Psykiater tar notater i samtale med pasient som ligger på en sofa.
Yrkesbeskrivelse

Psykiater

favoritt ikon

Psykiateren er en lege som utreder og behandler personer med psykiske lidelser.

Psykiatri er et fagområde innenfor medisin som handler om hvordan man skal forstå, utrede, forebygge og behandle psykiske lidelser.

Som psykiater vil du derfor jobbe med både forebyggende tiltak, utredning og behandling av mennesker med lette og alvorlige psykiske lidelser, og mennesker i krise.

Psykiateren kartlegger pasientens fysiske og psykiske tilstand gjennom blant annet samtaler, observasjoner og ulike tester. Behandling skjer ved hjelp av samtaler og andre tiltak.

Du kan velge å spesialisere deg i voksenpsykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri. I tillegg finnes det mange ulike felt du kan fordype deg i, som for eksempel alderspsykiatri, konsultasjonspsykiatri, akuttpsykiatri og rettspsykiatri.

Psykiateren er utdannet lege, og kan i motsetning til psykologene også bruke medikamenter i behandlingen av mennesker med psykisk sykdommer. Mange ganger vil psykiatere samarbeid med andre faggrupper, som psykologer og sykepleiere i behandlingen.

Personlige egenskaper

Som psykiater vil du møte på personer som har det vanskelig. En viktig del av arbeidet er samtaler med pasienter, pårørende, andre yrkesgrupper og ulike offentlige myndigheter. Det er derfor viktig at du har evnen til å omgås andre mennesker tillitsfullt, har gode kommunikasjonsevner og gode samarbeidsevner. For å bli psykiater bør du ha interesse for hva som driver mennesket og sykdommer som kan ramme mennesker.

Hvor jobber psykiatere?

De fleste psykiatere jobber på offentlige sykehus eller poliklinikker. Noen jobber også som privatpraktiserende spesialister.

Utdanning

For å bli spesialist i psykiatri kreves det at du har fullført medisinutdanning før du kan velge psykiatri som spesialisering. Spesialiseringen er på minst fem år. De fem årene inneholder minst to år i arbeid ved en psykiatrisk sykehusavdeling, og minst ett år i åpen allmennpsykiatrisk poliklinikk. I tillegg til opplæring og erfaring gjennom klinisk arbeid, må du ha veiledning i psykoterapi én time per uke i tre år, og én times ukentlig klinisk veiledning gjennom hele utdanningen. I tillegg kommer obligatoriske kurs på 200 timer. Ett av årene under spesialiseringen kan brukes på forskning eller erstattes av tjeneste i relevant spesialitet som for eksempel barne- og ungdomspsykiatri. Spesialiseringen etter medisinstudiet tas mens du er i arbeid som lege.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber medisinutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Leger

Heltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

10 816 personer

5 485 personer
5 331 personer

Ca 430 kr

Ca 400 kr
Ca 450 kr

69 200 kr

65 200 kr
73 500 kr

807 600 kr

748 800 kr
868 800 kr