Kvinnelig bonde mater sauer
Yrkesbeskrivelse

Agronom

favoritt ikon

Agronomer arbeider med driften av en gård.

En agronom har et allsidig yrke. Som agronom arbeider du ofte med husdyrstell og planteproduksjon. Du kan arbeide i fjøs med melkekyr, kjøttfe, sau, geit, svin, fjørfe og andre dyr.

Agronomen arbeider også ute på jordet med maskiner og redskap i dyrking og høsting av planter til mat for mennesker og fôr til dyr. Mange agronomer er bønder og driver sin egen gård.

Vanlige arbeidsoppgaver for agronomen:

  • husdyrproduksjon og planteproduksjon
  • bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr
  • forvalting av innmark og utmark
  • drift av landbrukseiendom
  • tjenesteyting tilknyttet landbruket

I tillegg til drift av gårdsbruk, kan agronomen arbeide med forsøk, rådgiving, salg og service innen landbruk.

Hvor jobber agronomer?

Som agronom kan du jobbe som gårdsarbeider eller røkter på en enkelt gård eller som avløser, landbruksvikar eller maskinfører på flere gårder. Du kan også jobbe med landbruksforsøk og rådgiving eller i bedrifter som selger varer og tjenester til landbruket. Mange agronomer er også bønder som driver sin egen gård. 

Personlige egenskaper

Som agronom må du like å jobbe praktisk med planter, dyr og maskiner. Du bør være opptatt av miljø, dyrevelferd og sikkerhet i arbeidet og være i god fysisk form. En agronom bør både ha gode samarbeidsevner og kunne arbeide selvstendig.

Utdanning

Agronomi kan studeres både gjennom videregående opplæring, og på universitet eller høgskole. 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber agronomutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sivilagronomer
Deltid
Alle sektorer
113 personer
Ca 275 kr
Ca
Ca
44 580 kr
534 960 kr
Ca 275 kr
Ca
Ca
44 580 kr
534 960 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca
45 780 kr
549 360 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca
45 870 kr
550 440 kr
Sivilagronomer
Heltid
Alle sektorer
403 personer
179 personer
224 personer
Ca 307 kr
Ca 304 kr
Ca 309 kr
49 790 kr
49 180 kr
50 000 kr
597 480 kr
590 160 kr
600 000 kr
Ca 307 kr
Ca 304 kr
Ca 309 kr
49 790 kr
49 180 kr
50 000 kr
597 480 kr
590 160 kr
600 000 kr
Ca 316 kr
Ca 306 kr
Ca 324 kr
51 200 kr
49 590 kr
52 490 kr
614 400 kr
595 080 kr
629 880 kr
Ca 316 kr
Ca 306 kr
Ca 324 kr
51 400 kr
49 720 kr
52 750 kr
616 800 kr
596 640 kr
633 000 kr
Sivilagronomer
Heltid
Privat
240 personer
102 personer
138 personer
Ca 316 kr
Ca
Ca 319 kr
51 120 kr
51 620 kr
613 440 kr
619 440 kr
Ca 316 kr
Ca
Ca 319 kr
51 120 kr
51 620 kr
613 440 kr
619 440 kr
Ca 334 kr
Ca 326 kr
Ca 341 kr
54 150 kr
52 760 kr
55 180 kr
649 800 kr
633 120 kr
662 160 kr
Ca 334 kr
Ca 326 kr
Ca 341 kr
54 450 kr
52 760 kr
55 560 kr
653 400 kr
633 120 kr
666 720 kr
Sivilagronomer
Heltid
Statlig
156 personer
Ca 294 kr
Ca
Ca
47 660 kr
571 920 kr
Ca 294 kr
Ca
Ca
47 660 kr
571 920 kr
Ca 291 kr
Ca
Ca
47 200 kr
566 400 kr
Ca 291 kr
Ca
Ca
47 260 kr
567 120 kr
Agroteknikere
Deltid
Alle sektorer
147 personer
Ca 226 kr
Ca
Ca
36 670 kr
440 040 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca
36 670 kr
440 040 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca
39 300 kr
471 600 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca
39 400 kr
472 800 kr
Agroteknikere
Heltid
Alle sektorer
420 personer
161 personer
259 personer
Ca 262 kr
Ca 258 kr
Ca 264 kr
42 500 kr
41 730 kr
42 830 kr
510 000 kr
500 760 kr
513 960 kr
Ca 262 kr
Ca 258 kr
Ca 264 kr
42 500 kr
41 730 kr
42 830 kr
510 000 kr
500 760 kr
513 960 kr
Ca 267 kr
Ca 262 kr
Ca 271 kr
43 320 kr
42 430 kr
43 870 kr
519 840 kr
509 160 kr
526 440 kr
Ca 267 kr
Ca 262 kr
Ca 271 kr
43 940 kr
42 780 kr
44 660 kr
527 280 kr
513 360 kr
535 920 kr
Agroteknikere
Heltid
Privat
271 personer
101 personer
170 personer
Ca 280 kr
Ca 278 kr
Ca 281 kr
45 290 kr
44 990 kr
45 560 kr
543 480 kr
539 880 kr
546 720 kr
Ca 280 kr
Ca 278 kr
Ca 281 kr
45 290 kr
44 990 kr
45 560 kr
543 480 kr
539 880 kr
546 720 kr
Ca 281 kr
Ca 273 kr
Ca 286 kr
45 530 kr
44 230 kr
46 300 kr
546 360 kr
530 760 kr
555 600 kr
Ca 281 kr
Ca 273 kr
Ca 286 kr
46 250 kr
44 680 kr
47 180 kr
555 000 kr
536 160 kr
566 160 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold