Sekretær
Yrkesbeskrivelse

­Sekretær

favoritt ikon

En sekretær svarer på telefon og e-post, utfører saksbehandling og andre administrative oppgaver.

Sekretæren utfører administrativt arbeid, deriblant saksbehandling og daglige driftsoppgaver i et kontorfellesskap. Sekretæren har en støttefunksjon og er en viktig del av den daglige driften av en arbeidsplass.

Vanlige arbeidsoppgaver for sekretæren:

  • svare på telefoner og epost
  • skrive brev, referater og andre dokumenter
  • utføre saksbehandling og andre administrative oppgaver

Sekretæren bruker data daglig i sitt arbeid. Tekstbehandlingsverktøy og verktøy som databaser, regneark, presentasjonsverktøy og administrasjonsverktøy er viktig å kunne. Det forventes også at du har kunnskap om økonomistyring og regnskapsprogram.

I en del stillinger er det viktig å beherske fremmedspråk, spesielt engelsk. Både muntlig og skriftlig kommunikasjon er en viktig del av jobben. Enkel oversetting kan også være en arbeidsoppgave.

Sekretæren kan ha spesiell kompetanse innenfor et bestemt fagområde. En helsesekretær har god kunnskap om journalskriving og pasientbehandling, mens en advokatsekretær har god kunnskap om lover og rettsbegreper.

Hvor jobber sekretærer?

Som sekretær kan du jobbe innenfor de fleste bransjer, både i stat og kommune og i det private næringsliv. Enkelte bransjer krever mer spesialisert kompetanse, og du kan da velge å utdanne deg til advokatsekretær, helsesekretær eller administrasjonssekretær.

Personlige egenskaper

En sekretær må være rask og nøyaktig og til enhver tid ha oversikt. Du må kunne jobbe selvstendig og systematisk. God skriftlig og muntlig framstillingsevne er en forutsetning, og gode språkkunnskaper er en fordel.

Utdanning

Sekretærer har ulik utdanningsbakgrunn. Noen har utdanning på videregående nivå eller fagskole, mens andre har høyere utdanning. På universitet og høgskole kan særlig utdanning innenfor administrasjon være nyttig.

Hva jobber kontor- og sekretærutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for sekretærer?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Organisasjonsrådgiver
Deltid
Alle sektorer
1 830 personer
1 239 personer
591 personer
Ca 263 kr
Ca 258 kr
Ca 277 kr
42 560 kr
41 850 kr
44 880 kr
510 720 kr
502 200 kr
538 560 kr
Ca 263 kr
Ca 258 kr
Ca 277 kr
42 560 kr
41 850 kr
44 880 kr
510 720 kr
502 200 kr
538 560 kr
Ca 285 kr
Ca 272 kr
Ca 314 kr
46 130 kr
44 020 kr
50 870 kr
553 560 kr
528 240 kr
610 440 kr
Ca 285 kr
Ca 272 kr
Ca 314 kr
46 170 kr
44 060 kr
50 900 kr
554 040 kr
528 720 kr
610 800 kr
Organisasjonsrådgiver
Heltid
Alle sektorer
5 909 personer
3 328 personer
2 581 personer
Ca 291 kr
Ca 275 kr
Ca 319 kr
47 090 kr
44 480 kr
51 680 kr
565 080 kr
533 760 kr
620 160 kr
Ca 291 kr
Ca 275 kr
Ca 319 kr
47 090 kr
44 480 kr
51 680 kr
565 080 kr
533 760 kr
620 160 kr
Ca 332 kr
Ca 296 kr
Ca 379 kr
53 790 kr
47 900 kr
61 390 kr
645 480 kr
574 800 kr
736 680 kr
Ca 332 kr
Ca 296 kr
Ca 379 kr
54 130 kr
48 220 kr
61 750 kr
649 560 kr
578 640 kr
741 000 kr
Organisasjonsrådgiver
Kommunal
1 428 personer
1 026 personer
402 personer
Ca 269 kr
Ca 266 kr
Ca 280 kr
43 630 kr
43 020 kr
45 420 kr
523 560 kr
516 240 kr
545 040 kr
Ca 269 kr
Ca 266 kr
Ca 280 kr
43 630 kr
43 020 kr
45 420 kr
523 560 kr
516 240 kr
545 040 kr
Ca 278 kr
Ca 273 kr
Ca 291 kr
45 110 kr
44 280 kr
47 100 kr
541 320 kr
531 360 kr
565 200 kr
Ca 278 kr
Ca 273 kr
Ca 291 kr
45 170 kr
44 300 kr
47 260 kr
542 040 kr
531 600 kr
567 120 kr
Organisasjonsrådgiver
Deltid
Kommunal
865 personer
646 personer
219 personer
Ca 264 kr
Ca 260 kr
Ca 279 kr
42 800 kr
42 080 kr
45 120 kr
513 600 kr
504 960 kr
541 440 kr
Ca 264 kr
Ca 260 kr
Ca 279 kr
42 800 kr
42 080 kr
45 120 kr
513 600 kr
504 960 kr
541 440 kr
Ca 275 kr
Ca 269 kr
Ca 293 kr
44 540 kr
43 630 kr
47 390 kr
534 480 kr
523 560 kr
568 680 kr
Ca 275 kr
Ca 269 kr
Ca 293 kr
44 560 kr
43 640 kr
47 410 kr
534 720 kr
523 680 kr
568 920 kr
Organisasjonsrådgiver
Heltid
Kommunal
563 personer
380 personer
183 personer
Ca 271 kr
Ca 269 kr
Ca 283 kr
43 950 kr
43 590 kr
45 790 kr
527 400 kr
523 080 kr
549 480 kr
Ca 271 kr
Ca 269 kr
Ca 283 kr
43 950 kr
43 590 kr
45 790 kr
527 400 kr
523 080 kr
549 480 kr
Ca 280 kr
Ca 276 kr
Ca 290 kr
45 440 kr
44 710 kr
46 980 kr
545 280 kr
536 520 kr
563 760 kr
Ca 280 kr
Ca 276 kr
Ca 290 kr
45 530 kr
44 740 kr
47 210 kr
546 360 kr
536 880 kr
566 520 kr
Organisasjonsrådgiver
Privat
3 726 personer
1 629 personer
2 097 personer
Ca 325 kr
Ca 309 kr
Ca 336 kr
52 570 kr
50 000 kr
54 360 kr
630 840 kr
600 000 kr
652 320 kr
Ca 325 kr
Ca 309 kr
Ca 336 kr
52 570 kr
50 000 kr
54 360 kr
630 840 kr
600 000 kr
652 320 kr
Ca 374 kr
Ca 327 kr
Ca 410 kr
60 630 kr
53 050 kr
66 350 kr
727 560 kr
636 600 kr
796 200 kr
Ca 374 kr
Ca 327 kr
Ca 410 kr
61 010 kr
53 470 kr
66 700 kr
732 120 kr
641 640 kr
800 400 kr
Organisasjonsrådgiver
Deltid
Privat
569 personer
316 personer
253 personer
Ca 268 kr
Ca 262 kr
Ca 279 kr
43 340 kr
42 390 kr
45 270 kr
520 080 kr
508 680 kr
543 240 kr
Ca 268 kr
Ca 262 kr
Ca 279 kr
43 340 kr
42 390 kr
45 270 kr
520 080 kr
508 680 kr
543 240 kr
Ca 305 kr
Ca 281 kr
Ca 338 kr
49 340 kr
45 500 kr
54 750 kr
592 080 kr
546 000 kr
657 000 kr
Ca 305 kr
Ca 281 kr
Ca 338 kr
49 380 kr
45 550 kr
54 780 kr
592 560 kr
546 600 kr
657 360 kr
Organisasjonsrådgiver
Heltid
Privat
3 157 personer
1 313 personer
1 844 personer
Ca 327 kr
Ca 309 kr
Ca 340 kr
52 990 kr
50 100 kr
55 000 kr
635 880 kr
601 200 kr
660 000 kr
Ca 327 kr
Ca 309 kr
Ca 340 kr
52 990 kr
50 100 kr
55 000 kr
635 880 kr
601 200 kr
660 000 kr
Ca 380 kr
Ca 333 kr
Ca 414 kr
61 640 kr
53 990 kr
67 080 kr
739 680 kr
647 880 kr
804 960 kr
Ca 380 kr
Ca 333 kr
Ca 414 kr
62 050 kr
54 460 kr
67 450 kr
744 600 kr
653 520 kr
809 400 kr
Organisasjonsrådgiver
Statlig
2 585 personer
1 912 personer
673 personer
Ca 266 kr
Ca 261 kr
Ca 278 kr
43 110 kr
42 330 kr
45 000 kr
517 320 kr
507 960 kr
540 000 kr
Ca 266 kr
Ca 261 kr
Ca 278 kr
43 110 kr
42 330 kr
45 000 kr
517 320 kr
507 960 kr
540 000 kr
Ca 275 kr
Ca 270 kr
Ca 291 kr
44 600 kr
43 700 kr
47 220 kr
535 200 kr
524 400 kr
566 640 kr
Ca 275 kr
Ca 270 kr
Ca 291 kr
44 880 kr
43 960 kr
47 580 kr
538 560 kr
527 520 kr
570 960 kr
Organisasjonsrådgiver
Deltid
Statlig
396 personer
277 personer
119 personer
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 257 kr
40 880 kr
40 680 kr
41 660 kr
490 560 kr
488 160 kr
499 920 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 257 kr
40 880 kr
40 680 kr
41 660 kr
490 560 kr
488 160 kr
499 920 kr
Ca 272 kr
Ca 265 kr
Ca 290 kr
43 990 kr
42 910 kr
47 030 kr
527 880 kr
514 920 kr
564 360 kr
Ca 272 kr
Ca 265 kr
Ca 290 kr
44 060 kr
43 000 kr
47 060 kr
528 720 kr
516 000 kr
564 720 kr
Organisasjonsrådgiver
Heltid
Statlig
2 189 personer
1 635 personer
554 personer
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 279 kr
43 160 kr
42 480 kr
45 150 kr
517 920 kr
509 760 kr
541 800 kr
Ca 266 kr
Ca 262 kr
Ca 279 kr
43 160 kr
42 480 kr
45 150 kr
517 920 kr
509 760 kr
541 800 kr
Ca 276 kr
Ca 270 kr
Ca 292 kr
44 640 kr
43 770 kr
47 230 kr
535 680 kr
525 240 kr
566 760 kr
Ca 276 kr
Ca 270 kr
Ca 292 kr
44 940 kr
44 040 kr
47 620 kr
539 280 kr
528 480 kr
571 440 kr
Organisasjonsrådgiver
Alle sektorer
7 739 personer
4 567 personer
3 172 personer
Ca 286 kr
Ca 272 kr
Ca 315 kr
46 360 kr
44 100 kr
51 000 kr
556 320 kr
529 200 kr
612 000 kr
Ca 286 kr
Ca 272 kr
Ca 315 kr
46 360 kr
44 100 kr
51 000 kr
556 320 kr
529 200 kr
612 000 kr
Ca 326 kr
Ca 292 kr
Ca 373 kr
52 890 kr
47 360 kr
60 490 kr
634 680 kr
568 320 kr
725 880 kr
Ca 326 kr
Ca 292 kr
Ca 373 kr
53 190 kr
47 640 kr
60 830 kr
638 280 kr
571 680 kr
729 960 kr
Helsesekretær
Deltid
Alle sektorer
7 849 personer
7 734 personer
115 personer
Ca 215 kr
Ca 215 kr
Ca 179 kr
34 750 kr
34 760 kr
28 950 kr
417 000 kr
417 120 kr
347 400 kr
Ca 215 kr
Ca 215 kr
Ca 179 kr
34 750 kr
34 760 kr
28 950 kr
417 000 kr
417 120 kr
347 400 kr
Ca 214 kr
Ca 215 kr
Ca 190 kr
34 740 kr
34 770 kr
30 720 kr
416 880 kr
417 240 kr
368 640 kr
Ca 214 kr
Ca 215 kr
Ca 190 kr
34 830 kr
34 860 kr
30 810 kr
417 960 kr
418 320 kr
369 720 kr
Helsesekretær
Heltid
Alle sektorer
7 076 personer
6 987 personer
Ca 216 kr
Ca 216 kr
Ca
35 000 kr
35 000 kr
420 000 kr
420 000 kr
Ca 216 kr
Ca 216 kr
Ca
35 000 kr
35 000 kr
420 000 kr
420 000 kr
Ca 215 kr
Ca 215 kr
Ca
34 750 kr
34 760 kr
417 000 kr
417 120 kr
Ca 215 kr
Ca 215 kr
Ca
34 980 kr
34 990 kr
419 760 kr
419 880 kr
Helsesekretær
Kommunal
2 918 personer
2 899 personer
Ca 219 kr
Ca 219 kr
Ca
35 480 kr
35 500 kr
425 760 kr
426 000 kr
Ca 219 kr
Ca 219 kr
Ca
35 480 kr
35 500 kr
425 760 kr
426 000 kr
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca
35 580 kr
35 580 kr
426 960 kr
426 960 kr
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca
35 720 kr
35 720 kr
428 640 kr
428 640 kr
Helsesekretær
Deltid
Kommunal
1 399 personer
1 384 personer
Ca 219 kr
Ca 219 kr
Ca
35 500 kr
35 510 kr
426 000 kr
426 120 kr
Ca 219 kr
Ca 219 kr
Ca
35 500 kr
35 510 kr
426 000 kr
426 120 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
Ca
35 900 kr
35 900 kr
430 800 kr
430 800 kr
Ca 222 kr
Ca 222 kr
Ca
36 030 kr
36 030 kr
432 360 kr
432 360 kr
Helsesekretær
Heltid
Kommunal
1 519 personer
1 515 personer
Ca 219 kr
Ca 219 kr
Ca
35 480 kr
35 500 kr
425 760 kr
426 000 kr
Ca 219 kr
Ca 219 kr
Ca
35 480 kr
35 500 kr
425 760 kr
426 000 kr
Ca 219 kr
Ca 219 kr
Ca
35 420 kr
35 420 kr
425 040 kr
425 040 kr
Ca 219 kr
Ca 219 kr
Ca
35 570 kr
35 560 kr
426 840 kr
426 720 kr
Helsesekretær
Privat
9 020 personer
8 849 personer
171 personer
Ca 211 kr
Ca 212 kr
Ca 185 kr
34 260 kr
34 290 kr
30 040 kr
411 120 kr
411 480 kr
360 480 kr
Ca 211 kr
Ca 212 kr
Ca 185 kr
34 260 kr
34 290 kr
30 040 kr
411 120 kr
411 480 kr
360 480 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca 197 kr
34 440 kr
34 480 kr
31 890 kr
413 280 kr
413 760 kr
382 680 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca 197 kr
34 540 kr
34 580 kr
31 980 kr
414 480 kr
414 960 kr
383 760 kr
Helsesekretær
Deltid
Privat
5 547 personer
5 449 personer
Ca 211 kr
Ca 211 kr
Ca
34 140 kr
34 170 kr
409 680 kr
410 040 kr
Ca 211 kr
Ca 211 kr
Ca
34 140 kr
34 170 kr
409 680 kr
410 040 kr
Ca 212 kr
Ca 212 kr
Ca
34 360 kr
34 400 kr
412 320 kr
412 800 kr
Ca 212 kr
Ca 212 kr
Ca
34 410 kr
34 450 kr
412 920 kr
413 400 kr
Helsesekretær
Heltid
Privat
3 473 personer
3 400 personer
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca
34 430 kr
34 490 kr
413 160 kr
413 880 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca
34 430 kr
34 490 kr
413 160 kr
413 880 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca
34 520 kr
34 560 kr
414 240 kr
414 720 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca
34 660 kr
34 700 kr
415 920 kr
416 400 kr
Helsesekretær
Statlig
2 987 personer
2 973 personer
Ca 217 kr
Ca 217 kr
Ca
35 080 kr
35 080 kr
420 960 kr
420 960 kr
Ca 217 kr
Ca 217 kr
Ca
35 080 kr
35 080 kr
420 960 kr
420 960 kr
Ca 215 kr
Ca 215 kr
Ca
34 780 kr
34 780 kr
417 360 kr
417 360 kr
Ca 215 kr
Ca 215 kr
Ca
35 160 kr
35 160 kr
421 920 kr
421 920 kr
Helsesekretær
Deltid
Statlig
903 personer
901 personer
Ca 217 kr
Ca 217 kr
Ca
35 110 kr
35 110 kr
421 320 kr
421 320 kr
Ca 217 kr
Ca 217 kr
Ca
35 110 kr
35 110 kr
421 320 kr
421 320 kr
Ca 218 kr
Ca 218 kr
Ca
35 360 kr
35 360 kr
424 320 kr
424 320 kr
Ca 218 kr
Ca 218 kr
Ca
35 600 kr
35 600 kr
427 200 kr
427 200 kr
Helsesekretær
Heltid
Statlig
2 084 personer
2 072 personer
Ca 217 kr
Ca 217 kr
Ca
35 080 kr
35 080 kr
420 960 kr
420 960 kr
Ca 217 kr
Ca 217 kr
Ca
35 080 kr
35 080 kr
420 960 kr
420 960 kr
Ca 214 kr
Ca 214 kr
Ca
34 620 kr
34 620 kr
415 440 kr
415 440 kr
Ca 214 kr
Ca 214 kr
Ca
35 040 kr
35 040 kr
420 480 kr
420 480 kr
Helsesekretær
Alle sektorer
14 925 personer
14 721 personer
204 personer
Ca 216 kr
Ca 216 kr
Ca 190 kr
34 930 kr
34 930 kr
30 850 kr
419 160 kr
419 160 kr
370 200 kr
Ca 216 kr
Ca 216 kr
Ca 190 kr
34 930 kr
34 930 kr
30 850 kr
419 160 kr
419 160 kr
370 200 kr
Ca 214 kr
Ca 215 kr
Ca 200 kr
34 740 kr
34 770 kr
32 480 kr
416 880 kr
417 240 kr
389 760 kr
Ca 214 kr
Ca 215 kr
Ca 200 kr
34 910 kr
34 940 kr
32 720 kr
418 920 kr
419 280 kr
392 640 kr
Konferanse- eller arrangementsplanlegger
Deltid
Alle sektorer
229 personer
133 personer
Ca 230 kr
Ca 228 kr
Ca
37 280 kr
36 990 kr
447 360 kr
443 880 kr
Ca 230 kr
Ca 228 kr
Ca
37 280 kr
36 990 kr
447 360 kr
443 880 kr
Ca 247 kr
Ca 241 kr
Ca
40 090 kr
39 020 kr
481 080 kr
468 240 kr
Ca 247 kr
Ca 241 kr
Ca
40 140 kr
39 060 kr
481 680 kr
468 720 kr
Konferanse- eller arrangementsplanlegger
Heltid
Alle sektorer
633 personer
319 personer
314 personer
Ca 273 kr
Ca 262 kr
Ca 284 kr
44 240 kr
42 400 kr
46 030 kr
530 880 kr
508 800 kr
552 360 kr
Ca 273 kr
Ca 262 kr
Ca 284 kr
44 240 kr
42 400 kr
46 030 kr
530 880 kr
508 800 kr
552 360 kr
Ca 310 kr
Ca 286 kr
Ca 334 kr
50 150 kr
46 300 kr
54 060 kr
601 800 kr
555 600 kr
648 720 kr
Ca 310 kr
Ca 286 kr
Ca 334 kr
50 500 kr
46 450 kr
54 620 kr
606 000 kr
557 400 kr
655 440 kr
Konferanse- eller arrangementsplanlegger
Privat
782 personer
404 personer
378 personer
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 281 kr
43 150 kr
41 630 kr
45 470 kr
517 800 kr
499 560 kr
545 640 kr
Ca 266 kr
Ca 257 kr
Ca 281 kr
43 150 kr
41 630 kr
45 470 kr
517 800 kr
499 560 kr
545 640 kr
Ca 304 kr
Ca 280 kr
Ca 329 kr
49 240 kr
45 320 kr
53 310 kr
590 880 kr
543 840 kr
639 720 kr
Ca 304 kr
Ca 280 kr
Ca 329 kr
49 500 kr
45 430 kr
53 740 kr
594 000 kr
545 160 kr
644 880 kr
Konferanse- eller arrangementsplanlegger
Deltid
Privat
211 personer
120 personer
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca
36 990 kr
36 990 kr
443 880 kr
443 880 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca
36 990 kr
36 990 kr
443 880 kr
443 880 kr
Ca 248 kr
Ca 241 kr
Ca
40 160 kr
39 040 kr
481 920 kr
468 480 kr
Ca 248 kr
Ca 241 kr
Ca
40 220 kr
39 090 kr
482 640 kr
469 080 kr
Konferanse- eller arrangementsplanlegger
Heltid
Privat
571 personer
284 personer
287 personer
Ca 273 kr
Ca 259 kr
Ca 286 kr
44 200 kr
41 950 kr
46 350 kr
530 400 kr
503 400 kr
556 200 kr
Ca 273 kr
Ca 259 kr
Ca 286 kr
44 200 kr
41 950 kr
46 350 kr
530 400 kr
503 400 kr
556 200 kr
Ca 313 kr
Ca 287 kr
Ca 338 kr
50 670 kr
46 470 kr
54 810 kr
608 040 kr
557 640 kr
657 720 kr
Ca 313 kr
Ca 287 kr
Ca 338 kr
50 970 kr
46 580 kr
55 280 kr
611 640 kr
558 960 kr
663 360 kr
Konferanse- eller arrangementsplanlegger
Alle sektorer
862 personer
452 personer
410 personer
Ca 267 kr
Ca 257 kr
Ca 278 kr
43 190 kr
41 670 kr
45 010 kr
518 280 kr
500 040 kr
540 120 kr
Ca 267 kr
Ca 257 kr
Ca 278 kr
43 190 kr
41 670 kr
45 010 kr
518 280 kr
500 040 kr
540 120 kr
Ca 301 kr
Ca 279 kr
Ca 325 kr
48 770 kr
45 130 kr
52 690 kr
585 240 kr
541 560 kr
632 280 kr
Ca 301 kr
Ca 279 kr
Ca 325 kr
49 080 kr
45 270 kr
53 190 kr
588 960 kr
543 240 kr
638 280 kr
Administrasjonskonsulent
Deltid
Alle sektorer
2 432 personer
1 991 personer
441 personer
Ca 241 kr
Ca 241 kr
Ca 244 kr
39 120 kr
39 080 kr
39 580 kr
469 440 kr
468 960 kr
474 960 kr
Ca 241 kr
Ca 241 kr
Ca 244 kr
39 120 kr
39 080 kr
39 580 kr
469 440 kr
468 960 kr
474 960 kr
Ca 258 kr
Ca 255 kr
Ca 276 kr
41 840 kr
41 280 kr
44 750 kr
502 080 kr
495 360 kr
537 000 kr
Ca 258 kr
Ca 255 kr
Ca 276 kr
41 980 kr
41 400 kr
44 990 kr
503 760 kr
496 800 kr
539 880 kr
Administrasjonskonsulent
Heltid
Alle sektorer
7 606 personer
5 636 personer
1 970 personer
Ca 267 kr
Ca 258 kr
Ca 309 kr
43 200 kr
41 820 kr
50 000 kr
518 400 kr
501 840 kr
600 000 kr
Ca 267 kr
Ca 258 kr
Ca 309 kr
43 200 kr
41 820 kr
50 000 kr
518 400 kr
501 840 kr
600 000 kr
Ca 292 kr
Ca 275 kr
Ca 340 kr
47 360 kr
44 630 kr
55 160 kr
568 320 kr
535 560 kr
661 920 kr
Ca 292 kr
Ca 275 kr
Ca 340 kr
47 980 kr
45 110 kr
56 180 kr
575 760 kr
541 320 kr
674 160 kr
Administrasjonskonsulent
Kommunal
2 438 personer
2 001 personer
437 personer
Ca 243 kr
Ca 241 kr
Ca 253 kr
39 330 kr
39 000 kr
41 040 kr
471 960 kr
468 000 kr
492 480 kr
Ca 243 kr
Ca 241 kr
Ca 253 kr
39 330 kr
39 000 kr
41 040 kr
471 960 kr
468 000 kr
492 480 kr
Ca 246 kr
Ca 243 kr
Ca 259 kr
39 840 kr
39 360 kr
41 990 kr
478 080 kr
472 320 kr
503 880 kr
Ca 246 kr
Ca 243 kr
Ca 259 kr
40 050 kr
39 540 kr
42 360 kr
480 600 kr
474 480 kr
508 320 kr
Administrasjonskonsulent
Deltid
Kommunal
744 personer
638 personer
106 personer
Ca 235 kr
Ca 233 kr
Ca 243 kr
38 010 kr
37 770 kr
39 400 kr
456 120 kr
453 240 kr
472 800 kr
Ca 235 kr
Ca 233 kr
Ca 243 kr
38 010 kr
37 770 kr
39 400 kr
456 120 kr
453 240 kr
472 800 kr
Ca 242 kr
Ca 239 kr
Ca 261 kr
39 140 kr
38 680 kr
42 310 kr
469 680 kr
464 160 kr
507 720 kr
Ca 242 kr
Ca 239 kr
Ca 261 kr
39 200 kr
38 720 kr
42 500 kr
470 400 kr
464 640 kr
510 000 kr
Administrasjonskonsulent
Heltid
Kommunal
1 694 personer
1 363 personer
331 personer
Ca 245 kr
Ca 243 kr
Ca 255 kr
39 610 kr
39 350 kr
41 230 kr
475 320 kr
472 200 kr
494 760 kr
Ca 245 kr
Ca 243 kr
Ca 255 kr
39 610 kr
39 350 kr
41 230 kr
475 320 kr
472 200 kr
494 760 kr
Ca 247 kr
Ca 244 kr
Ca 259 kr
40 010 kr
39 540 kr
41 940 kr
480 120 kr
474 480 kr
503 280 kr
Ca 247 kr
Ca 244 kr
Ca 259 kr
40 260 kr
39 750 kr
42 330 kr
483 120 kr
477 000 kr
507 960 kr
Administrasjonskonsulent
Privat
6 442 personer
4 727 personer
1 715 personer
Ca 285 kr
Ca 272 kr
Ca 339 kr
46 100 kr
44 130 kr
54 930 kr
553 200 kr
529 560 kr
659 160 kr
Ca 285 kr
Ca 272 kr
Ca 339 kr
46 100 kr
44 130 kr
54 930 kr
553 200 kr
529 560 kr
659 160 kr
Ca 308 kr
Ca 288 kr
Ca 363 kr
49 950 kr
46 640 kr
58 790 kr
599 400 kr
559 680 kr
705 480 kr
Ca 308 kr
Ca 288 kr
Ca 363 kr
50 660 kr
47 170 kr
59 970 kr
607 920 kr
566 040 kr
719 640 kr
Administrasjonskonsulent
Deltid
Privat
1 482 personer
1 205 personer
277 personer
Ca 249 kr
Ca 250 kr
Ca 244 kr
40 340 kr
40 580 kr
39 580 kr
484 080 kr
486 960 kr
474 960 kr
Ca 249 kr
Ca 250 kr
Ca 244 kr
40 340 kr
40 580 kr
39 580 kr
484 080 kr
486 960 kr
474 960 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 288 kr
43 570 kr
42 970 kr
46 620 kr
522 840 kr
515 640 kr
559 440 kr
Ca 269 kr
Ca 265 kr
Ca 288 kr
43 750 kr
43 130 kr
46 910 kr
525 000 kr
517 560 kr
562 920 kr
Administrasjonskonsulent
Heltid
Privat
4 960 personer
3 522 personer
1 438 personer
Ca 292 kr
Ca 277 kr
Ca 344 kr
47 230 kr
44 900 kr
55 790 kr
566 760 kr
538 800 kr
669 480 kr
Ca 292 kr
Ca 277 kr
Ca 344 kr
47 230 kr
44 900 kr
55 790 kr
566 760 kr
538 800 kr
669 480 kr
Ca 315 kr
Ca 292 kr
Ca 370 kr
50 980 kr
47 340 kr
59 900 kr
611 760 kr
568 080 kr
718 800 kr
Ca 315 kr
Ca 292 kr
Ca 370 kr
51 770 kr
47 940 kr
61 160 kr
621 240 kr
575 280 kr
733 920 kr
Administrasjonskonsulent
Statlig
1 158 personer
899 personer
259 personer
Ca 251 kr
Ca 249 kr
Ca 255 kr
40 680 kr
40 390 kr
41 380 kr
488 160 kr
484 680 kr
496 560 kr
Ca 251 kr
Ca 249 kr
Ca 255 kr
40 680 kr
40 390 kr
41 380 kr
488 160 kr
484 680 kr
496 560 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
Ca 264 kr
41 370 kr
40 980 kr
42 810 kr
496 440 kr
491 760 kr
513 720 kr
Ca 255 kr
Ca 253 kr
Ca 264 kr
41 720 kr
41 340 kr
43 130 kr
500 640 kr
496 080 kr
517 560 kr
Administrasjonskonsulent
Deltid
Statlig
206 personer
148 personer
Ca 239 kr
Ca 237 kr
Ca
38 700 kr
38 420 kr
464 400 kr
461 040 kr
Ca 239 kr
Ca 237 kr
Ca
38 700 kr
38 420 kr
464 400 kr
461 040 kr
Ca 242 kr
Ca 240 kr
Ca
39 250 kr
38 870 kr
471 000 kr
466 440 kr
Ca 242 kr
Ca 240 kr
Ca
39 380 kr
39 000 kr
472 560 kr
468 000 kr
Administrasjonskonsulent
Heltid
Statlig
952 personer
751 personer
201 personer
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 256 kr
40 830 kr
40 680 kr
41 470 kr
489 960 kr
488 160 kr
497 640 kr
Ca 252 kr
Ca 251 kr
Ca 256 kr
40 830 kr
40 680 kr
41 470 kr
489 960 kr
488 160 kr
497 640 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 266 kr
41 630 kr
41 230 kr
43 140 kr
499 560 kr
494 760 kr
517 680 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 266 kr
42 010 kr
41 620 kr
43 490 kr
504 120 kr
499 440 kr
521 880 kr
Administrasjonskonsulent
Alle sektorer
10 038 personer
7 627 personer
2 411 personer
Ca 262 kr
Ca 256 kr
Ca 304 kr
42 500 kr
41 400 kr
49 290 kr
510 000 kr
496 800 kr
591 480 kr
Ca 262 kr
Ca 256 kr
Ca 304 kr
42 500 kr
41 400 kr
49 290 kr
510 000 kr
496 800 kr
591 480 kr
Ca 287 kr
Ca 272 kr
Ca 334 kr
46 550 kr
44 090 kr
54 170 kr
558 600 kr
529 080 kr
650 040 kr
Ca 287 kr
Ca 272 kr
Ca 334 kr
47 100 kr
44 510 kr
55 120 kr
565 200 kr
534 120 kr
661 440 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Alle sektorer
27 988 personer
22 664 personer
5 324 personer
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca 200 kr
35 120 kr
35 430 kr
32 480 kr
421 440 kr
425 160 kr
389 760 kr
Ca 217 kr
Ca 219 kr
Ca 200 kr
35 120 kr
35 430 kr
32 480 kr
421 440 kr
425 160 kr
389 760 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
Ca 214 kr
36 120 kr
36 410 kr
34 660 kr
433 440 kr
436 920 kr
415 920 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
Ca 214 kr
36 250 kr
36 520 kr
34 900 kr
435 000 kr
438 240 kr
418 800 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Alle sektorer
40 110 personer
30 277 personer
9 833 personer
Ca 233 kr
Ca 231 kr
Ca 244 kr
37 690 kr
37 420 kr
39 580 kr
452 280 kr
449 040 kr
474 960 kr
Ca 233 kr
Ca 231 kr
Ca 244 kr
37 690 kr
37 420 kr
39 580 kr
452 280 kr
449 040 kr
474 960 kr
Ca 243 kr
Ca 238 kr
Ca 258 kr
39 340 kr
38 550 kr
41 790 kr
472 080 kr
462 600 kr
501 480 kr
Ca 243 kr
Ca 238 kr
Ca 258 kr
39 800 kr
38 900 kr
42 550 kr
477 600 kr
466 800 kr
510 600 kr
Kontormedarbeider
Kommunal
11 882 personer
10 019 personer
1 863 personer
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 218 kr
36 270 kr
36 370 kr
35 350 kr
435 240 kr
436 440 kr
424 200 kr
Ca 224 kr
Ca 225 kr
Ca 218 kr
36 270 kr
36 370 kr
35 350 kr
435 240 kr
436 440 kr
424 200 kr
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca 213 kr
35 790 kr
36 040 kr
34 450 kr
429 480 kr
432 480 kr
413 400 kr
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca 213 kr
35 980 kr
36 180 kr
34 880 kr
431 760 kr
434 160 kr
418 560 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Kommunal
6 467 personer
5 621 personer
846 personer
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 204 kr
35 520 kr
35 670 kr
33 020 kr
426 240 kr
428 040 kr
396 240 kr
Ca 219 kr
Ca 220 kr
Ca 204 kr
35 520 kr
35 670 kr
33 020 kr
426 240 kr
428 040 kr
396 240 kr
Ca 218 kr
Ca 219 kr
Ca 206 kr
35 270 kr
35 510 kr
33 310 kr
423 240 kr
426 120 kr
399 720 kr
Ca 218 kr
Ca 219 kr
Ca 206 kr
35 340 kr
35 570 kr
33 460 kr
424 080 kr
426 840 kr
401 520 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Kommunal
5 415 personer
4 398 personer
1 017 personer
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 223 kr
36 910 kr
37 010 kr
36 090 kr
442 920 kr
444 120 kr
433 080 kr
Ca 228 kr
Ca 228 kr
Ca 223 kr
36 910 kr
37 010 kr
36 090 kr
442 920 kr
444 120 kr
433 080 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
Ca 215 kr
36 100 kr
36 390 kr
34 860 kr
433 200 kr
436 680 kr
418 320 kr
Ca 223 kr
Ca 225 kr
Ca 215 kr
36 360 kr
36 590 kr
35 380 kr
436 320 kr
439 080 kr
424 560 kr
Kontormedarbeider
Privat
45 811 personer
33 986 personer
11 825 personer
Ca 235 kr
Ca 233 kr
Ca 242 kr
38 080 kr
37 760 kr
39 230 kr
456 960 kr
453 120 kr
470 760 kr
Ca 235 kr
Ca 233 kr
Ca 242 kr
38 080 kr
37 760 kr
39 230 kr
456 960 kr
453 120 kr
470 760 kr
Ca 246 kr
Ca 241 kr
Ca 258 kr
39 820 kr
39 110 kr
41 770 kr
477 840 kr
469 320 kr
501 240 kr
Ca 246 kr
Ca 241 kr
Ca 258 kr
40 250 kr
39 440 kr
42 490 kr
483 000 kr
473 280 kr
509 880 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Privat
18 295 personer
14 306 personer
3 989 personer
Ca 217 kr
Ca 220 kr
Ca 200 kr
35 140 kr
35 720 kr
32 480 kr
421 680 kr
428 640 kr
389 760 kr
Ca 217 kr
Ca 220 kr
Ca 200 kr
35 140 kr
35 720 kr
32 480 kr
421 680 kr
428 640 kr
389 760 kr
Ca 227 kr
Ca 229 kr
Ca 217 kr
36 750 kr
37 150 kr
35 170 kr
441 000 kr
445 800 kr
422 040 kr
Ca 227 kr
Ca 229 kr
Ca 217 kr
36 910 kr
37 280 kr
35 440 kr
442 920 kr
447 360 kr
425 280 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Privat
27 516 personer
19 680 personer
7 836 personer
Ca 242 kr
Ca 238 kr
Ca 250 kr
39 140 kr
38 630 kr
40 430 kr
469 680 kr
463 560 kr
485 160 kr
Ca 242 kr
Ca 238 kr
Ca 250 kr
39 140 kr
38 630 kr
40 430 kr
469 680 kr
463 560 kr
485 160 kr
Ca 252 kr
Ca 246 kr
Ca 267 kr
40 790 kr
39 810 kr
43 240 kr
489 480 kr
477 720 kr
518 880 kr
Ca 252 kr
Ca 246 kr
Ca 267 kr
41 310 kr
40 210 kr
44 060 kr
495 720 kr
482 520 kr
528 720 kr
Kontormedarbeider
Statlig
10 405 personer
8 936 personer
1 469 personer
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
35 680 kr
35 580 kr
36 260 kr
428 160 kr
426 960 kr
435 120 kr
Ca 220 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
35 680 kr
35 580 kr
36 260 kr
428 160 kr
426 960 kr
435 120 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
Ca 226 kr
35 910 kr
35 800 kr
36 580 kr
430 920 kr
429 600 kr
438 960 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
Ca 226 kr
36 230 kr
36 100 kr
37 050 kr
434 760 kr
433 200 kr
444 600 kr
Kontormedarbeider
Deltid
Statlig
3 226 personer
2 737 personer
489 personer
Ca 214 kr
Ca 215 kr
Ca 201 kr
34 680 kr
34 830 kr
32 640 kr
416 160 kr
417 960 kr
391 680 kr
Ca 214 kr
Ca 215 kr
Ca 201 kr
34 680 kr
34 830 kr
32 640 kr
416 160 kr
417 960 kr
391 680 kr
Ca 213 kr
Ca 215 kr
Ca 202 kr
34 580 kr
34 840 kr
32 770 kr
414 960 kr
418 080 kr
393 240 kr
Ca 213 kr
Ca 215 kr
Ca 202 kr
34 710 kr
34 970 kr
32 900 kr
416 520 kr
419 640 kr
394 800 kr
Kontormedarbeider
Heltid
Statlig
7 179 personer
6 199 personer
980 personer
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 231 kr
35 890 kr
35 680 kr
37 420 kr
430 680 kr
428 160 kr
449 040 kr
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 231 kr
35 890 kr
35 680 kr
37 420 kr
430 680 kr
428 160 kr
449 040 kr
Ca 224 kr
Ca 223 kr
Ca 231 kr
36 240 kr
36 050 kr
37 440 kr
434 880 kr
432 600 kr
449 280 kr
Ca 224 kr
Ca 223 kr
Ca 231 kr
36 610 kr
36 390 kr
37 980 kr
439 320 kr
436 680 kr
455 760 kr
Kontormedarbeider
Alle sektorer
68 098 personer
52 941 personer
15 157 personer
Ca 228 kr
Ca 227 kr
Ca 236 kr
37 000 kr
36 790 kr
38 160 kr
444 000 kr
441 480 kr
457 920 kr
Ca 228 kr
Ca 227 kr
Ca 236 kr
37 000 kr
36 790 kr
38 160 kr
444 000 kr
441 480 kr
457 920 kr
Ca 238 kr
Ca 234 kr
Ca 250 kr
38 520 kr
37 960 kr
40 430 kr
462 240 kr
455 520 kr
485 160 kr
Ca 238 kr
Ca 234 kr
Ca 250 kr
38 890 kr
38 250 kr
41 090 kr
466 680 kr
459 000 kr
493 080 kr
Regnskapsmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
6 889 personer
5 732 personer
1 157 personer
Ca 244 kr
Ca 245 kr
Ca 237 kr
39 580 kr
39 690 kr
38 320 kr
474 960 kr
476 280 kr
459 840 kr
Ca 244 kr
Ca 245 kr
Ca 237 kr
39 580 kr
39 690 kr
38 320 kr
474 960 kr
476 280 kr
459 840 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca 254 kr
40 870 kr
40 830 kr
41 140 kr
490 440 kr
489 960 kr
493 680 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca 254 kr
41 140 kr
41 100 kr
41 420 kr
493 680 kr
493 200 kr
497 040 kr
Regnskapsmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
13 385 personer
10 221 personer
3 164 personer
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 262 kr
41 650 kr
41 250 kr
42 500 kr
499 800 kr
495 000 kr
510 000 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 262 kr
41 650 kr
41 250 kr
42 500 kr
499 800 kr
495 000 kr
510 000 kr
Ca 268 kr
Ca 264 kr
Ca 279 kr
43 340 kr
42 780 kr
45 170 kr
520 080 kr
513 360 kr
542 040 kr
Ca 268 kr
Ca 264 kr
Ca 279 kr
44 880 kr
43 960 kr
47 880 kr
538 560 kr
527 520 kr
574 560 kr
Regnskapsmedarbeider
Kommunal
253 personer
210 personer
Ca 244 kr
Ca 243 kr
Ca
39 560 kr
39 380 kr
474 720 kr
472 560 kr
Ca 244 kr
Ca 243 kr
Ca
39 560 kr
39 380 kr
474 720 kr
472 560 kr
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca
40 000 kr
39 950 kr
480 000 kr
479 400 kr
Ca 247 kr
Ca 247 kr
Ca
40 470 kr
40 340 kr
485 640 kr
484 080 kr
Regnskapsmedarbeider
Heltid
Kommunal
189 personer
155 personer
Ca 247 kr
Ca 244 kr
Ca
40 000 kr
39 570 kr
480 000 kr
474 840 kr
Ca 247 kr
Ca 244 kr
Ca
40 000 kr
39 570 kr
480 000 kr
474 840 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca
40 550 kr
40 420 kr
486 600 kr
485 040 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca
41 120 kr
40 890 kr
493 440 kr
490 680 kr
Regnskapsmedarbeider
Privat
19 889 personer
15 645 personer
4 244 personer
Ca 253 kr
Ca 252 kr
Ca 259 kr
41 060 kr
40 860 kr
42 000 kr
492 720 kr
490 320 kr
504 000 kr
Ca 253 kr
Ca 252 kr
Ca 259 kr
41 060 kr
40 860 kr
42 000 kr
492 720 kr
490 320 kr
504 000 kr
Ca 265 kr
Ca 262 kr
Ca 276 kr
42 880 kr
42 370 kr
44 750 kr
514 560 kr
508 440 kr
537 000 kr
Ca 265 kr
Ca 262 kr
Ca 276 kr
44 180 kr
43 350 kr
47 200 kr
530 160 kr
520 200 kr
566 400 kr
Regnskapsmedarbeider
Deltid
Privat
6 800 personer
5 656 personer
1 144 personer
Ca 244 kr
Ca 245 kr
Ca 238 kr
39 600 kr
39 760 kr
38 480 kr
475 200 kr
477 120 kr
461 760 kr
Ca 244 kr
Ca 245 kr
Ca 238 kr
39 600 kr
39 760 kr
38 480 kr
475 200 kr
477 120 kr
461 760 kr
Ca 253 kr
Ca 252 kr
Ca 255 kr
40 920 kr
40 870 kr
41 250 kr
491 040 kr
490 440 kr
495 000 kr
Ca 253 kr
Ca 252 kr
Ca 255 kr
41 200 kr
41 150 kr
41 530 kr
494 400 kr
493 800 kr
498 360 kr
Regnskapsmedarbeider
Heltid
Privat
13 089 personer
9 989 personer
3 100 personer
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 262 kr
41 670 kr
41 300 kr
42 500 kr
500 040 kr
495 600 kr
510 000 kr
Ca 257 kr
Ca 255 kr
Ca 262 kr
41 670 kr
41 300 kr
42 500 kr
500 040 kr
495 600 kr
510 000 kr
Ca 268 kr
Ca 264 kr
Ca 279 kr
43 380 kr
42 820 kr
45 210 kr
520 560 kr
513 840 kr
542 520 kr
Ca 268 kr
Ca 264 kr
Ca 279 kr
44 940 kr
44 020 kr
47 950 kr
539 280 kr
528 240 kr
575 400 kr
Regnskapsmedarbeider
Statlig
132 personer
Ca 260 kr
Ca
Ca
42 120 kr
505 440 kr
Ca 260 kr
Ca
Ca
42 120 kr
505 440 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca
43 050 kr
516 600 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca
43 600 kr
523 200 kr
Regnskapsmedarbeider
Heltid
Statlig
107 personer
Ca 263 kr
Ca
Ca
42 620 kr
511 440 kr
Ca 263 kr
Ca
Ca
42 620 kr
511 440 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca
43 570 kr
522 840 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca
44 180 kr
530 160 kr
Regnskapsmedarbeider
Alle sektorer
20 274 personer
15 953 personer
4 321 personer
Ca 253 kr
Ca 252 kr
Ca 259 kr
41 030 kr
40 830 kr
42 000 kr
492 360 kr
489 960 kr
504 000 kr
Ca 253 kr
Ca 252 kr
Ca 259 kr
41 030 kr
40 830 kr
42 000 kr
492 360 kr
489 960 kr
504 000 kr
Ca 264 kr
Ca 261 kr
Ca 276 kr
42 840 kr
42 330 kr
44 700 kr
514 080 kr
507 960 kr
536 400 kr
Ca 264 kr
Ca 261 kr
Ca 276 kr
44 120 kr
43 300 kr
47 120 kr
529 440 kr
519 600 kr
565 440 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Deltid
Alle sektorer
138 personer
125 personer
Ca 241 kr
Ca 241 kr
Ca
39 000 kr
39 100 kr
468 000 kr
469 200 kr
Ca 241 kr
Ca 241 kr
Ca
39 000 kr
39 100 kr
468 000 kr
469 200 kr
Ca 249 kr
Ca 251 kr
Ca
40 410 kr
40 720 kr
484 920 kr
488 640 kr
Ca 249 kr
Ca 251 kr
Ca
40 730 kr
41 070 kr
488 760 kr
492 840 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Heltid
Alle sektorer
310 personer
252 personer
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca
42 450 kr
42 450 kr
509 400 kr
509 400 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca
42 450 kr
42 450 kr
509 400 kr
509 400 kr
Ca 268 kr
Ca 267 kr
Ca
43 440 kr
43 260 kr
521 280 kr
519 120 kr
Ca 268 kr
Ca 267 kr
Ca
44 310 kr
44 100 kr
531 720 kr
529 200 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Privat
421 personer
355 personer
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca
42 320 kr
42 320 kr
507 840 kr
507 840 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca
42 320 kr
42 320 kr
507 840 kr
507 840 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
Ca
43 070 kr
42 920 kr
516 840 kr
515 040 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
Ca
43 860 kr
43 680 kr
526 320 kr
524 160 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Deltid
Privat
121 personer
112 personer
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca
39 900 kr
39 900 kr
478 800 kr
478 800 kr
Ca 246 kr
Ca 246 kr
Ca
39 900 kr
39 900 kr
478 800 kr
478 800 kr
Ca 252 kr
Ca 253 kr
Ca
40 750 kr
40 990 kr
489 000 kr
491 880 kr
Ca 252 kr
Ca 253 kr
Ca
41 110 kr
41 370 kr
493 320 kr
496 440 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Heltid
Privat
300 personer
243 personer
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca
42 880 kr
43 110 kr
514 560 kr
517 320 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
Ca
42 880 kr
43 110 kr
514 560 kr
517 320 kr
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca
43 580 kr
43 420 kr
522 960 kr
521 040 kr
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca
44 470 kr
44 280 kr
533 640 kr
531 360 kr
Forsikrings- eller finansmedarbeider
Alle sektorer
448 personer
377 personer
Ca 260 kr
Ca 261 kr
Ca
42 080 kr
42 220 kr
504 960 kr
506 640 kr
Ca 260 kr
Ca 261 kr
Ca
42 080 kr
42 220 kr
504 960 kr
506 640 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca
42 860 kr
42 720 kr
514 320 kr
512 640 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca
43 620 kr
43 460 kr
523 440 kr
521 520 kr
Transportfunksjonær
Deltid
Alle sektorer
1 569 personer
512 personer
1 057 personer
Ca 215 kr
Ca 220 kr
Ca 211 kr
34 880 kr
35 720 kr
34 220 kr
418 560 kr
428 640 kr
410 640 kr
Ca 215 kr
Ca 220 kr
Ca 211 kr
35 300 kr
35 930 kr
34 770 kr
423 600 kr
431 160 kr
417 240 kr
Ca 216 kr
Ca 220 kr
Ca 214 kr
35 030 kr
35 660 kr
34 730 kr
420 360 kr
427 920 kr
416 760 kr
Ca 216 kr
Ca 220 kr
Ca 214 kr
36 640 kr
37 100 kr
36 430 kr
439 680 kr
445 200 kr
437 160 kr
Transportfunksjonær
Heltid
Alle sektorer
5 239 personer
1 089 personer
4 150 personer
Ca 263 kr
Ca 243 kr
Ca 267 kr
42 680 kr
39 300 kr
43 240 kr
512 160 kr
471 600 kr
518 880 kr
Ca 263 kr
Ca 243 kr
Ca 267 kr
43 950 kr
39 970 kr
44 720 kr
527 400 kr
479 640 kr
536 640 kr
Ca 258 kr
Ca 248 kr
Ca 260 kr
41 750 kr
40 250 kr
42 140 kr
501 000 kr
483 000 kr
505 680 kr
Ca 258 kr
Ca 248 kr
Ca 260 kr
44 780 kr
42 390 kr
45 400 kr
537 360 kr
508 680 kr
544 800 kr
Transportfunksjonær
Kommunal
276 personer
185 personer
Ca 234 kr
Ca
Ca 238 kr
37 830 kr
38 630 kr
453 960 kr
463 560 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 238 kr
38 070 kr
38 900 kr
456 840 kr
466 800 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca 238 kr
38 280 kr
38 540 kr
459 360 kr
462 480 kr
Ca 236 kr
Ca
Ca 238 kr
39 500 kr
39 920 kr
474 000 kr
479 040 kr
Transportfunksjonær
Heltid
Kommunal
220 personer
156 personer
Ca 235 kr
Ca
Ca 240 kr
38 100 kr
38 810 kr
457 200 kr
465 720 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 240 kr
38 450 kr
39 130 kr
461 400 kr
469 560 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 241 kr
38 860 kr
39 090 kr
466 320 kr
469 080 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 241 kr
40 180 kr
40 560 kr
482 160 kr
486 720 kr
Transportfunksjonær
Privat
5 827 personer
1 297 personer
4 530 personer
Ca 250 kr
Ca 234 kr
Ca 256 kr
40 460 kr
37 900 kr
41 540 kr
485 520 kr
454 800 kr
498 480 kr
Ca 250 kr
Ca 234 kr
Ca 256 kr
41 410 kr
38 370 kr
42 670 kr
496 920 kr
460 440 kr
512 040 kr
Ca 246 kr
Ca 236 kr
Ca 248 kr
39 790 kr
38 280 kr
40 190 kr
477 480 kr
459 360 kr
482 280 kr
Ca 246 kr
Ca 236 kr
Ca 248 kr
42 560 kr
40 260 kr
43 160 kr
510 720 kr
483 120 kr
517 920 kr
Transportfunksjonær
Deltid
Privat
1 490 personer
475 personer
1 015 personer
Ca 215 kr
Ca 220 kr
Ca 212 kr
34 910 kr
35 720 kr
34 300 kr
418 920 kr
428 640 kr
411 600 kr
Ca 215 kr
Ca 220 kr
Ca 212 kr
35 420 kr
35 970 kr
34 890 kr
425 040 kr
431 640 kr
418 680 kr
Ca 216 kr
Ca 220 kr
Ca 214 kr
34 970 kr
35 630 kr
34 660 kr
419 640 kr
427 560 kr
415 920 kr
Ca 216 kr
Ca 220 kr
Ca 214 kr
36 640 kr
37 140 kr
36 400 kr
439 680 kr
445 680 kr
436 800 kr
Transportfunksjonær
Heltid
Privat
4 337 personer
822 personer
3 515 personer
Ca 258 kr
Ca 238 kr
Ca 264 kr
41 790 kr
38 500 kr
42 750 kr
501 480 kr
462 000 kr
513 000 kr
Ca 258 kr
Ca 238 kr
Ca 264 kr
42 880 kr
39 010 kr
44 080 kr
514 560 kr
468 120 kr
528 960 kr
Ca 251 kr
Ca 242 kr
Ca 254 kr
40 730 kr
39 140 kr
41 100 kr
488 760 kr
469 680 kr
493 200 kr
Ca 251 kr
Ca 242 kr
Ca 254 kr
43 710 kr
41 270 kr
44 280 kr
524 520 kr
495 240 kr
531 360 kr
Transportfunksjonær
Statlig
705 personer
213 personer
492 personer
Ca 299 kr
Ca 282 kr
Ca 306 kr
48 360 kr
45 670 kr
49 540 kr
580 320 kr
548 040 kr
594 480 kr
Ca 299 kr
Ca 282 kr
Ca 306 kr
50 800 kr
47 090 kr
52 360 kr
609 600 kr
565 080 kr
628 320 kr
Ca 303 kr
Ca 279 kr
Ca 313 kr
49 040 kr
45 220 kr
50 680 kr
588 480 kr
542 640 kr
608 160 kr
Ca 303 kr
Ca 279 kr
Ca 313 kr
52 900 kr
47 740 kr
55 110 kr
634 800 kr
572 880 kr
661 320 kr
Transportfunksjonær
Heltid
Statlig
682 personer
203 personer
479 personer
Ca 299 kr
Ca 284 kr
Ca 307 kr
48 480 kr
46 050 kr
49 680 kr
581 760 kr
552 600 kr
596 160 kr
Ca 299 kr
Ca 284 kr
Ca 307 kr
50 960 kr
47 490 kr
52 610 kr
611 520 kr
569 880 kr
631 320 kr
Ca 304 kr
Ca 280 kr
Ca 313 kr
49 180 kr
45 390 kr
50 780 kr
590 160 kr
544 680 kr
609 360 kr
Ca 304 kr
Ca 280 kr
Ca 313 kr
53 090 kr
47 970 kr
55 260 kr
637 080 kr
575 640 kr
663 120 kr
Transportfunksjonær
Alle sektorer
6 808 personer
1 601 personer
5 207 personer
Ca 255 kr
Ca 236 kr
Ca 261 kr
41 230 kr
38 310 kr
42 230 kr
494 760 kr
459 720 kr
506 760 kr
Ca 255 kr
Ca 236 kr
Ca 261 kr
42 290 kr
38 880 kr
43 530 kr
507 480 kr
466 560 kr
522 360 kr
Ca 252 kr
Ca 243 kr
Ca 254 kr
40 770 kr
39 300 kr
41 200 kr
489 240 kr
471 600 kr
494 400 kr
Ca 252 kr
Ca 243 kr
Ca 254 kr
43 600 kr
41 300 kr
44 260 kr
523 200 kr
495 600 kr
531 120 kr
Personalkontormedarbeider
Heltid
Alle sektorer
325 personer
286 personer
Ca 279 kr
Ca 278 kr
Ca
45 140 kr
45 000 kr
541 680 kr
540 000 kr
Ca 279 kr
Ca 278 kr
Ca
45 140 kr
45 000 kr
541 680 kr
540 000 kr
Ca 292 kr
Ca 291 kr
Ca
47 310 kr
47 130 kr
567 720 kr
565 560 kr
Ca 292 kr
Ca 291 kr
Ca
48 120 kr
47 910 kr
577 440 kr
574 920 kr
Personalkontormedarbeider
Privat
389 personer
341 personer
Ca 278 kr
Ca 278 kr
Ca
45 080 kr
45 000 kr
540 960 kr
540 000 kr
Ca 278 kr
Ca 278 kr
Ca
45 080 kr
45 000 kr
540 960 kr
540 000 kr
Ca 290 kr
Ca 289 kr
Ca
46 910 kr
46 840 kr
562 920 kr
562 080 kr
Ca 290 kr
Ca 289 kr
Ca
47 660 kr
47 570 kr
571 920 kr
570 840 kr
Personalkontormedarbeider
Heltid
Privat
309 personer
270 personer
Ca 282 kr
Ca 282 kr
Ca
45 740 kr
45 720 kr
548 880 kr
548 640 kr
Ca 282 kr
Ca 282 kr
Ca
45 740 kr
45 720 kr
548 880 kr
548 640 kr
Ca 295 kr
Ca 294 kr
Ca
47 720 kr
47 600 kr
572 640 kr
571 200 kr
Ca 295 kr
Ca 294 kr
Ca
48 570 kr
48 420 kr
582 840 kr
581 040 kr
Personalkontormedarbeider
Alle sektorer
410 personer
361 personer
Ca 276 kr
Ca 275 kr
Ca
44 640 kr
44 520 kr
535 680 kr
534 240 kr
Ca 276 kr
Ca 275 kr
Ca
44 640 kr
44 520 kr
535 680 kr
534 240 kr
Ca 287 kr
Ca 287 kr
Ca
46 540 kr
46 420 kr
558 480 kr
557 040 kr
Ca 287 kr
Ca 287 kr
Ca
47 260 kr
47 110 kr
567 120 kr
565 320 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken