Dame sitter på et kontor med ark foran seg.
Yrkesbeskrivelse

­Sekretær

favoritt ikon

En sekretær svarer på telefon og e-post, utfører saksbehandling og andre administrative oppgaver.

Sekretæren utfører administrativt arbeid, deriblant saksbehandling og daglige driftsoppgaver i et kontorfellesskap. Sekretæren har en støttefunksjon og er en viktig del av den daglige driften av en arbeidsplass.

Vanlige arbeidsoppgaver for sekretæren:

  • å svare på telefoner og epost
  • skrive brev, referater og andre dokumenter
  • utføre saksbehandling og andre administrative oppgaver

Sekretæren bruker data daglig i sitt arbeid. Tekstbehandlingsverktøy og verktøy som databaser, regneark, presentasjonsverktøy og administrasjonsverktøy er viktig å kunne. Det forventes også at du har kunnskap om økonomistyring og regnskapsprogram.

I en del stillinger er det viktig å beherske fremmedspråk, spesielt engelsk. Både muntlig og skriftlig kommunikasjon er en viktig del av jobben. Enkel oversetting kan også være en arbeidsoppgave.

Sekretæren kan ha spesiell kompetanse innenfor et bestemt fagområde. En helsesekretær har god kunnskap om journalskriving og pasientbehandling, mens en advokatsekretær har god kunnskap om lover og rettsbegreper.

Hvor jobber sekretærer?

Som sekretær kan du jobbe innenfor de fleste bransjer, både i stat og kommune og i det private næringsliv. Enkelte bransjer krever mer spesialisert kompetanse, og du kan da velge å utdanne deg til advokatsekretær, helsesekretær eller administrasjonssekretær.

Personlige egenskaper

En sekretær må være rask og nøyaktig og til enhver tid ha oversikt. Du må kunne jobbe selvstendig og systematisk. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er en forutsetning, og gode språkkunnskaper er en fordel.

Utdanning

Sekretærer har ulik utdanningsbakgrunn. Noen har utdanning på videregående nivå eller fagskole, mens andre har høyere utdanning. På universitet og høgskole kan særlig utdanning innenfor administrasjon være nyttig.

Hva jobber kontor- og sekretærutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for sekretærer?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Organisasjonsrådgivere
Deltid
Alle sektorer
1 782 personer
1 206 personer
576 personer
Ca 257 kr
Ca 252 kr
Ca 275 kr
41 670 kr
40 820 kr
44 590 kr
500 040 kr
489 840 kr
535 080 kr
Ca 257 kr
Ca 252 kr
Ca 275 kr
41 670 kr
40 820 kr
44 590 kr
500 040 kr
489 840 kr
535 080 kr
Ca 280 kr
Ca 266 kr
Ca 312 kr
45 340 kr
43 020 kr
50 620 kr
544 080 kr
516 240 kr
607 440 kr
Ca 280 kr
Ca 266 kr
Ca 312 kr
45 380 kr
43 070 kr
50 650 kr
544 560 kr
516 840 kr
607 800 kr
Organisasjonsrådgivere
Heltid
Alle sektorer
5 752 personer
3 224 personer
2 528 personer
Ca 282 kr
Ca 266 kr
Ca 312 kr
45 650 kr
43 110 kr
50 560 kr
547 800 kr
517 320 kr
606 720 kr
Ca 282 kr
Ca 266 kr
Ca 312 kr
45 650 kr
43 110 kr
50 560 kr
547 800 kr
517 320 kr
606 720 kr
Ca 322 kr
Ca 286 kr
Ca 368 kr
52 150 kr
46 310 kr
59 610 kr
625 800 kr
555 720 kr
715 320 kr
Ca 322 kr
Ca 286 kr
Ca 368 kr
52 450 kr
46 580 kr
59 960 kr
629 400 kr
558 960 kr
719 520 kr
Organisasjonsrådgivere
Deltid
Kommunal
821 personer
602 personer
219 personer
Ca 257 kr
Ca 250 kr
Ca 274 kr
41 660 kr
40 520 kr
44 450 kr
499 920 kr
486 240 kr
533 400 kr
Ca 257 kr
Ca 250 kr
Ca 274 kr
41 660 kr
40 520 kr
44 450 kr
499 920 kr
486 240 kr
533 400 kr
Ca 268 kr
Ca 262 kr
Ca 285 kr
43 420 kr
42 490 kr
46 200 kr
521 040 kr
509 880 kr
554 400 kr
Ca 268 kr
Ca 262 kr
Ca 285 kr
43 430 kr
42 500 kr
46 200 kr
521 160 kr
510 000 kr
554 400 kr
Organisasjonsrådgivere
Heltid
Kommunal
529 personer
363 personer
166 personer
Ca 263 kr
Ca 261 kr
Ca 269 kr
42 670 kr
42 250 kr
43 610 kr
512 040 kr
507 000 kr
523 320 kr
Ca 263 kr
Ca 261 kr
Ca 269 kr
42 670 kr
42 250 kr
43 610 kr
512 040 kr
507 000 kr
523 320 kr
Ca 270 kr
Ca 266 kr
Ca 279 kr
43 820 kr
43 170 kr
45 230 kr
525 840 kr
518 040 kr
542 760 kr
Ca 270 kr
Ca 266 kr
Ca 279 kr
43 870 kr
43 190 kr
45 330 kr
526 440 kr
518 280 kr
543 960 kr
Organisasjonsrådgivere
Deltid
Privat
552 personer
306 personer
246 personer
Ca 273 kr
Ca 267 kr
Ca 282 kr
44 170 kr
43 300 kr
45 640 kr
530 040 kr
519 600 kr
547 680 kr
Ca 273 kr
Ca 267 kr
Ca 282 kr
44 170 kr
43 300 kr
45 640 kr
530 040 kr
519 600 kr
547 680 kr
Ca 304 kr
Ca 281 kr
Ca 336 kr
49 290 kr
45 580 kr
54 430 kr
591 480 kr
546 960 kr
653 160 kr
Ca 304 kr
Ca 281 kr
Ca 336 kr
49 360 kr
45 670 kr
54 480 kr
592 320 kr
548 040 kr
653 760 kr
Organisasjonsrådgivere
Heltid
Privat
2 983 personer
1 202 personer
1 781 personer
Ca 322 kr
Ca 304 kr
Ca 336 kr
52 200 kr
49 170 kr
54 430 kr
626 400 kr
590 040 kr
653 160 kr
Ca 322 kr
Ca 304 kr
Ca 336 kr
52 200 kr
49 170 kr
54 430 kr
626 400 kr
590 040 kr
653 160 kr
Ca 371 kr
Ca 325 kr
Ca 402 kr
60 070 kr
52 570 kr
65 130 kr
720 840 kr
630 840 kr
781 560 kr
Ca 371 kr
Ca 325 kr
Ca 402 kr
60 400 kr
52 910 kr
65 450 kr
724 800 kr
634 920 kr
785 400 kr
Organisasjonsrådgivere
Deltid
Statlig
409 personer
298 personer
111 personer
Ca 244 kr
Ca 242 kr
Ca 263 kr
39 530 kr
39 170 kr
42 580 kr
474 360 kr
470 040 kr
510 960 kr
Ca 244 kr
Ca 242 kr
Ca 263 kr
39 530 kr
39 170 kr
42 580 kr
474 360 kr
470 040 kr
510 960 kr
Ca 264 kr
Ca 254 kr
Ca 300 kr
42 800 kr
41 120 kr
48 520 kr
513 600 kr
493 440 kr
582 240 kr
Ca 264 kr
Ca 254 kr
Ca 300 kr
42 850 kr
41 180 kr
48 540 kr
514 200 kr
494 160 kr
582 480 kr
Organisasjonsrådgivere
Heltid
Statlig
2 240 personer
1 659 personer
581 personer
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca 271 kr
41 960 kr
41 470 kr
43 930 kr
503 520 kr
497 640 kr
527 160 kr
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca 271 kr
41 960 kr
41 470 kr
43 930 kr
503 520 kr
497 640 kr
527 160 kr
Ca 269 kr
Ca 262 kr
Ca 289 kr
43 600 kr
42 470 kr
46 830 kr
523 200 kr
509 640 kr
561 960 kr
Ca 269 kr
Ca 262 kr
Ca 289 kr
43 940 kr
42 740 kr
47 360 kr
527 280 kr
512 880 kr
568 320 kr
Helsesekretærer
Deltid
Alle sektorer
7 856 personer
7 767 personer
89 personer
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca
33 850 kr
33 850 kr
406 200 kr
406 200 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca
33 850 kr
33 850 kr
406 200 kr
406 200 kr
Ca 210 kr
Ca 210 kr
Ca 205 kr
34 060 kr
34 070 kr
33 190 kr
408 720 kr
408 840 kr
398 280 kr
Ca 210 kr
Ca 210 kr
Ca 205 kr
34 140 kr
34 150 kr
33 190 kr
409 680 kr
409 800 kr
398 280 kr
Helsesekretærer
Heltid
Alle sektorer
6 897 personer
6 823 personer
74 personer
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca
33 920 kr
33 920 kr
407 040 kr
407 040 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca
33 920 kr
33 920 kr
407 040 kr
407 040 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
33 870 kr
33 870 kr
33 870 kr
406 440 kr
406 440 kr
406 440 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
34 110 kr
34 110 kr
33 870 kr
409 320 kr
409 320 kr
406 440 kr
Helsesekretærer
Deltid
Kommunal
1 385 personer
1 367 personer
18 personer
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca
34 500 kr
34 520 kr
414 000 kr
414 240 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca
34 500 kr
34 520 kr
414 000 kr
414 240 kr
Ca 217 kr
Ca 217 kr
Ca 207 kr
35 080 kr
35 100 kr
33 560 kr
420 960 kr
421 200 kr
402 720 kr
Ca 217 kr
Ca 217 kr
Ca 207 kr
35 200 kr
35 220 kr
33 560 kr
422 400 kr
422 640 kr
402 720 kr
Helsesekretærer
Heltid
Kommunal
1 485 personer
1 481 personer
4 personer
Ca 214 kr
Ca 214 kr
Ca
34 590 kr
34 600 kr
415 080 kr
415 200 kr
Ca 214 kr
Ca 214 kr
Ca
34 590 kr
34 600 kr
415 080 kr
415 200 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
34 530 kr
34 530 kr
34 530 kr
414 360 kr
414 360 kr
414 360 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
34 690 kr
34 680 kr
34 530 kr
416 280 kr
416 160 kr
414 360 kr
Helsesekretærer
Deltid
Privat
5 514 personer
5 445 personer
69 personer
Ca 207 kr
Ca 208 kr
Ca
33 610 kr
33 630 kr
403 320 kr
403 560 kr
Ca 207 kr
Ca 208 kr
Ca
33 610 kr
33 630 kr
403 320 kr
403 560 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca 199 kr
33 850 kr
33 870 kr
32 270 kr
406 200 kr
406 440 kr
387 240 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca 199 kr
33 900 kr
33 920 kr
32 270 kr
406 800 kr
407 040 kr
387 240 kr
Helsesekretærer
Heltid
Privat
3 377 personer
3 322 personer
55 personer
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca
33 850 kr
33 850 kr
406 200 kr
406 200 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca
33 850 kr
33 850 kr
406 200 kr
406 200 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca 213 kr
33 920 kr
33 910 kr
34 520 kr
407 040 kr
406 920 kr
414 240 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca 213 kr
34 080 kr
34 070 kr
34 520 kr
408 960 kr
408 840 kr
414 240 kr
Helsesekretærer
Deltid
Statlig
957 personer
955 personer
2 personer
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca
33 670 kr
33 670 kr
404 040 kr
404 040 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca
33 670 kr
33 670 kr
404 040 kr
404 040 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
33 910 kr
33 910 kr
33 910 kr
406 920 kr
406 920 kr
406 920 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
34 130 kr
34 130 kr
33 910 kr
409 560 kr
409 560 kr
406 920 kr
Helsesekretærer
Heltid
Statlig
2 035 personer
2 020 personer
15 personer
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca
33 630 kr
33 630 kr
403 560 kr
403 560 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca
33 630 kr
33 630 kr
403 560 kr
403 560 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
33 310 kr
33 310 kr
33 310 kr
399 720 kr
399 720 kr
399 720 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
33 740 kr
33 740 kr
33 310 kr
404 880 kr
404 880 kr
399 720 kr
Konferanse- og arrangementsplanleggere
Deltid
Alle sektorer
213 personer
130 personer
83 personer
Ca 230 kr
Ca 232 kr
Ca
37 250 kr
37 580 kr
447 000 kr
450 960 kr
Ca 230 kr
Ca 232 kr
Ca
37 250 kr
37 580 kr
447 000 kr
450 960 kr
Ca 243 kr
Ca 239 kr
Ca 248 kr
39 310 kr
38 750 kr
40 190 kr
471 720 kr
465 000 kr
482 280 kr
Ca 243 kr
Ca 239 kr
Ca 248 kr
39 330 kr
38 780 kr
40 190 kr
471 960 kr
465 360 kr
482 280 kr
Konferanse- og arrangementsplanleggere
Heltid
Alle sektorer
652 personer
316 personer
336 personer
Ca 262 kr
Ca 254 kr
Ca 275 kr
42 520 kr
41 130 kr
44 600 kr
510 240 kr
493 560 kr
535 200 kr
Ca 262 kr
Ca 254 kr
Ca 275 kr
42 520 kr
41 130 kr
44 600 kr
510 240 kr
493 560 kr
535 200 kr
Ca 302 kr
Ca 273 kr
Ca 328 kr
48 880 kr
44 290 kr
53 200 kr
586 560 kr
531 480 kr
638 400 kr
Ca 302 kr
Ca 273 kr
Ca 328 kr
49 060 kr
44 410 kr
53 430 kr
588 720 kr
532 920 kr
641 160 kr
Konferanse- og arrangementsplanleggere
Deltid
Privat
195 personer
115 personer
80 personer
Ca 229 kr
Ca 231 kr
Ca
37 110 kr
37 500 kr
445 320 kr
450 000 kr
Ca 229 kr
Ca 231 kr
Ca
37 110 kr
37 500 kr
445 320 kr
450 000 kr
Ca 243 kr
Ca 240 kr
Ca 248 kr
39 400 kr
38 810 kr
40 250 kr
472 800 kr
465 720 kr
483 000 kr
Ca 243 kr
Ca 240 kr
Ca 248 kr
39 420 kr
38 840 kr
40 250 kr
473 040 kr
466 080 kr
483 000 kr
Konferanse- og arrangementsplanleggere
Heltid
Privat
584 personer
275 personer
309 personer
Ca 262 kr
Ca 250 kr
Ca 277 kr
42 400 kr
40 500 kr
44 810 kr
508 800 kr
486 000 kr
537 720 kr
Ca 262 kr
Ca 250 kr
Ca 277 kr
42 400 kr
40 500 kr
44 810 kr
508 800 kr
486 000 kr
537 720 kr
Ca 305 kr
Ca 275 kr
Ca 332 kr
49 460 kr
44 570 kr
53 810 kr
593 520 kr
534 840 kr
645 720 kr
Ca 305 kr
Ca 275 kr
Ca 332 kr
49 600 kr
44 660 kr
53 990 kr
595 200 kr
535 920 kr
647 880 kr
Sjefssekretærer
Deltid
Alle sektorer
2 592 personer
2 098 personer
494 personer
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 232 kr
37 500 kr
37 470 kr
37 580 kr
450 000 kr
449 640 kr
450 960 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 232 kr
37 500 kr
37 470 kr
37 580 kr
450 000 kr
449 640 kr
450 960 kr
Ca 244 kr
Ca 243 kr
Ca 251 kr
39 590 kr
39 370 kr
40 630 kr
475 080 kr
472 440 kr
487 560 kr
Ca 244 kr
Ca 243 kr
Ca 251 kr
39 810 kr
39 570 kr
40 980 kr
477 720 kr
474 840 kr
491 760 kr
Sjefssekretærer
Heltid
Alle sektorer
6 876 personer
5 309 personer
1 567 personer
Ca 253 kr
Ca 248 kr
Ca 277 kr
40 960 kr
40 180 kr
44 870 kr
491 520 kr
482 160 kr
538 440 kr
Ca 253 kr
Ca 248 kr
Ca 277 kr
40 960 kr
40 180 kr
44 870 kr
491 520 kr
482 160 kr
538 440 kr
Ca 272 kr
Ca 261 kr
Ca 308 kr
44 070 kr
42 340 kr
49 940 kr
528 840 kr
508 080 kr
599 280 kr
Ca 272 kr
Ca 261 kr
Ca 308 kr
44 660 kr
42 810 kr
50 920 kr
535 920 kr
513 720 kr
611 040 kr
Sjefssekretærer
Deltid
Kommunal
963 personer
752 personer
211 personer
Ca 222 kr
Ca 222 kr
Ca 225 kr
36 020 kr
35 990 kr
36 490 kr
432 240 kr
431 880 kr
437 880 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
Ca 225 kr
36 020 kr
35 990 kr
36 490 kr
432 240 kr
431 880 kr
437 880 kr
Ca 230 kr
Ca 228 kr
Ca 238 kr
37 250 kr
36 910 kr
38 490 kr
447 000 kr
442 920 kr
461 880 kr
Ca 230 kr
Ca 228 kr
Ca 238 kr
37 590 kr
37 220 kr
38 930 kr
451 080 kr
446 640 kr
467 160 kr
Sjefssekretærer
Heltid
Kommunal
1 635 personer
1 321 personer
314 personer
Ca 237 kr
Ca 235 kr
Ca 247 kr
38 460 kr
38 050 kr
40 000 kr
461 520 kr
456 600 kr
480 000 kr
Ca 237 kr
Ca 235 kr
Ca 247 kr
38 460 kr
38 050 kr
40 000 kr
461 520 kr
456 600 kr
480 000 kr
Ca 241 kr
Ca 238 kr
Ca 253 kr
38 970 kr
38 500 kr
40 930 kr
467 640 kr
462 000 kr
491 160 kr
Ca 241 kr
Ca 238 kr
Ca 253 kr
39 310 kr
38 760 kr
41 610 kr
471 720 kr
465 120 kr
499 320 kr
Sjefssekretærer
Deltid
Privat
1 414 personer
1 191 personer
223 personer
Ca 240 kr
Ca 241 kr
Ca 239 kr
38 890 kr
38 970 kr
38 650 kr
466 680 kr
467 640 kr
463 800 kr
Ca 240 kr
Ca 241 kr
Ca 239 kr
38 890 kr
38 970 kr
38 650 kr
466 680 kr
467 640 kr
463 800 kr
Ca 256 kr
Ca 254 kr
Ca 267 kr
41 410 kr
41 130 kr
43 270 kr
496 920 kr
493 560 kr
519 240 kr
Ca 256 kr
Ca 254 kr
Ca 267 kr
41 570 kr
41 270 kr
43 560 kr
498 840 kr
495 240 kr
522 720 kr
Sjefssekretærer
Heltid
Privat
4 265 personer
3 213 personer
1 052 personer
Ca 269 kr
Ca 261 kr
Ca 309 kr
43 500 kr
42 360 kr
50 110 kr
522 000 kr
508 320 kr
601 320 kr
Ca 269 kr
Ca 261 kr
Ca 309 kr
43 500 kr
42 360 kr
50 110 kr
522 000 kr
508 320 kr
601 320 kr
Ca 289 kr
Ca 275 kr
Ca 334 kr
46 870 kr
44 490 kr
54 120 kr
562 440 kr
533 880 kr
649 440 kr
Ca 289 kr
Ca 275 kr
Ca 334 kr
47 590 kr
45 060 kr
55 300 kr
571 080 kr
540 720 kr
663 600 kr
Sjefssekretærer
Deltid
Statlig
215 personer
155 personer
60 personer
Ca 236 kr
Ca 233 kr
Ca
38 230 kr
37 770 kr
458 760 kr
453 240 kr
Ca 236 kr
Ca 233 kr
Ca
38 230 kr
37 770 kr
458 760 kr
453 240 kr
Ca 240 kr
Ca 237 kr
Ca 247 kr
38 870 kr
38 400 kr
40 080 kr
466 440 kr
460 800 kr
480 960 kr
Ca 240 kr
Ca 237 kr
Ca 247 kr
38 980 kr
38 480 kr
40 080 kr
467 760 kr
461 760 kr
480 960 kr
Sjefssekretærer
Heltid
Statlig
976 personer
775 personer
201 personer
Ca 244 kr
Ca 243 kr
Ca 252 kr
39 530 kr
39 410 kr
40 880 kr
474 360 kr
472 920 kr
490 560 kr
Ca 244 kr
Ca 243 kr
Ca 252 kr
39 530 kr
39 410 kr
40 880 kr
474 360 kr
472 920 kr
490 560 kr
Ca 250 kr
Ca 247 kr
Ca 261 kr
40 440 kr
39 970 kr
42 270 kr
485 280 kr
479 640 kr
507 240 kr
Ca 250 kr
Ca 247 kr
Ca 261 kr
40 850 kr
40 390 kr
42 650 kr
490 200 kr
484 680 kr
511 800 kr
Kontormedarbeidere
Deltid
Alle sektorer
28 345 personer
23 224 personer
5 121 personer
Ca 211 kr
Ca 213 kr
Ca 195 kr
34 180 kr
34 490 kr
31 610 kr
410 160 kr
413 880 kr
379 320 kr
Ca 211 kr
Ca 213 kr
Ca 195 kr
34 180 kr
34 490 kr
31 610 kr
410 160 kr
413 880 kr
379 320 kr
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca 207 kr
35 230 kr
35 530 kr
33 600 kr
422 760 kr
426 360 kr
403 200 kr
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca 207 kr
35 360 kr
35 640 kr
33 810 kr
424 320 kr
427 680 kr
405 720 kr
Kontormedarbeidere
Heltid
Alle sektorer
39 748 personer
30 335 personer
9 413 personer
Ca 226 kr
Ca 224 kr
Ca 237 kr
36 590 kr
36 250 kr
38 380 kr
439 080 kr
435 000 kr
460 560 kr
Ca 226 kr
Ca 224 kr
Ca 237 kr
36 590 kr
36 250 kr
38 380 kr
439 080 kr
435 000 kr
460 560 kr
Ca 235 kr
Ca 230 kr
Ca 252 kr
38 130 kr
37 320 kr
40 760 kr
457 560 kr
447 840 kr
489 120 kr
Ca 235 kr
Ca 230 kr
Ca 252 kr
38 560 kr
37 660 kr
41 500 kr
462 720 kr
451 920 kr
498 000 kr
Kontormedarbeidere
Deltid
Kommunal
6 604 personer
5 767 personer
837 personer
Ca 214 kr
Ca 214 kr
Ca 203 kr
34 590 kr
34 680 kr
32 820 kr
415 080 kr
416 160 kr
393 840 kr
Ca 214 kr
Ca 214 kr
Ca 203 kr
34 590 kr
34 680 kr
32 820 kr
415 080 kr
416 160 kr
393 840 kr
Ca 213 kr
Ca 214 kr
Ca 199 kr
34 430 kr
34 690 kr
32 220 kr
413 160 kr
416 280 kr
386 640 kr
Ca 213 kr
Ca 214 kr
Ca 199 kr
34 490 kr
34 740 kr
32 350 kr
413 880 kr
416 880 kr
388 200 kr
Kontormedarbeidere
Heltid
Kommunal
5 414 personer
4 429 personer
985 personer
Ca 220 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
35 700 kr
35 730 kr
35 560 kr
428 400 kr
428 760 kr
426 720 kr
Ca 220 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
35 700 kr
35 730 kr
35 560 kr
428 400 kr
428 760 kr
426 720 kr
Ca 217 kr
Ca 218 kr
Ca 214 kr
35 160 kr
35 260 kr
34 700 kr
421 920 kr
423 120 kr
416 400 kr
Ca 217 kr
Ca 218 kr
Ca 214 kr
35 370 kr
35 420 kr
35 130 kr
424 440 kr
425 040 kr
421 560 kr
Kontormedarbeidere
Deltid
Privat
18 441 personer
14 569 personer
3 872 personer
Ca 212 kr
Ca 215 kr
Ca 192 kr
34 270 kr
34 870 kr
31 180 kr
411 240 kr
418 440 kr
374 160 kr
Ca 212 kr
Ca 215 kr
Ca 192 kr
34 270 kr
34 870 kr
31 180 kr
411 240 kr
418 440 kr
374 160 kr
Ca 221 kr
Ca 224 kr
Ca 210 kr
35 850 kr
36 270 kr
34 060 kr
430 200 kr
435 240 kr
408 720 kr
Ca 221 kr
Ca 224 kr
Ca 210 kr
36 000 kr
36 400 kr
34 290 kr
432 000 kr
436 800 kr
411 480 kr
Kontormedarbeidere
Heltid
Privat
27 020 personer
19 584 personer
7 436 personer
Ca 234 kr
Ca 231 kr
Ca 244 kr
37 940 kr
37 500 kr
39 530 kr
455 280 kr
450 000 kr
474 360 kr
Ca 234 kr
Ca 231 kr
Ca 244 kr
37 940 kr
37 500 kr
39 530 kr
455 280 kr
450 000 kr
474 360 kr
Ca 244 kr
Ca 238 kr
Ca 260 kr
39 570 kr
38 580 kr
42 150 kr
474 840 kr
462 960 kr
505 800 kr
Ca 244 kr
Ca 238 kr
Ca 260 kr
40 070 kr
38 960 kr
42 950 kr
480 840 kr
467 520 kr
515 400 kr
Kontormedarbeidere
Deltid
Statlig
3 300 personer
2 888 personer
412 personer
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca 193 kr
33 440 kr
33 500 kr
31 250 kr
401 280 kr
402 000 kr
375 000 kr
Ca 206 kr
Ca 207 kr
Ca 193 kr
33 440 kr
33 500 kr
31 250 kr
401 280 kr
402 000 kr
375 000 kr
Ca 208 kr
Ca 209 kr
Ca 198 kr
33 740 kr
33 920 kr
32 080 kr
404 880 kr
407 040 kr
384 960 kr
Ca 208 kr
Ca 209 kr
Ca 198 kr
33 880 kr
34 050 kr
32 230 kr
406 560 kr
408 600 kr
386 760 kr
Kontormedarbeidere
Heltid
Statlig
7 314 personer
6 322 personer
992 personer
Ca 214 kr
Ca 213 kr
Ca 225 kr
34 680 kr
34 530 kr
36 380 kr
416 160 kr
414 360 kr
436 560 kr
Ca 214 kr
Ca 213 kr
Ca 225 kr
34 680 kr
34 530 kr
36 380 kr
416 160 kr
414 360 kr
436 560 kr
Ca 216 kr
Ca 215 kr
Ca 224 kr
35 030 kr
34 840 kr
36 280 kr
420 360 kr
418 080 kr
435 360 kr
Ca 216 kr
Ca 215 kr
Ca 224 kr
35 370 kr
35 150 kr
36 810 kr
424 440 kr
421 800 kr
441 720 kr
Regnskapsmedarbeidere
Deltid
Alle sektorer
7 088 personer
5 917 personer
1 171 personer
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 229 kr
38 320 kr
38 350 kr
37 120 kr
459 840 kr
460 200 kr
445 440 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 229 kr
38 320 kr
38 350 kr
37 120 kr
459 840 kr
460 200 kr
445 440 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 245 kr
39 800 kr
39 810 kr
39 690 kr
477 600 kr
477 720 kr
476 280 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 245 kr
40 060 kr
40 080 kr
39 910 kr
480 720 kr
480 960 kr
478 920 kr
Regnskapsmedarbeidere
Heltid
Alle sektorer
13 326 personer
10 219 personer
3 107 personer
Ca 249 kr
Ca 247 kr
Ca 257 kr
40 300 kr
40 000 kr
41 590 kr
483 600 kr
480 000 kr
499 080 kr
Ca 249 kr
Ca 247 kr
Ca 257 kr
40 300 kr
40 000 kr
41 590 kr
483 600 kr
480 000 kr
499 080 kr
Ca 260 kr
Ca 255 kr
Ca 274 kr
42 100 kr
41 390 kr
44 460 kr
505 200 kr
496 680 kr
533 520 kr
Ca 260 kr
Ca 255 kr
Ca 274 kr
43 480 kr
42 430 kr
46 980 kr
521 760 kr
509 160 kr
563 760 kr
Regnskapsmedarbeidere
Heltid
Kommunal
169 personer
141 personer
28 personer
Ca 242 kr
Ca 238 kr
Ca
39 230 kr
38 580 kr
470 760 kr
462 960 kr
Ca 242 kr
Ca 238 kr
Ca
39 230 kr
38 580 kr
470 760 kr
462 960 kr
Ca 245 kr
Ca 243 kr
Ca 252 kr
39 620 kr
39 370 kr
40 880 kr
475 440 kr
472 440 kr
490 560 kr
Ca 245 kr
Ca 243 kr
Ca 252 kr
40 370 kr
40 030 kr
40 880 kr
484 440 kr
480 360 kr
490 560 kr
Regnskapsmedarbeidere
Deltid
Privat
6 992 personer
5 834 personer
1 158 personer
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 231 kr
38 330 kr
38 400 kr
37 350 kr
459 960 kr
460 800 kr
448 200 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 231 kr
38 330 kr
38 400 kr
37 350 kr
459 960 kr
460 800 kr
448 200 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 245 kr
39 840 kr
39 850 kr
39 730 kr
478 080 kr
478 200 kr
476 760 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca 245 kr
40 100 kr
40 120 kr
39 950 kr
481 200 kr
481 440 kr
479 400 kr
Regnskapsmedarbeidere
Heltid
Privat
13 059 personer
10 007 personer
3 052 personer
Ca 249 kr
Ca 247 kr
Ca 257 kr
40 340 kr
40 000 kr
41 590 kr
484 080 kr
480 000 kr
499 080 kr
Ca 249 kr
Ca 247 kr
Ca 257 kr
40 340 kr
40 000 kr
41 590 kr
484 080 kr
480 000 kr
499 080 kr
Ca 260 kr
Ca 256 kr
Ca 275 kr
42 130 kr
41 410 kr
44 490 kr
505 560 kr
496 920 kr
533 880 kr
Ca 260 kr
Ca 256 kr
Ca 275 kr
43 530 kr
42 460 kr
47 030 kr
522 360 kr
509 520 kr
564 360 kr
Forsikrings- og finansmedarbeidere
Deltid
Alle sektorer
158 personer
150 personer
8 personer
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca
37 350 kr
37 380 kr
448 200 kr
448 560 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca
37 350 kr
37 380 kr
448 200 kr
448 560 kr
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca 237 kr
38 260 kr
38 250 kr
38 450 kr
459 120 kr
459 000 kr
461 400 kr
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca 237 kr
38 530 kr
38 530 kr
38 450 kr
462 360 kr
462 360 kr
461 400 kr
Forsikrings- og finansmedarbeidere
Heltid
Alle sektorer
335 personer
265 personer
70 personer
Ca 257 kr
Ca 259 kr
Ca
41 670 kr
41 940 kr
500 040 kr
503 280 kr
Ca 257 kr
Ca 259 kr
Ca
41 670 kr
41 940 kr
500 040 kr
503 280 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
Ca 256 kr
42 270 kr
42 470 kr
41 510 kr
507 240 kr
509 640 kr
498 120 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
Ca 256 kr
43 270 kr
43 530 kr
41 510 kr
519 240 kr
522 360 kr
498 120 kr
Forsikrings- og finansmedarbeidere
Deltid
Privat
145 personer
138 personer
7 personer
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca
37 380 kr
37 380 kr
448 560 kr
448 560 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca
37 380 kr
37 380 kr
448 560 kr
448 560 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 242 kr
38 390 kr
38 350 kr
39 180 kr
460 680 kr
460 200 kr
470 160 kr
Ca 237 kr
Ca 237 kr
Ca 242 kr
38 680 kr
38 650 kr
39 180 kr
464 160 kr
463 800 kr
470 160 kr
Forsikrings- og finansmedarbeidere
Heltid
Privat
327 personer
258 personer
69 personer
Ca 258 kr
Ca 261 kr
Ca
41 810 kr
42 240 kr
501 720 kr
506 880 kr
Ca 258 kr
Ca 261 kr
Ca
41 810 kr
42 240 kr
501 720 kr
506 880 kr
Ca 262 kr
Ca 263 kr
Ca 257 kr
42 400 kr
42 620 kr
41 580 kr
508 800 kr
511 440 kr
498 960 kr
Ca 262 kr
Ca 263 kr
Ca 257 kr
43 410 kr
43 690 kr
41 580 kr
520 920 kr
524 280 kr
498 960 kr
Transportfunksjonærer
Deltid
Alle sektorer
1 727 personer
595 personer
1 132 personer
Ca 207 kr
Ca 210 kr
Ca 205 kr
33 470 kr
34 100 kr
33 130 kr
401 640 kr
409 200 kr
397 560 kr
Ca 207 kr
Ca 210 kr
Ca 205 kr
34 010 kr
34 370 kr
33 850 kr
408 120 kr
412 440 kr
406 200 kr
Ca 209 kr
Ca 213 kr
Ca 207 kr
33 840 kr
34 510 kr
33 500 kr
406 080 kr
414 120 kr
402 000 kr
Ca 209 kr
Ca 213 kr
Ca 207 kr
35 370 kr
35 690 kr
35 200 kr
424 440 kr
428 280 kr
422 400 kr
Transportfunksjonærer
Heltid
Alle sektorer
5 229 personer
1 102 personer
4 127 personer
Ca 254 kr
Ca 237 kr
Ca 260 kr
41 180 kr
38 460 kr
42 060 kr
494 160 kr
461 520 kr
504 720 kr
Ca 254 kr
Ca 237 kr
Ca 260 kr
42 170 kr
38 940 kr
43 280 kr
506 040 kr
467 280 kr
519 360 kr
Ca 252 kr
Ca 242 kr
Ca 254 kr
40 770 kr
39 140 kr
41 210 kr
489 240 kr
469 680 kr
494 520 kr
Ca 252 kr
Ca 242 kr
Ca 254 kr
43 430 kr
40 830 kr
44 130 kr
521 160 kr
489 960 kr
529 560 kr
Transportfunksjonærer
Heltid
Kommunal
213 personer
64 personer
149 personer
Ca 226 kr
Ca
Ca 231 kr
36 620 kr
37 360 kr
439 440 kr
448 320 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 231 kr
37 060 kr
37 990 kr
444 720 kr
455 880 kr
Ca 232 kr
Ca 224 kr
Ca 236 kr
37 660 kr
36 360 kr
38 220 kr
451 920 kr
436 320 kr
458 640 kr
Ca 232 kr
Ca 224 kr
Ca 236 kr
39 040 kr
36 360 kr
39 890 kr
468 480 kr
436 320 kr
478 680 kr
Transportfunksjonærer
Deltid
Privat
1 662 personer
566 personer
1 096 personer
Ca 207 kr
Ca 211 kr
Ca 204 kr
33 470 kr
34 210 kr
33 050 kr
401 640 kr
410 520 kr
396 600 kr
Ca 207 kr
Ca 211 kr
Ca 204 kr
34 050 kr
34 510 kr
33 840 kr
408 600 kr
414 120 kr
406 080 kr
Ca 208 kr
Ca 212 kr
Ca 206 kr
33 740 kr
34 390 kr
33 430 kr
404 880 kr
412 680 kr
401 160 kr
Ca 208 kr
Ca 212 kr
Ca 206 kr
35 310 kr
35 610 kr
35 170 kr
423 720 kr
427 320 kr
422 040 kr
Transportfunksjonærer
Heltid
Privat
4 302 personer
836 personer
3 466 personer
Ca 251 kr
Ca 234 kr
Ca 257 kr
40 660 kr
37 950 kr
41 600 kr
487 920 kr
455 400 kr
499 200 kr
Ca 251 kr
Ca 234 kr
Ca 257 kr
41 580 kr
38 400 kr
42 670 kr
498 960 kr
460 800 kr
512 040 kr
Ca 248 kr
Ca 238 kr
Ca 250 kr
40 170 kr
38 620 kr
40 540 kr
482 040 kr
463 440 kr
486 480 kr
Ca 248 kr
Ca 238 kr
Ca 250 kr
42 840 kr
40 370 kr
43 430 kr
514 080 kr
484 440 kr
521 160 kr
Transportfunksjonærer
Heltid
Statlig
714 personer
202 personer
512 personer
Ca 275 kr
Ca 259 kr
Ca 283 kr
44 560 kr
41 930 kr
45 810 kr
534 720 kr
503 160 kr
549 720 kr
Ca 275 kr
Ca 259 kr
Ca 283 kr
46 300 kr
42 840 kr
48 080 kr
555 600 kr
514 080 kr
576 960 kr
Ca 280 kr
Ca 260 kr
Ca 288 kr
45 360 kr
42 190 kr
46 610 kr
544 320 kr
506 280 kr
559 320 kr
Ca 280 kr
Ca 260 kr
Ca 288 kr
48 350 kr
43 940 kr
50 090 kr
580 200 kr
527 280 kr
601 080 kr
Personalkontormedarbeidere
Heltid
Alle sektorer
281 personer
251 personer
30 personer
Ca 267 kr
Ca 265 kr
Ca
43 330 kr
42 970 kr
519 960 kr
515 640 kr
Ca 267 kr
Ca 265 kr
Ca
43 330 kr
42 970 kr
519 960 kr
515 640 kr
Ca 277 kr
Ca 277 kr
Ca 277 kr
44 870 kr
44 870 kr
44 870 kr
538 440 kr
538 440 kr
538 440 kr
Ca 277 kr
Ca 277 kr
Ca 277 kr
45 640 kr
45 560 kr
44 870 kr
547 680 kr
546 720 kr
538 440 kr
Personalkontormedarbeidere
Heltid
Privat
265 personer
235 personer
30 personer
Ca 271 kr
Ca 270 kr
Ca
43 970 kr
43 740 kr
527 640 kr
524 880 kr
Ca 271 kr
Ca 270 kr
Ca
43 970 kr
43 740 kr
527 640 kr
524 880 kr
Ca 279 kr
Ca 280 kr
Ca 277 kr
45 260 kr
45 310 kr
44 870 kr
543 120 kr
543 720 kr
538 440 kr
Ca 279 kr
Ca 280 kr
Ca 277 kr
46 070 kr
46 050 kr
44 870 kr
552 840 kr
552 600 kr
538 440 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold