Image
Dirigent i aksjon

Yrkesbeskrivelse

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.

En dirigent leder et orkester eller et kor. Dirigenten har det kunstneriske ansvaret under innstuderingen og framføringen av et musikalsk verk. Det er dirigentens oppgave å formidle musikkens budskap til publikum. Derfor kreves det stor musikkforståelse og innlevelsesevne.

Som dirigent bør du ha god kunnskap om flere instrumenter og sang, foruten å beherske klaver. Du må også ha et godt gehør.

I tillegg må du ha stor kunnskap innenfor et bredt repertoar, og du må kjenne til en rekke store verker.

Vanlige arbeidsoppgaver for en dirigent:

  • prøver med kor og orkestre
  • gjennomføring av konserter
  • arbeid med repertoar og arrangement av musikkverker
  • rekruttering av nye kor- eller orkestermedlemmer
  • planlegging av konserter og turnéer

En dirigent må regne med mye helge- og kveldsjobbing og også mye reisevirksomhet.

Siden dirigenten ofte arbeider med barn og unge, kan du bli bedt om å legge fram politiattest.

Yrket blir også kalt orkesterleder eller korleder. 

Dirigentyrket har også fellestrekk med kantor. Mange kantorer leder kirkekor.

Hvor jobber dirigenter ?

I Norge finnes det få profesjonelle orkestre, men det finnes mange amatørorkestre, -kor og -korps som er svært gode. Eksempler på profesjonelle orkestre er orkesteret ved Den Norske Opera & Ballett og Oslo-Filharmonien. Mange dirigenter jobber med flere orkestre, kor og korps. Mange som studerer dirigering har oppdrag i amatørmusikklivet parallelt med studiene, og amatørmusikklivet blir et viktig arbeidsområde også etter utdanningen. Det er verdt å merke seg at de fleste aktive dirigenter i Norge ikke jobber fulltid som dirigent. 

Personlige egenskaper

En dirigent må være svært musikalsk og ha godt gehør. Det kreves lederegenskaper, utholdenhet og samarbeidsevne. Du bør også ha pedagogiske evner og evnen til å inspirere og motivere andre.

 

Utdanning

Det finnes i dag åtte musikkonservatorier i Norge, men det er bare Norges musikkhøgskole som tilbyr studium i orkester- eller korledelse. Studiet er på bachelor- og mastergradsnivå. Noen institusjoner tilbyr deltidsstudier i korledelse og ensembleledelse. Det finnes mange utdanningstilbud i utlandet.

Se oversikt over dirigentutdanninger 

Opptakskrav
For å kunne søke opptak til master i dirigering ved Norges musikkhøgskole, må du ha fullført et tre- eller fireårig bachelorstudium i musikk. I tillegg må du bestå en praktisk, muntlig og skriftlig opptaksprøve.

Hva jobber dirigentutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

  • 715129 - Master, dirigering, toårig
  • 615116 - Bachelor, utøvende musikk, fireårig
  • 615113 - Videreutdanning i musikk

Hva er de vanligste utdanningene for dirigenter ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Lønn

De fleste aktive dirigenter i Norge jobber ikke fulltid som dirigent. Lønnen nedenfor representerer en større gruppe som består av dirigenter, komponister, musikere og sangere. 

Bedrifter

Dirigent i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2553102 - DIRIGENT

Sist kvalitetssikret den 06. januar 2022, av Foreningen norske kordirigenter, FONOKO