Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 31. januar 2022

Fagoperatør i kjemisk prosessindustri (Prosesstekniker)

En fagoperatør i kjemisk prosessindustri (prosesstekniker) arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikalier, drikkevann, medisiner og gass.

Arbeidsoppgaver

En fagoperatør i kjemisk prosessindustri går også under betegnelsen prosesstekniker eller kjemiprosessoperatør. 

Fagoperatøren i kjemisk prosessindustri eller prosessteknikereren arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikalier, medisiner og gass. Som prosessteknikder må du hele tiden gjøre vurderinger om den daglige driften, spesielt med tanke på sikkerhet for mennesker, miljø, kvalitet og utstyr.

Vanlige arbeidsoppgaver er:

 • ansvar for å starte, stoppe og vedlikeholde anleggene
 • planlegge, utføre og vurdere arbeidet etter instrukser, prosedyrer og gjeldende regelverk
 • bruke tegninger, skjemaer, bilder og følge standarder i arbeidsutførelsen
 • overvåke og feilsøke på anlegget
 • bruke og følge datablader og dokumentasjon som gjelder rutiner for helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikringsarbeid

Kjemisk teknologi benyttes innenfor en rekke bransjer, som for eksempel farmasøytisk industri, petrokjemisk industri, bioteknologisk industri og næringsmiddelindustri. Selv om arbeidet som utføres er svært forskjellig fra bransje til bransje, er likevel mange av oppgavene knyttet til de kjemiske prosessene relativt like.

På anleggene brukes det mye stort mekanisk utstyr og mange ulike kjemikalier. I tillegg kan prosessene kan foregå i ekstreme temperaturer. Derfor er det viktig at fagoperatøren i kjemisk prosessindustri følger rutiner og prosedyrer nøye for å ivareta sikkerheten på anleggene. 

Anleggene blir stadig mer avanserte, og digital og automatisert teknologi er en viktig del av arbeidshverdagen. 

Fagoperatører i kjemisk prosessindustri (prosesstekniker) samarbeider tett med andre fagfolk som blant andre prosessingeniører og andre ingeniører og må kunne drøfte problemløsninger og optimalisering med kolleger og andre faggrupper både på norsk og engelsk. 

Hvor jobber fagoperatører i kjemisk prosessindustri?

Som fagoperatør vil du arbeide i et firma som driver med kjemisk prosessindustri. Dette kan være for eksempel kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, eller produksjon av fiskeolje, olje eller gass. Det er også mulig å jobbe innen metallurgisk industri, slik som smelteverk, ovnshus eller støperi samt anlegg for drikkevannsproduksjon og rensing av avløpsvann. Nye og grønne energikilder slik som batteriproduksjon, kan også være et arbeidsområde. 

Intervjuer

En mann i arbeidsklær og hvit hjelm. Han jobber på en oljeplattform.

Prosesstekniker

Sander Øksnes

– Prosessteknikere har muligheter å jobbe med olje og gass, men ikke bare det. De trengs i mange forskjellige bransjer, forteller Sander.
Prosessoperatør Morten Haugen

Prosessoperatør

Morten Haugen

– Vi jobber jo med den nyeste teknologien, og det er veldig kjekt å være med på det som er fremtiden, forteller Morten Haugen. Han produserer aluminium med ny teknologi.

Viktige egenskaper

Du må være i stand til å arbeide nøyaktig og effektivt etter oppsatte planer og prosedyrer. Som fagoperatør i kjemisk prosessindustri (prosesstekniker) må du være ansvarsbevisst og kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre. Gode evner til kommunikasjon er viktig. Du må også være i stand til å løse akutte problemer raskt. Interesse for kjemi og realfag er nyttig.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Hvis du har fagbrev er du kvalifisert til å starte på ingeniørstudier via y-veien. Disse studiene er spesielt tilrettelagt for personer med fagbrev.

De som jobber som fagoperatører i kjemisk prosessindustri har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

De vanligste jobbene blant Kjemiprosessfagutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 555905 - Fagskoleutdanning, industriell digitalisert automatisering, halvårig
 • 455212 - Garverifaget, Vg2 og Vg3, særløp
 • 455211 - Fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri, VK II
 • 452203 - Metallurgiske prosessfag, VK II
 • 452201 - Kjemiprosessfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter fagoperatører i kjemisk prosessindustri

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fagoperatører i kjemisk prosessindustri

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 9320109 - HJELPEARBEIDER (ELEKTROKJEMISK INDUSTRI)
 • 8229109 - FORMANN (ANNEN KJEMISK-TEKNISK INDUSTRI)
 • 8229107 - PRODUKSJONSARBEIDER (ELEKTROKJEMISK INDUSTRI)
 • 8159144 - SEMENTARBEIDER (FREMSTILLING)
 • 8159143 - MASKINOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159138 - SÅPEKOKER
 • 8159133 - KALKBRENNER
 • 8159128 - FARGEKOKER
 • 8159127 - OPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159126 - PRODUKSJONSARBEIDER (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159125 - PROSESSOPERATØR (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159124 - FAGOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159123 - EMALJEBRENNER
 • 8159121 - BRENNER (EMALJE, LAKK)
 • 8159120 - BLANDER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159119 - BLANDEMASKINOPERATØR (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159117 - DRIFTSOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159114 - ROTEROVNSPASSER
 • 8159112 - OVNSPASSER
 • 8159110 - MØLLEARBEIDER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159109 - MIKSER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159104 - LAKKBRENNER
 • 8159103 - KOKSBRENNER
 • 8159101 - KNUSEMASKINPASSER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8151108 - VEDLIKEHOLDSTEKNIKER (RAFFINERI)
 • 8151107 - VEDLIKEHOLDSOPERATØR (RAFFINERI)
 • 8151106 - PROSESSTEKNIKER (RAFFINERI)
 • 8151104 - PROSESSOPERATØR (RAFFINERI)
 • 8122103 - PROSESSOPERATØR (METALLSTØPING)
 • 8121109 - PROSESSOPERATØR (SMELTEVERK)
 • 3115112 - TEKNIKER (KJEMIPROSESS)
 • 8121102 - FAGOPERATØR (SMELTEVERK)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Astronauter

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.
Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.