Kvinnelig bonde mater sauer
Yrkesbeskrivelse

Agronom

favoritt ikon

Agronomer arbeider med driften av en gård.

En agronom har et allsidig yrke. Som agronom arbeider du ofte med husdyrstell og planteproduksjon. Du kan arbeide i fjøs med melkekyr, kjøttfe, sau, geit, svin, fjørfe og andre dyr.

Agronomen arbeider også ute på jordet med maskiner og redskap i dyrking og høsting av planter til mat for mennesker og fôr til dyr. Mange agronomer er bønder og driver sin egen gård.

Vanlige arbeidsoppgaver for agronomen:

  • husdyrproduksjon og planteproduksjon
  • bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr
  • forvalting av innmark og utmark
  • drift av landbrukseiendom
  • tjenesteyting tilknyttet landbruket

I tillegg til drift av gårdsbruk, kan agronomen arbeide med forsøk, rådgiving, salg og service innen landbruk.

Hvor jobber agronomer?

Som agronom kan du jobbe som gårdsarbeider eller røkter på en enkelt gård eller som avløser, landbruksvikar eller maskinfører på flere gårder. Du kan også jobbe med landbruksforsøk og rådgiving eller i bedrifter som selger varer og tjenester til landbruket. Mange agronomer er også bønder som driver sin egen gård. 

Personlige egenskaper

Som agronom må du like å jobbe praktisk med planter, dyr og maskiner. Du bør være opptatt av miljø, dyrevelferd og sikkerhet i arbeidet og være i god fysisk form. En agronom bør både ha gode samarbeidsevner og kunne arbeide selvstendig.

Utdanning

Agronomi kan studeres både gjennom videregående opplæring, og på universitet eller høgskole. 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber agronomutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sivilagronom
Deltid
Alle sektorer
104 personer
Ca 283 kr
Ca
Ca
45 920 kr
551 040 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca
45 920 kr
551 040 kr
Ca 289 kr
Ca
Ca
46 880 kr
562 560 kr
Ca 289 kr
Ca
Ca
46 980 kr
563 760 kr
Sivilagronom
Heltid
Alle sektorer
407 personer
180 personer
227 personer
Ca 316 kr
Ca 310 kr
Ca 324 kr
51 190 kr
50 150 kr
52 440 kr
614 280 kr
601 800 kr
629 280 kr
Ca 316 kr
Ca 310 kr
Ca 324 kr
51 190 kr
50 150 kr
52 440 kr
614 280 kr
601 800 kr
629 280 kr
Ca 329 kr
Ca 314 kr
Ca 341 kr
53 240 kr
50 800 kr
55 180 kr
638 880 kr
609 600 kr
662 160 kr
Ca 329 kr
Ca 314 kr
Ca 341 kr
53 500 kr
50 980 kr
55 500 kr
642 000 kr
611 760 kr
666 000 kr
Sivilagronom
Privat
305 personer
136 personer
169 personer
Ca 324 kr
Ca 314 kr
Ca 334 kr
52 440 kr
50 910 kr
54 070 kr
629 280 kr
610 920 kr
648 840 kr
Ca 324 kr
Ca 314 kr
Ca 334 kr
52 440 kr
50 910 kr
54 070 kr
629 280 kr
610 920 kr
648 840 kr
Ca 338 kr
Ca 319 kr
Ca 353 kr
54 760 kr
51 720 kr
57 150 kr
657 120 kr
620 640 kr
685 800 kr
Ca 338 kr
Ca 319 kr
Ca 353 kr
55 090 kr
51 940 kr
57 570 kr
661 080 kr
623 280 kr
690 840 kr
Sivilagronom
Heltid
Privat
249 personer
106 personer
143 personer
Ca 328 kr
Ca 318 kr
Ca 336 kr
53 130 kr
51 490 kr
54 470 kr
637 560 kr
617 880 kr
653 640 kr
Ca 328 kr
Ca 318 kr
Ca 336 kr
53 130 kr
51 490 kr
54 470 kr
637 560 kr
617 880 kr
653 640 kr
Ca 344 kr
Ca 326 kr
Ca 358 kr
55 800 kr
52 870 kr
57 970 kr
669 600 kr
634 440 kr
695 640 kr
Ca 344 kr
Ca 326 kr
Ca 358 kr
56 160 kr
53 090 kr
58 430 kr
673 920 kr
637 080 kr
701 160 kr
Sivilagronom
Statlig
197 personer
109 personer
Ca 308 kr
Ca
Ca 309 kr
49 920 kr
50 130 kr
599 040 kr
601 560 kr
Ca 308 kr
Ca
Ca 309 kr
49 920 kr
50 130 kr
599 040 kr
601 560 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca 310 kr
49 250 kr
50 150 kr
591 000 kr
601 800 kr
Ca 304 kr
Ca
Ca 310 kr
49 330 kr
50 250 kr
591 960 kr
603 000 kr
Sivilagronom
Heltid
Statlig
151 personer
Ca 309 kr
Ca
Ca
50 130 kr
601 560 kr
Ca 309 kr
Ca
Ca
50 130 kr
601 560 kr
Ca 306 kr
Ca
Ca
49 580 kr
594 960 kr
Ca 306 kr
Ca
Ca
49 670 kr
596 040 kr
Sivilagronom
Alle sektorer
511 personer
230 personer
281 personer
Ca 313 kr
Ca 309 kr
Ca 320 kr
50 780 kr
50 010 kr
51 900 kr
609 360 kr
600 120 kr
622 800 kr
Ca 313 kr
Ca 309 kr
Ca 320 kr
50 780 kr
50 010 kr
51 900 kr
609 360 kr
600 120 kr
622 800 kr
Ca 324 kr
Ca 309 kr
Ca 336 kr
52 430 kr
50 080 kr
54 360 kr
629 160 kr
600 960 kr
652 320 kr
Ca 324 kr
Ca 309 kr
Ca 336 kr
52 670 kr
50 250 kr
54 660 kr
632 040 kr
603 000 kr
655 920 kr
Agrotekniker
Deltid
Alle sektorer
163 personer
Ca 229 kr
Ca
Ca
37 120 kr
445 440 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca
37 120 kr
445 440 kr
Ca 242 kr
Ca
Ca
39 240 kr
470 880 kr
Ca 242 kr
Ca
Ca
39 400 kr
472 800 kr
Agrotekniker
Heltid
Alle sektorer
438 personer
168 personer
270 personer
Ca 268 kr
Ca 265 kr
Ca 272 kr
43 370 kr
43 000 kr
44 080 kr
520 440 kr
516 000 kr
528 960 kr
Ca 268 kr
Ca 265 kr
Ca 272 kr
43 370 kr
43 000 kr
44 080 kr
520 440 kr
516 000 kr
528 960 kr
Ca 276 kr
Ca 271 kr
Ca 279 kr
44 700 kr
43 880 kr
45 220 kr
536 400 kr
526 560 kr
542 640 kr
Ca 276 kr
Ca 271 kr
Ca 279 kr
45 310 kr
44 080 kr
46 080 kr
543 720 kr
528 960 kr
552 960 kr
Agrotekniker
Privat
382 personer
145 personer
237 personer
Ca 284 kr
Ca 271 kr
Ca 290 kr
45 970 kr
43 830 kr
46 940 kr
551 640 kr
525 960 kr
563 280 kr
Ca 284 kr
Ca 271 kr
Ca 290 kr
45 970 kr
43 830 kr
46 940 kr
551 640 kr
525 960 kr
563 280 kr
Ca 283 kr
Ca 273 kr
Ca 290 kr
45 890 kr
44 180 kr
46 960 kr
550 680 kr
530 160 kr
563 520 kr
Ca 283 kr
Ca 273 kr
Ca 290 kr
46 480 kr
44 370 kr
47 800 kr
557 760 kr
532 440 kr
573 600 kr
Agrotekniker
Heltid
Privat
294 personer
107 personer
187 personer
Ca 288 kr
Ca 282 kr
Ca 291 kr
46 680 kr
45 630 kr
47 170 kr
560 160 kr
547 560 kr
566 040 kr
Ca 288 kr
Ca 282 kr
Ca 291 kr
46 680 kr
45 630 kr
47 170 kr
560 160 kr
547 560 kr
566 040 kr
Ca 289 kr
Ca 282 kr
Ca 292 kr
46 750 kr
45 680 kr
47 360 kr
561 000 kr
548 160 kr
568 320 kr
Ca 289 kr
Ca 282 kr
Ca 292 kr
47 440 kr
45 920 kr
48 310 kr
569 280 kr
551 040 kr
579 720 kr
Agrotekniker
Statlig
126 personer
Ca 237 kr
Ca
Ca
38 450 kr
461 400 kr
Ca 237 kr
Ca
Ca
38 450 kr
461 400 kr
Ca 237 kr
Ca
Ca
38 440 kr
461 280 kr
Ca 237 kr
Ca
Ca
38 860 kr
466 320 kr
Agrotekniker
Alle sektorer
601 personer
236 personer
365 personer
Ca 259 kr
Ca 255 kr
Ca 262 kr
41 920 kr
41 380 kr
42 490 kr
503 040 kr
496 560 kr
509 880 kr
Ca 259 kr
Ca 255 kr
Ca 262 kr
41 920 kr
41 380 kr
42 490 kr
503 040 kr
496 560 kr
509 880 kr
Ca 270 kr
Ca 263 kr
Ca 275 kr
43 720 kr
42 530 kr
44 500 kr
524 640 kr
510 360 kr
534 000 kr
Ca 270 kr
Ca 263 kr
Ca 275 kr
44 250 kr
42 710 kr
45 260 kr
531 000 kr
512 520 kr
543 120 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold