En gipsmaker i arbeid med en avstøping.
Yrkesbeskrivelse

Gips­maker

favoritt ikon

En gipsmaker arbeider med gips til bygninger og kunstformål.

Som gipsmaker lager du lister, figurer og ornamenter i gips. Du former og modellerer, støper, trekker, monterer og pusser. I dag er det mest silikon som brukes til avforming og avstøpninger. Foruten gipsarbeider til nybygg, arbeider gipsmakere mye med reparasjons- og restaureringsarbeider på offentlige og private bygg, inkludert kirker. Taklister og takrosetter i gips finnes for eksempel i mange eldre byleiligheter.

Gipsmakere kan også få oppdrag fra kunstnere. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en gipsmaker:

  • Gjenskape figurer og mønstre
  • Lage støpeformer, støpe og montere
  • Trekke gipslister til innvendig eller utvendig bruk

Håndverkeren arbeider både på verksted og på byggeplasser. Arbeid på stillaser er ofte nødvendig. Gipsmakeren bruker foruten gips også kalkmørtel, betong og ulike moderne støpematerialer. Alle modeller blir laget i gips, men kan siden overføres til andre materialer.

I tillegg til å kunne bruke fagets materialer, bør gipsmakeren ha kunnskaper om arkitektur- og kunsthistorie for å kunne gi råd til kunder. 

Hvor jobber gipsmakere?

Gipsmakere arbeider vanligvis i små bedrifter. Noen etablerer seg som selvstendig næringsdrivende.   

Personlige egenskaper

En gipsmaker bør være kreativ og kunne finne løsninger på ulike oppgaver. Nøyaktighet, presisjon, tålmodighet og sans for form og detaljer er viktig. Du bør ha tegneferdigheter og interesse for kunsthistorie og arkitektur. Du bør også ha god fysikk og ikke ha høydeskrekk. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning

Etter bestått svenneprøve og minst to års praksis, kan du ta mesterbrev. Mesterbrevopplæring tilbys ved Folkeuniversitetet i hele Norge. 

Hva jobber gipsmakerfagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

For dette yrket finnes det ikke tilgjengelig lønnsdata. Les mer om hvordan utdanning.no samler inn lønnsstatistikk.

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken