Kvinnelig bonde mater sauer
Yrkesbeskrivelse

Agronom

favoritt ikon

Agronomer arbeider med driften av en gård.

En agronom har et allsidig yrke. Som agronom arbeider du ofte med husdyrstell og planteproduksjon. Du kan arbeide i fjøs med melkekyr, kjøttfe, sau, geit, svin, fjørfe og andre dyr.

Agronomen arbeider også ute på jordet med maskiner og redskap i dyrking og høsting av planter til mat for mennesker og fôr til dyr. Mange agronomer er bønder og driver sin egen gård.

Vanlige arbeidsoppgaver for agronomen:

  • husdyrproduksjon og planteproduksjon
  • bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr
  • forvalting av innmark og utmark
  • drift av landbrukseiendom
  • tjenesteyting tilknyttet landbruket

I tillegg til drift av gårdsbruk, kan agronomen arbeide med forsøk, rådgiving, salg og service innen landbruk.

Hvor jobber agronomer?

Som agronom kan du jobbe som gårdsarbeider eller røkter på en enkelt gård eller som avløser, landbruksvikar eller maskinfører på flere gårder. Du kan også jobbe med landbruksforsøk og rådgiving eller i bedrifter som selger varer og tjenester til landbruket. Mange agronomer er også bønder som driver sin egen gård. 

Personlige egenskaper

Som agronom må du like å jobbe praktisk med planter, dyr og maskiner. Du bør være opptatt av miljø, dyrevelferd og sikkerhet i arbeidet og være i god fysisk form. En agronom bør både ha gode samarbeidsevner og kunne arbeide selvstendig.

Utdanning

Agronomi kan studeres både gjennom videregående opplæring, og på universitet eller høgskole. 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber agronomutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sivilagronom
Heltid
Alle sektorer
407 personer
179 personer
228 personer
Ca 330 kr
Ca 325 kr
Ca 334 kr
53 420 kr
52 610 kr
54 170 kr
641 040 kr
631 320 kr
650 040 kr
Ca 330 kr
Ca 325 kr
Ca 334 kr
53 420 kr
52 610 kr
54 170 kr
641 040 kr
631 320 kr
650 040 kr
Ca 341 kr
Ca 330 kr
Ca 350 kr
55 210 kr
53 410 kr
56 620 kr
662 520 kr
640 920 kr
679 440 kr
Ca 341 kr
Ca 330 kr
Ca 350 kr
55 530 kr
53 680 kr
56 980 kr
666 360 kr
644 160 kr
683 760 kr
Sivilagronom
Heltid
Privat
238 personer
100 personer
138 personer
Ca 349 kr
Ca 344 kr
Ca 356 kr
56 510 kr
55 790 kr
57 730 kr
678 120 kr
669 480 kr
692 760 kr
Ca 349 kr
Ca 344 kr
Ca 356 kr
56 510 kr
55 790 kr
57 730 kr
678 120 kr
669 480 kr
692 760 kr
Ca 363 kr
Ca 352 kr
Ca 372 kr
58 870 kr
56 960 kr
60 250 kr
706 440 kr
683 520 kr
723 000 kr
Ca 363 kr
Ca 352 kr
Ca 372 kr
59 340 kr
57 340 kr
60 790 kr
712 080 kr
688 080 kr
729 480 kr
Sivilagronom
Heltid
Statlig
164 personer
Ca 314 kr
Ca
Ca
50 830 kr
609 960 kr
Ca 314 kr
Ca
Ca
50 830 kr
609 960 kr
Ca 310 kr
Ca
Ca
50 220 kr
602 640 kr
Ca 310 kr
Ca
Ca
50 320 kr
603 840 kr
Agrotekniker
Heltid
Alle sektorer
452 personer
182 personer
270 personer
Ca 282 kr
Ca 278 kr
Ca 288 kr
45 720 kr
45 000 kr
46 680 kr
548 640 kr
540 000 kr
560 160 kr
Ca 282 kr
Ca 278 kr
Ca 288 kr
45 720 kr
45 000 kr
46 680 kr
548 640 kr
540 000 kr
560 160 kr
Ca 287 kr
Ca 280 kr
Ca 292 kr
46 550 kr
45 350 kr
47 370 kr
558 600 kr
544 200 kr
568 440 kr
Ca 287 kr
Ca 280 kr
Ca 292 kr
47 380 kr
45 690 kr
48 540 kr
568 560 kr
548 280 kr
582 480 kr
Agrotekniker
Deltid
Alle sektorer
142 personer
Ca 240 kr
Ca
Ca
38 890 kr
466 680 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca
38 890 kr
466 680 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca
41 780 kr
501 360 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca
41 970 kr
503 640 kr
Agrotekniker
Heltid
Privat
323 personer
122 personer
201 personer
Ca 295 kr
Ca 292 kr
Ca 297 kr
47 780 kr
47 260 kr
48 140 kr
573 360 kr
567 120 kr
577 680 kr
Ca 295 kr
Ca 292 kr
Ca 297 kr
47 780 kr
47 260 kr
48 140 kr
573 360 kr
567 120 kr
577 680 kr
Ca 299 kr
Ca 288 kr
Ca 306 kr
48 470 kr
46 730 kr
49 520 kr
581 640 kr
560 760 kr
594 240 kr
Ca 299 kr
Ca 288 kr
Ca 306 kr
49 400 kr
47 120 kr
50 790 kr
592 800 kr
565 440 kr
609 480 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Mann på tur i Jotunheimen.

Naturforvalter

Naturforvalteren tar vare på miljøet og naturressursene rundt oss.

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Spade med fiskefôr holdes fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutvikler fiskefôr

Som produktutvikler av fiskefôr jobber du for å lage best mulig fôr til fisk.

Hestefaglært forer hest ute på paddock.

Heste­faglært

Som heste­faglært jobber du med foring, trening, rengjøring og annet stell av hest.

Veterinær undersøker storfe med stetoskop.

Veterinær

Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr, men jobber også med mattrygghet og dyrevelferd.

Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleier

Som dyrepleier hjelper du veterinæren i det daglige arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.

Gartner klipper hekk

Gartner

Som gartner tar du vare på uteområder og parker. Du kan også arbeide innenfor plante- og grønnsaks­produksjon.

Kostøkonom prater med kokker

Kost­økonom

Kost­økonomer har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til en forsvarlig pris.

Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

En aktuar regner ut finansiell risiko og jobber som oftest i et forsikringsselskap.

En marinbiolog undersøker tang i fjæra

Marinbiolog

Marinbiologer forsker på vekster, dyr og organismer i vann.