Arkeolog graver etter gamle boplasser i leire. Han bruker både liten skje og stor spade.
Yrkesbeskrivelse

Arkeolog

favoritt ikon

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.

Som arkeolog jobber du for å finne ut hva som skjedde for veldig lenge siden, og helt opp mot nåtiden. 

Når det for eksempel skal bygges en vei eller et nytt industrianlegg på et område hvor det ligger en fredet boplass eller grav, blir det satt i gang en arkeologisk undersøkelse. Disse undersøkelsene gjøres for å sikre at gjenstander og andre levninger blir dokumentert og bevart for ettertiden. I Norge er materielle spor etter folk som har levd før oss beskyttet av Kulturminneloven.

Vanlige arbeidsoppgaver for en arkeolog: 

  • sikre fredete kulturminner gjennom forvaltning og utgraving
  • beskrive og analysere funn
  • formidle kunnskap om materiell kultur, for eksempel via utstillinger på museum
  • undervise og forske i arkeologi
  • bruke digitale verktøy i ulike planleggingsjobber, for eksempel ved utbygginger

Arbeidsoppgavene vil variere etter hvor du jobber. Som arkeolog kan du jobbe med for eksempel regional utvikling, kulturminnevern, byplanlegging, undervisning og forskning.

Arkeologer kan ofte ha andre stillingstitler, som konservator, konsulent, rådgiver eller førsteamanuensis. Dette avhenger av hvor du er ansatt.

Hvor jobber arkeologer?

Arkeologer arbeider på museum, ved utdanningsinstitusjoner, i fylkeskommuner, direktorater (eksempelvis Riksantikvaren), departementer og forskningsinstitutter. Arkeologer kan også jobbe med andre relevante offentlige og private virksomheter.

Personlige egenskaper

Som arkeolog er du fascinert av ting, arkeologiske funn og feltarbeid. Du bør være teoretisk og praktisk anlagt, og jobber godt både alene og sammen med andre. Du må være flink til å være nøyaktig og ha analytiske ferdigheter. 

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Hva jobber arkeologiutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Arkeologer, historikere eller kunsthistorikere
Heltid
Alle sektorer
260 personer
149 personer
111 personer
Ca 265 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
42 910 kr
42 900 kr
43 140 kr
514 920 kr
514 800 kr
517 680 kr
Ca 265 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
42 910 kr
42 900 kr
43 140 kr
514 920 kr
514 800 kr
517 680 kr
Ca 269 kr
Ca 270 kr
Ca 266 kr
43 510 kr
43 800 kr
43 120 kr
522 120 kr
525 600 kr
517 440 kr
Ca 269 kr
Ca 270 kr
Ca 266 kr
43 720 kr
44 030 kr
43 310 kr
524 640 kr
528 360 kr
519 720 kr
Arkeologer, historikere eller kunsthistorikere
Statlig
157 personer
Ca 243 kr
Ca
Ca
39 330 kr
471 960 kr
Ca 243 kr
Ca
Ca
39 330 kr
471 960 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 280 kr
483 360 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 510 kr
486 120 kr
Arkeologer, historikere eller kunsthistorikere
Heltid
Statlig
131 personer
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 400 kr
484 800 kr
Ca 249 kr
Ca
Ca
40 400 kr
484 800 kr
Ca 252 kr
Ca
Ca
40 870 kr
490 440 kr
Ca 252 kr
Ca
Ca
41 140 kr
493 680 kr
Arkeologer, historikere eller kunsthistorikere
Alle sektorer
316 personer
178 personer
138 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
42 150 kr
42 170 kr
42 150 kr
505 800 kr
506 040 kr
505 800 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
42 150 kr
42 170 kr
42 150 kr
505 800 kr
506 040 kr
505 800 kr
Ca 266 kr
Ca 269 kr
Ca 263 kr
43 170 kr
43 590 kr
42 610 kr
518 040 kr
523 080 kr
511 320 kr
Ca 266 kr
Ca 269 kr
Ca 263 kr
43 360 kr
43 790 kr
42 790 kr
520 320 kr
525 480 kr
513 480 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Filosof i samtale med ung mann.

Filosof

En filosof studerer de mest grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse.

Redaktør snakker i mobilen

Redaktør

En redaktør leder arbeidet i en redaksjon eller et mediehus, og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren har det faglige, etiske og ofte også rettslige ansvaret for innholdet.

Idrettskonsulent i snølek.

Idretts­konsulent

En idretts­konsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.

Statsviter på talerstolen.

Statsviter

Som statsviter har du kunnskap om hvordan samfunn organiseres og styres politisk, og av samfunnsborgernes politiske atferd.

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politiker

Politikere jobber blant annet med fordeling av goder og plikter i samfunnet. Som politisk folkevalgt er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Rådgiver i offentlig sektor holder presentasjon.

Rådgiver i offentlig sektor

Rådgiver er blant de vanligste stillingstitlene for offentlig ansatte i Norge.

Samfunnsøkonom

Samfunns­økonom

Samfunns­økonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.

Journalist med skriveblokk utenfor hotell.

Journalist

En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler ofte nyheter eller aktuelle begivenheter.

Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.

Historiker studerer bok.

Historiker

Historikere jobber med å skape forståelse og kunnskap om menneskehetens og verdens historiske utvikling.

En jente og en gutt snakker sammen ute på gata.

Sosiolog

Sosiologen har kunnskap om mennesket som individ og mennesket som en del av en gruppe, og bruker dette til å forstå hvordan mennesker fungerer sammen.