr
47 580 kr
546 960 kr
538 800 kr
570 960 kr
Ca 283 kr
Ca 280 kr
Ca 294 kr
45 840 kr
45 300 kr
47 640 kr
550 080 kr
543 600 kr
571 680 kr
Ca 283 kr
Ca 280 kr
Ca 294 kr
46 030 kr
45 500 kr
47 790 kr
552 360 kr
546 000 kr
573 480 kr
Personal- og karriererådgivere
Deltid
Privat
881 personer
635 personer
246 personer
Ca 267 kr
Ca 270 kr
Ca 255 kr
43 250 kr
43 770 kr
41 280 kr
519 000 kr
525 240 kr
495 360 kr
Ca 267 kr
Ca 270 kr
Ca 255 kr
43 250 kr
43 770 kr
41 280 kr
519 000 kr
525 240 kr
495 360 kr
Ca 295 kr
Ca 295 kr
Ca 292 kr
47 770 kr
47 860 kr
47 370 kr
573 240 kr
574 320 kr
568 440 kr
Ca 295 kr
Ca 295 kr
Ca 292 kr
47 970 kr
48 090 kr
47 440 kr
575 640 kr
577 080 kr
569 280 kr
Personal- og karriererådgivere
Heltid
Privat
5 669 personer
3 862 personer
1 807 personer
Ca 315 kr
Ca 308 kr
Ca 336 kr
51 000 kr
49 830 kr
54 380 kr
612 000 kr
597 960 kr
652 560 kr
Ca 315 kr
Ca 308 kr
Ca 336 kr
51 000 kr
49 830 kr
54 380 kr
612 000 kr
597 960 kr
652 560 kr
Ca 346 kr
Ca 334 kr
Ca 371 kr
56 070 kr
54 150 kr
60 160 kr
672 840 kr
649 800 kr
721 920 kr
Ca 346 kr
Ca 334 kr
Ca 371 kr
56 590 kr
54 620 kr
60 790 kr
679 080 kr
655 440 kr
729 480 kr
Personal- og karriererådgivere
Deltid
Statlig
299 personer
231 personer
68 personer
Ca 279 kr
Ca 276 kr
Ca
45 120 kr
44 640 kr
541 440 kr
535 680 kr
Ca 279 kr
Ca 276 kr
Ca
45 120 kr
44 640 kr
541 440 kr
535 680 kr
Ca 298 kr
Ca 285 kr
Ca 341 kr
48 270 kr
46 210 kr
55 270 kr
579 240 kr
554 520 kr
663 240 kr
Ca 298 kr
Ca 285 kr
Ca 341 kr
48 360 kr
46 280 kr
55 270 kr
580 320 kr
555 360 kr
663 240 kr
Personal- og karriererådgivere
Heltid
Statlig
2 912 personer
2 196 personer
716 personer
Ca 290 kr
Ca 282 kr
Ca 313 kr
46 990 kr
45 760 kr
50 670 kr
563 880 kr
549 120 kr
608 040 kr
Ca 290 kr
Ca 282 kr
Ca 313 kr
46 990 kr
45 760 kr
50 670 kr
563 880 kr
549 120 kr
608 040 kr
Ca 300 kr
Ca 292 kr
Ca 325 kr
48 630 kr
47 310 kr
52 670 kr
583 560 kr
567 720 kr
632 040 kr
Ca 300 kr
Ca 292 kr
Ca 325 kr
49 010 kr
47 660 kr
53 160 kr
588 120 kr
571 920 kr
637 920 kr
Rådgivere innen kompetanseutvikling
Heltid
Alle sektorer
633 personer
212 personer
421 personer
Ca 302 kr
Ca 290 kr
Ca 310 kr
49 000 kr
47 020 kr
50 260 kr
588 000 kr
564 240 kr
603 120 kr
Ca 302 kr
Ca 290 kr
Ca 310 kr
49 000 kr
47 020 kr
50 260 kr
588 000 kr
564 240 kr
603 120 kr
Ca 326 kr
Ca 315 kr
Ca 332 kr
52 880 kr
51 010 kr
53 830 kr
634 560 kr
612 120 kr
645 960 kr
Ca 326 kr
Ca 315 kr
Ca 332 kr
53 390 kr
51 480 kr
54 360 kr
640 680 kr
617 760 kr
652 320 kr
Rådgivere innen kompetanseutvikling
Heltid
Privat
616 personer
200 personer
416 personer
Ca 302 kr
Ca 291 kr
Ca 311 kr
49 000 kr
47 110 kr
50 340 kr
588 000 kr
565 320 kr
604 080 kr
Ca 302 kr
Ca 291 kr
Ca 311 kr
49 000 kr
47 110 kr
50 340 kr
588 000 kr
565 320 kr
604 080 kr
Ca 328 kr
Ca 317 kr
Ca 333 kr
53 100 kr
51 390 kr
53 920 kr
637 200 kr
616 680 kr
647 040 kr
Ca 328 kr
Ca 317 kr
Ca 333 kr
53 590 kr
51 850 kr
54 420 kr
643 080 kr
622 200 kr
653 040 kr
Arbeidsformidlere
Deltid
Alle sektorer
4 587 personer
1 977 personer
2 610 personer
Ca 198 kr
Ca 196 kr
Ca 198 kr
32 050 kr
31 700 kr
32 130 kr
384 600 kr
380 400 kr
385 560 kr
Ca 198 kr
Ca 196 kr
Ca 198 kr
32 050 kr
31 700 kr
32 300 kr
384 600 kr
380 400 kr
387 600 kr
Ca 211 kr
Ca 209 kr
Ca 213 kr
34 240 kr
33 840 kr
34 520 kr
410 880 kr
406 080 kr
414 240 kr
Ca 211 kr
Ca 209 kr
Ca 213 kr
35 200 kr
34 380 kr
35 780 kr
422 400 kr
412 560 kr
429 360 kr
Arbeidsformidlere
Heltid
Alle sektorer
3 459 personer
1 525 personer
1 934 personer
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 225 kr
36 660 kr
36 810 kr
36 530 kr
439 920 kr
441 720 kr
438 360 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 225 kr
36 660 kr
36 810 kr
36 620 kr
439 920 kr
441 720 kr
439 440 kr
Ca 245 kr
Ca 239 kr
Ca 249 kr
39 640 kr
38 730 kr
40 350 kr
475 680 kr
464 760 kr
484 200 kr
Ca 245 kr
Ca 239 kr
Ca 249 kr
40 710 kr
39 280 kr
41 830 kr
488 520 kr
471 360 kr
501 960 kr
Arbeidsformidlere
Deltid
Privat
4 583 personer
1 973 personer
2 610 personer
Ca 198 kr
Ca 196 kr
Ca 198 kr
32 050 kr
31 700 kr
32 130 kr
384 600 kr
380 400 kr
385 560 kr
Ca 198 kr
Ca 196 kr
Ca 198 kr
32 050 kr
31 700 kr
32 300 kr
384 600 kr
380 400 kr
387 600 kr
Ca 211 kr
Ca 209 kr
Ca 213 kr
34 240 kr
33 840 kr
34 520 kr
410 880 kr
406 080 kr
414 240 kr
Ca 211 kr
Ca 209 kr
Ca 213 kr
35 200 kr
34 380 kr
35 780 kr
422 400 kr
412 560 kr
429 360 kr
Arbeidsformidlere
Heltid
Privat
3 455 personer
1 521 personer
1 934 personer
Ca 226 kr
Ca 228 kr
Ca 225 kr
36 670 kr
36 860 kr
36 530 kr
440 040 kr
442 320 kr
438 360 kr
Ca 226 kr
Ca 228 kr
Ca 225 kr
36 670 kr
36 860 kr
36 620 kr
440 040 kr
442 320 kr
439 440 kr
Ca 245 kr
Ca 239 kr
Ca 249 kr
39 640 kr
38 740 kr
40 350 kr
475 680 kr
464 880 kr
484 200 kr
Ca 245 kr
Ca 239 kr
Ca 249 kr
40 710 kr
39 290 kr
41 830 kr
488 520 kr
471 480 kr
501 960 kr
Skattefunksjonærer
Deltid
Alle sektorer
385 personer
338 personer
47 personer
Ca 225 kr
Ca 225 kr
Ca
36 380 kr
36 380 kr
436 560 kr
436 560 kr
Ca 225 kr
Ca 225 kr
Ca
36 380 kr
36 380 kr
436 560 kr
436 560 kr
Ca 230 kr
Ca 229 kr
Ca 239 kr
37 230 kr
37 030 kr
38 670 kr
446 760 kr
444 360 kr
464 040 kr
Ca 230 kr
Ca 229 kr
Ca 239 kr
37 310 kr
37 100 kr
38 670 kr
447 720 kr
445 200 kr
464 040 kr
Skattefunksjonærer
Heltid
Alle sektorer
2 180 personer
1 463 personer
717 personer
Ca 232 kr
Ca 232 kr
Ca 240 kr
37 580 kr
37 580 kr
38 840 kr
450 960 kr
450 960 kr
466 080 kr
Ca 232 kr
Ca 232 kr
Ca 240 kr
37 580 kr
37 580 kr
38 840 kr
450 960 kr
450 960 kr
466 080 kr
Ca 238 kr
Ca 233 kr
Ca 248 kr
38 610 kr
37 810 kr
40 240 kr
463 320 kr
453 720 kr
482 880 kr
Ca 238 kr
Ca 233 kr
Ca 248 kr
39 040 kr
38 190 kr
40 790 kr
468 480 kr
458 280 kr
489 480 kr
Skattefunksjonærer
Deltid
Statlig
381 personer
334 personer
47 personer
Ca 225 kr
Ca 225 kr
Ca
36 380 kr
36 380 kr
436 560 kr
436 560 kr
Ca 225 kr
Ca 225 kr
Ca
36 380 kr
36 380 kr
436 560 kr
436 560 kr
Ca 230 kr
Ca 229 kr
Ca 239 kr
37 220 kr
37 020 kr
38 640 kr
446 640 kr
444 240 kr
463 680 kr
Ca 230 kr
Ca 229 kr
Ca 239 kr
37 300 kr
37 100 kr
38 640 kr
447 600 kr
445 200 kr
463 680 kr
Skattefunksjonærer
Heltid
Statlig
2 154 personer
1 448 personer
706 personer
Ca 232 kr
Ca 232 kr
Ca 240 kr
37 580 kr
37 580 kr
38 840 kr
450 960 kr
450 960 kr
466 080 kr
Ca 232 kr
Ca 232 kr
Ca 240 kr
37 580 kr
37 580 kr
38 840 kr
450 960 kr
450 960 kr
466 080 kr
Ca 238 kr
Ca 233 kr
Ca 248 kr
38 570 kr
37 750 kr
40 250 kr
462 840 kr
453 000 kr
483 000 kr
Ca 238 kr
Ca 233 kr
Ca 248 kr
39 010 kr
38 130 kr
40 790 kr
468 120 kr
457 560 kr
489 480 kr
Inkassomedarbeidere
Deltid
Alle sektorer
271 personer
189 personer
82 personer
Ca 207 kr
Ca 223 kr
Ca
33 600 kr
36 100 kr
403 200 kr
433 200 kr
Ca 207 kr
Ca 223 kr
Ca
33 600 kr
36 100 kr
403 200 kr
433 200 kr
Ca 215 kr
Ca 225 kr
Ca 193 kr
34 890 kr
36 460 kr
31 270 kr
418 680 kr
437 520 kr
375 240 kr
Ca 215 kr
Ca 225 kr
Ca 193 kr
35 120 kr
36 650 kr
31 270 kr
421 440 kr
439 800 kr
375 240 kr
Inkassomedarbeidere
Heltid
Alle sektorer
927 personer
653 personer
274 personer
Ca 241 kr
Ca 239 kr
Ca 250 kr
39 080 kr
38 680 kr
40 420 kr
468 960 kr
464 160 kr
485 040 kr
Ca 241 kr
Ca 239 kr
Ca 250 kr
39 170 kr
38 720 kr
40 550 kr
470 040 kr
464 640 kr
486 600 kr
Ca 245 kr
Ca 240 kr
Ca 257 kr
39 740 kr
38 960 kr
41 600 kr
476 880 kr
467 520 kr
499 200 kr
Ca 245 kr
Ca 240 kr
Ca 257 kr
40 660 kr
39 800 kr
42 720 kr
487 920 kr
477 600 kr
512 640 kr
Inkassomedarbeidere
Deltid
Privat
269 personer
187 personer
82 personer
Ca 206 kr
Ca 223 kr
Ca
33 330 kr
36 100 kr
399 960 kr
433 200 kr
Ca 206 kr
Ca 223 kr
Ca
33 330 kr
36 100 kr
399 960 kr
433 200 kr
Ca 215 kr
Ca 225 kr
Ca 193 kr
34 870 kr
36 450 kr
31 270 kr
418 440 kr
437 400 kr
375 240 kr
Ca 215 kr
Ca 225 kr
Ca 193 kr
35 100 kr
36 640 kr
31 270 kr
421 200 kr
439 680 kr
375 240 kr
Inkassomedarbeidere
Heltid
Privat
916 personer
643 personer
273 personer
Ca 241 kr
Ca 239 kr
Ca 250 kr
39 080 kr
38 680 kr
40 420 kr
468 960 kr
464 160 kr
485 040 kr
Ca 241 kr
Ca 239 kr
Ca 250 kr
39 190 kr
38 760 kr
40 560 kr
470 280 kr
465 120 kr
486 720 kr
Ca 245 kr
Ca 240 kr
Ca 257 kr
39 750 kr
38 960 kr
41 580 kr
477 000 kr
467 520 kr
498 960 kr
Ca 245 kr
Ca 240 kr
Ca 257 kr
40 680 kr
39 810 kr
42 710 kr
488 160 kr
477 720 kr
512 520 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Samfunnsøkonom

Samfunns­økonom

Samfunns­økonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.

Arkeolog graver etter gamle boplasser i leire. Han bruker både liten skje og stor spade.

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.

To personer analyserer grafer

Markeds­analytiker

Markeds­analytikeren analyserer markeder og informerer om resultatene.

Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

Mann står med ei blokk i hånden og noterer med ei penn. Kameraet henger rundt halsen på ham.

Journalist

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler oftest nyheter eller aktuelle begivenheter.

Diplomatar på arbeid i FN.

Diplomat

Diplomater arbeider for å skape og opprettholde et godt forhold mellom Norge og landet man er stasjonert i.

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Husøkonom

Hus­økonom

Som hus­økonom jobber du med drift og innkjøp i større virksomheter.

Dame står og ser på et verdenskart

Statsviter

Som statsviter har du kunnskap om hvordan samfunn organiseres og styres politisk, og av samfunnsborgernes politiske atferd.

Stortinget

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.