Gjennomgått i samarbeid med Norsk Håndverksinstiutt  14. september 2021

Gipsmaker

En gipsmaker arbeider med gips til bygninger og kunstformål.

Arbeidsoppgaver

Gipsmakere lager lister, figurer og ornamenter i gips. De former og modellerer, støper, trekker, monterer og pusser. I dag er det mest silikon som brukes til avforming og avstøpninger. 

Alle modeller blir laget i gips, men kan siden overføres til andre materialer. I tillegg til å kunne bruke fagets materialer, bør gipsmakeren ha kunnskaper om arkitektur- og kunsthistorie for å kunne gi råd til kunder.

Gipsmakeren bruker foruten gips også kalkmørtel, betong og ulike moderne støpematerialer.

Foruten gipsarbeider til nybygg, arbeider gipsmakere mye med reparasjons- og restaureringsarbeider på offentlige og private bygg, inkludert kirker. Taklister og takrosetter i gips finnes for eksempel i mange eldre byleiligheter.

Gipsmakere kan også få oppdrag fra kunstnere.

Vanlige arbeidsoppgaver for en gipsmaker:

  • gjenskape figurer og mønstre
  • lage støpeformer, støpe og montere
  • trekke gipslister til innvendig eller utvendig bruk

Håndverkeren arbeider både på verksted og på byggeplasser. Arbeid på stillaser er ofte nødvendig.

Hvor jobber gipsmakere?

Gipsmakere arbeider vanligvis i små bedrifter. Noen etablerer seg som selvstendig næringsdrivende.

Bli med en gipsmaker på jobb

Hvordan er det å jobbe som gipsmaker?

Intervjuer

Gipsmaker Jean W. Hoff-Mares står med hendene i kryss og lener seg mot verkstedsbordet sitt. Bak han er det pensler, sement og formingsverktøy.

Gipsmaker

Jean W. Hoff-Mares

Jean lager de vakre dekorasjonene som man kan se i tradisjonelle boliger og bygg.

Viktige egenskaper for en gipsmaker

En gipsmaker bør være kreativ og kunne finne løsninger på ulike oppgaver. Nøyaktighet, presisjon, tålmodighet og sans for form og detaljer er viktig. Du bør ha tegneferdigheter og interesse for kunsthistorie og arkitektur. Du bør også ha god fysikk og ikke ha høydeskrekk.

Hva tjener gipsmakere?

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Hvordan utdanner du deg til gipsmaker?

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Etter bestått svenneprøve og minst to års praksis, kan du ta mesterbrev. Mesterbrevopplæring tilbys ved Folkeuniversitetet i hele Norge. 

Hva jobber gipsmakerfagutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 457110 - Gipsmakerfaget, Vg2 og Vg3, særløp (gammel ordning)

Bedrifter: Hvor jobber gipsmakere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med gipsmakere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

  • 7121107 - GIPSMAKER
  • 7121105 - GIPSMAKERMESTER
  • 7121104 - STUKKATØR

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
En mann står med ryggen til på en byggeplass. Han har hjelm og refleksvest og leser på noen papirer.

Arbeidsleder bygg og anlegg

Som arbeidsleder i bygg og anlegg har du en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av prosjekter på bygg – og anleggsplasser.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekter jobber med å utforme hus, bygninger og byer og steder.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeider

En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.