Gjennomgått i samarbeid med Forfatterforbundet 01. juni 2022

Forfatter

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende.

Arbeidsoppgaver

En forfatter skriver bøker og andre tekster. Ofte blir forfattertittelen forbundet med dem som skriver skjønnlitteratur, men forfatteryrket omfatter langt mer enn dette.

I mange sammenhenger er det vanlig å dele forfattere i grupper etter hvilken sjanger de skriver i, eksempelvis skjønnlitteratur, fagbøker/sakprosa, barnebøker, skuespill og så videre. Avhengig av hvilken sjanger du skriver i, kan du ha en mer spesifikk yrkestittel enn forfatter. Eksempelvis lyriker, tekstforfatter, dramatiker eller (film)manusforfatter.

Skjønnlitterære forfattere skriver tekster som er fiksjon, som romaner, noveller, dikt og lignende.

Fagbokforfattere (sakprosaforfattere) skriver bøker om bestemte emner. Det kan være alt fra lærebøker til biografier og bøker skrevet av bloggere. Forfattere av sakprosabøker er ofte ansatt som fagfolk eller eksperter, og skriver for å formidle kunnskapene sine til et større publikum. Eller de skriver om et tema de er opptatt av.

Vanlige arbeidsoppgaver for en forfatter:

 • undersøke et tema og samle inn materiale
 • skrive teksten
 • bearbeide teksten, ofte i samarbeid med en forlagsredaktør
 • foredrag, opplesninger eller boksigneringer 

Arbeidsmetodene og skriveprosessen kan være svært ulik fra forfatter til forfatter. Noen skriver systematisk noen timer hver dag, mens andre skriver svært mye over kortere perioder. Det varierer også veldig hvor lang tid en forfatter bruker på å skrive en bok. Generelt sett er forfatteryrket svært tidkrevende.

Utgivelse av bøker

En del forfattere er tilknyttet et forlag og har avtaler om produksjon i samarbeid med disse, mens andre forfattere skriver på egenhånd og må forsøke å få sine verk antatt. Når et manuskript er ferdig sender du dette til ett eller flere forlag. Forlagene vurderer om de ønsker å bruke manuskriptet. Dersom forlaget velger å anta manuskriptet vil forlaget og forfatteren inngå en avtale, og deretter jobbe videre med prosjektet i samarbeid.

Det går også an å gi ut bøker på eget forlag, eller forlag for såkalte selvpublisister, der man ikke trenger å bli antatt, men må betale for kostandene ved utgivelsen selv. 

Lønn som forfatter

De fleste forfattere som utgir på et etablert forlag har undertegnet en kontrakt med forlaget der forfatteren får en del av utsalgsprisen for boken, for eksempel 15 eller 20 prosent av 85% av utsalgspris av boka. For sakprosaforfattere kan prosentsatsen også være mindre.

Dette betyr at man må selge bøker i ganske store opplag for å kunne leve av sitt forfatterskap. Det er derfor vanlig at forfattere har et annet arbeid ved siden av, som å tilby språktjenester og konsulentarbeid for andre forfattere, eller få forfatteroppdrag f.eks. gjennom Den Kulturelle Skolesekken.

Forfattere som skriver serieromaner regnes som heltidsforfattere, der de leverer manus til en ny bok omtrent hver annen måned. Forfattere som utgir selv, såkalte indieforfattere (uavhengig, som i independent), står selv for alle kostnader ved utgivelsen, men sitter også igjen med alle nettoinntekter av salget

En del forfattere med gode språk- og kulturkunnskaper arbeider også som oversettere.

Tittelen forfatter er ikke en beskyttet yrkestittel, og enhver som skriver kan derfor kalle seg forfatter.

Hvor jobber forfattere?

Nesten alle forfattere jobber frilans, og er altså ikke ansatt hos en arbeidsgiver. De er derfor vanligvis selvstendig næringsdrivende. For dem som allerede har etablert seg som forfattere, er det imidlertid vanlig å samarbeide med et forlag.

Bli med en forfatter på jobb

Hvordan er det å jobbe som forfatter?

Intervjuer

En kvinne i lysegrønn genser smiler mot kamera. Hun har lyst hår i en hestehale og rød leppestift.

Forfatter

Maria Børja

Maria Børja har gitt ut tre skjønnlitterære bøker. Hun skriver om temaer som utenforskap, kjærlighet og klimakrise.
Forfatter Geir Egil Eiksund portrett

Forfatter

Geir Egil Eiksund

For meg startet reisen som forfatter rett og slett med en annonse om et skriveseminar hos Samlaget, det som ble forlaget mitt.

Passer jeg til å bli forfatter?

Det finnes ingen generell mal for hvilke egenskaper forfattere bør ha. Generelt vil det være nyttig med evne til kreativ tenkning. Du må ha et budskap og et ønske om å formidle dette. Det er også svært viktig at du har evne til å uttrykke deg, og få fram budskapet ditt. For de fleste forfattere er det nødvendig å kunne arbeide systematisk og målrettet, i og med at skriveprosessen kan være både vanskelig og tidkrevende. Forfatteryrket krever stor grad av selvdisiplin og evne til å produsere.

Hva tjener forfattere?

Den gjennomsnittlige årsinntekten for skjønnlitterære forfattere fra kunstnerisk virksomhet var 218 000 kr i 2013 (Kilde: Telemarksforsking 2015)

 

Hvordan utdanner du deg til forfatter?

Spesifikk forfatterutdanning er ikke en forutsetning for å arbeide som forfatter. Det tilbys imidlertid en del relevante studier ved flere av landets høgskoler og universiteter.

Hva jobber forfatterstudiumutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 612302 - Bachelor, tekst og skribent, treårig
 • 612301 - Forfatterutdanning, lavere nivå
 • 412301 - Tekstforfatterutdanning, toårig
 • 615215 - Bachelor, manus – scenetekst og tv-drama, treårig
 • 535207 - Fagskoleutdanning, manus og tekst for TV, ettårig
 • 735908 - Master, manusutvikling for serier, toårig

Bedrifter: Hvor jobber forfattere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med forfattere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3419135 - TEKSTFORFATTER (REKLAME)
 • 2551126 - ROMANFORFATTER
 • 2551125 - DRAMATIKER
 • 2551124 - DIKTER
 • 2551122 - TEKSTFORFATTER
 • 2551121 - POET
 • 2551120 - MANUSFORFATTER
 • 2551117 - SKRIBENT
 • 2551109 - FAGBOKFORFATTER
 • 2551108 - FILMMANUSFORFATTER (FILMFORFATTER)
 • 2551101 - FORFATTER

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
En kvinne leker på gulvet sammen med to barn.

Au pair

Som au pair bor du hos en vertsfamilie og passer barna deres og gjør litt husarbeid.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Ballettinstruktør hjelper to jenter med å utføre en arabesque.

Dansepedagog

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.
To dansarar dansar moderne dans

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.
Flere mennesker med dokumenter i hånden som snakker sammen og går ned en korridor

Diplomat

Diplomater arbeider for å skape og opprettholde et godt forhold mellom Norge og landet man er stasjonert i.
Dirigent i aksjon

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.