Pleiemedarbeider hjelper eldre kvinne
Yrkesbeskrivelse

Pleie­med­arbeider

favoritt ikon

Pleiemedarbeidere gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det.

Som pleiemedarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. 

Vanlige arbeidsoppgaver for pleiemedarbeidere:

  • servere brukerne mat og hjelpe dem med daglig stell og praktiske ting, som for eksempel å gå på toalettet
  • hjelpe brukerne med å ha et aktivt og sosialt liv, for eksempel å prate med dem, ta dem med på tur og spille spill 
  • på noen arbeidsplasser vil du også ha i oppgave å hjelpe sykepleierne og helsefagarbeiderne med å sjekke blant annet temperatur, puls, blodtrykk og blodsukker 

Som pleiemedarbeider har du kontakt med de pårørende, og dersom det trengs skriver du også opplysninger i pasientenes journaler. 

Du jobber tett med andre yrkesgrupper, deriblant med sykepleiere og helsefagarbeidere. En forskjell på pleiemedarbeider og helsefagarbeider, er at helsefagarbeider har autorisasjon som helsepersonell. 

På flere av arbeidsstedene må du regne med å jobbe turnus

En annen yrkestittel for pleiemedarbeider er pleieassistent.

Hvor jobber pleiemedarbeidere?

Pleiemedarbeidere jobber på sykehjem, på bo- og servicesenter, på sykehus, i rusomsorgen, i hjemmesykepleien, innen psykiatrien, i boliger for funksjonshemmede eller psykisk utviklingshemmede og ved opptrenings- og behandlingssentre.

 

 

Personlige egenskaper

For å jobbe som pleiemedarbeider må du være glad i mennesker. Du må kunne vise omsorg og vise hensyn og respekt. Du må både kunne arbeide selvstendig og kunne samarbeide med andre yrkesgrupper og med pårørende.

Utdanning

Det kreves ingen formell utdanning for å kunne jobbe som pleiemedarbeider. Noen kursagenter tilbyr kurs rettet mot pleiemedarbeidere. De fleste virksomheter tilbyr også opplæring til nyansatte og har interne kurs. Fagorganisasjonene tilbyr også kurs til sine medlemmer som er relevante for pleiemedarbeidere.

Personer som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette. Ordningen kalles fagbrev på jobb. Hvis du er pleiemedarbeider, kan det være relevant å ta fagbrev som helsefagarbeider.

Hva er de vanligste utdanningene for pleiemedarbeidere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Pleiemedarbeider
Deltid
Alle sektorer
78 150 personer
59 196 personer
18 954 personer
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 205 kr
33 060 kr
33 020 kr
33 240 kr
396 720 kr
396 240 kr
398 880 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 205 kr
33 130 kr
33 070 kr
33 380 kr
397 560 kr
396 840 kr
400 560 kr
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 215 kr
34 490 kr
34 390 kr
34 790 kr
413 880 kr
412 680 kr
417 480 kr
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 215 kr
35 010 kr
34 840 kr
35 500 kr
420 120 kr
418 080 kr
426 000 kr
Pleiemedarbeider
Heltid
Alle sektorer
6 509 personer
3 850 personer
2 659 personer
Ca 214 kr
Ca 210 kr
Ca 219 kr
34 640 kr
34 070 kr
35 420 kr
415 680 kr
408 840 kr
425 040 kr
Ca 214 kr
Ca 210 kr
Ca 219 kr
34 720 kr
34 140 kr
35 510 kr
416 640 kr
409 680 kr
426 120 kr
Ca 215 kr
Ca 212 kr
Ca 220 kr
34 880 kr
34 340 kr
35 680 kr
418 560 kr
412 080 kr
428 160 kr
Ca 215 kr
Ca 212 kr
Ca 220 kr
35 770 kr
35 070 kr
36 800 kr
429 240 kr
420 840 kr
441 600 kr
Pleiemedarbeider
Kommunal
71 260 personer
54 638 personer
16 622 personer
Ca 205 kr
Ca 205 kr
Ca 205 kr
33 190 kr
33 170 kr
33 250 kr
398 280 kr
398 040 kr
399 000 kr
Ca 205 kr
Ca 205 kr
Ca 205 kr
33 260 kr
33 230 kr
33 360 kr
399 120 kr
398 760 kr
400 320 kr
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 213 kr
34 450 kr
34 410 kr
34 580 kr
413 400 kr
412 920 kr
414 960 kr
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 213 kr
34 980 kr
34 880 kr
35 270 kr
419 760 kr
418 560 kr
423 240 kr
Pleiemedarbeider
Deltid
Kommunal
67 027 personer
51 915 personer
15 112 personer
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 203 kr
33 020 kr
33 040 kr
32 960 kr
396 240 kr
396 480 kr
395 520 kr
Ca 204 kr
Ca 204 kr
Ca 203 kr
33 080 kr
33 090 kr
33 070 kr
396 960 kr
397 080 kr
396 840 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
34 460 kr
34 460 kr
34 460 kr
413 520 kr
413 520 kr
413 520 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
34 930 kr
34 890 kr
35 060 kr
419 160 kr
418 680 kr
420 720 kr
Pleiemedarbeider
Heltid
Kommunal
4 233 personer
2 723 personer
1 510 personer
Ca 210 kr
Ca 207 kr
Ca 215 kr
34 040 kr
33 610 kr
34 850 kr
408 480 kr
403 320 kr
418 200 kr
Ca 210 kr
Ca 207 kr
Ca 215 kr
34 170 kr
33 750 kr
34 960 kr
410 040 kr
405 000 kr
419 520 kr
Ca 212 kr
Ca 210 kr
Ca 217 kr
34 390 kr
34 010 kr
35 090 kr
412 680 kr
408 120 kr
421 080 kr
Ca 212 kr
Ca 210 kr
Ca 217 kr
35 280 kr
34 770 kr
36 200 kr
423 360 kr
417 240 kr
434 400 kr
Pleiemedarbeider
Privat
6 218 personer
4 323 personer
1 895 personer
Ca 211 kr
Ca 206 kr
Ca 220 kr
34 170 kr
33 370 kr
35 720 kr
410 040 kr
400 440 kr
428 640 kr
Ca 211 kr
Ca 206 kr
Ca 220 kr
34 170 kr
33 370 kr
35 720 kr
410 040 kr
400 440 kr
428 640 kr
Ca 214 kr
Ca 210 kr
Ca 222 kr
34 650 kr
34 000 kr
35 910 kr
415 800 kr
408 000 kr
430 920 kr
Ca 214 kr
Ca 210 kr
Ca 222 kr
35 090 kr
34 380 kr
36 460 kr
421 080 kr
412 560 kr
437 520 kr
Pleiemedarbeider
Deltid
Privat
5 180 personer
3 740 personer
1 440 personer
Ca 204 kr
Ca 201 kr
Ca 214 kr
33 110 kr
32 530 kr
34 660 kr
397 320 kr
390 360 kr
415 920 kr
Ca 204 kr
Ca 201 kr
Ca 214 kr
33 110 kr
32 530 kr
34 700 kr
397 320 kr
390 360 kr
416 400 kr
Ca 210 kr
Ca 206 kr
Ca 219 kr
34 000 kr
33 390 kr
35 460 kr
408 000 kr
400 680 kr
425 520 kr
Ca 210 kr
Ca 206 kr
Ca 219 kr
34 420 kr
33 770 kr
35 990 kr
413 040 kr
405 240 kr
431 880 kr
Pleiemedarbeider
Heltid
Privat
1 038 personer
583 personer
455 personer
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 223 kr
36 250 kr
36 440 kr
36 180 kr
435 000 kr
437 280 kr
434 160 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 223 kr
36 250 kr
36 440 kr
36 180 kr
435 000 kr
437 280 kr
434 160 kr
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 226 kr
36 070 kr
35 690 kr
36 560 kr
432 840 kr
428 280 kr
438 720 kr
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 226 kr
36 530 kr
36 070 kr
37 130 kr
438 360 kr
432 840 kr
445 560 kr
Pleiemedarbeider
Statlig
7 181 personer
4 085 personer
3 096 personer
Ca 211 kr
Ca 208 kr
Ca 218 kr
34 230 kr
33 750 kr
35 260 kr
410 760 kr
405 000 kr
423 120 kr
Ca 211 kr
Ca 208 kr
Ca 218 kr
34 520 kr
33 890 kr
35 730 kr
414 240 kr
406 680 kr
428 760 kr
Ca 218 kr
Ca 212 kr
Ca 225 kr
35 370 kr
34 410 kr
36 410 kr
424 440 kr
412 920 kr
436 920 kr
Ca 218 kr
Ca 212 kr
Ca 225 kr
36 570 kr
35 300 kr
37 940 kr
438 840 kr
423 600 kr
455 280 kr
Pleiemedarbeider
Deltid
Statlig
5 943 personer
3 541 personer
2 402 personer
Ca 208 kr
Ca 205 kr
Ca 214 kr
33 750 kr
33 200 kr
34 720 kr
405 000 kr
398 400 kr
416 640 kr
Ca 208 kr
Ca 205 kr
Ca 214 kr
34 100 kr
33 390 kr
35 320 kr
409 200 kr
400 680 kr
423 840 kr
Ca 218 kr
Ca 212 kr
Ca 225 kr
35 270 kr
34 360 kr
36 430 kr
423 240 kr
412 320 kr
437 160 kr
Ca 218 kr
Ca 212 kr
Ca 225 kr
36 430 kr
35 210 kr
37 980 kr
437 160 kr
422 520 kr
455 760 kr
Pleiemedarbeider
Heltid
Statlig
1 238 personer
544 personer
694 personer
Ca 216 kr
Ca 211 kr
Ca 222 kr
34 950 kr
34 170 kr
36 010 kr
419 400 kr
410 040 kr
432 120 kr
Ca 216 kr
Ca 211 kr
Ca 222 kr
35 130 kr
34 230 kr
36 300 kr
421 560 kr
410 760 kr
435 600 kr
Ca 220 kr
Ca 213 kr
Ca 225 kr
35 580 kr
34 560 kr
36 380 kr
426 960 kr
414 720 kr
436 560 kr
Ca 220 kr
Ca 213 kr
Ca 225 kr
36 850 kr
35 530 kr
37 880 kr
442 200 kr
426 360 kr
454 560 kr
Pleiemedarbeider
Alle sektorer
84 659 personer
63 046 personer
21 613 personer
Ca 206 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
33 380 kr
33 250 kr
33 850 kr
400 560 kr
399 000 kr
406 200 kr
Ca 206 kr
Ca 205 kr
Ca 209 kr
33 450 kr
33 300 kr
33 980 kr
401 400 kr
399 600 kr
407 760 kr
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 216 kr
34 550 kr
34 380 kr
35 000 kr
414 600 kr
412 560 kr
420 000 kr
Ca 213 kr
Ca 212 kr
Ca 216 kr
35 130 kr
34 870 kr
35 810 kr
421 560 kr
418 440 kr
429 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken