Kvalitetssikret av Fagforbundet, seksjon for kontor og administrasjon (faggruppa for personal) 15. oktober 2020

Konsulent

Konsulenter er eksperter innenfor et fagfelt og tilbyr sine tjenester til bedrifter.

Arbeidsoppgaver

Konsulent er en svært bred stillingsbetegnelse, og yrkesbetegnelsen er ikke beskyttet.

 Det finnes to hovedtyper konsulenter:

Som konsulent bruker du din erfaring, kunnskap og kompetanse til å hjelpe andre. Konsulenttjenester kan tilbys innenfor de aller fleste yrkesgrupper.

Det finnes en rekke fagspesifikke konsulentyrker, deriblant IT-konsulent, saksbehandler, økonomikonsulent og markedsføringskonsulent. Se yrkesbeskrivelsen for de fagspesifikke konsulentyrkene for mer informasjon om arbeidsoppgaver, utdanning og lønn. 

Du kan også jobbe som lønns- og personalkonsulent, innen rekruttering, innen opplæring eller med rådgivning i spørsmål om regel- og avtaleverk. 

Som konsulent er det viktig at du har høy kompetanse og er oppdatert innenfor ditt fagfelt.

Hvor jobber konsulenter?

Konsulenter finnes innenfor flere bransjer – både i det offentlige og i det private. En del konsulenter arbeider i byråer, og leies eller ansettes av en arbeidsgiver for å tilby sine tjenester eller delta i et prosjekt.

Intervjuer

Portrettbilde av Karianne Johansen Landa. Hun har langt brunt hår, sort pologenser på seg og står ute.

Bærekraftskonsulent

Karianne Johnsen Landa

Som bærekraftskonsulent, får jeg jobbe med noe jeg brenner for. Det er viktig for meg å vite at jeg er med på å utgjøre en forskjell og føle at jeg bidrar til et felles mål.
Portrett av konsulent Elise Vikse på kontoret

Konsulent

Elise Vikse

– Det er en god følelse å levere til et oppdrag, og ha en kunde som blir fornøyd, sier Elise Vikse.

Viktige egenskaper

Som konsulent må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Konsulenter bør være tilpasningsdyktige, spesielt i privat sektor, hvor firmaer i større grad bruker konsulenter til prosjekter og kortere engasjementer.

Lønn

Utdanning

Konsulenter kan ha svært ulik faglig bakgrunn. Ofte er du ekspert eller spesialist innenfor ditt felt. Dersom du tilbyr konsulenttjenester stilles det gjerne krav til høy utdanning og kompetanse innenfor ditt fagområde.

Etter- og videreutdanning

Som konsulent vil du ofte bli tilbudt eller ha behov for kompetanseheving. Dette skjer enten i regi av bedriftene selv, gjennom kurs og seminarer, eller fag på høyskoler og universiteter som er skreddersydd for ditt fagfelt.

Arbeidsmarked

Bedrifter med konsulenter

 • 5224108 - KUNDEKONSULENT (ENGROS)
 • 5223117 - KONSULENT (ANNONSESALG)
 • 5223114 - ANNONSEKONSULENT (SELGER)
 • 5223110 - KUNDEKONSULENT (TELEFONSALG)
 • 5223106 - TELEFONKONSULENT(SALG)
 • 5221148 - FAGKONSULENT (FERSKVARE BUTIKK)
 • 5221129 - BUTIKKONSULENT
 • 5163135 - FORVALTNINGSKONSULENT (VAKTMESTERARBEID)
 • 5143107 - SLANKEKONSULENT
 • 5142103 - GRAVFERDSKONSULENT
 • 4215113 - KUNDEKONSULENT (INKASSO)
 • 4215112 - KUNDEKONSULENT (FAKTURASERVICE)
 • 4215110 - INKASSOKONSULENT (FORSIKRING)
 • 4215104 - KONSULENT (INKASSO)
 • 4142116 - POSTKONSULENT
 • 4133152 - TRAFIKKONSULENT (TRANSPORT)
 • 4133139 - TRAFIKKONSULENT (FLY)
 • 4133130 - FRAKTKONSULENT (LUFTHAVN)
 • 4132112 - LOGISTIKKONSULENT
 • 4129110 - METEOROLOGIKONSULENT
 • 4114134 - ADMINISTRASJONSKONSULENT (KONTORARBEID)
 • 4113123 - KURSKONSULENT
 • 4113120 - KONFERANSEKONSULENT
 • 3493110 - BIBLIOTEKKONSULENT
 • 3493105 - FØRSTEKONSULENT (BIBLIOTEK)
 • 3480123 - KONSULENT (RELIGIØST ARBEID)
 • 3471126 - FØRSTEDEKORKONSULENT
 • 3471125 - DEKORKONSULENT
 • 3471117 - INNREDNINGSKONSULENT
 • 3471116 - INTERIØRKONSULENT
 • 3460144 - INTEGRERINGSKONSULENT
 • 3460137 - SANITETSKONSULENT (HUMANITÆRT ARBEID)
 • 3460133 - FLYKTNINGSKONSULENT
 • 3460131 - KONSULENT (SOSIALKONTOR)
 • 3460130 - FØRSTEKONSULENT (SOSIALKONTOR)
 • 3460124 - BARNE- OG UNGDOMSKONSULENT
 • 3460120 - RUSMIDDELKONSULENT (SOSIONOM)
 • 3460115 - FAGKONSULENT (BARNEVERNSSAKER)
 • 3460111 - HJEMMEKONSULENT (BARNEVERN)
 • 3460105 - BARNEVERNSKONSULENT
 • 3460102 - SOSIALKONSULENT
 • 3460101 - UNGDOMSKONSULENT
 • 3449113 - IDRETTSKONSULENT (OFFENTLIG FORVALTNING)
 • 3444102 - KONSULENT (ARBEIDSMARKEDSETATEN)
 • 3444101 - ATTFØRINGSKONSULENT (ARBEIDSMARKEDSETATEN)
 • 3443101 - TRYGDEKONSULENT
 • 3442105 - LIGNINGSKONSULENT
 • 3442104 - KONSULENT I SKATTEETATEN
 • 3441108 - KONSULENT (TOLLVESNET)
 • 3433103 - RENHOLDSKONSULENT
 • 3431133 - KONSULENT (KONTORARBEID)
 • 3431128 - KONSULENT (ADMINISTRASJON AV ARRANGEMENTER OG TURNEER)
 • 3431123 - KONSULENT (SYKEHUSADMINISTRASJON)
 • 3431118 - PROSJEKTKONSULENT (BISTANDSARBEID)
 • 3431116 - BOLIGKONSULENT
 • 3431106 - ADMINISTRASJONSKONSULENT
 • 3423110 - BEMANNINGSKONSULENT
 • 3423107 - PERSONALKONSULENT (VIKARBYRÅ)
 • 3423105 - REKRUTTERINGSKONSULENT (VIKARBYRÅ)
 • 3423104 - KUNDEKONSULENT (VIKARBYRÅ)
 • 3423103 - SALGSKONSULENT (VIKARBYRÅ)
 • 3423102 - VIKARBYRÅKONSULENT
 • 3422122 - TRANSPORTKONSULENT
 • 3422119 - EKSPORTKONSULENT
 • 3419126 - REKLAMEKONSULENT
 • 3417106 - TAKSTKONSULENT
 • 3416107 - INNKJØPSKONSULENT
 • 3415134 - SPESIALKONSULENT (SALG)
 • 3415120 - SALGSKONSULENT
 • 3415109 - REGISTRERT LEGEMIDDELKONSULENT
 • 3415101 - LEGEMIDDELKONSULENT
 • 3414112 - SPESIALKONSULENT (REISELIV)
 • 3414111 - TUROPERATØRKONSULENT
 • 3414103 - REISE- OG MARKEDSKONSULENT
 • 3414101 - REISEKONSULENT
 • 3413105 - EIENDOMSKONSULENT
 • 3412152 - BEDRIFTSKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412151 - FAGKONSULENT (FORSIKRINGSSELSKAP)
 • 3412149 - FAGKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412142 - SKADEOPPGJØRSKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412139 - SPESIALKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412134 - SERVICEKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412131 - KUNDEKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412130 - REASSURANSEKONSULENT
 • 3412125 - SKADEOPPGJØRKONSULENT (AUTORISERT)
 • 3412120 - SIKKERHETSKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412119 - TEKNISK KONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412116 - SKADEKONSULENT
 • 3412113 - BESIKTIGELSESKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412106 - FORSIKRINGSKONSULENT
 • 3349119 - OPPLÆRINGSKONSULENT (KURS)
 • 3320108 - BARNEHAGEKONSULENT
 • 3232114 - SPESIALKONSULENT (VERNEPLEIER)
 • 3232108 - KONSULENT (VERNEPLEIER)
 • 3232107 - FAGKONSULENT (VERNEPLEIER)
 • 3232104 - KONSULENT (PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE)
 • 3231113 - FAGKONSULENT (SYKEPLEIER)
 • 3223104 - MATFAGLIG KONSULENT
 • 3223101 - KOSTHOLDSKONSULENT
 • 3213120 - UTMARKSKONSULENT
 • 3213117 - FØRSTEKONSULENT (SKOGBRUK)
 • 3213116 - KONSULENT (SKOGBRUK)
 • 3213108 - FAGKONSULENT (SKOGBRUK)
 • 3213107 - VILTKONSULENT
 • 3213105 - SKOGKONSULENT
 • 3212118 - AVLSKONSULENT
 • 3212117 - FAGKONSULENT (JORDBRUK, SKOGBRUK)
 • 3211114 - MEIERIKONSULENT
 • 3152128 - KONSULENT (HMS)
 • 3152126 - HMS-KONSULENT
 • 3152124 - KVALITETSKONSULENT
 • 3131125 - LYSKONSULENT
 • 3119117 - TEKNISK KONSULENT (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 3116134 - TEKNISK KONSULENT (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3116133 - TEKNISK KONSULENT (OLJE)
 • 3115110 - TEKNISK KONSULENT (KJEMI)
 • 3114117 - TEKNISK KONSULENT (MASKIN)
 • 3113146 - KUNDEKONSULENT (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3113117 - TEKNISK KONSULENT (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3112126 - TEKNISK KONSULENT (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3111118 - TEKNISK KONSULENT (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111115 - BYGNINGSTEKNISK KONSULENT (INGENIØR)
 • 2554107 - FAGKONSULENT (FOLKEDANS)
 • 2553113 - FAGKONSULENT (FOLKEMUSIKK)
 • 2551123 - MANUSKONSULENT
 • 2551107 - LITTERATURKONSULENT
 • 2544108 - SPRÅKKONSULENT
 • 2519128 - FAGKONSULENT (OPPLÆRINGSKONTOR)
 • 2519114 - KONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 2519109 - KONSULENT (NÆRINGSLIVSFINANSIERING)
 • 2512141 - SPESIALKONSULENT (SYKEHUSADMINISTRASJON)
 • 2512140 - KONSULENT (LEDERUTVIKLING)
 • 2512130 - REKRUTTERINGSKONSULENT
 • 2512129 - SPESIALKONSULENT (PERSONAL)
 • 2512128 - SPESIALKONSULENT (BEDRIFTSRÅDGIVNING)
 • 2512124 - FAGKONSULENT (BEDRIFTSRÅDGIVNING)
 • 2512122 - FAGKONSULENT (PERSONAL)
 • 2512118 - RÅDGIVER (BEDRIFTSRÅDGIVNING)
 • 2512117 - SJEFSKONSULENT (PERSONAL)
 • 2512116 - SENIOR KONSULENT (PERSONAL)
 • 2512115 - SENIOR KONSULENT (BEDRIFTSRÅDGIVNING)
 • 2512114 - SJEFSKONSULENT (BEDRIFTSRÅDGIVNING)
 • 2512113 - KONSULENT (BEDRIFTSRÅDGIVNING)
 • 2512111 - PERSONALKONSULENT
 • 2512110 - BEDRIFTSRÅDGIVER
 • 2512109 - BEDRIFTSKONSULENT
 • 2512108 - MARITIM PERSONALKONSULENT
 • 2512105 - KONSULENT (PERSONAL)
 • 2512102 - ORGANISASJONSKONSULENT
 • 2512101 - FORHANDLINGSKONSULENT
 • 2511105 - KONSULENT (REVISJON)
 • 2413117 - KONSULENT (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM)
 • 2413105 - MILJØVERNKONSULENT
 • 2413101 - FISKERIKONSULENT
 • 2352118 - OPPLÆRINGSKONSULENT (I BEDRIFTER)
 • 2352106 - FAGUTDANNINGSKONSULENT
 • 2352103 - UTDANNINGSKONSULENT
 • 2352102 - UNDERVISNINGSKONSULENT
 • 2352101 - STUDIEKONSULENT
 • 2351103 - PEDAGOGISK KONSULENT
 • 2212119 - SENIOR KONSULENT (SIVILAGRONOM)
 • 2212118 - SJEFSKONSULENT (SIVILAGRONOM)
 • 2212113 - HUSDYRKONSULENT
 • 2211120 - SENIOR KONSULENT (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2211119 - SJEFSKONSULENT (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2149126 - SPESIALKONSULENT (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2149123 - SENIOR KONSULENT (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2149122 - SJEFSKONSULENT (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2148125 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2148122 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2148121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2147148 - SENIORKONSULENT (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147147 - KONSULENT (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147144 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147142 - SPESIALKONSULENT (METALLURGI)
 • 2147137 - SENIOR KONSULENT (METALLURGI)
 • 2147136 - SJEFSKONSULENT (METALLURGI)
 • 2147135 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2147134 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2146122 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146118 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146117 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2145125 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145123 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2145122 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2144158 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144156 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144147 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2144125 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144122 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2143121 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143118 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2143117 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2142121 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142118 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2142117 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2141120 - SENIOR KONSULENT (ARKITEKT)
 • 2141119 - SJEFSKONSULENT (ARKITEKT)
 • 2122106 - SENIOR KONSULENT (STATISTIKK)
 • 2122105 - SJEFSKONSULENT (STATISTIKK)
 • 2122104 - KONSULENT (STATISTIKKARBEID)
 • 2122102 - FØRSTEKONSULENT (STATISTIKKARBEID)
 • 2121105 - SENIOR KONSULENT (MATEMATIKK)
 • 2121104 - SJEFSKONSULENT (MATEMATIKK)
 • 2114113 - SENIOR KONSULENT (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2114112 - SJEFSKONSULENT (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2113110 - SENIOR KONSULENT (KJEMI)
 • 2113109 - SJEFSKONSULENT (KJEMI)
 • 2112108 - SENIOR KONSULENT (METEOROLOGI)
 • 2112107 - SJEFSKONSULENT (METEOROLOGI)
 • 2111107 - SENIOR KONSULENT (FYSIKK OG ASTRONOMI)
 • 2111106 - SJEFSKONSULENT (FYSIKK OG ASTRONOMI)

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.