Tilkomsteknikere på jobb
Yrkesbeskrivelse

Tilkomst­tekniker

favoritt ikon

Som tilkomsttekniker (industriklatrer) bruker du utstyr og teknikker fra klatring for å jobbe der hvor det er bratt eller høyt.

Tilkomstteknikk er en spesiell metode for atkomst og sikring. En tilkomsttekniker bruker tau som atkomstvei til sitt arbeidssted. Metoden er definert i en egen standard hos Standard Norge (NS 9600), som stiller krav til opplæring og utførelse. Etter at du har gjennomført opplæring, får du sertifikat for tilkomstteknikk. 

Tilkomstteknikk blir også kalt for industriklatring. Det gjøres en risikovurdering av arbeidet, før man bestemmer seg for om man skal bruke tilkomstteknikk. En tilkomsttekniker kan også brukes dersom det er i en gitt situasjon er tryggere enn å sette opp et stillas eller bruke lift.

Vanlige oppgaver for en tilkomsttekniker:

  • utføre reparasjoner på en installasjon
  • rengjøre eller vedlikeholde et anlegg
  • utføre inspeksjon på en installasjon
  • utføre fagarbeid som overflatebehandling, isolering, rørarbeid og mekanisk eller teknisk arbeid
  • sikre andre eller lede sikringsarbeidet

Taubaserte metoder ble utviklet for bruk innen olje- og gassindustrien. Der var det mange bygg og installasjoner med avanserte konstruksjoner som krevde en ny metode for sikring. Taubaserte metoder har nå også blitt vanligere i landbasert industri.

Hvor jobber tilkomstteknikere?

Bedrifter som driver med landbasert industri, skipsbygging eller olje- og gassvirksomhet trenger industriklatrere. Selve arbeidet foregår på ulike oppdragssteder, både til lands og til vanns.

Du kan også jobbe som selvstendig næringsdrivende. Noen blir kursholdere.

Personlige egenskaper

En tilkomsttekniker kan ikke ha høydeskrekk. Andre fysiske utfordringer, som tunge løft, kan være en del av jobben. Du må ha høy bevissthet om helse, miljø og sikkerhet. Yrket kan være fysisk krevende, så det er lurt å vurdere sin egen evne før man melder seg på kurs. 

En tilkomsttekniker må ofte trene på jobben sin, og det er viktig med god innsikt i utstyr, metoder og forståelse for teknikkene som brukes. Solid kunnskap om klatre- og redningsteknikker er nødvendig. 

Som tilkomsttekniker må du også være mentalt til stede. Dette er viktig fordi du skal planlegge for redning i alle sammenhenger der du arbeider i tau, og alle metoder skal gjøres trygt og riktig. 

Utdanning

En tilkomsttekniker bør ha fagkompetanse i tillegg til kurs i tilkomstteknikk. En industriklatrer kan være industrimaler, isolatør, mekaniker, sveiser eller elektriker. Noen tilkomstteknikere har spesialisert seg på sikringsledelse.

For å bli sertifisert som tilkomsttekniker må du gå på kurs. Kurs er åpent for personer over 18 år som fremlegger helseattest. I Norge finnes det flere opplæringsvirksomheter som har ansvar for kursing.

Se oversikt over sertifiserte opplæringsvirksomheter (SOFT Sertifisering).

Kursene tar for seg tema som lover og regelverk, utstyr, metoder, redning, risiko og ledelse. Kursene er delt i ulike klasser og nivå. Klasse B (enkle taumetoder) er mindre omfattende enn Klasse A (avanserte taumetoder). I klasse A er det kurs på tre ulike nivå. Etter nivå 3 kan du eventuelt gå sikringslederkurs.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Rigger eller spleiser
Heltid
Alle sektorer
902 personer
883 personer
Ca 264 kr
Ca
Ca 265 kr
42 700 kr
42 940 kr
512 400 kr
515 280 kr
Ca 264 kr
Ca
Ca 265 kr
44 500 kr
44 760 kr
534 000 kr
537 120 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 279 kr
45 050 kr
45 200 kr
540 600 kr
542 400 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 279 kr
48 900 kr
49 090 kr
586 800 kr
589 080 kr
Rigger eller spleiser
Deltid
Alle sektorer
334 personer
308 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 226 kr
36 450 kr
36 630 kr
437 400 kr
439 560 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 226 kr
36 700 kr
36 910 kr
440 400 kr
442 920 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 236 kr
37 970 kr
38 160 kr
455 640 kr
457 920 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 236 kr
40 880 kr
41 150 kr
490 560 kr
493 800 kr
Rigger eller spleiser
Heltid
Privat
900 personer
881 personer
Ca 264 kr
Ca
Ca 265 kr
42 700 kr
42 940 kr
512 400 kr
515 280 kr
Ca 264 kr
Ca
Ca 265 kr
44 500 kr
44 760 kr
534 000 kr
537 120 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 279 kr
45 090 kr
45 240 kr
541 080 kr
542 880 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 279 kr
48 940 kr
49 140 kr
587 280 kr
589 680 kr
Rigger eller spleiser
Deltid
Privat
329 personer
305 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 226 kr
36 530 kr
36 630 kr
438 360 kr
439 560 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 226 kr
36 800 kr
36 910 kr
441 600 kr
442 920 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 236 kr
38 000 kr
38 180 kr
456 000 kr
458 160 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 236 kr
40 940 kr
41 190 kr
491 280 kr
494 280 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Energimontør i arbeid

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder automatiserte systemer.

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

En kulde- og varmepumpe­montør monterer og vedlikeholder kjøleanlegg og varmegjenvinningsanlegg.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekaniker

Anleggsmaskin­mekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-­operatør

CNC-­operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.

En mann tapetserer en vegg

Maler

En maler behandler og beskytter ulike overflater som tak, vegger og gulv.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.