Yrkesbeskrivelse

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.

Agronom er betegnelse på personer som har tatt en landbruksfaglig utdannelse. Det kan også være en stillingstittel i landbruksforvaltning, som for eksempel fylkesagronom.

En gårdbruker/bonde og agronom er egentlig det samme, men det er bare gårdbrukeren med landbruksutdanning som kan kalles agronom. Som agronom i forvaltningen kreves ofte agronomutdannelse på universitets- og høgskolenivå.   

En agronom har et allsidig yrke. Som agronom arbeider du ofte med husdyrstell og planteproduksjon. Du kan arbeide i fjøs med melkekyr, kjøttfe, sau, geit, svin, fjørfe og andre dyr.

Agronomen arbeider også ute på jordet med maskiner og redskap i dyrking og høsting av planter til mat for mennesker og fôr til dyr. Mange agronomer driver sin egen gård.

Vanlige arbeidsoppgaver for agronomen:

 • husdyrproduksjon og planteproduksjon
 • bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr
 • forvalting av innmark og utmark
 • drift av landbrukseiendom
 • tjenesteyting tilknyttet landbruket

I tillegg til drift av gårdsbruk, kan agronomen arbeide med forsøk, rådgiving, salg og service innen landbruk.

Hvor jobber agronomer ?

Som agronom kan du jobbe som gårdsarbeider eller røkter på en enkelt gård eller som avløser, landbruksvikar eller maskinfører på flere gårder. Du kan også jobbe med landbruksforsøk og rådgiving eller i bedrifter som selger varer og tjenester til landbruket. Mange agronomer er også bønder som driver sin egen gård. 

Personlige egenskaper

Som agronom må du like å jobbe praktisk med planter, dyr og maskiner. Du bør være opptatt av miljø, dyrevelferd og sikkerhet i arbeidet og være i god fysisk form. En agronom bør både ha gode samarbeidsevner og kunne arbeide selvstendig.

Utdanning

Agronomi kan studeres både gjennom videregående opplæring, og på universitet eller høgskole. 

Hva jobber agronomutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 479901 - Landbruk, Vg3

Bedrifter

Agronom i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3212101 - AGRONOM
 • 3212102 - AGRONOMASSISTENT (FYLKE)
 • 2212120 - FYLKESAGRONOM
 • 3212106 - FYLKESAGRONOMASSISTENT(LANDBRUKSSELSKAP)
 • 2212110 - REINDRIFTSAGRONOM
 • 2212102 - AGRONOM, SIVIL
 • 2212119 - SENIOR KONSULENT (SIVILAGRONOM)
 • 2212115 - SIVILAGRONOM
 • 2212118 - SJEFSKONSULENT (SIVILAGRONOM)
 • 9210102 - INNHØSTINGSARBEIDER
 • 6129101 - RØKTER
 • 3212117 - FAGKONSULENT (JORDBRUK, SKOGBRUK)
 • 3212115 - FORSKNINGSTEKNIKER (JORDBRUK,SKOGBRUK)
 • 2212121 - PRODUSENTRÅDGIVER (MELKEPRODUKTER)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 08. juni 2022, av Faglig råd for naturbruk