Personalsjef skriver på tavle.
Yrkesbeskrivelse

Personal­sjef

favoritt ikon

Som personalsjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

En personalsjef eller personalleder har ansvar for personalsaker og lønn, og styrer for eksempel avlønning, kompetanseutvikling, helse, miljø og sikkerhet ( HMS) og rekruttering. Hvilke arbeidsoppgaver personalsjefen har, vil variere noe fra arbeidsplass til arbeidsplass. 

Vanlige arbeidsområder for personalsjefen:

  • personal- og lønnspolitikk
  • rekrutteringsstrategier
  • kompetanse- og organisasjonsutvikling
  • helse-, miljø og sikkerhet
  • arbeidsrett
  • medarbeidersamtaler
  • lønnsforhandlinger
  • samarbeidsplattformer mellom arbeidsgiver og arbeidstakers organisasjoner

Personalsjefen kan også representere bedriften utad i ulike sammenhenger. Stillingstittelen kan også kalles HR-ansvarlig eller HR-sjef (Human Resources).

For personalsjefer i norske virksomheter er det viktig å ha kunnskap om hvordan det norske arbeidslivet fungerer. Det innebærer god kunnskap om arbeidsmiljøloven og «den norske arbeidslivsmodellen» som legger godt samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner til grunn.

Hvor jobber personalsjefer?

Personalsjefer jobber i private eller offentlige institusjoner, bedrifter og etater. 

Personlige egenskaper

Som personalsjef må du ha gode kommunikasjonsevner, og ha evnen til å gjøre at ansatte føler seg sett og verdsatt. Du bør også være strukturert og tydelig i din framtoning. Du må kunne samarbeide godt med andre. Videre bør du ha evnen til å lede, motivere, prioritere og delegere.

 

Utdanning

Personalsjefer har forskjellig yrkes- og utdanningsbakgrunn som pedagogikk, økonomi og administrasjon. Personalsjefer har ofte lang erfaring fra arbeidslivet, og utlysningstekstene for personalsjefstillingene sier gjerne hvilken utdanning og kvalifikasjoner arbeidsplassen søker.

Flere høgskoler og universitet tilbyr utdanning innen personalledelse, administrasjon og økonomi.

Søk etter studiesteder

Det tilbys også ulike kurs i lønns- og personalpolitikk.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Hvilken videreutdanning som er aktuelt avhenger av hvilken praksis og utdanning du har fra før, men det er vanlig å ta noe innenfor økonomi og administrasjon. Flere institusjoner tilbyr ulike kurs innen, lønn, personal og administrasjon.

Hva er de vanligste utdanningene for personalsjefer?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Personalsjef
Heltid
Alle sektorer
2 003 personer
1 286 personer
717 personer
Ca 449 kr
Ca 437 kr
Ca 468 kr
72 680 kr
70 830 kr
75 830 kr
872 160 kr
849 960 kr
909 960 kr
Ca 449 kr
Ca 437 kr
Ca 468 kr
72 680 kr
70 830 kr
75 830 kr
872 160 kr
849 960 kr
909 960 kr
Ca 495 kr
Ca 481 kr
Ca 520 kr
80 250 kr
77 990 kr
84 310 kr
963 000 kr
935 880 kr
1 011 720 kr
Ca 495 kr
Ca 481 kr
Ca 520 kr
80 840 kr
78 240 kr
85 490 kr
970 080 kr
938 880 kr
1 025 880 kr
Personalsjef
Deltid
Alle sektorer
139 personer
Ca 333 kr
Ca
Ca
54 000 kr
648 000 kr
Ca 333 kr
Ca
Ca
54 000 kr
648 000 kr
Ca 354 kr
Ca
Ca
57 330 kr
687 960 kr
Ca 354 kr
Ca
Ca
57 480 kr
689 760 kr
Personalsjef
Heltid
Kommunal
189 personer
127 personer
Ca 391 kr
Ca 386 kr
Ca
63 330 kr
62 500 kr
759 960 kr
750 000 kr
Ca 391 kr
Ca 386 kr
Ca
63 330 kr
62 500 kr
759 960 kr
750 000 kr
Ca 399 kr
Ca 390 kr
Ca
64 610 kr
63 100 kr
775 320 kr
757 200 kr
Ca 399 kr
Ca 390 kr
Ca
64 770 kr
63 330 kr
777 240 kr
759 960 kr
Personalsjef
Heltid
Privat
1 721 personer
1 090 personer
631 personer
Ca 457 kr
Ca 446 kr
Ca 480 kr
74 050 kr
72 230 kr
77 790 kr
888 600 kr
866 760 kr
933 480 kr
Ca 457 kr
Ca 446 kr
Ca 480 kr
74 050 kr
72 230 kr
77 790 kr
888 600 kr
866 760 kr
933 480 kr
Ca 506 kr
Ca 491 kr
Ca 533 kr
82 030 kr
79 540 kr
86 330 kr
984 360 kr
954 480 kr
1 035 960 kr
Ca 506 kr
Ca 491 kr
Ca 533 kr
82 660 kr
79 780 kr
87 640 kr
991 920 kr
957 360 kr
1 051 680 kr
Personalsjef
Deltid
Privat
127 personer
Ca 334 kr
Ca
Ca
54 170 kr
650 040 kr
Ca 334 kr
Ca
Ca
54 170 kr
650 040 kr
Ca 357 kr
Ca
Ca
57 910 kr
694 920 kr
Ca 357 kr
Ca
Ca
58 060 kr
696 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Leder

Lederyrket er svært allsidig og finnes innenfor de fleste yrkesområder.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomer jobber med ledelse og styring av bedrifter og organisasjoner.

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Regnskaps­fører

En regnskaps­førers viktigste oppgave er å hjelpe bedrifter med regnskapet.

Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Saks­behandler

Som saks­behandler arbeider du med å utrede og besvare søknader, notater og andre skriv.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Jurister gir råd og veiledning om juridiske problemstillinger.

en kvinne i  snakker på en talerstol

Statsviter

Som statsviter har du kunnskap om hvordan samfunn organiseres og styres politisk, og av samfunnsborgernes politiske atferd.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

En økonomi­konsulent har oppgaver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller regnskapsføring.

Mann i dress står utenfor en høy bygning.

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellets leder og har hovedansvaret for drift, økonomi og de ansatte på hotellet.

Redaktør snakker i mobilen

Redaktør

En redaktør leder arbeidet i en redaksjon eller et mediehus, og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren har det faglige, etiske og ofte også rettslige ansvaret for innholdet.

Rådgiver i offentlig sektor holder presentasjon.

Rådgiver i offentlig sektor

Rådgiver er blant de vanligste stillingstitlene for offentlig ansatte i Norge.