Yrkesbeskrivelse

Brønnoperatør

En brønnoperatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.

Hva jobber brønnoperatørutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 558401 - Teknisk fagskole, linje for boreteknikk
 • 558402 - Teknisk fagskole, linje for oljeproduksjon
 • 655217 - Bachelor, ingeniørfag, petroleumsteknologi, treårig
 • 458405 - Brønnfaget, komplettering, Vg3
 • 458403 - Brønnfaget, kveilerøroperasjoner, Vg3
 • 458407 - Oljeproduksjonsteknikk, videregående, avsluttende utdanning

Hva er de vanligste utdanningene for brønnoperatører ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Brønnoperatør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8114104 - BRØNNSERVICEOPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114108 - BRØNNSERVICETEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114103 - ELEKTRISK KABELOPERASJONSOPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114101 - ELEKTRISK KABELOPERASJONSTEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114107 - MEKANISK KABELOPERASJONSOPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114109 - MEKANISK KABELOPERASJONSTEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114102 - SEMENTERINGSTEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 8114110 - SPESIALARBEIDER (BRØNNSERVICEOPERATØR)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 21. september 2020, av Norsk olje og gass