Konsulent i samtale med kunde.
Yrkesbeskrivelse

­Konsulent

favoritt ikon

Konsulenter er eksperter innenfor et fagfelt og tilbyr sine tjenester til bedrifter.

Konsulent er en svært bred stillingsbetegnelse, og yrkesbetegnelsen er ikke beskyttet.

 Det finnes to hovedtyper konsulenter:

  • ansatte i konsulentfirmaer eller selvstendig næringsdrivende som tilbyr sine tjenester til bedrifter, og leies inn for å bidra på et spesielt felt gjerne i en begrenset tidsperiode
  • konsulent i offentlig sektor 

Som konsulent bruker du din erfaring, kunnskap og kompetanse til å hjelpe andre. Konsulenttjenester kan tilbys innenfor de aller fleste yrkesgrupper.

Det finnes en rekke fagspesifikke konsulentyrker, deriblant IT-konsulent, saksbehandler, økonomikonsulent og markedsføringskonsulent. Se yrkesbeskrivelsen for de fagspesifikke konsulentyrkene for mer informasjon om arbeidsoppgaver, utdanning og lønn. 

Du kan også jobbe som lønns- og personalkonsulent, innen rekruttering, innen opplæring eller med rådgivning i spørsmål om regel- og avtaleverk. 

Som konsulent er det viktig at du har høy kompetanse og er oppdatert innenfor ditt fagfelt.

Hvor jobber konsulenter?

Konsulenter finnes innenfor flere bransjer – både i det offentlige og i det private. En del konsulenter arbeider i byråer, og leies eller ansettes av en arbeidsgiver for å tilby sine tjenester eller delta i et prosjekt.

Personlige egenskaper

Som konsulent må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Konsulenter bør være tilpasningsdyktige, spesielt i privat sektor, hvor firmaer i større grad bruker konsulenter til prosjekter og kortere engasjementer.

Utdanning

Konsulenter kan ha svært ulik faglig bakgrunn. Ofte er du ekspert eller spesialist innenfor ditt felt. Dersom du tilbyr konsulenttjenester stilles det gjerne krav til høy utdanning og kompetanse innenfor ditt fagområde.

Etter- og videreutdanning
Som konsulent vil du ofte bli tilbudt eller ha behov for kompetanseheving. Dette skjer enten i regi av bedriftene selv, gjennom kurs og seminarer, eller fag på høyskoler og universiteter som er skreddersydd for ditt fagfelt.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
11 517 personer
5 108 personer
6 409 personer
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 383 kr
57 480 kr
52 530 kr
62 080 kr
689 760 kr
630 360 kr
744 960 kr
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 383 kr
57 480 kr
52 530 kr
62 080 kr
689 760 kr
630 360 kr
744 960 kr
Ca 401 kr
Ca 355 kr
Ca 438 kr
65 000 kr
57 460 kr
71 010 kr
780 000 kr
689 520 kr
852 120 kr
Ca 401 kr
Ca 355 kr
Ca 438 kr
66 060 kr
58 470 kr
72 110 kr
792 720 kr
701 640 kr
865 320 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
993 personer
531 personer
462 personer
Ca 324 kr
Ca 297 kr
Ca 401 kr
52 500 kr
48 040 kr
64 950 kr
630 000 kr
576 480 kr
779 400 kr
Ca 324 kr
Ca 297 kr
Ca 401 kr
52 500 kr
48 040 kr
64 950 kr
630 000 kr
576 480 kr
779 400 kr
Ca 377 kr
Ca 326 kr
Ca 452 kr
61 100 kr
52 750 kr
73 220 kr
733 200 kr
633 000 kr
878 640 kr
Ca 377 kr
Ca 326 kr
Ca 452 kr
61 290 kr
52 990 kr
73 340 kr
735 480 kr
635 880 kr
880 080 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Privat
11 244 personer
4 994 personer
6 250 personer
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 386 kr
57 500 kr
52 500 kr
62 500 kr
690 000 kr
630 000 kr
750 000 kr
Ca 355 kr
Ca 324 kr
Ca 386 kr
57 500 kr
52 500 kr
62 500 kr
690 000 kr
630 000 kr
750 000 kr
Ca 402 kr
Ca 355 kr
Ca 440 kr
65 170 kr
57 500 kr
71 300 kr
782 040 kr
690 000 kr
855 600 kr
Ca 402 kr
Ca 355 kr
Ca 440 kr
66 220 kr
58 500 kr
72 400 kr
794 640 kr
702 000 kr
868 800 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Deltid
Privat
974 personer
523 personer
451 personer
Ca 325 kr
Ca 298 kr
Ca 401 kr
52 600 kr
48 290 kr
64 950 kr
631 200 kr
579 480 kr
779 400 kr
Ca 325 kr
Ca 298 kr
Ca 401 kr
52 600 kr
48 290 kr
64 950 kr
631 200 kr
579 480 kr
779 400 kr
Ca 378 kr
Ca 327 kr
Ca 453 kr
61 180 kr
52 910 kr
73 310 kr
734 160 kr
634 920 kr
879 720 kr
Ca 378 kr
Ca 327 kr
Ca 453 kr
61 370 kr
53 160 kr
73 420 kr
736 440 kr
637 920 kr
881 040 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Statlig
201 personer
117 personer
Ca 356 kr
Ca
Ca 363 kr
57 620 kr
58 740 kr
691 440 kr
704 880 kr
Ca 356 kr
Ca
Ca 363 kr
57 650 kr
58 950 kr
691 800 kr
707 400 kr
Ca 367 kr
Ca
Ca 379 kr
59 520 kr
61 350 kr
714 240 kr
736 200 kr
Ca 367 kr
Ca
Ca 379 kr
61 160 kr
63 050 kr
733 920 kr
756 600 kr
Organisasjonsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
6 280 personer
3 541 personer
2 739 personer
Ca 301 kr
Ca 287 kr
Ca 329 kr
48 830 kr
46 460 kr
53 330 kr
585 960 kr
557 520 kr
639 960 kr
Ca 301 kr
Ca 287 kr
Ca 329 kr
48 830 kr
46 460 kr
53 330 kr
585 960 kr
557 520 kr
639 960 kr
Ca 340 kr
Ca 308 kr
Ca 383 kr
55 150 kr
49 820 kr
62 040 kr
661 800 kr
597 840 kr
744 480 kr
Ca 340 kr
Ca 308 kr
Ca 383 kr
55 520 kr
50 160 kr
62 460 kr
666 240 kr
601 920 kr
749 520 kr
Organisasjonsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
1 930 personer
1 231 personer
699 personer
Ca 274 kr
Ca 267 kr
Ca 295 kr
44 320 kr
43 320 kr
47 730 kr
531 840 kr
519 840 kr
572 760 kr
Ca 274 kr
Ca 267 kr
Ca 295 kr
44 320 kr
43 320 kr
47 730 kr
531 840 kr
519 840 kr
572 760 kr
Ca 307 kr
Ca 286 kr
Ca 343 kr
49 660 kr
46 340 kr
55 600 kr
595 920 kr
556 080 kr
667 200 kr
Ca 307 kr
Ca 286 kr
Ca 343 kr
49 700 kr
46 370 kr
55 670 kr
596 400 kr
556 440 kr
668 040 kr
Organisasjonsrådgiver
Heltid
Kommunal
591 personer
411 personer
180 personer
Ca 280 kr
Ca 277 kr
Ca 291 kr
45 380 kr
44 810 kr
47 150 kr
544 560 kr
537 720 kr
565 800 kr
Ca 280 kr
Ca 277 kr
Ca 291 kr
45 380 kr
44 810 kr
47 150 kr
544 560 kr
537 720 kr
565 800 kr
Ca 290 kr
Ca 284 kr
Ca 304 kr
46 940 kr
45 960 kr
49 190 kr
563 280 kr
551 520 kr
590 280 kr
Ca 290 kr
Ca 284 kr
Ca 304 kr
47 080 kr
46 040 kr
49 460 kr
564 960 kr
552 480 kr
593 520 kr
Organisasjonsrådgiver
Deltid
Kommunal
820 personer
621 personer
199 personer
Ca 273 kr
Ca 270 kr
Ca 295 kr
44 230 kr
43 750 kr
47 730 kr
530 760 kr
525 000 kr
572 760 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
Ca 295 kr
44 230 kr
43 750 kr
47 730 kr
530 760 kr
525 000 kr
572 760 kr
Ca 288 kr
Ca 281 kr
Ca 309 kr
46 580 kr
45 530 kr
50 070 kr
558 960 kr
546 360 kr
600 840 kr
Ca 288 kr
Ca 281 kr
Ca 309 kr
46 580 kr
45 540 kr
50 070 kr
558 960 kr
546 480 kr
600 840 kr
Organisasjonsrådgiver
Heltid
Privat
3 433 personer
1 438 personer
1 995 personer
Ca 337 kr
Ca 323 kr
Ca 347 kr
54 620 kr
52 250 kr
56 230 kr
655 440 kr
627 000 kr
674 760 kr
Ca 337 kr
Ca 323 kr
Ca 347 kr
54 620 kr
52 250 kr
56 230 kr
655 440 kr
627 000 kr
674 760 kr
Ca 385 kr
Ca 345 kr
Ca 413 kr
62 330 kr
55 960 kr
66 920 kr
747 960 kr
671 520 kr
803 040 kr
Ca 385 kr
Ca 345 kr
Ca 413 kr
62 750 kr
56 420 kr
67 300 kr
753 000 kr
677 040 kr
807 600 kr
Organisasjonsrådgiver
Deltid
Privat
727 personer
341 personer
386 personer
Ca 286 kr
Ca 270 kr
Ca 299 kr
46 360 kr
43 690 kr
48 430 kr
556 320 kr
524 280 kr
581 160 kr
Ca 286 kr
Ca 270 kr
Ca 299 kr
46 360 kr
43 690 kr
48 430 kr
556 320 kr
524 280 kr
581 160 kr
Ca 338 kr
Ca 305 kr
Ca 369 kr
54 690 kr
49 420 kr
59 700 kr
656 280 kr
593 040 kr
716 400 kr
Ca 338 kr
Ca 305 kr
Ca 369 kr
54 760 kr
49 450 kr
59 800 kr
657 120 kr
593 400 kr
717 600 kr
Organisasjonsrådgiver
Heltid
Statlig
2 256 personer
1 692 personer
564 personer
Ca 277 kr
Ca 274 kr
Ca 287 kr
44 800 kr
44 330 kr
46 570 kr
537 600 kr
531 960 kr
558 840 kr
Ca 277 kr
Ca 274 kr
Ca 287 kr
44 800 kr
44 330 kr
46 570 kr
537 600 kr
531 960 kr
558 840 kr
Ca 286 kr
Ca 281 kr
Ca 302 kr
46 390 kr
45 560 kr
48 890 kr
556 680 kr
546 720 kr
586 680 kr
Ca 286 kr
Ca 281 kr
Ca 302 kr
46 760 kr
45 860 kr
49 470 kr
561 120 kr
550 320 kr
593 640 kr
Organisasjonsrådgiver
Deltid
Statlig
383 personer
269 personer
114 personer
Ca 259 kr
Ca 259 kr
Ca 267 kr
42 030 kr
41 890 kr
43 330 kr
504 360 kr
502 680 kr
519 960 kr
Ca 259 kr
Ca 259 kr
Ca 267 kr
42 030 kr
41 890 kr
43 330 kr
504 360 kr
502 680 kr
519 960 kr
Ca 273 kr
Ca 268 kr
Ca 287 kr
44 200 kr
43 420 kr
46 490 kr
530 400 kr
521 040 kr
557 880 kr
Ca 273 kr
Ca 268 kr
Ca 287 kr
44 260 kr
43 480 kr
46 550 kr
531 120 kr
521 760 kr
558 600 kr
Saksbehandler
Heltid
Alle sektorer
63 060 personer
39 690 personer
23 370 personer
Ca 296 kr
Ca 286 kr
Ca 316 kr
48 030 kr
46 300 kr
51 220 kr
576 360 kr
555 600 kr
614 640 kr
Ca 296 kr
Ca 286 kr
Ca 316 kr
48 030 kr
46 300 kr
51 220 kr
576 360 kr
555 600 kr
614 640 kr
Ca 311 kr
Ca 297 kr
Ca 335 kr
50 410 kr
48 150 kr
54 260 kr
604 920 kr
577 800 kr
651 120 kr
Ca 311 kr
Ca 297 kr
Ca 335 kr
51 110 kr
48 690 kr
55 250 kr
613 320 kr
584 280 kr
663 000 kr
Saksbehandler
Deltid
Alle sektorer
7 643 personer
5 414 personer
2 229 personer
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 286 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 300 kr
517 560 kr
510 000 kr
555 600 kr
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 286 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 300 kr
517 560 kr
510 000 kr
555 600 kr
Ca 283 kr
Ca 275 kr
Ca 305 kr
45 880 kr
44 610 kr
49 450 kr
550 560 kr
535 320 kr
593 400 kr
Ca 283 kr
Ca 275 kr
Ca 305 kr
46 010 kr
44 730 kr
49 630 kr
552 120 kr
536 760 kr
595 560 kr
Saksbehandler
Heltid
Kommunal
19 120 personer
12 591 personer
6 529 personer
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 310 kr
48 030 kr
47 050 kr
50 250 kr
576 360 kr
564 600 kr
603 000 kr
Ca 296 kr
Ca 290 kr
Ca 310 kr
48 030 kr
47 050 kr
50 250 kr
576 360 kr
564 600 kr
603 000 kr
Ca 303 kr
Ca 295 kr
Ca 318 kr
49 040 kr
47 790 kr
51 460 kr
588 480 kr
573 480 kr
617 520 kr
Ca 303 kr
Ca 295 kr
Ca 318 kr
49 440 kr
48 130 kr
51 970 kr
593 280 kr
577 560 kr
623 640 kr
Saksbehandler
Deltid
Kommunal
3 127 personer
2 341 personer
786 personer
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 287 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 420 kr
517 560 kr
510 000 kr
557 040 kr
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 287 kr
43 130 kr
42 500 kr
46 420 kr
517 560 kr
510 000 kr
557 040 kr
Ca 278 kr
Ca 272 kr
Ca 299 kr
45 090 kr
44 090 kr
48 460 kr
541 080 kr
529 080 kr
581 520 kr
Ca 278 kr
Ca 272 kr
Ca 299 kr
45 190 kr
44 180 kr
48 600 kr
542 280 kr
530 160 kr
583 200 kr
Saksbehandler
Heltid
Privat
6 951 personer
3 681 personer
3 270 personer
Ca 335 kr
Ca 314 kr
Ca 366 kr
54 240 kr
50 790 kr
59 270 kr
650 880 kr
609 480 kr
711 240 kr
Ca 335 kr
Ca 314 kr
Ca 366 kr
54 240 kr
50 790 kr
59 270 kr
650 880 kr
609 480 kr
711 240 kr
Ca 367 kr
Ca 333 kr
Ca 406 kr
59 520 kr
53 910 kr
65 830 kr
714 240 kr
646 920 kr
789 960 kr
Ca 367 kr
Ca 333 kr
Ca 406 kr
60 160 kr
54 370 kr
66 670 kr
721 920 kr
652 440 kr
800 040 kr
Saksbehandler
Deltid
Privat
1 304 personer
771 personer
533 personer
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca 274 kr
43 600 kr
43 350 kr
44 360 kr
523 200 kr
520 200 kr
532 320 kr
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca 274 kr
43 600 kr
43 350 kr
44 360 kr
523 200 kr
520 200 kr
532 320 kr
Ca 293 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 530 kr
45 560 kr
50 600 kr
570 360 kr
546 720 kr
607 200 kr
Ca 293 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 610 kr
45 650 kr
50 670 kr
571 320 kr
547 800 kr
608 040 kr
Saksbehandler
Heltid
Statlig
36 989 personer
23 418 personer
13 571 personer
Ca 291 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 200 kr
45 460 kr
50 530 kr
566 400 kr
545 520 kr
606 360 kr
Ca 291 kr
Ca 281 kr
Ca 312 kr
47 200 kr
45 460 kr
50 530 kr
566 400 kr
545 520 kr
606 360 kr
Ca 305 kr
Ca 293 kr
Ca 326 kr
49 410 kr
47 430 kr
52 820 kr
592 920 kr
569 160 kr
633 840 kr
Ca 305 kr
Ca 293 kr
Ca 326 kr
50 290 kr
48 090 kr
54 080 kr
603 480 kr
577 080 kr
648 960 kr
Saksbehandler
Deltid
Statlig
3 212 personer
2 302 personer
910 personer
Ca 264 kr
Ca 260 kr
Ca 288 kr
42 770 kr
42 120 kr
46 640 kr
513 240 kr
505 440 kr
559 680 kr
Ca 264 kr
Ca 260 kr
Ca 288 kr
42 770 kr
42 120 kr
46 640 kr
513 240 kr
505 440 kr
559 680 kr
Ca 284 kr
Ca 277 kr
Ca 307 kr
46 060 kr
44 850 kr
49 670 kr
552 720 kr
538 200 kr
596 040 kr
Ca 284 kr
Ca 277 kr
Ca 307 kr
46 240 kr
45 000 kr
49 940 kr
554 880 kr
540 000 kr
599 280 kr
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Alle sektorer
10 406 personer
7 570 personer
2 836 personer
Ca 318 kr
Ca 311 kr
Ca 340 kr
51 480 kr
50 320 kr
55 040 kr
617 760 kr
603 840 kr
660 480 kr
Ca 318 kr
Ca 311 kr
Ca 340 kr
51 480 kr
50 320 kr
55 040 kr
617 760 kr
603 840 kr
660 480 kr
Ca 347 kr
Ca 335 kr
Ca 376 kr
56 140 kr
54 350 kr
60 920 kr
673 680 kr
652 200 kr
731 040 kr
Ca 347 kr
Ca 335 kr
Ca 376 kr
56 680 kr
54 860 kr
61 550 kr
680 160 kr
658 320 kr
738 600 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Alle sektorer
1 441 personer
1 024 personer
417 personer
Ca 286 kr
Ca 284 kr
Ca 295 kr
46 330 kr
46 030 kr
47 810 kr
555 960 kr
552 360 kr
573 720 kr
Ca 286 kr
Ca 284 kr
Ca 295 kr
46 330 kr
46 030 kr
47 810 kr
555 960 kr
552 360 kr
573 720 kr
Ca 311 kr
Ca 306 kr
Ca 327 kr
50 310 kr
49 590 kr
53 050 kr
603 720 kr
595 080 kr
636 600 kr
Ca 311 kr
Ca 306 kr
Ca 327 kr
50 520 kr
49 840 kr
53 140 kr
606 240 kr
598 080 kr
637 680 kr
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Kommunal
908 personer
708 personer
200 personer
Ca 301 kr
Ca 296 kr
Ca 313 kr
48 750 kr
47 920 kr
50 670 kr
585 000 kr
575 040 kr
608 040 kr
Ca 301 kr
Ca 296 kr
Ca 313 kr
48 750 kr
47 920 kr
50 670 kr
585 000 kr
575 040 kr
608 040 kr
Ca 303 kr
Ca 300 kr
Ca 315 kr
49 120 kr
48 550 kr
51 110 kr
589 440 kr
582 600 kr
613 320 kr
Ca 303 kr
Ca 300 kr
Ca 315 kr
49 430 kr
48 820 kr
51 560 kr
593 160 kr
585 840 kr
618 720 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Kommunal
247 personer
149 personer
Ca 249 kr
Ca 260 kr
Ca
40 410 kr
42 080 kr
484 920 kr
504 960 kr
Ca 249 kr
Ca 260 kr
Ca
40 410 kr
42 080 kr
484 920 kr
504 960 kr
Ca 253 kr
Ca 264 kr
Ca
40 920 kr
42 810 kr
491 040 kr
513 720 kr
Ca 253 kr
Ca 264 kr
Ca
41 030 kr
42 920 kr
492 360 kr
515 040 kr
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Privat
6 340 personer
4 450 personer
1 890 personer
Ca 335 kr
Ca 327 kr
Ca 360 kr
54 200 kr
52 980 kr
58 330 kr
650 400 kr
635 760 kr
699 960 kr
Ca 335 kr
Ca 327 kr
Ca 360 kr
54 200 kr
52 980 kr
58 330 kr
650 400 kr
635 760 kr
699 960 kr
Ca 368 kr
Ca 355 kr
Ca 397 kr
59 580 kr
57 580 kr
64 300 kr
714 960 kr
690 960 kr
771 600 kr
Ca 368 kr
Ca 355 kr
Ca 397 kr
60 220 kr
58 200 kr
64 980 kr
722 640 kr
698 400 kr
779 760 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Privat
900 personer
641 personer
259 personer
Ca 291 kr
Ca 288 kr
Ca 313 kr
47 130 kr
46 670 kr
50 640 kr
565 560 kr
560 040 kr
607 680 kr
Ca 291 kr
Ca 288 kr
Ca 313 kr
47 130 kr
46 670 kr
50 640 kr
565 560 kr
560 040 kr
607 680 kr
Ca 321 kr
Ca 314 kr
Ca 348 kr
52 000 kr
50 890 kr
56 380 kr
624 000 kr
610 680 kr
676 560 kr
Ca 321 kr
Ca 314 kr
Ca 348 kr
52 270 kr
51 210 kr
56 450 kr
627 240 kr
614 520 kr
677 400 kr
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Statlig
3 158 personer
2 412 personer
746 personer
Ca 306 kr
Ca 300 kr
Ca 325 kr
49 500 kr
48 630 kr
52 630 kr
594 000 kr
583 560 kr
631 560 kr
Ca 306 kr
Ca 300 kr
Ca 325 kr
49 500 kr
48 630 kr
52 630 kr
594 000 kr
583 560 kr
631 560 kr
Ca 316 kr
Ca 309 kr
Ca 339 kr
51 250 kr
50 100 kr
54 980 kr
615 000 kr
601 200 kr
659 760 kr
Ca 316 kr
Ca 309 kr
Ca 339 kr
51 680 kr
50 490 kr
55 540 kr
620 160 kr
605 880 kr
666 480 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Statlig
294 personer
234 personer
Ca 297 kr
Ca 292 kr
Ca
48 190 kr
47 320 kr
578 280 kr
567 840 kr
Ca 297 kr
Ca 292 kr
Ca
48 190 kr
47 320 kr
578 280 kr
567 840 kr
Ca 319 kr
Ca 306 kr
Ca
51 670 kr
49 590 kr
620 040 kr
595 080 kr
Ca 319 kr
Ca 306 kr
Ca
51 770 kr
49 690 kr
621 240 kr
596 280 kr
Rådgiver i kompetanseutvikling
Heltid
Alle sektorer
703 personer
242 personer
461 personer
Ca 319 kr
Ca 304 kr
Ca 326 kr
51 620 kr
49 210 kr
52 810 kr
619 440 kr
590 520 kr
633 720 kr
Ca 319 kr
Ca 304 kr
Ca 326 kr
51 620 kr
49 210 kr
52 810 kr
619 440 kr
590 520 kr
633 720 kr
Ca 351 kr
Ca 343 kr
Ca 356 kr
56 900 kr
55 500 kr
57 640 kr
682 800 kr
666 000 kr
691 680 kr
Ca 351 kr
Ca 343 kr
Ca 356 kr
57 410 kr
55 880 kr
58 220 kr
688 920 kr
670 560 kr
698 640 kr
Rådgiver i kompetanseutvikling
Heltid
Privat
689 personer
232 personer
457 personer
Ca 321 kr
Ca 307 kr
Ca 327 kr
52 000 kr
49 800 kr
53 050 kr
624 000 kr
597 600 kr
636 600 kr
Ca 321 kr
Ca 307 kr
Ca 327 kr
52 000 kr
49 800 kr
53 050 kr
624 000 kr
597 600 kr
636 600 kr
Ca 352 kr
Ca 345 kr
Ca 356 kr
57 100 kr
55 870 kr
57 720 kr
685 200 kr
670 440 kr
692 640 kr
Ca 352 kr
Ca 345 kr
Ca 356 kr
57 600 kr
56 260 kr
58 270 kr
691 200 kr
675 120 kr
699 240 kr
Arbeidsformidler
Heltid
Alle sektorer
3 893 personer
1 700 personer
2 193 personer
Ca 252 kr
Ca 247 kr
Ca 256 kr
40 840 kr
40 040 kr
41 550 kr
490 080 kr
480 480 kr
498 600 kr
Ca 252 kr
Ca 247 kr
Ca 256 kr
40 840 kr
40 040 kr
41 680 kr
490 080 kr
480 480 kr
500 160 kr
Ca 279 kr
Ca 265 kr
Ca 289 kr
45 150 kr
42 970 kr
46 820 kr
541 800 kr
515 640 kr
561 840 kr
Ca 279 kr
Ca 265 kr
Ca 289 kr
46 400 kr
43 620 kr
48 540 kr
556 800 kr
523 440 kr
582 480 kr
Arbeidsformidler
Deltid
Alle sektorer
4 098 personer
1 745 personer
2 353 personer
Ca 217 kr
Ca 217 kr
Ca 217 kr
35 120 kr
35 210 kr
35 080 kr
421 440 kr
422 520 kr
420 960 kr
Ca 217 kr
Ca 217 kr
Ca 217 kr
35 120 kr
35 210 kr
35 200 kr
421 440 kr
422 520 kr
422 400 kr
Ca 234 kr
Ca 227 kr
Ca 239 kr
37 900 kr
36 840 kr
38 650 kr
454 800 kr
442 080 kr
463 800 kr
Ca 234 kr
Ca 227 kr
Ca 239 kr
38 900 kr
37 500 kr
39 890 kr
466 800 kr
450 000 kr
478 680 kr
Arbeidsformidler
Heltid
Privat
3 884 personer
1 694 personer
2 190 personer
Ca 252 kr
Ca 247 kr
Ca 256 kr
40 830 kr
40 010 kr
41 540 kr
489 960 kr
480 120 kr
498 480 kr
Ca 252 kr
Ca 247 kr
Ca 256 kr
40 830 kr
40 010 kr
41 670 kr
489 960 kr
480 120 kr
500 040 kr
Ca 279 kr
Ca 265 kr
Ca 289 kr
45 150 kr
42 970 kr
46 830 kr
541 800 kr
515 640 kr
561 960 kr
Ca 279 kr
Ca 265 kr
Ca 289 kr
46 400 kr
43 620 kr
48 550 kr
556 800 kr
523 440 kr
582 600 kr
Arbeidsformidler
Deltid
Privat
4 098 personer
1 745 personer
2 353 personer
Ca 217 kr
Ca 217 kr
Ca 217 kr
35 120 kr
35 210 kr
35 080 kr
421 440 kr
422 520 kr
420 960 kr
Ca 217 kr
Ca 217 kr
Ca 217 kr
35 120 kr
35 210 kr
35 200 kr
421 440 kr
422 520 kr
422 400 kr
Ca 234 kr
Ca 227 kr
Ca 239 kr
37 900 kr
36 840 kr
38 650 kr
454 800 kr
442 080 kr
463 800 kr
Ca 234 kr
Ca 227 kr
Ca 239 kr
38 900 kr
37 500 kr
39 890 kr
466 800 kr
450 000 kr
478 680 kr
Skattefunksjonær
Heltid
Alle sektorer
2 026 personer
1 361 personer
665 personer
Ca 248 kr
Ca 245 kr
Ca 253 kr
40 150 kr
39 610 kr
40 990 kr
481 800 kr
475 320 kr
491 880 kr
Ca 248 kr
Ca 245 kr
Ca 253 kr
40 150 kr
39 610 kr
40 990 kr
481 800 kr
475 320 kr
491 880 kr
Ca 255 kr
Ca 249 kr
Ca 266 kr
41 230 kr
40 350 kr
43 030 kr
494 760 kr
484 200 kr
516 360 kr
Ca 255 kr
Ca 249 kr
Ca 266 kr
41 750 kr
40 810 kr
43 660 kr
501 000 kr
489 720 kr
523 920 kr
Skattefunksjonær
Deltid
Alle sektorer
302 personer
261 personer
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca
38 930 kr
38 930 kr
467 160 kr
467 160 kr
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca
38 930 kr
38 930 kr
467 160 kr
467 160 kr
Ca 246 kr
Ca 243 kr
Ca
39 890 kr
39 410 kr
478 680 kr
472 920 kr
Ca 246 kr
Ca 243 kr
Ca
39 950 kr
39 470 kr
479 400 kr
473 640 kr
Skattefunksjonær
Heltid
Statlig
1 999 personer
1 345 personer
654 personer
Ca 247 kr
Ca 245 kr
Ca 253 kr
39 970 kr
39 610 kr
40 950 kr
479 640 kr
475 320 kr
491 400 kr
Ca 247 kr
Ca 245 kr
Ca 253 kr
39 970 kr
39 610 kr
40 950 kr
479 640 kr
475 320 kr
491 400 kr
Ca 254 kr
Ca 249 kr
Ca 265 kr
41 150 kr
40 280 kr
42 950 kr
493 800 kr
483 360 kr
515 400 kr
Ca 254 kr
Ca 249 kr
Ca 265 kr
41 670 kr
40 750 kr
43 580 kr
500 040 kr
489 000 kr
522 960 kr
Skattefunksjonær
Deltid
Statlig
299 personer
258 personer
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca
38 930 kr
38 930 kr
467 160 kr
467 160 kr
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca
38 930 kr
38 930 kr
467 160 kr
467 160 kr
Ca 246 kr
Ca 243 kr
Ca
39 880 kr
39 400 kr
478 560 kr
472 800 kr
Ca 246 kr
Ca 243 kr
Ca
39 940 kr
39 460 kr
479 280 kr
473 520 kr
Inkassomedarbeider
Heltid
Alle sektorer
1 455 personer
936 personer
519 personer
Ca 246 kr
Ca 245 kr
Ca 252 kr
39 930 kr
39 700 kr
40 880 kr
479 160 kr
476 400 kr
490 560 kr
Ca 246 kr
Ca 245 kr
Ca 252 kr
39 960 kr
39 700 kr
41 000 kr
479 520 kr
476 400 kr
492 000 kr
Ca 261 kr
Ca 256 kr
Ca 268 kr
42 210 kr
41 510 kr
43 480 kr
506 520 kr
498 120 kr
521 760 kr
Ca 261 kr
Ca 256 kr
Ca 268 kr
42 990 kr
42 220 kr
44 370 kr
515 880 kr
506 640 kr
532 440 kr
Inkassomedarbeider
Deltid
Alle sektorer
353 personer
215 personer
138 personer
Ca 206 kr
Ca 214 kr
Ca 188 kr
33 350 kr
34 640 kr
30 480 kr
400 200 kr
415 680 kr
365 760 kr
Ca 206 kr
Ca 214 kr
Ca 188 kr
33 350 kr
34 640 kr
30 480 kr
400 200 kr
415 680 kr
365 760 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 221 kr
36 270 kr
36 500 kr
35 860 kr
435 240 kr
438 000 kr
430 320 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 221 kr
36 670 kr
36 940 kr
36 200 kr
440 040 kr
443 280 kr
434 400 kr
Inkassomedarbeider
Heltid
Privat
1 440 personer
923 personer
517 personer
Ca 246 kr
Ca 245 kr
Ca 252 kr
39 870 kr
39 660 kr
40 880 kr
478 440 kr
475 920 kr
490 560 kr
Ca 246 kr
Ca 245 kr
Ca 252 kr
39 910 kr
39 660 kr
41 000 kr
478 920 kr
475 920 kr
492 000 kr
Ca 261 kr
Ca 256 kr
Ca 268 kr
42 230 kr
41 530 kr
43 480 kr
506 760 kr
498 360 kr
521 760 kr
Ca 261 kr
Ca 256 kr
Ca 268 kr
43 010 kr
42 250 kr
44 380 kr
516 120 kr
507 000 kr
532 560 kr
Inkassomedarbeider
Deltid
Privat
349 personer
211 personer
138 personer
Ca 204 kr
Ca 214 kr
Ca 188 kr
33 050 kr
34 640 kr
30 480 kr
396 600 kr
415 680 kr
365 760 kr
Ca 204 kr
Ca 214 kr
Ca 188 kr
33 050 kr
34 640 kr
30 480 kr
396 600 kr
415 680 kr
365 760 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 221 kr
36 250 kr
36 470 kr
35 860 kr
435 000 kr
437 640 kr
430 320 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 221 kr
36 660 kr
36 920 kr
36 200 kr
439 920 kr
443 040 kr
434 400 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

Ein mann står og peiker på ein graf som er på et stort ark, mens han står framfor sine fire kollegaer.

Markeds­sjef

Markeds­sjefen har ansvaret for markedsplaner og markedsaktiviteter i en bedrift.

To personer analyserer grafer

Markeds­analytiker

Markeds­analytikeren analyserer markeder og informerer om resultatene.

Supportkonsulent tar imot kunde på telefon.

Support­konsulent

En support­konsulent gir teknisk støtte til kunder eller ansatte internt i bedriften.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Samfunnsøkonom

Samfunns­økonom

Samfunns­økonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.

Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologer jobber med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

Leder

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Kabinansatt og passasjerer.

Kabinbesetning fly

Som kabinbesetning har du ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service under flyreisen.

Mannlig forsker dypper slanger i reagensglass.

Forsker

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.

Kjemiker

Kjemiker

En kjemiker undersøker hvordan verden rundt oss er konstruert helt ned til de minste bestanddeler.

Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysiker

Fysikere jobber med alt fra studiet av små partikler til hvordan universet fungerer.