Image
En rød fiskebåt til havs med en person ombord.

Yrkesbeskrivelse

Skipper på fiskefartøy

Skipperen er sjefen på et fiskefartøy, og har gode kunnskaper om navigasjon og bruk av høyteknologisk fiskeletingsutstyr.

Som skipper har du både nautisk utdanning og en betydelig fartstid innenfor maritimt arbeid. Skipperen navigerer et fiskefartøy, og har gode kunnskaper om bruk av høyteknologisk fiskeletingsutstyr. Skipperen har allsidig praksis fra fiske, og har kjennskap til de mange arbeidsoperasjonene på et moderne fiskefartøy.

Vanlige arbeidsoppgaver for en skipper:

  • navigere og føre fartøyet
  • ansvar for sikkerhet og arbeidsmiljø om bord 
  • ta hensyn til og sørge for miljø og sikkerhet for mannskapet
  • kommunisere med andre fartøy, myndigheter og kjøpere, blant annet over radio
  • vedlikeholde båten, maskiner og utstyr
  • delta i fangst og fiske eller andre operasjoner

Som skipper jobber på havet i lange perioder av ganger, så du må være forberedt på å jobbe turnus. Se også kystskipper.

Alle som skal jobbe på skip, og andre flyttbare innretninger til havs, må ha en helseerklæring som viser at du kan jobbe om bord på et skip. Da skal en sjømannslege sjekke blant annet syn, hørsel, din fysiske funksjonsevne. Dette gjelder også lærlinger som skal jobbe om bord.

Hvor jobber fiskeskippere ?

Som skipper jobber du på fiskefartøy i ulike størrelser. Det er per i dag omtrent 300 helårsdrevne fiskefartøy i Norge som er lengre enn 30 meter, de fleste av disse er over 500 bruttotonn.

Personlige egenskaper

Som skipper må du ha teknisk innsikt, da det er mye høyteknologisk utstyr om bord som må betjenes. Du bør ha evnen til å utføre flere arbeidsoppgaver på samme tid. En skipper bør også ha god helse, godt syn og god hørsel. Du må være nysgjerrig på bransjen og holde deg fortløpende oppdatert. Gode samarbeidsevner er særlig viktig i et yrke der man er ute på sjøen i lange perioder av gangen.

Utdanning

Utdanningsløpet er avhengig av størrelsen på fartøyet. For fartøy under 15 meter vil båtførerprøven denne de formelle kravene, men man bør ha en den kunnskap før man begir seg ut. 

Et anbefalt sted å starte din utdanning er i videregående opplæring, noe som vil gi deg den nødvendige fiskerifaglige kompetansen. Utdanningsløpet forløper over fire år, hvor av to år er opplæring i bedriftfiske og fangst eller matros.

For å være kvalifisert for å føre større båter må skipperen ha navigasjonssertifikat for større fartøy. Disse kan oppnås gjennom fullført fagskole eller maritim høgskole.

Etter at du har tatt fagbrevet i fiske og fangst kan gå videre på fagskole. Linjen for maritime fag og fiskerifag er toårig, og teorien dekker alle navigasjonssertifikatene opp til klasse 1 sjøkaptein.

Maritim høgskole eller universitet er en treårig utdanning som gir deg en bachelorgrad i nautikk. Teorien dekker alle navigasjonssertifikatene opp til klasse 1 sjøkaptein. I forhold til teknisk fagskole er studiet mer teoretisk og inneholder blant annet flere ledelsesfag.

For å føre fiskefartøy over 500 bruttotonn må du ha sertifikater utover kystskippersertifikat (kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 5).

 

Bedrifter

Skipper på fiskefartøy i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 6411105 - FISKESKIPPER (KYST)

Sist kvalitetssikret den 01. juni 2022, av Norsk Sjøoffiserforbund