Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 14. juni 2022

Skofagoperatør

Skofagoperatøren masseproduserer sko både maskinelt og manuelt.

Arbeidsoppgaver

Faget Industriell skotøyproduksjon, som ga fagbrevet med yrkestittelen skofagoperatør, hadde siste oppstart i 2020. Denne yrkesbeskrivelsen blir ikke oppdatert etter 2022. 

Skofagoperatøren stiller inn og betjener maskiner som masseproduserer sko i forskjellige størrelser og modeller. Som skofagoperatør har du en del manuelle arbeidsoppgaver, mens andre er automatisert.

Vanlige arbeidsoppgaver for en skofagoperatør:

 • lage modeller og prototyper
 • skjære til, polstre og stanse skotøy (presse ut sko)
 • nåtle eller sy sammen overlæret på sko
 • sette sammen deler og ferdigstille sko
 • dokumentere arbeidsprosesser
 • merke, sortere og kontrollere sko

Skofagoperatøren har god kunnskap om materialer og velger materiell og fremstilling av skoprodukter. Du passer også på at bruk og håndtering av maskiner, verktøy tilfredsstiller HMS-forskrifter.

Som skofagoperatører samarbeider du med andre fagavdelinger i fabrikken.

Hvor jobber skofagoperatøren?

Som skofaglært arbeider du i skofabrikk. Metodene og utstyret som brukes blir brukt i skofabrikker over hele verden, så det er muligheter for å jobbe utenlands.

Viktige egenskaper

Du må være nøyaktig, løsningsorientert, kreativ og kvalitetsbevisst. Du bør ha godt håndlag.

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

De vanligste jobbene blant skofagutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 458203 - Industriell skotøyproduksjon, Vg2 og Vg3, særløp

Bedrifter som ansetter skofagoperatøren

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med skofagoperatøren

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 8267117 - SPESIALARBEIDER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267116 - PERFORERER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267115 - TILSKJÆRER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267114 - BUKKER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267113 - SKJERFER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267112 - NATLER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267111 - BUNNLÆRSTANSER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267110 - FORSKJÆRER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267109 - BELEGGSKJÆRER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267108 - OVERLÆRSKJÆRER (SKOPRODUKSJON)
 • 8267105 - FORMANN (SKO- OG VESKEPRODUKSJON)
 • 8267104 - SKOFAGOPERATØR
 • 8267101 - OPERATØR (SKO- OG VESKEPRODUKSJON)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
En bilsalmaker inspiserer et bilsete av skinn

Bilsalmaker

Bilsalmakere lager og restaurerer bilinteriører.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Blikkenslager i arbeid

Blikkenslager

Blikkenslageren er en håndverker som først og fremst jobber med metall. De jobber med å forme tynne plater av stål, sink, kobber og aluminium, slik at de får en funksjon.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Som blomsterdekoratør lager du blomsterarbeider til små og store begivenheter og arrangementer.
En blyglasshåndverker viser fram et blyglassvindu dekorert med en oransje stjerne

Blyglasshåndverker

Blyglasshåndverkeren arbeider med blyinnfattet glass.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Brønnborer senker rør ned i brønnhull

Brønnborer fastland

En brønnborer fastland jobber med boring av brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling, for brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.