Konsulent i samtale med kunde.
Yrkesbeskrivelse

­Konsulent

favoritt ikon

Konsulenter er eksperter innenfor et fagfelt og tilbyr sine tjenester til bedrifter.

Konsulent er en svært bred stillingsbetegnelse, og yrkesbetegnelsen er ikke beskyttet. Det finnes to hovedtyper konsulenter:

  • ansatte i konsulentfirmaer eller selvstendig næringsdrivende som tilbyr sine tjenester til bedrifter, og leies inn for å bidra på et spesielt felt gjerne i en begrenset tidsperiode
  • konsulent i offentlig sektor 

Som konsulent bruker du din erfaring, kunnskap og kompetanse til å hjelpe andre. Konsulenttjenester kan tilbys innenfor de aller fleste yrkesgrupper.

Det finnes en rekke fagspesifikke konsulentyrker, deriblant IT-konsulent, saksbehandler, økonomikonsulent og markedsføringskonsulent. Du kan også jobbe som lønns- og personalkonsulent, innen rekruttering, innen opplæring eller med rådgivning i spørsmål om regel- og avtaleverk. 

Som konsulent er det viktig at du har høy kompetanse og er oppdatert innenfor ditt fagfelt.

Hvor jobber konsulenter?

Konsulenter finnes innenfor flere bransjer – både i det offentlige og i det private. En del konsulenter arbeider i byråer, og leies eller ansettes av en arbeidsgiver for å tilby sine tjenester eller delta i et prosjekt. En vanlig tittel i det offentlige er førstekonsulent eller seniorkonsulent. Som konsulent kan du arbeide både i kommuner, fylkeskommuner og statlige organer.

Personlige egenskaper

Som konsulent må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Konsulenter bør være tilpasningsdyktige, spesielt i privat sektor, hvor firmaer i større grad bruker konsulenter til prosjekter og kortere engasjementer.

Utdanning

Konsulenter kan ha svært ulik faglig bakgrunn. Ofte er du ekspert eller spesialist innenfor ditt felt. Dersom du tilbyr konsulenttjenester stilles det gjerne krav til høy utdanning og kompetanse innenfor ditt fagområde.

Etter- og videreutdanning
Som konsulent vil du ofte bli tilbudt eller ha behov for kompetanseheving. Dette skjer enten i regi av bedriftene selv, gjennom kurs og seminarer, eller fag på høyskoler og universiteter som er skreddersydd for ditt fagfelt.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Finans- eller investeringsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
986 personer
546 personer
440 personer
Ca 307 kr
Ca 284 kr
Ca 379 kr
49 660 kr
45 930 kr
61 440 kr
595 920 kr
551 160 kr
737 280 kr
Ca 307 kr
Ca 284 kr
Ca 379 kr
49 660 kr
45 930 kr
61 440 kr
595 920 kr
551 160 kr
737 280 kr
Ca 352 kr
Ca 313 kr
Ca 411 kr
57 010 kr
50 780 kr
66 550 kr
684 120 kr
609 360 kr
798 600 kr
Ca 352 kr
Ca 313 kr
Ca 411 kr
57 140 kr
50 920 kr
66 660 kr
685 680 kr
611 040 kr
799 920 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
11 261 personer
4 942 personer
6 319 personer
Ca 338 kr
Ca 310 kr
Ca 370 kr
54 750 kr
50 240 kr
60 000 kr
657 000 kr
602 880 kr
720 000 kr
Ca 338 kr
Ca 310 kr
Ca 370 kr
54 750 kr
50 240 kr
60 000 kr
657 000 kr
602 880 kr
720 000 kr
Ca 388 kr
Ca 340 kr
Ca 425 kr
62 820 kr
55 060 kr
68 890 kr
753 840 kr
660 720 kr
826 680 kr
Ca 388 kr
Ca 340 kr
Ca 425 kr
63 700 kr
55 860 kr
69 820 kr
764 400 kr
670 320 kr
837 840 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Privat
11 978 personer
5 366 personer
6 612 personer
Ca 336 kr
Ca 309 kr
Ca 370 kr
54 420 kr
50 000 kr
60 000 kr
653 040 kr
600 000 kr
720 000 kr
Ca 336 kr
Ca 309 kr
Ca 370 kr
54 420 kr
50 000 kr
60 000 kr
653 040 kr
600 000 kr
720 000 kr
Ca 387 kr
Ca 338 kr
Ca 426 kr
62 690 kr
54 820 kr
69 040 kr
752 280 kr
657 840 kr
828 480 kr
Ca 387 kr
Ca 338 kr
Ca 426 kr
63 520 kr
55 580 kr
69 930 kr
762 240 kr
666 960 kr
839 160 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Deltid
Privat
962 personer
534 personer
428 personer
Ca 309 kr
Ca 285 kr
Ca 381 kr
50 000 kr
46 170 kr
61 800 kr
600 000 kr
554 040 kr
741 600 kr
Ca 309 kr
Ca 285 kr
Ca 381 kr
50 000 kr
46 170 kr
61 800 kr
600 000 kr
554 040 kr
741 600 kr
Ca 353 kr
Ca 315 kr
Ca 413 kr
57 230 kr
50 950 kr
66 920 kr
686 760 kr
611 400 kr
803 040 kr
Ca 353 kr
Ca 315 kr
Ca 413 kr
57 360 kr
51 090 kr
67 030 kr
688 320 kr
613 080 kr
804 360 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Privat
11 016 personer
4 832 personer
6 184 personer
Ca 338 kr
Ca 310 kr
Ca 370 kr
54 690 kr
50 140 kr
60 000 kr
656 280 kr
601 680 kr
720 000 kr
Ca 338 kr
Ca 310 kr
Ca 370 kr
54 690 kr
50 140 kr
60 000 kr
656 280 kr
601 680 kr
720 000 kr
Ca 389 kr
Ca 340 kr
Ca 427 kr
62 960 kr
55 100 kr
69 110 kr
755 520 kr
661 200 kr
829 320 kr
Ca 389 kr
Ca 340 kr
Ca 427 kr
63 830 kr
55 910 kr
70 030 kr
765 960 kr
670 920 kr
840 360 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Statlig
176 personer
Ca 350 kr
Ca
Ca
56 770 kr
681 240 kr
Ca 350 kr
Ca
Ca
56 920 kr
683 040 kr
Ca 359 kr
Ca
Ca
58 160 kr
697 920 kr
Ca 359 kr
Ca
Ca
59 630 kr
715 560 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Heltid
Statlig
168 personer
Ca 351 kr
Ca
Ca
56 850 kr
682 200 kr
Ca 351 kr
Ca
Ca
57 010 kr
684 120 kr
Ca 360 kr
Ca
Ca
58 310 kr
699 720 kr
Ca 360 kr
Ca
Ca
59 810 kr
717 720 kr
Finans- eller investeringsrådgiver
Alle sektorer
12 247 personer
5 488 personer
6 759 personer
Ca 336 kr
Ca 309 kr
Ca 370 kr
54 450 kr
50 000 kr
60 000 kr
653 400 kr
600 000 kr
720 000 kr
Ca 336 kr
Ca 309 kr
Ca 370 kr
54 450 kr
50 000 kr
60 000 kr
653 400 kr
600 000 kr
720 000 kr
Ca 386 kr
Ca 338 kr
Ca 425 kr
62 540 kr
54 780 kr
68 810 kr
750 480 kr
657 360 kr
825 720 kr
Ca 386 kr
Ca 338 kr
Ca 425 kr
63 380 kr
55 540 kr
69 710 kr
760 560 kr
666 480 kr
836 520 kr
Organisasjonsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
1 830 personer
1 239 personer
591 personer
Ca 263 kr
Ca 258 kr
Ca 277 kr
42 560 kr
41 850 kr
44 880 kr
510 720 kr
502 200 kr
538 560 kr
Ca 263 kr
Ca 258 kr
Ca 277 kr
42 560 kr
41 850 kr
44 880 kr
510 720 kr
502 200 kr
538 560 kr
Ca 285 kr
Ca 272 kr
Ca 314 kr
46 130 kr
44 020 kr
50 870 kr
553 560 kr
528 240 kr
610 440 kr
Ca 285 kr
Ca 272 kr
Ca 314 kr
46 170 kr
44 060 kr
50 900 kr
554 040 kr
528 720 kr
610 800 kr
Organisasjonsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
5 909 personer
3 328 personer
2 581 personer
Ca 291 kr
Ca 275 kr
Ca 319 kr
47 090 kr
44 480 kr
51 680 kr
565 080 kr
533 760 kr
620 160 kr
Ca 291 kr
Ca 275 kr
Ca 319 kr
47 090 kr
44 480 kr
51 680 kr
565 080 kr
533 760 kr
620 160 kr
Ca 332 kr
Ca 296 kr
Ca 379 kr
53 790 kr
47 900 kr
61 390 kr
645 480 kr
574 800 kr
736 680 kr
Ca 332 kr
Ca 296 kr
Ca 379 kr
54 130 kr
48 220 kr
61 750 kr
649 560 kr
578 640 kr
741 000 kr
Organisasjonsrådgiver
Kommunal
1 428 personer
1 026 personer
402 personer
Ca 269 kr
Ca 266 kr
Ca 280 kr
43 630 kr
43 020 kr
45 420 kr
523 560 kr
516 240 kr
545 040 kr
Ca 269 kr
Ca 266 kr
Ca 280 kr
43 630 kr
43 020 kr
45 420 kr
523 560 kr
516 240 kr
545 040 kr
Ca 278 kr
Ca 273 kr
Ca 291 kr
45 110 kr
44 280 kr
47 100 kr
541 320 kr
531 360 kr
565 200 kr
Ca 278 kr
Ca 273 kr
Ca 291 kr
45 170 kr
44 300 kr
47 260 kr
542 040 kr
531 600 kr
567 120 kr
Organisasjonsrådgiver
Deltid
Kommunal
865 personer
646 personer
219 personer
Ca 264 kr
Ca 260 kr
Ca 279 kr
42 800 kr
42 080 kr
45 120 kr
513 600 kr
504 960 kr
541 440 kr
Ca 264 kr
Ca 260 kr
Ca 279 kr
42 800 kr
42 080 kr
45 120 kr
513 600 kr
504 960 kr
541 440 kr
Ca 275 kr
Ca 269 kr
Ca 293 kr
44 540 kr
43 630 kr
47 390 kr
534 480 kr
523 560 kr
568 680 kr
Ca 275 kr
Ca 269 kr
Ca 293 kr
44 560 kr
43 640 kr
47 410 kr
534 720 kr
523 680 kr
568 920 kr
Organisasjonsrådgiver
Heltid
Kommunal
563 personer
380 personer
183 personer
Ca 271 kr
Ca 269 kr
Ca 283 kr
43 950 kr
43 590 kr
45 790 kr
527 400 kr
523 080 kr
549 480 kr
Ca 271 kr
Ca 269 kr
Ca 283 kr
43 950 kr
43 590 kr
45 790 kr
527 400 kr
523 080 kr
549 480 kr
Ca 280 kr
Ca 276 kr
Ca 290 kr
45 440 kr
44 710 kr
46 980 kr
545 280 kr
536 520 kr
563 760 kr
Ca 280 kr
Ca 276 kr
Ca 290 kr
45 530 kr
44 740 kr
47 210 kr
546 360 kr
536 880 kr
566 520 kr
Organisasjonsrådgiver
Privat
3 726 personer
1 629 personer
2 097 personer
Ca 325 kr
Ca 309 kr
Ca 336 kr
52 570 kr
50 000 kr
54 360 kr
630 840 kr
600 000 kr
652 320 kr
Ca 325 kr
Ca 309 kr
Ca 336 kr
52 570 kr
50 000 kr
54 360 kr
630 840 kr
600 000 kr
652 320 kr
Ca 374 kr
Ca 327 kr
Ca 410 kr
60 630 kr
53 050 kr
66 350 kr
727 560 kr
636 600 kr
796 200 kr
Ca 374 kr
Ca 327 kr
Ca 410 kr
61 010 kr
53 470 kr
66 700 kr
732 120 kr
641 640 kr
800 400 kr
Organisasjonsrådgiver
Deltid
Privat
569 personer
316 personer
253 personer
Ca 268 kr
Ca 262 kr
Ca 279 kr
43 340 kr
42 390 kr
45 270 kr
520 080 kr
508 680 kr
543 240 kr
Ca 268 kr
Ca 262 kr
Ca 279 kr
43 340 kr
42 390 kr
45 270 kr
520 080 kr
508 680 kr
543 240 kr
Ca 305 kr
Ca 281 kr
Ca 338 kr
49 340 kr
45 500 kr
54 750 kr
592 080 kr
546 000 kr
657 000 kr
Ca 305 kr
Ca 281 kr
Ca 338 kr
49 380 kr
45 550 kr
54 780 kr
592 560 kr
546 600 kr
657 360 kr
Organisasjonsrådgiver
Heltid
Privat
3 157 personer
1 313 personer
1 844 personer
Ca 327 kr
Ca 309 kr
Ca 340 kr
52 990 kr
50 100 kr
55 000 kr
635 880 kr
601 200 kr
660 000 kr
Ca 327 kr
Ca 309 kr
Ca 340 kr
52 990 kr
50 100 kr
55 000 kr
635 880 kr
601 200 kr
660 000 kr
Ca 380 kr
Ca 333 kr
Ca 414 kr
61 640 kr
53 990 kr
67 080 kr
739 680 kr
647 880 kr
804 960 kr
Ca 380 kr
Ca 333 kr
Ca 414 kr
62 050 kr
54 460 kr
67 450 kr
744 600 kr
653 520 kr
809 400 kr
Organisasjonsrådgiver
Statlig
2 585 personer
1 912 personer
673 personer
Ca 266 kr
Ca 261 kr
Ca 278 kr
43 110 kr
42 330 kr
45 000 kr
517 320 kr
507 960 kr
540 000 kr
Ca 266 kr
Ca 261 kr
Ca 278 kr
43 110 kr
42 330 kr
45 000 kr
517 320 kr
507 960 kr
540 000 kr
Ca 275 kr
Ca 270 kr
Ca 291 kr
44 600 kr
43 700 kr
47 220 kr
535 200 kr
524 400 kr
566 640 kr
Ca 275 kr
Ca 270 kr
Ca 291 kr
44 880 kr
43 960 kr
47 580 kr
538 560 kr
527 520 kr
570 960 kr
Organisasjonsrådgiver
Deltid
Statlig
396 personer
277 personer
119 personer
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 257 kr
40 880 kr
40 680 kr
41 660 kr
490 560 kr
488 160 kr
499 920 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 257 kr
40 880 kr
40 680 kr
41 660 kr
490 560 kr
488 160 kr
499 920 kr
Ca 272 kr
Ca 265 kr
Ca 290 kr
43 990 kr
42 910 kr
47 030 kr
527 880 kr
514 920 kr
564 360 kr
Ca 272 kr
Ca 265 kr
Ca 290 kr
44 060 kr
43 000 kr
47 060 kr
528 720 kr
516 000 kr
564 720 kr
Organisasjonsrådgiver
Heltid
Statlig
2 189 personer
1 635 personer
554 personer
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 279 kr
43 160 kr
42 480 kr
45 150 kr
517 920 kr
509 760 kr
541 800 kr
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 279 kr
43 160 kr
42 480 kr
45 150 kr
517 920 kr
509 760 kr
541 800 kr
Ca 276 kr
Ca 270 kr
Ca 292 kr
44 640 kr
43 770 kr
47 230 kr
535 680 kr
525 240 kr
566 760 kr
Ca 276 kr
Ca 270 kr
Ca 292 kr
44 940 kr
44 040 kr
47 620 kr
539 280 kr
528 480 kr
571 440 kr
Organisasjonsrådgiver
Alle sektorer
7 739 personer
4 567 personer
3 172 personer
Ca 286 kr
Ca 272 kr
Ca 315 kr
46 360 kr
44 100 kr
51 000 kr
556 320 kr
529 200 kr
612 000 kr
Ca 286 kr
Ca 272 kr
Ca 315 kr
46 360 kr
44 100 kr
51 000 kr
556 320 kr
529 200 kr
612 000 kr
Ca 326 kr
Ca 292 kr
Ca 373 kr
52 890 kr
47 360 kr
60 490 kr
634 680 kr
568 320 kr
725 880 kr
Ca 326 kr
Ca 292 kr
Ca 373 kr
53 190 kr
47 640 kr
60 830 kr
638 280 kr
571 680 kr
729 960 kr
Saksbehandler
Deltid
Alle sektorer
7 605 personer
5 436 personer
2 169 personer
Ca 258 kr
Ca 255 kr
Ca 277 kr
41 720 kr
41 250 kr
44 910 kr
500 640 kr
495 000 kr
538 920 kr
Ca 258 kr
Ca 255 kr
Ca 277 kr
41 720 kr
41 250 kr
44 910 kr
500 640 kr
495 000 kr
538 920 kr
Ca 275 kr
Ca 268 kr
Ca 295 kr
44 520 kr
43 400 kr
47 730 kr
534 240 kr
520 800 kr
572 760 kr
Ca 275 kr
Ca 268 kr
Ca 295 kr
44 640 kr
43 510 kr
47 900 kr
535 680 kr
522 120 kr
574 800 kr
Saksbehandler
Heltid
Alle sektorer
60 841 personer
38 126 personer
22 715 personer
Ca 285 kr
Ca 275 kr
Ca 305 kr
46 230 kr
44 480 kr
49 460 kr
554 760 kr
533 760 kr
593 520 kr
Ca 285 kr
Ca 275 kr
Ca 305 kr
46 230 kr
44 480 kr
49 460 kr
554 760 kr
533 760 kr
593 520 kr
Ca 300 kr
Ca 286 kr
Ca 324 kr
48 630 kr
46 380 kr
52 420 kr
583 560 kr
556 560 kr
629 040 kr
Ca 300 kr
Ca 286 kr
Ca 324 kr
49 280 kr
46 880 kr
53 330 kr
591 360 kr
562 560 kr
639 960 kr
Saksbehandler
Kommunal
21 577 personer
14 476 personer
7 101 personer
Ca 284 kr
Ca 275 kr
Ca 299 kr
45 940 kr
44 580 kr
48 510 kr
551 280 kr
534 960 kr
582 120 kr
Ca 284 kr
Ca 275 kr
Ca 299 kr
45 940 kr
44 580 kr
48 510 kr
551 280 kr
534 960 kr
582 120 kr
Ca 290 kr
Ca 281 kr
Ca 306 kr
46 910 kr
45 590 kr
49 560 kr
562 920 kr
547 080 kr
594 720 kr
Ca 290 kr
Ca 281 kr
Ca 306 kr
47 240 kr
45 870 kr
49 990 kr
566 880 kr
550 440 kr
599 880 kr
Saksbehandler
Deltid
Kommunal
3 085 personer
2 334 personer
751 personer
Ca 258 kr
Ca 254 kr
Ca 279 kr
41 720 kr
41 180 kr
45 220 kr
500 640 kr
494 160 kr
542 640 kr
Ca 258 kr
Ca 254 kr
Ca 279 kr
41 720 kr
41 180 kr
45 220 kr
500 640 kr
494 160 kr
542 640 kr
Ca 270 kr
Ca 265 kr
Ca 287 kr
43 720 kr
42 910 kr
46 550 kr
524 640 kr
514 920 kr
558 600 kr
Ca 270 kr
Ca 265 kr
Ca 287 kr
43 830 kr
43 010 kr
46 720 kr
525 960 kr
516 120 kr
560 640 kr
Saksbehandler
Heltid
Kommunal
18 492 personer
12 142 personer
6 350 personer
Ca 286 kr
Ca 278 kr
Ca 300 kr
46 280 kr
45 080 kr
48 540 kr
555 360 kr
540 960 kr
582 480 kr
Ca 286 kr
Ca 278 kr
Ca 300 kr
46 280 kr
45 080 kr
48 540 kr
555 360 kr
540 960 kr
582 480 kr
Ca 291 kr
Ca 283 kr
Ca 307 kr
47 210 kr
45 890 kr
49 740 kr
566 520 kr
550 680 kr
596 880 kr
Ca 291 kr
Ca 283 kr
Ca 307 kr
47 560 kr
46 190 kr
50 190 kr
570 720 kr
554 280 kr
602 280 kr
Saksbehandler
Privat
8 058 personer
4 367 personer
3 691 personer
Ca 317 kr
Ca 297 kr
Ca 348 kr
51 330 kr
48 120 kr
56 300 kr
615 960 kr
577 440 kr
675 600 kr
Ca 317 kr
Ca 297 kr
Ca 348 kr
51 330 kr
48 120 kr
56 300 kr
615 960 kr
577 440 kr
675 600 kr
Ca 349 kr
Ca 316 kr
Ca 387 kr
56 480 kr
51 200 kr
62 630 kr
677 760 kr
614 400 kr
751 560 kr
Ca 349 kr
Ca 316 kr
Ca 387 kr
56 970 kr
51 570 kr
63 280 kr
683 640 kr
618 840 kr
759 360 kr
Saksbehandler
Deltid
Privat
1 248 personer
737 personer
511 personer
Ca 257 kr
Ca 260 kr
Ca 255 kr
41 670 kr
42 090 kr
41 380 kr
500 040 kr
505 080 kr
496 560 kr
Ca 257 kr
Ca 260 kr
Ca 255 kr
41 670 kr
42 090 kr
41 380 kr
500 040 kr
505 080 kr
496 560 kr
Ca 284 kr
Ca 276 kr
Ca 296 kr
46 020 kr
44 760 kr
47 880 kr
552 240 kr
537 120 kr
574 560 kr
Ca 284 kr
Ca 276 kr
Ca 296 kr
46 100 kr
44 830 kr
47 980 kr
553 200 kr
537 960 kr
575 760 kr
Saksbehandler
Heltid
Privat
6 810 personer
3 630 personer
3 180 personer
Ca 322 kr
Ca 301 kr
Ca 353 kr
52 190 kr
48 840 kr
57 110 kr
626 280 kr
586 080 kr
685 320 kr
Ca 322 kr
Ca 301 kr
Ca 353 kr
52 190 kr
48 840 kr
57 110 kr
626 280 kr
586 080 kr
685 320 kr
Ca 355 kr
Ca 320 kr
Ca 394 kr
57 470 kr
51 890 kr
63 850 kr
689 640 kr
622 680 kr
766 200 kr
Ca 355 kr
Ca 320 kr
Ca 394 kr
58 000 kr
52 290 kr
64 540 kr
696 000 kr
627 480 kr
774 480 kr
Saksbehandler
Statlig
38 811 personer
24 719 personer
14 092 personer
Ca 280 kr
Ca 269 kr
Ca 301 kr
45 330 kr
43 650 kr
48 740 kr
543 960 kr
523 800 kr
584 880 kr
Ca 280 kr
Ca 269 kr
Ca 301 kr
45 330 kr
43 650 kr
48 740 kr
543 960 kr
523 800 kr
584 880 kr
Ca 293 kr
Ca 282 kr
Ca 314 kr
47 530 kr
45 610 kr
50 870 kr
570 360 kr
547 320 kr
610 440 kr
Ca 293 kr
Ca 282 kr
Ca 314 kr
48 330 kr
46 200 kr
52 030 kr
579 960 kr
554 400 kr
624 360 kr
Saksbehandler
Deltid
Statlig
3 272 personer
2 365 personer
907 personer
Ca 258 kr
Ca 253 kr
Ca 282 kr
41 780 kr
40 950 kr
45 710 kr
501 360 kr
491 400 kr
548 520 kr
Ca 258 kr
Ca 253 kr
Ca 282 kr
41 780 kr
40 950 kr
45 710 kr
501 360 kr
491 400 kr
548 520 kr
Ca 276 kr
Ca 268 kr
Ca 300 kr
44 730 kr
43 480 kr
48 610 kr
536 760 kr
521 760 kr
583 320 kr
Ca 276 kr
Ca 268 kr
Ca 300 kr
44 880 kr
43 610 kr
48 810 kr
538 560 kr
523 320 kr
585 720 kr
Saksbehandler
Heltid
Statlig
35 539 personer
22 354 personer
13 185 personer
Ca 280 kr
Ca 270 kr
Ca 301 kr
45 380 kr
43 690 kr
48 840 kr
544 560 kr
524 280 kr
586 080 kr
Ca 280 kr
Ca 270 kr
Ca 301 kr
45 380 kr
43 690 kr
48 840 kr
544 560 kr
524 280 kr
586 080 kr
Ca 294 kr
Ca 282 kr
Ca 315 kr
47 680 kr
45 750 kr
50 950 kr
572 160 kr
549 000 kr
611 400 kr
Ca 294 kr
Ca 282 kr
Ca 315 kr
48 510 kr
46 370 kr
52 140 kr
582 120 kr
556 440 kr
625 680 kr
Saksbehandler
Alle sektorer
68 446 personer
43 562 personer
24 884 personer
Ca 284 kr
Ca 274 kr
Ca 304 kr
45 950 kr
44 370 kr
49 240 kr
551 400 kr
532 440 kr
590 880 kr
Ca 284 kr
Ca 274 kr
Ca 304 kr
45 950 kr
44 370 kr
49 240 kr
551 400 kr
532 440 kr
590 880 kr
Ca 299 kr
Ca 285 kr
Ca 322 kr
48 360 kr
46 150 kr
52 200 kr
580 320 kr
553 800 kr
626 400 kr
Ca 299 kr
Ca 285 kr
Ca 322 kr
48 980 kr
46 620 kr
53 080 kr
587 760 kr
559 440 kr
636 960 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Alle sektorer
1 441 personer
1 017 personer
424 personer
Ca 275 kr
Ca 275 kr
Ca 269 kr
44 500 kr
44 630 kr
43 560 kr
534 000 kr
535 560 kr
522 720 kr
Ca 275 kr
Ca 275 kr
Ca 269 kr
44 500 kr
44 630 kr
43 560 kr
534 000 kr
535 560 kr
522 720 kr
Ca 299 kr
Ca 296 kr
Ca 309 kr
48 370 kr
47 880 kr
50 080 kr
580 440 kr
574 560 kr
600 960 kr
Ca 299 kr
Ca 296 kr
Ca 309 kr
48 530 kr
48 060 kr
50 190 kr
582 360 kr
576 720 kr
602 280 kr
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Alle sektorer
9 874 personer
7 109 personer
2 765 personer
Ca 309 kr
Ca 301 kr
Ca 332 kr
50 000 kr
48 760 kr
53 860 kr
600 000 kr
585 120 kr
646 320 kr
Ca 309 kr
Ca 301 kr
Ca 332 kr
50 000 kr
48 760 kr
53 860 kr
600 000 kr
585 120 kr
646 320 kr
Ca 337 kr
Ca 325 kr
Ca 368 kr
54 610 kr
52 650 kr
59 640 kr
655 320 kr
631 800 kr
715 680 kr
Ca 337 kr
Ca 325 kr
Ca 368 kr
55 110 kr
53 110 kr
60 250 kr
661 320 kr
637 320 kr
723 000 kr
Personal- eller karriererådgiver
Kommunal
1 137 personer
850 personer
287 personer
Ca 288 kr
Ca 285 kr
Ca 300 kr
46 720 kr
46 250 kr
48 580 kr
560 640 kr
555 000 kr
582 960 kr
Ca 288 kr
Ca 285 kr
Ca 300 kr
46 720 kr
46 250 kr
48 580 kr
560 640 kr
555 000 kr
582 960 kr
Ca 291 kr
Ca 289 kr
Ca 297 kr
47 130 kr
46 820 kr
48 130 kr
565 560 kr
561 840 kr
577 560 kr
Ca 291 kr
Ca 289 kr
Ca 297 kr
47 350 kr
47 050 kr
48 310 kr
568 200 kr
564 600 kr
579 720 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Kommunal
243 personer
156 personer
Ca 250 kr
Ca 257 kr
Ca
40 420 kr
41 570 kr
485 040 kr
498 840 kr
Ca 250 kr
Ca 257 kr
Ca
40 420 kr
41 570 kr
485 040 kr
498 840 kr
Ca 253 kr
Ca 260 kr
Ca
40 970 kr
42 060 kr
491 640 kr
504 720 kr
Ca 253 kr
Ca 260 kr
Ca
41 100 kr
42 150 kr
493 200 kr
505 800 kr
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Kommunal
894 personer
694 personer
200 personer
Ca 292 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 260 kr
46 570 kr
49 160 kr
567 120 kr
558 840 kr
589 920 kr
Ca 292 kr
Ca 287 kr
Ca 303 kr
47 260 kr
46 570 kr
49 160 kr
567 120 kr
558 840 kr
589 920 kr
Ca 295 kr
Ca 292 kr
Ca 307 kr
47 870 kr
47 320 kr
49 770 kr
574 440 kr
567 840 kr
597 240 kr
Ca 295 kr
Ca 292 kr
Ca 307 kr
48 100 kr
47 570 kr
49 950 kr
577 200 kr
570 840 kr
599 400 kr
Personal- eller karriererådgiver
Privat
6 806 personer
4 714 personer
2 092 personer
Ca 320 kr
Ca 311 kr
Ca 346 kr
51 910 kr
50 350 kr
56 000 kr
622 920 kr
604 200 kr
672 000 kr
Ca 320 kr
Ca 311 kr
Ca 346 kr
51 910 kr
50 350 kr
56 000 kr
622 920 kr
604 200 kr
672 000 kr
Ca 354 kr
Ca 341 kr
Ca 384 kr
57 330 kr
55 250 kr
62 150 kr
687 960 kr
663 000 kr
745 800 kr
Ca 354 kr
Ca 341 kr
Ca 384 kr
57 870 kr
55 760 kr
62 780 kr
694 440 kr
669 120 kr
753 360 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Privat
884 personer
621 personer
263 personer
Ca 274 kr
Ca 277 kr
Ca 260 kr
44 410 kr
44 860 kr
42 180 kr
532 920 kr
538 320 kr
506 160 kr
Ca 274 kr
Ca 277 kr
Ca 260 kr
44 410 kr
44 860 kr
42 180 kr
532 920 kr
538 320 kr
506 160 kr
Ca 305 kr
Ca 303 kr
Ca 310 kr
49 350 kr
49 100 kr
50 280 kr
592 200 kr
589 200 kr
603 360 kr
Ca 305 kr
Ca 303 kr
Ca 310 kr
49 560 kr
49 350 kr
50 350 kr
594 720 kr
592 200 kr
604 200 kr
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Privat
5 922 personer
4 093 personer
1 829 personer
Ca 324 kr
Ca 314 kr
Ca 350 kr
52 530 kr
50 890 kr
56 650 kr
630 360 kr
610 680 kr
679 800 kr
Ca 324 kr
Ca 314 kr
Ca 350 kr
52 530 kr
50 890 kr
56 650 kr
630 360 kr
610 680 kr
679 800 kr
Ca 358 kr
Ca 345 kr
Ca 388 kr
57 990 kr
55 830 kr
62 820 kr
695 880 kr
669 960 kr
753 840 kr
Ca 358 kr
Ca 345 kr
Ca 388 kr
58 560 kr
56 360 kr
63 480 kr
702 720 kr
676 320 kr
761 760 kr
Personal- eller karriererådgiver
Statlig
3 372 personer
2 562 personer
810 personer
Ca 296 kr
Ca 291 kr
Ca 321 kr
47 980 kr
47 090 kr
51 970 kr
575 760 kr
565 080 kr
623 640 kr
Ca 296 kr
Ca 291 kr
Ca 321 kr
47 980 kr
47 090 kr
51 970 kr
575 760 kr
565 080 kr
623 640 kr
Ca 309 kr
Ca 300 kr
Ca 338 kr
50 050 kr
48 590 kr
54 710 kr
600 600 kr
583 080 kr
656 520 kr
Ca 309 kr
Ca 300 kr
Ca 338 kr
50 480 kr
48 970 kr
55 280 kr
605 760 kr
587 640 kr
663 360 kr
Personal- eller karriererådgiver
Deltid
Statlig
314 personer
240 personer
Ca 290 kr
Ca 281 kr
Ca
47 000 kr
45 520 kr
564 000 kr
546 240 kr
Ca 290 kr
Ca 281 kr
Ca
47 000 kr
45 520 kr
564 000 kr
546 240 kr
Ca 310 kr
Ca 294 kr
Ca
50 240 kr
47 580 kr
602 880 kr
570 960 kr
Ca 310 kr
Ca 294 kr
Ca
50 280 kr
47 600 kr
603 360 kr
571 200 kr
Personal- eller karriererådgiver
Heltid
Statlig
3 058 personer
2 322 personer
736 personer
Ca 296 kr
Ca 291 kr
Ca 319 kr
48 020 kr
47 170 kr
51 730 kr
576 240 kr
566 040 kr
620 760 kr
Ca 296 kr
Ca 291 kr
Ca 319 kr
48 020 kr
47 170 kr
51 730 kr
576 240 kr
566 040 kr
620 760 kr
Ca 309 kr
Ca 300 kr
Ca 336 kr
50 040 kr
48 660 kr
54 410 kr
600 480 kr
583 920 kr
652 920 kr
Ca 309 kr
Ca 300 kr
Ca 336 kr
50 490 kr
49 060 kr
55 000 kr
605 880 kr
588 720 kr
660 000 kr
Personal- eller karriererådgiver
Alle sektorer
11 315 personer
8 126 personer
3 189 personer
Ca 307 kr
Ca 299 kr
Ca 330 kr
49 750 kr
48 410 kr
53 460 kr
597 000 kr
580 920 kr
641 520 kr
Ca 307 kr
Ca 299 kr
Ca 330 kr
49 750 kr
48 410 kr
53 460 kr
597 000 kr
580 920 kr
641 520 kr
Ca 334 kr
Ca 323 kr
Ca 365 kr
54 160 kr
52 290 kr
59 080 kr
649 920 kr
627 480 kr
708 960 kr
Ca 334 kr
Ca 323 kr
Ca 365 kr
54 640 kr
52 730 kr
59 660 kr
655 680 kr
632 760 kr
715 920 kr
Rådgiver i kompetanseutvikling
Heltid
Alle sektorer
662 personer
216 personer
446 personer
Ca 309 kr
Ca 303 kr
Ca 314 kr
50 000 kr
49 080 kr
50 890 kr
600 000 kr
588 960 kr
610 680 kr
Ca 309 kr
Ca 303 kr
Ca 314 kr
50 000 kr
49 080 kr
50 890 kr
600 000 kr
588 960 kr
610 680 kr
Ca 337 kr
Ca 332 kr
Ca 339 kr
54 530 kr
53 730 kr
54 910 kr
654 360 kr
644 760 kr
658 920 kr
Ca 337 kr
Ca 332 kr
Ca 339 kr
55 050 kr
54 300 kr
55 400 kr
660 600 kr
651 600 kr
664 800 kr
Rådgiver i kompetanseutvikling
Privat
734 personer
255 personer
479 personer
Ca 309 kr
Ca 298 kr
Ca 314 kr
50 000 kr
48 340 kr
50 890 kr
600 000 kr
580 080 kr
610 680 kr
Ca 309 kr
Ca 298 kr
Ca 314 kr
50 000 kr
48 340 kr
50 890 kr
600 000 kr
580 080 kr
610 680 kr
Ca 335 kr
Ca 328 kr
Ca 338 kr
54 230 kr
53 070 kr
54 830 kr
650 760 kr
636 840 kr
657 960 kr
Ca 335 kr
Ca 328 kr
Ca 338 kr
54 680 kr
53 550 kr
55 270 kr
656 160 kr
642 600 kr
663 240 kr
Rådgiver i kompetanseutvikling
Heltid
Privat
647 personer
206 personer
441 personer
Ca 309 kr
Ca 305 kr
Ca 314 kr
50 000 kr
49 420 kr
50 900 kr
600 000 kr
593 040 kr
610 800 kr
Ca 309 kr
Ca 305 kr
Ca 314 kr
50 000 kr
49 420 kr
50 900 kr
600 000 kr
593 040 kr
610 800 kr
Ca 338 kr
Ca 334 kr
Ca 339 kr
54 730 kr
54 180 kr
54 990 kr
656 760 kr
650 160 kr
659 880 kr
Ca 338 kr
Ca 334 kr
Ca 339 kr
55 210 kr
54 720 kr
55 450 kr
662 520 kr
656 640 kr
665 400 kr
Rådgiver i kompetanseutvikling
Alle sektorer
750 personer
266 personer
484 personer
Ca 309 kr
Ca 296 kr
Ca 314 kr
50 000 kr
48 010 kr
50 890 kr
600 000 kr
576 120 kr
610 680 kr
Ca 309 kr
Ca 296 kr
Ca 314 kr
50 000 kr
48 010 kr
50 890 kr
600 000 kr
576 120 kr
610 680 kr
Ca 334 kr
Ca 325 kr
Ca 338 kr
54 040 kr
52 700 kr
54 750 kr
648 480 kr
632 400 kr
657 000 kr
Ca 334 kr
Ca 325 kr
Ca 338 kr
54 520 kr
53 210 kr
55 220 kr
654 240 kr
638 520 kr
662 640 kr
Arbeidsformidler
Deltid
Alle sektorer
4 484 personer
1 924 personer
2 560 personer
Ca 208 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
33 680 kr
33 290 kr
33 930 kr
404 160 kr
399 480 kr
407 160 kr
Ca 208 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
33 680 kr
33 290 kr
34 060 kr
404 160 kr
399 480 kr
408 720 kr
Ca 223 kr
Ca 218 kr
Ca 227 kr
36 170 kr
35 370 kr
36 720 kr
434 040 kr
424 440 kr
440 640 kr
Ca 223 kr
Ca 218 kr
Ca 227 kr
37 300 kr
35 880 kr
38 290 kr
447 600 kr
430 560 kr
459 480 kr
Arbeidsformidler
Heltid
Alle sektorer
3 926 personer
1 676 personer
2 250 personer
Ca 242 kr
Ca 238 kr
Ca 247 kr
39 170 kr
38 500 kr
39 950 kr
470 040 kr
462 000 kr
479 400 kr
Ca 242 kr
Ca 238 kr
Ca 247 kr
39 170 kr
38 500 kr
39 950 kr
470 040 kr
462 000 kr
479 400 kr
Ca 263 kr
Ca 252 kr
Ca 272 kr
42 630 kr
40 770 kr
44 010 kr
511 560 kr
489 240 kr
528 120 kr
Ca 263 kr
Ca 252 kr
Ca 272 kr
43 620 kr
41 270 kr
45 370 kr
523 440 kr
495 240 kr
544 440 kr
Arbeidsformidler
Privat
8 399 personer
3 591 personer
4 808 personer
Ca 226 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
36 590 kr
36 490 kr
36 620 kr
439 080 kr
437 880 kr
439 440 kr
Ca 226 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
36 590 kr
36 490 kr
36 620 kr
439 080 kr
437 880 kr
439 440 kr
Ca 246 kr
Ca 238 kr
Ca 252 kr
39 890 kr
38 520 kr
40 880 kr
478 680 kr
462 240 kr
490 560 kr
Ca 246 kr
Ca 238 kr
Ca 252 kr
40 940 kr
39 020 kr
42 330 kr
491 280 kr
468 240 kr
507 960 kr
Arbeidsformidler
Deltid
Privat
4 483 personer
1 923 personer
2 560 personer
Ca 208 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
33 680 kr
33 290 kr
33 930 kr
404 160 kr
399 480 kr
407 160 kr
Ca 208 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
33 680 kr
33 290 kr
34 060 kr
404 160 kr
399 480 kr
408 720 kr
Ca 223 kr
Ca 218 kr
Ca 227 kr
36 160 kr
35 370 kr
36 720 kr
433 920 kr
424 440 kr
440 640 kr
Ca 223 kr
Ca 218 kr
Ca 227 kr
37 290 kr
35 880 kr
38 290 kr
447 480 kr
430 560 kr
459 480 kr
Arbeidsformidler
Heltid
Privat
3 916 personer
1 668 personer
2 248 personer
Ca 242 kr
Ca 238 kr
Ca 247 kr
39 170 kr
38 500 kr
39 940 kr
470 040 kr
462 000 kr
479 280 kr
Ca 242 kr
Ca 238 kr
Ca 247 kr
39 170 kr
38 500 kr
39 940 kr
470 040 kr
462 000 kr
479 280 kr
Ca 263 kr
Ca 252 kr
Ca 272 kr
42 640 kr
40 770 kr
44 010 kr
511 680 kr
489 240 kr
528 120 kr
Ca 263 kr
Ca 252 kr
Ca 272 kr
43 640 kr
41 270 kr
45 370 kr
523 680 kr
495 240 kr
544 440 kr
Arbeidsformidler
Alle sektorer
8 410 personer
3 600 personer
4 810 personer
Ca 226 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
36 600 kr
36 490 kr
36 620 kr
439 200 kr
437 880 kr
439 440 kr
Ca 226 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
36 600 kr
36 490 kr
36 620 kr
439 200 kr
437 880 kr
439 440 kr
Ca 246 kr
Ca 238 kr
Ca 252 kr
39 890 kr
38 530 kr
40 880 kr
478 680 kr
462 360 kr
490 560 kr
Ca 246 kr
Ca 238 kr
Ca 252 kr
40 940 kr
39 030 kr
42 330 kr
491 280 kr
468 360 kr
507 960 kr
Skattefunksjonær
Deltid
Alle sektorer
355 personer
307 personer
Ca 229 kr
Ca 229 kr
Ca
37 130 kr
37 130 kr
445 560 kr
445 560 kr
Ca 229 kr
Ca 229 kr
Ca
37 130 kr
37 130 kr
445 560 kr
445 560 kr
Ca 236 kr
Ca 235 kr
Ca
38 230 kr
38 080 kr
458 760 kr
456 960 kr
Ca 236 kr
Ca 235 kr
Ca
38 290 kr
38 130 kr
459 480 kr
457 560 kr
Skattefunksjonær
Heltid
Alle sektorer
2 090 personer
1 397 personer
693 personer
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 245 kr
38 380 kr
38 340 kr
39 640 kr
460 560 kr
460 080 kr
475 680 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 245 kr
38 380 kr
38 340 kr
39 640 kr
460 560 kr
460 080 kr
475 680 kr
Ca 245 kr
Ca 240 kr
Ca 255 kr
39 690 kr
38 860 kr
41 360 kr
476 280 kr
466 320 kr
496 320 kr
Ca 245 kr
Ca 240 kr
Ca 255 kr
40 070 kr
39 170 kr
41 880 kr
480 840 kr
470 040 kr
502 560 kr
Skattefunksjonær
Statlig
2 413 personer
1 683 personer
730 personer
Ca 237 kr
Ca 235 kr
Ca 245 kr
38 340 kr
38 090 kr
39 640 kr
460 080 kr
457 080 kr
475 680 kr
Ca 237 kr
Ca 235 kr
Ca 245 kr
38 340 kr
38 090 kr
39 640 kr
460 080 kr
457 080 kr
475 680 kr
Ca 244 kr
Ca 239 kr
Ca 255 kr
39 480 kr
38 690 kr
41 230 kr
473 760 kr
464 280 kr
494 760 kr
Ca 244 kr
Ca 239 kr
Ca 255 kr
39 820 kr
38 970 kr
41 710 kr
477 840 kr
467 640 kr
500 520 kr
Skattefunksjonær
Deltid
Statlig
352 personer
304 personer
Ca 229 kr
Ca 229 kr
Ca
37 130 kr
37 130 kr
445 560 kr
445 560 kr
Ca 229 kr
Ca 229 kr
Ca
37 130 kr
37 130 kr
445 560 kr
445 560 kr
Ca 236 kr
Ca 235 kr
Ca
38 220 kr
38 060 kr
458 640 kr
456 720 kr
Ca 236 kr
Ca 235 kr
Ca
38 280 kr
38 110 kr
459 360 kr
457 320 kr
Skattefunksjonær
Heltid
Statlig
2 061 personer
1 379 personer
682 personer
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 245 kr
38 340 kr
38 340 kr
39 640 kr
460 080 kr
460 080 kr
475 680 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 245 kr
38 340 kr
38 340 kr
39 640 kr
460 080 kr
460 080 kr
475 680 kr
Ca 245 kr
Ca 239 kr
Ca 255 kr
39 630 kr
38 790 kr
41 320 kr
475 560 kr
465 480 kr
495 840 kr
Ca 245 kr
Ca 239 kr
Ca 255 kr
40 000 kr
39 100 kr
41 820 kr
480 000 kr
469 200 kr
501 840 kr
Skattefunksjonær
Alle sektorer
2 445 personer
1 704 personer
741 personer
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 245 kr
38 340 kr
38 320 kr
39 640 kr
460 080 kr
459 840 kr
475 680 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 245 kr
38 340 kr
38 320 kr
39 640 kr
460 080 kr
459 840 kr
475 680 kr
Ca 244 kr
Ca 239 kr
Ca 255 kr
39 540 kr
38 760 kr
41 270 kr
474 480 kr
465 120 kr
495 240 kr
Ca 244 kr
Ca 239 kr
Ca 255 kr
39 880 kr
39 030 kr
41 770 kr
478 560 kr
468 360 kr
501 240 kr
Inkassomedarbeider
Deltid
Alle sektorer
277 personer
188 personer
Ca 204 kr
Ca 216 kr
Ca
33 070 kr
35 070 kr
396 840 kr
420 840 kr
Ca 204 kr
Ca 216 kr
Ca
33 070 kr
35 070 kr
396 840 kr
420 840 kr
Ca 216 kr
Ca 224 kr
Ca
34 930 kr
36 250 kr
419 160 kr
435 000 kr
Ca 216 kr
Ca 224 kr
Ca
35 230 kr
36 520 kr
422 760 kr
438 240 kr
Inkassomedarbeider
Heltid
Alle sektorer
1 226 personer
821 personer
405 personer
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca 241 kr
38 830 kr
38 800 kr
39 010 kr
465 960 kr
465 600 kr
468 120 kr
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca 241 kr
38 830 kr
38 800 kr
39 060 kr
465 960 kr
465 600 kr
468 720 kr
Ca 248 kr
Ca 245 kr
Ca 254 kr
40 200 kr
39 760 kr
41 100 kr
482 400 kr
477 120 kr
493 200 kr
Ca 248 kr
Ca 245 kr
Ca 254 kr
40 940 kr
40 410 kr
42 020 kr
491 280 kr
484 920 kr
504 240 kr
Inkassomedarbeider
Privat
1 488 personer
995 personer
493 personer
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca 235 kr
38 270 kr
38 300 kr
38 110 kr
459 240 kr
459 600 kr
457 320 kr
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca 235 kr
38 270 kr
38 300 kr
38 150 kr
459 240 kr
459 600 kr
457 800 kr
Ca 245 kr
Ca 243 kr
Ca 248 kr
39 650 kr
39 390 kr
40 190 kr
475 800 kr
472 680 kr
482 280 kr
Ca 245 kr
Ca 243 kr
Ca 248 kr
40 350 kr
40 000 kr
41 060 kr
484 200 kr
480 000 kr
492 720 kr
Inkassomedarbeider
Deltid
Privat
275 personer
186 personer
Ca 204 kr
Ca 217 kr
Ca
33 060 kr
35 080 kr
396 720 kr
420 960 kr
Ca 204 kr
Ca 217 kr
Ca
33 060 kr
35 080 kr
396 720 kr
420 960 kr
Ca 216 kr
Ca 224 kr
Ca
34 950 kr
36 290 kr
419 400 kr
435 480 kr
Ca 216 kr
Ca 224 kr
Ca
35 250 kr
36 560 kr
423 000 kr
438 720 kr
Inkassomedarbeider
Heltid
Privat
1 213 personer
809 personer
404 personer
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca 241 kr
38 830 kr
38 800 kr
39 000 kr
465 960 kr
465 600 kr
468 000 kr
Ca 240 kr
Ca 240 kr
Ca 241 kr
38 830 kr
38 800 kr
39 050 kr
465 960 kr
465 600 kr
468 600 kr
Ca 248 kr
Ca 246 kr
Ca 254 kr
40 220 kr
39 790 kr
41 080 kr
482 640 kr
477 480 kr
492 960 kr
Ca 248 kr
Ca 246 kr
Ca 254 kr
40 960 kr
40 450 kr
42 000 kr
491 520 kr
485 400 kr
504 000 kr
Inkassomedarbeider
Alle sektorer
1 503 personer
1 009 personer
494 personer
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca 235 kr
38 250 kr
38 290 kr
38 140 kr
459 000 kr
459 480 kr
457 680 kr
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca 235 kr
38 250 kr
38 290 kr
38 170 kr
459 000 kr
459 480 kr
458 040 kr
Ca 245 kr
Ca 243 kr
Ca 248 kr
39 630 kr
39 350 kr
40 210 kr
475 560 kr
472 200 kr
482 520 kr
Ca 245 kr
Ca 243 kr
Ca 248 kr
40 320 kr
39 950 kr
41 070 kr
483 840 kr
479 400 kr
492 840 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Samfunnsøkonom

Samfunns­økonom

Samfunns­økonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.

Kostøkonom prater med kokker

Kost­økonom

Kost­økonomer har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til en forsvarlig pris.

Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.

Redaktør snakker i mobilen

Redaktør

En redaktør leder arbeidet i en redaksjon eller et mediehus, og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren har det faglige, etiske og ofte også rettslige ansvaret for innholdet.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

En økonomi­konsulent har oppgaver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller regnskapsføring.

Filosof i samtale med ung mann.

Filosof

En filosof studerer de mest grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse.

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomer jobber med ledelse og styring av bedrifter og organisasjoner.

Arkeolog graver etter gamle boplasser i leire. Han bruker både liten skje og stor spade.

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.

To personer analyserer grafer

Markeds­analytiker

Markeds­analytikeren analyserer markeder og informerer om resultatene.

Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eiendomsmegler

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte.

Journalist med skriveblokk utenfor hotell.

Journalist

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler ofte nyheter eller aktuelle begivenheter.