Gjennomgått i samarbeid med NSFs faggruppe for kreftsykepleiere 09. februar 2023

Kreftsykepleier

Kreftsykepleiere arbeider med kreftsyke pasienter og deres pårørende.

Arbeidsoppgaver

Kreftsykepleiere er sykepleiere med spesialisering innen kreftsykepleie. En kreftsykepleier har fokus på helhetlig omsorg for pasienter i alle aldre og deres pårørende.

Kreftsykepleieres arbeidsfelt er forebygging, behandling, lindring og rehabilitering til pasienter med kreft.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • lindre symptomer
  • gi støtte og omsorg til både pasienter og pårørende
  • tilrettelegge og koordinere sykdomsforløpet
  • forebygging, diagnostikk, behandling, lindring og rehabilitering
  • være til støtte og hjelp i livets sluttfase for døende pasienter og deres pårørende
  • gi veiledning til pasienter, pårørende og kolleger

I tillegg har kreftsykepleiere en sentral oppgave innen veiledning, undervisning, utviklingsarbeid og forskning.

Som sykepleier har du bred kompetanse i praktisk medisinsk arbeid. De konkrete arbeidsoppgavene kan variere ut fra forskjellige arbeidssteder, primæroppgavene på institusjonen du jobber og spesialiseringen du har.

Hvor jobber kreftsykepleiere?

Som kreftsykepleier kan du arbeide innenfor spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, i rehabiliteringsinstitusjoner og ulike private virksomheter.

Hvordan er det å jobbe som kreftsykepleier?

Intervjuer

Kreftsykepleier Vibeke smiler til fotografen. Hun er en del av et innsatsteam som kartlegger behovene til pasienter som pleies hjemme.

Kreftsykepleier

Vibeke Tobiassen Faane

Jeg er privilegert som kommer hjem til folk og er det mennesket som ordner opp, sier Vibeke.
Ellen er en pioner i kreft i  Finnmark. Jeg vil gå så langt som å si at det er et skrikende behov for samiske kreftsykepleiere. Det er et stort savn for mange pasienter og pårørende. o

Kreftsykepleier

Ellen Sara M. Pulk

– Spørsmålet for meg koker ned til at du må like å være et medmenneske, stå i det og bruke av all mulig kompetanse for at livet skal bli levelig for pasienter og pårørende.

Viktige egenskaper for en kreftsykepleier

Som kreftsykepleier jobber du som oftest med flere grupper helsepersonell, så du må ha gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsevner. Ofte vil du møte mennesker i en vanskelig livssituasjon, derfor er empati og tillitsskapende evner viktig. Du må kunne opptre med ro i kaotiske situasjoner og ha evne til å formidle et budskap på en klar, korrekt og god måte. Du må kunne jobbe med teknologi, siden det ofte blir brukt høyteknologisk utstyr.

Hva tjener kreftsykepleiere?

Hvordan utdanner du deg til kreftsykepleier?

For å bli kreftsykepleier må du først ta en bachelorgrad i sykepleie og så jobbe to år som sykepleier før du kan spesialisere deg.
Utdanningene i kreftsykepleie er nå på 90 studiepoeng, og noen steder er det 120 poeng. Da vil du ha en master i kreftsykepleie.

Hva jobber kreftsykepleierutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 661114 - Videreutdanning i sykepleie, onkologisk sykepleie (kreftsykepleie)

Bedrifter: Hvor jobber kreftsykepleiere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kreftsykepleiere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 2230114 - KREFTSYKEPLEIER
  • 2230103 - ONKOLOGISYKEPLEIER

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren planlegger og gjennomfører aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier tar vare på pasienter før, under og etter de får bedøvelse for operasjoner, undersøkelser og behandlinger.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.