Image
Personalsjef skriver på tavle.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Personalsjef

Som personalsjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

En personalsjef eller personalleder har ansvar for personalsaker og lønn, og styrer for eksempel avlønning, kompetanseutvikling, helse, miljø og sikkerhet (HMS) og rekruttering. Hvilke arbeidsoppgaver personalsjefen har, vil variere noe fra arbeidsplass til arbeidsplass. 

Vanlige arbeidsområder for personalsjefen:

 • personal- og lønnspolitikk
 • rekrutteringsstrategier
 • kompetanse- og organisasjonsutvikling
 • helse-, miljø og sikkerhet
 • arbeidsrett
 • medarbeidersamtaler
 • lønnsforhandlinger
 • samarbeidsplattformer mellom arbeidsgiver og arbeidstakers organisasjoner

Personalsjefen kan også representere bedriften utad i ulike sammenhenger. Stillingstittelen kan også kalles HR-ansvarlig eller HR-sjef (Human Resources).

For personalsjefer i norske virksomheter er det viktig å ha kunnskap om hvordan det norske arbeidslivet fungerer. Det innebærer god kunnskap om arbeidsmiljøloven og «den norske arbeidslivsmodellen» som legger godt samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner til grunn.

Hvor jobber personalsjefer ?

Personalsjefer jobber i private eller offentlige institusjoner, bedrifter og etater. 

Personlige egenskaper

Som personalsjef må du ha gode kommunikasjonsevner, og ha evnen til å gjøre at ansatte føler seg sett og verdsatt. Du bør også være strukturert og tydelig i din framtoning. Du må kunne samarbeide godt med andre. Videre bør du ha evnen til å lede, motivere, prioritere og delegere.

 

Utdanning

Personalsjefer har forskjellig yrkes- og utdanningsbakgrunn som pedagogikk, økonomi og administrasjon. Personalsjefer har ofte lang erfaring fra arbeidslivet, og utlysningstekstene for personalsjefstillingene sier gjerne hvilken utdanning og kvalifikasjoner arbeidsplassen søker.

Flere høgskoler og universitet tilbyr utdanning innen personalledelse, administrasjon og økonomi.

Søk etter studiesteder

Det tilbys også ulike kurs i lønns- og personalpolitikk.

Etter- og videreutdanning
Hvilken videreutdanning som er aktuelt avhenger av hvilken praksis og utdanning du har fra før, men det er vanlig å ta noe innenfor økonomi og administrasjon. Flere institusjoner tilbyr ulike kurs innen, lønn, personal og administrasjon.

Hva er de vanligste utdanningene for personalsjefer ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Personalsjef i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 1232109 - FYLKESPERSONALSJEF
 • 1232103 - PERSONALSJEF
 • 1232115 - HR-DIREKTØR
 • 2512142 - HR-LEDER
 • 1232107 - HOFFSJEF
 • 1232114 - LØNNINGSSJEF
 • 1232101 - OPPLÆRINGSLEDER
 • 1232110 - ORGANISASJONSSJEF
 • 1232102 - PERSONALDIREKTØR
 • 1232111 - PERSONALLEDER
 • 1232112 - STABSSJEF
 • 1232113 - STAFFCAPTAIN
 • 2512117 - SJEFSKONSULENT (PERSONAL)
 • 2512134 - BEMANNINGSKOORDINATOR

Sist kvalitetsikret den 24. november 2016, av Lederne