Image
Tanntekniker jobber med å lage tannerstatning.

Yrkesbeskrivelse

Tanntekniker

En tanntekniker lager tannerstatninger til pasienter som har mistet eller skadet tennene sine.

Tannteknikeren mottar et avtrykk eller en skannet 3D-modell av pasientens tenner fra tannlegen. Dette er grunnlaget for tannteknikerens arbeid med å lage tannerstatninger for en eller flere tenner.

Vanlige arbeidsoppgaver for tannteknikeren:

  • lage tannerstatninger som festes permanent i munnen, og avtakbare løsninger (gebiss), som proteser for hele eller deler av tannsettet
  • lage kjeveortopediske plater for pasienter med tannregulering, snorkeskinner og andre produkter
  • pasientkontakt, for eksempel for å finne ut hvilken farge tannerstatningen bør ha, og om det du har lagd passer til pasienten. 

Tannerstatninger lages i mange forskjellige materialer som har ulike funksjoner og krever ulike framstillingsprosesser. Keramer, metall-legeringer, akrylater og porselen er blant materialene du bruker når du produserer det. I tillegg brukes hjelpematerialer som gips og voks.

For å lage produktene bruker du både hendene og dataprogrammer, såkalt CAD/CAM-produksjon.

Som tanntekniker jobber du i nært samarbeid med tannlege, og det blir stadig vanligere å ha pasientkontakt. 

Tanntekniker er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber tannteknikere ?

Tannteknikeren arbeider på et tannteknisk laboratorium eller i et tannhelseteam sammen med tannleger og annet tannhelsepersonell. I Norge er laboratoriene private bedrifter. Noen tannteknikere arbeider i det offentlige knyttet til den kommunale tannhelsetjenesten, eller jobber med undervisning ved universitet eller høgskoler.

Personlige egenskaper

Du bør like å bruke hendene, ha teknisk innsikt og god form- og fargesans. Du bør like å samarbeide med andre, være strukturert og nøyaktig. Siden arbeidstempoet ofte er høyt, er det viktig å være flink til å planlegge. 

Utdanning

Hva jobber tannteknikerutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 664302 - Bachelor, tannteknikk, treårig
  • 664301 - Tanntekniker, treårig
  • 664399 - Tannteknikk, uspesifisert, lavere nivå
  • 464302 - Tannteknikerfaget, VK II
  • 464301 - Tannteknikerfaget, videregående, avsluttende utdanning

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Tanntekniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7311119 - TANNTEKNIKER
  • 7311110 - TANNTEKNIKERMESTER

Sist kvalitetsikret den 25. april 2019, av Norges Tannteknikerforbund