Gjennomgått i samarbeid med Viking Redning 05. juni 2023

Bilberger

En bilberger hjelper bilister som har uhell eller problemer med kjøretøy på veien.

Arbeidsoppgaver

Bilbergeren hjelper bilister på og langs veien. Det kan være privatpersoner eller bedrifter som trenger hjelp, og de har ofte en veihjelpsavtale med selskapet bilbergeren jobber for.

Vanlige arbeidsoppgaver for en bilberger:

 • hjelpe kunder ved uhell på vei, som utforkjøringer eller ved trafikkulykker
 • hjelpe kunder med tekniske problemer på kjøretøyet som:
  • punktert dekk
  • flatt batteri
  • motorstopp
  • manglende drivstoff
  • feil drivstoff på kjøretøyet
 • vedlikeholde bergingskjøretøy
 • bidra til å holde orden på bilbergingsstasjonen
 • holde seg oppdatert på relevante krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Som bilberger er det vanlig å jobbe skift over dag, kveld, natt og helg. Du kan gjøre oppdrag for medlemmer, forsikringsbransjen, bilimportører eller politiet. Noen bilbergere jobber bare med personbilberging (lette kjøretøy). En bilberger kjører en bergingsbil. Bergingsbilen kan være en lastebil med plan for å kunne frakte biler, eller en tungberger som kan berge lastebiler og større kjøretøy. Eller det kan være en servicebil som er en personbil, som tar jobber som ikke krever bilberging, men jobber der man reparerer bilen på stedet. 

Hvor jobber Bilbergere?

De fleste bilbergere jobber for private veihjelpsselskaper. Det kan være større eller mindre selskaper som er regionale, nasjonale eller internasjonale. 

Hvordan er det å jobbe som bilberger?

Passer jeg til å bli bilberger?

Du må kunne opptre rolig i stressende situasjoner og kunne kommunisere godt. Du må også kunne ta selvstendige avgjørelser og jobbe godt i team. Interesse for bil og motor er en fordel.

Hva tjener Bilbergere?

Bedrifter: Hvor jobber Bilbergere?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med Bilbergere

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 8323111 - BILBERGER

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
En mann polerer en svart bil med en poleringsmaskin

Bilpleier

Som bilpleier vasker og polerer du biler utvendig, vasker og renser innvendig, og reparerer småskader på alle bilens overflater.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilselger

Bilselgere selger biler.