Image
En mannlig markedssjef peker på en post-it lapp på et whiteboard.

Yrkesbeskrivelse

Markedssjef

Markedssjefen har ansvaret for markedsplaner og markedsaktiviteter i en bedrift.

Som markedssjef er du ansvarlig for markedsavdelingen og er en del av bedriftens ledergruppe. Du må kunne utvikle gode kunderelasjoner og ha god forståelse av forbrukernes behov.

Vanlige arbeidsoppgaver for en markedssjef:

 • gjennomføre og planlegge ulike arrangementer og kampanjer
 • utvikle markedsplaner
 • gjennomføre markedsanalyser
 • vurdere salgsmuligheter og utarbeide salgsprognoser for varer og tjenester
 • holde seg oppdatert på trender i markedet
 • ansvar for avdelingens budsjett og resultater
 • overvåke trender
 • gjennomføre forhandlinger
 • overordnet ansvar for innhold på nettsider
 • personalansvar

I større bedrifter er det viktig for markedssjefen å ha et godt samarbeid med salgssjefen. Det er for å sikre at kampanjer blir samkjørt og at salgsavdelingen er informert og involvert i arbeidet.

Stillingen kan også kalles markedsleder. Hvis du ikke har lederansvar kan du også kalles en markedsanalytiker eller markedsansvarlig. 

Hvor jobber markedssjefer ?

Bedrifter som har produkter og tjenester å selge i et åpent marked har behov for markedsføring. I mindre bedrifter blir jobben gjort av en person, mens i større bedrifter kan du ha en markedssjef , markedsansvarlig og markedsføringskonsulenter. Det finnes også en del bedrifter som har spesialisert seg på dette området, og som leverer markedstjenester til bedrifter som ønsker det.

Personlige egenskaper

Markedssjefen bør være god til å lede og motivere. Som markedssjef bør du være utadvendt. Du må også være svært god til å uttrykke deg både muntlig og skriftlig.

Utdanning

Det er ingen bestemt utdanning for å bli markedssjef. Det er vanlig med utdanningen innen markedsføring, eller andre relevante utdanninger som eksempelvis økonomi, kommunikasjon og ledelse.

De som har utdanning for yrket jobber som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 7422 - Markedsføring
 • 742202 - Master, markedsføring, toårig
 • 6422 - Markedsføring
 • 642218 - Bachelor, markedsføring, treårig
 • 642215 - Diplommarkedsfører, markedsføring, internasjonalisering og ledelse
 • 642216 - Diplommarkedsfører, markedskommunikasjon
 • 642202 - Diplommarkedsfører, treårig
 • 642211 - Sivilmarkedsførerutdanning, fireårig

Bedrifter

Markedssjef i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 1234113 - MARKEDSSJEF
 • 1234109 - MARKEDSDIREKTØR
 • 1234112 - MARKEDSFØRINGSDIREKTØR
 • 1234103 - MARKEDSFØRINGSSJEF
 • 1234104 - MARKETINGSJEF
 • 1234107 - REKLAMESJEF
 • 1234106 - PRODUKTSJEF
 • 1234110 - INFORMASJONSLEDER
 • 1234108 - INFORMASJONSSJEF

Sist kvalitetssikret den 09. august 2019, av Salgs- og Reklameforeningen i Bergen, Markedsforbundet