Image
Mann levererer avisa i postkasse.

Yrkesbeskrivelse

Avisbud

Som avisbud leverer du aviser til abonnenter. Du trenger ingen formell utdanning for å bli avisbud.

Avisbud leverer aviser, magasiner, bøker, reklame og små pakker til abonnentene. Arbeidet foregår i hovedsak utendørs, og mye av jobben foregår hovedsakelig på natten. 

Levering skjer gjerne til fots, med sykkel, med moped eller bil, avhengig av hvor du arbeider. Kjøretøyene er i hovedsak avisbudenes egne.

Vanlige arbeidsoppgaver for avisbudet:

  • dele ut aviser, magasiner, bøker og små pakker
  • dele ut reklame, trykksaker og tilbudsaviser
  • vedlikeholde og oppdatere abonnementslister

I sentrum av større byer kan du som avisbud ha ansvaret for et par kvartaler, mens du i distriktene kan ha et stort geografisk område.

Dersom man leverer morgenutgaven starter arbeidsdagen for avisbudet svært tidlig. En rekke steder gis det også ut aviser på ettermiddagen. Helgeutgaver leveres gjerne om morgenen.

Hvor jobber avisbud ?

Et avisbud er ansatt hos en lokal distributør. 

Personlige egenskaper

Det er viktig å ha god helse, og være i stand til å arbeide i all slags vær. Arbeidet kan være fysisk krevende, enten i form av trappegåing, eller i form av lange avstander mellom abonnenter. Ordenssans er viktig for å holde en god og oppdatert oversikt over abonnentene.

Utdanning

Det kreves ingen formell utdanning for å bli avisbud. Opplæring skjer i bedriften du er ansatt.

Hva er de vanligste utdanningene for avisbud ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Avisbud i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 9151101 - AVISBUD
  • 9151108 - BILAGSKONTROLLØR (AVISBUD)
  • 9151102 - BUD

Sist kvalitetssikret den 18. august 2020, av Bransjerådet for avisbud i Norsk transportarbeiderforbund, Norsk transportarbeiderforbund