Gjennomgått i samarbeid med Foreningen norske kordirigenter, FONOKO 06. februar 2024

Dirigent

Som dirigent instruerer og leder du et orkester eller et kor.

Arbeidsoppgaver

En dirigent er den som leder et orkester eller et kor. Dirigenten har ansvaret for den kunstneriske siden av musikkstykket både under øving og fremføring. Det er dirigentens jobb å formidle musikkens essens til publikum, noe som krever dyp forståelse og emosjonell tilstedeværelse.

For å være en dirigent må du ha grundig kunnskap om en rekke instrumenter og sang, i tillegg til å kunne spille piano godt. En skarp hørsel er også nødvendig.

Videre kreves det bred kunnskap om et mangfoldig repertoar, inkludert kjennskap til flere store verk.

Vanlige arbeidsoppgaver for en dirigent:

 • prøver med kor og orkestre
 • gjennomføring av konserter
 • arbeid med repertoar og arrangement av musikkverker
 • rekruttering av nye kor- eller orkestermedlemmer
 • planlegging av konserter og turnéer

En dirigent må regne med mye helge- og kveldsjobbing og også mye reisevirksomhet.

Siden dirigenten ofte arbeider med barn og unge, kan du bli bedt om å legge fram politiattest.

Yrket blir også kalt orkesterleder eller korleder. 

Dirigentyrket har også fellestrekk med kantor. Mange kantorer leder kirkekor.

Hvor jobber dirigenter?

I Norge er det få profesjonelle orkestre, men det er mange dyktige amatør­orkestre, -kor og -korps. Eksempler på profesjonelle orkestre inkluderer orkesteret ved Den Norske Opera & Ballett og Oslo-Filharmonien. Mange dirigenter arbeider med flere av disse gruppene samtidig. Mange som studerer dirigering har oppdrag i amatør­musikklivet ved siden av studiene, og dette miljøet forblir viktig også etter at de er ferdig utdannet. Det er verdt å merke seg at de fleste dirigenter i Norge ikke jobber på heltid som dirigent.

Intervjuer

Et portrettbilde av en dame i blå blazer. I hånden har hun en dirigentstav og har blikket rettet mot siden.

Dirigent

Eva Foosnæs

Som pianist følte jeg at jeg ikke fikk fullt utløp for musikaliteten min gjennom pianoet, noe jeg føler jeg får når jeg dirigerer, forteller dirigent Eva Foosnæs.
Halldis Rønning er en av landets to internasjonale kvinnelige dirigenter.

Dirigent

Frilanser – eget firma i Bergen

– Dirigering er et stort fag som må bunne i en musikkglede og et ønske om å utrette noe, forteller Halldis Rønning.

Viktige egenskaper

En dirigent må være svært musikalsk og ha godt gehør. Det kreves lederegenskaper, utholdenhet og samarbeidsevne. Du bør også ha pedagogiske evner og evnen til å inspirere og motivere andre.

 

Lønn

De fleste aktive dirigenter i Norge jobber ikke fulltid som dirigent. Lønnen nedenfor representerer en større gruppe som består av dirigenter, komponister, musikere og sangere. 

Utdanning

Det finnes i dag åtte musikkonservatorier i Norge, men det er bare Norges musikkhøgskole som tilbyr studium i orkester- eller korledelse. Studiet er på bachelor- og mastergradsnivå. Noen institusjoner tilbyr deltidsstudier i korledelse og ensembleledelse. Det finnes mange utdanningstilbud i utlandet.

Se oversikt over dirigentutdanninger 

Opptakskrav
For å kunne søke opptak til master i dirigering ved Norges musikkhøgskole, må du ha fullført et tre- eller fireårig bachelorstudium i musikk. I tillegg må du bestå en praktisk, muntlig og skriftlig opptaksprøve.

De som jobber som dirigenter har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant dirigentutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 715129 - Master, dirigering, toårig
 • 615116 - Bachelor, utøvende musikk, fireårig
 • 615113 - Videreutdanning i musikk

Bedrifter som ansetter dirigenter

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med dirigenter

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 2553102 - DIRIGENT
 • 2553109 - KORMESTER
 • 2553108 - KORINSPISIENT
 • 3349117 - SKOLEKORPSDIRIGENT

Andre yrker

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
To personer i fullt militærutstyr med kamuflasje

Ansatt i Forsvaret

Du kan være ansatt både sivilt og militært i Forsvaret og jobbe i en rekke forskjellig yrker.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
Voksen dame og ung dame jobber sammen på datamaskin

Arrangementsplanlegger

Som arrangementsplanlegger har du ansvar for planleggingen og gjennomføringen av ulike typer arrangementer.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

En bas/nettmann er arbeidsleder på dekk på fiskefartøy.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.
Billedkunstner i studio

Billedkunstner

En billedkunster jobber med å skape visuell kunst. Kunstformen inkluderer eller omfatter en rekke ulike sjangre.
Bokhandler viser fram bøker.

Bokhandler

Som bokhandler jobber du med kjøp og salg av bøker, og du har god kjennskap til ulike typer litteratur og forfattere.
Bunadstilvirker broderer en bunad

Bunadtilvirker

En bunadtilvirker syr bunader.
Ballettinstruktør hjelper to jenter med å utføre en arabesque.

Dansepedagog

Dansepedagoger underviser i dans. Det kreves god fysisk form, formidlingsevne, kreativitet, og musikalsk forståelse.