Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for helse og oppvekstfag 17. februar 2022

Helsesekretær

Som helsesekretær har du en kontorfaglig og medisinskteknisk utdanning tilpasset helsetjenesten.

Arbeidsoppgaver

Det er ofte helsesekretæren som møter pasienten først, for eksempel på et legekontor eller et sykehus. Helsesekretæren hjelper dermed til med å vurdere medisinsk hjelp til pasienten.

Vanlige arbeidsoppgaver for en helsesekretær:

 • betjene resepsjon, telefon og elektroniske henvendelser 
 • innkalle pasienter til timeavtaler
 • bestille pasienttransport og tolketjenester
 • laboratoriearbeid og prøvetaking (for eksempel blodprøver, ekg og spirometri - pustetest for å måle lungefunksjon)
 • sårstell
 • sette injeksjoner
 • assistere ved akutte situasjoner og småkirurgi
 • skriving av pasientjournaler
 • rapportering og administrasjon
 • koordineringsarbeid, for eksempel timebestillinger, ferielister og bemanning 

Helsesekretærer har autorisasjon som helsepersonell. Personer uten autorisasjon, som for eksempel medisinske sekretærer, kan ikke bruke tittelen helsesekretær.

Den tidligere betegnelsen, før yrket fikk autorisasjon, var legesekretær.

I jobben samarbeider du tett med blant andre leger og sykepleiere.

Hvor jobber helsesekretærer?

Helsesekretærer kan jobbe på sykehus, legekontor, helsesentre, helsestasjoner, innen eldreomsorg, rusomsorg, psykiatri eller andre deler av helsevesenet. 

Hvordan er det å jobbe som helsesekretær?

Intervjuer

En kvinne med langt mørkt hår. Hun er ikledd hvit helseuniform. Kvinnen smiler til kamera. Bildet er tatt innendørs, og bak henne er det en grå dør.

Helsesekretær

Silje Marlen Richardsen

– Å bli helsesekretær passer egentlig for alle, men du må være glad i å jobbe med mennesker, mener helsesekretær Silje Marlen.
Tone Merethe på kontoret med sykepleieruniform

Helsesekretær

Tone Merete Skeide Sandnes

– Jeg tror det er et generasjonsskifte som gjør at det er behov for flere helsesekretærer, sier Tone Merete Skeide Sandnes.

Passer jeg til å bli helsesekretær?

Som helsesekretær bør du like å møte nye mennesker. Du må være flink til å kommunisere både skriftlig og muntlig, ha serviceinnstilling og samarbeidsevner. Du må også være nøyaktig og kunne takle et høyt arbeidstempo. 

 

Hva tjener helsesekretærer?

Hvordan utdanner du deg til helsesekretær?

Helsesekretær er et treårig utdanningsløp på videregående skole. Etter fullført utdanning må man søke autorisasjon hos Helsedirektoratet. Kravet for å få autorisasjon er vitnemål fra en offentlig utdanningsinstitusjon. Det er kun yrkesfaglig utdanning fra videregående som gir deg autorisasjon som helsesekretær. 

Etter- og videreutdanning
Du kan ta videreutdanning på universitet og høgskoler. Det er også mulig å ta videreutdanning i helseadministrasjon på fagskole.

Hva jobber helsesekretærutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 569931 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjon, ettårig
 • 569910 - Medisinsk sekretær, ettårig
 • 569909 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer
 • 543107 - Fagskoleutdanning, helsekoordinator, halvårig
 • 543106 - Fagskoleutdanning, helseadministrasjonssekretær, halvårig
 • 469912 - Helsesekretær, Vg3, grunnkompetanse
 • 469908 - Helsesekretær, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber helsesekretærer?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med helsesekretærer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 5135102 - HELSESEKRETÆR
 • 5135104 - SYKEHUSSEKRETÆR
 • 5135103 - LEDENDE LEGESEKRETÆR
 • 5135101 - LEGESEKRETÆR

Andre yrker

Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Anestesilege setter en sprøyte på en person

Anestesilege

Anestesilegen har ansvar for å gi pasienter bedøvelse og smertelindring.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisykepleier

En anestesisykepleier passer på de viktigste funksjonene til pasienten. Dette skjer i et avansert teknologisk miljø. Sykepleieren håndterer både planlagte situasjoner og nødsituasjoner, både på sykehuset og andre steder.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.