Yrkesbeskrivelse

Fagoperatør i kjemisk prosessindustri (Prosesstekniker)

En fagoperatør i kjemisk prosessindustri (prosesstekniker) arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikalier, drikkevann, medisiner og gass.

En fagoperatør i kjemisk prosessindustri går også under betegnelsen prosesstekniker eller kjemiprosessoperatør. 

Fagoperatøren i kjemisk prosessindustri eller prosessteknikereren arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikalier, medisiner og gass. Som prosessteknikder må du hele tiden gjøre vurderinger om den daglige driften, spesielt med tanke på sikkerhet for mennesker, miljø, kvalitet og utstyr.

Vanlige arbeidsoppgaver er:

 • ansvar for å starte, stoppe og vedlikeholde anleggene
 • planlegge, utføre og vurdere arbeidet etter instrukser, prosedyrer og gjeldende regelverk
 • bruke tegninger, skjemaer, bilder og følge standarder i arbeidsutførelsen
 • overvåke og feilsøke på anlegget
 • bruke og følge datablader og dokumentasjon som gjelder rutiner for helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikringsarbeid

Kjemisk teknologi benyttes innenfor en rekke bransjer, som for eksempel farmasøytisk industri, petrokjemisk industri, bioteknologisk industri og næringsmiddelindustri. Selv om arbeidet som utføres er svært forskjellig fra bransje til bransje, er likevel mange av oppgavene knyttet til de kjemiske prosessene relativt like.

På anleggene brukes det mye stort mekanisk utstyr og mange ulike kjemikalier. I tillegg kan prosessene kan foregå i ekstreme temperaturer. Derfor er det viktig at fagoperatøren i kjemisk prosessindustri følger rutiner og prosedyrer nøye for å ivareta sikkerheten på anleggene. 

Anleggene blir stadig mer avanserte, og digital og automatisert teknologi er en viktig del av arbeidshverdagen. 

Fagoperatører i kjemisk prosessindustri (prosesstekniker) samarbeider tett med andre fagfolk som blant andre prosessingeniører og andre ingeniører og må kunne drøfte problemløsninger og optimalisering med kolleger og andre faggrupper både på norsk og engelsk. 

Hvor jobber fagoperatører i kjemisk prosessindustri ?

Som fagoperatør vil du arbeide i et firma som driver med kjemisk prosessindustri. Dette kan være for eksempel kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, eller produksjon av fiskeolje, olje eller gass. Det er også mulig å jobbe innen metallurgisk industri, slik som smelteverk, ovnshus eller støperi samt anlegg for drikkevannsproduksjon og rensing av avløpsvann. Nye og grønne energikilder slik som batteriproduksjon, kan også være et arbeidsområde. 

Personlige egenskaper

Du må være i stand til å arbeide nøyaktig og effektivt etter oppsatte planer og prosedyrer. Som fagoperatør i kjemisk prosessindustri (prosesstekniker) må du være ansvarsbevisst og kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre. Gode evner til kommunikasjon er viktig. Du må også være i stand til å løse akutte problemer raskt. Interesse for kjemi og realfag er nyttig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Etter- og videreutdanning
Hvis du har fagbrev er du kvalifisert til å starte på ingeniørstudier via y-veien. Disse studiene er spesielt tilrettelagt for personer med fagbrev.

Hva jobber Kjemiprosessfagutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 555905 - Fagskoleutdanning, industriell digitalisert automatisering, halvårig
 • 455212 - Garverifaget, Vg2 og Vg3, særløp
 • 455211 - Fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri, VK II
 • 452203 - Metallurgiske prosessfag, VK II
 • 452201 - Kjemiprosessfaget, Vg3

Hva er de vanligste utdanningene for fagoperatører i kjemisk prosessindustri ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022.

Bedrifter

Fagoperatør i kjemisk prosessindustri (Prosesstekniker) i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 9320109 - HJELPEARBEIDER (ELEKTROKJEMISK INDUSTRI)
 • 8229109 - FORMANN (ANNEN KJEMISK-TEKNISK INDUSTRI)
 • 8229107 - PRODUKSJONSARBEIDER (ELEKTROKJEMISK INDUSTRI)
 • 8159144 - SEMENTARBEIDER (FREMSTILLING)
 • 8159143 - MASKINOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159138 - SÅPEKOKER
 • 8159133 - KALKBRENNER
 • 8159128 - FARGEKOKER
 • 8159127 - OPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159126 - PRODUKSJONSARBEIDER (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159125 - PROSESSOPERATØR (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159124 - FAGOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159123 - EMALJEBRENNER
 • 8159121 - BRENNER (EMALJE, LAKK)
 • 8159120 - BLANDER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159119 - BLANDEMASKINOPERATØR (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159117 - DRIFTSOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159114 - ROTEROVNSPASSER
 • 8159112 - OVNSPASSER
 • 8159110 - MØLLEARBEIDER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159109 - MIKSER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159104 - LAKKBRENNER
 • 8159103 - KOKSBRENNER
 • 8159101 - KNUSEMASKINPASSER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8151108 - VEDLIKEHOLDSTEKNIKER (RAFFINERI)
 • 8151107 - VEDLIKEHOLDSOPERATØR (RAFFINERI)
 • 8151106 - PROSESSTEKNIKER (RAFFINERI)
 • 8151104 - PROSESSOPERATØR (RAFFINERI)
 • 8122103 - PROSESSOPERATØR (METALLSTØPING)
 • 8121109 - PROSESSOPERATØR (SMELTEVERK)
 • 3115112 - TEKNIKER (KJEMIPROSESS)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 31. januar 2022, av Faglig råd for teknologi og industrifag