Tilkomsteknikere på jobb
Yrkesbeskrivelse

Tilkomst­tekniker

favoritt ikon

Som tilkomsttekniker (industriklatrer) bruker du utstyr og teknikker fra klatring for å jobbe der hvor det er bratt eller høyt.

Tilkomstteknikk er en spesiell metode for atkomst og sikring. En tilkomsttekniker bruker tau som atkomstvei til sitt arbeidssted. Metoden er definert i en egen standard hos Standard Norge, som stiller krav til opplæring og utførelse. Etter at du har gjennomført opplæring, får du sertifikat for tilkomstteknikk. 

Tilkomstteknikk blir også kalt for industriklatring. Noen ganger har tilkomstteknikeren oppdrag fra et stillas. Det gjøres en risikovurdering av arbeidet, før man bestemmer seg for om man skal bruke tilkomstteknikk. En tilkomsttekniker kan også brukes hvis det er for dyrt eller vanskelig å sette opp et stillas. 

Vanlige oppgaver for en tilkomsttekniker:

  • utføre reparasjoner på en installasjon
  • rengjøre eller vedlikeholde et anlegg
  • utføre inspeksjon på en installasjon
  • utføre fagarbeid som overflatebehandling, isolering, rørarbeid og mekanisk eller teknisk arbeid
  • sikre andre eller lede sikringsarbeidet

Taubaserte metoder ble utviklet for bruk innen olje- og gassindustrien. Der var det mange bygg og installasjoner med avanserte konstruksjoner som krevde en ny metode for sikring. Taubaserte metoder har nå også blitt vanligere i landbasert industri.

Hvor jobber tilkomstteknikere?

Bedrifter som driver med landbasert industri, skipsbygging eller olje- og gassvirksomhet trenger industriklatrere. Selve arbeidet foregår på ulike oppdragssteder, både til lands og til vanns.

Du kan også jobbe som selvstendig næringsdrivende. Noen blir kursholdere.

Personlige egenskaper

En tilkomsttekniker kan ikke ha høydeskrekk. Andre fysiske utfordringer, som tunge løft, kan være en del av jobben. Du må ha høy bevissthet om helse, miljø og sikkerhet. Yrket kan være fysisk krevende, så det er lurt å vurdere sin egen evne før man melder seg på kurs. 

En tilkomsttekniker må ofte trene på jobben sin, og det er viktig med god innsikt i utstyr, metoder og forståelse for teknikkene som brukes. Solid kunnskap om klatre- og redningsteknikker er nødvendig. 

Som tilkomsttekniker må du også være mentalt til stede. Dette er viktig fordi du skal planlegge for redning i alle sammenhenger der du arbeider i tau, og alle metoder skal gjøres trygt og riktig. 

Utdanning

En tilkomsttekniker bør ha fagkompetanse i tillegg til kurs i tilkomstteknikk. En industriklatrer kan være industrimaler, isolatør, mekaniker, sveiser eller elektriker. Noen tilkomstteknikere har spesialisert seg på sikringsledelse.

For å bli sertifisert som tilkomsttekniker må du gå på kurs. Kurs er åpent for personer over 18 år som fremlegger helseattest. I Norge finnes det flere opplæringsvirksomheter som har ansvar for kursing.

Se oversikt over sertifiserte opplæringsvirksomheter

Kursene tar for seg tema som lover og regelverk, utstyr, metoder, redning, risiko og ledelse. Kursene er delt i ulike klasser og nivå. Klasse B (enkle taumetoder) er mindre omfattende enn Klasse A (avanserte taumetoder). I klasse A er det kurs på tre ulike nivå. Etter nivå 3 kan du eventuelt gå sikringslederkurs.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Riggere og spleisere
Deltid
Alle sektorer
315 personer
26 personer
289 personer
Ca 201 kr
Ca
Ca 203 kr
32 640 kr
32 960 kr
391 680 kr
395 520 kr
Ca 201 kr
Ca
Ca 203 kr
32 640 kr
32 960 kr
391 680 kr
395 520 kr
Ca 214 kr
Ca 191 kr
Ca 217 kr
34 740 kr
30 960 kr
35 080 kr
416 880 kr
371 520 kr
420 960 kr
Ca 214 kr
Ca 191 kr
Ca 217 kr
36 580 kr
30 960 kr
37 010 kr
438 960 kr
371 520 kr
444 120 kr
Riggere og spleisere
Heltid
Alle sektorer
645 personer
10 personer
635 personer
Ca 260 kr
Ca
Ca 260 kr
42 150 kr
42 070 kr
505 800 kr
504 840 kr
Ca 260 kr
Ca
Ca 260 kr
43 490 kr
43 460 kr
521 880 kr
521 520 kr
Ca 270 kr
Ca 262 kr
Ca 270 kr
43 680 kr
42 410 kr
43 700 kr
524 160 kr
508 920 kr
524 400 kr
Ca 270 kr
Ca 262 kr
Ca 270 kr
46 790 kr
42 410 kr
46 850 kr
561 480 kr
508 920 kr
562 200 kr
Riggere og spleisere
Deltid
Privat
305 personer
22 personer
283 personer
Ca 201 kr
Ca
Ca 203 kr
32 640 kr
32 960 kr
391 680 kr
395 520 kr
Ca 201 kr
Ca
Ca 203 kr
32 640 kr
32 960 kr
391 680 kr
395 520 kr
Ca 215 kr
Ca 191 kr
Ca 216 kr
34 760 kr
30 900 kr
35 060 kr
417 120 kr
370 800 kr
420 720 kr
Ca 215 kr
Ca 191 kr
Ca 216 kr
36 580 kr
30 900 kr
36 960 kr
438 960 kr
370 800 kr
443 520 kr
Riggere og spleisere
Heltid
Privat
645 personer
10 personer
635 personer
Ca 260 kr
Ca
Ca 260 kr
42 150 kr
42 070 kr
505 800 kr
504 840 kr
Ca 260 kr
Ca
Ca 260 kr
43 490 kr
43 460 kr
521 880 kr
521 520 kr
Ca 270 kr
Ca 262 kr
Ca 270 kr
43 680 kr
42 410 kr
43 700 kr
524 160 kr
508 920 kr
524 400 kr
Ca 270 kr
Ca 262 kr
Ca 270 kr
46 790 kr
42 410 kr
46 850 kr
561 480 kr
508 920 kr
562 200 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Murar i arbeid.

Murer

Mureren bygger opp nytt murverk og restaurerer gammelt murverk.

Snekker som jobber med saging.

Snekker

Snekkere jobber hovedsakelig med inventar i hus, som for eksempel møbler, kjøkken og trapper. 

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Betongfagarbeidere i arbeid.

Betong­fag­arbeider

En betong­fag­arbeider produserer betong­konstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet.

Teknisk teiknar bruker dataverktøy i jobb

Teknisk tegner

En teknisk tegner lager arbeidstegninger for blant annet bygg, maskiner og anleggsprosjekter.

Rørlegger

Rørlegger

Som rørlegger tilpasser, monterer, installerer og reparerer du sanitær- og varmeanlegg og andre røranlegg.

Landmåler med måleinstrument.

Landmåler

En landmåler måler opp og markerer grenser i terrenget.

Illustrasjonsbilde av heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Metallarbeider sveiser som er i arbeid med sveising

Sveiser

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

Maler i arbeid med å male en husvegg

Maler

Som maler vedlikeholder, fargelegger, dekorerer og restaurerer du innvendige og utvendige overflater i bygninger og konstruksjoner.

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industri­rørlegger

Industri­rørleggeren er en fag­arbeider som monterer røropplegg, og ut­fører sveising og platearbeid.