Personalsjef skriver på tavle.
Yrkesbeskrivelse

Personal­sjef

favoritt ikon

Som personalsjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

En personalsjef eller personalleder har ansvar for personalsaker og lønn, og styrer for eksempel avlønning, kompetanseutvikling, helse, miljø og sikkerhet ( HMS) og rekruttering. Hvilke arbeidsoppgaver personalsjefen har, vil variere noe fra arbeidsplass til arbeidsplass. 

Vanlige arbeidsområder for personalsjefen:

  • personal- og lønnspolitikk
  • rekrutteringsstrategier
  • kompetanse- og organisasjonsutvikling
  • helse-, miljø og sikkerhet
  • arbeidsrett
  • medarbeidersamtaler
  • lønnsforhandlinger
  • samarbeidsplattformer mellom arbeidsgiver og arbeidstakers organisasjoner

Personalsjefen kan også representere bedriften utad i ulike sammenhenger. Stillingstittelen kan også kalles HR-ansvarlig eller HR-sjef (Human Resources).

Hvor jobber personalsjefer?

Personalsjefer jobber i private eller offentlige institusjoner, bedrifter og etater. 

Personlige egenskaper

Det er personalsjefens ansvar at de ansatte føler seg verdsatt, men personalsjefer bør også være strukturerte og tydelige i sin framtoning. Personalsjefen har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper. Videre har du evnen til å lede, motivere, prioritere og delegere.

For personalsjefer i norske virksomheter er det vesentlig å ha kunnskap i hvordan det norske arbeidslivet fungerer. Det innebærer god kunnskap om arbeidsmiljøloven og “den norske arbeidslivsmodellen” som legger godt samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner til grunn.

Utdanning

Personalsjefer har forskjellig yrkes- og utdanningsbakgrunn som pedagogikk, økonomi og administrasjon. Personalsjefer har ofte lang erfaring fra arbeidslivet, og utlysningstekstene for personalsjefstillingene sier gjerne hvilken utdanning og kvalifikasjoner arbeidsplassen søker.

Flere høgskoler og universitet tilbyr utdanning innen personalledelse, administrasjon og økonomi.

Søk etter studiesteder

Det tilbys også ulike kurs i lønns- og personalpolitikk.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Hvilken videreutdanning som er aktuelt avhenger av hvilken praksis og utdanning du har fra før, men det er vanlig å ta noe innenfor økonomi og administrasjon. Flere institusjoner tilbyr ulike kurs innen, lønn, personal og administrasjon.

Hva er de vanligste utdanningene for personalsjefer?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Personalsjefer
Deltid
Alle sektorer
145 personer
108 personer
37 personer
Ca 334 kr
Ca 322 kr
Ca
54 120 kr
52 130 kr
649 440 kr
625 560 kr
Ca 334 kr
Ca 322 kr
Ca
54 120 kr
52 130 kr
649 440 kr
625 560 kr
Ca 365 kr
Ca 351 kr
Ca 407 kr
59 210 kr
56 930 kr
65 870 kr
710 520 kr
683 160 kr
790 440 kr
Ca 365 kr
Ca 351 kr
Ca 407 kr
59 480 kr
57 180 kr
65 870 kr
713 760 kr
686 160 kr
790 440 kr
Personalsjefer
Heltid
Alle sektorer
1 985 personer
1 207 personer
778 personer
Ca 423 kr
Ca 412 kr
Ca 440 kr
68 540 kr
66 700 kr
71 320 kr
822 480 kr
800 400 kr
855 840 kr
Ca 423 kr
Ca 412 kr
Ca 440 kr
68 540 kr
66 700 kr
71 320 kr
822 480 kr
800 400 kr
855 840 kr
Ca 470 kr
Ca 452 kr
Ca 497 kr
76 110 kr
73 240 kr
80 570 kr
913 320 kr
878 880 kr
966 840 kr
Ca 470 kr
Ca 452 kr
Ca 497 kr
76 490 kr
73 440 kr
81 230 kr
917 880 kr
881 280 kr
974 760 kr
Personalsjefer
Heltid
Kommunal
181 personer
110 personer
71 personer
Ca 365 kr
Ca 360 kr
Ca
59 170 kr
58 330 kr
710 040 kr
699 960 kr
Ca 365 kr
Ca 360 kr
Ca
59 170 kr
58 330 kr
710 040 kr
699 960 kr
Ca 377 kr
Ca 366 kr
Ca 393 kr
61 030 kr
59 320 kr
63 680 kr
732 360 kr
711 840 kr
764 160 kr
Ca 377 kr
Ca 366 kr
Ca 393 kr
61 070 kr
59 380 kr
63 680 kr
732 840 kr
712 560 kr
764 160 kr
Personalsjefer
Deltid
Privat
135 personer
Ca 351 kr
Ca
Ca
56 940 kr
683 280 kr
Ca 351 kr
Ca
Ca
56 940 kr
683 280 kr
Ca 366 kr
Ca
Ca
59 310 kr
711 720 kr
Ca 366 kr
Ca
Ca
59 600 kr
715 200 kr
Personalsjefer
Heltid
Privat
1 689 personer
1 012 personer
677 personer
Ca 432 kr
Ca 419 kr
Ca 453 kr
70 000 kr
67 870 kr
73 310 kr
840 000 kr
814 440 kr
879 720 kr
Ca 432 kr
Ca 419 kr
Ca 453 kr
70 000 kr
67 870 kr
73 310 kr
840 000 kr
814 440 kr
879 720 kr
Ca 481 kr
Ca 461 kr
Ca 511 kr
77 900 kr
74 670 kr
82 720 kr
934 800 kr
896 040 kr
992 640 kr
Ca 481 kr
Ca 461 kr
Ca 511 kr
78 300 kr
74 870 kr
83 420 kr
939 600 kr
898 440 kr
1 001 040 kr
Personalsjefer
Heltid
Statlig
115 personer
Ca 445 kr
Ca
Ca
72 020 kr
864 240 kr
Ca 445 kr
Ca
Ca
72 020 kr
864 240 kr
Ca 455 kr
Ca
Ca
73 650 kr
883 800 kr
Ca 455 kr
Ca
Ca
74 390 kr
892 680 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold