Gjennomgått i samarbeid med Salgs- og Reklameforeningen i Bergen, Markedsforbundet 11. januar 2023

Markedssjef

Markedssjefen har ansvaret for markedsplaner og markedsaktiviteter i en bedrift.

Arbeidsoppgaver

Som markedssjef er du ansvarlig for markedsavdelingen og er en del av bedriftens ledergruppe. Du må kunne utvikle gode kunderelasjoner og ha god forståelse av forbrukernes behov.

Vanlige arbeidsoppgaver for en markedssjef:

 • gjennomføre og planlegge ulike arrangementer og kampanjer
 • utvikle markedsplaner
 • gjennomføre markedsanalyser
 • vurdere salgsmuligheter og utarbeide salgsprognoser for varer og tjenester
 • holde seg oppdatert på trender i markedet
 • ansvar for avdelingens budsjett og resultater
 • overvåke trender
 • gjennomføre forhandlinger
 • overordnet ansvar for innhold på nettsider og i sosiale medier
 • personalansvar

I større bedrifter er det viktig for markedssjefen å ha et godt samarbeid med salgssjefen. Det er for å sikre at kampanjer blir samkjørt og at salgsavdelingen er informert og involvert i arbeidet.

Stillingen kan også kalles markedsleder. Hvis du ikke har lederansvar kan du også kalles en markedsanalytiker eller markedsansvarlig. 

Hvor jobber markedssjefer?

Bedrifter som har produkter og tjenester å selge i et åpent marked har behov for markedsføring. I mindre bedrifter blir jobben gjort av en person, mens i større bedrifter kan du ha en markedssjef , markedsansvarlig og markedsføringskonsulenter. Det finnes også en del bedrifter som har spesialisert seg på dette området, og som leverer markedstjenester til bedrifter som ønsker det.

Bli med en markedssjef på jobb

Hvordan er det å jobbe som markedssjef?

Intervjuer

Markedssjef Ken Stian Olsen. Han har på seg blå t-skjorte. Han står foran et bilde med en isbjørn.

Markedssjef

Ken Stian Olsen

Jeg jobber med å utvikle nye produkter, alt fra smaken, innholdet, navnet, emballasjen og designet med mer, forteller Ken Stian Olsen.

Passer jeg til å bli markedssjef?

Markedssjefen bør være god til å lede og motivere. Som markedssjef bør du være utadvendt. Du må også være svært god til å uttrykke deg både muntlig og skriftlig.

Hva tjener markedssjefer?

Hvordan utdanner du deg til markedssjef?

Det er ingen bestemt utdanning for å bli markedssjef. Det er vanlig med utdanningen innen markedsføring, eller andre relevante utdanninger som eksempelvis økonomi, kommunikasjon og ledelse.

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 642211 - Sivilmarkedsførerutdanning, fireårig
 • 742202 - Master, markedsføring, toårig
 • 742201 - Sivilmarkedsfører/Master of Science in marketing
 • 642218 - Bachelor, markedsføring, treårig
 • 642216 - Diplommarkedsfører, markedskommunikasjon
 • 642215 - Diplommarkedsfører, markedsføring, internasjonalisering og ledelse
 • 642202 - Diplommarkedsfører, treårig
 • 742204 - Master, internasjonal business og markedsføring, 1½-årig
 • 742203 - Master, internasjonal markedsføring og ledelse, toårig
 • 642224 - Bachelor, digital markedsføring og ledelse, treårig
 • 642219 - Bachelor, eksportmarkedsføring, treårig
 • 642223 - Bachelor, kreativ markedskommunikasjon, treårig
 • 642205 - Høgskolekandidat, eksportmarkedsføring med internasjonal praksis, 2½-årig
 • 642204 - Høgskolekandidat, eksportmarkedsføring, toårig
 • 642214 - Høgskolekandidat, markedsføring og internasjonalisering, treårig
 • 642217 - Høgskolekandidat, markedsføring, toårig
 • 642206 - Internasjonal markedsføring, lavere nivå
 • 642213 - Markedsføring av fisk og fiskeprodukter, lavere nivå
 • 642207 - Markedsføring, lavere nivå
 • 642208 - Markedskandidat
 • 671901 - Fiskeriteknisk høgskole, eksportmarkedsføring
 • 642201 - Diplomeksportøkonom, fireårig

Bedrifter: Hvor jobber markedssjefer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med markedssjefer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 1234113 - MARKEDSSJEF
 • 1234104 - MARKETINGSJEF
 • 1234103 - MARKEDSFØRINGSSJEF
 • 1234112 - MARKEDSFØRINGSDIREKTØR
 • 1234109 - MARKEDSDIREKTØR
 • 1234106 - PRODUKTSJEF

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
Mann levererer avisa i postkasse.

Avisbud

Som avisbud leverer du aviser til abonnenter. Du trenger ingen formell utdanning for å bli avisbud.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Baker

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.
Barista lager kaffe.

Barista

En barista lager ulike kaffedrikker i en kaffebar.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartendere jobber i bar, og er en viktig servicemedarbeider som bedriftens ansikt utad.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.