Sekretær
Yrkesbeskrivelse

­Sekretær

favoritt ikon

En sekretær svarer på telefon og e-post, utfører saksbehandling og andre administrative oppgaver.

Sekretæren utfører administrativt arbeid, deriblant saksbehandling og daglige driftsoppgaver i et kontorfellesskap. Sekretæren har en støttefunksjon og er en viktig del av den daglige driften av en arbeidsplass.

Vanlige arbeidsoppgaver for sekretæren:

  • svare på telefoner og e-post
  • skrive brev, referater og andre dokumenter
  • utføre saksbehandling og andre administrative oppgaver

Sekretæren bruker data daglig i sitt arbeid. Tekstbehandlingsverktøy og verktøy som databaser, regneark, presentasjonsverktøy og administrasjonsverktøy er viktig å kunne. Det forventes også at du har kunnskap om økonomistyring og regnskapsprogram.

I en del stillinger er det viktig å beherske fremmedspråk, spesielt engelsk. Både muntlig og skriftlig kommunikasjon er en viktig del av jobben. Enkel oversetting kan også være en arbeidsoppgave.

Sekretæren kan ha spesiell kompetanse innenfor et bestemt fagområde. En helsesekretær har god kunnskap om journalskriving og pasientbehandling, mens en advokatsekretær har god kunnskap om lover og rettsbegreper.

Hvor jobber sekretærer?

Som sekretær kan du jobbe innenfor de fleste bransjer, både i stat og kommune og i privat sektor. Enkelte bransjer krever mer spesialisert kompetanse, og du kan da velge å utdanne deg til advokatsekretær, helsesekretær eller administrasjonssekretær.

Personlige egenskaper

En sekretær må være rask og nøyaktig, og til enhver tid ha oversikt. Du må kunne jobbe selvstendig og systematisk. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er en forutsetning, og gode språkkunnskaper er en fordel.

Utdanning

Sekretærer har ulik utdanningsbakgrunn. Noen har utdanning på videregående nivå eller fagskole, mens andre har høyere utdanning. På universitet og høgskole kan særlig utdanning innenfor administrasjon være nyttig.

Hva jobber kontor- og sekretærutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for sekretærer?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Organisasjonsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
6 280 personer
3 541 personer
2 739 personer
Ca 301 kr
Ca 287 kr
Ca 329 kr
48 830 kr
46 460 kr
53 330 kr
585 960 kr
557 520 kr
639 960 kr
Ca 301 kr
Ca 287 kr
Ca 329 kr
48 830 kr
46 460 kr
53 330 kr
585 960 kr
557 520 kr
639 960 kr
Ca 340 kr
Ca 308 kr
Ca 383 kr
55 150 kr
49 820 kr
62 040 kr
661 800 kr
597 840 kr
744 480 kr
Ca 340 kr
Ca 308 kr
Ca 383 kr
55 520 kr
50 160 kr
62 460 kr
666 240 kr
601 920 kr
749 520 kr
Organisasjonsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
1 930 personer
1 231 personer
699 personer
Ca 274 kr
Ca 267 kr
Ca 295 kr
44 320 kr
43 320 kr
47 730 kr
531 840 kr
519 840 kr
572 760 kr
Ca 274 kr
Ca 267 kr
Ca 295 kr
44 320 kr
43 320 kr
47 730 kr
531 840 kr
519 840 kr
572 760 kr
Ca 307 kr
Ca 286 kr
Ca 343 kr
49 660 kr
46 340 kr
55 600 kr
595 920 kr
556 080 kr
667 200 kr
Ca 307 kr
Ca 286 kr
Ca 343 kr
49 700 kr
46 370 kr
55 670 kr
596 400 kr
556 440 kr
668 040 kr
Organisasjonsrådgiver
Heltid
Kommunal
591 personer
411 personer
180 personer
Ca 280 kr
Ca 277 kr
Ca 291 kr
45 380 kr
44 810 kr
47 150 kr
544 560 kr
537 720 kr
565 800 kr
Ca 280 kr
Ca 277 kr
Ca 291 kr
45 380 kr
44 810 kr
47 150 kr
544 560 kr
537 720 kr
565 800 kr
Ca 290 kr
Ca 284 kr
Ca 304 kr
46 940 kr
45 960 kr
49 190 kr
563 280 kr
551 520 kr
590 280 kr
Ca 290 kr
Ca 284 kr
Ca 304 kr
47 080 kr
46 040 kr
49 460 kr
564 960 kr
552 480 kr
593 520 kr
Organisasjonsrådgiver
Deltid
Kommunal
820 personer
621 personer
199 personer
Ca 273 kr
Ca 270 kr
Ca 295 kr
44 230 kr
43 750 kr
47 730 kr
530 760 kr
525 000 kr
572 760 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
Ca 295 kr
44 230 kr
43 750 kr
47 730 kr
530 760 kr
525 000 kr
572 760 kr
Ca 288 kr
Ca 281 kr
Ca 309 kr
46 580 kr
45 530 kr
50 070 kr
558 960 kr
546 360 kr
600 840 kr
Ca 288 kr
Ca 281 kr
Ca 309 kr
46 580 kr
45 540 kr
50 070 kr
558 960 kr
546 480 kr
600 840 kr
Organisasjonsrådgiver
Heltid
Privat
3 433 personer
1 438 personer
1 995 personer
Ca 337 kr
Ca 323 kr
Ca 347 kr
54 620 kr
52 250 kr
56 230 kr
655 440 kr
627 000 kr
674 760 kr
Ca 337 kr
Ca 323 kr
Ca 347 kr
54 620 kr
52 250 kr
56 230 kr
655 440 kr
627 000 kr
674 760 kr
Ca 385 kr
Ca 345 kr
Ca 413 kr
62 330 kr
55 960 kr
66 920 kr
747 960 kr
671 520 kr
803 040 kr
Ca 385 kr
Ca 345 kr
Ca 413 kr
62 750 kr
56 420 kr
67 300 kr
753 000 kr
677 040 kr
807 600 kr
Organisasjonsrådgiver
Deltid
Privat
727 personer
341 personer
386 personer
Ca 286 kr
Ca 270 kr
Ca 299 kr
46 360 kr
43 690 kr
48 430 kr
556 320 kr
524 280 kr
581 160 kr
Ca 286 kr
Ca 270 kr
Ca 299 kr
46 360 kr
43 690 kr
48 430 kr
556 320 kr
524 280 kr
581 160 kr
Ca 338 kr
Ca 305 kr
Ca 369 kr
54 690 kr
49 420 kr
59 700 kr
656 280 kr
593 040 kr
716 400 kr
Ca 338 kr
Ca 305 kr
Ca 369 kr
54 760 kr
49 450 kr
59 800 kr
657 120 kr
593 400 kr
717 600 kr
Organisasjonsrådgiver
Heltid
Statlig
2 256 personer
1 692 personer
564 personer
Ca 277 kr
Ca 274 kr
Ca 287 kr
44 800 kr
44 330 kr
46 570 kr
537 600 kr
531 960 kr
558 840 kr
Ca 277 kr
Ca 274 kr
Ca 287 kr
44 800 kr
44 330 kr
46 570 kr
537 600 kr
531 960 kr
558 840 kr
Ca 286 kr
Ca 281 kr
Ca 302 kr
46 390 kr
45 560 kr
48 890 kr
556 680 kr
546 720 kr
586 680 kr
Ca 286 kr
Ca 281 kr
Ca 302 kr
46 760 kr
45 860 kr
49 470 kr
561 120 kr
550 320 kr
593 640 kr
Organisasjonsrådgiver
Deltid
Statlig
383 personer
269 personer
114 personer
Ca 259 kr
Ca 259 kr
Ca 267 kr
42 030 kr
41 890 kr
43 330 kr
504 360 kr
502 680 kr
519 960 kr
Ca 259 kr
Ca 259 kr
Ca 267 kr
42 030 kr
41 890 kr
43 330 kr
504 360 kr
502 680 kr
519 960 kr
Ca 273 kr
Ca 268 kr
Ca 287 kr
44 200 kr
43 420 kr
46 490 kr
530 400 kr
521 040 kr
557 880 kr
Ca 273 kr
Ca 268 kr
Ca 287 kr
44 260 kr
43 480 kr
46 550 kr
531 120 kr
521 760 kr
558 600 kr
Konferanse- eller arrangementsplanlegger
Heltid
Alle sektorer
637 personer
309 personer
328 personer
Ca 282 kr
Ca 268 kr
Ca 293 kr
45 710 kr
43 400 kr
47 400 kr
548 520 kr
520 800 kr
568 800 kr
Ca 282 kr
Ca 268 kr
Ca 293 kr
45 710 kr
43 400 kr
47 400 kr
548 520 kr
520 800 kr
568 800 kr
Ca 324 kr
Ca 292 kr
Ca 354 kr
52 410 kr
47 250 kr
57 290 kr
628 920 kr
567 000 kr
687 480 kr
Ca 324 kr
Ca 292 kr
Ca 354 kr
52 700 kr
47 460 kr
57 650 kr
632 400 kr
569 520 kr
691 800 kr
Konferanse- eller arrangementsplanlegger
Deltid
Alle sektorer
263 personer
160 personer
Ca 237 kr
Ca 235 kr
Ca
38 400 kr
38 150 kr
460 800 kr
457 800 kr
Ca 237 kr
Ca 235 kr
Ca
38 400 kr
38 150 kr
460 800 kr
457 800 kr
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca
41 950 kr
41 410 kr
503 400 kr
496 920 kr
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca
42 330 kr
41 560 kr
507 960 kr
498 720 kr
Konferanse- eller arrangementsplanlegger
Heltid
Privat
575 personer
277 personer
298 personer
Ca 283 kr
Ca 267 kr
Ca 300 kr
45 830 kr
43 330 kr
48 580 kr
549 960 kr
519 960 kr
582 960 kr
Ca 283 kr
Ca 267 kr
Ca 300 kr
45 830 kr
43 330 kr
48 580 kr
549 960 kr
519 960 kr
582 960 kr
Ca 328 kr
Ca 294 kr
Ca 360 kr
53 130 kr
47 570 kr
58 320 kr
637 560 kr
570 840 kr
699 840 kr
Ca 328 kr
Ca 294 kr
Ca 360 kr
53 380 kr
47 750 kr
58 640 kr
640 560 kr
573 000 kr
703 680 kr
Konferanse- eller arrangementsplanlegger
Deltid
Privat
245 personer
148 personer
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca
38 150 kr
38 080 kr
457 800 kr
456 960 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca
38 150 kr
38 080 kr
457 800 kr
456 960 kr
Ca 259 kr
Ca 255 kr
Ca
41 920 kr
41 330 kr
503 040 kr
495 960 kr
Ca 259 kr
Ca 255 kr
Ca
42 330 kr
41 500 kr
507 960 kr
498 000 kr
Administrasjonskonsulent
Heltid
Alle sektorer
7 918 personer
5 727 personer
2 191 personer
Ca 279 kr
Ca 270 kr
Ca 322 kr
45 160 kr
43 750 kr
52 160 kr
541 920 kr
525 000 kr
625 920 kr
Ca 279 kr
Ca 270 kr
Ca 322 kr
45 160 kr
43 750 kr
52 160 kr
541 920 kr
525 000 kr
625 920 kr
Ca 305 kr
Ca 288 kr
Ca 351 kr
49 480 kr
46 640 kr
56 910 kr
593 760 kr
559 680 kr
682 920 kr
Ca 305 kr
Ca 288 kr
Ca 351 kr
50 200 kr
47 160 kr
58 150 kr
602 400 kr
565 920 kr
697 800 kr
Administrasjonskonsulent
Deltid
Alle sektorer
2 871 personer
2 270 personer
601 personer
Ca 244 kr
Ca 245 kr
Ca 238 kr
39 580 kr
39 760 kr
38 530 kr
474 960 kr
477 120 kr
462 360 kr
Ca 244 kr
Ca 245 kr
Ca 238 kr
39 580 kr
39 760 kr
38 530 kr
474 960 kr
477 120 kr
462 360 kr
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca 271 kr
42 020 kr
41 540 kr
43 970 kr
504 240 kr
498 480 kr
527 640 kr
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca 271 kr
42 230 kr
41 720 kr
44 310 kr
506 760 kr
500 640 kr
531 720 kr
Administrasjonskonsulent
Heltid
Kommunal
1 725 personer
1 369 personer
356 personer
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 262 kr
41 670 kr
41 250 kr
42 430 kr
500 040 kr
495 000 kr
509 160 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 262 kr
41 670 kr
41 250 kr
42 430 kr
500 040 kr
495 000 kr
509 160 kr
Ca 257 kr
Ca 254 kr
Ca 267 kr
41 600 kr
41 170 kr
43 250 kr
499 200 kr
494 040 kr
519 000 kr
Ca 257 kr
Ca 254 kr
Ca 267 kr
41 980 kr
41 440 kr
44 050 kr
503 760 kr
497 280 kr
528 600 kr
Administrasjonskonsulent
Deltid
Kommunal
1 107 personer
860 personer
247 personer
Ca 233 kr
Ca 235 kr
Ca 221 kr
37 680 kr
38 030 kr
35 820 kr
452 160 kr
456 360 kr
429 840 kr
Ca 233 kr
Ca 235 kr
Ca 221 kr
37 680 kr
38 030 kr
35 820 kr
452 160 kr
456 360 kr
429 840 kr
Ca 241 kr
Ca 241 kr
Ca 240 kr
39 030 kr
39 060 kr
38 920 kr
468 360 kr
468 720 kr
467 040 kr
Ca 241 kr
Ca 241 kr
Ca 240 kr
39 370 kr
39 340 kr
39 480 kr
472 440 kr
472 080 kr
473 760 kr
Administrasjonskonsulent
Heltid
Privat
5 267 personer
3 635 personer
1 632 personer
Ca 306 kr
Ca 288 kr
Ca 354 kr
49 550 kr
46 700 kr
57 330 kr
594 600 kr
560 400 kr
687 960 kr
Ca 306 kr
Ca 288 kr
Ca 354 kr
49 550 kr
46 700 kr
57 330 kr
594 600 kr
560 400 kr
687 960 kr
Ca 328 kr
Ca 306 kr
Ca 379 kr
53 180 kr
49 500 kr
61 390 kr
638 160 kr
594 000 kr
736 680 kr
Ca 328 kr
Ca 306 kr
Ca 379 kr
54 060 kr
50 130 kr
62 830 kr
648 720 kr
601 560 kr
753 960 kr
Administrasjonskonsulent
Deltid
Privat
1 582 personer
1 273 personer
309 personer
Ca 257 kr
Ca 257 kr
Ca 261 kr
41 670 kr
41 600 kr
42 220 kr
500 040 kr
499 200 kr
506 640 kr
Ca 257 kr
Ca 257 kr
Ca 261 kr
41 670 kr
41 600 kr
42 220 kr
500 040 kr
499 200 kr
506 640 kr
Ca 274 kr
Ca 268 kr
Ca 307 kr
44 460 kr
43 400 kr
49 680 kr
533 520 kr
520 800 kr
596 160 kr
Ca 274 kr
Ca 268 kr
Ca 307 kr
44 570 kr
43 500 kr
49 840 kr
534 840 kr
522 000 kr
598 080 kr
Administrasjonskonsulent
Heltid
Statlig
926 personer
723 personer
203 personer
Ca 261 kr
Ca 259 kr
Ca 269 kr
42 230 kr
42 030 kr
43 570 kr
506 760 kr
504 360 kr
522 840 kr
Ca 261 kr
Ca 259 kr
Ca 269 kr
42 230 kr
42 030 kr
43 570 kr
506 760 kr
504 360 kr
522 840 kr
Ca 267 kr
Ca 263 kr
Ca 278 kr
43 180 kr
42 680 kr
44 960 kr
518 160 kr
512 160 kr
539 520 kr
Ca 267 kr
Ca 263 kr
Ca 278 kr
43 590 kr
43 090 kr
45 370 kr
523 080 kr
517 080 kr
544 440 kr
Administrasjonskonsulent
Deltid
Statlig
182 personer
137 personer
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca
40 120 kr
40 120 kr
481 440 kr
481 440 kr
Ca 248 kr
Ca 248 kr
Ca
40 120 kr
40 120 kr
481 440 kr
481 440 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca
40 440 kr
40 490 kr
485 280 kr
485 880 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca
40 670 kr
40 740 kr
488 040 kr
488 880 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Alle sektorer
39 825 personer
30 221 personer
9 604 personer
Ca 241 kr
Ca 238 kr
Ca 253 kr
39 100 kr
38 630 kr
40 910 kr
469 200 kr
463 560 kr
490 920 kr
Ca 241 kr
Ca 238 kr
Ca 253 kr
39 100 kr
38 630 kr
40 910 kr
469 200 kr
463 560 kr
490 920 kr
Ca 251 kr
Ca 246 kr
Ca 267 kr
40 680 kr
39 860 kr
43 260 kr
488 160 kr
478 320 kr
519 120 kr
Ca 251 kr
Ca 246 kr
Ca 267 kr
41 160 kr
40 250 kr
44 030 kr
493 920 kr
483 000 kr
528 360 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Alle sektorer
27 015 personer
21 918 personer
5 097 personer
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 207 kr
36 230 kr
36 520 kr
33 610 kr
434 760 kr
438 240 kr
403 320 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 207 kr
36 230 kr
36 520 kr
33 610 kr
434 760 kr
438 240 kr
403 320 kr
Ca 231 kr
Ca 232 kr
Ca 224 kr
37 410 kr
37 620 kr
36 280 kr
448 920 kr
451 440 kr
435 360 kr
Ca 231 kr
Ca 232 kr
Ca 224 kr
37 550 kr
37 730 kr
36 550 kr
450 600 kr
452 760 kr
438 600 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Kommunal
5 329 personer
4 326 personer
1 003 personer
Ca 235 kr
Ca 236 kr
Ca 230 kr
38 060 kr
38 180 kr
37 320 kr
456 720 kr
458 160 kr
447 840 kr
Ca 235 kr
Ca 236 kr
Ca 230 kr
38 060 kr
38 180 kr
37 320 kr
456 720 kr
458 160 kr
447 840 kr
Ca 230 kr
Ca 233 kr
Ca 218 kr
37 260 kr
37 690 kr
35 390 kr
447 120 kr
452 280 kr
424 680 kr
Ca 230 kr
Ca 233 kr
Ca 218 kr
37 550 kr
37 920 kr
35 950 kr
450 600 kr
455 040 kr
431 400 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Kommunal
6 072 personer
5 282 personer
790 personer
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 210 kr
36 660 kr
36 760 kr
34 100 kr
439 920 kr
441 120 kr
409 200 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 210 kr
36 660 kr
36 760 kr
34 100 kr
439 920 kr
441 120 kr
409 200 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 216 kr
36 560 kr
36 770 kr
34 970 kr
438 720 kr
441 240 kr
419 640 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
Ca 216 kr
36 650 kr
36 850 kr
35 160 kr
439 800 kr
442 200 kr
421 920 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Privat
27 322 personer
19 682 personer
7 640 personer
Ca 249 kr
Ca 247 kr
Ca 259 kr
40 260 kr
40 000 kr
41 880 kr
483 120 kr
480 000 kr
502 560 kr
Ca 249 kr
Ca 247 kr
Ca 259 kr
40 260 kr
40 000 kr
41 880 kr
483 120 kr
480 000 kr
502 560 kr
Ca 261 kr
Ca 255 kr
Ca 277 kr
42 250 kr
41 250 kr
44 830 kr
507 000 kr
495 000 kr
537 960 kr
Ca 261 kr
Ca 255 kr
Ca 277 kr
42 800 kr
41 690 kr
45 650 kr
513 600 kr
500 280 kr
547 800 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Privat
17 874 personer
14 011 personer
3 863 personer
Ca 225 kr
Ca 228 kr
Ca 208 kr
36 530 kr
36 980 kr
33 770 kr
438 360 kr
443 760 kr
405 240 kr
Ca 225 kr
Ca 228 kr
Ca 208 kr
36 530 kr
36 980 kr
33 770 kr
438 360 kr
443 760 kr
405 240 kr
Ca 236 kr
Ca 238 kr
Ca 228 kr
38 190 kr
38 500 kr
36 900 kr
458 280 kr
462 000 kr
442 800 kr
Ca 236 kr
Ca 238 kr
Ca 228 kr
38 350 kr
38 620 kr
37 200 kr
460 200 kr
463 440 kr
446 400 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Statlig
7 174 personer
6 213 personer
961 personer
Ca 227 kr
Ca 225 kr
Ca 238 kr
36 830 kr
36 430 kr
38 630 kr
441 960 kr
437 160 kr
463 560 kr
Ca 227 kr
Ca 225 kr
Ca 238 kr
36 830 kr
36 430 kr
38 630 kr
441 960 kr
437 160 kr
463 560 kr
Ca 230 kr
Ca 228 kr
Ca 241 kr
37 260 kr
36 990 kr
39 020 kr
447 120 kr
443 880 kr
468 240 kr
Ca 230 kr
Ca 228 kr
Ca 241 kr
37 630 kr
37 330 kr
39 560 kr
451 560 kr
447 960 kr
474 720 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Statlig
3 069 personer
2 625 personer
444 personer
Ca 215 kr
Ca 216 kr
Ca 207 kr
34 780 kr
34 930 kr
33 610 kr
417 360 kr
419 160 kr
403 320 kr
Ca 215 kr
Ca 216 kr
Ca 207 kr
34 780 kr
34 930 kr
33 610 kr
417 360 kr
419 160 kr
403 320 kr
Ca 217 kr
Ca 218 kr
Ca 208 kr
35 150 kr
35 340 kr
33 690 kr
421 800 kr
424 080 kr
404 280 kr
Ca 217 kr
Ca 218 kr
Ca 208 kr
35 300 kr
35 490 kr
33 850 kr
423 600 kr
425 880 kr
406 200 kr
Regnskapsmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
13 397 personer
10 159 personer
3 238 personer
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca 270 kr
42 940 kr
42 740 kr
43 750 kr
515 280 kr
512 880 kr
525 000 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca 270 kr
42 940 kr
42 740 kr
43 750 kr
515 280 kr
512 880 kr
525 000 kr
Ca 277 kr
Ca 273 kr
Ca 288 kr
44 810 kr
44 210 kr
46 710 kr
537 720 kr
530 520 kr
560 520 kr
Ca 277 kr
Ca 273 kr
Ca 288 kr
46 500 kr
45 530 kr
49 570 kr
558 000 kr
546 360 kr
594 840 kr
Regnskapsmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
6 568 personer
5 423 personer
1 145 personer
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca 246 kr
40 620 kr
40 830 kr
39 790 kr
487 440 kr
489 960 kr
477 480 kr
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca 246 kr
40 620 kr
40 830 kr
39 790 kr
487 440 kr
489 960 kr
477 480 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
42 340 kr
42 350 kr
42 250 kr
508 080 kr
508 200 kr
507 000 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
42 610 kr
42 620 kr
42 550 kr
511 320 kr
511 440 kr
510 600 kr
Regnskapsmedarbeider
Heltid
Kommunal
172 personer
144 personer
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca
42 080 kr
41 670 kr
504 960 kr
500 040 kr
Ca 260 kr
Ca 257 kr
Ca
42 080 kr
41 670 kr
504 960 kr
500 040 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca
42 440 kr
42 200 kr
509 280 kr
506 400 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca
43 080 kr
42 730 kr
516 960 kr
512 760 kr
Regnskapsmedarbeider
Heltid
Privat
13 125 personer
9 943 personer
3 182 personer
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca 269 kr
42 960 kr
42 790 kr
43 630 kr
515 520 kr
513 480 kr
523 560 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca 269 kr
42 960 kr
42 790 kr
43 630 kr
515 520 kr
513 480 kr
523 560 kr
Ca 277 kr
Ca 273 kr
Ca 288 kr
44 830 kr
44 230 kr
46 730 kr
537 960 kr
530 760 kr
560 760 kr
Ca 277 kr
Ca 273 kr
Ca 288 kr
46 540 kr
45 570 kr
49 620 kr
558 480 kr
546 840 kr
595 440 kr
Regnskapsmedarbeider
Deltid
Privat
6 487 personer
5 352 personer
1 135 personer
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca 245 kr
40 630 kr
40 830 kr
39 760 kr
487 560 kr
489 960 kr
477 120 kr
Ca 251 kr
Ca 252 kr
Ca 245 kr
40 630 kr
40 830 kr
39 760 kr
487 560 kr
489 960 kr
477 120 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca 261 kr
42 380 kr
42 400 kr
42 250 kr
508 560 kr
508 800 kr
507 000 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca 261 kr
42 650 kr
42 670 kr
42 560 kr
511 800 kr
512 040 kr
510 720 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
319 personer
255 personer
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca
43 160 kr
43 130 kr
517 920 kr
517 560 kr
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca
43 160 kr
43 130 kr
517 920 kr
517 560 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca
44 340 kr
43 850 kr
532 080 kr
526 200 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca
45 160 kr
44 640 kr
541 920 kr
535 680 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
139 personer
125 personer
Ca 247 kr
Ca 254 kr
Ca
40 000 kr
41 090 kr
480 000 kr
493 080 kr
Ca 247 kr
Ca 254 kr
Ca
40 000 kr
41 090 kr
480 000 kr
493 080 kr
Ca 259 kr
Ca 263 kr
Ca
41 890 kr
42 680 kr
502 680 kr
512 160 kr
Ca 259 kr
Ca 263 kr
Ca
42 140 kr
42 950 kr
505 680 kr
515 400 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Heltid
Privat
310 personer
247 personer
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca
43 170 kr
43 160 kr
518 040 kr
517 920 kr
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca
43 170 kr
43 160 kr
518 040 kr
517 920 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca
44 410 kr
43 910 kr
532 920 kr
526 920 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca
45 240 kr
44 710 kr
542 880 kr
536 520 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Deltid
Privat
121 personer
112 personer
Ca 253 kr
Ca 259 kr
Ca
40 960 kr
42 000 kr
491 520 kr
504 000 kr
Ca 253 kr
Ca 259 kr
Ca
40 960 kr
42 000 kr
491 520 kr
504 000 kr
Ca 261 kr
Ca 265 kr
Ca
42 240 kr
43 010 kr
506 880 kr
516 120 kr
Ca 261 kr
Ca 265 kr
Ca
42 530 kr
43 310 kr
510 360 kr
519 720 kr
Personalkontormedarbeider
Heltid
Alle sektorer
389 personer
331 personer
Ca 285 kr
Ca 285 kr
Ca
46 200 kr
46 170 kr
554 400 kr
554 040 kr
Ca 285 kr
Ca 285 kr
Ca
46 200 kr
46 170 kr
554 400 kr
554 040 kr
Ca 299 kr
Ca 298 kr
Ca
48 360 kr
48 260 kr
580 320 kr
579 120 kr
Ca 299 kr
Ca 298 kr
Ca
49 250 kr
49 100 kr
591 000 kr
589 200 kr
Personalkontormedarbeider
Heltid
Privat
379 personer
321 personer
Ca 288 kr
Ca 288 kr
Ca
46 650 kr
46 650 kr
559 800 kr
559 800 kr
Ca 288 kr
Ca 288 kr
Ca
46 650 kr
46 650 kr
559 800 kr
559 800 kr
Ca 300 kr
Ca 300 kr
Ca
48 610 kr
48 540 kr
583 320 kr
582 480 kr
Ca 300 kr
Ca 300 kr
Ca
49 520 kr
49 400 kr
594 240 kr
592 800 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Regnskaps­fører

En regnskaps­førers viktigste oppgave er å hjelpe bedrifter med regnskapet.

Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

En økonomi­konsulent har oppgaver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller regnskapsføring.

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomer jobber med ledelse og styring av bedrifter og organisasjoner.

Landmåler med måleinstrument.

Landmåler

En landmåler måler opp og markerer grenser i terrenget.

Helsesekretær

Helse­sekretær

Som helse­sekretær er du utdannet sekretær tilpasset helsevesenet.

Tannlege polerer tennene til en pasient, mens en tannhelsesekretær holder et beger med slipepasta som brukes i poleringen.

Tannhelse­sekretær

Tannhelse­sekretæren assisterer tannlegen, og har hovedansvaret for hygienen og smittevernet på tannklinikken

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Saks­behandler

Som saks­behandler arbeider du med å utrede og besvare søknader, notater og andre skriv.

Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikrings­rådgiver

Forsikrings­rådgivere gir tilbud og råd til kunder om hvilke forsikringer de har behov for, og selger dem forsikringer.

Rådgiver i offentlig sektor holder presentasjon.

Rådgiver i offentlig sektor

Rådgiver er blant de vanligste stillingstitlene for offentlig ansatte i Norge.