Image
Konsulent i samtale med kunde.

Yrkesbeskrivelse

Konsulent

Konsulenter er eksperter innenfor et fagfelt og tilbyr sine tjenester til bedrifter.

Konsulent er en svært bred stillingsbetegnelse, og yrkesbetegnelsen er ikke beskyttet.

 Det finnes to hovedtyper konsulenter:

 • ansatte i konsulentfirmaer eller selvstendig næringsdrivende som tilbyr sine tjenester til bedrifter, og leies inn for å bidra på et spesielt felt gjerne i en begrenset tidsperiode
 • konsulent i offentlig sektor 

Som konsulent bruker du din erfaring, kunnskap og kompetanse til å hjelpe andre. Konsulenttjenester kan tilbys innenfor de aller fleste yrkesgrupper.

Det finnes en rekke fagspesifikke konsulentyrker, deriblant IT-konsulent, saksbehandler, økonomikonsulent og markedsføringskonsulent. Se yrkesbeskrivelsen for de fagspesifikke konsulentyrkene for mer informasjon om arbeidsoppgaver, utdanning og lønn. 

Du kan også jobbe som lønns- og personalkonsulent, innen rekruttering, innen opplæring eller med rådgivning i spørsmål om regel- og avtaleverk. 

Som konsulent er det viktig at du har høy kompetanse og er oppdatert innenfor ditt fagfelt.

Hvor jobber konsulenter ?

Konsulenter finnes innenfor flere bransjer – både i det offentlige og i det private. En del konsulenter arbeider i byråer, og leies eller ansettes av en arbeidsgiver for å tilby sine tjenester eller delta i et prosjekt.

Personlige egenskaper

Som konsulent må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Konsulenter bør være tilpasningsdyktige, spesielt i privat sektor, hvor firmaer i større grad bruker konsulenter til prosjekter og kortere engasjementer.

Utdanning

Konsulenter kan ha svært ulik faglig bakgrunn. Ofte er du ekspert eller spesialist innenfor ditt felt. Dersom du tilbyr konsulenttjenester stilles det gjerne krav til høy utdanning og kompetanse innenfor ditt fagområde.

Etter- og videreutdanning

Som konsulent vil du ofte bli tilbudt eller ha behov for kompetanseheving. Dette skjer enten i regi av bedriftene selv, gjennom kurs og seminarer, eller fag på høyskoler og universiteter som er skreddersydd for ditt fagfelt.

Bedrifter

Konsulent i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2512109 - BEDRIFTSKONSULENT
 • 2512124 - FAGKONSULENT (BEDRIFTSRÅDGIVNING)
 • 2512122 - FAGKONSULENT (PERSONAL)
 • 2512101 - FORHANDLINGSKONSULENT
 • 2512113 - KONSULENT (BEDRIFTSRÅDGIVNING)
 • 2512140 - KONSULENT (LEDERUTVIKLING)
 • 2512105 - KONSULENT (PERSONAL)
 • 2512111 - PERSONALKONSULENT
 • 2512130 - REKRUTTERINGSKONSULENT
 • 2512115 - SENIOR KONSULENT (BEDRIFTSRÅDGIVNING)
 • 2512116 - SENIOR KONSULENT (PERSONAL)
 • 2512114 - SJEFSKONSULENT (BEDRIFTSRÅDGIVNING)
 • 2512117 - SJEFSKONSULENT (PERSONAL)
 • 2512128 - SPESIALKONSULENT (BEDRIFTSRÅDGIVNING)
 • 2512129 - SPESIALKONSULENT (PERSONAL)
 • 2512141 - SPESIALKONSULENT (SYKEHUSADMINISTRASJON)
 • 2512118 - RÅDGIVER (BEDRIFTSRÅDGIVNING)
 • 3119117 - TEKNISK KONSULENT (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 2512110 - BEDRIFTSRÅDGIVER
 • 3423107 - PERSONALKONSULENT (VIKARBYRÅ)
 • 4215112 - KUNDEKONSULENT (FAKTURASERVICE)
 • 4215104 - KONSULENT (INKASSO)
 • 3423105 - REKRUTTERINGSKONSULENT (VIKARBYRÅ)
 • 3423104 - KUNDEKONSULENT (VIKARBYRÅ)
 • 3113146 - KUNDEKONSULENT (TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2519114 - KONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING)
 • 3442104 - KONSULENT I SKATTEETATEN
 • 4215110 - INKASSOKONSULENT (FORSIKRING)
 • 4215113 - KUNDEKONSULENT (INKASSO)
 • 3423102 - VIKARBYRÅKONSULENT
 • 3115110 - TEKNISK KONSULENT (KJEMI)
 • 3114117 - TEKNISK KONSULENT (MASKIN)
 • 3116133 - TEKNISK KONSULENT (OLJE)
 • 5223106 - TELEFONKONSULENT(SALG)
 • 4133139 - TRAFIKKONSULENT (FLY)
 • 4133152 - TRAFIKKONSULENT (TRANSPORT)
 • 3422122 - TRANSPORTKONSULENT
 • 3443101 - TRYGDEKONSULENT
 • 3414111 - TUROPERATØRKONSULENT
 • 2352102 - UNDERVISNINGSKONSULENT
 • 3460101 - UNGDOMSKONSULENT
 • 2352103 - UTDANNINGSKONSULENT
 • 3213120 - UTMARKSKONSULENT
 • 3213107 - VILTKONSULENT
 • 3232114 - SPESIALKONSULENT (VERNEPLEIER)
 • 3431106 - ADMINISTRASJONSKONSULENT
 • 4114134 - ADMINISTRASJONSKONSULENT (KONTORARBEID)
 • 5223114 - ANNONSEKONSULENT (SELGER)
 • 3444101 - ATTFØRINGSKONSULENT (ARBEIDSMARKEDSETATEN)
 • 3212118 - AVLSKONSULENT
 • 3460124 - BARNE- OG UNGDOMSKONSULENT
 • 3320108 - BARNEHAGEKONSULENT
 • 3460105 - BARNEVERNSKONSULENT
 • 3412152 - BEDRIFTSKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3423110 - BEMANNINGSKONSULENT
 • 3412113 - BESIKTIGELSESKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3493110 - BIBLIOTEKKONSULENT
 • 3431116 - BOLIGKONSULENT
 • 5221129 - BUTIKKONSULENT
 • 3111115 - BYGNINGSTEKNISK KONSULENT (INGENIØR)
 • 3471125 - DEKORKONSULENT
 • 3431126 - DISTRIBUSJONSKONSULENT (FORLAG)
 • 3413105 - EIENDOMSKONSULENT
 • 3422119 - EKSPORTKONSULENT
 • 5221148 - FAGKONSULENT (FERSKVARE BUTIKK)
 • 2554107 - FAGKONSULENT (FOLKEDANS)
 • 2553113 - FAGKONSULENT (FOLKEMUSIKK)
 • 3412149 - FAGKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412151 - FAGKONSULENT (FORSIKRINGSSELSKAP)
 • 3212117 - FAGKONSULENT (JORDBRUK, SKOGBRUK)
 • 2519128 - FAGKONSULENT (OPPLÆRINGSKONTOR)
 • 3213108 - FAGKONSULENT (SKOGBRUK)
 • 3460115 - FAGKONSULENT (BARNEVERNSSAKER)
 • 3231113 - FAGKONSULENT (SYKEPLEIER)
 • 3232107 - FAGKONSULENT (VERNEPLEIER)
 • 2352106 - FAGUTDANNINGSKONSULENT
 • 2413101 - FISKERIKONSULENT
 • 3460133 - FLYKTNINGSKONSULENT
 • 2551102 - FORLAGSKONSULENT
 • 3412106 - FORSIKRINGSKONSULENT
 • 5163135 - FORVALTNINGSKONSULENT (VAKTMESTERARBEID)
 • 4133130 - FRAKTKONSULENT (LUFTHAVN)
 • 3471126 - FØRSTEDEKORKONSULENT
 • 3493105 - FØRSTEKONSULENT (BIBLIOTEK)
 • 3213117 - FØRSTEKONSULENT (SKOGBRUK)
 • 3460130 - FØRSTEKONSULENT (SOSIALKONTOR)
 • 2122102 - FØRSTEKONSULENT (STATISTIKKARBEID)
 • 5142103 - GRAVFERDSKONSULENT
 • 3460111 - HJEMMEKONSULENT (BARNEVERN)
 • 3152126 - HMS-KONSULENT
 • 2212113 - HUSDYRKONSULENT
 • 3449113 - IDRETTSKONSULENT (OFFENTLIG FORVALTNING)
 • 3416107 - INNKJØPSKONSULENT
 • 3471117 - INNREDNINGSKONSULENT
 • 3460144 - INTEGRERINGSKONSULENT
 • 3471116 - INTERIØRKONSULENT
 • 4113120 - KONFERANSEKONSULENT
 • 3431128 - KONSULENT (ADMINISTRASJON AV ARRANGEMENTER OG TURNEER)
 • 5223117 - KONSULENT (ANNONSESALG)
 • 3444102 - KONSULENT (ARBEIDSMARKEDSETATEN)
 • 2551118 - KONSULENT (FORLAG)
 • 3152128 - KONSULENT (HMS)
 • 3431133 - KONSULENT (KONTORARBEID)
 • 2519109 - KONSULENT (NÆRINGSLIVSFINANSIERING)
 • 2147147 - KONSULENT (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 3232104 - KONSULENT (PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE)
 • 3480123 - KONSULENT (RELIGIØST ARBEID)
 • 2511105 - KONSULENT (REVISJON)
 • 3213116 - KONSULENT (SKOGBRUK)
 • 3460131 - KONSULENT (SOSIALKONTOR)
 • 2122104 - KONSULENT (STATISTIKKARBEID)
 • 3431123 - KONSULENT (SYKEHUSADMINISTRASJON)
 • 2413117 - KONSULENT (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM)
 • 3441108 - KONSULENT (TOLLVESNET)
 • 3232108 - KONSULENT (VERNEPLEIER)
 • 3223101 - KOSTHOLDSKONSULENT
 • 5224108 - KUNDEKONSULENT (ENGROS)
 • 3412131 - KUNDEKONSULENT (FORSIKRING)
 • 5223110 - KUNDEKONSULENT (TELEFONSALG)
 • 4113123 - KURSKONSULENT
 • 3152124 - KVALITETSKONSULENT
 • 3415101 - LEGEMIDDELKONSULENT
 • 3442105 - LIGNINGSKONSULENT
 • 2551107 - LITTERATURKONSULENT
 • 4132112 - LOGISTIKKONSULENT
 • 3131125 - LYSKONSULENT
 • 2551123 - MANUSKONSULENT
 • 2512108 - MARITIM PERSONALKONSULENT
 • 3223104 - MATFAGLIG KONSULENT
 • 3211114 - MEIERIKONSULENT
 • 4129110 - METEOROLOGIKONSULENT
 • 2413105 - MILJØVERNKONSULENT
 • 2352118 - OPPLÆRINGSKONSULENT (I BEDRIFTER)
 • 3349119 - OPPLÆRINGSKONSULENT (KURS)
 • 2512102 - ORGANISASJONSKONSULENT
 • 2351103 - PEDAGOGISK KONSULENT
 • 4142116 - POSTKONSULENT
 • 3431118 - PROSJEKTKONSULENT (BISTANDSARBEID)
 • 3412130 - REASSURANSEKONSULENT
 • 3415109 - REGISTRERT LEGEMIDDELKONSULENT
 • 3414103 - REISE- OG MARKEDSKONSULENT
 • 3414101 - REISEKONSULENT
 • 3419126 - REKLAMEKONSULENT
 • 3433103 - RENHOLDSKONSULENT
 • 3460120 - RUSMIDDELKONSULENT (SOSIONOM)
 • 3415120 - SALGSKONSULENT
 • 3423103 - SALGSKONSULENT (VIKARBYRÅ)
 • 3460137 - SANITETSKONSULENT (HUMANITÆRT ARBEID)
 • 2149123 - SENIOR KONSULENT (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2141120 - SENIOR KONSULENT (ARKITEKT)
 • 2211120 - SENIOR KONSULENT (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2111107 - SENIOR KONSULENT (FYSIKK OG ASTRONOMI)
 • 2114113 - SENIOR KONSULENT (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2113110 - SENIOR KONSULENT (KJEMI)
 • 2121105 - SENIOR KONSULENT (MATEMATIKK)
 • 2147137 - SENIOR KONSULENT (METALLURGI)
 • 2112108 - SENIOR KONSULENT (METEOROLOGI)
 • 2212119 - SENIOR KONSULENT (SIVILAGRONOM)
 • 2142118 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2144122 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2143118 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2147135 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2148122 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2146118 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2145123 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2144147 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2122106 - SENIOR KONSULENT (STATISTIKK)
 • 2147148 - SENIORKONSULENT (PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 3412134 - SERVICEKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412120 - SIKKERHETSKONSULENT (FORSIKRING)
 • 2149122 - SJEFSKONSULENT (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 2141119 - SJEFSKONSULENT (ARKITEKT)
 • 2211119 - SJEFSKONSULENT (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2111106 - SJEFSKONSULENT (FYSIKK OG ASTRONOMI)
 • 2114112 - SJEFSKONSULENT (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2113109 - SJEFSKONSULENT (KJEMI)
 • 2121104 - SJEFSKONSULENT (MATEMATIKK)
 • 2147136 - SJEFSKONSULENT (METALLURGI)
 • 2112107 - SJEFSKONSULENT (METEOROLOGI)
 • 2212118 - SJEFSKONSULENT (SIVILAGRONOM)
 • 2142117 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2144121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2143117 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2147134 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2148121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2146117 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2145122 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2144156 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2122105 - SJEFSKONSULENT (STATISTIKK)
 • 3412116 - SKADEKONSULENT
 • 3412125 - SKADEOPPGJØRKONSULENT (AUTORISERT)
 • 3412142 - SKADEOPPGJØRSKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3213105 - SKOGKONSULENT
 • 5143107 - SLANKEKONSULENT
 • 3460102 - SOSIALKONSULENT
 • 2149126 - SPESIALKONSULENT (ANDRE SIVILINGENIØRER)
 • 3412139 - SPESIALKONSULENT (FORSIKRING)
 • 2147142 - SPESIALKONSULENT (METALLURGI)
 • 3414112 - SPESIALKONSULENT (REISELIV)
 • 3415134 - SPESIALKONSULENT (SALG)
 • 2142121 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG)
 • 2144125 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2143121 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK)
 • 2147144 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI)
 • 2148125 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2146122 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2145125 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 2144158 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON)
 • 2544108 - SPRÅKKONSULENT
 • 2352101 - STUDIEKONSULENT
 • 3417106 - TAKSTKONSULENT
 • 3116134 - TEKNISK KONSULENT (BERGVERK OG METALLURGI)
 • 3111118 - TEKNISK KONSULENT (BYGG OG ANLEGG)
 • 3113117 - TEKNISK KONSULENT (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON)
 • 3112126 - TEKNISK KONSULENT (ELKRAFTTEKNIKK)
 • 3412119 - TEKNISK KONSULENT (FORSIKRING)

Sist kvalitetssikret den 15. oktober 2020, av Fagforbundet, seksjon for kontor og administrasjon (faggruppa for personal)