Gjennomgått i samarbeid med Fagforbundet - yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet, yrkesseksjon for helse og sosial 24. mai 2019

Pleiemedarbeider

Pleiemedarbeidere gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det.

Arbeidsoppgaver

Som pleiemedarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en pleiemedarbeider:

 • servere brukerne mat og hjelpe dem med daglig stell og praktiske ting, som for eksempel å gå på toalettet
 • hjelpe brukerne med å ha et aktivt og sosialt liv, for eksempel ved å prate med dem, ta dem med på tur og spille spill 
 • på noen arbeidsplasser vil du også ha i oppgave å hjelpe sykepleierne og helsefagarbeiderne med å sjekke blant annet temperatur, puls, blodtrykk og blodsukker 

Som pleiemedarbeider har du kontakt med de pårørende, og dersom det trengs skriver du også opplysninger i pasientenes journaler. 

Du jobber tett med andre yrkesgrupper, deriblant med sykepleiere og helsefagarbeidere. En forskjell på pleiemedarbeider og helsefagarbeider, er at helsefagarbeider har autorisasjon som helsepersonell. 

På flere av arbeidsstedene må du regne med å jobbe turnus

En annen yrkestittel for pleiemedarbeider er pleieassistent.

Hvor jobber pleiemedarbeidere?

Pleiemedarbeidere jobber på sykehjem, på bo- og servicesenter, på sykehus, i rusomsorgen, i hjemmesykepleien, i hjemmetjenesten, innen psykiatrien, i boliger for funksjonshemmede eller psykisk utviklingshemmede og ved opptrenings- og behandlingssentre.

 

 

Hvordan er det å jobbe som pleiemedarbeider ?

Intervjuer

Sondre Johan Wikran Larsen sykler eller går, fra pasient til pasient i i Sandefjord sentrum.

Pleiemedarbeider

Sondre Johan Wikran Larsen

Sondre liker historier og i jobben som pleiemedhjelper får han innblikk i de mest fantastiske liv. Å møte krigsseilere, hvalfangere og hverdagshelter er dagligdags i hjemmetjenesten i Sandefjord.

Passer jeg til å bli pleiemedarbeider ?

For å jobbe som pleiemedarbeider må du være glad i mennesker. Du må kunne vise omsorg og vise hensyn og respekt. Du må både kunne arbeide selvstendig og kunne samarbeide med andre yrkesgrupper og med pårørende.

Hva tjener pleiemedarbeidere?

Lønnen nedenfor representerer en større gruppe som består av flere yrkesutøvere innen pleie. Derfor vises også lønnsstatistikk for lærlinger.

Hvordan utdanner du deg til pleiemedarbeider ?

Det kreves ingen formell utdanning for å kunne jobbe som pleiemedarbeider. Noen kursagenter tilbyr kurs rettet mot pleiemedarbeidere. De fleste virksomheter tilbyr også opplæring til nyansatte og har interne kurs. Fagorganisasjonene tilbyr også kurs til sine medlemmer som er relevante for pleiemedarbeidere.

Personer som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette. Ordningen kalles fagbrev på jobb. Hvis du er pleiemedarbeider, kan det være relevant å ta fagbrev som helsefagarbeider.

Hvilke utdanninger er vanligst for pleiemedarbeidere?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter: Hvor jobber pleiemedarbeidere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med pleiemedarbeidere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 5139132 - PLEIEMEDARBEIDER
 • 5139144 - PLEIEMEDARBEIDER (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 5139143 - PLEIEMEDHJELPER (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 5139142 - PLEIEASSISTENT (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 5139113 - PLEIEMEDHJELPER
 • 5139107 - HELSEINSTITUSJONSASSISTENT
 • 5139105 - PLEIEASSISTENT
 • 5139114 - PLEIER

Andre yrker

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.
Illustrasjonsbilde av ei jente med cochlea implantat som leker med et annet barn.

Audiopedagog

En audiopedagog arbeider med mennesker som har utfordringer med hørsel og kommunikasjon.
En kvinnelig psykiater snakker med en liten jente på kontoret

Barne- og ungdomspsykiater

En barne- og ungdomspsykiater er lege med videreutdanning i behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser.
En voksen og et barn ser på en tegning sammen

Barne- og ungdomspsykolog

En psykolog som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi tilbyr undersøkning og behandling til barn og ungdom som opplever ulike psykiske helseutfordringer. Psykologen kan også arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.