Pleiemedarbeider hjelper eldre kvinne
Yrkesbeskrivelse

Pleie­med­arbeider

favoritt ikon

Pleiemedarbeidere gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det.

Som pleiemedarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Vanlige arbeidsoppgaver for pleiemedarbeidere er å servere brukerne mat, stelle dem og hjelpe dem med praktiske ting, som for eksempel å gå på toalettet.

En annen viktig del av jobben er å hjelpe dem med å ha et aktivt og sosialt liv. Ofte er oppgaven din å prate med brukerne, ta dem med på tur og spille spill. På noen arbeidsplasser vil du også ha i oppgave å hjelpe sykepleierne og helsefagarbeiderne med å sjekke blant annet temperatur, puls, blodtrykk, og blodsukker. 

Som pleiemedarbeider har du kontakt med de pårørende, og dersom det trengs skriver du også opplysninger i pasientenes journaler. Du jobber tett med andre yrkesgrupper, deriblant med sykepleiere og helsefagarbeidere. En forskjell på pleiemedarbeider og helsefagarbeider, er at helsefagarbeider har autorisasjon som helsepersonell. 

Andre yrkestittel for pleiemedarbeider er blant annet pleieassistent.

Hvor jobber pleiemedarbeidere?

Pleiemedarbeidere jobber på sykehjem, på bo- og servicesenter, på sykehus, i rusomsorgen, i hjemmesykepleien, innen psykiatrien, i boliger for funksjonshemmede eller psykisk utviklingshemmede og ved opptrenings- og behandlingssentre.

På flere av arbeidsstedene må du regne med å jobbe turnus, det vil si at du har vakter både om dagen, kvelden, natten og i enkelte helger. 

 

Personlige egenskaper

For å jobbe som pleiemedarbeider må du være glad i mennesker. Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre mennesker, og du må vise hensyn og respekt. Du må både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre yrkesgrupper og med pårørende.

Utdanning

Det kreves ingen formell utdanning for å kunne jobbe som pleiemedarbeider. Det viktigste er at du er interessert i og flinkt til å jobbe med mennesker. Noen kursagenter tilbyr kurs rettet mot pleiemedarbeidere. 

Hva er de vanligste utdanningene for pleiemedarbeidere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Andre pleiemedarbeidere
Deltid
Alle sektorer
77 064 personer
58 668 personer
18 396 personer
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
32 430 kr
32 420 kr
32 440 kr
389 160 kr
389 040 kr
389 280 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
32 490 kr
32 460 kr
32 570 kr
389 880 kr
389 520 kr
390 840 kr
Ca 208 kr
Ca 207 kr
Ca 209 kr
33 650 kr
33 570 kr
33 900 kr
403 800 kr
402 840 kr
406 800 kr
Ca 208 kr
Ca 207 kr
Ca 209 kr
34 130 kr
33 990 kr
34 570 kr
409 560 kr
407 880 kr
414 840 kr
Andre pleiemedarbeidere
Heltid
Alle sektorer
6 648 personer
3 976 personer
2 672 personer
Ca 206 kr
Ca 203 kr
Ca 211 kr
33 430 kr
32 900 kr
34 170 kr
401 160 kr
394 800 kr
410 040 kr
Ca 206 kr
Ca 203 kr
Ca 211 kr
33 520 kr
32 970 kr
34 280 kr
402 240 kr
395 640 kr
411 360 kr
Ca 209 kr
Ca 206 kr
Ca 213 kr
33 850 kr
33 370 kr
34 570 kr
406 200 kr
400 440 kr
414 840 kr
Ca 209 kr
Ca 206 kr
Ca 213 kr
34 680 kr
34 080 kr
35 590 kr
416 160 kr
408 960 kr
427 080 kr
Andre pleiemedarbeidere
Deltid
Kommunal
65 841 personer
51 313 personer
14 528 personer
Ca 200 kr
Ca 201 kr
Ca 199 kr
32 470 kr
32 550 kr
32 220 kr
389 640 kr
390 600 kr
386 640 kr
Ca 200 kr
Ca 201 kr
Ca 199 kr
32 520 kr
32 590 kr
32 320 kr
390 240 kr
391 080 kr
387 840 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
33 650 kr
33 640 kr
33 680 kr
403 800 kr
403 680 kr
404 160 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
34 090 kr
34 040 kr
34 250 kr
409 080 kr
408 480 kr
411 000 kr
Andre pleiemedarbeidere
Heltid
Kommunal
4 326 personer
2 800 personer
1 526 personer
Ca 203 kr
Ca 203 kr
Ca 208 kr
32 920 kr
32 870 kr
33 690 kr
395 040 kr
394 440 kr
404 280 kr
Ca 203 kr
Ca 203 kr
Ca 208 kr
33 060 kr
33 010 kr
33 830 kr
396 720 kr
396 120 kr
405 960 kr
Ca 206 kr
Ca 204 kr
Ca 211 kr
33 400 kr
33 000 kr
34 150 kr
400 800 kr
396 000 kr
409 800 kr
Ca 206 kr
Ca 204 kr
Ca 211 kr
34 240 kr
33 750 kr
35 150 kr
410 880 kr
405 000 kr
421 800 kr
Andre pleiemedarbeidere
Deltid
Privat
5 409 personer
3 943 personer
1 466 personer
Ca 200 kr
Ca 197 kr
Ca 206 kr
32 350 kr
31 880 kr
33 390 kr
388 200 kr
382 560 kr
400 680 kr
Ca 200 kr
Ca 197 kr
Ca 206 kr
32 350 kr
31 880 kr
33 390 kr
388 200 kr
382 560 kr
400 680 kr
Ca 206 kr
Ca 203 kr
Ca 212 kr
33 340 kr
32 940 kr
34 300 kr
400 080 kr
395 280 kr
411 600 kr
Ca 206 kr
Ca 203 kr
Ca 212 kr
33 690 kr
33 270 kr
34 700 kr
404 280 kr
399 240 kr
416 400 kr
Andre pleiemedarbeidere
Heltid
Privat
1 099 personer
628 personer
471 personer
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 217 kr
35 420 kr
35 630 kr
35 210 kr
425 040 kr
427 560 kr
422 520 kr
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 217 kr
35 420 kr
35 630 kr
35 210 kr
425 040 kr
427 560 kr
422 520 kr
Ca 220 kr
Ca 219 kr
Ca 221 kr
35 560 kr
35 430 kr
35 730 kr
426 720 kr
425 160 kr
428 760 kr
Ca 220 kr
Ca 219 kr
Ca 221 kr
36 050 kr
35 800 kr
36 380 kr
432 600 kr
429 600 kr
436 560 kr
Andre pleiemedarbeidere
Deltid
Statlig
5 814 personer
3 412 personer
2 402 personer
Ca 200 kr
Ca 197 kr
Ca 204 kr
32 420 kr
31 950 kr
33 040 kr
389 040 kr
383 400 kr
396 480 kr
Ca 200 kr
Ca 197 kr
Ca 204 kr
32 760 kr
32 160 kr
33 610 kr
393 120 kr
385 920 kr
403 320 kr
Ca 210 kr
Ca 205 kr
Ca 216 kr
33 990 kr
33 150 kr
35 010 kr
407 880 kr
397 800 kr
420 120 kr
Ca 210 kr
Ca 205 kr
Ca 216 kr
35 070 kr
33 900 kr
36 490 kr
420 840 kr
406 800 kr
437 880 kr
Andre pleiemedarbeidere
Heltid
Statlig
1 223 personer
548 personer
675 personer
Ca 206 kr
Ca 202 kr
Ca 211 kr
33 450 kr
32 730 kr
34 230 kr
401 400 kr
392 760 kr
410 760 kr
Ca 206 kr
Ca 202 kr
Ca 211 kr
33 610 kr
32 780 kr
34 520 kr
403 320 kr
393 360 kr
414 240 kr
Ca 210 kr
Ca 204 kr
Ca 214 kr
33 940 kr
32 970 kr
34 740 kr
407 280 kr
395 640 kr
416 880 kr
Ca 210 kr
Ca 204 kr
Ca 214 kr
35 070 kr
33 860 kr
36 070 kr
420 840 kr
406 320 kr
432 840 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold