Image
Pleiemedarbeider hjelper eldre kvinne

Yrkesbeskrivelse

Pleiemedarbeider

Pleiemedarbeidere gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det.

Som pleiemedarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. 

Vanlige arbeidsoppgaver for pleiemedarbeidere:

  • servere brukerne mat og hjelpe dem med daglig stell og praktiske ting, som for eksempel å gå på toalettet
  • hjelpe brukerne med å ha et aktivt og sosialt liv, for eksempel å prate med dem, ta dem med på tur og spille spill 
  • på noen arbeidsplasser vil du også ha i oppgave å hjelpe sykepleierne og helsefagarbeiderne med å sjekke blant annet temperatur, puls, blodtrykk og blodsukker 

Som pleiemedarbeider har du kontakt med de pårørende, og dersom det trengs skriver du også opplysninger i pasientenes journaler. 

Du jobber tett med andre yrkesgrupper, deriblant med sykepleiere og helsefagarbeidere. En forskjell på pleiemedarbeider og helsefagarbeider, er at helsefagarbeider har autorisasjon som helsepersonell. 

På flere av arbeidsstedene må du regne med å jobbe turnus

En annen yrkestittel for pleiemedarbeider er pleieassistent.

Hvor jobber pleiemedarbeidere ?

Pleiemedarbeidere jobber på sykehjem, på bo- og servicesenter, på sykehus, i rusomsorgen, i hjemmesykepleien, innen psykiatrien, i boliger for funksjonshemmede eller psykisk utviklingshemmede og ved opptrenings- og behandlingssentre.

 

 

Personlige egenskaper

For å jobbe som pleiemedarbeider må du være glad i mennesker. Du må kunne vise omsorg og vise hensyn og respekt. Du må både kunne arbeide selvstendig og kunne samarbeide med andre yrkesgrupper og med pårørende.

Utdanning

Det kreves ingen formell utdanning for å kunne jobbe som pleiemedarbeider. Noen kursagenter tilbyr kurs rettet mot pleiemedarbeidere. De fleste virksomheter tilbyr også opplæring til nyansatte og har interne kurs. Fagorganisasjonene tilbyr også kurs til sine medlemmer som er relevante for pleiemedarbeidere.

Personer som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette. Ordningen kalles fagbrev på jobb. Hvis du er pleiemedarbeider, kan det være relevant å ta fagbrev som helsefagarbeider.

Hva er de vanligste utdanningene for pleiemedarbeidere ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Pleiemedarbeider i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 5139132 - PLEIEMEDARBEIDER
  • 5139144 - PLEIEMEDARBEIDER (PSYKISK HELSEARBEID)
  • 5139105 - PLEIEASSISTENT
  • 5139142 - PLEIEASSISTENT (PSYKISK HELSEARBEID)
  • 5139113 - PLEIEMEDHJELPER
  • 5139143 - PLEIEMEDHJELPER (PSYKISK HELSEARBEID)
  • 5139107 - HELSEINSTITUSJONSASSISTENT

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 24. mai 2019, av Fagforbundet - yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet, yrkesseksjon for helse og sosial