Image
Helsesekretær
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Helsesekretær

Som helsesekretær har du en kontorfaglig og medisinskteknisk utdanning tilpasset helsetjenesten.

Det er ofte helsesekretæren som møter pasienten først, for eksempel på et legekontor eller et sykehus. Helsesekretæren hjelper dermed til med å vurdere medisinsk hjelp til pasienten.

Vanlige arbeidsoppgaver for en helsesekretær:

 • betjene resepsjon, telefon og elektroniske henvendelser 
 • innkalle pasienter til timeavtaler
 • bestille pasienttransport og tolketjenester
 • laboratoriearbeid og prøvetaking (for eksempel blodprøver, ekg og spirometri - pustetest for å måle lungefunksjon)
 • sårstell
 • sette injeksjoner
 • assistere ved akutte situasjoner og småkirurgi
 • skriving av pasientjournaler
 • rapportering og administrasjon
 • koordineringsarbeid, for eksempel timebestillinger, ferielister og bemanning 

Helsesekretærer har autorisasjon som helsepersonell. Personer uten autorisasjon, som for eksempel medisinske sekretærer, kan ikke bruke tittelen helsesekretær.

Den tidligere betegnelsen, før yrket fikk autorisasjon, var legesekretær.

I jobben samarbeider du tett med blant andre leger og sykepleiere.

Hvor jobber helsesekretærer ?

Helsesekretærer kan jobbe på sykehus, legekontor, helsesentre, helsestasjoner, innen eldreomsorg, rusomsorg, psykiatri eller andre deler av helsevesenet. 

Personlige egenskaper

Som helsesekretær bør du like å møte nye mennesker. Du må være flink til å kommunisere både skriftlig og muntlig, ha serviceinnstilling og samarbeidsevner. Du må også være nøyaktig og kunne takle et høyt arbeidstempo. 

 

Utdanning

Helsesekretær er et treårig utdanningsløp på videregående skole. Etter fullført utdanning må man søke autorisasjon hos Helsedirektoratet. Kravet for å få autorisasjon er vitnemål fra en offentlig utdanningsinstitusjon.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta videreutdanning på universitet og høgskoler. Det er også mulig å ta videreutdanning i helseadministrasjon på fagskole.

 

Hva jobber helsesekretærutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 569909 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer
 • 569931 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, ettårig
 • 569910 - Medisinsk sekretær, ettårig
 • 543106 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjonssekretær, halvårig
 • 543107 - Fagskoleutdanning, helsekoordinator, halvårig
 • 469908 - Helsesekretær, Vg3
 • 469912 - Helsesekretær, Vg3, grunnkompetanse

Bedrifter

Helsesekretær i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5135102 - HELSESEKRETÆR
 • 5135103 - LEDENDE LEGESEKRETÆR
 • 5135101 - LEGESEKRETÆR
 • 5135104 - SYKEHUSSEKRETÆR

Sist kvalitetssikret den 17. februar 2022, av Faglig råd for helse og oppvekstfag