Helsesekretær ajourfører pasientjournal på PC under pause på nattevakt på Ullevål sykehus.
Yrkesbeskrivelse

Helse­sekretær

favoritt ikon

Som helsesekretær er du utdannet sekretær tilpasset helsevesenet.

Ofte er det helsesekretæren som møter pasienten først, for eksempel på et legekontor eller et sykehus. Helsesekretæren hjelper dermed til med å vurdere medisinsk hjelp til pasienten.

Vanlige arbeidsoppgaver for en helsesekretær:

  • laboratoriearbeid
  • kontorarbeid
  • å yte service overfor pasienter

Helsesekretærer har autorisasjon som helsepersonell. Personer uten autorisasjon, som for eksempel medisinske sekretærer, kan ikke bruke tittelen helsesekretær.

I jobben samarbeider du tett med leger, sykepleiere og andre helsefagsarbeidere.

Hvor jobber helsesekretærer?

Helsesekretærer jobber ofte på helsesentre, legekontor, sykehjem, helsestasjon eller sykehus. 

Personlige egenskaper

Du bør like å møte nye mennesker og være nøyaktig. Helsesekretærer jobber i tett samarbeid med andre fagpersoner, og bør derfor kunne samarbeide godt med andre. Du bør også ha interesse for medisinske spørsmål.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Du kan ta videreutdanning på universitet og høgskoler. Det er også mulig å ta videreutdanning i helseadministrasjon på fagskole.

Som helsesekretær kan du utdanne deg videre innenfor faget, for å øke kompetansen i for eksempel helsejuss, IKT, logistikk og andre områder.

Hva jobber helsesekretærutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Helsesekretærer
Deltid
Alle sektorer
7 856 personer
7 767 personer
89 personer
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca
33 850 kr
33 850 kr
406 200 kr
406 200 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca
33 850 kr
33 850 kr
406 200 kr
406 200 kr
Ca 210 kr
Ca 210 kr
Ca 205 kr
34 060 kr
34 070 kr
33 190 kr
408 720 kr
408 840 kr
398 280 kr
Ca 210 kr
Ca 210 kr
Ca 205 kr
34 140 kr
34 150 kr
33 190 kr
409 680 kr
409 800 kr
398 280 kr
Helsesekretærer
Heltid
Alle sektorer
6 897 personer
6 823 personer
74 personer
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca
33 920 kr
33 920 kr
407 040 kr
407 040 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca
33 920 kr
33 920 kr
407 040 kr
407 040 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
33 870 kr
33 870 kr
33 870 kr
406 440 kr
406 440 kr
406 440 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
34 110 kr
34 110 kr
33 870 kr
409 320 kr
409 320 kr
406 440 kr
Helsesekretærer
Deltid
Kommunal
1 385 personer
1 367 personer
18 personer
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca
34 500 kr
34 520 kr
414 000 kr
414 240 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca
34 500 kr
34 520 kr
414 000 kr
414 240 kr
Ca 217 kr
Ca 217 kr
Ca 207 kr
35 080 kr
35 100 kr
33 560 kr
420 960 kr
421 200 kr
402 720 kr
Ca 217 kr
Ca 217 kr
Ca 207 kr
35 200 kr
35 220 kr
33 560 kr
422 400 kr
422 640 kr
402 720 kr
Helsesekretærer
Heltid
Kommunal
1 485 personer
1 481 personer
4 personer
Ca 214 kr
Ca 214 kr
Ca
34 590 kr
34 600 kr
415 080 kr
415 200 kr
Ca 214 kr
Ca 214 kr
Ca
34 590 kr
34 600 kr
415 080 kr
415 200 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
34 530 kr
34 530 kr
34 530 kr
414 360 kr
414 360 kr
414 360 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
34 690 kr
34 680 kr
34 530 kr
416 280 kr
416 160 kr
414 360 kr
Helsesekretærer
Deltid
Privat
5 514 personer
5 445 personer
69 personer
Ca 207 kr
Ca 208 kr
Ca
33 610 kr
33 630 kr
403 320 kr
403 560 kr
Ca 207 kr
Ca 208 kr
Ca
33 610 kr
33 630 kr
403 320 kr
403 560 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca 199 kr
33 850 kr
33 870 kr
32 270 kr
406 200 kr
406 440 kr
387 240 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca 199 kr
33 900 kr
33 920 kr
32 270 kr
406 800 kr
407 040 kr
387 240 kr
Helsesekretærer
Heltid
Privat
3 377 personer
3 322 personer
55 personer
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca
33 850 kr
33 850 kr
406 200 kr
406 200 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca
33 850 kr
33 850 kr
406 200 kr
406 200 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca 213 kr
33 920 kr
33 910 kr
34 520 kr
407 040 kr
406 920 kr
414 240 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca 213 kr
34 080 kr
34 070 kr
34 520 kr
408 960 kr
408 840 kr
414 240 kr
Helsesekretærer
Deltid
Statlig
957 personer
955 personer
2 personer
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca
33 670 kr
33 670 kr
404 040 kr
404 040 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca
33 670 kr
33 670 kr
404 040 kr
404 040 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
33 910 kr
33 910 kr
33 910 kr
406 920 kr
406 920 kr
406 920 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
Ca 209 kr
34 130 kr
34 130 kr
33 910 kr
409 560 kr
409 560 kr
406 920 kr
Helsesekretærer
Heltid
Statlig
2 035 personer
2 020 personer
15 personer
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca
33 630 kr
33 630 kr
403 560 kr
403 560 kr
Ca 208 kr
Ca 208 kr
Ca
33 630 kr
33 630 kr
403 560 kr
403 560 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
33 310 kr
33 310 kr
33 310 kr
399 720 kr
399 720 kr
399 720 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
Ca 206 kr
33 740 kr
33 740 kr
33 310 kr
404 880 kr
404 880 kr
399 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold