Image
Mannlig sykepleier undersøker pasient mens kvinnelig sykepleier står ved siden av og ser på.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Kreftsykepleier

Kreftsykepleiere arbeider med kreftsyke pasienter og deres pårørende.

Kreftsykepleiere er sykepleiere med spesialisering innen kreftsykepleie. En kreftsykepleier har fokus på helhetlig omsorg for pasienter i alle aldre og deres pårørende.

Kreftsykepleieres arbeidsfelt er forebygging, behandling, lindring og rehabilitering til pasienter med kreft.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • lindre symptomer
  • gi støtte og omsorg til både pasienter og pårørende
  • tilrettelegge og koordinere sykdomsforløpet
  • forebygging, diagnostikk, behandling, lindring og rehabilitering
  • være til støtte og hjelp i livets sluttfase for døende pasienter og deres pårørende
  • gi veiledning til pasienter, pårørende og kolleger

I tillegg har kreftsykepleiere en sentral oppgave innen veiledning, undervisning, utviklingsarbeid og forskning.

Som sykepleier har du bred kompetanse i praktisk medisinsk arbeid. De konkrete arbeidsoppgavene kan variere ut fra forskjellige arbeidssteder, primæroppgavene på institusjonen du jobber og spesialiseringen du har.

Hvor jobber kreftsykepleiere ?

Som kreftsykepleier kan du arbeide innenfor spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, i rehabiliteringsinstitusjoner og ulike private virksomheter.

Personlige egenskaper

Som kreftsykepleier jobber du som oftest med flere grupper helsepersonell, så du må ha gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsevner. Ofte vil du møte mennesker i en vanskelig livssituasjon, derfor er empati og tillitsskapende evner viktig. Du må kunne opptre med ro i kaotiske situasjoner og ha evne til å formidle et budskap på en klar, korrekt og god måte. Du må kunne jobbe med teknologi, siden det ofte blir brukt høyteknologisk utstyr.

Utdanning

For å bli kreftsykepleier må du først ta en bachelorgrad i sykepleie og så jobbe to år som sykepleier før du kan spesialisere deg.

Hva jobber kreftsykepleierutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 661114 - Videreutdanning i sykepleie, onkologisk sykepleie (kreftsykepleie)

Bedrifter

Kreftsykepleier i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2230114 - KREFTSYKEPLEIER

Sist kvalitetsikret den 18. november 2020, av NSFs faggruppe for kreftsykepleiere