Gjennomgått i samarbeid med 22. mai 2023

Brønnoperatør

En brønnoperatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.

Arbeidsoppgaver

Hvordan er det å jobbe som brønnoperatør?

Intervjuer

Portrettbilde av brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner, Haakon Dahle Øvreseth, med nøytral bakgrunn, rutete skjorte og brunt hår. Smiler mot kamera.

Brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner

Haakon Dahle Øvreseth

Haakon kan være på oljeplattform opp til tre uker av gangen. - Hvis du er veldig hjemmekjær, og ikke er så samarbeids villig med andre, så tror jeg ikke dette er jobben for deg.
Brønnoperatør i kveilerør Dilovan Erman er iført kjeledress og hjelm og står på oljeplattformen han jobber.

Brønnoperatør kveilerør

Dilovan Erman

Store krefter i sving og et mangfoldig fagfelt gjør at Dilovan Erman trives godt som brønnoperatør innen kveilerør.
Brønnoperatør i komplettering Erlend Eivik Eliassen i arbeidsklær ute på boreriggen med havet i bakgrunnen.

Brønnoperatør komplettering

Erlend Eivik Eliassen

Erlend Eivik Eliassen er spesialist på ferdigstillelse av oljebrønner før produksjon. I tillegg erfarer brønnoperatøren i komplettering at yrket gir muligheter inn flere fagfelt offshore.
Brønnoperatør sementering Stian Sandanger er iført arbeidsklær og ser ut over Nordsjøen fra riggen han jobber på.

Brønnoperatør sementering

Stian Sandanger

Tilfeldigheter gjorde at Stian Sandanger ble brønnoperatør i sementering da han skulle utdanne seg innen offshoreindustrien. Etter noen års erfaring i yrket, ville han gjort det samme valget på nytt.
Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner Thomas Bjorland iført hjelm og orange kjeledress ute på plattform.

Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner

Thomas Bjorland

Thomas Bjorland ønsket seg et yrke som ikke er A4. Det sikret han seg gjennom å utdanne seg til brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner. Ute på ulike plattformer vet han aldri helt hva som venter i løpet av en arbeidsdag.

Hva tjener brønnoperatører?

Hvilke utdanninger er vanligst for brønnoperatører?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber brønnoperatørutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 655217 - Bachelor, ingeniørfag, petroleumsteknologi, treårig
 • 558402 - Teknisk fagskole, linje for oljeproduksjon
 • 558401 - Teknisk fagskole, linje for boreteknikk
 • 458407 - Oljeproduksjonsteknikk, videregående, avsluttende utdanning
 • 458405 - Brønnfaget, komplettering, Vg3
 • 458403 - Brønnfaget, kveilerøroperasjoner, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber brønnoperatører?

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med brønnoperatører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 8114111 - BRØNNOPERATØR
 • 8114110 - SPESIALARBEIDER (BRØNNSERVICEOPERATØR)
 • 8114109 - MEKANISK KABELOPERASJONSTEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114108 - BRØNNSERVICETEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114107 - MEKANISK KABELOPERASJONSOPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114104 - BRØNNSERVICEOPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114103 - ELEKTRISK KABELOPERASJONSOPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114102 - SEMENTERINGSTEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114101 - ELEKTRISK KABELOPERASJONSTEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING)

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av aluminiumsrør.

Aluminiumskonstruktør

En aluminiumskonstruktør jobber med oppgaver relatert til aluminiumsplater og aluminiumsrør.
Anleggsrørleggere graver ned et stort rør i en vei.

Anleggsrørlegger

Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde infrastruktur for vann, avløp og overvann på anleggsprosjekt.
To menn snakker sammen. De har vernehjelm og arbeidsklær

Arbeidsleder innen industri og produksjon

Som arbeidsleder innen industri og produksjon har du en sentral rolle i å planlegge, lede og fordele produksjonen på arbeidsplassen.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.
Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholdsoperatør

En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Brønnborer senker rør ned i brønnhull

Brønnborer fastland

En brønnborer fastland jobber med boring av brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling, for brønn- og bergboreselskaper eller anleggsbedrifter.
Kvinnelig brønnoperatør i arbeid på oljefelt.

Brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for elektriske kabeloperasjoner installerer og vedlikeholder elektroniske instrumenter i forbindelse med olje- og gassutvinning.
Brønnoperatør offshore

Brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner

En brønnoperatør for mekaniske kabeloperasjoner monterer, tester og vedlikeholder mekanisk utstyr i forbindelse med olje- og gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbunnsinstallasjoner

En brønnoperatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

En brønnoperatør i komplettering monterer, tester, installerer, vedlikeholder og reparerer komponenter for brønnkomplettering.