Image
Tilkomsteknikere på jobb

Yrkesbeskrivelse

Tilkomsttekniker

Som tilkomsttekniker (industriklatrer) bruker du utstyr og teknikker fra klatring for å jobbe der hvor det er bratt eller høyt.

Tilkomstteknikk er en spesiell metode for atkomst og sikring. En tilkomsttekniker bruker tau som atkomstvei til sitt arbeidssted. Metoden er definert i en egen standard hos Standard Norge (NS 9600), som stiller krav til opplæring og utførelse. Etter at du har gjennomført opplæring, får du sertifikat for tilkomstteknikk. 

Tilkomstteknikk blir også kalt for industriklatring. Det gjøres en risikovurdering av arbeidet, før man bestemmer seg for om man skal bruke tilkomstteknikk. En tilkomsttekniker kan også brukes dersom det er i en gitt situasjon er tryggere enn å sette opp et stillas eller bruke lift.

Vanlige oppgaver for en tilkomsttekniker:

 • utføre reparasjoner på en installasjon
 • rengjøre eller vedlikeholde et anlegg
 • utføre inspeksjon på en installasjon
 • utføre fagarbeid som overflatebehandling, isolering, rørarbeid og mekanisk eller teknisk arbeid
 • sikre andre eller lede sikringsarbeidet

Taubaserte metoder ble utviklet for bruk innen olje- og gassindustrien. Der var det mange bygg og installasjoner med avanserte konstruksjoner som krevde en ny metode for sikring. Taubaserte metoder har nå også blitt vanligere i landbasert industri.

Hvor jobber tilkomstteknikere ?

Bedrifter som driver med landbasert industri, skipsbygging eller olje- og gassvirksomhet trenger industriklatrere. Selve arbeidet foregår på ulike oppdragssteder, både til lands og til vanns.

Du kan også jobbe som selvstendig næringsdrivende. Noen blir kursholdere.

Personlige egenskaper

En tilkomsttekniker kan ikke ha høydeskrekk. Andre fysiske utfordringer, som tunge løft, kan være en del av jobben. Du må ha høy bevissthet om helse, miljø og sikkerhet. Yrket kan være fysisk krevende, så det er lurt å vurdere sin egen evne før man melder seg på kurs. 

En tilkomsttekniker må ofte trene på jobben sin, og det er viktig med god innsikt i utstyr, metoder og forståelse for teknikkene som brukes. Solid kunnskap om klatre- og redningsteknikker er nødvendig. 

Som tilkomsttekniker må du også være mentalt til stede. Dette er viktig fordi du skal planlegge for redning i alle sammenhenger der du arbeider i tau, og alle metoder skal gjøres trygt og riktig. 

Utdanning

En tilkomsttekniker bør ha fagkompetanse i tillegg til kurs i tilkomstteknikk. En industriklatrer kan være industrimaler, isolatør, mekaniker, sveiser eller elektriker. Noen tilkomstteknikere har spesialisert seg på sikringsledelse.

For å bli sertifisert som tilkomsttekniker må du gå på kurs. Kurs er åpent for personer over 18 år som fremlegger helseattest. I Norge finnes det flere opplæringsvirksomheter som har ansvar for kursing.

Se oversikt over sertifiserte opplæringsvirksomheter (SOFT Sertifisering).

Kursene tar for seg tema som lover og regelverk, utstyr, metoder, redning, risiko og ledelse. Kursene er delt i ulike klasser og nivå. Klasse B (enkle taumetoder) er mindre omfattende enn Klasse A (avanserte taumetoder). I klasse A er det kurs på tre ulike nivå. Etter nivå 3 kan du eventuelt gå sikringslederkurs.

Bedrifter

Tilkomsttekniker i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7215108 - TILKOMSTTEKNIKER
 • 7215107 - RIGGERASSISTENT
 • 7215101 - RIGGER
 • 7128105 - FAGARBEIDER (STILLASBYGGING)
 • 7128104 - STILLASBYGGER
 • 7241139 - SPESIALARBEIDER (ELEKTRIKER)
 • 7244109 - SPESIALARBEIDER (ENERGIMONTØR)
 • 7237111 - SPESIALARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7132107 - SPESIALARBEIDER (ISOLATØR OG KAPSLER)
 • 7141108 - SPESIALARBEIDER (MALER OG BYGGTAPETSERER)
 • 7128108 - SPESIALARBEIDER (STILLASBYGGING)
 • 7241118 - INSTALLASJONSINSPEKTØR
 • 3152108 - KVALITETSINSPEKTØR
 • 7241138 - ELEKTROMEKANIKER
 • 7237101 - INDUSTRIMEKANIKER
 • 7237105 - MEKANIKER (INDUSTRI)
 • 7237120 - MEKANIKER (INDUSTRIMEKANIKK)
 • 7237116 - VEDLIKEHOLDSARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKER)
 • 8111113 - SPESIALARBEIDER (BERGFAGARBEID)
 • 7133113 - FASADEMONTØR
 • 7128101 - STILLASARBEIDER
 • 7128103 - STILLASMONTØR
 • 7215109 - FAGARBEIDER (TILKOMSTTEKNIKK)
 • 7215110 - SIKRINGSLEDER (TILKOMSTTEKNIKK)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 01. september 2020, av Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk