Image
Frisør klipper kunde.

Yrkesbeskrivelse

Frisør

Frisøren klipper, former, farger og endrer strukturen til ulike typer hår.

Frisøren veileder og gir råd om ulike frisyrer, behandlinger og produkter til kunder i hverdagen og spesielle anledninger, etter kundene sine ønsker, muligheter og behov. En frisør jobber kreativt og må gjøre arbeidet i direkte kontakt med kunden.

Vanlige arbeidsoppgaver for frisøren:

 • veilede kundene om hårfasong, kjemiske behandlinger og produkter
 • vaske, klippe, farge/stripe, permanentbehandle og føne hår
 • farge vipper og bryn
 • utvikle nye aktuelle frisyrer for hverdag og fest
 • pleie hår og hodebunn både i salong og i anbefaling av produkter
 • klippe skjegg
 • markedsføre seg selv og arbeidsplassen for at kundene kommer tilbake

Hvor jobber frisører ?

De fleste frisører jobber i frisørsalonger. Noen frisører velger etter hvert å starte opp sin egen frisørsalong. Andre kan være tilknyttet teater, film eller tv.

Personlige egenskaper

Frisøren må like å jobbe tett på sine kunder, og god kommunikasjon og serviceinnstilling er vesentlig. Frisøren må være kreativ og ha fullføringsevne, like salg, markedsføring og en tidvis hektisk arbeidshverdag med tidspress. Du må kunne håndtere alle type kunder og mennesker, både de som gir positive og negative tilbakemeldinger. God fysisk form er en fordel. Frisøren jobber med mange allergifremkallende produkter, så god forståelse av kjemikaliehåndtering, beskyttelse og gode HMS-systemer er vesentlig.

Utdanning

Det tar 4 år før du kan ta svennebrev i frisørfaget; 2 år på skole og 2 år som lærling. Det finnes kurs og tidligere skolegang og praksis som kan gi fradrag i læretida, men det må vises til 4 år med relevant opplæring før svennebrev kan avlegges. 5 års praksis i faget kan gi muligheter for å gå opp til svennebrev som privatist.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i frisørfaget. Les mer om mesterutdanning.

Se bransjeutdanninger for frisørnæringen 

Hva jobber frisørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 483101 - Damefrisørfaget, VK II
 • 483106 - Frisørfaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 483102 - Frisørutdanning, videregående, avsluttende utdanning
 • 483103 - Herrefrisørfaget, VK II

Lønn

De fleste frisører har provisjonslønn, det vil si at de lønnes etter hvor mye de omsetter for selv. Lønna er altså en viss prosent av inntjeningen frisøren selv tar betaling for. Frisørenes Tariffavtale er en minstelønnsavtale, med lokal forhandlingsrett. Dette betyr at den enkelte frisør i sin arbeidsavtale har en avtalt prosentsats av egen inntjeningen og ved tariffavtale har de en avtalt garanti om minstelønn.

Bedrifter

Frisør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5141105 - DAMEFRISØR
 • 5141103 - FRISØR
 • 5141110 - FRISØRMESTER
 • 5141106 - HERREFRISØR

Sist kvalitetssikret den 23. februar 2022, av Faglig råd for frisør, blomster, interør og eksponeringsdesign